Банер
rus_drevnost.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Възнесението - живот преживян в радост - 2 част
Написано от Маг Селена   
Неделя, 17 Януари 2010 12:31

Идеята, която ми се иска да предам с тази информация е следната: най-великият начин, чрез който всеки от вас може да служи на Бога, на цялото човечество, на планетата и на самия себе си, е като сътвори в живота си шедьоври от радост.

Бъдете безпощадни в оценката за живота си, очистете всичко, което не ви носи радост. Позволете на старите емоции и проблеми да си идат, защото те консумират енергия, чрез която можете да усещате радост.

Ако се съсредоточите върху този процес и се фокусирате върху задачата да живеете в радост, приемайки това като пътя на посвещението, така се превръщате в адепти и духовни майстори, такива, които толкова ви се иска да бъдете. Със своето присъствие ще помагате на всички, които срещате. Така ще закотвяте енергията на радостта и за планетата, като и помагате да роди ново проявление на всичко.

Екстатичното състояние на съюз с Бог е част от потенциала, който е отворен за всички. Пътят на радостта ще направи възнесението много лесно, защото всичко, което е нужно, е всеки човек да се фокусира и да поеме отговорност за живота си. Живейте живота си като шедьовър на РАДОСТТА.

Мнозина се плашат от промените на планетата, предсказани за времето, в което живеете. Но понеже няма от какво да се страхувате, освен от самия страх, ще дам информация, как формирането на Светлинното Тяло е променило вероятното бъдеще на планетата. Вече посочих, как този процес влияе на физическия аз и на личния живот. Сега ще обясня, как Светлинното Тяло влияе на планетата, защото планетата е материална и е основа за физическия живот.

Когато ставате светлинно същество, планетата също се променя. Тя се превръща в кристална сфера от светлина. Когато през 1988 започна експериментът със Светлинното Тяло, планетата се издигна на трето ниво.

След това, всяка година се издигаше на по-високо ниво: на пето през 1990 и на шесто през 1991. на 11 януари 1992 г., с отварянето на портала 11:11, планетата достигна седмо ниво и остана на това ниво до отварянето на следващия портал, което стана на 5 май 1992 година. В този процес порталите инициираха началото на осмо ниво от Светлинното Тяло. На това ниво, промените на Земята получиха най-голяма вероятност.

Промените винаги са се правили чрез редица технологии, които наричаме "портали”. Порталът е енергиен канал, отворен към Вселена с по-високо измерение. Такива канали се създават от енергии, които са нужни за промяната на масовото съзнание, промяната на планетните честоти и вибрациите на измеренията. За създаването на такива портали, а също и за очистването на енергиите с определена конкретна цел, е нужна помощта на космическите братя и на много същества с по-високи честоти и измерения.

Целта на порталите и времето на създаването им е прерогатив на Светлинния Съвет (Кармичния съвет) и на Великото Бяло Братство. Тези съвети наблюдават процеса и помагат при необходимост. Целта на портала, създаден на 5 май 1992 година е предотвратяването на вероятността от катаклизми и катастрофи, случващи се винаги, когато планетата започне да губи от плътността си. Най-вероятната възможна катастрофа е преместването на полюсите.

Порталът от 5 май 1992 г. отбелязва промяната между вдишването и издишването на Бога, промяната между разширението и свиването на Вселената. Този портал предопредели времето на затишие между промяната на направленията. Това време на затишие продължава до 2012 година, след това започва издишване. Тази физическа Вселена се разширяваше и следствие от това е индивидуализацията. Когато започне свиването, всичко се слива в единство.

Доколкото този портал фиксира промените в посоката на енергията, е уместно да бъде използвана за промяна на решетката около планетата. Обкръжаващата планетарна ефирна решетка създава шаблон за лей линиите или енергийните потоци вътре в планетата. Решетката е енергийния орган на планетата и може да бъде сравнена с нервната система вътре и извън физическото ви тяло.

Решетките се структурират и програмират с конкретна цел, и в съответното време. Те се променят регулярно. От времето на Атлантида, решетките на икономическото могъщество са били разположени над западното полушарие, а на духовното могъщество над източното, но са бездействали. Включени са с началото колониализацията на Новия свят (Америките). Тогава са били насочени да се движат от изток на запад.

Това означава, че от 5 май 1992 год. решетките на духовното могъщество са вече и над западното полушарие. Промяната в решетките представлява обратно движение на енергиите и е еквивалентно на преместването на полюсите, но без физическо преместване. Това е крайно необходима промяна. Понеже универсалният поток от енергия се е променил, планетата и всяка жизнена форма на нея също трябва да промени посоката на енергията.

Ако не е направена промяна в решетката, промяната в посоката на енергията би предизвикала физическо преместване на земните полюси за три месеца.

Промяната в решетката създава същата енергийна структура, както промяната на полюсите, но на енергийно, а не на физическо ниво. Периода на вероятност от възможен катаклизъм е продължил десет месеца след промяната в решетката. Промяната в решетката е толкова колосална, че за извършването й са били нужни обединените усилия на много въплътени, невъплътени и възнесени същества. За да бъде предотвратена евентуална катастрофа е била нужна и помощта от корабите на космическите братя.

Понеже решетката се променя, планетните промени се "насочвали” от тези същества така, че или да се предотвратят катастрофите, или да се регулира времето им така, че да няма голяма загуба на животи. Понеже планетата завърши осмо ниво, вероятността от катастрофални катаклизми е много по-малка. Затова страховете свързани с възнесение чрез смърт-възкресение могат да се изоставят, защото възникна вероятност, формирането на Светлинното Тяло да продължи докато планетата стане достатъчно стабилна.

Нима не е по-лесно да си представите такава възможност, отколкото предсказаните катастрофи? Промяната на решетката също така стартира последния двадесетгодишен цикъл преди да започне друго звездно събитие, показателно за свиването на вселенските измерения. В развитието на Светлинното Тяло като план за възнесението, сегашния двадесетгодишен цикъл е един от циклите "променяй се или умирай”.

Промяната на решетката е осъществена за да помогне при промените на тези, които наричате Работници на Светлината. Тя позволява на планетарните честоти да се повишат и да достигнат ниските честоти на четвърто измерение. Промяната изравни планетните вибрации в областта известна като астрален свят. Астралният свят е все още свят на полярност и илюзии, но е по-малко физически. Това дава възможност, всеки човек да започне да открива потенциала на радостта и когато го реализирате, вероятността за катастрофи намалява.

Тези, които осъзнават и се учат на духовно могъщество за да творят във физическия свят, могат да се възползват от енергиите на новото изравняване в решетката за сътворяването на личната си версия за "небеса на Земята”.

Мнозина са молили за такава помощ, защото Работниците на Светлината искат да постигнат способността да влияят на материята със силата на мисълта. Те искат да се научат да се предвижва или да преместват обекти с помощта на левитацията. Иска им се да имат винаги пълен портфейл. Чрез промяната на измеренията, извършено с промяната в решетката, Небесата са направили това възможно.

Такава потенциална възможност се е появила, защото промяната в решетката е намалила плътността на материята, поне с една трета. И сега за тези, които използват силата на мисълта за да творят във физическия свят, ще стане много по-лесно. Тези, които са способни на това, ще им бъде предоставена възможност да се възнесат не само до четвърто измерение, на което вибрирате сега, но и да стигнете до пето. Единственото изискване е да постигнете нужното ниво вибрации и качество на радостта в живота си.

Всеки човек има ляво и дясно полукълбо на мозъка си, и всяко полукълбо има своите функции. При това винаги доминира едно от тях. Както горе, така и долу – това се отнася и за планетата. Когато човекът се пробужда духовно, функционирането на полукълбата се уравновесява и става еднакво, същата ситуация се отнася и за планетата като цяло.

Лявото полукълбо – Западът – и дясното – Изтокът – трябва да достигнат до ново равновесие. За да продължи възнесението, във физическия живот, западът и изтокът трябва да се изравнят. Промяната в решетката направи възможно духовното майсторство и сила за западния ум, и ново равновесие в икономическото и политическо могъщество за Изтока. Вече в сегашния живот, промяната в решетката, направи възможно пълното духовно могъщество.

Западният свят никога не е имал добър модел за практикуването на духовността. Ето защо мнозина са приспособили за себе си източните религии или стъпвайки на духовния път веднага са започвали монашески живот. Решетката дава възможност за нова духовност, подходяща за западния ум и култура. Всеки човек трябва да знае: следването на монашеския път, отделянето от всекидневния живот или живота на аскет не са подходящи повече.

Трябва да живеете в света. Новият духовен път ще донесе равновесие и сливане на разни области от живота. Ще следвате духовния път живеейки в света, водейки семеен живот, работейки и занимавайки се с бизнес. Всички аспекти на ежедневието ще станат духовни. Новият духовен път ще доведе до равновесие всички тези, които живеят и работят в източното полукълбо, позволявайки им да постигнат политическо могъщество и икономическо благосъстояние още в този живот. Новото равновесие ще доведе до ново равновесие в Кармата, необходимо за премахване на полярността, свойствена за световете от трета и четвърта плътност.

Промяната в решетката влияе на физическото тяло като сменя полярността му. От 1992 година, много хора са имали възможност да се приспособят напълно към енергийната промяна. Това е ускорило процеса на формиране на Светлинното Тяло и разбира се, този процес е съпроводен със странични ефекти, също така, буквално е преобърнало електромагнитното поле на планетата.

Промяната е довела до сливането на физическото и духовното в седемте Светлинни Градове, които се преместват от източното в западното полукълбо. Всеки Светлинен Град има свой майстор; в Северна Америка, майсторите захранват с енергия местата на своето физическо местожителство. Това е нужно за да се подхранват хората с енергията на майсторите и да се пробуждат масите.

Светлинни Градове има в Маунт Райнер, Солт Лейк Сити, в Денвър, до Стоун Маунт, в Джорджия, на крайбрежието в Хилтън Хеад, малко по-на запад и север от Дейтройт, на границата между САЩ и Канада, в Бъфало, Ню-Йорк. Допълнителна връзка на Шамбала се премести от изток в областа около Байи, а от Авалон в Южна Оклахома.

В югозападните щати и в Северно Мексико се пробудиха седемте Златни Градове. Портал към Едемската Градина е отворен в щата Мисури. В периода между вдишването и издишването на Бог, всичко е спокойно. Благодарение на спокойната енергия, всеки човек може да сътвори за себе си всичко, което поиска.

На ваше разположение са енергиите, произвеждани от Светлинните Градове, енергиите предавани от майсторите в тези градове. Възползвайте се по свой избор. Работниците на Светлината получават възможност да станат възнесени майстори и да сътворят в себе си промяната, известна като преобразуване. Останалото възнасящо се човечество ще премине от съзнание в трето измерение в четвърто.

В настоящия момент живеете в света на четвърто измерение – астралния свят. Това все още е свят на полярността, но някои неща са се променили. Полярността просто е илюзия. Съществуват много разкази, за съществуването на всеки етап от посвещението "Пазач на Прага” и много често го изобразяват като страшно чудовище. Когато посветеният се развие достатъчно за да пътешества в астралния свят, първото с което се сблъсква е Пазача на Прага.

За да се движи по-нататък по духовния път, посветеният трябва да удържи победа над Пазача. Това се разглежда като изпитание и то трябва да бъде успешно преодоляно, в противен случай наставленията за майстора се прекратяват. Всяка езотерична традиция има свои способи, как да се справи с Пазача и да го победи. Но, универсалната истина на изпитанието е следната: Пазачът сте самите вие. Този ужасен демон е проява на най-големите ви страхове. Да, това чудовище не е нищо друго, освен илюзия.

Във всяка традиция от посветения се иска да се избави от страховете си и от личните си демони, едва тогава ще може да победи Пазача. Последният просто ще изчезне. Точно затова всяка духовна традиция или път на посвещение са винаги фокусирани върху развитието на чистотата или на такива лични качества като смирението, прошката и любовта.

Тези качества са единствения начин за преодоляване на астралните илюзии. Както в традициите на миналото, така и в процеса на възнесението, докато не е преодоляно това изпитание, преди посвещението не се отваря по-високо измерение. В този процес е невъзможен провал. Ако изпитанието не е преодоляно, ще се повтаря до пълен успех.

Това е най-добрата метафора, която мога да предложа за описанието на това, през което преминавате при тази промяна. Помнете: Пазачът е илюзия и полярността също е илюзия. Ако се освободите от илюзиите, вярванията и страховете, Пазачът изчезва! Светът, в който живеете, се възстановява чрез новото ви възприемане на реалността.

За всеки човек е достъпна помощта на целите Небеса, но трябва да помолите. Ние не можем да нарушаваме свободната воля, дори и да е за помощ. На всеки е на разположение цялата помощ, от която има нужда, за да премине радостно и мирно през промяната. Тази информация се дава за да сте сигурни, че всичко е както трябва. Моята роля е да прогоня страховете ви, да ви уверя в Божествената любов и да ви събудя за потенциала, който е възможно да притежавате, за да помогнете на колектива.

През този живот, всеки човек има само една отговорност – отговорността за СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ. Божественият закон гласи: Както горе, така и долу, както вътре, така и отвън.

Ако във външния свят се сблъсквате с трудности, врагове или стремежи, обърнете внимание на вътрешния си живот, защото всичко е там. Ако очистите вътрешния си свят, ще откриете, че външният живот, усещанията, опитът и възприятията се променят по вълшебен начин. Това е Божествен закон.

Много лесно можете да премахнете полярността, като работите над живота си и това е всичко, което се иска от вас. Вървете напред и сътворете от живота си шедьовър от радост. Дадени са ви всички инструменти и могъществото, имате на разположение цялата помощ и ръководство, от които имате нужда.

И всеки трябва ДА ГО НАПРАВИ, защото само така ще преобразите своя свят и големите светове. Няма от какво да се страхувате, освен от самия страх, защото страхът е последното велико зло, останало в света. Работете над страха, премахнете го от менталното и емоционалното си тяло, само така ще го премахнете от живота си. Страхът е единствения останал враг и той съществува вътре във всеки от вас.

Благословени сте, защото ви обичаме. Почитаме ви и искаме само едно – да служим на всеки от вас. Наистина, блажени са тези, които са въплътени в тази епоха на промени. Посвещението ви почти е завършено. Всеки от вас трябва да премине само изпитанието на Радост.


Предадено чрез Лори Гилмор – 05.2007год.
soznanie.org
Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2022 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .