Банер
img_185893_2114043_l.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Събуждането
Написано от Маг Селена   
Сряда, 12 Май 2010 14:59

Добър вечер. Ние сме тук. Ние сме вашето древно семейство. Идваме от звездната система Плеяди. Знаем себе си като Плеядианци и преди еони бяхме ваши роднини.

Когато земното кълбо Тера беше формирано, имаше много, които проявиха интерес да бъдат пионери и да отидат в нова област, за да се учат и да преживяват, формулират и създават. Това беше възможност и мнозина от нашите скъпи и обичани Плеядианци се записаха.

Плеядианската култура е древна. Тя беше засята от друга вселена – вселена на любов, която се върна към Всичко, Което Е. Плеядианците засяха звездната система Плеяди в тукашната вселена преди преместването на земната сфера да стане възможно. Работим с любов. Работим с идеи и идеали, които са ви непълно непознати.

От ваша гледна точка, нашата технология е донякъде сходна. Ние сме, както вие се изразявате, компютъризирани. Харесваме този термин, тъй като представя цялостна картина на способностите ни. Картината всъщност представя само 1% от това, на което сме способни. Все пак, от ваша гледна точка, мислете за нас като за компютъризирано общество.

Ние сме колективна енергия. Ние не сме от вашето измерение. Звездната система Плеяди има седем звезди, шест от които, според нас, се виждат с невъоръжено око. Има много планети и ние сме на милиони и милиони мили от вашата система, макар, че имаме транспорт, с който можем да стигнем дотук много бързо. Разполагаме с много начини за транспортиране.

Идваме предимно с космически кораби. Най-често с кораби-майки. Корабите-майки са гигантски – дълги са една ваша миля и могат да поберат хиляди. Те са удължени подобно на вашите и би отнело дни, за да се транспортират дотук. Имаме и подобни на диск кораби, които могат да стигнат дотук за част от вашия ден.

Понякога ни е трудно да превръщаме вашата времева система – вашите часове, минути и секунди в това, което им съответства в нашата система
– може би по-малко от една четвърт от вашия ден. Ние сме напреднала цивилизация. Нашата технология е древна, защото идва от древна вселена, която се е развила и е готова да се върне обратно към Първопричината.

Ние избрахме да не се връщаме към Първопричината, а да продължим, водени от любов, за да подпомогнем развитието на тази вселена. Беше ни позволено да донесем това знание със себе си, тъй като нашето технологично развитие е изцяло в унисон с Първопричината и не бихме го използвали по начин, който е в разрез с любовта, или с развитието на човечеството и с всички същества на вселената. Затова ни позволиха да бъдем тук. Бяхме приветствани за решението си.

Ние сме пратениците в тази звездна система, в тази вселена от друга вселена. Ние работим с много, не само с Тера, Земята. Работим и в други слънчеви системи, с други планетарни същества, с други създания.

Тази вселена е голям и нов експеримент.
Различни опции, харесваме тази дума, се изпробват тук. В нея господства свободната воля. На Тера вие смятате, че имате свободна воля, но всъщност не разбирате какво е свободната воля. Свободната воля обхваща цялата идея, че можете да имате всичко, каквото пожелаете. Единственият ви мотив да изберете да участвате в планетната система на тази вселена със свободна воля е бил, че ще можете да правите каквото си искате.

Тера беше формирана със специфични намерения.
Замислена беше като център на настоящата слънчева система, като търговски център, като банка за събиране на идеи. Точно както се събирали идеите в средищата, в които се превръщали отделни пристанищни градове или области в определени времеви отрязъци – с развитието на различни части от вашия глобус, те излизали на мода и се превръщали във въплъщение на тенденциите, културният напредък, обменът на идеи.

Идеалният вариант за ролята на Тера е да бъде перла във вселената заради своята физическа красота – тази физическа красота ще бъде запазена не само в това измерение, а в различни измерения. Трябвало е да бъде център с поразителна красота, център на невероятен обмен, свобода, идеи, красота, любов, хора и хуманност за създанията от цялата вселена и звездна система – те трябвало да могат да идват тук и да обменят онова, с което разполагат така, както на пазара се разменят едни стоки за други.

Както знаете, това не стана. За щастие, нещата се променят. За нещастие, преди хилядолетия от вашето минало станали събития, които не били предвидени, защото когато имаш работа със свободната воля, никога не знаеш. В случая със свободната воля няма очаквания – има само намерения и надежди. А понякога, дори и намеренията могат да претърпят промени.

Това било първоначалното намерение. Преди хилядолетия, преди милиони години, се появила разрушителна сила, която се проявила доста явно в тази област на творението, експериментирайки с друга форма на съществуване. Това експериментиране не било лошо – то било просто друга гледна точка. Говорим с неутрални термини, за да не хвърляме вина и да не пораждаме предразсъдъци относно когото и да било.

Разрушителната сила оказала огромно влияние върху Тера. Тя предизвикала в космическите сили, в йерархиите, голямо объркване. И през всичките тези хилядолетия, тези милиони години, се е опитвала да оправдае присъствието си.

В последните хиляди години ние помагаме на по-висшите духовни сили - тези на Първопричината. Ние свободно оказахме помощ, тъй като първоначалните членове на семейството започнаха този експеримент с Тера, а след това, когато онези разрушителни енергии взеха превес и промениха намерението относно онова, което трябваше да бъде Тера, ние изгубихме контакт с членовете на нашето семейство. Това беше много тъжно за нас, тъй като не бяхме предвидили тази загуба.

Ние, като Плеядианци, сме високо еволюирали и с огромни познания и огромна свързаност с Първопричината – ето защо знаехме, че това е временна загуба на членове от семейството ни макар, че в случая “временно”, изразено с вашите понятия за време, означаваше милиони години. И въпреки, че първоначалният шок беше почувстван буквално в цялата вселена и вселени, ние създадохме план и знаехме, че ще дойде времето, когато ще бъдем отново свързани.

Ние сме членовете на вашето семейство, които загубиха контакт с вас преди хилядолетия. Дошли сме да ви помогнем да се завърнете. Дошли сме да
възстановим контакта, да ви помогнем, за да можете отново да се свържете с нас, да се освободите и да изберете да се върнете на Плеядите, или да останете тук, на Тера, да повишите вибрациите си и да позволите на Тера да стане това, за което първоначално е била предназначена – център за международен обмен, междугалактически международен център за обмен на информация за вселената.

Както добре знаете, поглеждайки към планетата сега, можете да поклатите глава и да кажете: “Леле-е, доста сме се отклонили от първоначалната цел”. И това наистина е така. Все пак, към настоящия момент на вашата планета стават събития, които са на път да променят всичко това.

Още преди хилядолетия се знаеше, че ще има момент, в който енергиите ще бъдат узрели за контакт, за регулиране, за приемане на енергията от повторното свързване. Надявахме се, че критичния момент ще бъде достигнат посредством отварянето на телата със свободна воля по техен собствен избор, посредством любовта.

Това не стана. Вие достигнахте критичния момент. Той започна да се оформя преди 30- 40 години и дейностите, които се извършваха на тази сфера бяха предмет на сериозна загриженост за всички във вашата вселена. Липсата на любов сред човечеството, липсата на любов един към друг на тази планета. Разделението помежду ви.

Пропускането на идеята, че всички сте едно, че всички вие сте свързани, че това, което правиш, оказва влияние върху другия. Знайте, че има много милиони от милиардите на планетата, които са събудени, които се движат към просветлението, към признаването на Първосъздателя.

Това, което става на вашата планета сега е, че енергията на Първосъздателя бива предоставена на планетата като цяло. Когато казваме “като цяло” имаме предвид, че не съществуват групи предпочетени пред други. Възможностите съществуват за всекиго. Въпрос на индивидуален избор е да използваш възможността, която ти се предоставя. а събудените ще бъде предоставено, така да се каже, да събудят някого.

Енергията на Първосъздателя сега се предоставя на планетата в огромен мащаб, наистина огромен. Тя обгражда сферата. Светлинната честота бомбардира вашата планета, въпреки, че онези, които знаят как да използват тази енергия, могат да я почувстват. Тя е като невидима сила във вашия живот и ако не знаете за тази невидима сила, няма да я видите.

Ако събуждащите подходят към събужданите с любов, с намерението да служат и да променят планетарния потенциал, историята на планетата, и да се свържат безусловно със събужданите, процесът ще бъде успешен. В повечето случаи онези, които имат нужда да бъдат събудени, работят по това в мечтите си, но са объркани и биха приветствали това, което би им дало допълнителна сила и насока.

Събужданите ще имат нужда от ръководство за известен период от време поради наличната енергия, но разпознаването ще стане много бързо, след което те също ще започнат да се събуждат и подпомагат другите. Колкото по-голяма част от човечеството узнае, толкова по-лесни ще бъдат времената, които предстоят.

Ние работим, седим като на тръни на своите места. Имаме предвид нашите същества, звездните същности, звездните семейства, духовните водачи, високоеволюиралите учители, посетителите от страна на Първопричината. Много са тук. Небесата, атмосферата е пълна, така да се каже, с онези, които поддържат Тера, които й помагат да бъде жива и вибрираща, блестяща, и които същевременно уважават вашата свободна воля.

Ето защо казваме, че понастоящем събужданията са толкова важни. Те са от първостепенна важност. Индивидуалните събуждания. От уста на уста. Това е най-добрия начин да се извърши онова, което трябва да бъде извършено. Един на друг. Книгите са хубаво нещо. Касетите също. Но когато едно същество обича друго, това освобождава. Така това същество създава и оказва влияние върху много други. Ето как, според нас, ще се извърши този процес.

Казахме вече, че Тера е в район със свободна воля заедно с цялата вселена, но едновременно със свободната воля съществува и кодекс на честта. И този кодекс на честта е уважението към живота. Уважението към живота и задължението да не посягаш на него.

Уважението към живота е от първостепенна важност, както и запазването му. Преди милиони години, когато разрушителната сила дойде и промени всичко това, свободната воля все пак беше зачетена и ние се отдръпнахме – гледахме, чакахме и знаехме, че ще дойде времето, когато всичко това ще достигне своя връх, когато промените ще могат да бъдат направени.

Разрушителните сили дойдоха отново. Този път те няма да успеят. Все пак, тази енергия оказва огромно влияние върху планетата в настоящия момент, поради технологичното развитие и поради степента на това технологично развитие на територията на цялата планета.

Ние молим всеки човек да говори индивидуално с другия. В този момент се събуждат много мощни индивиди. Тези, които оказват влияние върху другите хора са онези, които се събуждат на този етап и биват събуждани от онези, които са направили споразумения и договори още преди хилядолетия да осъществят това. Виждаме, че ще има географски промени, големи промени.

Тъй като промените представляват най-доброволния начин за повторно синхронизиране. Ако трябваше да има големи разрушения, а такива ще има, но ако те трябваше да бъдат преобладаващото на тази сфера, това би оказало върху космоса такова сериозно влияние, че в този случай не може да бъде допуснато.

Промените, които ще станат на повърхността на Тера, не са точно определени. Те няма да бъдат точно определени, докато не се случат, в хода на натрупването на енергията. Енергията ще се натрупва отчасти поради това, което става на глобуса, както и в резултат на планетарни и космически влияния. Ако се доближите твърде много до погрешното използване на технологията, естествено, Майката Земя, която е живо жизнено, дишащо същество, по-скоро ще се измести, отколкото да се разруши.

Изместванията ще бъдат оздравителни – точно както човек има треска, температура, и се поти, след което оздравява. Ако Майката Земя не се измести и погрешното използване на енергията се окаже преобладаващата парадигма, знаете ли какво ще се случи? Това ще означава разрушаване на Вселената.

Ние не искаме да бъдем унищожени, а погрешното използване на технологията на вашата планета може да унищожи вселената. Помислете върху това за което говорим, защото е много сериозно.

Много от вас виждат нещата в черни и бели краски, докато Вселената съществува в сиви тонове. Тя не е такава, каквато вие си мислите, че е. Навсякъде съществува живот, който вие не можете да видите. Съществуват много измерения и много форми на съществуване. Това, което става във вашето измерение, ще окаже влияние върху всички ни, защото градивните блокове на Вселената и космоса са свързани.

Атомите, елементите, всички са едни и същи. Те са универсални. Универсални инструменти, така да се каже. И при погрешно използване на един от тях в един сегмент на областта, това би оказало влияние върху много други. Ето защо казваме, че настройваме Майката Земя към познанието за това. Майката Земя знае, че този потенциал се случва и ще се измести в момента, в който опасността стане прекалено голяма.

Разберете, че всички тези промени са свързани със събужданията. Ако събужданията се осъществят много бързо и онези, които са в правителството, военната индустрия, медиите, съобщенията, телевизията, вестниците, киното, ако тези влиятелни хора на планетата могат да бъдат събудени бързо, всичко може да се промени. Майката Земя ще направи това, което е необходимо, за да се синхронизира, в името на собственото си оцеляване.

Имаме предвид, че ако вашето намерение е да пристъпите в бъдните времена с радост, с опит и като участници, като съзнателни участници в движението, което планетата избере, тогава ясно мислете за това което искате, възнамерете го, планирайте с оглед на него, а след това вярвайте, че частта от тялото, разположена в слънчевия ви сплит, ще ви насочва заедно със сърцето, да бъдете там, където е необходимо да бъдете.

Ако правите това ясно планиране, ако разчитате на него, ако го заявите, ако пристъпите в знаенето, а не в мисленето, но в знаенето без нито капка съмнение, че ще бъдете тук в радост, хармония, щастие, съзидателност, веселие при съгражането на света, на цивилизацията която искате, значи така и ще бъде.

Помислете върху това няколко минути и направете своя избор. Проверете сърцата си и решете какво искате. Захвърлете встрани онова, което не е важно за вас и вложете своята енергия, своите мисли, своите сърца в това, което е най-важно за вас. И при никакви обстоятелства не се плашете от промяната, защото промяната ще стане, независимо дали я изберете, или – не.

Затова, ако съзнателно изберете промяната, тя може да бъде вашето средство, вашия метод да се придвижите в идващите времена. Не се съпротивлявайте на промяната. Плувайте. Може да става въпрос за взаимоотношения, за раздели или за осъществяване на връзка. Може да става въпрос за започване на работа или за отказ от нея. Може да става въпрос за изобилие, или липсата му. Всички тези събития ще ви мотивират към нещо.

Искаме да навлезете навътре, да вярвате на чувствата си. Вярвайте в себе си. Част от ползата ще бъде образуването на големи семейства. Групи от 30 до 50 души ще бъдат много силни. Освен това, искаме да поговорим за наличието на външните средства за комуникации, които очакват да разговарят с много от вас, които говорят с всекиго и с всеки от вас макар, че вие не го съзнавате. Голям брой същества имат желание да помогнат.

Искаме да проверите сърцата си, да се откажете от своите страхове в полза на онова, което е най-важно за вас. Предлагаме и ще ви подкрепим в тези ви усилия, ако когато мечтаете си позволявате да мечтаете и за възможностите, които ви изглеждат необикновени. Събудените и голям брой от онези, които са в процес на събуждане, приемат информация чрез мечтите си и получават така наречените идеи.

Провокирана информация. Потенциалните възможности са далеч отвъд онова, което е в наличност на планетата понастоящем. Това ще бъдат забавни
неща. Ще бъдат радостни неща. Това ще е нещо нежно, оздравяващо, успешно. Играйте с мечтите си, а когато една от тези луди идеи дойде при вас, сграбчете я като балон надут с горещ въздух и полетете малко над околността и вижте къде ще ви отведе.

Искаме да пристъпите към тези времена с открит ум, съзидателен ум, нежно, да навлезете в себе си. Да вярвате в себе си. Отворете сърцето си, за да се свържете с човечеството, за да събудите другите. Що се отнася до трудностите ви, ще ги оставите като стари дрехи, които вече са ви отеснели. Вашите болки, копнежи и трудности могат да бъдат оставени настрани, за да облечете новото си облекло.

Мнозина ще бъдат изумени при навлизането в тези времена, тъй като от много неща ще трябва да се откажат. Много неща трябва да бъдат променени и много неща трябва да бъдат изоставени. Въпреки това ние ви казваме, че ако самата Земя не сменя своите сезони, би било много досадно. Затова есента трябва да дойде, както и зимата, за да настъпи обновяването през пролетта. Това е, което ще преживеете.

Ние сме поели ангажимент да ви водим през това време. Тук има много, които ви обичат, помагат и правят онова, което е необходимо. Отворете сърцата си. Отворете очите си към това, което идва. Не се плашете. Знайте, че сте обградени от любов и енергии по-големи, отколкото в този момент можете да си представите.

Вярваме, че онова, което ви казваме, ви дава сили, просветлява ви и ви води. Излезте напред. Движете се с любов. Почувствайте свързаността на всичко, което съществува. огледнете човечеството в очите и вижте себе си, защото вие сте там, благословете се за това и вашето събуждане ще е по-успешно, отколкото можете да си представите. бърнете се към нас за помощ и ние ще дойдем при вас. Изпращаме ви своята благословия, скъпи, любими приятели.

Когато казваме, че всичко е истина, това основно значи да ви кажем, че каквото и да изберете да вярвате наистина ще бъде вярно. Това ще бъде реалността, в която ще изживеете живота си и ще прояви символичното представяне на тази реалност във вашия живот. Вашите съседи и приятели и социалната структура с която се обграждате, ще отразят обратно към вас точно това.

Световете не са солидни и устойчиви места за съществуване. Световете представляват набор от вероятности. Световете са тънки като хартия. Само че вие не разбирате това. Вие си мислите, че вашите светове са от бетон и си мислите, че някои авторитетни структури са единствено правите и поставяте авторитета извън себе си. Католическата църква е не по-права от която и да е друга църква.

Именно истината, която се опитвате да разберете сега, е абсолютната истина за вас самите.

Вие искате, поради начина, по който сте водили живота си досега, да ви бъде казвано да следвате определена структура. Най-висшите учения по наше мнение, но това е само нашето мнение, са ученията, които ви показват самите вас и които ви казват, “Вие сте Първопричината. Вие сте част от огромна енергия. И вие, самите вие, сте мисловни проявления на това, което си мислите, че сте.”

Именно тази истина, по наше мнение, е истината, която ние, Плеядианската култура и много, много, много култури, използваме като първичен закон за съществуването за самите себе си. Това, което всички вие се учите да разбирате е онова, което е истината за вас и за начина, по който да накарате вашия свят да работи. Ще започнем като ви кажем, че вие сте центъра на вашия свят и вие сте силата на вашия свят.

Какво е онова, което искате? Искате щастие? Искате безопасност? Искате радост? Искате хармония? Искате лично развитие? Искате мир? Искате изобилие? Вие сте Първопричината. Тази сила, която притежавате, не е нещо ново.

Има някои от вас, които са били в канавките, или без храна, или на границата да умрат и са си пожелали нещо и то се е проявило, и които са си помислили, че това е станало просто защото са имали късмет. Именно вашето собствено желание, всъщност, извикването от вас на вашата собствена сила е било онова, което се е проявило пред вас. Това е основен закон на преживяването.


Въпрос:
Споменахте, че сме си избрали да бъдем тук, за да преживяваме. Толкова просто ли е всичко? Когато сме отделени от тялото си, решаваме да се върнем, за да преживеем нещо ли? Просто не мога да си преставя някой, който си избира да дойде тук, освен ако не се е налагало да го направи.

Плеядианците:
Много по-сложно е от това просто да идвате тук за да преживявате, макар че именно преживяванията са онова, което преследвате. Но не става въпрос за това, че вие си се реете в етера без никаква работа и решавате, “О, струва ми се, че изглежда уютничко там долу. Ще взема да сляза в тоя свят”.

Не е толкова просто. Вие сте част от енергията от една свръхдуша. Това страхотно същество пътува заради собственото си израстване през планети, през творения, които вие дори не разбирате, през творения, които от ваша гледна точка не са реални, защото не можете да видите физически свят на който те биха могли да съществуват.

Само че те, въпреки това, наистина съществуват. Има светове, които съществуват в празното пространство, така да се каже, които съдържат форми и цветове и звуци, и които са съвсем легитимни и вие сте преживявали тези светове.

При вашето съществуване, с оглед на решенията си къде искате да отидете, би било нещо като да си вземете кола и да имате неограничена банкова сметка. С други думи, да не трябва да се притеснявате за финанирането на своите пътешествия. Щяхте да можете да отидете където си изберете. Единственото ограничение щеше да бъде, че ако изберете да пътешествате в САЩ, трябва да обходите всички щати.

Щеше да е наложително да отидете във всеки щат и, може би, да прекарате поне по една седмица във всеки от тях. След като сте приключили с пътешествието, е възможно да поразмислите и да кажете, “Съществува възможност за допълнителен растеж в щат Минесота. Преди да напусна това пътешествие и да отида в Европа с моите неограничени средства, имам нужда да проуча този район”.

Това, което се случва в планетарен мащаб в това време е, че всички хора, без изключение, се опитват да свържат информацията, която им е на разположение и да я внесат в своята физическа реалност. Вие се опитвате да разберете и да си спомните и да забележите, че вие сте част от много по-голяма същност и личност, отколкото преди сте си мислели, че сте.

Когато Христовата същност ви каза на вашата планета “Вие не сте сами”, ви каза точно това. Именно това трябваше да си спомните. Вие не сте сами. Не само ги има тези, които представяме ние, които идват от звездите, има и такива от други измерения. Вашето предизвикателство е да се събудите за това и да вярвате - в случай, че изберете да вярвате - в разширяването на своя живот посредством тази информация. Защото тези същности са тук, за да изграждат мостове между световете и да променят света.


Въпрос:
Имате ли някакви практически препоръки за ежедневието във връзка с това как да поддържаме своята центрираност? Очевидно нашата цел е да поддържаме осъзнатост за това кои сме, и сред хаоса наоколо, изглежда губим тази тъничка нишка, която ни кара да си спомняме.

Плеядианците: Това е част от вашето предизвикателство в тези времена. Вие забравяте кои сте, защото ви се струва, че ви е необходимо време, за да си спомните кои сте. И ви се струва, че нямате достатъчно време, за да се занимавате с това непрекъснато. И така, забравяте, самоподвеждате се да мислите, че не сте този, който бихте искали да бъдете.

Това е въпрос на мисловен процес. Ако желаете да поддържате по-голяма свързаност с просветленото Аз, приповдигнатото Аз – в различни части от деня инжектирайте мислите си с подсилващи утвърждения, или изявления в този смисъл. Вие усложнявате нещата. Ще ви дадем пример. Вие казвате, “Добре, започвам нова програма. От утре ще стана и ще направя изявление пред света за това кой ще бъда, после ще направя изявлението отново, около обяд, после след залез, и преди да си легна – четири пъти дневно”.

И правите всичко в продължение на една седмица, или десет от вашите дни. На единайстия ден, обаче, сутринта евентуално забравяте да го кажете и заявявате, “О, не казах онова нещо, и ще го кажа много набързо”. После, на обяд, казвате, “О, толкова съм зает, че нямам време. Е, ще го кажа по-късно.”

Времето за вечеря идва и си отива, а вие все още не сте го казали. След това си лягате и казвате, “Ама нали тази сутрин го казах, ще го кажа по-късно”. Това е толкова лесно за вас поради изкривяването на елемента, който наричате време, което ви позволява да живеете живота си така, че да пропуснете същината на това кой сте.

Всъщност времето, което отива за да кажете “Сега нямам време”, или “Ще го кажа по-късно”, би стигнало, за да го кажете. Ето колко просто е. Не става дума за параграф, който трябва да прочетете за себе си. Не става дума за основен ангажимент в елемента, който наричате време.

Става въпрос за чувство за това кой сте в момента на своята осъзнатост на това същество. И това не е нещо, върху което трябва непрекъснато да се фокусирате, а нещо, за което ще възнамерите да стане част от вашето същество. Точно както спането, ставането и яденето, са част от вашето същество. Вие просто имате нужда да се осъзнаете и да сведете глава в почитание и поздрав към самите себе си. Поздравът към себе си като към
великолепно същество. Ето колко просто е всичко.

Ако го правите редовно като част от вас самите не означава, че вашия живот ще бъде наистина идеален. Защото, отново ще ви напомним, че вие сте като на увеселително влакче. Ще има издигания и спускания. Ако знаете, че сте възнамерили почиттта и огромното развитие на себе си докато преминавате
през тези извисявания и спускания, вие ще се дадете сметка, че именно това е частта от израстването, което всъщност искате.

Вашето предизвикателство е да обичате себе си и да не бъдете критични към себе си и да си давате сметка, че вие проектирате преживявания, предназначени да удовлетворят нуждите и израстването ви. Светът е символичен и ви говори. Вашето предизвикателство е да разбирате какво е онова, което ви казва. Ако виждате пред себе си танцуващи мечета, бихме казали, че сте игриво същество. Ако виждате странни мъже и дракони и влечугоподобни хора, бихме казали, леле-е, що за страх проявявате?

Е, шегуваме се, естествено, но ви даваме примери, защото, като хора, това е вашия начин да се учите. Вие обичате картинките и обичате примерите. Обичате да бъдете в състояние да формирате идеи в ума си и да правите сравнения. Това е начина, по който учите. Към настоящия момент, вие не приемате познанията чрез осмоза. Ако случаят беше такъв, нямаше да е нужно да ви казваме и дума даже.

Просто щяхме да ви имплантираме с енергия. Подали сме ви много информация и вие я приемате на много нива на съществуването. Поздравете себе си за великолепното същество, което сте и в което се превръщате.

Източник: "Плеядианците: Ние сме тук!"


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .