Банер
ВЕЛЕС.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Рептилоидните извънземни (продължение)
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 26 Май 2011 15:02

Местни истории от Африка, Индия, Япония, Камбоджа, Америка и Европа

Африка

Етническите групи на догоните и телемите имат интересни истории. Докато в Западна Африка историите, които се разказват за догоните и „Куу” (така западноафриканците наричат извънземните), са били възхитителни. Една от историите – за разпънатия на кръст и възкръснал Номо – има множество различни версии. Тук трябва да се отбележи една среща със старейшина от Гамбия. Когато бил попитан за догоните от Мали, той казал, че знае за тях и е участвал в ритуалите им. Той продължил с изказването, че догоните не приличали на никое друго племе от Западна Африка и системата им от вярвания била различна от тази на останалите западноафриканци. Нека да видим!

Историята за разпънатия на кръст и възкръснал Номо започва със създаването на Вселената от Бога Амма, а по-късно Амма създава раса от същества, Номо, от яйце, разделено на двойна плацента. В едната плацента мъжкият Номо не изчакал обичайния гестационен период, предвиден от Бог/Амма и се появил преждевременно от яйцето. Историята започва с това разчупване... Когато Амма (създателят) забелязал безредието, причинено от Ого в процеса на сътворяването, Амма първоначално решил да вземе обратно труда си (света/сътворението), като го повери на двойка, която се развивала в друга плацента. Вътре в яйцето с двойната плацента компенсиращата двойка правилно формирала шестдесет периода пред Ого.

Компенсиращата двойка били възмутени от недовършената инкубация/гестация на Ого и кражбата му на неговата плацента. След всичко това Амма пожелал да отбележи началото на делото си чрез изкупление и изпитание. Изпитанието било да предостави елементите на сътворението в ръцете на правилно развитата двойка. Но Амма не искал да включва откраднатата плацента в нова вселена, тъй като тя вече била нечиста заради Ого, но не искал и да я остави, за да създаде нова плацента. И така Амма се отказал от идеята за второ сътворение и събитието продължило във вселена, която била уникална.

Заради кражбата името на Ого било променено на Юругу, което означава „крада, ограбвам”, макар етимолозите да твърдят, че името означава „промъквам се”, изразявайки потайния и прикрит характер на нещо или някого. Юругу, този дявол, приел тотема на лисица и станал известен като Бледата Лисица, размирника, отговорен за намесата в процеса на сътворението. Амма чувствал, че изкуплението за безредието в сътворението трябвало да бъде агонизираща смърт.

Съществуват много версии на историята за избора на жертва от Амма. Версията, дадена тук, ясно сочи Юругу/Ого, чийто живот бил достоен за името му...Амма първоначално искал да принесе в жертва Ого, но Ого го разубедил, казвайки, че може да бъде много полезен на човечеството и затова било по-добре да бъде избран брат му, който да пречисти света. Номо Сему, братът на Юругу, донякъде споделял отговорността, тъй като допуснал кражбата да се осъществи. (Сему трябва да е бил най-големият. В повечето йерархии на братя и сестри най-големият бива „разпънат на кръст” заради стореното от по-малките.)

Амма взел Сему и го отвел на север, където изправен и с лице на изток бил завързан за килена (дърво), чиито корени се простирали в три посоки и чиито два клона поддържали гръдния му кош. От главата до петите тялото било увито с гъвкава желязна спирала, която се наричала „Четиринадесетте свята в спирала на Амма”. Тя се издигала отляво надясно, преминавайки пред тялото в същата посока, като яла (белезите) на вътрешната спирала на първичното яйце. Амма разпънал двете ръце на Сему през чатала на дървото. Номо Сему ожаднял и по негова молба Амма му дал да пие вода от медна купа.

После Амма го убил. Спиралата на въжето, Амма, променил посоката на сътворението на света, започвайки я отдясно, за да достигне вляво. Така Амма преустроил света, увивайки спиралата около жертвата по същия начин, по който тя се извила, за да формира Вселената. Когато Сему изгубил цялата си жизнена сила, онази енергия, която подхранвала Вселената, освобождавайки света от нечистотата, той предал всичките си жизнени принципи на хората. Номо умрял, за да остави дугой (завет) на света. След като пречистващото му разпръсване се състояло, Амма събрал отново органите на жертвата и го върнал към живот.

За читателя може да е интересно да открие цялата история на догоните за сътворението и да я сравни с откритията и изследванията на ДНК, РНК и органичната химия. Процедурата на жертвоприношението и структурите на протеините в органичната химия са сходни:

В живите системи има 20 различни вериги (въжета), формиращи 20 аминокиселини. В органичната химия асиметричният въглерод се визуализира като разположен в центъра на тетраедър, като атомите или групите на N, C, R и H са в четирите вихъра. Гледайки от вихъра H към центъра, ако останалите три са N, C, R, по посока на часовниковата стрелка, за тази аминокиселина се казва, че има лява L-конфигурация. В противен случай е с дясна конфигурация. Всички естествени аминокиселини в протеините са L-аминокиселини. Други биополимери като полизахаридите също са с лява конфигурация.

Дясно конфигурираните полимери могат да се синтезират само лабораторно. Защо природата е ляво ориентирана е загадка за учените и тази загадка може да е фундаменталният отговор за произхода на живота. Това предпочитание към една форма на проявление, пред друга не е изолирано явление в природата. Друг случай е доминирането на материята над антиматерията в обозримата Вселена.

Тъмната материя е съзнателна, а Вселената е физически черна, но не поради липса на светлина. Слънцето, звездите, луните, пулсарите, свръхновите звезди и кометите излъчват светлина и Вселената ги приютява всичките. Светлината се възприема, само когато фотоните/енергията срещнат друга материя/енергия и затова по същество светлината не съществува сама по себе си. Вселената е физически черна и жива... Теорема на Телем.


Индия

Преди проучването на сведенията от Индия, свързани с рептилоидите, трябва да се обясни термина „асура”. Терминът се е използвал за Висшия Дух в най-старата част на Риг Веда. С думата „асура” са били обозначавани няколко главни божества – Индра, Агни и Варуна. По-късно тя придобива противоположно значение, обозначавайки антибог, или демон, враг на боговете. Логичният въпрос сега е кой е обърнал това значение на думата. Като всяка друга социална, политическа или религиозна група, хората, които дошли в Индия и се борили за контрол над нея, имали тенденцията да представят идеала си за живот като морално здрав и че истинските богове били от тяхната етническа група. Тези хора били благородните Арийци.

Да, свещените Веди виждали човечеството като разделено на благородни Арийци, почитащи боговете, и несвети Дасиуси (диваци), строители на покварени градове, експерти по магия. Важно е да се отбележи, че антибоговете (змията-антихрист) трябвало да бъдат унищожени не заради греховете на асура, а заради тяхната сила и познание, които застрашавали боговете на Арийците. Асура често са свързани с различните Хинду племена като Калинга, Магадха и Нага. Днес все още има племена Нага в индийския щат Асам. Рептилоидите се считат за асури или наги (змейове).

Те обитават планински пещери в земните недра, където имат големи градове. Асура/рептилоидите живеят също и в морето (Номос?) и в небето, където имат три прекрасни крепости от желязо, сребро и злато, от които атакуват трите свята. Древните учения казват, че асурите са силни в битка. Те са умели в магията и могат да се трансформират в различни форми и да стават невидими.

В изкуството си индийците представят нагите като получовек, полузмей. Някои са красиви, с бижута и обеци. Домът на рептилоидите на Земята се нарича Патала или Нирая. Според легендите Нага не са отрицателно настроени към хората и сключват бракове с тях. Нага изглежда са били тотем на някои крале в Южна Индия, като повечето са изобразени с качулка на кобра. В Африка и особено в Египет се открива същия мотив с кобра в царските символи.

Припомняйки си външния вид на рептилоидите, най-вече височината им, обърнете внимание на височината на преддверията и коридорите в сградите на Древен Египет. За рептилоидите се казва, че са високи до 2.70 метра! Забележете племената в Източна Африка - Нуба, Амхара и Нуер. Исторически факт е, че египетските царе си избирали съпруги от юга (Куш). Египетските преддверия контрастират на преддверията в Китай и Япония.

Средностатистическият американски турист си удря главата, когато влиза в подобни места. Обикновено хората строят нещата така, че да са полезни и практични, особено тогава. Помислете над това. Има истории за Арийци, сключили съюзи с асури. Но като цяло рептилоидите не са нанесли трайни щети на индийските народи.


Япония

Една от най-старите истории в японската история е родовата вражда между клановете Таира и Минамото. Кийомори, предводител на клана Таира, бил убил Йошимото, главатаря на Минамото. Нийомори се заклел да убие всеки роднина от мъжки пол на Йошимото, като по този начин завинаги елиминира силата на клана му. Вдовицата на Йошимото се съгласила да се омъжи за Кийомори, за да спре войната и да спаси живота на сина си Йошитуне. Йошитуне израснал, мразейки пастрока си, убиец на баща му, и тайно започнал да изучава изкуството на боравенето с меч.

Един ден, когато се упражнявал в долината, се образували тъмни облаци и пред Йошитуне се появило чудовище. Чудовището било Тенгу. Тенгу се описва като получовек-полуптица, с бяло лице, дълъг червен клюн и гигантски орлови нокти. Тенгу казал, че е наблюдавал Йошитуне и му предложил да го обучи да се бие. Според фолклора Тенгу са раса злонамерени същества, които причиняват и разпространяват беди сред човечеството, само за да се забавляват.

Йошитуне, обучен от тези богоподобни същества, повел едни от най-известните в историята битки срещу Таира и ги разгромил. Тенгу в Япония много напомнят Гаруда в Индия. Разказва се, че майката на Гаруда била Вината, сестра на Кадру, змейската кралица. Древните индийски учения казват, че между двете сестри имало съперничество, което довело до омраза между потомците им Тенгу/Гаруда и расата на Нагите.

Според други древни неписани сведения, потомъкът на Тенгу бил Тиен Коу. Известен като Звездното Куче, за Тиен Коу много пъти се е говорило, че е дошъл на Земята, за да причини унищожение. Едно от най-интересните сведения за идването на Тиен Коу на Земята датира от шести век пр. Хр. В него се казва, че Тиен Коу се спуснал на Земята като комета. Опашката на кометата се простирала до небесата, а по време на навлизането му жълтеникава светлина огряла на километри, отравяйки посевите, над които паднала.

Императорът бил толкова ужасен от това посещение, че се постарал да удовлетвори исканията на кучеподобното чудовище, включително като го храни с човешки дроб. За Тиен Коу се казва също, че отвличали деца. Причинявайки толкова войни и разрушения в Япония, Тенгу и Тиен Коу имат изключително слабо присъствие в Японската история, най-вече в областите Нага Ока, или Нагасаки.


Камбоджа

Легенда разказва, че променящите формата си Наги помогнали на Прах Тхонг да основе Кампучия (Камбоджа). Прах Тхонг, основател и крал на Камбоджа, се оженил за прекрасната Нагини, която се появила от водата и приела човешка форма, за да бъде с него.


Северна и Южна Америка

“. . . трябва да се имат предвид всички налични варианти на даден мит. Няма само една
истинска версия.” — Клод Леви Страус, Френски антрополог


В Северна Америка има много разкази за рептилоидните извънземни. Повечето са били записвани и преразказвани много пъти в книги, а също и на НЛО конференции. В Южна Америка има няколко истории по въпроса, затова ще започнем оттам. В град Тиуанако в Перу има много легенди и
предположения, отнасящи се до миналото му. В една от историите се разказва за златен космически кораб, дошъл от звездите. В кораба имало женско извънземно на име Ориана, която щяла да се превърне в „Ева” за земното човечество. Според легендата Ориана родила 70 деца, преди да се върне при звездите.

Странното е, че се казва, че тя е имала само четири пръста с ципи между тях. Ацтеките, мезоамериканска цивилизация, имат история за рептилоидните богове. Според племенните старейшини „Първият Бог” бил Кетцалкоатл, Пернатият Змей. Разказва се, че Кетцалкоатл създал човека от изпепелени кости, глина и собствената си свещена кръв. Всеки, който има окултен или метафизичен опит, ясно може да види хиперизмерната физика тук.

Първо, костите излъчват радиовъглерод, който е образуван от космически лъчи. „Богът” ясно е разбирал, че за да запази холографската форма на живот в триизмерното пространство/реалност, трябвало да използва като основа тежък въглерод – въглерод 14, вместо въглерод 12. После са земята и водата. Земята се използва по подобен начин, както и костите – да се заземи новообразуваната същност, нещо като сродна връзка с тази планета.

Глината, която е земя, съдържа и вода. Водата е свързана с етерното владение, флуидността на реалността и пространството. „Езерото” на това владение, което съществува в нашата атмосфера, се свързва с непроявената светлина, пространството, или тялото (акаша). Съединена със земята, светлината (която е вторичен продукт от срещането на енергиите), или електромагнетизмът, създава проявление.

Кръвта/ДНК, бидейки дух (повече от половината от нея се състои от газове), е като антена за приемане на информация от груповия разум, който се е появил от „езерото” или „небесата” или „предците/извънземните”, което оживило новото творение. За да разбере какво са правили боговете в тази реалност/измерение, човек трябва да разбере, че Вселената има безброй измерения.

В Северна Америка има сведения (в радиопредавания) за срещи с рептилоидни извънземни. Повечето хора съобщават, че са видели същества в планински райони и заблатени/езерни местности. Историите в Северна Америка не са толкова изобилни, колкото в Европейските страни.


Европа

В много групи за изучаване на НЛО и конспиративни кръгове се говори, че някои от бившите президенти, европейски световни лидери (включително кралските фамилии) имат извънземно рептилоидно потекло. Ако това е истина, тогава е още по-вероятно те да имат и черна африканска кръв. Всеки си има по двама родители, четирима прародители и осем пра-прародители. Само за десет поколения броят на предците на един човек може да достигне милиони. Тацит, римски историк, през 80-та година сл. Хр. ясно споменава „тъмната кожа и необичайно къдрава коса” на Силурите, или Черните Келти, обитаващи Англия. Той продължава с това, че те били дошли от Испания.

Трима археолози са изровили голямо количество данни за черни африканци в древна Британия: Джералд Мейси (масон 33-та степен), Сър Годфри Хигинс и Дейвид МакРичи. Мейси е написал „Египетският произход на Британските острови” и там казва, че архитект от негроидната раса на име Мориен е построил Стоунхендж. Той казва: “Мориен още е бил наричан и негър, което сочи, че е бил от черната раса, строителите Кушите.”

МакРичи в книгата си „Древни и съвременни британци” е писал за доминацията на маврите в Шотландия чак до времето на Саксонските крале. Следват цитати от негови трудове, датирани Лондон, 1884 г.: „... Чак до десети век три от тези провинции (в Шотландия) били с изцяло тъмнокожо население, а върховният им управник за известно време станал първостепенен крал на Презморска Шотландия...

МакРичи продължава: „Виждаме един от тъмнокожите хора – римските маври – като крал на Албания през десети век. Историята го познава като Кенет, понякога като Дубх и като негър.” След това продължава: „Знаем като исторически факт, че негърът Вел Дубх е живял и управлявал и някои окръзи с чернокожо население и че го е наследила раса, известна като „син на Черното.” Той добавя, че тези негри били претопени, като са създавали поколение само с бели, така че „никой етнолог не би могъл да открие присъствието на друга кръв. Но все пак и в двата случая мъжкият потомък винаги носел фамилията, дадена на далечните му предци – фамилия, означаваща „черният човек.”

МакРичи дава на другите негроидни фамилии имена, които щели да станат известни в английската история (а по-късно и в американската), но тези имена няма да бъдат споменати. Вероятността афро-рептилска-извънземна ДНК да тече във вените на елитното английско общество може би е реалност. Точно както има историческо доказателство за това, има и доказателство, сочещо обратното.

В „Приключенията на човечеството” немският учен Юджийн Джордж твърди, че Атлантите били етиопци, „най-висши в Африка и Азия”, които били проникнали и в Южна Европа. Едва след дългогодишна битка черните атлантски заселници били прокудени от Европа. Г-н Джордж предполага, че древната памет е оцеляла в страха на европейците от дракони. Той казва, че „драконът, изрисуван върху кралските символи, бил носен в авангарда на черните армии.”

Г-н Джордж може би има право, позовавайки се на ужаса от рептилоидите и умствената нагласа на европейците срещу тях. Забележете научнофантастичните и фентъзи книги, в които се разказва за дракони. На корицата обикновено има русокос хубавец, с огромен меч (символ на фалическа мощ), който трябва да спаси своя град (или околност) или красива млада жена от големия дракон. Същият страх от рептилоиди може да бъде открит и в Библията.

Хитрата коварна змия/нага се опитва да образова човечеството до нивото на другите интелигентни същества, но „Бог” не искал човекът „да бъде като нас,  разпознавайки добро от зло, а да остане „невинен” (глупав работник). Този „Бог”, разхождайки се по хладина в градината, видял, че генетичните му шедьоври се учели да се обличат, благодарение на съществото Нага. Затова като наказание богът превръща нагата в генетичен урод без ръце и крака, само защото била честна и не участвала в конспирацията да се държи една форма на живот в подчинение, като се спъва духовното и интелектуалното й развитие.

Съпоставете манталитета на „убиеца на дракони” с възгледите на други култури за дракона. В китайската митология драконът е един от четирите важни интелигентни зверове- закрилници, главният сред покритите с люспи влечуги. В Япония драконът е емблема на Микадо. В Индия, Африка, Мексико, Централна и Южна Америка драконът е много могъщ и дружелюбен дух. Както бе споменато по-рано, г-н Джордж смятал, че атлантите били чернокожи хора. Ако историята на Атлантида е истина, а също е вярно доказателството, че тя е била Антарктида, тогава най-близкият народ по суша биха били туземците от Южна Африка и Южна Америка.

Според европейския мит, Ромул и неговият брат-близнак основали Рим. Любопитното около тази история е, че една вълчица открила двамата, когато били още бебета, и вместо да ги изяде, ги откърмила. Няколко древни статуи изобразяват бебетата, заедно с тяхното животно-закрилник. В легендата на Догоните се казва, че Ого бил като куче, светла лисица.

В Южна Америка някои съдове на мохиканите били моделирани във формата на лисича глава. В Япония Тиен Коу, Звездното куче се намесва в човешките дела. Името „Адолф” се смята, че означава „благороден вълк”. Името/терминът „Бог” на английски, прочетено отзад-напред, означава „куче” (god - dog). Кучешкият тотем се появява в римската история, както и в арийската. Койотът, светлата лисица, чакалът, вълкът и кучето – за всички тях има
митове за напакостяването им спрямо човечеството. Най-добрият приятел на човека е по-скоро най- близкият му роднина, особено когато си заравя разни неща и по-късно ги изравя, за да ги яде.

Историите от Европа са достигнали до Новия свят, още преди да се превърне в Америка. Цитат от капитан Джон Смит (1580-1631) от „Обща история на Вирджиния”, том четвърти, страница 294 (1606-1625):

„... толкова голям беше гладът, че дивакът, когото убихме и погребахме, по-бедните изровиха и изядоха сварен и задушен с подправки...” Джеф Дамър
(сериен убиец и канибал – б.пр.) би имал знаменателен ден, ако бе роден по онова време. Коментирайки поведението на Дамър, възможно е поведенческите му проблеми да са били генетични или случай на атавизъм. Губернатор Брадфорд казал за първата зима на пилигримските отци в Новия свят: „... останаха едва петдесетима, от които само шестима-седмина бяха нормални хора.” Джордж Торп, високообразован колонизатор, писал през 1621 г.: „... повечето тук загинаха от болести на ума, а не на тялото.” Тук трябва да се изясни, че никоя същност, нито група/вид е съвършена или по-висша спрямо друга форма на живот.

ТАМ ОТВЪД ИМА ЖИВОТ, затова внимавайте с обноските, ако искате да сте част от Новия ред на покорни съюзници. Скоро ще дойде денят, когато знанието за извънземния живот ще бъде нещо съвсем обикновено. Моля, помнете, че всеки човек или група хора могат да бъдат представени като ненужни или опасни за обществото. Влиятелният човек може да каже неща, които да доведат до убийството на хиляди.

Пример за такъв случай е Томас Джеферсън и туземското население на Новия свят. Смята се, че Томас Джеферсън е направил следното изявление: „... безполезни, скъпоструващи, непокорни съюзници.” Друг анатемосващ цитат идва от папа Александър III през 1177 г. Папата написал писмо, в което описвал страната си и другите земи, управлявани от Църквата. „Имаше Гог и Магог и други нечисти раси, изолирани отвъд Северните планини от Александър Велики, до момента, когато ще се спуснат и ще унищожат света... Там има и канибалски раси, които никога не умират, защото плътта им непрестанно се обновява чрез плътта на други човешки същества.” Помнете, бъдете добри към всички форми на живот.


Източник: "Книгата на Мемес", Сундиата Ксиан Телем 
Дейвид Айк Стрийбър
(следва)


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .