Банер
Svarog-2006.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ЕНЕРГИЯТА НА ДОБРАТА ВОЛЯ
Написано от Маг Селена   
Неделя, 02 Декември 2007 00:00
Добрата воля е любов в действие.

ТРИ ПРИНЦИПА

Грешките на отминалите векове, които кулминираха в последната световна война и в настоящите ни проблеми, са съвместните грешки на човечеството като цяло. Осъзнаването на това ще доведе до установяването на принципа на споделянето, от който има такава нужда днес в света.

Няма проблеми или условия, които да не могат да бъдат разрешени чрез волята-за-добро. Добрата воля подхранва духа на разбирателство и подпомага проявлението на принципа на сътрудничеството. Този дух на сътрудничество е тайната на всички човешки взаимоотношения и врагът на съревнованието.

Между всички хора съществува кръвно родство, което, когато бъде осъзнато, премахва всички бариери и прекратява духа на разделение и омраза. Мирът и щастието на всеки един човек е грижа, следователно, на всички. Това развива принципа на отговорността и полага основите на правилното съвместно действие.

Тези принципи са сред основните убеждения на мъжете и жените на добрата воля и осигуряват стимула за всяко служене и действие. Тези три практически и научни истини въплъщават трите основни факта и първоначалното приемане на всички световни служители.

Те не противоречат на никое светско становище, не подриват устоите на никое правителство или религия и са вродени в съзнанието на всички човешки същества, поради което предизвикват незабавен отклик. Тяхното приемане ще "излекува" международните язви.ЕНЕРГИЯТА НА ДОБРАТА ВОЛЯ

Ние живеем в един от най-важните преходни периоди в цялата човешка история. Този преход е толкова всеобхватен, че включва промени във всяка област на човешките дела и мислене, като предизвиква фундаментални промени в отношението на хората към самия живот.

Ние не само, че променяме физическия свят, но и бавно трансформираме и променяме качеството на нашите желания и основно променяме идеите си относно науката, образованието, религията и управлението, както и нашите стандарти за социално подобрение и сигурност.

Всеки преходен период неминуемо е период на борба и трудности, но също така и период на голяма благоприятна възможност. И тъй като настоящият преход засяга цялото човешко семейство във всяка част на света, то това е всъщност денят на благоприятната възможност за всеки един от нас.

Страданието и трудностите са повсеместни, но във всяко направление на човешкия живот се осъществяват прогрес и постижения.

Летописът на човешката история в по-голямата си част представлява свидетелство за алчност и агресия, за егоизъм и амбиция, и никоя раса, нация или група не е освободена от това обвинение.

Днес, с приближаването на човечеството към зрелостта, конфликтът между егоистичните ценности, отношение и начин на живот, от една страна, подхранващи омраза, различия и разделение, и по-добрите пътища на добрата воля и разбирателството, на сътрудничеството и споделянето, от друга страна, се изостря. Борбата е дълга и трудна, и краят u още не се вижда. Но са налице множество ясни симптома, че доброто ще надделее.


Необходимостта от добра воля

Налице са множество различни качества и енергии, които оказват влияние върху човешкото съзнание днес, като произвеждат както конструктивни, така и деструктивни последици. Най-необходимата от тях, ако искаме да навлезем по безопасен начин в новата епоха, е енергията на добрата воля.

И най-добре замислените планове се провалят, ако онези, които се стремят да ги осъществят, не проявяват добра воля един към друг. Без добра воля конференциите не водят до никакви реални и трайни резултати.

Съществуването на дух на добра воля е важна предпоставка за творческото разрешаване на многото проблеми на човечеството. Добрата воля е общата платформа, върху която могат да се срещнат всички раси и вери.

Надежда ни дава фактът, че добрата воля е далеч по-разпространена по света, отколкото се мисли. Духът на добрата воля присъства у милиони хора и той събужда чувство на отговорност.

Мъжете и жените на добрата воля усещат тази нова световна отговорност и търсят начин да поемат своя дял. Те все повече мислят от гледна точка на цялото и тяхното влияние нараства като една положителна сила към добро. Именно в тази постоянно нарастваща добра воля лежи надеждата за света.

Тя може да бъде открита у членовете на всяка група, която работи за световното благо. Тя представлява една неизползвана сила, която никога досега не е била организирана като световна сила.

Ако мъжете и жените на добрата воля по света желаят да схванат естеството на своята настояща възможност, те трябва да задълбочат разбирането си за тази енергия, която притежават, и да разберат по-ясно как тя може да бъде приложена практически в съвременния свят.


Смисълът на добрата воля

Добрата воля е първият опит на човечеството да изрази любовта на Бога, тъй като добрата воля е най-нисшето и най-лесно разбираемо проявление на истинската любов. Време е хората, поне временно, да спрат да говорят за любов, за любовта към ближния и за използването на любовта при решаването на проблемите, и вместо това да заговорят от едно по-ниско и по-практично ниво - това на добрата воля.

За мнозина употребата на думата любов по отношение на груповите и националните взаимоотношения е безсмислена. Но добрата воля запазва своето значение и може да бъде разбрана от всички. Добрата воля е едновременно нагласа и хармонизираща енергия. Добрата воля е любов в действие.

Интересно е да се отбележи, че значението на понятието "добра воля" - в смисъл на конкретна речникова дефиниция и в смисъла, в който то се употребява днес от мъжете и жените на добрата воля, никога не е било ясно дефинирано. Уебстърският речник дава следното определение:

"Добро намерение или добро предразположение; благосклонност. Радостно съгласие; сърдечност; готовност.

В правото: Търговската клиентела на дадена фирма/магазин, правото за ползване на която преминава върху новия собственик при откупуването на фирмата/магазина."

Ударението е поставено върху по-повърхностните значения на това понятие, независимо дали става въпрос за сферата на емоционалното и сантименталното или за сферата на търговското и материалистическото. В действителност обаче добрата воля е проявление на "волята за онова, което е добро и трябва да бъде."

Тя не бива повече да бъде погрешно възприемана като сантиментално или пасивно добродушие, а като практическа и динамична сила за конструктивно действие, способна да преобразува света.


Ролята на ума

Добрата воля е без насока, ако не се контролира от мисълта. Умът е онзи, който дава тази насока и помага на индивида да прави разграничение между правилното и неправилното, да избира между доброто и злото и да насочва енергията в желаните канали.

Енергията действително следва мисълта. Това е също толкова вярно по отношение на енергията на добрата воля, обикновено разглеждана като същностно емоционален и съчувстващ импулс, колкото и по отношение на който и да е друг вид енергия.

Умът е по-добър носител на силата на добрата воля и на божествената любов, отколкото емоциите. Освен ако не е било лично изпитано, това е трудно да бъде повярвано, тъй като, сравнено с чувстването, мисленето изглежда твърде студено на повечето хора.

Невъзможно е обаче да избягаме от личностните илюзии и предубеждения, докато не преминем от емоционалното изживяване към по-безличностното равнище на ума.

Ако добрата воля е максималното проявление на истинската любов, което човечеството на настоящия си еволюционен етап може да изрази, нейното използване под мъдро умствено ръководство може да има невероятна ефикасност във всяка сфера на човешкия живот и дейност.

"Човек е това, което мисли в сърцето си" е друго изражение на истината, че "енергията следва мисълта". Трайните промени в индивидуалното съзнание рядко се осъществяват за една нощ. Те са въпрос на израстване и на следването на план с неотклонно умствено намерение.

Силата на ума е, в действителност, най-великата сила, с която разполагаме днес в света, за трансформирането на отделните индивиди и човечеството, за създаването и разгръщането на добрата воля и, в крайна сметка - на способността за изразяване на истинска любов. Не случайно любовта е била дефинирана като "чист разум".


ПЛАТФОРМАТА НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ НА ДОБРАТА ВОЛЯ

Всяка работа се превръща в духовна, когато бива подбуждана от правилен мотив, когато се прилага мъдро разграничение и когато се прибави духовна сила към знанието, придобито във физическия свят, където емоциите и мисленето също играят своята роля.

Една от основните характеристики на мъжете и жените на добрата воля по целия свят е тяхното отношение към главните проблеми, пред които човечеството е изправено днес: силно чувство на отговорност за това да се помогне за решаването на тези проблеми.

Тези хора на добрата воля могат да бъдат открити във всяка страна по света и сред всяка расова група. Те са сред членовете на всяка религия и църква; те могат да бъдат открити сред работещите във всяко политическо и икономическо сформирование без изключение.

В действителност, не съществува област от човешкия живот или мислене, в която да не е налице хармонизиращото присъствие на хора на добрата воля.

Мъжете и жените на добрата воля, които са свързани с определена политическа, религиозна, икономическа, културна или друга група в човешкото семейство, не работят за добруването на тези групи за сметка на други. Каквито и да са външните им обвързаности, хората на добрата воля поддържат:


1. Вярата във фундаменталното единство на човечеството, което е част от единството на цялата планета и живота върху нея.

2. Вярата в едно световно братство (изчистена от сантименталност, идеализъм и мистически стремеж) като доказана реалност.

3. Вярата, че основната потребност днес е да се събуди интерес към и да се мобилизират силите на светлината и ресурсите на мъжете и жените на добрата воля. Ако това бъде направено, негативните и зли сили ще изгубят своето влияние и мощ в сферата на човешките дела.

4. Безвредност в речта, писаното слово и действията. Общественото мнение трябва да бъде възпитано в принципа на неразделението, а човешките умове трябва да бъдат подготвени за промените в мисленето и в техниките на работа на новата епоха.

Безвредността не е пасивно или мило и любезно поведение и не отменя необходимостта от твърди и дори драстични действия в случай, че обстоятелствата го налагат. Безвредността е състояние на ума, при което мотивът зад всяко действие е добрата воля.


5. Непредубеден умствен анализ на всички човешки проблеми, така че всяко едно решение да бъде в интерес на цялото.


6. Едно вътрешно сливане на целите, което признава както ценността на индивида, така и на истинската групова работа, което означава групово разбирателство, групова взаимовръзка и групова добра воля.

Преди всичко друго, хората на добрата воля поддържат фундаменталната свобода на човешкия дух. Мъжете и жените на добрата воля трябва да запазят свободата си да мислят, да вземат решения и да действат в съответствие със собствената си съвест, тъй като хората са различни.

Може да съществува еднаквост по отношение на целта и подхода, но не трябва да се очаква всички да реагират по еднакъв начин. Разнообразието не изключва единството, нито пък създава хаос. Хаосът съществува единствено в умовете на хората, и чрез яснота на мисленето и добра воля, между частите може да бъде установено правилно и конструктивно взаимоотношение.


НАУКАТА ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

Може да се прокара аналогия между човешкото служене и електрическия ток. Токът протича само тогава, когато доставя енергия за нещо свръх самия себе си. Егоизмът пресушава силата също толкова сигурно, колкото късото съединение, и, ако е твърде голям, може също толкова сигурно да прекъсне целия поток на силата. Когато техниката на добрата воля бъде по-широко разбрана, енергията u ще започне да протича и силата u ще започне да се усеща от все повече хора.

Всеки от нас е въвлечен в сложна мрежа от взаимоотношения - индивидуални, групови, общностни, национални и международни. Те могат да се мислят като "хоризонталните" взаимоотношения на индивидите с околните и с обкръжаващата ги среда.

Тази хоризонтална система от взаимоотношения е средство за контакт, общуване и влияние. Тя е носител на енергия на различни нива - физическо, емоционално и умствено.

И тъй като живеем в един бързо развиващ се свят, тази система от взаимоотношения е в състояние на постоянно изменение. Задачата на човека на добрата воля е така да борави с мястото си в тази система и със силите и енергиите, които са под негов контрол, че да помогне за установяването на правилни човешки взаимоотношения.

Правилните взаимоотношения могат да бъдат определени като взаимоотношения, които стимулират максимален еволюционен растеж у всички индивидуални или групови единици в рамките на системата. Енергията на добрата воля е най-фундаменталното и важно средство за тази цел.

Човечеството обаче е част и от още една система на взаимоотношения - "вертикалната", която осигурява връзка с духовните нива на съзнание, с Бога и с Вселената. Човек осъществява контакт с тази вертикална система като опознае най-висшето у себе си и като живее в съответствие с него. Молитвата, медитацията и рефлексивното мислене са най-важните средства за създаването и поддържането на "вертикалния" живот на духа.

Творческият живот, включващ динамичното проявяване на душата, или на вътрешната духовна природа в света на човешките взаимоотношения, изисква правилно балансиране на "вертикалната" и "хоризонталната" система от взаимоотношения, на субективните и обективните фактори. Отсъствието на внимание към "вертикалния" живот на духа води до статични, закостенели и невдъхновени взаимоотношения и действия в света на ежедневието.

Прекомерното концентриране върху субективния, или "вертикален" живот с пълно лишаване от каквато и да е възможност за правилно проявяване в материалния свят, може да доведе до прекомерна стимулация, до насоченост към илюзорното и нереалното и до онези печални случаи на месиански фанатизъм, които са твърде чести сред добронамерените, но неуравновесени стремящи се.

Правилното балансиране на "вертикалния" и "хоризонталния" живот може да бъде постигнато, единствено когато индивидът е в състояние да балансира силите на своята собствена природа в рамките на собствената си психика.

Символът на това равновесие, който също така символизира целта пред мъжете и жените на добрата воля в новата епоха, е равнораменният кръст. След като този баланс бъде постигнат, огънят на духа може да вдъхновява и насища света на ежедневието в една мъдро урегулирана система на човешки взаимоотношения.


ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ

Фокусираното, решително и просветено обществено мнение е най-могъщата сила в света. То няма равно на себе си, но малко е било използвано. Лековерието на средния гражданин, готовността му да приема това, което му се казва, ако то бъде изречено достатъчно високо и с достатъчно правдоподобна сила, и особено ако е подкрепено с едностранчиви доказателства, е добре известно.

Умелите изказвания на обучения политик, преследващ лични, егоистични цели, аргументите на сладкодумния демагог, експлоатиращ някоя своя любима теория за сметка на обществото, и пустословието на човека с кауза, теория или скрити лични подбуди, всички те лесно намират слушатели.

Психологията на масите и настроенията на тълпата са били използвани през вековете, тъй като немислещите и емоционално настроените биват лесно насочвани в коя да е посока, и досега от това са се възползвали тези, на които онова, което е най-добро за човечеството, не им е присърце. То е било използвано за егоистични и зли цели много по-често, отколкото за добро.

Но тази пасивна възприемчивост (която не заслужава името обществено мнение) може също толкова лесно да бъде насочена към добро, колкото и към зло, и към конструктивни мерки, както и към деструктивни.

Планираното насочване и една мъдро очертана програма, вземащи това на предвид, могат да донесат необходимата промяна и да превърнат здравото и интелигентно обществено мнение в един от основните фактори за установяването на новата епоха.

Следователно, основната задача на мъжете и жените на добрата воля е образователна. Те не подкрепят и проповядват някакво чудодейно решаване на световните проблеми, а знаят, че духът на добра воля, особено ако се възпитава и прилага със знание, може да създаде атмосфера и нагласа, които ще направят възможно решаването на проблемите.

Когато се срещнат хора на добрата воля, без значение към коя политическа партия принадлежат, каква е националността или религията им, няма проблем, който те да не могат в крайна сметка да разрешат, и то така, че решението да удовлетворява всички заинтересовани страни.

Именно създаването на такава атмосфера и събуждането на такава нагласа е основната задача на мъжете и жените на добрата воля, а не представянето на някое готово решение. Този дух на добра воля може да присъства дори там, където е налице фундаментално неразбирателство между страните.

Служенето на мъжа или жената на добрата воля може да бъде разгледано под три теми.


Лична подготовка

От съществено значение е всеки един да осъзнае, че като индивид той представлява определена и интегрална част от цялото и, следователно, има съвсем реална сфера на влияние.

Невъзможно е да се отдава полезно служене, ако сме подтиснати от чувство за безсилие и не сме наистина убедени, че това, което вършим, има някакво реално значение.

Трябва, освен това, да осъзнаем, че ако не дисциплинираме и обучим себе си, не ще успеем да се възползваме напълно от множеството възможности за служене, които ще ни се представят. На основата на тези две осъзнавания, всеки мъж и жена на добрата воля може да планира една проста, но определена програма за увеличаване на своята полезност, както следва:


1. Да култивира у себе си духа на добра воля и да елиминира всяко отношение на омраза, предразсъдъци, пристрастия и критицизъм. Служенето, освен ако не е правилно мотивирано, е от малка полза.

2. Да тренира ума си да бъде полезен в две направления - в разбирането и интерпретирането на света на човешките дела, и в достигането на света на креативните идеи и вдъхновението.

Всички мъже и жени на добрата воля трябва да бъдат запознати със случващото се в основните сфери на човешка дейност. Те се нуждаят от реалистично разбиране на основните проблеми, които човечеството трябва да реши, и от разпознаване на основните тенденции, които понастоящем чертаят бъдещето.

Съвременният свят не може да бъде разбран, ако не се вземат под внимание вътрешните причини, които са довели до настоящата ситуация на човечеството. Това изисква съзнателно планирано изучаване, голяма начетеност, и развиване най-вече на мъдро различаване.

Също така, мъжете и жените на добрата воля трябва да развият способността за рефлексивно и медитативно мислене, без което е невъзможно да се проникне в онова ниво на съзнание, от което идват онези креативни идеи и онова интуитивно разбиране, които правят възможно разрешаването на най-трудните човешки проблеми.

3. Да проявява в служене цялата добра воля и разбиране, които притежава. Можем да се научим да служим, единствено като служим. Без някакво практическо изражение, нашите стремежи, намерения и идеи си остават чисто теоретически. Те трябва да бъдат проверени в реалния живот, в светлината на действителния опит.

4. Така да реорганизираме живота си, че да имаме време за нужното служене. Ефективното служене изисква жертви и способността да се дава приоритет на важните неща.

Ако наистина желаем да служим и да бъдем полезни, необходимо е да така да приспособим ежедневната си програма, че да остава време за онова, което е наистина важно. Много хора съвсем несъзнателно действат според максимата "Да служа според както ми е удобно".

Други осъзнават проблема, но не виждат как могат да намерят време за онова, което биха желали да правят. Най-често не може да бъде намерено никакво решение дотогава, докато човек не реши да постави на първо място живота, отдаден на служене, без значение какво би могло да му струва това. След като веднъж е бил постигнат такъв обрат в мисленето, решения могат да се намерят.


Живот, отдаден на служене

Без значение какви са обстоятелствата в личния живот на даден индивид, средата, в която живее, или професията му, те предлагат много възможности за живот, отдаден на служене. Служенето е, по своята същност, спонтанен израз на душевен контакт.

Посрещането на човешката нужда и създаването на един свят на разбирателство в рамките на нашия непосредствен кръг от контакти и обкръжение е една от първите отговорности на всеки мъж или жена на добрата воля.

Следващите предложения сформират основата на една програма, която би могла да бъде отправната точка за живот на нарастваща полезност за всеки човек на добрата воля:


1. Обсъждайте своето разбиране за световните дела и проблемите на човечеството в дома си, сред приятелите си и сред своето обкръжение без страх или пристрастия. Гледайте на подобни обсъждания като на служене и вярвайте, че вашите интереси и ентусиазъм не могат да не окажат влияние.


2. Ако е възможно, организирайте събирания за обсъждането на проблемите на този преходен период и на принципите на настъпващата нова епоха, или оказвайте сътрудничество на тези, които вече правят това. Гледайте на подобни събирания като на принос за оформянето на общественото мнение и като на средство за подпомагане на променянето на съдържанието на световната мисъл.


3. Изследвайте целите, методите и техниките на различните групи и организации, заети в служене на човечеството в множество различни направления. Възможно е да не сте съгласни с всички тях или с техните планове и начини на работа, но всички те са нужни.

Има много типове хора, съществуват различни раси и условия на живот, така че проблемите, пред които е изправено човечеството, изискват безчислени подходи на работа. Всички те могат да изиграят своята роля, ако се основават на истинска добра воля и ако отсъства фанатизмът.

Водете списък на подобни групи и положете максимални усилия за установяване на полезни и приятелски взаимоотношения с тях. Където е възможно да се обвържете от все сърце с целите и работата на определена организация, предложете своята помощ под формата на време, енергия или пари за каквато и да е работа, която трябва да бъде свършена.

4.Открийте и водете списък на мъжете и жените на добрата воля във вашето обкръжение. Проявявайте духовна агресивност по този въпрос и ги търсете активно. Когато ги откриете, проявете интерес към онова, което правят, и също така се постарайте да спечелите сътрудничеството им по отношение на вашата дейност. По същия начин, заздравявайте и разгръщайте своите контакти с мъже и жени на добрата воля от други страни по целия свят.

5. Молете се редовно и към молитвите си добавете медитация и разсъждения. Зад модела и устройството на света стои неговият основоположник, онзи, който го е запланувал, неговата мотивираща енергия, неговата централна воля, неговият жив създател. Стремете се чрез молитва да достигнете тази централна воля, като така се слеете с доловената божествена цел и отъждествите своята воля с божествената воля.

6. Намерете други двама души, които да работят с вас. В тази тройнствена взаимовръзка е налице уникална мощ. Самият Бог, както свидетелстват всички световни свещени писания, действа като божествена троица, така че човекът на добрата воля в своята собствена малка сфера може да направи същото, като открие други двама единомишленици, с които да сформира триъгълник на добрата воля, на светлина и духовно взаимодействие. Всеки от двамата, които му сътрудничат, може от своя страна да направи същото, като така по целия свят може да се разпростре една огромна мрежа на добрата воля.

7. Без значение какви може да са потребностите на личността, заделете колкото пари можете да спестите за работата на световното служене. Липсата на средства е една от основните пречки пред цялата дейност на добрата воля днес.

Това е проста, но ефективна основа за програма за действие на добрата воля. Много мъже и жени на добрата воля вече работят в тези направления. Броят им може бързо да бъде увеличен.

Докато осъществяваме своята роля, трябва да помним опасностите от фанатизма и необходимостта от лична дисциплина и подготовка. Не е трудно да се формулират големи и нереалистични планове за световен прогрес и подобрение и, както постъпват мнозина - да се правят опити да се наложи на другите личния възглед за това какъв трябва да стане светът.

Днес обаче има нужда от отдадени служители, които да сътрудничат - под въздействие на душите си, на божествения план, който търси реализация.


Водачество на добрата воля

Налице е недостиг на ефективно водачество днес в редиците на хората на добрата воля. Това се илюстрира добре от факта, че винаги, когато човек със способности и отдаденост предложи помощта и времето си на някоя организация, много бързо му се възлагат отговорности.

Възможностите са толкова разнообразни, колкото и способностите на тези, които предлагат помощта си. Организатори и администратори; учители, лектори и водачи на дискусионни групи; писатели; проучватели, информационни специалисти и изследователи; както и множеството хора, които, въпреки че не са някакъв вид специалисти, са способни да помагат за поддържането на една група жива, притежават креативност и прогресивни виждания, всички те са нужни.

Онези, които осъзнават нуждата от работници на добрата воля и които се подготвят за служене, откриват как пред тях се отварят разширяващи се възможности. Онова, което е започнало като дейност в свободното време, може да се превърне - ако човекът е подходящ и нуждата е достатъчно голяма, във всепоглъщаща житейска задача.

Работата на добрата воля, в многобройните си форми, трябва във все по-голяма степен да предлага професионални възможности за онези, които са готови да предприемат стъпките и да направят жертвите, необходими за един живот, отдаден на световно служене.

 

От сайта "Всемирна Добра Воля"Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .