Банер
nBxrDDvmNF4.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ПЕТАТА И ШЕСТА КОРЕННИ РАСИ
Написано от Маг Селена   
Вторник, 11 Декември 2007 00:00
Във настоящо въплъщение се намира петата под-раса на Петата Коренна Раса и вече се въплъщава Шестата под-раса.

Също както в Третата раса постепенно се формирала Четвъртата раса, Петата раса започнала да се формира в Расата на атлантите. Това станало примерно 200 хиляди години преди потъването на основния континент на  Атлантида  или примерно преди милион години.

Във настоящо въплъщение се намира петата под-раса на Петата Коренна Раса и вече се въплъщава Шестата под-раса.

За да се изясни ситуацията с расите и под-расите е необходимо да се има предвид следното :

1.Във всяка Манвантара монадите се въплъщават във всяка от седемте раси, преминавайки в развитието си седем Кръга. „...този Кръг е Пети и ние сега се намираме в Петата коренна Раса.

2.Всяка Коренна раса има седем под-раси.

3.Всяка под-раса на свой ред има седем разклонения, които могат да бъдат наречени „клон“ или „родствена“ раса.

4.Малките племена, клонове и разклонения на последните са безчислени и зависят от действието на Кармата.

 

ГЕНЕАЛОГИЧНОТО ДЪРВО НА ПЕТАТА КОРЕННА РАСА
 

Расите, под-расите и т.н. до техните най-малки разклонения се застъпват и преплитат помежду си до такава степен, че е почти невъзможно да бъдат разделени, но въпреки това Човешката Раса е сравнена с дърво.

Главният ствол на дървото може да бъде сравнен с Коренна Раса.

Големите му клони – с различните под-раси, които са седем.

На всеки от тези клони има седем „клончета“ или „родствени“ раси.

Кактусовидното растение е най-добрата илюстрация, защото „месестите“ му листа са покрити с остри игли, всяка от които може да бъде сравнена с една народност  или племе човешки същества.

И така, нашата Пета Коренна Раса вече е съществувала – като Раса sui generis и съвършено самостоятелно от своя основен ствол – около 1 000 000 години; затова следва да отбележим, че всяка от четирите предшестващи под-раси е живяла приблизително 210 000 години;

по такъв начин всяка родствена раса има средно съществуване около 30 000 години и така европейската „родствена раса“ има пред себе си достатъчно хилядолетия, макар че народите или безбройните игли по нея се изменят с всеки следващ „сезон“ от три или четири хиляди години.

Твърде любопитно е да отбележим сравнителната приблизителност в продължителността между животите на „расовото семейство“ и Звездната Година.

Знанието на предидущото и абсолютно правилните подразделения на времето представлявали неотменна част от Мистериите, където тези науки се преподавали на учениците  и където те се предавали от един Йерофант на друг“.

Също както по времето на Третата и Четвъртата Раси Небесните Наставници  не оставили и Петата Раса без грижа и опека. Така например е известно, че „след като предоставили атлантите на гибелта им, те се върнали или по-точно се спуснали по време на третата под-раса на Петата Раса, за да открият на спасеното човечество тайните на тяхното месторождение – Звездните Небеса“.

„Продължителността на „периодите“, отделящи в пространството и времето Четвъртата Раса от Петата – в историческото или даже в легендарното създаване на последната – е прекалено огромна за нас и даже за теософ, за да можем да дадем по-подробно изложение. В течение на времето на следделувиалните/???/ Векове, белязани в известни периодични епохи с ужасяващи катаклизми, твърде много раси и народности са се народили  и са  изчезнали почти безследно, за да може някой да им даде описание, което би имало каквато и да било ценност.

Имат ли Владиците пълна и последователна история на нашата Раса от самото й създаване, та   до наше време; притежават ли те непрекъснат запис за човека, като се започне от неговото развитие в завършено физическо същество, благодарение на което той станал цар над животните и властелин на тази Земя – не авторът може да говори за това. Несъмнено те го имат и такова е нашето лично убеждение.

Но ако е така, това знание се пази само за най-високите Посветени, които не го доверяват на своите ученици. Затова авторът може да даде само онова, на което са го учили и нищо повече, а даже и това ще се стори на непосветения читател по-скоро див и фантастичен сън, отколкото възможна действителност.

Това е естествено и така трябва и да бъде, защото в течение на няколко години такова беше впечатлението и на скромната пишеща   тези страници. Родена и възпитана в европейски материалистични  и смятащи се за цивилизовани страни, тя с много голям труд усвои гореизложеното.

Но има известни доказателства, които с течение на времето стават неопровержими и неотрицаеми за всеки сериозен и непредубеден ум. В продължение на цяла поредица години такива доказателства й бяха предложени и сега тя е напълно убедена, че нашата сегашна Планета и нейните човешки Раси е трябвало да се родят, да растат и да се развиват именно по този път и по никакъв друг“.

„Човешките Раси се раждат една от друга, растат, развиват се, стареят и умират. Техните под-раси и народи следват същото правило“.

„Никой не заставя никого от онези съмняващи се, които ще приемат Тайната Доктрина за „мистификация“, и даже не го моли да повярва на нашите твърдения...“

„Също така не е необходимо някой да повярва в Окултните Науки и Древните Учения, преди да узнае нещо за своята Душа  и да повярва в нея.

 Нито една велика истина никога не е била приемана a priori и обикновено са минавали столетие или две преди проблясъци от нея да започнат  да просветват в човешкото съзнание като възможна истина, с изключение на случаите, когато твърдението на някакъв факт се е потвърждавало от достоверното му откриване.

Истините на нашите дни са лъжата и заблудата на вчерашните дни и vise versa. И настоящият труд ще бъде оправдан частично или изцяло едва през двайсетото столетие“.

ПРОРОЧЕСТВО ЗА ШЕСТАТА РАСА

„Много векове са изминали от началото на расата на атлантите и все пак ние виждаме последните атланти, все още смесващи се с арийски елемент преди 11 000 години.

Това показва огромната продължителност на времето на застъпването на една раса с друга, която следва след нея, макар че що се отнася до характерите и типовете външност  по-старата раса губи своите отличителни признаци и приема нови черти от по-младата раса.

Това се доказва от всички типове смесени човешки раси. Така Окултната Философия учи, че даже сега, пред очите ни  новата раса и расите се намират в процес на образуване  и че именно в Америка тази трансформация ще се извършва и тя вече е започнала.

По такъв начин американците в продължение само на три столетия са станали временно „първична раса“, преди да станат отделна раса, ясно разграничена от всички други сега съществуващи раси. Накратко казано, те са зародиши на шестата под-раса и след още няколко години  несъмнено ще станат пионери на тази раса, която трябва да последва сегашната европейска или Пета под-раса с всичките си нови особености.

После, приблизително след 25 000 години, те ще започнат подготовката за седмата под-раса; дотогава, докато Шестата Раса не се появи на сцената на нашия Кръг след катаклизмите, първата серия на които трябва да унищожи Европа и по-късно цялата арийска раса (като засегне по този начин и двете Америки), също както и болшинството земи, непосредствено свързани с границите на нашия континент  и островите. Кога ще стане това? Кой  знае, като изключим великите Учители на Мъдрост, но те пазят мълчание по въпроса като снежните върхове, извисяващи се над тях.

Всичко, което знаем, това е, че тя тихо ще започне съществуването си и наистина толкова тихо, че в течение на много хилядолетия нейните пионери – своеобразни деца, които ще израстват в своеобразни мъже и жени – ще бъдат разглеждани като аномалии lusus naturael, като ненормални странности, физически и умствено.

След това с размножаването им тяхното количество ще се увеличава с всяко столетие и те един прекрасен ден ще се окажат болшинство. Тогава днешният тип човек ще бъде разглеждан като изключителен изрод; докато те на свой ред не измрат в цивилизованите страни, преживявайки само на малки групи на островите – сегашните снежни върхове, където ще вегетират, ще се израждат и накрая ще измрат може би след милиони години, както това е станало с ацтеките и става сега с Ням-Ням и племената на джуджетата Мула Курумба на хълмовете на Нилгири.

Всички те са последни издънки на някога мощни раси, споменът за съществуването на които съвършено е изчезнал от съзнанието на съвременните поколения, също както и ние ще изчезнем  от паметта на човечеството на Шестата Раса. Петата Раса ще се застъпи с Шестата за много стотици хилядолетия, като се променя заедно с нея, но много по-бавно от новата си приемница, все пак променяйки се и на ръст, и физически и умствено, също както Четвъртата Раса се е застъпила с нашата Арийска Раса, а Третата Раса – с Расата на Атлантите.

Този процес на подготовка за Шестата велика Раса трябва да продължава в течение на целите шеста и седма под-раси. Но последните останки на петия Континент ще изчезнат чак известно време след раждането на новата Раса; когато другото й ново Обиталище, Шестият Континент, се появи над новите води на повърхността на нашата планета, за да приеме новия пришълец.

Там също ще се преселят и ще се утвърдят всички ония, които са имали щастието да избегнат всеобщото бедствие. Кога ще бъде това – както току- що казахме – на писателката не й е дадено да знае. Но тъй като Природата не действа на внезапни скокове, също както и човекът от дете не се превръща веднага в зрял човек, то и последният катаклизъм ще бъде предшестван от множество малки потъвания и разрушения както от вода, така и от подземни вулканични огньове.

Мощен пулс ще бие учестено в сърцето на расата, намираща се сега в американската зона, но когато започне Шестата Раса, фактически ще останат не повече американци, отколкото европейци, защото по това време те ще станат Нова Раса и много нови народности.

Но Петата Раса няма да измре, а ще преживее известно време; застъпвайки се с новата Раса в продължение на много хилядолетия, тя, както вече казахме, ще се преобразува, но по-бавно, отколкото новата й приемница – все пак подлагайки се на пълна промяна, умствена, физическа и на ръст.

Човечеството отново ще увеличава ръста си, както това е било по времето на лемурийците и атлантите; защото докато еволюцията на Четвъртата Раса я доведе до самото дъно на материалността в нейното физическо развитие, настоящата Раса се намира на възходящата й дъга. А Шестата Раса бързо ще се освободи от своите материални окови и даже от плътта.

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА КОРЕННИТЕ РАСИ В ЧЕТВЪРТИЯ КРЪГ

По такъв начин  човечеството на Новия Свят, който е много по-стар от нашия стар свят – факт, също забравен от хората – на това човечество на Патала (на антиподите или Долния Свят, както наричат Америка в Индия) е предназначено от Кармата да сее семената за идващата велика и много по-блестяща Раса, отколкото всички ония, за които ние знаем сега.

След Циклите на Материята ще следват Циклите на Духовността и напълно развития разум. Следвайки закона за аналогията в историята и расите, болшинството от бъдещото човечество ще се състои от забележителни Адепти. Човечеството е рожба на Съдбата на Циклите и нито една от неговите Единици не може да избегне своята безсъзнателна мисия или да се отърве от тежестта на сътрудничеството с Природата.

Така Човечеството Раса след Раса ще извършва предписаното му циклово странстване. Климатите ще се променят и  те вече започнаха да се променят. Всяка Година на Тропиците една след друга ще изхвърля една под-раса само за да зароди друга висша раса на възходящия цикъл, докато редица други, по-малко щастливи групи – неудачи на Природата – ще изчезнат от човешкото семейство подобно на отделните индивиди, без да оставят даже следа.

Такъв е ходът на Природата под действието на Кармичния Закон! На Вечно-Съществуващата и Вечно-разгръщащата се Природа“.Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2020 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .