Банер
img_185893_2114043_l.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

АСТРАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
Написано от Маг Селена   
Неделя, 23 Септември 2007 00:00
В тези градове от преди 10 000 години са се намирали ОБШИРНИ БИБЛИОТЕКИ, за които свидетелстват учени и адепти от Индия и Монголия. Гръцката дума “библиотека” представя както умението на човека да прави “сбирка от книги”, така и едно много важно културно достижение на нашата цивилизация – да обособи специални учреждения, в които да съхранява своето научно и културно книжовно богатство.

Това достижение нe e нито европейско откритие, нито египетско от преди 23 века, когато Птолемей ІІ създава прочутата Александрийска библиотека. Умението да се пишат, класифицират и съхраняват книги и ръкописи е присъщо на праисторическата цивилизация в Централна Азия отпреди 60 века. Знаменитият пътешественик Пржевалски пише:

“По целия път надолу по река Черчен-Даря слушах легенди за 23-те града, засипани през вековете от движещите се пясъци на пустинята, градове, които прекрасно се съревновават с Вавилон”.

В тези градове от преди 10 000 години са се намирали ОБШИРНИ БИБЛИОТЕКИ, за които свидетелстват учени и адепти от Индия и Монголия. Куриозното е,че историците много малко познават древното книжовно наследство на човешката цивилизация. Дали тези книги са засипани от пясъците, дали са изгорени или изгнили във влажни пещери ние на знаем. Но можем да не униваме.

Всички ценни ръкописи от всички епохи си имат астрален дубликат, който се съхранява грижливо на определени засекретени места.
И тази тайна щеше да се впише в графата “легенди и митове”, ако не бяха се появили свидетелства от учени, от литератори, които описват загадъчния творчески процес на някои писатели. Има такива писатели – учени и те ни изумяват с чудеса, като привеждат факти и цитират цели пасажи от невидими книги.

На такова чудо са били свидетели професор Кърсън и полковник Хенри Олкът, когато присъствали на творческия процес на Елена Петровна Блаватска. Олкът разказва:
“През септември 1875 г. Блаватска гостува на своите нови приятели – професор Кърсън от Корнуелския университет и неговата съпруга... Е.П.Б. ми съобщаваше /в писмо/, че пишела по теми, които никога не е изучавала, и привеждала цитати от книги, които никога в живота си не била чела; съмняващият се професор Кърсън намерил тези цитати в класическите трудове на университетските библиотеки и потвърдил тяхната точност.”

“Пред многобройните цитати в “Разбулената Изида” човек би помислил, че тя е писала книгата в някой ъгъл на Бритиш мюзиум или в Ню-Йоркската библиотека “Астор”. А истината е, че нашата домашна библиотека едва ли съдържаше стотина тома... Тогава каква библиотека е посещавала и какви книги е използвала за справка?” – пита полковникът.
Блаватска действително е ползвала богатия фонд на библиотека, но не физическа, а АСТРАЛНА. Голяма част от тези “астрални книги”, както ги нарича Олкът, имат физически прототип в редица държавни библиотеки. Хенри Олкът разкрива в записките си загадъчния начин на използване на астрални цитати:

“Да наблюдавам нейната работа беше за мен изключително и незабравимо удоволствие. Обикновено ние сядахме зад голяма маса един срещу друг и тя постоянно ми беше пред очите. Перото й направо летеше по страниците; понякога тя неочаквано спираше и вторачваше отсъстващ поглед в пространството, след което /сякаш прочитайки нещо невидимо/ започваше да го преписва върху своя лист.

След като цитирането завършваше, погледът й придобиваше естествено изражение и тя продължаваше да пише до следващото прекъсване. Добре помня, че веднъж видях и дори държах в ръцете си астралния двойник на книга ,от която Е.П.Б. преписваше цитати за своя ръкопис; тя трябваше да “материализира” двойника, за да мога да сверя коректурата, тъй като не исках да оставя цитатите непроверени.”

А ето и едно кратко признание на самата Елена Петровна: “Когато пиша върху тема ,която владея слабо или никак, аз се обръщам към тях /Махатмите/ и един от тях ме вдъхновява, сиреч чисто и просто ми предоставя да преписвам ръкописи или печатни страници, които виждам да минават във въздуха пред очите ми, без да губя нито за миг съзнание за реалността.”
Тези уникални свидетелства са доказателство, че астралните книги и астралните библиотеки, откъдето тези книги се ползват, са реален факт.

За разлика от небесните, астралните библиотеки са разположени на Земята в недостъпни планински местности, където висши адепти работят в невидими градове, необезпокоявани от грубо човешко присъствие. Например, уникални астрални библиотеки има в прочутия мистичен град “Рупите” в Рила, също такива библиотеки има в Алпите, в Андите, в Хималаите, където има друг мистичен град – “Шамбала”, както и в редица други неизвестни на хората и недостъпни за тях места.Петър А. Вангелов


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .