Банер
f81740c2d06a9738bd923e87b5ecaba5.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ЗА ЧАКРИТЕ
Написано от Маг Селена   
Петък, 16 Ноември 2007 00:00
Вибрациите, създавани във физическите центрове по предписаните начини, водят до определени търсени резултати във фините центрове. Шестте чакри са крайпътни пунктове по сушумна към крайната цел - сахасрара. Те са съзнание със специфични отсенки на осъзнатост и блаженство; също така съхраняват фината жизнена енергия.

В гръбначния мозък и нервните плексуси на грубото физическо тяло се намират центрове, които им съответстват, и с които те са тясно свързани.

Вибрациите, създавани във физическите центрове по предписаните начини, водят до определени търсени резултати във фините центрове. Месторазположението на чакрите и съответните им центрове във физическото тяло е следното:

1. МУЛАДХАРА: в долния край на гръбначния стълб; съответства на plexus sacralis
2. СВАДХИЩАНА: в областта на гениталиите; съответства на plexus prostaticus.
3. МАНИПУРА: в пъпа; съответства на plexus solaris.
4. АНАХАТА: в сърцето; съответства на plexus cardiacus.
5. ВИШУДХА: в областта на гърлото; съответства на plexus laryngealis.
6. АДЖНА: в междувеждието - ТРИКУТА; съответства на plexus cavernosus.
7. САХАСРАРА: на върха на главата; съответства на епифизата.

При медитация медитиращият си представя всяка чакра като лотос с определен брой листа. Първите шест чакри имат съответно 4, 6, 10, 12, 16 и 2 листа, а сахасрара - 1000. Броят на листата се определя от броя и разположението на надите, които излизат от чакрата и й придават формата на лотос.

Отпуснати надолу, докато кундалини дреме, с издигането й надите се обръщат нагоре.
С всяко листо е асоциирана една от 50-те санскритски букви, представяща вибрацията, създадена върху нея при преминаването на кундалини през чакрата.

Тези звуци съществуват в латентна форма, и когато се изявят като вибрации на надите, при концентрация могат да бъдат почувствани. Освен листа и звукова вибрация, всяка мантра има своя геометрична форма, представляваща определена сила, както и свой цвят, функция, елемент, божество-управител и биджа - мистична вибрация.

Местоположението на чакрите се определя, като се подходи или откъм лицето, или откъм гърба. В началото е по-лесно да си представяме муладхара, манипура, анахата и аджна като области, а не като точки. Когато се опитваме да намерим чакрите откъм гърба, придвижваме концентрацията право нагоре от чакра до чакра.

Ако ги търсим отпред, придвижваме концентрацията от основата на гръбнака към пъпа, сърцето, гърлото и т.н. През цялото време съзнанието се задържа вътре и приема вътрешните вибрации, посочващи енергийния център.

При всички упражнения е необходима удобна медитативна поза; изправеният гръбнак е особено важен.

Върху чакрите можем да се концентрираме с повторение на мантрата ОМ - всеобхватната универсална звукова вибрация, с различен тон. Като насочим вниманието върху муладхара, изпяваме ОМ с най-нисък тон.

С придвижването нагоре по гръбначния стълб постепенно повишаваме тона всеки път. Звукът ОМ постепенно става почти неуловим. Друг метод е откриването на психическите центрове с индийската музикална гама.

Между гамата и психическите центрове има определено отношение. СА съответства на муладхара, РЕ - на свадхищана, ГА - на манипура, МА - на анахата, ПА - на вишудха, ДА - на аджна, НИ - на сахасрара.

Със събуждането си кундалини не отива направо в сахасрара, освен ако човек не е абсолютно чист йоги. Тя трябва да се придвижва от една чакра до друга, за което са необходими голяма концентрация и търпение. Може да се върне и да се наложи да бъде издигана отново - с големи усилия.

Дори когато кундалини бъде издигната до аджна чакра, е трудно да я задържим там. Само големи йоги като Шри Рамакришна, Шри Ауробиндо и Свами Шивананда са успявали да я задържат там колкото желаят.

Когато накрая кундалини се издигне от аджна до сахасрара, става обединението. Но дори тогава тя не се задържа там дълго.Само след продължителна практика издигнатият и пречистен адепт изпитва постоянен съюз и окончателно освобождение.

Скоростта на издигане на кундалини зависи от чистотата на ученика, от неговия етап на еволюция, безстрастие, пречистване на психическите нерви и жизнената обвивка и желанието за освобождение. Щом ученикът бъде готов, Природата събужда силата и му дава знанието. Докато той не го попие изцяло, не му се разкрива нищо от особена важност.

Има много други физически и дихателни упражнения за улесняване на медитацията върху чакрите. За този вид медитация, и то след много месеци пречистване и подготовка, гуру не е толкова необходим. Никой учител не може да даде на ученика силата на необходимата самодисциплина.


МУЛАДХАРА ЧАКРА
Намира се в основата на гръбначния стълб. Има квадратна мандала, представяща принципа на земята, чийто цвят е жълтият; биджа-мантрата е ЛАМ. Четирите листа, пурпурни на цвят, са асоциирани със звковите вибрации ВАМ,ШАМ, СХАМ и САМ - от горното дясно листо по посока на часовниковата стрелка.

Божеството-управител е Брахма. Именно в тази чакра дреме кундалини. Тук е и Брахма-грантхи - възелът на Брахма,който трябва да бъде преодолян с много упорита садхана и интензивно пречистване, за да може кундалини да се издигне.


СВАДХИЩАНА ЧАКРА
Разположена е в сушумна на нивото на гениталиите. Контролира корема, бъбреците и др. във физическото тяло.

Елементът й е вода, и е асоцииран с бял полумесец; биджата е ВАМ. Шестте яркочервени листа са асоциирани с буквите БАМ, БХАМ, МАМ, ЯМ, РАМ и ЛАМ. Божеството-управител е Вишну.

Медитацията тук е върху полумесеца. Това дава контрол върху водата и дарява психически сили, интуитивно знание и знание за астралните тела. Унищожават се много нечисти качества.


МАНИПУРА ЧАКРА
Разположена е в сушумна на нивото на пъпа и съответства на соларния плексус. В средата на червената триъгълна мандала се намира елемента огън. Биджата е РАМ.

Десетте лотосови венцелистчета, тъмно пурпурни като тежки дъждовни облаци, са асоциирани с ДАМ, ДХАМ, НАМ, ТАМ, ТХАМ, ДАН, ДХАН, НАМ, ПАМ и ПХАМ. Божеството-управител е Рудра.

Онзи, който успешно се концентрира в тази чакра, не се бои от огъня и не го хваща болест.


АНАХАТА ЧАКРА
Разположена е в сушумна в сърдечната област. Елементът въздух е показан в центъра на опушената на цвят мандала с форма на звездата на Давид. Биджата й е ЯМ.

Дванадесетте тъмночервени листа са представени от КАМ, КХАМ, ГАМ, ГХАМ, НАМ, САМ, ЧАМ, ЯМ, ДЖАМ, НЯМ, ТАМ и ТХАМ. Божеството-управител е Иша.

В този център се чува звукът анахата, изначалният звук на Шабдабрахман. Медитацията върху анахата чакра дарява чистота, космична любов и различни психически сили.


ВИШУДХА ЧАКРА
Разположена е в сушумна в основата на гърлото и съответства на ларингиалния плексус във физическото тяло, както и на петото космично ниво.

Нейният елемент етер е показан в яркосин кръг. Биджата е ХАМ. Шестнадесетте опушено пурпурни листа съответстват на санскритските гласни ОМ, ААМ, ИМ, ИИМ, УМ, УУМ, РИМ, РРИМ, ЛМ, ЛЛИМ, ЕМ, ЕЙМ, АУМ, АММ, АХМ. Божеството-управител е Садашива.

Онзи, който се концентрира и в крайна сметка медитира в тази чакра, достига голям успех. Той се радва на пълно знание на четирите Веди и познава минало, настояще и бъдеще.


АДЖНА ЧАКРА
Съответства на трикута - междувеждието. Мантрата-семе на тази чакра, която е седалище на ума, е ОМ, и е разположена в чисто бял кръг.

От двете страни има също абсолютно бели две листа;вибрациите им са представени от санскритските букви ХАМ и КШАМ. Елементът е явякта - изначалният облак недиференцирана енергия и материя. Божеството-управител е Парамашива.

Онзи, който успешно медитира върху този център, разрушава кармата на всички предишни съществувания и става освободена душа. Чрез тази чакра, седалище на изначалната сила и душа, се получава интуитивно знание.

Именно тук йогите насочват праната си при смъртта. Всички йоги, особено джнани, се концентрират върху този център и върху ОМ.


САХАСРАРА
Сахасрара е фин център над и отвъд другите шест, които са тясно свързани с него. Разположена на върха на главата, тази чакра съответства на епифизата на физическото тяло.

Тя има 1000 листа, върху които са повторени 50-те букви на санскритската азбука. Тя е обител на Шива.

Върхът на главата, наречен предна фонтанела при новородените, е Брахмарандхра - “вратата на Брахма”. При смърт, когато напредналият йоги се отделя от физическото си тяло, тя се отваря рязко и оттам излиза праната.

Когато в сахасрара Кундалини шакти се обедини с Шива, йоги изпитва изключително блаженство. Той достига свръхсъзнателното състояние и най-висшето знание. Той става напълно развит джнани.


occultism.biz


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .