Банер
10702004_10203031011963785_2513345543680584113_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ЗА ДУХОВЕТЕ В ОТВЪДНОТО И ТЕХНИТЕ РАНГОВЕ
Написано от Маг Селена   
Събота, 10 Февруари 2007 00:00
Между различните души съществува своеобразна йерархия, с която всички се съобразяват. С тези йерархия не се съобразяват единствено невежите хора. - Маг Селена, навсякъде из окултната преса и медии се говори за духовете, но никой не казва нищо конкретно за тях. Споменават се само отделни епизоди или фрагменти от различните медиуми, ясновидци, магове, дори лечители. Би ли казала ти нещо повече за тях на читателите ни?!

- Много обширна тема!!! Веднага искам да спомена, че в света има не повече от 10-на човека, които са истински медиуми и ясновидци, но тук няма да квалифицирам никого, както и да конкретизирам нещо по отношение на всички останали. Ще се опитам да класифицирам по-скоро самите духове. Четвъртото измерение, което за повечето хора изглежда несъществуващо, е изпълнено с духове. Когато жизнените функции на човешкото тяло прекъснат, душата му се освобождава и попада в отвъдната реалност, която е същинската реалност. Връща се в своята група или самостоятелно продължава духовно си самоосъзнаване.

Между различните души съществува своеобразна йерархия, с която всички се съобразяват. С тези йерархия не се съобразяват единствено невежите хора, живеещи в пълната заблуда на материалния свят. Йерархията между духовете се изразява с разпределението им по рангове. Ранговете представляват степени на достигната божественост. Разбира се, най-високия ранг е завършеното припомняне на божественото съзнание. А най-ниския е началото, когато образно казано се появява нова душа, без каквото и да било съзнание и идея коя е тя всъщност.

Духовете живеят в съобщества, а още по-тясно в групи. Всяка група наподобява по-скоро училищен клас. Всеки от тях се намира на близко ниво на дадена осъзнатост. Те имат и Духовни Учители, които вече не се прераждат в материалната среда. Учителите имат висок ранг на самоосъзнатост и основна им работа е да помагат на своите "ученици-духове" в процеса им на самоусъвършенстване. Това е общата картина в света на духовете!


- Интересно! А какво представляват тези рангове, за които говориш?! Можеш ли да обясниш?!


- Освен рангове духовете притежават и степени. Ще дам накратко една бегла характеристика. Има три ранга на духовете, като всеки от тях е разделен на съответните му степени. Ранговете винаги се изброяват от низшите духовни нива към висшите. В трети ранг преобладават несъвършените духове, с които контактуват медиуми и ясновидци, намиращи се на много ниско духовно развитие. Тук духовете са разделени на пет степени.

В най-низшата пета степен се намират нечистите духове Те имат склонност към зло и го правят главен обект на своите грижи. Като духове те дават коварни съвети, сеят раздор и недоверие, слагат си различни маски, за да лъжат по-лесно. Те завладяват характерите на слабите и невежи хора, които могат да бъдат ръководени лесно, и ги тласкат към гибел. При поява могат лесно да бъдат разпознати по грубите, цинични и пошли изрази. Техните съобщения разкриват низостта на склонностите и интересите им. Те правят зло за удоволствие, най-често без повод и причина.

В четвъртата степен пребивават лекомислените духове. Към този вид принадлежат така наречените от простолюдието "дяволи", "вещици", "джуджета", "таласъми". В съобщения си за хората те понякога показват остроумие и веселие, но речта им почти винаги е лишена от дълбочина. Лесно улавят човешките недостатъците и смешните им страни, като ги рисуват с резки сатирични щрихи. И ако заимствуват чужди имена, това е по-често поради лукавство, а не поради злоба.

В трета степен се намират псевдоучените духове, с които предимно контактуват поне 80% от медиумите и ясновидците. Техните знания са достатъчно обширни, но на тях им се струва, че знаят повече, отколкото е в действителност. От някои гледни точки те са постигнали някакви успехи, речта им е сериозна, и може да заблуди хората относно възможностите и просветеността им. Най-често информацията им не е нищо повече от отражение на земните предразсъдъци и системни идеи, смес от няколко истини и най-нелепи заблуди, през които прозира самодоволство, надменност, завист и инат, от които те не са могли да се освободят.

Във втора степен се помещават неутралните духове. Те не са нито достатъчно добри, за да правят добро, нито достатъчно лоши, за да творят зло. Склонни са както към едното, така и към другото, и не се издигат над средното ниво, присъщо на човечеството. На тях са им скъпи нещата от материалния свят и те жадуват за неговите груби радости.

Към първа стенен спадат домашните духове, т.е. „палавниците“. С личните си качества изобщо не представляват някакъв особен и отделен клас. Те могат да принадлежат към всички видове от трети ранг. Често разкриват присъствието си чрез осезаеми и физически ефекти като тропане, аномално движение и преместване на твърди тела, трептения на въздуха. Повече от всички други изглеждат привързани към материята.


- Маг Селена, като те слушам, просто добивам истинската картина за най-често срещаните случаи на контакти с всичките тези духове. Виждам, че картинката не е никак лицеприятна. Но какво ще ни кажете за другите духове?! И те ли са носители на подобни проявления?!


- Определено не, защото оттук нататък следват духовете на доброто! Те се помещават във втори ранг и при тях доминирана духа над материята. Техните качества и сила да творят добро, се намират в пряка зависимост от степента на съвършенството им. Едни от тях имат знание, други - мъдрост и доброта, най-напредналите съчетават знанието с нравствените добродетели. Тъй като те още не са се дематериализирали напълно, запазват(в зависимост от ранга си) следи от телесно съществуване или във формата на езика, или в навиците си. У тях дори могат да се видят някои странности и прищевки, и ако не беше това, те биха били съвършени духове.

Като духове те пораждат добри мисли, държат хората настрана от пътеките на злото, защитават по пътищата на живота онези, които са достойни за тяхната защита, и неутрализират влиянието на несъвършените духове върху тези, които не желаят да го изпитват. Тези духове се делят на четири основни степени.

Към четвърта степен са доброжелателните духове. Тяхно преобладаващо качество е добротата, те обичат да правят услуги на хората и да ги защитават, но знанието им е ограничено. Прогреса им е повече в морален, отколкото в интелектуален смисъл.

Към трета степен принадлежат учените духове. Отличителна им особеност е широтата на знания. Те се занимават не толкова с нравствени, колкото с научни въпроси, към които имат големи предпочитания. Разглеждат науката само от гледна точка на полезността и не внасят в нея нито една от страстите, които са свойство на несъвършените духове.

Към втората степен принадлежат мъдрите духове. Отличителната им черта са нравствени качества от най-високо естество. Без да притежават неограничени знания, те са надарени с интелигентна способност, която им дава трезви съждения за хората и нещата.

Стигнах до първата степен на добрите духове – висшите духове. Те обединяват в себе си знание, мъдрост и доброта. С удоволствие контактуват с онези хора, които с чиста съвест търсят истината и чиято душа е достатъчно освободена от земните вериги. Но се отдалечават от онези, които се водят от чисто любопитство, или при които влиянието на материята ги отвлича от вършенето на добро. Когато висшите духове в изключителни случаи се въплътяват на Земята, това става винаги само за да изпълнят задачата на прогреса и тогава те показват типа съвършенство, към който човечеството може да се стреми.


- С тях присъствието на духовете в отвъдното се изчерпва – така ли е или не?!


- Не е така, защото последния ранг на духовете е първи ранг, където се помещават най-чистите и съвършени духове! Те са изминали всички стъпала по стълбата на усъвършенстването и са отблъснали всички нечистотии на материята. Достигнали са върха на съвършенството те повече не биват подлагани на изпитания и прераждания. Тъй като вече не се превъплъщават в тленни тела, това за тях е вечен живот!

Обикновено хората ги наричат ангели, архангели, херувими и могат да общуват с тях, но прекалено самонадеян е този, който твърди, че те винаги са на негово разположение.

Именно това условно разделение на духовете може да помогне на всеки от вас да си даде сметка къде точно се намира в своята духовна еволюция, освен това смятам че това е любопитна информация, благодарение на която ще е по-лесно да разпознаваме хората, които твърдят, че контактуват с най-висшите духовни сфери, а всъщност са професионални мошеници.Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .