Банер
koreni.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Тайната на Исус Христос
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 16 Април 2009 18:16
Тази книга представлява своеобразна хроника на 3-год. проучвания на най-разтърсващата археологическа находка от ХХ век. С научна систематичност и изследователска страст двамата автори анализират откритите физически доказателства, съпоставяйки ги с цитати от каноническите и апокрифните Евангелия, за да ни нарисуват първата изчерпателна картина на семейството на Исус.

"Кашмирски легенди разкриват неизвестни за европейското християнство страни от удивителния живот на Месията, през периода от 14 до 29-тата го- възраст. Историкът Фида Хасанаин в
резултат на археологически изследвания в щатите Джаму и Кашмир представя нови доказателства:

Основоположникът на християнството е прекарал юношеството и младежките си години в Индия, след което се е завърнал по тези места слез разпятието при Голгота.

Фида Хасанаин твърди, че Христос се е родил 7 г. преди условно приетата дата на Рождество Христово - на 17 юни 7 г. пр.н. е., а не на 25 декември. В санскритския ръкопис "Бхавишия Махапурана" от 115 г. от н.е. историкът открива епизод за срещата на кашмирския цар Шалияхан (39 - 50 г.) със "светлокос човек с белоснежни одежди". На въпроса: "Кой си ти?", непознатият отвърнал: "Аз съм известен като Син Божий, роден от Девственица, пострадал от ръцете на неправедни хора заради това, че проповядвам да се служи на Бога".

Фида Хасанаин е убеден, че Христос е погребан в гробницата "Розабал" в Ханаяр, район Шринагар.

През 1987 г. немски, английски и израелски учени пристигнали в Кашмшрската долина да проверят достоверносттта на легендата. За съжаление мюсюлманските пазители на "Розабал", твърдели, че по наследствена родова линия са от един клон с Исус Христос и не разрешили да се отвори гробницата, която и досега крие своите тайни.

В индуската сутра "Натха Намавали" - Исус е познат като Иса Натха. Дошъл в Индия 14-год. и по-късно се завърнал в родината си, за да проповядва словото Божие. Обаче "жестоки и алчни хора направили заговор против него и го предали на разпятие".

На кръста Иса Натха с помощта на йогийски похват изпаднал в състояние на самадхи. Палачите и присъстващите го сметнали за умрял. В този момент един от неговите гуру, великият Читану Натху, който се намирал в дълбока медитация в Хималаите, видял ясно как измъчват Иса Натха. Тогава направил така, че тялото на Христос да стане по-леко от въздуха и да прелети от Голгота над земята Израилева.

Появата на тялото на Иса Натха в Индия се съпровождило с гръмотевици и мълнии. Великият гуру го освободил от състоянието самадхи и лично го отвел в свещената земя на ариите. Иса Натха се заселил там и създал в Хималаите свой ашрам - духовна обител.

Има и друга версия. След като Христос издъхнал, Никодим и др. верни хора свалили бездиханното тяло от кръста, завили го в чисто платно и го положили в гробница, в градина, близо до самата Голгота. Донесли миро и алое, а есеи приготвили целебно лекарство, с което намазали нараненото тяло.
В полунощ Исус оживял, а Никодим с верните последователи го пренесли на тайно място. Не след дълго Исус напуснал Ерусалим.

Първо се озовал в Дамаск, а оттам по вавилонския път тръгнал към Нишапур и стигнал до Кашгар (гр. Син цзян). Негови спътници били Мария-магдалина, която починала в Кашгар. Исус продължил пътуването и преминавайки през безброй изпитания пристигнал в Кашмир. И тук неговата история се превъплъщава в преданието за Юс-Асаф. Кашмирскшят историк Молла Надри пише: "В древните индийски ръкописи открих, че Исус е Дух Господен и е приел името Юс-Асаф".

В гробницата на Юс-Асаф, известна сред народа като Тахт-и Сюлейман" (Трон на пророка Сюлейман), се е запазил надпис, който гласи, че в 54 г. Юс-Асаф е обявил решението си да проповядва. Има пояснения, че той е "пророк на децата Израилеви".

Учението на една от мюсюлманските секти - ахмадите, чийто основател е богословът от Пенджаб Мирза Гулям Ахмед, се основава на легендите за живота на Христос. Той също твърди, че Исус не е умрял на кръста. Оживял е и тръгнал да търси в Афганистан, Кашмир и Тибет "изгубените племена израилеви". Богословът споменава, че при пътуването си към Индия Исус бил придружаван от Дева Мария и учениците си Тома и Йосих Ариматейски.

Преди да бъде разрушен и изоставен пещерен храм "св.св. Петър и Павел" край сръбския град Пирот, била открита фреска от нач. на ХІІІ в., на която е изобразен Христос с обръсната като будистки монах глава с характерния ореол, изобравяван в християнските икони. За съжаление войната в Югославия, където бяха разрушени десетки православни храмове с историческа и културна стойност, не даде възможнаст на учените да разгадаят странната фреска.

В различните предания образът на Исус Христос изразява съвкупност на доброто и истината, свързани с делата на великите учители на човечеството. Според индийското богословско учение "Синът Човешки се приема като аватара на Вишну, което означава подобно на Рама, Кришна или Чайтаня" Христос се е появявал на грешната Земя, за да възстанови нарушената хармония между природата и хората, както и между самите хора.

Разпятието и смъртта му илюстрират безкрайните превъплъщения на живите същества.

В проучванията за живота на Исус Христос се включва и световноизвестният филмов режисьор Джеймс Камерън, на когото Симха Якобович и Чарлз Пелегрино предоставят сабраните от тях доказателства от изследването на откритата "Семейна гробница на Исус Христос" и написаната по този повод книга. Той пише: "Възможно ли е Исус изобщо да не е съществувал? Днес в това са убедени мнозина. Налага се теорията, че той е събирателен образ от паганистките идеи за богочовека и митовете, свързани със смъртта и възкресението - от една страна, и еврейските вярвания от 1-ви век, визиращи появата на Месията - от друга,както и че историческата му личност е толкова реална, колкото и тази на Зевс.

Преобладаващата част от паганистките мистерии и религиозни традиции, предхождащи 1-ви век от н. е., съдържат образи на богочовеци - Озирис, Атис, Дионисий - всички те предали богу дух някъде около Великден (пролетното равноденствие), и всички до един възкръснали в рамките на 3 дни. И всяко едно от тези божества предхожда появата на Исус със столетия и хилядолетия. Учените определят и Коледа като произхождаща от същите тези паганистки разбирания и празничните ритуали в чест на зимното слънцестоене.


Така, изхождайки от основните сюжетни елементи от разказа за Исус, и най-вече от фабулата около неговото непорочно зачатие, раждането и Възкресението му, редица изследователи стигат до заключението, че той изобщо не е съществувал - и че е нещо повече от мит, създаден, за да отговори на специфичните духовни нужди от онова време. А при пълната липса на каквито и да било физически доказателства в полза на тезата, че Исус Христос е историческа личност, концепцията за метафоричната природа на образа му, наложила се в последно време сред историците, бе практически необорима.

А ето, че сега, със своята зашеметяваща книга, Сихма Якобович и Чарлз Пелегрино ни предоставят не само едно, а цяла лавина доказателства, оборващи митилогичната хипотеза. Проучванията им показват - по мое мнение абсолютно неопровержимо - че еврейската гробница от 1-ви век, открита в ерусалимския квартал Талпиот през 1980 год., е всъщност гробницата на Исус и неговото семейство. Далеч по-шокиращи обаче са разкритията, до които довежда анализът на въпросните физически доказателства - разкритията за самия Исус, за смъртта му, както и за онтошенията му с останалите членове на неговото семейство, обитаващи същото място на вечен покой.

Независимо дали сте избрали да вярвате, че Исус е Син Божи, или че е бил просто човек, няма съмнение в едно - той е една от най-значимине личности, живели някога на нашата Земя. Защото е сред малцината, чийто живот и до ден днешен оказва влияние върху живота на милиони хора по света...

Възможно ли е наистина да са открили костите на Исус, Мария, Мария Магдалина, та дори и на човек, който както изглежда, е бил синът на Исус?!".

"От всички тези разминавания, годината на Рождество Христово си остава неизвестна. Или Христос се е родил преди цар Ирод и няма нищо общо с преброяването на Квириний, или ако е роден по негово време, то избитите от цар Ирод невинни младенци е измислица. Знам, че един от най-авторитетните църковни апологети Климент Александрийски след като прави 200 различни
съждения за датата на раждането на Исус Христос, твърди, че световното събитие е станало на 17 ноември 3 год пр. н.е. Което пък няма нищо общо нито с Ирод, нито с преброяването на Квириний."

Наскоро прочетох едно сериозно твърдение от теолог., че Христос е роден 3000 г. пр. н.е. И това го твърди преподавателят по теология - Логари Пужол. Той е завършил 3 унивеситета и заедно с жена си пишат книгата "Исус, 3000 г. пр. Христа. Фараонът на име ИСУСЮ".

Плужол твърди - идеята за Сина Божи като Спасител се появява преди 5000 год. Само че този "Син Божи" е фараон. Неопровержими аргументи са следните:
   - 3000 г. пр. н. е. фараонът е смятан за син на бога, както по-късно и Исус;
   - Фараонът е едновременно бог и човек, както и Исус;
   - Фараонът е посредник между бога и хората, както и Исус;
   - Фараонът възкръсва, както и Исус;
   - Фараонът се възнася на небесата, както и Исус.
   - Пужол твърди, че молитвата "Отче наш" е препис на древноегипетската "Молитва на слепия";
   - че светото зачатие също идва от Египет: царицата на фараона зачева от бога. В "Мит за Сатни" пише следното: "сянката на бога се представи пред Махитускет и обяви: ще имаш син и ще бъде наречен той Сатни - Озирис!". А самото име Махитускет означава "благодатна". Сатни от този миг е мъжът на Махитускет, името му означава "този, който почита бога". Според Плужол това съответствало на прозвището на Йосиф - Благочестивия.

Безбройни са паралелите на сходствата и трудно могат да се изброят. Ето някои от тях: за обрязването, за поклонението на тримата влъхви, за кръщението във водите на Нил, за ходенето по вода, за нахранването с няколко риби. В гробницата на Пахир върху едно изображение се вижда как фараонът превръща водата във вино - също като чудото на христос в Кана Галилейска. И на рисунката, и в евангелския текст стомните са 6. Невероятни съвпадения...

В митът за Синухе се разказва за принц, който напуска двореца и се оттегля в пустинята. По-късно се завръща триумфално, яхнал магарето Сет (богът убил Озирис).

В древен Египет имало ритуали, при които бог е давал на всички да се хранят от плътта му и да пият от кръвта му. Това не е ли "Тайната вечеря4? Дни след смъртта на фараона жените се събирали да посрещнат духа му. (Възкресение).

Обобщавайки всички данни Пужол изразява окончанелното си мнение: не е имало никакви евангелисти. Текстовете са съставени от свещеници ерудити - юдеи и египтяни - от храма на Серапис в Сакара. Самият Серапис е странен бог, принадлежи на древногръцката митология, а коренът му е египетски - името му е комбинация на египетските богове Озирис и Апис.

Това, което е писано за фараона, е истина. Но, въпросът е, коя истина? Това, че Библията е претворен препис от древността и пригоден за по-новите времена, или това, че Месията Христос се е родил преди 5000 г. аз бих казал, че и преди споменатите 5000 г., пак е имало писания от рода на Библията. За да се напише Библия, се изисква невероятно знание.

Знания, по-големи от тези, които притежава човек. Известно е, че една малка част от Библията днес вече се дешифрира чрез компютри от учените. Допускаш ли, че човек без помощта на сложна изчислителна техника би могъл да напише текст, в който са скрити вековни истини? Нека в заключение да кажа, че Библията в съответните времена се преправя, но пак под ръководството и доктовката на висшата духовна йерархия.

Ще ти разкрия една истина, а ти сам ще си направиш изводи от нея.

След потопа в древността народине по земята живеели тежък и нерадостен живот. За тях нямало почивки, били изнурени от непосилен труд. Живеели без вяра и надежда в съществуването си. И тогава в помощ на човечеството се притекъл Синът на Слънцето - Христос, който с 200 слънчеви синове слязъл на Земята. Светещата Витлеемска звезда - това са душите на Христос и двестате
божи синове... Тяхното присъствие на Земята били най-щастливите и радостни дни за хората.

Любовта, светлината и надеждата греели в техните сърца. Но със слизането на Христос Земята натежала. Настъпило времето да я напусне  и Христос със слънчевите синове "отлетели" от Земята, преминавайки през центъра й, през нейната огненост. Не всички слънчеви синове преминали през центъра на земната огненост. Някои от тях останали на Земята и станали учители на човечеството, живеещи и до днес в Шамбала. А на земята отново настанали тежки времена. Човечеството отново има нужда от Месия. Да, Исус Христос е реална личност.

В диска на Фест, който носиш и копнееш да бъде дешифриран ще видиш по-късно фигурата на момче, седнало с разтворена книга върху коленете, а до него се извисява житен клас. Това е Исус. В диска са описани пристигането на влъхвите, убийствата на 2000 младенци по нареждане на Фараона. Едва в по-нататъшния ред на събития се споменава за Соломон, който издигнал своя светъл храм на мъдростта.

В този уникален текст може да се открие част от истината за сътворението на света, макар текста да започва от развитието на Петата Коренна раса на Земята. В текста липсва началото за сътворението на Земята, казано е само в общи линии, че живота е възникнал от Слънцето. А как се е стигнало до Петата Раса, не се казва. Но и това, което вече ни е дадено в текста като разсритие, никак не е малко. Правят впечатление факти за идването на Земята на извънземни цивилизации, които да помогнат на земните хора.

За първи път се споменава и идването на Месия в помощ на Земята, след това за втори път Месия посещава Земята, за да помогне на човечеството, и за трети път, когато при фараона пристигат мъдреци и му соъбщават за раждане на Месия (Исус Христос), след което Соломон издига своя светъл храм на учението. Това означава, ме Исус Христос се е родил преди Соломон! А Соломон е историческа, реална личност. Той е цар на обединеното Израело-Юдейско царство около 960 - 935 г. пр. н.е. и при неговото царуване държавата достига най-голям разцвет. от преданията се знае, че Соломон е считан за мъдрец, и на него се приписва авторството на много глави от Библията.

Така е, Христос е живял преди него - внедрен Слънчев Дух в детето Исус, чието тяло е било подготвено столетия преди да се роди. Исус реално е съществувал, а след като изпълнил мисията си на Земята, и с помощта на земния и небесния гений се е върнал обратно на Слънцето. Исус е възобновил любовта в нашите сърца, угаснала вследствие на последиците от потопа и настъпилите промени в нашето съзнание, и оттогава винаги, и навсякъде е с нас. Трябва само да го потърсим в сърцата си.

- А разпъването на кръста на Голгота?
- Това е мистерията за която говорих. Дано правилно си схванал разказа ми, а що се отнася до Буда и Мохамед нещата стоят по съвсем друг начин. При тях няма мистерията на Голгота, в която е скрита цялата истина. Тайната на учението се крие в мистериите ...

Под тепетата (гр. Пловдив), се намира древният библейски град Йерусалим. И.стинският Йерусалим Преди 20 000 год. тепетата в Пловдив са били високи хълмове, а градът е бил разположен в подножието между тях. Над Йерусалим е имало красиви въздушни мостове, които са свързвали отделните хълмове.

- Как тогава градът се намира под тепетата? Потънал ли е?
- Не, градът, както ти казах, се е намирал между хълмовете. Бил е красив град, но е разрушен от силни трусове и засипан от свлачища. Там е и Голгота....
- Какво искаш да кажеш с това, Голгота?
- Това, че тук е Голгота... Тук е бил Исус Христос...
- Мостовете се срутили и затрупали за вечни времена - хора, животни и постройки. Останали са единствено високите части на хълмовете, които днес представляват прочутите тепета на Пловдив.

Някъде под амфитеатъра се намира истинската Голгота.

- Под тепетата в Пловдив има 2 подземни града. Единият, който е бил винаги под земята е изграден от друга цимилизация преди повече от 20 000 г. и 2-ят, затрупан от свличащите се камъни и пръст.
- Може ли човек да проникне в тях?
- В подземния град се влиза от 3 места...Тук, в древния Йерусалим се съхраняват няколко кристални сфери...
- Основното предназначение на града е било да координира енергийните потоци, идващи от
различни краища на галактикатаи да ги отправя в правилната посока, след навлизането им в земното пространство. в този град няма съкровища. Самият град е съкровище като енергиен ретланслатор, с извора и кристалните сфери.

- Объркан съм. Ти говори за Голгота, за Исус Христос. Да не би в подземния град да се намира тялото му? И за кой Исус Христос става въпрос?

- Говоря за първия Исус Христос, който е живял преди 14 000 г. Не, тялото на Исус Христос не е погребвано тук. След Голгота неговото Светлинно тяло е затворено в прозрачен кристал. Кристалът е с кръгла форма и има размери около 60-70 см. в диаметър. Пренесен е от посветените последователи на Исус в Музея под Витоша, където е положен. И днес е там, поставен на висока колона от син мрамор, на която горната част представлява разтворена водна лилия, изработена от синьозелен кристал.
- Ти знаеш, че посетих Музея под Витоша, но не видях този прозрачен кристал. Имаше статуя на Христос...
- Ще го видиш. Всяко нещо с времето си. Причината да не го видиш е неземната светлина, която обгръща тялото.

- А свещеният Граал, каква е истината за него? Какво всъщност се крие под понятието Граал?
- Свещеният Граал като предмет не съществува. Граалът, това е архив на историята на Учителя.

- Моля те, изясни ми истината за Исус. Зная, че човекът когото наричаме Исус е носител на Христовото съзнание.
- Знай, че преди 14 000 г. Исус Христос пристига в човешки облик в Йерусалим. Това е истинският Христос - носител на Христовото съзнание. Този, за който пише в Библията е земен човек от династичен род, притежаващ част от знанията и уменията на истинския Христос. Така хората приемат земния Христос за Месията и Божия син, а истинският Исус е забравен през хилядолетията.
- Но в Библията пише съвсем друго...

- Някой чел ли е истинската Библия? Не е чел, защото не съществува в нашето съвремие. Много неща са променени и ние не помним корените, историята и произхода си. Но идва време!

- Тогава река Йордан...
- Истинската река Йордан е Рилската река. И рустинята... Още много тайни ще бъдат разкрити. скоро, много скоро.

- Още един въпрос, за посещението на Исус Христос в Тибет.
- Истинският Исус никога не е бил в Тибет. Пребивавал е в земите на днешна България. Тук е преподавал знания на учениците си. Трябва да се проумее, че с наименованието Древен Египет някога са се именували земите на днешна България. Древен Египет се намира тук, в България. Тук са и всички спомени, описани в Библията, древни земи. Тук е началото, тук е ядрото.

Уточнихме, че Древен Египет и голяма част от библейските земи се намират тук, в Б-я. Това от своя страна е факт, доказващ "рожденото място" на Исус Христос. Да, той е бил на територията на днешна България. Живял е и е пътувал по нашите земи. Под раждане разбирай поява, защото Исус Христос не е представител на нашата цивилизация. Той идва от друг свят с мисията да положи началото на нов морал, нови убеждения, нови критерии за оценяване на събитията, поведението и отношенията между хората.

Той, както и други Учители появили се в други времена и по други места на земята са носители на по-висша идея за живот и жизнен път и са имали задачата да предадат тази идея чрез послянията, съдържащи се в техните учения. Появата на Христос по нашите земи не е случайна. Тук, в България, се преплитат каналите за достъп до Висшата информационна банка, тук земите са свещени и какво по-подходящо място за "раждане" на нещо ново и много по-възвишено.

- Щом Исус не е роден на земята, как се е появил тук?
- Появата на Исус е станала с космически кораб, който при наближаването на Земята е започнал да излъчва силна светлина, в резултат на комбинирани енергийни мощности. Много хора са видели високо в небето тази светлина - силна, ярка и са я възприели като Витлеемската звезда. Като всеки Учител, Исус е имал също свои помощници, които да го подкрепят при изпълнението на нелеката му мисия. Те са пристигнали заедно с него и са поели немалка част от земния товар на задачата. Тръгнали са в различни посоки и са имали различни персонални мисии. Броят им не е бил малък - 200 извънземни помощника. Някои от тях са останали до края тук, на Земята, други са отпътували по-рано.

При приключване на мисията Учителят Исус Христос е трябвало да отпътува, но е оставил част от енергийната си мощ под формата на т.нар. светлинно тяло. То е все още тук, "погребано" в недрата на красив хълм с уникална природа, с много гъста растителност и много птици. Мястото е уникално не само с природната си красота. То е мощен излъчвател на сигматични вълни, които образуват щит, предпазващ от проникване в мястото, допускащ само най-чистите и достойни. Да, отново ти напомням за Музея под Витоша.

- Би ли обяснил защо Библията започва с живота на евреите, а не с българите?
- Започва с евреите, защото има забравени спомени и умишлено укрити факти.
- Тогава, с кого е воювал Моисей?
- Воювал е с 3-ят фараон от 4-тата додинастична власт на Египет, който не е имал Космически код и е нямал познанието на Висшите учители. Откраднал е властта от законния фараон. Но жреците впоследствие са организирали свалянето му от власт и прогонването му от тези земи. Умира в изгнание като скитника-цар.

- По тази логика следва, че библейските Содом и Гомол трябва да се намират в България?
- Да, намират се в България. Търсят ги в Палестина, защото според сегашната Библия - там са библейските земи.
- Ще ме ориентираш ли къде се намират днес тези земи?
- В равнинната част на Северна България. Това, което пише в Библията за наказанието на двата града има друго значение. Истинската причина за потъването на Содом и Гомор е небалансираното енергийно поле, което е създадено, за да се осъществи транспортен коридор за пристигащи и заминаващи кораби от други планети. Били са зададени грешни параметри на енергийните стойности и се е стигнало до енергиен взрив. И дната града, както и още 7 по-малки селища са потънали под земята, а пространството около тях се е превърнало в равнина.

- А Витлеем?
- Не случайно и древният Витлеем не е открит, след като не го търсят там, където трябва. Витлеем, където се е появил Христос е в Странджа планина, близо до гробницата на Бастет. По-точно в местността "Мишкова нива". Това място и днес е притегателно за нестинарите. Има изключително силно излъчване.


Гробът на другия Христос, отпреди 2000 год. е в Южна Франция.

- Исус Христос отпреди 2000 г. е бил човек с високо ниво на духовност, наследник на династичен род. Не се ражда случайно на Земята... Знаел е много тайни и е искал да промени обществените порядки. Това е била и неговата мисия. Имал е възможност да пътува и и проповядва идеите си. Но нравствените му поучения сред народа, не се нравели на опонентите му. Идеите на Исус били в противоречие с техните разбирания и заплашвали устоите на властта им. Затова те предприемат мерки да заломят и убият проповедникът, преследват го и Исус бил принуден да се укрива.

- А разпъването на кръста?

- За да прекратят издирването на Исус привържениците му инсценират залавянето му и разпъването му на кръста.

- Ето тук е мистерията.

Какво се е случило на кръста? Как Исус се е спасил?

- В денят, в който е трябвало да се изпълни смъртната присъда на Исус, той е бил подменен с друг човек, представен на хората за Исус. Този човек не е разпнат заради Исус, имал е наказателна присъда за други деяния.... размяната не е била забелязана, защото до мястото където са поставени кръстовете не са допускали наблюдатели. Хората са гледали от разстояние, което не им е позволявало да различават кой е на кръста. Те са знаели, че там е Исус. Били са убедети, че разпнатия е бил той.

- Плащеницата на Христос е била показана на враговете му и хората, умишлено след разпятието му, като доказателство за неговата смърт. Тази, за която сега се твърди, че е негова, е всъщност на разпнатия човек. Това е една измама на църквата, която навремето е целяла за узакони властта си. Да налага контрол и да държи в подчинение обикновените хора.

- Как тогава ще се обясни възкресението? Нали всяка година милиони хора вярват и славят възкресението?

- Уви, ученико, Възкресение няма. В думата "Възкресение" е вложен друг смисъл - това на духовното посвещение. То е истинското Възкресение.

- Тогава, Възкресението описано в Библията...

- Е отново манипулация на църквата. Тя е използвала факта, че след т.нар. разпъване на кръста е имало хора, които са срещали и виждали живия Исус Христос и понеже са знаели, че е умрял, са казвали: "Христос възкръсна от мъртвите!" Така, използвайки различни манипулации и харизматичната личност на един Високо духовен и посветен човек, църквата създава своята религия, на базата на която придобива власт и възможността да контролира всички вярващи.

- Къде е погребан човекът Исус Христос?
- В параклис, под него има подземие. Там се съхраняват всички документи, свързани с учението и живота на Христос. Тези документи се отнасят до потеклото и семейството му. Това е Светият Граал...

- Животът му е бил динамичен. Много е пътувал, придружаван от последователи и семейството си.Проповядвал е част от тайните, които е знаел за зевята, отношенията между народите и цивилизациите. Разяснявал е отдавна забравени исторически факти от миналото, свързани с посещенията на извънземни цивилизации.

- Съпругата и децата му са го следвали навсякъде. Двете му деца - момчета са родени преди заминаването му от Йерусалим. 3-тото - момиче, се ражда във Франция.
- В Библията пише, че Исус произхожда от Давидовото коляно.
- Така е. Исусовата династия е от коляното на Давид и той се явява наследник на Давидовия трон. Да, Исус е цал, макар и некоронован. Той е синът на Йосиф и Мария. Заченат е от земни родители. Няма непорочно или енергийно зачатие. Има още 7 братя.

Майката на Мария, Ана, е с тракийски произход. Тя е наследница на древните тракийски царе, далеч назад във времето, стигащи до династиите на Соломон и Давид.

- А Мария-Магдалина?
- Съпругата му Магдалина сащо е от Давидовия род. Но е едно стъпало по-назолу в йерархията. Тя също е носителка на високо ниво на духовност и е помагала на Исус.
- Земният Исус Христос посещавал ли е България?
- Посетил е страната ни. Но преди това е обиколил няколко духовни школи. Бил е в земите около Тибет и България.
- Днес има ли потомци, носещи Исусовата кръв?
- Има, но потомците му са пръснати из цяла Европа. Най-прекият наследник на династията, произлизащ от рода на големия му син и сега живее във Франция. Има хора, които знаят тези тайни, но са успели да ги съхранят през вековете.

От книгата "Тайните подземия на Б-я"
на Милан МИЛАНОВ, бивш контраразузнавач и настоящ писател
xnetbg.com


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .