Банер
526813_445903392152965_1386684995_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Кристалните Хора
Написано от Маг Селена   
Неделя, 15 Април 2012 18:28
КРИСТАЛНИТЕ ХОРА: На първо място вие искате да чуете от нас някакви имена. За съжаление ние не можем да определим себе си като някакви съчетания от звуци, приемливи за вашия свят, затова можете да ни наричате, както ви е удобно.

Ние сме двойни същества и винаги работим по двама, затова всичко, което говорим, може да се приема като казано от нас двамата заедно. Причината е в това, че по-рано ние не сме имали връзка с вас, съществуваха ограничения на мозъчната програма за връзка с нашата приемничка-ченълер. Тя не владееше терминологията, необходима за предаването на някои от нашите познания. За щастие в последно време бяха поместени нови данни в нейния мозък, така, че накрая се откри за нас достъп към вашето съзнание.

Второто, което ние искаме да разясним - това е, че при всички вас може да има мислени представи за това, как изглеждаме ние; в крайна сметка ние сме същества, състоящи се от чиста енергия, или светлина, без физически тела според вашите разбирания. Но до толкова, доколкото някога сме имали тела, подобни на човешките, нашите банки от паметта, както преди пазят отпечатъка на тези проявления, които ние ще проектираме за вас, за ваше удобство.

Може би ние сме длъжни да разтълкуваме термина светлина, до толкова, до колкото светлината във вашите разбирания е ограничен определен спектър; а светлината, за която ние от времена на време ще говорим, се отнася повечето към състоянието на Просветлението, нежели към лъча на прожектора или някоя аура.

Расата, от която се развихме ние, не беше толкова многочислена като вашата. Числеността на нашето население беше малка и оставаше постоянно толкова в продължение на много-много векове. По вашият стандарт за физическа красота ние изглеждахме за вас почти ангелски красиви. Ние имахме крехко телосложение, нашите коси бяха златисти и блестящи, очите ни се различаваха по цвят от син до златист, в завсимост от кастовата ни принадлежност. Вие не бихте могли да разпознаете нашата мъжка особа от женската. Нашата раса никога не се тревожеше от проблемите на пола си, за разлика от вас; нашите мъже и жени работеха при равни условия. 

Ние винаги раждахме близнаци и не всеки от нас възпроизвеждаше потомство. Ние се събирахме за да снесем яйца, и при достигане на определена възраст на потомството ни се връщахме при своите братя или сестри-близнаци, с които работихме в продължение през целия остатък на нашия физически живот. За разлика от Паскатите не ни влечаха племенните връзки и нашата кастова система беше построена върху различията на способностите и уменията ни. Ние не бяхме емоционални, като вас земляните, и въпреки това ние сега напълно разбираме, как емоциите, ако не се сдържат и контролират, могат да създадат хаос и разрушения в животите на тези, които се намират в тяхна власт. Това беше урок, който ни предадохте вие.

Нашите мили братя, Паскатите, много са ви разказвали за раждането и смъртта на тяхната планета, както и за това защо ни наричат Кристални Хора. Разбира се, ние имахме собствено название на нашия свят, и най-близката по значение дума на вашия език ще бъде "Ишна". Но цивилизацията на Паскатите и Кристалните Хора вече отдавна не съществува, въпреки че вие сте длъжни да разберете, че всичко, след като веднъж е било записано в аналите на времето, остава там завинаги и този, който знае строежа на времето, може чрез усилието на волята си да попадне там, и да види всичко.

Поради това ние можем да станем и Кристалните Хора, които бяхме преди хиляди години, в мащабите на вашето време, така че някои от вас да могат да ни видят без да се чувстват некомфортно с настоящето ни проявление. Други обаче могат да ни възприемат като същности, съставени от чиста енергия, но това може да зависи само от факта, до колко те са могли да достигнат сами по-високите честоти, на които действаме ние; или от това достатъчно ли са могли да пътешестват във времето, така, че да станат зрели индивидуални същности; или Стари Души.

Старите Души лесно могат да се разпознаят по широтата на възприятията им, търпимостта и разбирането им; така, че тези от вас, които ограничават своето разбиране за съдържанието на Вселената до една книга, до думите на един учител или идеите на една религия, не разбират и не възприемат други точки на зрението, и автоматично демострират своя стадий на космично развитие. Не всички учители, които са повлияли на вярванията във вашия свят, са били същества от светлина. Можете да ги различите по това, дали те са преподавали/проповядвали догмите на ментално и духовно робско подчинение или на уважение към личната свобода, и истината да се търси Безкрайното по свой собствен начин.

За съжаление, тези светли същества, които са учили как да търсиш Бога в себе си, често са били забравяни след отпътуването им заедно с техните учение. Това се е случвало поради факта, че властолюбивите и несъзрели индивиди са склонни да пренебрегнат думите на великия учител, следвайки външно неговото учение, само за да подчиняват хората на собственото им влияние. Както се говори в една от вашите свещени книги: търсете и ще намерите. Но търсите ли вие?! В болшинството случаи - не. Вие сляпо вървите след някого или след нещо си, защото са ви програмирали на това в течение на много-много хилядолетия.

Но стига за това, доколкото сме уверени, че тези от вас, които имат смелостта да четат тези послания, ще бъдат сред онези малкото, които ще влязат в областта на Космическото Съзнание; затова нашите призиви не се отнасят за тях. Но, възможно е нашите думи да помогнат на мнозина да разберат душевната болест обкръжаваща вас хората, на които не им е провървяло чак толкова, както на някои други; и те все още са сковани от оковите на отживелите догми, които повече не са приложими към децата от вашата планета.


Космическо генно инженерство

Нашите приятели Паскатите ни помолиха да ви поясним нещичко за вашия произход. Това засяга тази област, която вие наричате генетика и това, как ние въведохме един от своите гени в хората, населяващи Земята. Ние сме длъжни да признаем, че доста сме очудени от вашите представи за космичното генно инженерство като за хирургична операция, провеждаща се в лаборатория. Колко неточно! Уверяваме ви, че към този момент, в който вашата планета бъде готова за квантовия скок, в който участва кристалния ген, ние много опреди това вече бяхме изоставили своите физически тела и функционирахме в тънките измерения, които на мнозина от вас дори не са се присънвали.


Разум

Вие говорите за разума, но въпреки това, много от вас наистина не знаят какво е това разума в крайна сметка. Разумът според нашето разбиране - това е еманация на фрагменти от същности, носители на определено честотно излъчване. Менталната енергия, излъчвана от млад фрагмент на същността, в основни линии е концентрирана върху своя "аз", съсредоточила акцента върху доставяне на лично удоволствие и получаване на всичко, което може да я обезпечи. Това може да се наблюдава в механизма на саморазрушението, който е толкова очевиден в момента на вашата планета.

Но това, което е по-зрял фрагмент (колкото по-дисциплиниран ум е, въпреки че това е твърде неточен термин), толкова повече енергията на този фрагмент е ориентирана навън от "аз-а". В началото всичките тези енергии - мисля, че за по-удобно вие можете да ги наричате мисли - се излъчват от вашия разум в случаен ред. Вие можете да намирате различни способи да ги манипулирате, някои от тях ще бъдат ефективни, но други - не. 

Но до тогава, докато вие най-накрая не разберете как действат те, ще се повтарят периоди на крайни фрустрации, така че вие ще изглеждате като дете, което прави първите си неуверени стъпки във вертикално положение. Тези ментални енергии се излъчват от душата във вид на ярки огнища на активни корпускулярно вълнови пакети, намиращи се в хаотично движение до оня миг, докато не започнат активно да ги насочват. Тогава те могат да се координират един с друг. Това е онова, което вашите метафизики биха нарекли създаване на реалности от мисли, а при физиците има по-практично обяснение на този процес, който обаче много от тях отказват да свързват с мисловния процес.

На нас ни се струва много странно това, че законите на природа, открити от вашите учени, се прилагат само към някои области, въпреки че всъщност те са приложими "към всичко" на вашата планета. Ние неохотно използваме думата жив, доколкото живота съществува във всичко; от елементарната частица до най-голямато тяло, което сте способни да си представите в рамките на вашите ограничени възприятия за Вселената. Един от първите уроци, който сте длъжни да научите е: вашата раса - е само част от цялостната мрежа живот на вашата планета. Отричането на този факт е опасно, както вече започва да осъзнава просветената част от вас.


Материя и антиматерия

Преди да се заемем с обяснението на това, как кристалния ген е попаднал на Земята, ние сме длъжни да обясним още нещо. Вашите учени добре знаят, че от самото начало на вашата Вселена, със самия Голям Взрив, материята е била винаги повече, от колкото анти-материята. Това ги удивлява, и е съвсем естествено, защото те мислят само на едно равнище - на физическото, или материалното. На всяка една частица във Вселената съответства анти-частица. Това е породило много метафизични представяния и митове, в които се говори за двойните души, при което двойника остава някъде отгоре и никога не се въплъщава, и така нататък. Когато частицата се среща с анти-частицата, двете "външно" се анихилират, и единствения свидетел за съществуването им остава гама-лъча.

Гама-лъчът - това е чиста енергия, и такъв лъч, образуван от съединението на частица с анти-частица продължава да съществува на същото равнище, което току-що са напуснали частиците. С други думи, тази двойка - частица и анти-частица - оставя своя следа, внася една миниатюрна част от енергията си в този свят, който тя напуска. А самите частици? Напълно прекъсват съществуването си? Разбира се, че не. Акта на тяхното сливане автоматически променя тяхната честота на фукциониране, която сега не може да бъде регестрирана от вашите физически приспособления. Тези частици в крайна сметка напускат "физическия" свят и престават да се нуждаят от опита, който той може да им предостави.

При това те не попадат в никакъв статически рай, още повече, че в Космоса няма такова понятие, като неподвижност. Всичко е длъжно постоянно да се движи, разширява, съкращава, променя, диша, както се случва във Вселената на всички равнища. Това велико дишащо същество, включващо в себе си ВСИЧКОТО минало, настоящо и бъдещо време, и безкрайната вечност, вие наричате Бог, макар и малко от вас да разбират, какво представлява този Бог. 

Например, ако аз кажа, че с Него не съществува пряка линия за връзка, такова твърдение е възможно да обиди самолюбието на много от вас. Вие само възхождате към Него, или, ако ви е по-удобно, връщате се при Него, имитирайки Неговите съзидателни действия, истинската природа която вие ще разберете, когато престанете да се нуждаете от жизнения опит във физическите светове или, както казваме ние, преминете чрез определена честота това, което за вас се явява видим и следователно, реален свят. Обаче, съзидателния зачатъчен фактор влиза във всеки фрагмент на същността на съвсем ранен стадия от неговата еволюция, което ние ще обясним по-късно.

Веднага след като същността се срещне със своето анти-тяло и изостави света на физическата материя, тя е в състояние съзнателно да направлява потока от активни частици и да се възползва от това за съзидание. С други думи тази енергия, която й е присъща, и то само на нея, и която ние назовахме разум, може да манипулира за организация енергията, функционираща на по-ниските честоти. Така, че вие, както виждате, в известен смисъл сте в процес на превръщане в Богове. Какво ни връща към темата за нашето генетично влияние на вашата планета?

Как е било всичкото това? Вие виждате, че това просто е въпрос на чиста ментална енергия. Всичко във Вселената може да се управлява със силата на разума, или силата на мисълта, както предпочитате да се казва вие, но при условие, че енергиите на  "управляваща" сила се явяват по-бързи или по-мощни, отколкото енергиите на управляваната сила.

Съществото от Светлина манипулира космическата енергия, организирайки хаотичните субатомни частици - от една страна, и ги разпръсква - от друга. По този начин, всичко се намира в постоянно движение и изменение, както трябва и да бъде. Периодите на този ред автоматично се сменят от времената на хаоса, като в същото това време хаоса, на свой ред, се проявява като самоорганизиращ се; и цикълът започва отново. Всичко това е приложимо към историята на човечеството. А всеки психолог или добър лекар може да ви обясни как това се проявява в живота на всеки един отделен индивид.

Виждайки, че е дошло времето за въвеждане на нов ген в хората на Земята, и използвайки наши духовно-космични енергии (или чрез силата на разума, както бихте казали вие), ние просто създадохме материал, съдържащ този ген, на Земята чрез "панспермия" относно времевите схеми (от нашето и вашето бъдеще във вашето минало) и го проследихме, така че той да бъде абсорбиран от тези хора, които бяха готови да го приемат. След това генът е преминал в техните деца и постепенно се е разпространил по целия ваш свят.

Тези от вас, които се явяват негови носители, им е отсъдено да помогнат на вашата планета за следващата крачка напред и, разбира се, на някои от вас предстои още, да получат от нас следващия ген, който активизира тази област на вашия мозък, която до сега оставаше пасивна. След като се случи това, ние с Паскатите ще напуснем вашия свят, защото след това между вас ще бъдат представители на вашия собствен вид, достатъчно развити духовно, космически и телесно до толкова, че да се погрижат за бъдещето на вашата планета.

А после, в паралелна Вселена, сходна с вашата, тези земляни ще изпълняват тази роля, която ние и Паскатите играем в еволюцията на вашия свят. Това беше известно на всички същества от Светлина, които се въплътиха на вашата планета, за да носят на вашите народи Светлината на Истината; но за съжаление, техните идеи бяха странно изкривени и сте започнали да мислите, че вие, и само вие се явявате висши същества в цялата Вселена. Ние можем да ви докажем, че в другите светове, както в тънките, така и в материалните, тази роля се изпълнява от съвършено много други и различни форми на живот.


Произходът на Кристалните Хора

КРИСТАЛНИТЕ ХОРА: Някои от читателите на нашите първи съобщения ни помолиха по-подробно да разкажем за себе си, за планетата, на която живеем, и за това от къде произхождаме. Микили вече ви е обяснила, че някои от по-развитите фрагментни същности подготвят почвата за появата на тези видове, на които им е отсъдено да доминират на тази или онази населена планета. На нашата стара планета имаше много силно минерално отклонение, което наследихме и ние. Там съществуваха кристални структури от велик порядък и потресаваща красота. Не сте виждали нищо подобно на Земята. Но ние нямахме зелени гори, тревни площи и проявление на растителен живот, като на планетата на Паскатите.

Нашата планета беше приказна земя с ярък блясък и топлина. Всичко в нашият свят беше кристално чисто и меко. Вибрациите бяха много тънки, така че способстваха много за развитието на главния мозък. Нашият мозък беше устроен не така, както вашия, тъй като неговия механизъм е много по-сложен и многочислен. Съществата, които ни създадоха, са въплътили в нас най-висшата форма за развитие на хуманоиди и материя въобще. След тази форма на съществуване вече следват чисто енергийните тела. Така, че ние сме стояли на висока степен в еволюцията до тогава, докато пристигнахме на своята планета.

В нашите беседи ние вече говорихме за космическите разсадници. Позволете ми да им дам някакво определение. Космическите разсадници - това е млада планета, която е подходяща за настаняването на също такива млади същности. Условията на тази планета обикновено са доста примитивни и е нужна голяма ловкост и физическо умение за оцеляване. Там фрагментните същности живеят, ръководейки се от инстинктите, или логичните и интуитивните способности на развитие.

Всички същности дават своите фрагменти в такива разсадници, макар някои от тях да могат да се измъкват от тук
 по-рано, отколкото другите. На нас ни се наложи кратък престой в разсадниците, въпреки, че ние отново говорим от гледна точка на линейното време, което не е съвсем правилно. Нека кажем така: когато същността организира своите фрагменти по разните времеви зони, "изглежда", че някои от тях се задържат в определени зони по-дълго от другите. Нашият престой на Кристалната Планета беше, най-общо казано, кратък, като в същото време Паскатите са живели на тяхната планета достатъчно дълго линейно време.

Вашата Земя по замисъл не е трябвало да бъде Космически Разсадник, тя просто е деградирала. Вследствие на това развитие на фрагментните същности, в обхващането на нейния цикъл на развитие, те започнали да се чувстват не на своето място и много са се забавили в развитието си, но това може да се каже само за "една относително конкретна времева зона". Обаче, това предизвиква значителна фрустрация в тези фарагментни същности; ето защо много ваши творчески гении често боледуват, тъй като в техните животи влиза елемента на хаоса. Ако тези духове са били на мястото си в еволюционния процес, тези страдания е можело да бъдат избягнати, доколкото социалните и икономически условия биха били доста по-благоприятни за развитието на техните таланти.

Но да се върнем към нашата планета. Една от нашите задачи на нея беше необходимостта да се справим с енергията на умиращите звезди. Ние се справихме с тази задача. Ние бяхме длъжни още да помогнем на различните видове да се преселят от една планета на друга, едновременно помагайки им да преминат успешно болезнения процес на трасформацията. След това вече и ние, и Паскатите бяхме готови да изоставим материалния свят, ето защо сега нашето съзнание се проявява във вид на чиста енергия.

Нашата контактьорка се тревожи за това, както и да ни се струва, че ние се отнасяме към земляните надменно. Това не е така. На самите нас ни предстои още дълъг еволюционен път, така че ние не сме длъжни да утвърждаваме, че знаем отговорите на всички ваши въпроси. Някои съвети, обаче, ние можем да дадем и ги даваме. Затова ни простете, ако нашите думи понякога звучат назидателно, защото нашите намерения са съвършенно други.


Ченълер: Мери Хоуп,
Откъс от книгата: "Учението на Сириус"
Превод: © Селена Суварна-Вишудха


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2022 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .