Банер
koreni.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Учените потвърждават, извънземни гени в човешкото ДНК
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 21 Юни 2012 15:35
Резултатите от изследването са продължение на работата на носителя на Нобелова награда за ДНК д-р Франсис Крик

Изпълнител: представителство на Семджейс, които екзo-учени посочват като плеядинка. Отправка: Billymeier.com.

Съвместни научни изследвания от събиране на екзo-учени предполагат, че в човешката ДНК има гени от над 20 извънземни цивилизации. Тези екзo-учени са продължили работата на носителя на Нобелова награда д-р Франсис Крик, и други учени в тази област. Настоящите открития са в съответствие с докладите на проф. Сам Чанг, който предпазливо пусна информация за своите очевидни открития, във връзка с проекта за човешкия геном. Учените започват да се оплакват повече и повече за политическите опити да се компрометира в цялост тяхния важен труд за човечеството. Предпазливото огласяване на откритията, е очевидно начина, по който учените се опитват да се справят с натиска от страна на научните среди, съответстващ на преобладаващия политически натиск.

Подробности от откритията бяха публикувани отчасти от д-р Майкъл Сала, който е утвърден учен в сферата на изследването на извънземието. Eкзo-учени и други изследователи базират своите открития отчасти на внимателно събиране на данни, което включва и потвърждаващи документирани наблюдения от контактьори и "информатори", както и друга документация. Тези проверени надеждни източници са били в контакт с представители на неземни човешки цивилизации, живеещи като цяло в човешки популации, а също и като официални лица.

Франсис Крик и партньор, Джеймс Уотсън, стреснаха академичния свят през 1953 г., като дешифрираха структурата на молекулата на ДНК.

"Eкзo-науката" е изучаване на Извънземния феномен. "Eкзo-науката" е свързана с "екзополитиката", която обхваща необходимостта от човечеството да има открити контакти с извънземни на една представителна демократична основа, която зачита суверенитета на Земята.

В днешната "глобалната икономика", с течение на времето е установена една "официалната наука", която отрича аналитично проучване на духовните явления, като легитимен контекст за разбиране на човешката реалност. "Науката", която е легитимирана от институциите, тясно свързани с "глобалната икономика", се стреми да се анализира само някои аспекти на "материалността". Приоритетите на тази "официалната наука" се ограничава до области, които допълват дневния ред на група индивиди, които се опитват да манипулират "признатия" корпус на човешкото познание за власт и контрол. Контекстът на тези научни приоритети  поражда недвусмислен стремеж да се изключи човечеството от извънземните отношения, за да бъде държано в невежество по отношение на очевидния си наследствен потенциал, "заключен" в рамките на човешката ДНК. 
 
Д-р Франсис Крик стига до извода за извънземен произход в човешкия геном, във връзка с известните му изследвания на ДНК.

Всъщност, усилията да се търси научен контекст за оценяването на духовни явления, е посрещнато с неодобрение от и елитите на институционализираните религии, които харесват "официалната наука", в стремежа си да контролират човечеството в рамките на системите на установените доктрини, и догми.

Съвместните екзо-научно-изследователски усилия, вдъхновени от д-р Майкъл Сала, показват, че сред над 20 вида извънземни гени в човешкото ДНК, са залегнали психо-кинетични способности, свързани с генетичните спомени от древни извънземни раси. Тези очевидно психо-кинетични способности са свързани с фокусиране на творческото колективно съзнание на съществуването във Вселената.

Проявление на тези психо-кинетични способности, например, може да наблюдаваме понякога, когато някое човешко същество в процеса се опитва да спаси друг живот. В подобни случаи са документирани проявления "на невероятни физически и други сили", които далеч надхвърлят разбиранията на "официалната наука". Документираните свързани с духовността лечебни способности, които да речем индивидите, в аборигенски общности по света, които също така са били регистрирани при Исус, можем разглеждаме, като нещо, свързано с достъпа до тази ДНК "памет". "Официалната наука", която се стреми да допълва интересите на различни компании, които търсят търговска печалба от лекарствени и други терапии, очевидно се стреми да се отрече страхотния потенциал на човечеството за по-високо качество на живот, чрез достъп до една очевидна извънземна ДНК памет.
 

Земята представлява ли генетична граница за някои извънземни?

Има разкази на очевидци в световен мащаб, включително излъчвани видео кадри на
 професионални телевизионни оператори, както и от милиони хора на очевидно извънземен космически кораб. Eкзo-учени показват, че това е, защото "тези извънземни са се опитвали да анализират, или се намесят на Земята, на основание, че човешките същества имат генетични отпечатъци на техните древни предци". Важно е да се отбележи, че Eкзo-учените не твърдят, че всички извънземни, наблюдавани от човечеството, постъпват така, защото имат генетична връзка с човечеството, въпреки че "генетиката" е посочвана като първостепенна мотивация.

Следователно Земята, изглежда представлява стратегическа "генетична граница", между научно установени извънземни, които са "посели" на Земята и други извънземни, с различни генетични планове.


Други видими индикации за очевидно извънземен контакт в човешката ДНК

Съществуването на различни етно-расови общности на човечеството на Земята, може би, осигурява допълнително видимо проявление на извънземни "генетични общности". Африканските племена, и по-специално догоните се позовават на свидетелства за произход от раси "свръхестествени същества, които са дошли от небето."

Доказателства и свидетелства за първоначалното "засяване" на Земята от духовно-вдъхновени, етични извънземни

Eкзo-учени сочат, че "етични" извънземни са вдъхновили философията на опазването на обществото и на околната среда, сред коренното население на Канада, Африка, както и при други племена.

Знанията на астрологическите факти в рамките на различни племенни общности, свързано с теориите за извънземен контакт, много преди модерната астрономия, допълнително потвърждава екзо-научни твърдения за свидетелства за извънземна следа в човешката ДНК.

Аборигенски племена в Северна и Южна Америка, Африка и другаде са приели "анимистичната" духовност на първоначалните духовно и технологично напреднали човешки и други извънземни, които са "посели" Земята. Тези племена са били очевидно вдъхновени от оригиналните "сеячи" - човешки и други извънземни, да бъдат пазители на "Майката Земя", и да живеят в хармония и равновесие с природата.


После идва генетичната и културна манипулация от конкуриращи се извънземни интереси

Eкзo-учени предполагат, че последващи интервенции на Земята от други извънземни, до голяма степен целят да манипулират земните хора генетично, технологично, а също и чрез вдъхновяване на увреждащи религиозни догми, и съпровождащи ги ритуали. Очевидно, тези извънземни извършват "велики подвизи", за да бъдат почитани като "богове". 

Следващата посочена стъпка е предоставянето на земните хора на технология, която да им позволи да изградят впечатляващи на вид, "пищни" структури на религиозно поклонение, със злато и други минно добивани минерални ресурси, за да се кланят на извънземните "богове". Това западане на човешката духовност, впоследствие води до увреждащото вдъхновяване на безпросветния материализъм. Това очевидно влияние можем да проследим в редица постройки, които включват Великите пирамиди, Храмове, както и в други религиозни постройки, като например църквите. Трудовете на д-р Сала и други екзо-учени, допълнително свидетелстват за тази обществена среда.
 
"... Индианците Хопи в западната част на САЩ говорят за това как "Звездни хора" могат да пътуват в небесата в лъчи от светлината като слънцето, но в тъмнината на нощта. Такива истории са идентични с това, което съм чувал лично от един африкански знахар (шаман). Точно същия сценарий, преди мисионерите да се появят на сцената, е често срещан сред всички племена и шаман, а именно - че нашите корени са от "там" ... ". Отправка: Netscientia.com

Въпросните религиозни структури стават центрове в създаването на конкурентни ритуали и догми между различни "извънземни култови" групи. Тъй като тези религиозни структури придобиват все по-голямо значение като центрове на общностите, елитни емисари на манипулативните "извънземни богове" на свой ред са култивирали фанатични набожности и са ги използвали успешно да противопоставят една група на човечеството срещу друга.

Въз основа на съвместните екзо-научни изследвания, водени от д-р Сала, самият той твърди, че манипулативните извънземни групи, предоставят на земните хора модерна технология, за все по-пълното внедряване на плана за контрол над покорния земен елит, с промити от същите тези "богове" мозъци. Създаването на технологията се използва, за да вдъхнови създаването на оръжия, с които войните ще се водят в името на защитата на "религиозните" системи, на свой ред се ръководи от извънземни "богове", които се стремят да "разделят и владеят". Манипулативните извънземни създават лъжливите богове по свой образ и подобие.

"Целта на тези" "лъжливи богове" е да се потисне развитието сред земните хора на колективното съзнание, базирано на основните вселенски конвенции." 

Също така според съвместните научни изследвания на екзo-учените, "целта на създаването на системи от религиозни догми е да се всеят дребни омрази и антагонизъм, които да потискат" конвенциите на мир, любов и мъдрост, (които са присъщи още от създаването на нашата Вселена) и които биха защитавали  земните хора от експлоатация, като генетичен и всеобхватен планетарен ресурс."

Според сведенията, някои от тези извънземни, които очевидно включват човешки извънземни, които въстанаха срещу етиката на общностната духовност и "свободната воля"  на първоначалните човешки извънземни, просто се опитват да се възползват от Земните минерални ресурси. Според екзо-научни изследвания на д-р Сала, "Други бунтуващи се материалистично ориентирани към работни групи от човешките и другите извънземни, разглеждат земните хора като полезни екземпляри, които да включат в програми за генетични експерименти."

Очевидно, социално съзнателните извънземни, според съвместни резултатите от изследванията на д-р Сала и екзo-учени, "опасяващи се от последиците на манипулативни извънземни, които генетично влияят върху земните хора, за да станат варвари като Чингиз хан или Адолф Хитлер, се стремят да "посеят" "звездни деца". Тези "звездни деца" са "посяти" сред човечеството, без да са различими от земните хора, с които влизат в контакт, за да помогнат, и според виждането на извънземните да въздигнат и вдъхновят социалния творчески потенциал на човечеството.

Примитивно канадско изкуство

Независимо от това, "етичните извънземни", според свидетелствата на контактьори, спазват строго правилата на "Галактическата Общност"  за ненамеса на Земята, включително за не-участие в "генетични експерименти". Въпреки това, екзo-учените посочват, че явлението "житните кръгове"  е забележителен пример за това как предимно "етичните андромедианци", се опитват да вдъхновяват човечеството под формата на съобщения чрез житните кръгове.

Съвременната земна човешка ДНК, както се установява има генетичните спомени, свързани с произхода на човечеството във Вселената, като част от диаспората на "над 130 милиарда човешки същества", и последващите хилядолетия на непринудителен биологичен контакт, а също и на принудителни биологични експерименти със смесица от извънземни. Това са някои от разбиранията, до които достигаме, в резултат на пионерните проучвания, на някои усърдни изследователи. Сред тези изследователи се откроява особено Франсис Крик.


Трудът на Нобеловия лауреат д-р Франсис Крик, както и на други изследователи за извънземните примеси в човешката ДНК

Двойната спирала на ДНК е показана в една от книгите на д-р Франсис Крик.

Eкзo-учените са критични, вдъхновени от работата на д-р Франсис Крик. В книгата си
 "Самият живот: своя произход и природа" (1981), Крик - Нобелов лауреат и съ-откривател на формата на молекулата на ДНК - твърди, че напреднала цивилизация е транспортирала семената на живота на Земята в космически кораб. Нобеловият лауреат д-р Франсис Крик, който постулира извънземен произход на живота на Земята, не е сам в тази гледна точка в рамките на научната общност. През същата година, в която е публикувана книгата "Самият живот: своя произход и природа" т.е. 1981, сър Фред Хойл издава авторската си книга "Живот от Космоса", в която по същество застъпва същата позиция. В действителност, в една статия, през същата година, в "Нейчър", той пише:

"Вероятността за образуването на живота от неживата материя е едно към число с 40,000 нули след него .... Това е достатъчно, за да погребе Дарвин и цялата теория на еволюцията. Не е имало първобичен бульон, нито на тази планета, нито на която и да е друга, и ако възникването на живота не е случайно, би следвало да е продукт на целенасочен интелект." (Хойл: 1981, 294:148).

Д-р Хойл е привърженик на схващането за пантеистичен разум, който е създал  спори на живота в други части на Вселената, с тези спори, доплавали в крайна сметка до земята, е започнал живота, какъвто го познаваме. Заради огромната и впечатляваща сложност на живота и очевидния промисъл зад него - други учени, които оспорват "официалната наука", подкрепена от политическите елити, започват също да подкрепят това заключение. Лесли Оргел, един от най-изтъкнатите изследователи в експерименталното проучване на произхода на живота, също документирано застъпва тази научна позиция (1982 г., стр. 149-152).

Подобно на реакцията на проблема с глобалното затопляне, както и на текущото изтъняване на озоновия слой, недогматичните учени обвиняват политическите елити в игнорирането на ясните доказателства за неземния произход на човешките същества.

Д-р Франсис Крик е един от двамата учени, които са открили структурата на ДНК през 1950. До това, разбира се, важно откритие в историята на науката, се достига след продължителни изследвания и голямо натрупване на информация и опит. Крик печели Нобелова награда за работата си. Д-р Крик прилага същите строги дисциплинарни стандарти и при своите открития за извънземния произход.

В книгата си "Самият живот", д-р Крик казва, че същества от друга слънчева система, пренасят семената, необходими за живота до безжизнени планети и благодарение на тяхната намеса животът е започнал и тук.

Работата на Нобелов лауреат д-р Крик, е в съответствие с очевидните открития на "проф. Сам Чанг" от проекта за човешкия геном, който е получил признание за усърдието си да популяризира научните открития относно доказателства за извънземна следа в човешката ДНК.


Eкзo-научна представа за произхода на Вселената

Д-р Майкъл Сала, както и други изследователи на извънземни смятат, че нашата Вселена е родена като израз на "колективното съзнание". Специално д-р Майкъл Сала  изразява мнение, че "черните дупки" са входен пункт за същества и други същности, които съвместно "посяват" нашата Вселена. Освен това, екзо-научната документация на д-р Сала сочи, че тези същества и други същности, се опитват да вдъхнат на "вселената" съществуване, като "експеримент", основаващ се на принципите на "свободната воля". Така да се каже, всички същества и други същности проявяват импулс да бъдат част от генезиса на "вселената", без никаква принуда. Смята се, че колективното съзнание на вселената, се проявява в мислите, чувствата и усещанията на съществата, посяли "вселената". Следователно, Вселената ще се разшири като израз на това съзнание.


Генетично-културен произход на земните хора 
 
Eкзo-учени сочат, че Плеядианците са от една звездна система, наричана Плеядите. Тази звездна система, представляваща една малка група (звезден куп) от седем звезди, разположени в съзвездието Телец (Бик), е на 500 светлинни години от планетата Земя. Eкзo-учените твърдят, че Плеядианците са хуманоидна раса, която често посещава Земята и с която също така, пак според екзo-учените, споделяме общ произход.

Били Майер посочва, че поддържа контакти с Плеядианците. Той е осигурил убедителни доказателства за извънземния си контакт пред учените. Г-н Майер посочва, че "Плеядианците", наричат ​​себе си Plejaren (произнася се плех-яр-ен), в съответствие с тяхната система, която носи името Plejaren. Отправки: burlingtonnews.net и  galactic-server.net.

"В началото Земята е била колонизирана от извънземни раси, включително човешки, насекомни, ботанически и рептилни видове." - твърди смесеният екип от екзо-учени на д-р Сала. Континентите върху които са се развили човешки колонии на Земя са Лемурия и Посейдия (Атлантида), потънали преди повече от 23,000 години."


Много африкански племена свързват произхода си с Лемурия.

Според на д-р Сала "Всяка Вселената представлява един вид жив организъм. Колективното съзнание на тази вселена според него, е било вдъхновено от принципите на мир, любов и мъдрост, свързани със "свободната воля". Но, заради другата полярност - тази на страха, която първоначалните същества и други същности, очевидно са се съгласили да изпитат, вселената има и опит, и в "крайностите на войната, омразата, и разрушението."

Критичното екзо-научно изследване на вселената, по този начин изисква всеобхватна чувствителност към контекста на анализ, свързан със съзнанието, която е отречена от "официалната наука". Следователно, преобладаващите научни парадигми на Земята забавя тялото на човешкото познание от пълно разбиране на сложността на човешките преживявания, в по-широкия контекст на Вселената.

Ако духовността е наистина истинско явление във Вселената, тогава главният контекст на наука трябва да се състои в стремеж към оценяването й, като потенциално неразделна част от човешкото познание и разбиране.

Eкзo-научни изследвания свидетелстват за земни хора, които са с произход от системата Лира на Вселената. Лирианците очевидно се допълват от Сирианци, Арктурианци, Антарианци, Плеядинци, Андромедианци, Денебианци, Алфа Кентаврианци, Касиопейци, и такива от Стрелец A и B.

Снимка на плеадиански космически кораб от Били Майер е изследвана от явно посрамените и предварително скептично настроени научни изследователи. Отправка: billymeier.com.

"Един от първите "контактьори", описващи Лира е Били Майер, който се радваше на голямо общественото внимание, заради факта, че е посещаван от Плеядианците от 1975 г. до 1986 г. Г-н Майер подкрепи твърденията си с веществени доказателства, които продължават да объркват скептиците".

Според Д-р Сала, и други изследователи, "Изчерпателни разследвания на редица от хора и организации, установяват, че доказателства Майер не са подправени, и следователно представляват съществена подкрепа за неговото свидетелство за извънземен контакт." Поради обема на веществени доказателства, които той е предоставил през годините, Майер е спечелил голямо доверие, а последователността и съгласуваността на неговите свидетелства показват, че той наистина е важен говорител на извънземна раса.

Д-р Сала и други свързани с проблема изследователи документират също и, че: "В едно интервю от 1998 г. Клифърд Стоун, пенсиониран от американската армия сержант, който е служил в американската армия в продължение на 22 години, във връзка с други интервюта, потвърждава съществуването на извънземни, които са "човешки" и могат лесно да се интегрират в човешкото общество"; и са видимо "неразличими от останалата част от човечеството". Интервюираните официални лица също така посочват, че "тези раси са дошли от звездни системи като Лира, Плеядите, Сириус, Процион, Тау Кит, Уммо, Андромеда и Арктур​​, и които са предоставили част от генетичния материал за посяване на човечеството на Земята."

Eкзo-учените твърдят, че Плеядианците са наши далечни първи братовчеди и на предци на някои от нашите раси. Плеядианците също са потомци на лирианците, които са дошли от Лира в космически кораб. Лирианците изпращат разузнавателни екипи, състоящи се от учени и инженери, и селскостопански специалисти, за да изследват повърхността на възможните обитаеми планети и да ги проучат, и след това да доставят данните и информацията на кораба-майка. Една от тези планети очевидно е била Земята. Всяка планета е изследвана и въз основа на уникалната ѝ природа, са били изпратени колонии за заселването ѝ. Затова Плядианците са толкова заинтересовани от нашия свят и човечеството на Земята. Eкзо-учените твърдят, че Плеядианците посещават Земята от най-малко 79,743 години.

Eкзo-учени също така да твърдят, че те са много сходни в много отношения с човешките същества на Земята, обаче са емоционално и духовно по-развити от съвременните земни хора. Но д-р Сала и други екзо-научни изследователи сочат, че "те също са преминали през техните болести на растежа, тъй както земните хора преминават през тях точно сега." Д-р Сала и другите екзo-учени от екипа, в сътрудничество с контактьор-нататъшни твърдят "Плядианците, са правили опити да споделят с нас ползите от своя опит. Така, че самите ние да не се сблъскваме със същите пречки и възможните разрушения, но досега, не са били достатъчно хората на Земята склонни да се вслушат. "

"Доколкото човешката раса се разроила във Вселената, генетични рояци на човечеството са се местели, пътували и са заселвали много различни планети в много системи в хода на развитие на космическите полети. Хората открили други планетарни цивилизации в тези системи. Различни култури се срещали и развивали. Системи от убеждения се сблъсквали или се разпространявали. Пораждали се нови идеи - философски и технологични. Човечеството еволюирало. Между всички в системата Лира се развила много силна социална общност . Д-р Сала и екипът от екзo-учените също така могат да свидетелстват, че "Лирианците са били много миролюбива раса като цяло."

"Лирианците се научили да се адаптират към почти всички от планетните среди, в които се заселили. Те се научили да живеят в пълна хармония с техните планети. Те са развили наистина внушителни селскостопански общности. Те са били не само ефективни и са можели да изхранват милиарди същества, но всъщност са допринасяли за благополучието на самата планета и създаване на още по-богата околната среда. Очевидно всички аспекти на живота изглежда са процъфтявали от благодарение на стремежа на лирианците, да бъдат в хармония и единство с родните си планети."

В същото време, екзo-учените посочват, че средната продължителност на живота на планетите, без замърсяването на околната среда, и социалния гнет, характерни за Земята е очевидно "е много по-висока, отколкото на Земята."

Тези конкретни общности на човешките извънземни са представили пред екзо-учените, своите икономически системи, като такива, които "били не в услуга на на отделен индивид, а като притежаващи общностна етика" сърцата им бият като едно сърце, и споделят и се движат в една и съща посока като цяло и се грижат никой от тяхната раса да не изостане или изпадне назад. "С други думи," нуждите на мнозинството, натежават над нуждите на малцинството. "Те са един невероятен пример за подражание за цялото човечество в настоящия момент.

Земните учени, които са се стремили да угодничат, сътрудничат на установената капиталистическа система на егоизма и алчността, наследена от манипулативните извънземни, никога не са се опитвали да осветлят човечеството относно неговото културно-генетично потекло. Според тези учени, погълнати от догмата на политико-икономическа власт, подобна осведоменост ще вдъхнови земните хора към търсене на алтернативи на капитализма, които биха улеснили стремежа им към повишаване на качеството на живота за всички.

Тези догматични учени, не са истински търсачи на съществена информация и вместо това с готовност разпространяват дезинформация. Мрежата от такива учени е била насърчавана и разгръщана, за да обслужва тактическите ходове на манипулативните извънземни "богове".

"Плеядите е отворен звезден куп, състоящ се от 254 звезди и многократно повече планетни тела. Много от звездите са много млади. Те се намират в съзвездието Телец", казват екзо-учените.

В три от звездните системи има човешкия живот, какъвто го познаваме, като най-напреднала е системата Тайгета. И другата е системата на Таро, която гравитира около Алцион. Повечето от Плеядианците приличат на нас по ръст, телосложение, цвят на косата, и по други начини.

Eкзo-учените сочат, че плеядинското разпространение на живот далеч не се ограничава до човешките същества на Земята. Плеядинската технология позволява  космичните пътувания навсякъде в нашата Вселена със скорост по-висока от скоростта на светлината. "Те са способни да използват земните океани за подводни операции," документират Д-р Сала и екипът от извънземни изследователи

Очевидно Плядианците са много загрижени за злоупотребата с науките днес на Земята, и са не по-малко загрижени "че ние напълно сме загубили нашия духовен център или хармония с нашите науки." Те не са предназначени за правене на пари, политика, религиозни ритуали и доктрини, както се използват от манипулативни елити на Земята. Плеядианците "като най-добронамерените раси, които са посещавали Земята, се притесняват, че ще унищожим нашата планета и себе си."

Всички земните езици са получени от древен пра-шумерски език, който според екзо-учените" се говори в Лира и в Плеядите. Плеядианците, както и други групи са оставили потомци на Земята в миналото." Те са изразили готовност да ни помогнат, но не до степен, в която да променят нашата собствена еволюция и по този начин да се натоварят с отговорността за нас като раса. Те казват, че ние създаваме собственото си бъдеще в хода на развитието, и че трябва сами да коригираме собствените си грешките или да понесем последствията от тях.


Човечеството и произходът на вселената, са свързани с творческото колективно съзнание
 
Първоначалните извънземни лирианци, които очевидно "посяват" Земята, са били
 вдъхновени от съзнание, свързано с духовността, което основава техните науки на хуманистичните измерения на служене на "по-голямо добро", в контраст с движените от алчността на елита земни науки. Лирианците очевидно се съотнасят към колективното съзнание на любов, мир, и мъдрост, които са вдъхновили Вселената като Същност (Б-г).

"Поклонението" пред Същността (Б-г) е безмълвно и самотно, свободно от всякакво стремление на егото. Няма свещеници, нито "спасители", упълномощени да застават между човешкото същество като "душа" и колективното ни съзнание във Вселената. При лирианците откриваме екзистенциален контекст "всеки опит е личен, различен от другите и по никакъв начин не трябва да се бърка или да бъде съден. Всяка душа трябва да осъзнава божествеността, която сама по себе си е." Лирианците не се стремят да създават изкуствени светилища и храмове, а използват за целта самата природа, и процесът на полагане на грижи за природата от човечеството, се явява безкрайно духовно упражняване на битийността. На това да си истинско, естествено човешко същество, твърди д-р на Сала и екипът му. 

В Лиранската система на социална етика и духовност, истинска вяра не може да бъде формулирана във вероизповедания, каквито са били създадени и проповядвани тук отманипулативните извънземни, които са търсели начин да принизят човечеството до състояние на слуги, обвързани от системите на репресивните догми. 

Тази лирианска социална етика очевидно включва, според публикуваните контакти между андромедианците и Алекс Кулиър, отхвърлянето на всякакви "спасители" и "месии", които са били използвани от манипулативните извънземни, за да се подкопае житейския смисъл на социалната и екологична отговорност сред земните хора. Очевидната идеята в подкопаването на системата, е била да бъдат накарани земните хора да вдигнат молитвено ръце във въздуха, в очакване да бъдат спасени или освободени от спасител, докато елитите ги потискат и грабят.

"Според лирианския научен възглед за вселената, за "Същността", като израз на колективното съзнание на вселената, от значение е единствено вашето намерение, пътя на сърцето ви," посочва Д-р Сала. Дадена цивилизация на същества, например, може да избере относителен път на еволюцията, свързан с утвърдено качество на живот за всички, придружено с духовно обновление, или да следва "регресивния", "деволюционен" път на алчността, и репресивната власт, какъвто е този на земните елити, и който в крайна сметка води до самоунищожение.

Всъщност, работата на Ерих фон Деникен и бившия научен консултант на НАСА и учен Ричард С. Хоугланд разкрива решаващо доказателство за очевидно само-унищожили се цивилизации, на Марс. Повърхността на Марс показва големи пирамидални структури, подобни на земните.

Осъзнаването от страна на човечеството на потенциала за повишаването на качеството на живот, чрез отделяне от процеса на самоунищожение, може да бъде евентуално постигнато чрез приемането от НАШАТА страна на очевидните доказателства за извънземна следа в човешката ДНК.  За човечеството на Земята, е жизнено необходимо да интегрира духовността като компонент в научния възглед за Вселената, което от своя страна е от жизненоважно значение за "отключването" на скрития потенциал за повишаването на качеството на живот.

Човечеството на Земята, също трябва да приложи духовното ядро на собственото си съществуване, за да преодолее всички генетични следи, въведени с очевидно конкурентни манипулативни интереси, които, според д-р Сала и другите учени се стремят да саботират човешкия потенциал.


Препоръчителни четива за повишаването на  качеството на живот при хората:

Човешкото развитие и качеството на човешкия живот (Human Development and the Quality-of-Life) ISBN: 1897035353; Квантова Икономика: робията на надницата или качество на човешкия живот, (Quantuum Economics: Wage Slavery or the Quality-of-Life) ISBN: 1894839609; Капитализмът не е демокрация, част I, (Capitalism is Not Democracy, Part I,) ISBN: 1894934636; Вавилон и отвъд, (Babylon and Beyond) ISBN: 9780745323909. Тези книги можете да намерите в Canadian National Newspaper Book Café.


Друго изследване на извънземните гени в човешкото ДНК е било направено от Закария Ситчин (откъс): 
 
Закария Ситчин

Смиряващо е преобладаващото прилагателно, използвано от научните екипи и медиите, за да се опише основното откритие, че човешкия геном не съдържа очакваните 100 000 - 140 000 гени (сегментите от ДНК, които отговарят за производството на амино-киселини и протеини), а само някакви си 30 000 + - малко повече от два пъти повече от 13 601 гена на плодова мушица и едва петдесет процента повече от тези на кръглите червеи - 19 098. Какво падение от върха на геномно Дърво на Живота!

Освен това, няма почти никаква уникалност на човешки гени. Те са еднакви не с предполагаемите 95%, а с цели 99% от тези на шимпанзетата и 70% от тези на мишката. Човешки гени, със същите функции, са идентични с гените на другите гръбначни животни, както и на безгръбначни, растения, гъби, дори и на маята. Откритието не само потвърди, че има един източник на ДНК за целия живот на Земята, но също така позволи на учените да проследят как по-сложни организми в еволюционния процес, са се развили генетично, от прости такива, като са приемали на всеки етап от гените на по-нисшите живот формуляри за създаване на една верига от все по-сложни и по-висши форма на живот, увенчаваща се с Хомо Сапиенс.


Озадачаващо откритие

Именно тук, при проследяването на вертикалния еволюционния запис, съдържащ се в човешкия и други анализирани геноми, учените се сблъскват с една загадка. Озадачаващото откритие от страна на обществения консорциум, както го нарича науката, е, че човешкия геном съдържа 223 гени, които не притежават необходимите предшественици по геномното еволюционно дърво.


Как Човечеството се е сдобило с такъв куп загадъчни гени?

В еволюционната прогресия от бактериите през безгръбначни (като генетичните линии на дрожди, червеи, мухи или див синап, които са дешифрирали) до гръбначните животни (мишки, шимпанзетата) и накрая до съвременните хора, тези 223 гени са напълно липсващи в безгръбначната фаза. Ето защо, учените могат да обяснят присъствието им в човешкия геном чрез по-скоро нов (в еволюционните мащаби на времето) вероятно хоризонтален трансфер от бактерии.

С други думи: В сила от сравнително скорошен еволюционен момент, съвременните хора, са придобили допълнителни 223 гена не чрез постепенна еволюция, не по вертикала на Дървото на Живота, а хоризонтално, като странично внедряване на генетичен материал от бактерии.


Огромна разлика

На пръв поглед изглежда, че 223 гени не са чак толкова голяма работа. В действителност, дори един единствен ген е от съществено значение за всеки отделен индивид, а 223 гена си е огромна разлика за вид като нашия.

Човешкият геном се състои от около три милиарда нуклеотида (буквите A-C-G-T -  инициали на четирите нуклеинови киселини, с които се разшифрова целият живот на Земята); малко повече от един процент от тях са групирани във функциониращи гени (всеки ген се състои от хиляди "букви"). Разликата между един човек и друг възлиза на около една буква на хиляда в ДНК азбуката. Разликата между човека и шимпанзето е по-малко от един процент, а един процент от 30 000 гени, е 300.


Озадачаващо откритие

Така че, 223 гени, е повече от две трети от разликата между мен, вас и шимпанзето!

Един анализ на функциите на тези гени чрез протеини, които те посочват, проведено от екип на Обществения Консорциум и публикувани в списание "Нейчър", показва, че те включват не само протеини, участващи в важни физиологични, но също и психични функции. Нещо повече, те са отговорни за важни неврологични ензими, които произтичат само от митохондриална част на ДНК, така наречената "Ева ДНК", която човечеството се наследява само по линия на майка, от една единствена първоначална Ева. Тази констатация сама по себе си е достатъчна за да хвърли сянка на съмнение върху обяснение за "бактериален трансфер".


Въпрос от изключително значение

Освен ако по-нататъшни научни изследвания не установят извън всякакво съмнение, че единственият възможен източник на допълнителни гени наистина са бактерии, и ако след това не определят също така, че инфекцията (хоризонтален трансфер) е от бактерии към човек, а не от човек към бактериите, единственото друго налично обяснение ще е предлаганото от шумерски текстове отпреди хилядолетия.

Дотогава, загадъчните 223 чужди гена ще останат като алтернатива и като потвърждение от съвременната наука за извънземните цивилизации и тяхното явно генетично участие в човешкия геном.


Съмнителна теория

Доколко сигурни са учените, че такива важни и сложни гени, едно толкова огромно човешко предимство, са получени от нас - и то неотдавна в еволюционен план - чрез любезното съдействие на заразни бактерии?

Това е скок, който не следва настоящите еволюционни теории, каза Стивън Шерер, директор на картографирането при центъра за Последователност на човешкия геном, към колежа по медицина Бейлър.

Ние не идентифицирахме убедителен източник на бактерии за предполагаемо хоризонтално прехвърлените гени, се посочва в доклада, в "Нейчър". Екипът на Общественият  консорциум, провеждащ подробно изследване, установи, че около 113 гени (от 223) са широко разпространени сред бактериите, макар да отсъстват напълно при безгръбначните. Анализ на протеини, с които загадъчните гени са свързани изричното показва, че от идентифицирани 35, само десет имат съотвествия при гръбначни животни (от крави, през гризачи, до риби), 25 на 35-те са уникални за хората.

Не е ясно дали прехвърлянето е от бактерии към хора или от хора към бактерии, казва Робърт Уотърсън, директор на Центъра за геномна последователност на Вашингтонския университет, цитиран от "Сайънс".

Но, ако човек е предал тези гени на бактериите, откъде в действителност ги е придобил първоначално? Закария Ситчин заключава, че човешкия геном е манипулиран от извънземни.

Отправка: Оригинала на доклада, публикуван от Обществения консорциум е в "Нейчър", 15 февруари, 2001 г. и на Селера Дженомикс" в "Сайънс" на 16 февруари, 2001.


Примерено свидетелство за "етични" извънземни наблюдавани в Африка
 
На 14 септември, 1994 г., НЛО пресича небето над Южна Африка.

Два дни по-късно, нещо се приземява в училищния двор в Рува, Зимбабве, с три или четири неща до него, според изследователя Синтия Хинд. Основните свидетели са 62 ученици, които са имали малко или никакво излагане на телевизия или популярни публикации в пресата за НЛО.

Синтия Хинд ги интервюира ден след срещата и ги накара да нарисуват какво са видели. 

По-долу е една от действителните снимки на нарисуваното от децата привлякоха, както и някои от техните изявления. Други снимки. 

   

"Вратата се отвори и  излезе малък човек с черен костюм. Той беше много тънък, и беше с черен костюм. Той беше сребърен, а пръстенът около него беше червен... със светлини по ръба.

"Видях един ей-тук, имаха ей-такива очи. Те като че ли ни гледаха. Бяха сякаш, като че ли учудени.

Много от децата, получили същото телепатично съобщение от съществата...да се грижат за планетата или цивилизацията, защото ще бъде обречена на унищожение.

"Мисля, че те искат хората да разберат, че ние всъщност вредим на този свят и имаме отговорността да възстановим баланса между технологичното и духовното ни развитие. Според моето виждане, като цивилизация, сме по-напреднали технологично, отколкото духовно и трябва да възвърнем баланса, ние трябва да работим, действаме от нашия център на любовта, където царуват истината и прошката!" - САУФОР (South Africa's UFO Resource).
 

Зимбабве, НЛО репортаж излъчен по Южно Африкаската телевизионна програма "Канал 1":
Зимбабвийски деца станаха свидетели на НЛО.

"Тази нощ в 8,30 ЮА време  бяхме свидетели на рядката гледка на половин дузина ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 8-12, удостоверяващи по телевизията факта, че част от тях са видели група от четири или пет НЛО. Показали са се съзнателни същества с големи очи, дълги черни коси с блестящи черни гащеризони. След това корабите са отпътували. Свидетели на тази среща са група на учениците в местното училище в град, на име Рува, недалеч от столицата на Хараре. 

Датата е 16 септември, 1994 г. Синтия Хинд, най-известната жена уфолог в Южна Африка, се опита да каже няколко думи, но децата откраднаха предаването й с техните невинни и честни лица. Те всички бяха изготвили, нарисували с пастел картини на кораба. Картините са едни и същи ... Това видях със собствените си очи. Д-р Джон Мак се появи в същото предаване. Какво прави той в Африка? Но звездата на шоуто беше Южноафриканския сангома шаман КРЕДО МУТВА. Той е добре известен с неговите смущаващо точни пророчества. Едно от тях е предсказването на убийството на Хендрик Вервурд., Кредо Мутва щурмува програма с фигурки на извънземни, които изглеждат точно като различните раси, които подозираме, че обитават нашата планета съвместно с нас. 

Тези фигурки са много древно притежание на африканските нации. Той подчерта факта, че африканските нации, са живяли съвместно с извънземни на територията на Африка в продължение на стотици, ако ли не и на хиляди години. Той направи смущаващото твърдение, че европейците, които първи "колонизирали" Африка са били объркани с тези "други" звездни хора. Кредо Мутва каза също, че СПИН може да се излекува от соник сканиране или аудио честота на сканиране от някакъв вид. Това не вреди на човека, а само на вируса. Със сигурност това си струва да се изследва?..."

Референтен номер: "САУФОР изследва Рува, Зимбабве - 16 септември, 1994 г."
от Питър Цзян и Джени Ли

Превод: © Лъчезар Живин


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .