Банер
11034258_1632561560288668_1818958233398285330_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ПСИХИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ІІ ЧАСТ
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 10 Юли 2008 00:00
ИМПЕРИЛЪТ Е ГЛАВЕН ВРАГ (АНТИПОД( НА ПСИХИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Във връзка с това трябва да се избягват наситените с последствия кавги и всякакво раздразнение. Не е полезна също и атмосферата, наситена с хранителни изпарения. Не е полезно и пребиваването на животни в стаята.

Защо при опитите с психическа енергия участието на жени е особено необходимо? Защо женските грижи за цветята са така благотворни? Защо при заболявания женските докосвания са така целителни? Могат да се посочат множество явления, когато именно жената може да придаде особено напрежение на психическата енергия.

Но досега не е обръщано дължимото внимание на тази особеност на жената. Много малко от лекарите разбират, че участието на жени при операциите може да бъде особено полезно. Все още женственото начало не е намерило справедливо тълкуване.

Много исторически примери доказват, че даже много силни хора са били парализирани от присъствието на такива с по-малка енергия. При това може да се забележи, че препятстващите се разделят на два вида. Едни са пречели само на определени лица, а други въобще са прекратявали токовете на психическата енергия.

Първият вид е понятен, тъй като всяка дисхармония вече нарушава свободното устремяване на енергията, но вторият вид представляват един вид космическо явление. Необходима е голяма противостояща сила, за да се пресекат най-силните въздействия.

Такива хора се наричат космически вампири. Външно те не се отличават от другите и даже изглеждат като незначителни същества. Не трябва да се насилва енергията, ако усетите (наблизо)такова същество.

Взаимообменът на енергията е естествено явление, но изсмукването на чужда енергия, без предаване на своя, вече е недопустимо. Това явление е също толкова често срещано, както и заразните болести.

Но съществува и възможност до известна степен да се противодейства на такъв ярък егоизъм. Ако от млада възраст на хората се внушават понятията за обмен и сътрудничество, то те ще се отнасят по-разумно с енергията. Много видове вампиризъм се дължат не на нещо друго, а на невежество и разпуснатост.

Говорят за увеличаване на сърдечните заболявания, но би било плиткоумие да се отдава всичко на нервната напрегнатост на века. Къде е причината за сътресенията?

Сгъстяването на токовете изисква от психическата енергия нови форми на изява. Но хората не му придават необходимото значение, а от това произтичат множество сътресения и всякакви стълкновения.

Някой е казал: „Не довеждайте енергията до побесняване“. Такова предупреждение не е далеч от истината. Можете да си представите побесняването на неправилно нагнетените, осакатени и поругани енергии.


ВЪЗМОЖНО ЛИ Е В ТАКЪВ ХАОС ДА НЕ СЕ РАЗТЪРСИ СЪРЦЕТО?

Няма да отнемаме инициативата на някои млади учени за много важното изследване относно историческите наименования на психическата енергия. Несъмнено наличността на такава енергия е била отбелязана от много народи отдавна. Всеки век е отбелязвал нови нейни качества и по своему ги е символизирал.

Някои са свързвали психическата енергия със светлината, присъединявайки към нея понятията озарение и светене, други са отбелязвали магнетизма или динамичността. Свойството мълниеносност също е било забелязано.

Така през различни времена хората са събрали много данни, различни по характер, но много показателни. При това по-старите народи са проявявали много по-голяма наблюдателност от сегашните.

Психическата енергия не може да бъде унищожена, но може да бъде натикана в такова недостойно положение, че да ознаменува със взрив краят на земното съществуване. Пълна аналогия с цели светове. Затова когато говоря да зачитате сърцето и психическата енергия, давам най-насъщния съвет.

Необходимо е също и лекарите да се научат да осведомяват болните за същността на психическата енергия. Не е достатъчно, ако лекарят сам отдава от своята енергия, но той трябва да предизвика към действие и енергията на болния. Така ще се съкрати разхода на ценната енергия.

Преди да бъде насочена към действие, психическата енергия трябва да бъде оставена за един миг на свобода. Необходимо е сякаш да се отпуснат земните поводи, за да й се даде да се приобщи към Първоизточника.

Погрешно е да се насилва енергията веднага със земните послания, а трябва да й се даде път чрез заздравяване на връзката с Висшия свят. Не е възможно да се заповяда тази връзка.

Не е възможно на пощенския гълъб да се разпореди да лети, трябва само да се пусне на воля. Той знае накъде да полети. По същия начин е необходимо да се освободи от клетката на плътта и психическата енергия и магнитната връзка незабавно ще се установи.

Мнозина ще ви говорят за съсредоточеност, но такова състояние вече предполага напрежение. В действителност се изисква само освобождаване на енергията и тя сама ще започне да действа. Не е необходимо много време за такова освобождаване — достатъчна е и една секунда.

Ектоплазмата е хранилище на психическата енергия. По същество веществото на ектоплазмата е междинно състояние между земното и тънкото същество.

Психическата енергия, която е присъща на всички светове, преди всичко се съчетава с веществото близко до Тънкия свят. От това следва, че ектоплазмата, както и психическата енергия, трябва да се съхранява в чистота.

Особено неразумно постъпват медиумите, които, давайки от ектоплазмата си на случайни посетители, се подлагат на голяма опасност. Не трябва да се предоставя такова ценно вещество на неканени посетители. Толкова по-ценно е събеседването с Висшия свят, което не само че не изтощава нашите сили, но и дава нов приток на енергия.

Както сърцето, така и психическата енергия не знае отдих. Както не е възможно продължително прекъсване в дейността на сърцето, така неотменно е и изразходването на психическата енергия. Сърцето не е необходимо в земната си употреба в Тънкия свят, но психическата енергия никога не може да прекъсне своя ток.

Психическата енергия не може да бъде употребявана за зло. Всяка злоупотреба ще доведе до разрушение. Възможни са различни срокове и степени на това разрушение, но крайното разложение е неминуемо.

Напрежението на психическата енергия увеличава жизнеспособността. Може да се удостовери, че в периоди на психическо напрежение хората живеят по-дълго. Това не може да бъде обяснено нито с храната, нито със санитарните условия, тъй като в периоди на смут условията на живот са много трудни и единствената причина трябва да се заключава в повишената активност на психическата енергия.

Но трябва да се разбере правилно в какво се заключава напрежението на психическата енергия. Ако омаломощеният човек се претовари с физическа работа, то такова напрежение няма да доведе до добър резултат. Напрежението на енергията се разбира преди всичко от психическата страна. Не трябва да се забравя от къде произлиза импулсът за всяка работа.

Ако един лекар забранява на човека, загубил равновесие, умствена работа, той не постъпва мъдро. Известни са примери на опитни лекари, които, напротив, са поощрявали напрежението на психическата енергия. Но те трябва да притежават значителен собствен запас от психическа енергия, за да знаят към коя област на знанието ще е най-полезно да насочат усилията на болния.

Преумората е вредна, а напрежението е животворно. Но границата между тези състояние е много сложна. Опитният лекар, заостряйки своята психическа енергия, ще може да укаже къде е границата на полезното напрежение.

И козите скачат из двора, но такава мярка на напрежение не е за човека. Трябва много внимателно да се изследват особеностите на всеки спорт. Много от тези видове напрежение не способстват за жизнеността.


ПРЕСТЪПНОСТТА НАРАСТВА; ЖЕСТОКОСТТА И СВИРЕПОСТТА СЕ УВЕЛИЧАВАТ

Необходимо е да се погледне към корена на тези явления. Човечеството не би могло без причина да стане по-лошо. Но освен космическите причини и в самото човечество могат да се открият причини за възникващите сътресения. Не е възможно безкрайно да се отрича психическата енергия. По силата на космическото напрежение и психическата енергия на човечеството увеличава налягането си. Но тя не само че не се признава, но даже и се възпира, предизвиквайки по този начин различни физически и психически болести.

Отдавна е установено, че престъпността е психическо заболяване. Така и садизмът, и жестокостта, и свирепостта представляват следствие на същата тази психическа епидемия. Не е възможно да се избави човечеството от този бич, ако не се обърне внимание на състоянието на психическата енергия. Нейното напрежение нараства и, по подобие на гърмящия (рудничния) газ, създава опасност от взрив.

Трябва час по-скоро да бъде насочена в отсъденото й русло, иначе тя ще прекъсне еволюцията. Необходимо е по цялата планета да се създадат научни и културни огнища, които в сътрудничество помежду си да се занимават с изучаването и внедряването на психическата енергия. Такава мрежа може да породи основите на научно обоснована енергетична дисциплина.

Не трябва да се отлагат действията по образованието на човека като носител на психическа енергия. Има много отделни опити, но сега е нужен един вид кооператив по изследването на тези енергии. Но такава полезна работа не трябва да бъде ограничавана от условности. Възможно е различни най-неочаквани сътрудници да принесат своя жизнен опит.

Нищо не може по-добре от любовта да хармонизира психическата енергия. Всички високи събеседвания се основават на същото чувство, поради което са толкова благотворни за психическата енергия. Много показателно е, че психическата енергия се възобновява преди всичко от чувствата, но не и от физическия отдих.

Затова е казано: „Натоварвайте ме по-силно, когато вървя към прекрасната градина“. Именно натоварването и нагнетяването са родината на силните чувства. И ако човек е способен да оцени своите чувства, той ще избере измежду тях най-достойното и то ще бъде любовта.

Какво количество от психическата енергия може да бъде отдадено при лечение? Важен въпрос, тъй като лишеният от енергия е подобен на обезоръжен воин.

Може да се отдаде половината от запаса, най-много две трети, но три четвърти вече ще постави лекаря в опасно положение. В такова оголено състояние лекарят ще приеме върху себе си болестта и може да загуби живота си. Затова така твърдо е казано за златния път: всичко с мярка, всичко в хармония! Да го запомним!


НАРИЧАТ ПСИХИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОРГАН НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ

Разбира се, самото това измерение е условно, то само изразява нарастването по тънкост на всички чувства. Нарастването на тънкостта дава възможност да се разберат надземните условия. Но щом номенклатурата е установила (понятието)четвърто измерение, то нека бъде така, само и само да не се обърнем към двойното измерение (на времето).

Ще дойде време, когато лекарите ще установят какви условия са най-благоприятни за въздействието на психическата енергия. Ако съществуват хора, на които не действат и най-силните отрови, то и психическата енергия ще действа по различен начин. Ако не бъде развита възприемчивост, то човек губи най-ценния апарат. Но за възприемането (на психическата енергия) е необходимо да установиш в себе си постоянна готовност. За такова качество не се изисква нищо свръхестествено, трябва само да бъдеш внимателен.

Макар че много пъти е казвано за вредата от нисшия психизъм, по-невежите трудно отличават това състояние от естественото нарастване на психическата енергия. Трябва да се усети къде се намира Източникът, който насища нашия запас от енергия.

ХОДЕЩИ МЪРТЪВЦИ!

Така са наричали хората, в които всеначалната енергия е прекратявала своето движение. Има немалко хора, които продължават да вършат физическите си отправления, но тяхната енергия вече замира. Такива хора притежават всички качества на мъртъвци, всъщност те са си мъртъвци. Те вече не могат да принадлежат на Земята.

Те все още се движат, спят, произнасят звуци, но и астралната черупка също може да се движи и да бъде видяна. Развитите хора могат да усетят тези забравени на Земята мъртъвци. Способността за такова наблюдение обикновено се придобива от тези, които много пъти вече са пребивавали в различни светове.

Мъртвият (загубил блясъка си) бисер оживява, ако бъде носен от някои хора. Само присъствието на всеначалната енергия може да обясни този естествен процес. Подобни явления могат да се наблюдават във всички области на живота. Може да се види колко дълго живеят различните предмети, употребявани от някои хора.

Може да се наблюдава колко живително действа всеначалната енергия, когато е сгрята от огъня на сърцето. Може да се види колко целително въздействат някои хора, неподозиращи за яркото присъствие на всеначалната енергия в тях. Но ако се прибави и съзнание към тяхната сила, то колко по-широка би била тяхната добра дейност.

Обичайна грешка е, че дори хората, които допускат съществуването на тънките енергии, неправилно си представят тяхното действие. Появата на най-фините енергии се въобразява като нещо гръмоподобно и физически поразяващо. Трудно се убеждават хората, че тяхната земна природа прави висшите енергии неми и неуловими за усещанията. Разбира се, вътрешното въздействие ще бъде огромно, но малко са съзнанията, подготвени да възприемат тези висши докосвания.

Всеки може да почувства напрежението на космичните токове, които поглъщат психическата енергия. Това може да се прояви като известна сънливост или като разсеяност, или като неволно раздразнение. Поучително е да се наблюдават тези признаци, които съпровождат поглъщането на енергията. Хората са склонни да ги приписват на своята отпадналост, но да не забравяме и външните причини.

Възможно е до известна степен да се определи насочеността на психическата енергия. Съсредоточената или възвишената мисъл може да увлече енергията по друг канал и да предизвика целителното й въздействие. Но всяко кощунство или разрушителна мисъл само ще усили напрежението на енергията в направление на поразения орган. Ще постъпи мъдро този лекар, който каже на болния: не кощунствайте, не проклинайте.

Много пъти ние сме посочвали целебните свойства на добрата мисъл, която е като вратар на всеначалната енергия. Безпогрешно може да се каже, че течението на всяка болест зависи от състоянието на психическата енергия. Но хората не искат да разберат, че тяхната свободна воля може да бъде силен импулс в използването на психическата енергия. Колкото по-ясно си представи човек този процес, толкова повече ще си помогне.

Трябва да се проявява особено грижливост по отношение на запасите от психическа енергия. Мнозина не разбират, че и всеначалната, неизтощима енергия се нуждае от грижи. Но всеки деец ще признае, че енергията може да бъде в такова напрежение, че да изглежда като изчерпана. Ние съветваме да се проявява особена бдителност в такова време.

Причините могат да бъдат много, като се почне от космически, до касаещи личното здраве. При нас има правило, забраняващо преразхода на психическа енергия. Много трудно е да се възстанови загубеното равновесие. Може да е необходим продължителен период за възстановяване на силите. Признаците за преразход на енергията са отпадналост, сънливост, възпалителни процеси, силен преразход на сърдечна дейност.

Съществуват три способа за преодоляване напрежението на енергията: може да се увеличи напрежението до такава степен, че първоначалното изтощение да потъне във вихъра на новия подем или може да се препоръча пълен покой без мислене и напрежение; може да се промени мястото, при което пространствените и почвени токове да се окажат съвършено други. При всички случаи трябва да се има в предвид вредата от непомерното напрежение, макар че е невъзможно да се освободи мислещото същество от напрежението при стълкновенията със силите на тъмнината.

Всеначалната енергия е толкова по-силна, колкото по-съзнателно се възприема. Това обстоятелство е дало основание да се нарече тази енергия жива или божествена. Човек може да действа посредством всеначалната енергия само ако тя бъде за него несъмнена. Хората могат да усещат тази сила, когато я обичат.

Отдаването на психическа енергия и нейното сътресение са различни по своята същност, макар и сходни по признаци. Хората не разбират, че възпалението на лигавиците е свързано с отдаването на психическа енергия. Такова отдаване става и при усилена мислителна дейност.

Нравствените сътресения или мъката, или неочакваните удари могат да прекъснат енергията. Ако стресовите събития са от по-широк мащаб, може да се получи цяла епидемия. Тогава наименованията на заболяванията могат да бъдат различии — сърдечни, простудни, стомашни, но истинската причина няма да бъде назована.

Лечението тряба да бъде телесно и духовно. Необходимо е устремяване към високи предмети. Необходимо е спокойно повторение на Соломоновото изречение: „И това ще мине“. Топлите вани винаги са полезни, също и валерианът. Оста налото зависи от местното заболяване.

Някой ще се надсмее над устрема към високи предмети — за него и музиката, и всички изкуства са само безделие. Мислителят е казал за такива: „Държавата е длъжна да се освободи от закоравелите невежи. Нека намерят за себе си някакъв остров. Но морето ще погълне такова сборище на глупостта. Законите на Природата могат да бъдат нарушавани само до известна степен.“

Извън кармичните и физични причини, стоящи в основата на симпатиите и антипатиите в отношенията между хората, би трябвало да има още нещо, полагащо граница между хората. Това нещо може да бъде само психическата енергия. Различието в качеството на психическата енергия лежи като меч между човечеството. Хората не признават причината, пораждаща в тях ненавист и завист, защото този тип хора изобщо не знаят за съществуването на психическата енергия.

Лишените от психическа енергия започват да ненавиждат тези, които я притежават във висока степен. Но те не познават този закон и търсят причината за ненавистта си във всевъзможни посоки. А завистта в повечето от случаите се основава на завиждане за психическата енергия.


Към тези хора е особено приложимо прозвището нищи. Всеки завистник, клеветник, ненавистник е преди всичко нищ. Той е лишил себе си от висшите придобивки. Той в миналите си животи не се е погрижил много да узнае за основите на Битието. Ние с голяма болка наблюдаваме как вредят на себе си и на другите такива нищи. Но е невъзможно да им се даде облекчение, защото за тях всеки даващ е вече ненавиждан.

Обсебвателите особено не понасят големия запас от психическа енергия. Те отскачат като стрели при срещата си със здравия щит. От това тяхната злоба става още по-силна и обсебените устремяват ненавистта си дори против своя интерес. Често може да се наблюдава как обсебените постъпват извън здравия смисъл, само и само да изригнат злото.


ТРЯБВА ДЕ СЕ РАЗБЕРЕ КОЛКО ЗЛОДЕЯНИЯ СЕ ИЗВЪРШВАТ, ЗА ДА СЕ ЗАДОВОЛИ НЕВИДИМИЯ ЗЛОДЕЙ

Хората са ги нарекли демони, но по-правилно би било да ги наречем отпадъци. Не трябва да се предполага, че за обсебването са необходими някакви мощни демони. Всеки земен престъпник непременно се стреми да стане обсебител и с това да подхранва своята неизживяна страст. Трябва да признаем, че не само малодушните, но и всички предаващи се на съмнение лесно стават плячка на обсебителите.

При такова заболяване човек не знае какво прави и околните недоумяват от бързата промяна на лицето му. Но ще дойде време, когато научните апарати ще покажат двойствеността на такива опасно болни. Много исторически събития са станали под обсебване. Да не забравяме това.

Волята е претворена, заострена психическа енергия. В древността символ на волята е била стрелата. Сега много се говори за развитие на волята и се предлагат изкуствени методи, за да се усили волята, но тя трябва да бъде развивана с усилени дейности.

Когато вие срещнете така наречените безволеви хора, бъдете уверени, че това са лентяи, които по време на престоя си в Тънкия свят са пребивавали в полусънно състояние и не са се опитали да предизвикат своята активност.

Такива хора са много и те скоро няма да разберат, че творческият труд заостря стрелата на техните достижения. Може да се установи, че безволието се съпровожда със страх, униние, неблагодарност и други ужаси на невежеството.

Процесът на мисленето се основава на всеначалната енергия. Умствено напрегнатият човек привлича пространствената енергия и чрез нея може особено да преуспява. Хората не могат да разберат защо те не са в състояние да се ползват от енергията, която би трябвало да съдейства на всекиго.

Те не развиват мисленето си и не могат да усилят своя магнит, с което се лишават от помощта свише. Ако човек е чужд на осъзнаването на пространствената енергия, той не може да се приближи до Надземния свят.

Забележете, че сега ние наричаме всеначалната енергия пространствена, за да не би учените да заподозрят нещо религиозно. Ние не искаме да ожесточаваме когото и да било. Нека всеки се движи по свой път, но ако той е мисли, неминуемо ще се доближи до разпознаването на всеначалната енергия.

"Учението на Шамбала"
Маха Чохан


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2019 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .