Банер
semargl1.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Какъв зехтин да изберем?
Написано от Румяна Алексиева   
Вторник, 13 Март 2007 00:00
Положителният ефект на на зехтина върху сърдечно­съдовата система се дължи на полифенолите, които той съдържа. За първи път благотворното влияние върху нивото на холестерола е изследвано върху човек в реална ситуация на косумиране, като е обърнато внимание и на разликите в действието от гледна точка на качеството на употребявания зехтин.

Зехтинът и неговите полифеноли
Положителните качества на зехтина се при­писват на неговата наситеност на полифеноли, съставки, считани за антиоксиднанти, които, по някакъв начин пречистват организма и под­държат сърцето и съдовете в добро състояние. Действието на полифенолите от зехтина върху количеството на холестерола в кръвта е доказа­но ин-витро, т.е. в опитни епруветки, но никога върху човек. Европейското проучване Eurolive попълва този пропуск.
Полифеноли и ниво на „добър" холестерол
Изследването засяга 200 човека от 5 страни(Ис-пания, Дания, Финландия, Италия, Германия). На три последователни етапа те е трябвало да въз­приемат за период от 8 дни хранителен режим в който всички приемани мазнини се състояли от зехтин (25мл на ден, равняващи се на една супе­на лъжица). Три типа зехтин, с различно съдър­жание на полифеноли, са били тествани:
нерафиниран зехтин с концентрация на
полифеноли 366 мг/кг;
рафиниран зехтин с концентрация на
полифеноли 2.7 мг/кг;
смесен (съдържащ и рафиниран, и
нерафиниран зехтин) с концентрация на
полифеноли 164 мг/кг.
След всеки период от 8 дни е бил правен липи-ден тест. Наблюдава се прогресивно покачване на нивата на НDL холестерола, също така нари­чан добър холестерол, с покачването на концен­трацията на полифеноли в зехтина.
Да изберем най-богатия на полифеноли зехтин: extra virgine (нерафиниран)
По отношение на началните стойности новото на добрия холестерол се покачва с 0.99 мг/дл с рафинирания зехтин, с 1.22 мг/дл със смесения и с 1.74 мг/дл с нерафинирания. Става въпрос за първото проучване, показващо влиянието на рафинирането върху съдържанието на полифе­ноли в зехтина.
Понижаване на съдечносъдовия риск
Нарастване на нивото на добрия холестерол от 0.99 на 1.74 мг/дл са понятия, които говорят малко на широката публика. Затова е добре да се знае, че покачване от 1 мг/дл на нивото на НDL холестерла е свързано с понижаване между 2 и 3% на сърдечносъдовия риск. На практика кон­сумацията на зехтин е благоприятно за сърцето и съдовете, като се препоръчва при избора си да се ориентирате към по-нисък процент на рафи-нираност, т.е. към по-високо съдържание на по­лифеноли.
В. Трифонов


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .