Банер
ВОЛХВИНЯ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Всички в Галактиката са Хора
Написано от Маг Селена   
Петък, 08 Април 2011 16:37

Всички в Галактиката са Хора и сега ние се развиваме

Изглеждат ли извънземните като хора благодарение на галактическия проект? Включват ли естествените галактически цикли промяна на междупланетния климат и масовата еволюция на ДНК на Земята?


ГАЛАКТИКАТА СЪЗНАТЕЛНО ЛИ ПРОЕКТИРА И СЪТВОРЯВА ЖИВОТА?

Явява ли се Галактиката разумно свръхсъщество, естествено програмиращо живота навсякъде и при всякаква възможност? Довежда ли разумното програмиране до човешки живот, формиращ се върху всички пригодни планети? И значи ли това, че извънземните изглеждат не чак толкова различни? Намираме ли се вече на най-високото равнище, което могат да достигнат човешките същества? Или сега преминаваме през следващия програмиран еволюционен скок в историята на човечеството на Земята?

Какво ще стане с нас след такова еволюционно напредване? Съществуват ли признаци, че това напредване се случва сега? Ако наблюдаваме, че точно сега се случва масова разумно програмирана еволюция, дали не затова много други човешки раси сега ни посещават в такъв масов мащаб, за да помогнат в превеждането ни през това важно време?


ВСИЧКИ СА ХОРА И ИМЕННО ТАКА СА НИ ПРОЕКТИРАЛИ

През последните 10 години положението на публичен човек ми предостави маса възможности да беседвам с високопоставени разобличители. Тези хора са работили в рамките на дълбоко закесретени проекти, свързани с НЛО. Сега, те в различна степен излизат на сцената, за да разкрият историите си.

Макар да съществуват други източници, предоставящи различни късчета от мозайката, аз получих лична информация по тази тема от следващите четирима свидетели. Всички, освен първото свидетелство, съм получил в непосредственна беседа със самите очевидци:

* Професор по физика: През 1993 година мой приятел ми сподели информация от високопоставен работник от NASA, който е казал, че „висшите ешалони от NASA" са добре осведомени за приземяванията на НЛО, и че най-високите от трите вида същества, открити в корабите, „външно почти приличат на хората";

* Сержант Клифърд Стоун: Видях се с него на "Проекта Разкритие" през май 2001 година; той публично е заявил за откриването на 57 различни вида извънземни. Той смята за „велика загадка, която ще се наложи да бъде разкрита от нашите учени", защо всеки от 57-те вида притежава човешка същност;

* „Кларк": На конференцията (в частен разговор), наред с другите неща, този свидетел е потвърдил наличието на множество човекоподобни раси. Той обезпечи безценно потвърждение на моите енергетични модели на ДНК, пояснявайки, че те са добре известни в секретните проекти и се разработвани на много по-високо ниво от моето равнище на знание;

• Хенри Дийкън: Този свидетел се е срещал и взаимодействал с повече от 40 различни вида хора в процеса на работа с много високо засекретени проекти. Той се оказа най-ценния източник за точното описание на особените характеристики на нашите съседи.


ВСИЧКИ ТЕ ИЗГЛЕЖДАТ КАТО НАС - ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО

Печално и диво е, че ни се налага да навлизаме в дълбочината на разкриването на НЛО на равнището, което достигат малко разобличители, само за да узнаем за това, само за да разкрием абсурдно простият и важен факт, че в основата си „извънземните" изглеждат като нас. Хора!

И не почти хора или грубо казано, хора, а в някои случаи дотолкова хора, че вие даже не бихте могли да уловите разликата!

В зависимост от вида ви, би ви се наложидо да поставите контактни лещи, да поставите пластика поправяща захапката на зъбите, да използвате перуки или грим и не бихте ги различили от хората.

Другите различия на „видовете" са относително повърхностни, такива като ръста (от 50 см. до 4,5 м.) и цвета на кожата. Вие можете да си представите цялата палитра от цветове, включвайки тъмнозелен, светлозелен, оранжев, розов, сив, бял, черен и така нататък цветове.

Почти във всички случаи ръцете изглеждат еднакво; ръцете имат или пет, или шест пръста. Разнообразието от черти на лицето и структура на главата, които вие виждате в типичните видове извънземни, представени в серията "Звезден път", са силно преувеличении. Всяка раса притежава гладки лица и глави, повече или по-малко напомнящи нашите, без твърди линии, бръчки или други необичайни структури.


ЗАЩО В ЦЯЛАТА ГАЛАКТИКА СЪЩЕСТВУВАТ ИМЕННО ХОРА?

Хипотезата, с по-голяма тежест за алтернативното съобщество, е следната: в далечното минало древните човешки видове се заселили по много планети. След това естествените еволюционни изменения са сътворили това разнообразие, което сега наблюдаваме.

Нашата хипотеза обаче е друга. При потапянето в по-дълбоката картина представяна в Закона за Единното и други подобни интуитивни източници, включително моите, се появява по-­верен модел.

Истината е в това, че нашата Галактика е проектирала целия живот върху всички планети съгласно общ шаблон за разум. ДНК - това не е резултат на случайна еволюция, а структурирана енергетична вълна - торсионно поле.

Тези вълни създават естествени молекули в дадена област и ги свързват спираловидно в живота, какъвто го познаваме. Разбира се, всичко започва от едноклетъчните организми и постепенно се строи върху тяхната база.

Сега ние не можем по научно възпроизводим начин да докажем съществуването на извънземните. Имаме достоверни съобщения на очевидци, но формално още не са ни се представили други човешки видове.

Въпреки това, от науката се изисква да установи наличието на механизъм за разумен проект. И което е още по-важно, съществува осъзнато свидетелство, че сега енергетически ни тласкат да преминем през главния еволюционен скок.


РАЗРИВ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА

Много повече филми са били създадени за представяне на другото, отколкото на идеята за човекоподобните извънземни. Затова, ако ние искаме да узреем за истината, ще ни се наложи да скъсаме с ограниченията.

Ограничението е дотолкова силно и така често се повтаря, че много хора така никога няма да могат да повярват, че всички в Галактиката в основата си са хора, докато не им представят твърдо доказателство.

Типичният „извънземен" с голяма глава, големи очи, слабо тяло и сива кожа почти толкова се различава от нас, както ще се различават произволно взети извънземни в тази галактика.

И все пак, даже в този случай ние имаме работа с човешки видове - очи, уши, нос, уста, глава, шия, рамене, ръце и крака.

Вече всички са приели огромните черни очи на типичното „сиво" същество. А се оказа, че това е нещо друго - нещо като слънчеви очила.

По-точно, съгласно множество свидетели, съм чувал: това, което виждате, е високо напреднала технология, приспособена към цялото око като контактна леща.


РЕВНИВО ПАЗЕНАТА ТАЙНА

Една от най-големите и ревниво пазени тайни при укриването на НЛО, това е, колко приличат на хората от Земята болшинството от посетителите.

Вие как мислите, защо тези, които контролират планетата, създават толкова много филми, опитващи се да ни убедят, че „космическите пришълци" са ултравиолетови или навеждащи на ужас същества?

Не би ли се разрушил този явен и очевиден контрол над Земята, ако ние откриехме, че извън Земята има хора, повече или по-малко приличащи на нас? И тези хора търпеливо чакат, докато ние се справим с проблемите на Земята, за да ни приветства много по-грандиозно съобщество.

Не се вълнувайте. Зад всичко, което е свързано с „това събитие през 2012 година", стои велик контекст. Това не е гибелта и разрушението, това не е разместването на полюсите, ударът от метеорит, изригването на свръхвулкан или всякакъв друг подобен сценарий за световна катастрофа.

Вие сте прави да се паникьосвате, ако избирате да правите това, но колкото повече се запознавате с духовния път, толкова повече осъзнавате, че нас винаги са ни ръководили и защитавали... и това няма да се прекрати за един час.


ВИСОКООРГАНИЗИРАНА ИЛЮЗИЯ

Заплахите, с които се сблъскваме на планетата, са реални. Нека изясним това положение. Губят се животи и според степента на движение напред ще се
губят още повече. Това е неминуем аспект от великата драма на еволюцията, през който преминаваме.

Въпреки това, ние сме зафиксирали и събрали множество достатъчно впечатляващи съобщения, позволяващи да предполагаме, че главните заплашващи живота катастрофи са предотвратени. Те са предотвратени не за сметка на „успеха", а благодарение на преднамерено вмешателство - отново и отново - от същества, много повече напреднали духовно и технологически, отколкото ние.

Техният тежък труд остава напълно скрит и затова недооценен. Ако беше станало очевидно, че „действията по спасение" са разумно проектирани, не бихме имали мотивация да се променяме и по-скоро бихме им се покланяли като на Богове, отколкото да ги разглеждаме като колеги-кандидати, стоящи на пътя и по своему служещи на Вселената.

В качеството на един от многото примери за вмешателство: нееднократно са ми попадали многочислени свидетелства за това, че НЛО много пъти са предотвратявали пуск на ядрени ракети и са сваляли ракети в небето по време на техните изпитания, а когато са ги възстановявали, цялата радиоактивност в тях е изчезвала.

Нашите военните разглеждат вмешателството им като враждебни действия, но в светлината на големия контекст, до който сега имаме достъп, мотивите стоящи за тези жестове са очевидни. Земята - това е школа за духовен ръст и тази обширна илюзия се поддържа от по-високи същества.

Най-важната определяща характеристика на тази илюзия е такава, че във всяка дадена ситуация винаги ще ни предоставят равни възможности да търсим негативи или позитиви.

Във всеки момент от нашия ръст на планетата равновесието никога няма да бъде нарушено.
Това е най-главното и неотменно правило, което трябва да се поддържа, за да бъде работата на „школата" ефективна.

Вярваме или не, че всичко работи именно така, равновесието ще се пази по всякакъв начин. И нас винаги ще ни защитават от огромния брой различни „кошмарни" сценарии.


ПРЕДПОЛАГАЛИ СЕ, ЧЕ ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЛАШЕЩО

А сега, нека изясним нещо. Измененията, през които в момента преминаваме, се предполага, че са плашещи. Крайно плашещи. Именно това и се изисква за нас, за да усетим колективното пробуждане, на което се е опитвала да ни научи „школата". С духовни термини това се нарича Посвещение.

Имам много случаи, когато съм мислел, че съм загубил нещо много важно, обмислял съм и съм приемал всеки урок, на който са ме учили с помощта на станалото, а след това се е оказвало, че въобще нищо не съм загубил.

Това може да се разглежда като незначителен и личен пример, но между личното и колективното няма никаква разлика. Светът - това е просто мащабно отражение на проблемите на всеки от нас.

Затова плашещите неща, които сега виждаме на планетата - това е идеята, че нас не може да ни спаси никакво Божествено Вмешателство - отразяват именно това положение. Самото ни съществуване тук - това е на първо място Божественно Вмешателство и по степента на движение напред ние ще продължаваме да се наслаждаваме на тази защита.


ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Така това не е просто ситуация, когато ние отново и отново случайно се раждаме и се превъплъщаваме. Всички ние пребиваваме в процеса на обучението. И учителите искат, в края на учебната година училището да бъде завършено от колкото се може повече учащи се.

В този смисъл, грубо казано, краят на 2012 година - това е датата на завършване на учебното заведение. И започвайки от този момент, нашето бъдеще ще се определя от това, доколко добре сме се справили с учебния процес.

На езотерично/духовно равнище почти всички учители се съгласяват с това, че целта на тази школа е да ни научи да се обичаме един друг. Колкото по-неприятен може да ни изглежда светът, неговите лидери и контрольори, толкова повече ние склоняваме към това, да не постъпваме по подобен начин. В това и се заключава целият смисъл.

В по-научни термини, ние можем да се съгласим, че сега преминаваме през енергетически програмирана еволюция.

Всичко ни казва, че енергетическата еволюция оказва непосредствено влияние на равнището на нашето съзнание и даже върху структурата и функционирането на нашето Д К.


ОБНОВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ЗА 2009 ГОДИНА!

Ако внимателно и постоянно четете статиите на този сайт, вие несъмнено ще узнаете съдържанието на този раздел.

Вече сме публикували основното съдържание в статията „Вашата ДНК се променя (част 1)" на 9 октомври 2007 г. Тя се планираше да се появи за първи път в шоуто „От Бряг до Бряг" на Джордж Ноури. Част 2 трябва да бъде публикувана в навечерието на излизането в ефир, който се планира седмица след публикацията на част 1.

Трудностите с дневния ред доведоха до това, че шоуто така и не се състоя. Ние изпълнихме изследването, свързано с част 2, но не завършихме работата във връзка с ограничението на времето за преработка на ръкописа от серията СБЛИЖЕНИЕ!

В навечерието на дълго чаканото вечерно шоу, ние ще разкрием част от този материал и ще завършим обсъждането, започнато в първата статия!


ВИЕ – СЛУЧАЙНОСТ?

Вярвате ли, че се явявате случайност?

Задължени ли сте с живота си за редицата случайни, непредсказуеми мутации? Четете ли тези думи заради това, че вашите предци по-добре от всички са знаели как да се убиват един друг?

Явява ли се животът ви статистическа случайност, никъде не разглеждана, освен на Земята, като такава, заради невъзможността на това, че тя някога ще се повтори?

Ако вярвате в нещо различно от еволюцията на Дарвин, не ви ли прави това автоматически фанатик-фундаменталист?


ВСИЧКИ ПРАВИЛА СЕ ПРОМЕНЯТ

Всичко, което сме мислели, че знаем за ДНК, се променя. Появиха се четири нови изследвания, поддържащи нашата оригинална хипотеза, че ДНК и животът, такива, каквито ги знаем, се изграждат от универсално енергетично поле, което е съзнателно:

1 . Обичайните условия в космоса предизвикват спонтанно формиране на ДНК-образни спирали. Всички три книги, влизащи в серията СБЛИЖЕНИЕ, са били допълнени и преработени от автора. Работата над първия том "Напредъкът на Епохите" е завершена и скоро той ще бъде изложен в сайта ни.

2. Сега „отпадъчната" ДНК става толкова активна, каквито са и гените, напълно зачертавайки всички традиционни модели за това, как работи ДНК.

3. Бактерията, израснала в космоса, е с 300% по-токсична, отколкото бактерията, израснала в идентичните условия на Земята.

4. Най-простият морски организъм спонтанно се развива след оживяване от особена форма на светлината.

Това са само няколко от най-последните допълнения към впечатляващия набор от данни, появяващи се след 2000 година, когато за първи път осъзнахме, че „до появата на ДНК е съществувала само-сътворилата я вълна".

В същото време, когато вие завършите прочитането на тази серия от статии, ще видите, как всичко се навързва в една верига.


ЗАЩО ТОВА МЕ ИНТЕРЕСУВА?

Новите свидетелства все повече и повече ни говорят за това, че животът не се явява резултат от случайни мутации. И какво ни остава?

Сега някои учени издигат в качеството на алтернатива идеята за „Разумния Проект". Традиционните средства за масова информация се опитват да изолират това движение и да го свържат с креационизма.

Затова на обичайния човек се предлага да вярва или на науката (на Дарвин), или на предразсъдъците (на фундаменталния креационизъм). И болшинството от хората лапват въдицата. Много съобщения на разобличители изнасят на повърхността предположението, че политико-корпоративния световен елит твърде много вярва в модела на Дарвин. Природата - това е жесток и алчен звяр, поддържащ тези, които най-много от всичко жадуват за кръв.

Популярните филми, като „Матрицата" (агент Смит) и телевизионните програми, като „BattleStar Galactica" (сайлоните) и „Герои" (злодеят Сайлър), постоянно укрепват съперничеството и основаната на убийството еволюция - това е единствена, реалната истина на Природата. Нека скъсаме с тези предразсъдъци и за минута погледнем някои реални данни.


ЕВОЛЮЦИЯТА Е СТАНАЛА ПО-РАНО

Ако еволюцията не е резултат от случайни дарвиновски мутации, тогава какво е?
Ако отговорът на въпроса се явява "Разумен Проект", тогава нима това не е бавен, мъчителен, постепенен и непрекъснат процес?

Появяват ли се нови видове бавно, година след година, век след век, еон след еон?

Или съществуват определени моменти, когато всички видове на Земята спонтанно се променят след милиони (?) години, в течението на които нищо не се случва?

Палеонтолозите от Чикагския Университет Дейвид Роп и Джон Сепковски са открили... 26 000 000-годишен цикъл във вкаменелостите...

Това откритие е станало в резултат на изчерпващото изучаване на всички някога открити морски вкаменелости - в резултат на изучаването на повече от 36 000 различни вида.

Роп и Сепковски не очаквали подобен резултат. В действителност, те все по-настойчиво и настойчиво работели, за да се отърват от него. Но колкото повече работели, толкова всичко ставало по-ясно.

Вертикалната ос на тази конкретна графика е обозначена неправилно, доколкото това не е графика на „измирането", а графика на „видо-образуването".

Колкото по-нагоре се издига графиката, толкова повече нови и по-рано невидими в историята създания спонтанно се появяват в различните слоеве кора на океана.

Болшинството от хората приписват това на сблъсъка с астероид, комета или на изригването на вулкани. Обаче някои събития, които вие виждате в графиката, са станали, без каквито и да е било катаклизми.

По цялата Земя живите организми просто са „решили", че е дошло времето да се променят... Или нещо ги е подтикнало!


ДНК ВЗАИМОДЕЙСТА С ПОЛЕТО

Ако това е така, тогава ДНК не може да бъде просто студена и мъртва молекула. Тя трябва да взаимодейства с Полето.


Полето принуждава ДНК някога да се реконструира, основавайки се на собствените си вътрешни кодове.

Или То зарежда нови кодове... направо в самото ДНК!

Сега съществува неопровержимо доказателство, че става именно последното. Просто учените още не са осъзнали получените резултати.


62 000 000-ГОДИШЕН ЦИКЪЛ - ВРЕМЕТО ЗАВЪРШВА!

Съвсем неотдавна д-р Робърт Роде се възползвал от данните на Сепковски за откритието на още един цикъл с още по-голяма продължителност от 62 000 000 години.

Цикълът на Роп и Сепковски отива назад едва до половината път - на 250 милиона години. Новият цикъл на Роде се връща до зараждането на живота на Земята, както го знаем - някъде преди 542 милиона години!

Циклите на измиране и на биологичната вариативност...

(Учени от Бъркли са открили, че морският живот е разцъфтявал и отмирал на необясними цикли, всеки за 62 милиона години. В най-последния пример на графиката много типове или видове гъби са расли в изобилие и след това изчезнали преди 65 милиона години - тогава, когато огромен астероид или комета връхлетяли Земята и довели до измирането на динозаврите по целия свят.)

Преди скептиците да хвърлят камъни по нас, нека запомним, че изследването на д-р Роде е било публикувано в единственото по рода си най-престижно научно списание «Нейчър».

„Ползвайки подборката на Сепковски на първите и последните стратиграфически появявания на 36 380 морски вида, тук ние демонстрираме устойчив 62 000 000-годишен цикъл плюс-минус  3 000  000 години,   който  е  особенно  очевиден  при  видовете  с  кратка продължителност на живота. Петте крупни измирания, установени от Роп и Сепковски, могат да бъдат аспекта на този цикъл."

В списание «Нейчър» се е появило и кратко изложение на изследването на Роп, Сепковски и Роде, включващо следното:

„Доколкото до момента няма обяснение, различните модели, включващи климата, обкръжаващата среда, геологическите и астрофизичните фактори биха обезпечили проверяеми предсказания, способстващи за решаването на тази загадка".

Двата цикъла се проследяват в нашите изкопаеми находки. И по някои оценки ние вече сме
закъснели с 3 милиона години за следващата вълна на 62 000 000-годишния цикъл на Роде. Откъс от статията Роп и Сепковски, публикуван в списание на Националната Академия на Науките, „Макар причините за периодичноста да са неизвестни, възоможно е те да са свързани с извънземни сили (Слънцето, Слънчевата система или галактиката)".


ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕЖДУПЛАНЕТНИЯ КЛИМАТ

А сега малко ще се позанимаем с математика. Последното основно проявление на нови видове се е състояло преди 64 милиона години. Цикълът на Роде съставлява 62 милиона години ± 3 милиона години.

Ние още не сме наблюдавали следващия внезапен взрив на еволюцията, предсказан в цикъла на Роде.

Нима сега ние действително преминаваме през нов взрив на еволюцията?

Ако е така, биха ли могли астрофизичните фактории - Слънчевата система или Галактиката - да стартират процеса на масовата еволюция?

Нима за първи път за последните 542 милиона години ние ще можем непосредствено да наблюдаваме, какво стартира тези изменения?

В изследванията на Ричард Хоугланд в рамките на "Мисията Ентърпрайз" намираме изчерпателната статия, озаглавена „Междупространственото в другиден", демонстрираща, че измененията на климата, които наблюдаваме на Земята, в действителност стават на всяка планета от Слънчевата система (с изключение на Меркурий) и на самото Слънце.

Ето кратка подборка на някои данни от нашето изчерпателно изследване с връзки към повече от 100 източника на традиционната наука на NASA:

Слънцето: Започвайки от 1940 година, по-висока активност за последните 11 000 години.

Меркурий: Открит е неочакван лед на полюсите, наред с удивително силно вътрешно магнитно поле и това на предположително „мъртва" планета.

Венера: 2 500% увеличение яркостта на полюсите и съществени глобални изменения на атмосферата за по-малко от 30 години.

Земята: Съществени и очевидни изменения на климата и геофизиката по целият свят.

Марс: „Глобално затопляне", силни бури, изчезване на ледените шапки на полюсите.

Юпитер: Огромно вътрешно затопляне, превишаващо 200% усилване яркостта на обкръжаващите планетата облаци плазма.

Сатурн: Огромно забавяне скоростта на въртене само за последните 20 години. То се съпровожда с удивително излъчване на рентгенови лъчи от екватора.

Уран: „Действително големи изменения" в яркостта, усилване на глобалната активност на облаците.

Нептун: 40% усилване яркостта на атмосферата.

Плутон: 300% увеличение на атмосферното налягане, даже когато планетата се отдалечава от Слънцето.


„ГОЛЯМАТА КОНСТАНТА ОТ НИНЕВИЯ"

Както вече сме писали, Морис Шателен е открил 6 200 000-годишен цикъл, записан в глинените таблички на шумерите. За това време всяка планета и всеки спътник в нашата Слънчева система извършват определено количество обороти...с точност до секунда.

Тогава това означава, че в някаква точка, всеки 6.2 милиона години, всички планети ще се построят в права линия! (Разбира се, точно сега това не става, но ще стане в някакъв момент от цикъла.)


Ето неопровержимото свидетелство:

Учените от НАСА, помагащи човек да посети Луната, предлагат неоспоримо свидетелство за това, че нашите предци са дошли от външния космос, Морис Шателен.

Очевидно, 6.2 милиона години - това е хармоника от цикъла на Роде. Просто преместете десетичната запетая и ще получите 62 милиона години. Това НЕ Е „просто номерология", това е много важен хармоничен принцип, демонстриращ, че живота на Земята се развива в точно съответствие с древния и крайно точен междупланетен цикъл.

Потресаващата работа на Брус Кети с хармониците доказва, че вие можете да прибавяте или отнемате нули към числото без загуба на присъщите му „вибрационни" качества.

Под „вибрации" ние имаме впредвид броя на делителите - т.е., с колко различни способа можем да съкращаваме числото на по-малки части. Колкото повече са делителите и колкото повече са „вибрациите", толкова по-хармонично ще бъде числото.


ВСЕ ПАК, КАКВО ЗНАЧИ ТОВА?

Данните ни говорят за това, че нашата Слънчева система се намира в края на много важен цикъл. Ние можем да проследим този цикъл не само по вкаменелостите, но и в реалните орбити на планетите в Слънчевата система. Той е дотолкова важен, че древните шумери или тези, които се намирали в контакт с тях, знаели много добре за него.

Енергията се втича в планетите, принуждавайки ги да станат по-ярки, горещи и по-намагнитени.

Ние пребиваваме на една от тези планети. Същата енергия се втича и в нас. Ако енергията беше „мъртва" и безжизнена, това не би означавало толкова много. Обаче съществува убедителното свидетелство, че енергията е много „жива" и притежава определен разум.
Затова изглежда, че точно сега ДНК на всеки жител на Земята се подлага на енергетично зареждане, стартиращо еволюцията на човечеството, от това състояние, каквото го познаваме.

Може би, именно това отговаря за все по-увеличаващото се количество съобщения за паранормални явления в обществото ни - синхронистичност, екстрасензорно възприятие и даже устойчиво повишаване на данните от тествани за IQ.

Също така, в същото време това може да носи отговорност за невероятното изостряне на политическите, икономическите, религиозните и обществените напрежения в света. Целият „скрит" материал се предоставя на светлината на Истината.

Всяко „значимо и балансировано" обсъждане на загадката 2012 година би било непълно, ако разглеждаме само измененията на Земята и идеята за това, че ние се движим към Армагедон или Апокалипсис.

В светлината на новата, пристигаща сега информация за ДНК, става нещо много по-голямо, отколкото биха се осмелили да си представят болшинството от хората. А това значи, че има Надежда!


Източник: Дейвид Уилкок,
Неделя, 4 януари 2009 година,
divinecosmos.com
Превод: SMSI-H Редакция: H.

 Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .