Банер
1536688_876453355711666_3156722124647366143_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Възнесението - живот преживян в радост - 1 част
Написано от Маг Селена   
Неделя, 17 Януари 2010 11:52

 

Аз съм Метатрон.

Призван съм да служа чрез предаването на информация. Тя помага при преминаването през преобразуванията, които очакват планетата и обитаващия на нея живот през периода на възнесението. Тази планета и всичко, което я обитава са в процес на възнесение.

Възнесението означава: всички жизнени форми от първо и второ измерение да се "издигнат” до жизнени форми от трето измерение. Хората и жизнените форми от трето измерение ще преминат или в четвърто, или в пето, в зависимост от нивото им на развитие и намеренията. Сега възнесението следва своя ход стъпка по стъпка и ще продължава така, защото такава е волята на всички.

Обикновено, планетите и въплътените на тях животи се възнасят чрез катастрофи, съпроводени от цикъла смърт-възкресение. В цикъла белязан с идването на Христос, катаклизмите биха довели планетата до гибел. Това, че обичайното възнесение протича по точно такъв начин е добре известно и разбираемо на ниво Универсален ум. Ето защо, още от древни времена съществуват пророчества за ужасни разрушения, които ще се случат в края на времената.

Цикълът на възкресението е възнесение, при което целият живот започва отново, на ново ниво на съзнание, в света на по-високо измерение. Възкресението не е тъждествено с превъплъщението, защото последното носи концепцията за кармата. Но преди възкресението да стане реалност, цялата карма трябва да бъде очистена. Възнесението не е само съществуване в звездните светове като дух, то е възможно и във физическа форма.

Процесът на възнесението променя физическото тяло чрез сливане в едно същество на тялото и духа. Това същество става съвършено същество от светлина във физическо светлинно тяло. В действителност, процесът на възнесението е започнал преди хиляди години, с напускането на Египет от евреите. Историята на Мойсей, който извел народа си от робство е метафора на възнесението. В този процес на възнесение, главен повратен момент е въплъщението на Исус.

Мекото възнесение е станало възможно само благодарение на преобразуването на кармата. Мекото възнесение е възнесение без катастрофи, развиващо се посредством редица етапи или нива. Процесът продължава дотогава, докато човек не стане същество от светлина. Духовната Христова алхимия е първия етап от развитието на Светлинното Тяло. За неговото завършване са били нужни около 2000 години.

Като експеримент, Светлинното Тяло се е появило през 1988 година, седем месеца след Хармоничната Конвергенция. Това е "експеримент”, защото никога преди възнесение не е извършвано по този начин. Този начин – поетапно увеличаване на светлината във физическите тела на всички жизнени форми и на планетата, едновременно с повишаване нивото на вибрациите – никога не е използвано преди В НИТО ЕДНА от възнеслите се Вселени.

В Универсалния Ум съществува теория, как може да протече този процес, но понякога практическите резултати се различават от предположенията. В такива случаи са правени поправки. Като фундамент за следващата информация, трябва да се обясни последователността при образуването на Светлинното Тяло. Отначало трябва да разберете процеса на лично ниво. На "лично ниво” означава: влияние физически, емоционално и ментално. След това ще ви представя информация, как Светлинното Тяло действа на планетата и на обществените ви структури.

Най-важният и вълнуващ аспект на Светлинното Тяло според мен е следния: експериментът преобразува физическата обвивка в подходяща за пълното сливане с Висшия Аз. При това процесът протича синхронно с физическото преобразуване. Сливането става чрез редица слизания на духа, съобразени с количеството светлина, която можете да задържите в клетките си.

Количеството светлина съвпада с нивото на Светлинното Тяло, и колкото е по-голямо, толкова по-малко плътно става тялото. В края на процеса при формирането на Светлинното Тяло, продължава движението към възнесение и напълно ще се слеете с Висшия си Аз. Спусканията на духа са механизми, които се използват при предаването или включването на духовните дарове при Майсторите.

Светлинното Тяло се развива на дванадесет нива или стъпки. След завършването на всяка от тях, настъпилите промени трябва да бъдат усвоени във всички области на живота и духа.

С напредването, Светлинното Тяло изважда на повърхността всички човешки проблеми и всяко по-високо ниво издига по-дълбок слой от проблеми. Това помага при менталното, емоционалното, физическото и духовното очистване. Когато възникват проблеми, можете да ги изчистите като използвате светлинните технологии, които са ви достъпни през последните две десетилетия (НЛП, работа с тялото, ребъртинг електроника на тялото и т.н.).

В края на всяко ниво от Светлинното Тяло, има празно пространство, което наричаме "смъртта на егото”; може да се прояви като депресия или усещане за собствената си незначителност. Празното пространство се използва като спирка преди продължаването на пътешествието.

Празното пространство е енергийно място, където няма нищо; преди да преминете на следващото ниво, имате възможност да изградите нова представа за себе си и живота си. Празното пространство е камера за усвояване, мога да я опиша като пашкул, където можете да починете и да формирате красивата пеперуда, в която ще се превърнете през следващото ниво.

През първите шест нива, в Светлинното Тяло се извършва постепенно преобразуване на всички нива, които съпровождат обичайното духовно пробуждане, наситено с физически ментални и емоционални промени. От седмо до десето ниво процесът се променя и се фокусира върху една област от опита на всяко отделно ниво.

Например, на седмо ниво повечето хора са усетили слизането на духа и свързаното с това духовно пробуждане. Може да сте имали прояви на ясновиждане, ясночуване или кинетично осъзнаване на енергията. Говоря в минало време, защото сега планетата е в началото на девето ниво. Да живеете на по-ниски вибрации от планетата е много болезнен опит и това се отнася и за тези, които са на осмо ниво. Но щом четете тази статия, сигурен съм, че се намирате някъде между празното пространство на осмо и единадесето ниво.

Ако сте на по-ниско ниво не би ви интересувала духовна литература.

Единадесето ниво от Светлинното Тяло предизвиква промените по много екстремни начини. Много често се срещат физически симптоми, които напомнят вирусни инфекции. На това ниво може да забележите, че поне веднъж месечно настивате.

Други симптоми са болки в главата (зад очите), защото при приемането на светлината участват оптичните нервни пътища и се активизира шишарковидната жлеза. Може да имате болки в ушите, защото за да можете да разшифровате светлините послания, трябва да се преобразува слуховата структура. Възможни са прекалено потене или прилошаване, защото клетките на тялото губят плътността си.

Нашата гледна точка по тези проблеми е следната: към своята ДНК добавяте трета физическа спирала. А телата на някои хора могат да се съпротивляват от загубената плътност, предизвикана от спускането на духа. Симптом на съпротивата е повишаване на килограмите.

Човешките тела са склонни да опитват да се справят със спускането на духа като стават по-големи за да поберат навлизащата в тях духовна маса. Единственият и ефективен начин да се ограничи този процес, щом бъде забелязан, са физическите упражнения. Имам предвид много интензивни упражнения, такива като вдигане на тежести, каране на велосипед, бягане или плуване.

Упражнението трябва да бъде достатъчно интензивно за да започне формирането на мускулна маса. Увеличаването на мускулната маса ще защити нервната система, защото низходящите енергии са доста по-силни от обичайните. Мастните тъкани не могат да защитят нервната тъкан по същия начин като мускулите, които поемат излишната енергия върху себе си. От излишната енергия мастните тъкани се "пържат”, в резултат на което, се разрушават инсулиновите рецептори вътре в клетките.

Метаболизмът излиза от равновесие и следствие на това се покачват килограмите. Формираната чрез упражнения мускулна маса поема върху себе си излишната енергия от нервната система и така ще убеди телесното съзнание, че е "достатъчно голямо” за да побере духа. На вътрешния екран може да започнете да забелязвате проблясването на различни цветове, да ви идват на ум геометрични уравнения или да чувате жужене. Това е началото на способността за превод, преводът позволява включването на светлинния код в познавателното разбиране и постигане.

Обкръжаващите планетата решетки предават непрекъснато послания до всички жизнени форми, въплътени на планетата. Посланията са във вид на светлинни пакети. Те са кодирани. Този код наричаме "светлинен”. Информацията трябва да бъде "разшифрована” или "преведена” (преобразувана) в съзнателна мисъл, така че да я разберете и използвате в ежедневието си. Предназначението на посланията е да обясняват, какво се случва енергийно в честотите на по-високите измерения. Ако сте толкова чувствителни, че да чувате жуженето, моля ви, съобщете на наставниците си. Те опитват да ви предадат светлинния код, но не знаят дали го чувате докато не реагирате.

Наставниците ви ще се опитват да ви помогнат, като регулират обема и честотата на светлинния код, докато не забележат ваша реакция. Светлинният код във вид на жужене, може да е много досаден и дори да създава физическо неудобство. Ако усещате такъв симптом, "помолете” наставниците си да намалят обема и честотата така, че да не ви дразни. Промените на осмо ниво могат да отнемат две години. На планетата бяха нужни три години.

Девето ниво е усвояването на духовните промени, на седмо и осмо ниво са физическите промени. На девето ниво се фокусирате върху взаимоотношенията, защото чрез тях проверявате себе си и промените във вас. Може да откриете, че всякакви отношения основани на контрола и манипулацията, са нетърпими за вас и на тази фаза много от взаимоотношенията се прекратяват. Може да откриете, че работата ви в света се променя с усвояването на нови способности.

Празното пространство след девето ниво на Светлинното Тяло може да е много болезнено, защото след интензивното фокусиране върху взаимоотношенията, трябва да останете насаме със себе си. Нещо повече, най-важните отношения, които имате са отношението към самия себе си, не е ли така? Девето ниво завършва (а понякога започва) с доста масивно слизане на духа и като част от процеса се предлага усвояването на още едно отношение.

В началото на десето ниво, животът се възприема по съвсем нов начин, може да имате усещането, че сте се родили отново и сте станали много чувствителни. Десето ниво е начало на духовното пробуждане, водещо до способности присъщи на духовните майстори и адепти. С енергийното ви очистване, способностите или даровете на духа стават все по-силни. На десето ниво се фокусирате върху усвояването на духовните дарове и пълното им прилагане в ежедневния живот. Първи се проявява най-големият духовен дар, другите се проявяват постепенно след това. От вас се иска да живеете с духовните дарове. Например, ако сте ясновиждащи, ще трябва да вземате решения основани на ясновиждането, а не на физическите си възприятия.

На десето ниво ясновиждането надделява над физическото зрение. Ще забележите изведнъж, че виждате три канавки или три тротоара. Решението, къде да поставите крак, ще ви обърква. Виждате физически тротоар и ефирен тротоар, а също и тротоар от четвърто измерение. Ако разчитате изцяло на ясновиждането, а не на физическото зрение, ще знаете къде да стъпите. Но ако разчитате само на физическото зрение, ще се спъвате известно време на обществени места. С времето ще се научите да ползвате този вид зрение.

Процесът на очистване е освобождение от натрупаните енергии в емоционалното и ментално тяло, и преместването им в духовното тяло, където можете да ги използвате. Точно по този начин се сътворяват чудесата.

Единствената разлика между Аватара и обикновения човек е, в местоположението на енергията в енергийните тела.

Обикновеният човек съхранява цялата си енергия "заключена” във вид на: натрупани емоции и спомени в емоционалното си тяло; вярвания и мисли в менталното тяло. В обикновения човек духовното тяло е едва мъждукащо, защото не може да ползва енергиите на мислите и емоциите. При Аватара емоционалното и ментално тяло са чисти. Цялата енергия е натрупана във фините му тела. Затова енергията свързана с емоциите МОМЕНТАЛНО се спуска от духовното в емоционалното тяло и се освобождава обратно веднага след като емоционалните стимули изчезнат.

Енергията на мисълта, протича от духовното тяло в менталното и се освобождава обратно, щом свърши своята работа. Затова енергията на Аватара е свободна винаги и може да бъде използвана по желание. Духовната му енергия е винаги на разположение, защото не е ангажирана с мисли, вярвания, емоции и спомени. На десето и единадесето ниво от Светлинното Тяло, всеки човек трябва да организира по този начин енергийната си структура. Това ще му позволи да твори чудеса, такива като проявяване на мислите във физическата реалност.

Единадесето ниво на Светлинното Тяло е естествено продължение на десето и в много случаи преходът се осъществява толкова лесно, че дори не се забелязва. Духовните способности продължават да нарастват, а физическото тяло започва да променя своя външен вид. То става светещо, сияещо и много красиво.

Приятели и познати изведнъж започват да забелязват, че започвате да се подмладявате или, че нещо се е променило. Единадесето ниво изважда на повърхността по-дълбоки слоеве от емоционални проблеми. На него ще ви се наложи да си имате работа със своите мисъл-форми и убеждения за смъртта, и загубата.

Можете да сътворите разочарования или дори да осъзнаете, че сътворявате най-дълбоки страхове. Затова, преживявайки ги отново, можете да ги изчистите напълно. След завършването на десетото ниво, на единадесето, цялата натрупана енергия в емоционалното и ментално тяло, трябва да бъде освободена в духовното тяло. Ако не сте се справили с тези проблеми, докато сте били на десето ниво, на единадесето ниво постоянно ще изплуват в живота ви. Но когато вече сте на единадесето ниво, няма вече от какво да се страхувате, освен от самия страх.

Дванадесето ниво на Светлинното Тяло е възнесението. То е забележително с преместването на Меркаба в сърдечния център. Най-елементарното описание на Меркаба е златно кълбо от светлина. Това е транспортното средство на възнесението и последното посвещение. Преместването на Меркаба е началото на личното възнесение в света на единството в пета плътност.

Възнесението може да протича на индивидуално ниво, групово или като част от колективен опит. Ще се възнесете едва тогава, когато сте готови за това, независимо дали индивидуално, като част от група или като част от приближаващия планетарен скок. Във всички случаи, сроковете за възнесението не са фиксирани, защото на индивидуално ниво възнесения стават всеки ден.

1995 година е първата след Хармоничната конвергенция, когато е станала достъпна енергията за преместване на съзнанието в пето измерение, дори за човека във физическо тяло. Има много същества, въплътили се като доброволци за проверка на експеримента с Светлинното Тяло. Те са първите, които се движат към възнесението.

За останалите програмата ще продължава дотогава, докато не станат готови да направят своя преход. Възнесението е много просто нещо. Това е мигновено протичаща промяна, а вие все още сте тук. Все още свети Слънцето и звездите ви подмигват. Новото е Радостта, способността ви да усещате радост и да живеете в нея.

Най-лесният начин да се убедите в настъпилото възнесение е да забележите качеството радост в личния си живот. Възнесението започва тогава, когато човек започне да живее живота си като сътворява фантазиите си в реалността. Аз, Метатрон, мога да определя РАДОСТТА като самадхи, екстаз или възторг.

Това е състояние на единство с Бога. Може да бъде определена също като център или пребиваване в центъра. Това е най-чистото пространство, което постигате при медитация, когато енергията струи, а вие усещате абсолютното космическо единство с всичко. Пътят към това състояние е чрез всичко, което ви доставя удоволствие или усещането за лекота, всичко, което бихте сметнали за радост.

Ако работите в състава на духовна група, ще усетите серия от бързи промени. Когато един от членовете на групата забележи свързването си с Меркаба, получават я всички, и скоро ще я осъзнаят и другите. Отначало, някои могат да не забележат случилото се, но поне един от членовете на групата е готов за това. Като резултат, полза има цялата група. Работата над възнесението в група е огромно предимство, защото съзнанието на пето измерение е съзнание на "единството”.

С други думи, групата е едно цяло. Работата в група сътворява огромна съвместна енергия, където всеки член от групата е много по-силен, отколкото, ако е сам. Но е предоставена възможност всеки член от групата да действа и самостоятелно като индивид, и като едно цяло с групата. По същество, точно това е промяната в съзнанието, която дава пето измерение и която трябва да направи всеки от вас. Когато индивидите и групата са фокусирани върху възнесението, трябва да са фокусирани и върху сътворяването на свои шедьоври от радост.

Осъществявайки го, започвате да живеете, основавайки се на радостта, а по този начин сами ставате радост. Постепенно започвате да променяте всички, с които влизате в контакт в ежедневието си, като им предавате енергията на радостта, пробуждайки ги за тази честота. Масовото възнесение ще настане тогава, когато повечето от възнасящите се хора на планетата съществуват в състояние на радост, и нито миг по-рано. Причина за това е, че планетарният опит е в резултат от свободна воля. Във Вселената това измерение от свободна воля е Божествен закон.

Когато повечето хора основават живота си на радостта, опитът на планетата се насочва към света на единството и любовта. Когато повечето хора престанат да играят поляризирани игри, защото вече са научили всичко, от което са имали нужда, по собствен избор ще се преместят в радостта и единството, и тогава ще настъпи масовото възнесение. Докато не настъпи този момент, а той обезателно ще настъпи, процесът на формиране на Светлинното Тяло ще продължава.

За възнесението ще е нужно толкова време, колкото трябва, защото човечеството като колективна група решава, кога да стане това велико събитие. Не бива да бъде оказван натиск върху свободния избор, дори с най-висши намерения, дори и за да бъде сътворено възнесението.Предадено чрез Лори Гилмор – 05.2007год.
soznanie.orgДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2023 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .