Банер
rIIV27M8qVc.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Проявяваме скритата тъмнина
Написано от Маг Селена   
Петък, 12 Август 2011 11:01

По-ниското четвърто измерение

Скъпи, ние използваме Коридорът като самонасочващ се лъч за нашия наземен екипаж. Наземните екипажи са родом от различни светове (звездно/планетарен произход), а също така и от паралелни реалности, в които те са придобили форма в пето измерение и по-високо. Нашият Коридор представлява средство, при помощта, на което вие можете да се възсъедините с други инкарнации на вашата Душа. Арктурианският Коридор служи за звездни врати, разпределителен пункт, или диспечерска вишка, такива, каквито има по вашите летища. Ние сме транспортни възли, междинни станции за всички междупространствени изследователи.

Всички междупространствени изследователи преминават през нашият вихър/коридор. Те или остават тук, или се преместват в тази звездна система, която се явява техният краен пункт на назначение. Повишената честота на светлината в Коридора мигновено разширява вашето съзнание в четвърто измерение. Бъдете продължително време във вездесъщото СЕГА на Коридора, за да почувствате високочестотната светлина около вас.

Нашият Коридор е запрограмиран постепенно и равномерно да повдига вашата честота. Затова когато вие правите първата стъпка, честотата на светлината е само половин октава по-висока, отколкото честотата на вашата тримерна реалност. На втората стъпка вие се оказвате в четвърто измерение. Почувствайте лекото боцкане в тялото, разума и емоциите, когато светлината нежно ви гали.

Когато се вгледате по внимателно в това, което ви обкръжава, ще ви стори, че вие се намирате в облак, облак от въртящи се в танц оттенъци на синьо и виолетово. Просто гледайте към тях, там където вие се намирате, и позволете на това, към което вие се насочвате, да ви обгърне, когато вие се окажете там. По този начин, вие можете да БЪДЕТЕ там, където вас ви има, и напълно да присъствате във вашият опит.

Обкръжаващата и прегръщаща ви светлина акуратно изважда вашата скрита тъмнина на повърхността на вашето съзнание с цел, да изцели и освободи тъмнината веднъж за винаги. Вашата тъмнина – това не е част от вас, която е „лоша”. Обратно, вашата тъмнина – това е ваша наранена част. В тази рана се спотайва страх, понижил вашият резонанс дотолкова, че вие сте забравили своята истинска форма на Тялото от Светлина.

Сега вие пътешествате по по-ниските честоти на четвърто измерение, известно като Низшият Астрален План. Понеже това е ниска честота на четвърто измерение, тя съхранява цялата тъмнина на всички ваши въплъщения. Също така съхранява тъмнината/страхът, изпитан от ВСИЧКИ творения на Гея.

Изотвътре на Коридора вие можете безопасно да сътворите тунел светлина през Низшият Астрален План, за да помогнете на себе си и на Гея да освободи натрупаните низши честоти на страха и тъмнината. След това на вас ще ви бъде много по-лесно да активирате своето Тяло от Светлина и Тялото от Светлина на Гея. А сега за мигновение представете си синьото тяло на Гея под вас.

Вие виждате ли тъмнината в Низшият Астрален План? Това е натрупаната тъмнина от обитателите на Гея, позабравили истинната природа на своята Душа/Своят Аз. Наблюдавайте за въртенето на вашата планета, докато тя не спре в това полукълбо, континент, страна, област, град, квартал, в дома и земният съд на вашия наземен приятел, заедно с вас участващ в пътешествието по Коридора.

Използвайки огромната сила на вашето въображение, създайте тунел през тази тъмнина, изпращайки лъч светлина от Коридора надолу през Низшият Астрален План в този район на тялото на Гея, в който вие сега се намирате.

А сега почувствайте безусловната любов вътре в Коридора. Вдъхнете тази любов и я издишайте през създаденият от вас тунел във вашата физическа реалност. Още един път, поглеждайки към Земята, вие виждате все повече и повече проходи светлина през Низшият Астрален План, през тъмната аура на Гея, чувствайки безусловната любов, пламенееща във всеки лъч светлина.

Поради личното и глобално изчистване на тъмнината, на вас могат да ви се присънят неприятни сънища, тъй като вие продължавате служенето, намирайки се в астралното, нощно тяло. Вие също така можете да получите спонтанни спомени за нерешени проблеми в детството, в подрастващата възраст, в младите взаимоотношения, даже и в други животи. Парчетата предишни, позабравени страхове, гняв, разочарования и скръб излизат на повърхността на вашето съзнание, за да можете вие да се разберете с тях в безопасността на нашият Коридор.

Високочестотната светлина на Коридора мигновено преобразува всякаква освободена от вас тъмнина в точка на равновесие на чистата светлина. По такъв начин, когато всеки от вас изцелява собствената тъмнина, вие сте способни да издържате все по-високи честоти на светлина, за да ускорите вашата активация в Тяло от Светлина.

Понеже вие се явявате възлюбени членове на Планетарната Команда за Възнесение, вие ще можете да интегрирате висшата честота във вашето физическо тяло, във вашата реалност и на вашата планета, когато се върнете към ежедневния живот. Гея ще съдейства на вашия процес, внасяйки Своя огромен опит, знание, търпение и безусловна
любов.

Скъпи, вие всички препрограмирате своите духовни сензори, за да можете да се намирате в постоянен контакт с вашите реалности от по-високите измерения. Ето защо вашата застаряла, скрита тъмнина е длъжна да бъде изкарана на повърхността, за да се освободи. Застарялата тъмнина поражда „статичност”.

От своя страна, статичността ви усложнява процеса на получаване на точни послания от многобройните по-високи нива на вашият Аз. Позволението на скритите нива на вашата древна тъмнина да излязат на повърхността на вашето съзнание може да предизвика чувството страх. За да противостоите на този проблем, просто се научете да издишате вашият страх.


Издишаме Страхът

Направете три, бавни, дълбоки вдишвания. На всяко издишване си представете, че вашето съзнание става все по-голямо и голямо, докато не запълни цялото помещение. Направете още три, бавни, дълбоки вдишвания. На всяко издишване си представете, че вие виждате пространството между частиците на материята във вашето разширено тяло. Сега обърнете внимание на изпаренията страх, приближаващи се към вас. Невъзмутимо наблюдавайте, как те преминават покрай вас, през междините на вашата разширена форма. Не се зацепвайте към страха. Просто му позволете да мине през вас.

Съсредоточете се върху това какво вие желаете, а не на това, от което се страхувате!

Когато страхът повече не се явява ваш враг, вие по-лесно приемате еманациите на любовта, постоянно изпускана от мястото „някъде между” страха и любовта. По такъв начин, вие ще започнете да си спомняте, че ЦЯЛАТА обособеност – това е илюзия. Арктурианците (Моля, отделете един или два земни дена, за да интегрирате вашият процес както във вашето лично тяло, така и в планетарното. Изживяването на страха изключително като енергийно поле намалява неговата сила и ви позволява да усещате собствената си сила вътре във вас. По такъв начин, вие споделяте тази опитност с мен, Гея, за да помогнете в нашето планетарно възнесение, позволявайки ми да преумножа вашият процес с моята безусловна любов и състрадание. Гея)

Промеждутъчно Четвърто Измерение

Скъпи, ние желаем да ви напомним, заземени, че ние охотно и с любов разширяваме нашата същност ДО НАЙ-НИСКАТА част на честотния спектър във вашите три/четиримерни светове. Ние говорим три/четиримерни затова, защото веднъж вече вашата планета беше четиримерна, но дисбаланса на светлина и тъмнина захвърли Земята в трето измерение. И сега, с помощта на Своите хора и китовите (китове и делфини), Гея започна да увеличава Своята честота, за да достигне отново четвърто измерение.

И ето ние сме тук, за да ви водим през нашият Арктуриански Коридор и за да можете вие по-нататък да увеличите вашият личен и планетарен резонанс в пето измерение и по-исоко. Вие и Гея в качеството си на партньори съвместно се издигате и носите един друг по Пътя към Планетарно Възнесение. Не се страхувайте от това, че вие напускате своята реалност, тъй като вие напускате само своите ограничения и страхове. Почувствайте вашата връзка с физическото и, едновременно, с духовният свят.

Вие можете повече да не ограничавате вашето чувство на себе си в своята малка физическа форма и сте длъжни рязко да се освободите от нея, едновременно напълно намирайки се в нея. Понеже вие зареждате и интегрирате своето Многомерно Аз във вашия земен съд, вие повече не сте длъжни да възприемате своят земен съд просто като тяло. Чрез своето разширено съзнание и чувството на СЕБЕ СИ, вие сега възприемате вашето физическо тяло като точка на заземяване на вашето огромно, многомерно тяло. Вашата човешка форма се явява вашата точка на осъзнатост на физическо ниво, най-плътната част от вашето истинно Същество, което се простира извън пространството и времето. А сега отделете време и представете СЕБЕ СИ като съществуващи НАВСЯКЪДЕ И ВИНАГИ.

Останете спокойни и фокусирани вътре във вашето съзнание, чисти и любещи вътре във вашето сърце. Почувствайте обичащата чистота и спокойствието на Коридора. Сега вие сте на една крачка по-навътре в него, това, което ви се струваше облаци, сега изглежда като завъртаща се синьо/виолетова мъгла. Позволете на вашето съзнание да се потопи в тази мъгла и да ПОЧУВСТВА блещукането на звездната светлина, още преди вие да я видите. Отначало светлината на звездите изглежда хаотична, но заедно с това, докато вие вдишвате и издишвате безусловна любов в Коридора, звездите започват да се движат по спирала и образуват кръг, обкръжаващ и прегръщаш ви.

Една особена звезда резонира с вашето сърце. Тази звезда – е вашият Роден Свят, тази реалност, по която вашата Душа най-много тъгува и жадува да се върне. Почувствайте радостта от спомнянето на вашият истински Дом.

От друга страна, вие можете също така да чувате вътрешната тъмнина, която до сега не си е отишла, дори след изпълняване на Крачка Първа. Тази тъмнина ви говори, че в действителност вие не можете да бъдете в Коридора със звездите. Страха ви шепне: „На теб ти е нужно да прекратиш тази глупост и да се върне към работата”.

Изпратете любов към тези думи, нали вие вече знаете, че това е само страх. От страната на звездният Коридор, вие можете непреодолимите „проблеми” във вашия ежедневен живот като задачи, които са предназначени да помогнат на вашето заземено същество да се събуди. Призовете безусловната любов, изпълняща Коридора, и я изпратете още и назад, през кръжащите звезди, в проблемите на вашия ежедневен живот...

Понеже вие сте разширили своето съзнание, вие осъзнавате, че се намирате едновременно и в Коридора, и във вашата физическа реалност. Дайте си време, за да видите ВАС вътре в Коридора... А сега, вижте своето физическо тяло от страната на ВАС вътре в Коридора... ВИЖТЕ Потока, съединяващ ВАС един с друг...Почувствайте Потока, съединяващ вас...Чувствайте този поток през целия ден. Чувствайте този поток на общуване на нас с вас – целия ден.


Послание на Гея

Скъпи Земляни, в Потока на вашия ежедневен живот, вие можете да изпитвате симптоми на преобразуване във вашето Трето Око и във вашата Коронна Чакра. Вие използвате не само Третото Око, за да възприемете Коридора, но и още вие позволявате на мощната многомерна светлина/енергия на Коридора да влезе като Поток във вашата Коронна Чакра. По такъв начин, вашата Коронна Чакра се разширява, за да обхване все повече и повече от своята истинна честота и вашето Трето Око се отваря, за да възприема висшите реалности.

Понеже вие изпълвате тези чакри със светлина от по-висока честота, въртенето на всяка чакра се усилва. А с усилването на въртенето, във всяка чакра се образува центробежна сила, която изхвърля по-ниските честоти, за да приеме по-високи честоти. В същото това време, когато по-ниските честоти се изхвърлят и заменят с висши, вие започвате да освобождавате тримерната концепция на разделяне и ограничение, за да я замените с петмерните концепции на единение и безкраен потенциал.

По време на това преобразуване на старото в ново, вие можете да изпитвате симптоми на трансформация. Тези симптоми могат да се усещат във вашата Корона като боцкане или лек сърбеж на темето. За вас може трудно да се концентрирате на рутинни задачи, те ще ви станат скучни или ще предизвикват силна умора.

Тази реакция на рутинните задачи е предизвикана от разширението на вашето съзнание далече зад пределите на Бета Вълните в съзнание намиращо се в Алфа и Тета вълни. По такъв начин, вие ще пожелаете да бъдете известно време на Земята, занимавайки се с това, което ви носи радост и стимулира вашето творческо мислене. С отварянето на Коронната Чакра вашият режим на сън също ще се измени, продължителността на съня, необходима за вас, може да се увеличи или намали. Вашите цикли на биологическият ви часовник за бодърстване и сън се изместват поради постоянното стимулиране на пинеалната (pineal) жлеза. Вие също можете да откриете, че вашите сънища и медитации са станали по-ярки и живи.

Поради отварянето на Третото Око вашето тяло може да изпитва такива симптоми на трансформация, като болки в областта на синусите,  главозамайване, простуда, хрема, проблеми със зрението или трудности с концентрацията. Понеже вие пътешествате през Арктурианският Коридор, вие ще започнете да живеете в два свята едновременно. По-нататъшното отваряне на вашето Трето Око ще увеличи вашата способност към телепатия, съпреживяване, интуиция, ясновиждане, яснослушане, ясночувстване, и вие ще можете по-добре да осъзнавате многомерните аспекти на вашата постоянно разширяваща се реалност.

Важно е, вие да се доверявате на своите усещания и да слушате интуицията. Вие винаги можете да помолите мен, вашата Майка Земя, да заземя вашия нов живот в моето тяло, в същото това време докато ние заедно вървим към звездите.

(П.П. Моля, отделете един или два земни дена, за да интегрирате вашият процес както във вашето лично тяло, така и в планетарното. По такъв начин, вие споделяте тази опитност с мен, Гея, за да мога аз да помогна в нашето планетарно възнесение, позволявайки ми да преумножа вашият процес с моята безусловна любов и състрадание. Гея)

Висшето Четвърто Измерение

Скъпи, във вашия живот може да има област, която се явява стар, нерешен проблем. Този „проблем” може да се прояви сега така, че вие няма да можете да го игнорирате. Възможно, вие сте отлагали разрешаването на този въпрос, защото сте пребивавали в старата илюзия, че той е твърде труден за разрешаване. Обаче сега, когато вие погледнахте на вашия физически живот от многомерната перспектива на Арктурианският Коридор, вие, най-вероятно от всичко, можете да видите решение, излизащо над рамките на тази илюзия.

Всъщност решението може да бъде това, че вия накрая ще позволите на старата, протичаща лодка да потъне. В действителност, когато вие отидете по-надалече, навътре в Коридора, много „протичащи лодки” могат да потънат. Понеже вие привнасяте вашата светлина на висшите измерения в земният свят, всичко неустойчиво се дематериализира (ще изчезне от вашия живот). Възможно е, че вие така сте се напрягали, опитвайки се да „разрешите проблемите”, че просто вие сте се уморили.

Тази умора се е появила, затова че вие не сте балансирали вашия „приток” и вашия „отток”. Когато вие забравяте да се „заредите с енергия”, приемайки „потока” светлина на висшите измерения в своя живот, вие можете да станете небалансирани и загубени в ежедневните грижи. Какво ще се случи, ако вие няма да ядете или да пиете? Какво ще се случи, ако вие не зареждате своята машина с гориво? Докато вие сте загубени в илюзиите  на трето измерение, вие можете да забравите, че вашият дух съществува за сметка на любовта и светлината, така както вашето тяло съществува за сметка на храната, а машината – за сметка на горивото.

Светлината от висшите измерения ще озари най-доброто решение на вашите ежедневни проблеми, а също така ще позволи да се освободите от страни на вашия живот, които на нищо повече няма да ви научат. Затова, сега отделете на себе си достатъчно време и вдъхнете приток на високочестотна светлина, изпълняща Коридора. Почувствайте съществуването на СЕБЕ СИ в Коридора...

И едновременно СЕБЕ СИ във вашия земен съд...

Вдъхнете Поток многомерна енергия и безусловна любов вътре в синьо/виолетовата мъгла... Издишайте този Поток така, че да споделите с вашият заземен аз...Представете си, че вашето заземено аз вдишва Потока...И ОТНОВО: От страната на вас в Коридора, Вдъхнете Поток многомерна енергия...Сега, едновременно: почувствайте, как вие издишате Поток вътре в Коридора...и Вдишате Потока, изпращан от Коридора...Сега, от страната на вас заземеният, Издишайте този Поток във вашия ежедневен живот...

Веднага щом вие се заредите с притока многомерна светлина и безусловна любов, вашият отток в ежедневния живот ще бъде напълнен с перспективата на вашият многомерен Аз. Тази перспектива е свободна от ограниченията на тримерните илюзии и напълнена с истината за това, че всичко това, което ви е нужно, свободно ТЕЧЕ от единен ИЗТОЧНИК.

Веднага щом вие почувствате силата на баланса на притока и оттока, вашият живот ще придобие ритъм. Когато вие сте пълни с потоци светлина и творчество, вие можете да започнете отток и да споделяте своята светлина и да изразявате своята креативност. Помнете, че притока тече от ЕДИНЕН източник и не е ограничен от времето или пространството. Затова, притока съвсем не изисква време. Всичко, което му е нужно, евашето намерение да го приемете.

Попробвайте да изживеете един ден с постоянно осъзнаване на вашата вътрешна светлина. Когато вие сте изпълнени със светлина, оставайте в оттока. Когато във вас има малко светлина, отделете момент, за да изразите намерение: „СЕГА аз приемам приток на моята висша светлина”. И със скоростта на мисълта, светлината ще ви напълни, за да ви поведе вас във вашия дневен отток.

Също така съществуват по-крупни цикли на приток и отток. Понякога вашият живот е готов за отток, и вие сте напълнени с решимост и енергия, за да творите във вашата реалност. А понякога се случва, че вашият вътрешен живот ви призовава, и вие необходимо да приемате поток енергия, да получавате светлина и мъдрост. Те веднага ще дойдат, щом вие отделите време и създадете намерение да живеете в притока, толкова, колкото на вас вие необходимо.

Осъзнавайте ПОТОКА, за да можете да му се отдадете в който и да е момент от вашия живот. Когато вие чувствате, че е нужно да бъдете активни и творчески, вие сте в отток. Когато вие чувствате, че е нужно да станете тих и замислен, в приток. Не съдете себе си за това, къде вие се намирате, просто уважавайте това състояние, уважавайте себе си, където и кога да не бъдете.

А сега ПОТОКА ви взима на прага на пето измерение. Сега отделете време, за да освободите ВСИЧКИ ваши протичащи лодки. За да се влезе в пето
измерение вие трябва да освободите всички страхове и тъмнината на вашата физическа реалност. Разберете, че полярността на страха и тъмнината на вашия тримерен живот ви подтикват да разширите вашето съзнание към техните противоположности – любовта и светлината. За да попаднете във висшите светове, на вас ви е необходимо да освободите вашата потребност от полярностите и да възприемете реалността, която се намира „между”.

За да се извърши този огромен скок във вашето съзнание, вие трябва да се освободите от всички съждения и привързвания към въздействията на проблемите от материалният свят. Съжденията ви привързват към това, че вие съдите, и ви тласкат в конфликт, създавайки „най-доброто” въздействие. Когато вие сте били деца, на вас са били нужни полярностите на живота, за да се учите чрез разрешаване на конфликти. Сега вие сте възрастни, и вие можете да се учите, спомняйки си вашето истинно Аз. Също така вие разбирате, че ВИЕ сте създателят на своята реалност, и вие можете да творите реалност, свободна от илюзиите и ограниченията на полярният свят.

Още веднъж погледнете на живота, който вие сте познавали. Вижте себе си във водовъртежа на нашия Коридор...Почувствайте мъглата, която сега е станала милион проблясващи звезди, обкръжаващи и водещи вас. В същото време докато вие се движите напред към новия живот, всички рожби на вашето минало ви приветстват, за да бъдат освободени с любов. Освободете полярността на страха, богословяйки го с любов. Почувствайте неутралността на това, което е помежду, докато то насочва вашият път напред през центъра на Коридора...Готови сте да активирате своето Тяло от Светлина? - времето настъпи СЕГА!


Арктурианците:

(P.S. Моля, отделете един или два земни дена, за да интегрирате вашият процес както във вашето лично тяло, така и в планетарното. По такъв начин, вие споделяте тази опитност Гея, за да може Тя да помогне в планетарно възнесение, позволявайки на Гея да преумножи вашият процес с нейната безусловна любов и състрадание.)Източник: Арктурианският коридор,
Ченелер: Сюзан Керол (Dr. Suzanne Lie)
Превод на руски: Алена Старовойтова и Мария Телицина
Превод на български: Георги Царев


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .