Банер
ЛЕЛ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Озирис – Как да минем по пътя на Възнесението
Написано от Маг Селена   
Вторник, 27 Септември 2011 17:59

За цялото човечество дойде важен момент, който е свързан с факта, че всички сте на финалната права, за която има две взаимоизключващи се действия – или да участвате в общия процес на Възнасяне, през който ще премине Земята ви, или да останете при старите енергии, а тогава ще се наложи да отидете на други планети чрез физическа смърт. Този избор можете да направите само вие, никой друг не може да ви помогне да приемете едно или друго решение. Скоро ще бъдете принудени да направите този избор, тъй като събитията се развиват стремително.

    Става дума за измененията на климата и миграцията на климатичните зони, които се наблюдават днес. Те променят планетата ви до неузнаваемост. Стихийните бедствия, които продължават да нарастват, също ще способстват за коренната промяна. Земята променя ориентацията си в пространството, което е установено от учените на много страни и изложено в интернет, както и в последните данни на NASA, но по-важното за вас е, че се променя честотата на колебанията в магнитната решетка на Земята.

Преди тя е била фиксирана на 7,6 херца, а сега е към 300 херца. За вас това означава – да ускорите тялото си до тази честота. То трябва да преустрои изцяло вътрешните си процеси и да живее в този темп постоянно. Просто нямате избор. Също така, това означава, че всичко, което сте правили преди с определена скорост, вече не може да се придвижва така, ако не увеличите скоростта.

    Дойде времето, когато не можете да действате така, както преди. Възприемането на времето много се промени. Сега ви се струва, че денонощието не е 24 часа, а 16 и това възприятие ще се промени дотолкова, че в един момент няма да ви остане време. За това са ви говорили древните пророци, казано е и в календара на маите, който е най-точната система за изчисляване и ориентиране, съществувала на Земята, по която сте се ориентирали, къде сте като човечество.

Сега се намирате в точката на свиване времето до нула и това е обозначено на календара им. Тя е промеждутъкът от времето през следващите няколко години. Пълно свиване на времето във възприятието ви ще стане през 2012 г. При маите за него се говори като за края на Голямото Издишане на Бога, след което е Вдишването, когато всичко ще се свива до минималния предел и нещата ще достигнат такава плътност и размери, каквито не можете да си представите.

    Скоро времето ще престане да съществува като понятие за вас. Ще стигнете до наречената от учените ви «точка на бифуркация», т.е. състояние, в което няма да виждате и усещате, как тече времето. Специално се спирам на това, за да можете да промените възприяттието си по време на медитации и да разберете, че това е ваше привично състояние, когато сте си у Дома.

    Това, за което става дума, ще става паралелно с известния ви Велик Преход. Всички тези събития ще стават едновременно и ако вие изберете ще участвате физически. Но тези промени така ще протичат, че ще ви е невъзможно да останете встрани, дори и да искате. Всички обичайни комуникации ще рухнат и ще останете без средствата за връзка и електричеството. Градовете ви ще станат капани за жителите си. Границите между държавите ще се изтрият и милиони хора ще мигрират от местата, които ще станат непригодни за живот. Хаосът ще се усили и защото ще се чувства вопиющ недостиг от храна и вода.

    От това цели градове ще останат без средства за съществуване и много хора ще умират. Но тези, които са готови за Прехода, тези, чиито вибрации излизат от сърдечната чакра, ще бъдат изведени от опасните за живеене места. Те ще са под защитата на Твореца и Висшите Светли Сили. За тези, които останат във старите енергии, това ще е време за излизане от това ниво.

    За всички души, въплътени днес на Земята, има възможност да се възнесат заедно с нея. Затова най-напред трябва да се вземе решение за Възнасяне. Задължително условие също е да се отвори сърдечната чакра, тъй като вибрациите на любовта са главните вибрации, които ще присъстват на новата Земя след Възнасянето. Всичко, което ще вибрира по-ниско от този праг, няма да може да извърши квантовия скок. Още едно условие е способността да се вдига Завесата, която разделя този свят и Дома, откъдето всички сте дошли. Тази способност се изразява в общуването ви с висшият Аза и другите представители на Висшите Светли Сили. Незабавно трябва да създадете здрава връзка с висшето си АЗ, което тогава ще може да ви подсказва и да ви води.

    Тези три условия са най-главните за преодоляване на енергийната бариера и Възнесението заедно със Земята. Трябва да осъзнаете, че нямате време за размисъл, тъй като събитията, водещи до тези изменения, вече са започнали и никой и нищо не може да ги спре.

    Тези процеси са неизбежни от момента, в който Човечеството като единно съзнание се обърна към Твореца за помощ и помоли за поддръжка в промените, които ще очистят Земята от всичко, което е под вибрационния праг при придвижването на Земята към Възнесението. И такава помощ се оказва сега по най-различни начини. Това е и енергията на Възнесените Учители, която е в непосредствена близост до Земята и всеки желаещ може да я получи от тях. Това са и новите енергии, които изпълниха пространството около Земята още в началото на деведесетте години от миналия век.

А също и всеки стъпил на пътя към развитието може да получи помощ от Владиците на Кармата, за да изтрие напълно кармичните си дългове и да започне да живее начисто. Такава възможност се предоставя на човечеството за пръв път и е божествена милост на Твореца и помощта му в отговор на колективната молба на човешкото съзнание. Безпрецедентна е и възможността на всеки да се възнесе заедно със Земята във висшите вибрации, без да напуска физическото си тяло и да минава през физическата смърт. По този начин човечеството има няколко инструмента за пълно изменение на живота си. Всеки може да се възползва от тях и да се възнесе във висшите вибрации заедно със Земята.

    За тези, които искат да си останат в старите енергии, това време е подготовка за изход от тялото и възможност да се въплътят в други кътчета на галактиката, на планети, чиито вибрационно ниво ще съответства на енергиите им. За душите, които изберат да си тръгнат от планетата Земя, моментът на Възнасяне ще се отложи за много милиони години. На тях също им предстои да минат по стълбата за развитието на съзнанието по много продължителен път.

    За тези, които избират Възнесението, започва съвършено нов период в живота им – ще го направят такъв, какъвто си поискат, с поддръжката на Висшите Светли Сили. Те ще видят, как пред очите им ще се измени всичко, което ги е задържало в старите енергии подобно на окови и не им е давало да се движат напред. Те ще съумеят за първи път в историята на развитието на Човечеството да получат ключа за вратите на Рая, без да напускат чрез физическа смърт, и това ще е възможно също благодарение на Божествената Помощ на Твореца.

    От момента, в който колективното съзнание на човечеството помоли за помощ Твореца за промяна парадигмата на живот върху планетата Земя, минаха няколко години и тази молба ще бъде изпълнена от Твореца. Той също взе решение да бъдат дадени абсолютно нови инструменти за тези, които ще пожелаят да се възползват от този момент за ускоряване на собственото си развитие – помощта на всички Възнесени Учители, изтриване на кармичните дългове и Възнасяне, без напускане на физическото ниво, т.е. както вие се изразявате, без да се умира.

Тази възможност се дава като изключение, тъй като досега по законите на Вселенета, можехте да се възнесете само напускайни физическото ниво и появявайки се във финото. Този закон доскоро не е бил нарушаван от никого при движението си към Светлината. Той е абсолютен. Но сега Творецът направи за човешкото съзнание изключение. Отчитайки катастрофалното положение на всичко живо, беше взето решение за помощ на тези, които вибрират на достатъчно високо ниво, да преминат през Възнесението във физическата си форма без да напускат физическия си план.

Това е процес, който дава възможност да преминете на следващото по-високо ниво без това, което наричате смърт, но всъщност е просто изменение на формата, с която сте свикнали на физическо ниво. Тези разрешения са валидни за всички и всеки, както обичате да казвате. Проблемът е доколко бързо осъзнавате, че това действително е възможно, тъй като без това няма да се получат промените.

УМЪТ ВИ РАБОТИ КАТО МНОГО ФИН ФИЛТЪР И АКО СРЕЩНЕ НЕЩО, КОЕТО НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ПРЕДСТАВИТЕ ИЛИ ЗНАНИЯТА МУ ЗА СВЕТА, ПРОСТО ИЗКЛЮЧВА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ КАТО НЕДОСТОВЕРНА, НЕЛОГИЧНА ИЛИ АБСУРДНА ОТ НЕГОВАТА ГЛЕДНА ТОЧКА. Защото всички възможности, които се крият в даровете на Твореца, могат да станат реални за вас само в случай, че вярвате в съществуването им. За тримерния ви ум това е призив, тъй като той не допуска възможността за промяна на нещо чрез разрешението, което ще дадете, за да се случат измененията.

    Въпросът за разрешенето е непреодолима преграда за ума ви. Той разрешава да се случва само това, в което вярва. Ако вярва, че за него има възможност да получи изцеление чрез вашите медицински препарати, то колкото и Творецът да ви изпраща изцеление, няма да го получите.

Ако умът ви вярва, че животът е само набор от механични и последователни събития, то няма как да се случи Божественото Чудо. Това се отнася до кой да е способ на мислене за всеки човек, ако той не е дал Разрешение на Вярата. Ако вие, макар и за секунда можете да видите живота си като страничен наблюдател, ще разберете много от това, което в обикновено състояние е неразрешима загадка за вас.

Това най-напред се отнася до знанието относно това кои сте. Умът ви упорито твърди, че вие сте физическо тяло, което има име и фамилия и ред обстоятелства като дата на раждане и на физическа смърт. Но стражът ви не ви позволява да осъзнаете, че идването ви на тази Земя, целият ви живот на нея, още повече пък тръгването от нея, имат не само своя цел, но и са запланувани от вас между въплъщенията ви.

    Вие сами вземате активно участие в планирането на този промеждутък, преминаващ през физическия план, който наричате живот. Запланирахте абсолютно всички ключови моменти във въплъщението си и ги нарекохте „Голямата игра на планетата Земя”. И бяхте нетърпеливи да се превъплътите. Тъй като емоциите и чувствата, които изпитвате по време на тази игра, са от тази гама, която включва целия диапазон от радост до трагедия, недостъпна за вас в другите измерения.

Вие толкова се стремите отново да дойдете тук, да се потопите в щастието и отчаянието, да почувствате себе си истински живи. Влече ви и възможността да изиграете играта, която сте измислили сами, но сте нямали представа за нея зад завесата, която ви скрива от знанието за вас самите и за самата игра. Тази завеса е така устроена, че не само не разбирате, че сте творци на собствения си живот, но и не виждате връзката между събитията и хората, които ви обкръжават.

    Умът ви през цялото време ви лъже, като ви описва това, което виждате пред себе си. Когато гледате нещо, вие виждате неговата най-плътна материална форма и дори не можете да си представите, че това е чиста енергия, сгъстена до такава плътност, че да можете да я хванете с ръце. Умът ви въобще и не ви загатва, че тази сгъстена енергия може да се промени с енергията на мисълта. Свикнали сте с физическите форми и за вас промяна може да има само с видима и измерима физическа сила.

Дори в най-ярките си фантазии не можете да си представите, че тези физически обекти са създадени с помощта на нечия мисъл-форма. Не както си мислите, че са създадени ръчно от плътна материя. Всички светове, звезди и планети и всичко, което виждате на Земята, са създадени от Твореца като негова мисъл-форма, уплътнена чрез сгъстяване на енергията до степен да я почувствате плътна и непрозрачна. Творецът е създал и вас с плътни тела, както си мислите, и е вдъхнал Божествената си Енергия, наречена от вас Свети Дух.

 Вие притежавате заедно с енергията на Твореца и всички негови атрибути, от които можете да се възползвате, ако осъзнаете това, а те са с вас от сътворяването ви като отделни души. Затова не само се явявате синове и дъщери на Твореца, но и можете като него да сътворите не само живота си, но и цели светове. В момента, в който сте се потопили в плътността на най-плътния свят – тримерния, сте забравили за даденостите си.

Искало ви се е напълно да изпитате отделянето от Твореца при условие, че ще бъдете отделени не само физически, но и с плътна завеса в съзнанието, която специално сте поставили за тази цел. Тя се явява пълна илюзия, също както и времето е ваша илюзия. Но и двете неща се приемат от вас като реални и непреодолими. Тази завеса е в мозъка ви и разделя лявото и дясното ви полукълбо.

    Всички възприемате света еднакво, тъй като тази завеса ви кара да усещате отдалечеността не само от Твореца и света, но и един от друг. Специфичността на тази завеса е, че ви се струва, че сте продължение на физическия свят и имате само физическо тяло и нищо друго. Макар, че сте най-велики Ангели, които просто са се спуснали на физическата Земя, за да бъдат хора известно време, но не достигате до това знание, заради Завесата.

Не знаете дори, че сте съчинили не само сценария за многочислените си животи, но и сами сега се въплъщавате в тях. Създали сте абсолютно всички главни атрибути на днешния си живот – всички препятствия, враговете и приятелите си, чиито души сте поканили в собствения си живот. А те са се съгласили да направят това за вас, както и за други, за да не приключва Голямата Игра на планетата Земя.

    Докато сте били у Дома, тази игра е била много привлекателна за вас. Било ви е забавно да срещате любимите си приятели като врагове и да не се познавате. Много сте се веселили и от факта, че измисленото от вас е със същия произход, както и илюзията за времето, която в Реалността не съществува. Вие сте и Създатели и главни Изпълнители на измислената от вас игра, но Завесата ви пречи да го видите. Дори не можете да си представите, че всичко, за което мислите и чувствате в това физическо въплъщение е добре организиран спектакъл, който ще наблюдавате и след завръщането си у Дома.

    Като същества, заели физическа форма, в действителност, сте много повече Дух. Ако поискате можете да станете същия Творец, какъвто е вашият Отец Небесен, както го наричатет в светото си писание. Можете да осъзнаете напълно, че сте Негови чада и то повече, отколкото на физическите си родители. Това знание ще ви даде пълна свобода от зависимостта, която изпитвате към материалния свят. Ако сте способни да осъзнаете тези, на пръв поглед прости истини, животът ви във физическото тяло ще се измени напълно.

Ще престанете да се страхувате от промените, както правите сега, тъй като те са насочени изцяло за придвижването ви към Светлината. Няма да се страхувате от промените на физическата ви форма или от това, което наричате смърт. Ще се отнасяте към нея като преход от едно състояние в друго, каквато всъщност е.

Когато осъзнаете, че така наречената смърт се явява освобождение на Духа ви, който иначе е свободен в Божествената си същност и не е под закона на смъртта (който вие сте си измислили), то изцяло ще промените възприятието си, не само за момента на излизане от това ниво, но и при жиивота в него. Излизането от това ниво е главният момент за вас, а не раждането във физическата форма /както си мислите/. Предстои ви изцяло да преосмислите подхода си към тези аспекти, тъй като без това не можете да се придвижвате напред.

    Ключов момент в настоящия ви живот е това, че скоро всеки от вас ще бъде поставен в ситуация, в която ще се наложи да преоцени всички натрупани представи по тези въпроси. Това е свързано със стремителното приближаване на Великия Преход, който ще засегне всички. Както вече ви казах, дадена ви е възможност да се възнесете в по-високи вирации заедно със Земята, но дотогава трябва да предприемете за себе си няколко важни решения.

    ПЪРВО – дали да останете в старите енергии или да продължите заедно със Земята по пътя към Възнесението.
    ВТОРО – открийте сърдечната си чакра, това е задължително условие, тъй като хората със затворена сърдечна чакра няма да могат да издържат вибрационния праг, който ще премине Земята.
    ТРЕТО – трябва да се обърнете към представителите на Висшите Светли Сили да изтрият кармичните ви дългове, тъй като с тях няма да можете да извършите Възнесението.
    Тези три условия са задължителни.

    Следващият етап, за който искам да разкажа е Възнесението. Той ще протече така: вибрациите ви ще започнат стремително да растат, това ще е подобно на вдигане температура, когато усещате горещина. Но ако измерите температурата си, ще се окаже, че тя се понижава и ще показва най-ниската точка на термометрите ви. Това ще продължи няколко дни до седмица в зависимост от особеностите на физическото тяло и определени кармични причини, отговарящи за Възнасянето.

Това ще се случва едновременно с всички жители на планетата. За някои това ще е безболезнено и ще се случи бързо, за други ще отнеме повече време и усилия. Когато вибрациите достигнат нивото, съответстващо на вибрационното ниво на Земята, тези процеси ще спрат и физическите ви тела ще са в странно за себе си състояние. То ще бъде интересно с това, че сте станали по-леки – имам предвид, че няма да усещате теглото си така, както преди. Ще можете с лекота да се придвижвате по земята с по-малко усилия от преди. Ще се учудите, че ще усещате енергията около себе си ясно и категорично.

Ще виждате спектъра, който сега е скрит за очите ви. Вече говорих за това в едно свое послание – за вас светът ще засияе с нови краски и цветове, недостъпни преди. Телепатичното общуване ще стане ежедневие – ще можете да приемате съобщения от всяко разстояние, достатъчно е да се настроите на вълната на желания човек. По този начин всички чувства и способности ще претърпят кардинални промени. След тези изменения, новият ви живот ще прилича на този в древните легенди, в които хората са притежавали признаци и способности на Боговете – и тези Богове ще сте вие.

    Новото ниво по спиралата на еволюцията, което ще започне за вас от този момент, ще е съвършенно различно от всичко, което е било дотогава. В него ще започнете да строите Златния Век на човешката цивилизация. И този век ще ви донесе невиждани възможности за развитието на собствения Дух и придобиването на истинска Божествена Хармония, докато все още се намирате в човешки тела. Този свят, който ще ви се открие, ще е ваш по правото, което разгласихте в края на ХХ век.

    Но, скъпи мои, до раждането на новата Земя ще минат процеси за очистване на многострадалната Земя от всичко, което носи низките вибрации на старите енергии. От всичко, което не се поддържа на честотата на Божествената Любов. Това засяга тези енергии, които носят в себе си злоба, гняв, обида, завист, страх и др. Негативните емоции.

Всичко това, както и това, което вибрира на честота, по-ниска от честотата на Божествената Любов, ще си отиде. И съответствено душите, съдържащи тези стари енергии, ще си отидат от физическия план, тъй като няма да издържат вибрационния праг на високите енергии. Всички тези души доброволно, по силата на определени кармични причини, решават да напуснат Земята, тъй като нивото им на развитие, не им позволява да участват в процеса на Възнесението. Те ще продължат по-нататъшното си развитие на други планети със съответните вибрации.

    Тъй като всички тези решения се вземат от душите заедно с висшите им АЗ дори и ако не помнят за това на съзнателно ниво, този процес на напускане за тях е запланниран, както и да се съпротивляват. Това напускане е неизбежно за тях. Аз също искам да ви поясня един момент, който неправилно се разбира от много души до сега, тъй като за тях тези новости са плашещи – намирайки се на по-високи планове между въплъщенията във физическото тяло, абсолютно всяка душа планира за себе си така наречените „точки на напускане” от физическия план. Те може да са няколко, но не повече от пет.

Тези точки дават възможност на душата да напусне физическия план в определените срокове и по определен начин. И всяка душа по време на въплъщението ще има възможност да напусне в този промеждутък на земното си време, който е избрала сама. Този избор не може да бъде отменен, а само да се премести на по-късна „точка на напускане”. Във физическия си план душата, в зависимост от скоростта на собственото си развитие, заедно с Висшето си АЗ, решават кога е уместно да напуснат физическия план.

След взимането на такова решение, вече е невъзможно нещо да се промени. Тези души, които в развитието си не са достигнали прогреса, който се изисква за Възнесение, ще напуснат в съгласие с висшето си АЗ в най-близко време. Това е започнало отдавна и е повсеместно, но сега тези процеси се ускоряват и в най-близко време ще започне масово напускане на такива души по различни причини.

Те ще са епидемии от нови заболявания, неизвестни досега, но само за определени ограничени области, всевъзможни климатични изменения, които донасят със себе си промяна в климата, и за които дадените области няма да са готови. Това са и тектонични размествания, водещи до голяма сеизмична активност, изригване на спящи вулкани и цунами, възникващи вследствие на това. И други природни катаклизми също ще са причина за напускането на голямо количество души.

    Всичко, което е предсказано от пророците ви и най-значителните сакрални книги, като Библията, Корана и Тора, включват в себе си описание на това, как трябва да настъпи края на света. И въпреки, че тези съобщения са давани на различни народи, в различно време и с различни подробности, във всички тях се говори и за много сходни процеси, които трява да очистят света от присъствието на злото или, както сега наричате това, ниските вибрации, които държат душите в състояние на алчност, злоба, сребролюбие и жажда за власт. Всичките енергии, присъщи на тези души, които за живот във физически план използват само низшите чакри и не са способни да почувстват любовта и състраданието, които загърбват сърдечната чакра и другите, които са по-високо и носят пречистващият огън на висшият Разум за света.

    Тези души, за които става дума, са имали милиони възможности за да поправят такива ситуации в живота си. Те са можели по своя воля да включат
тези Божествени Енергии в живота си. Но те не само не са се възползвали, но и продължават съществуването си, прибягвайки само до познати и удобни за тях способи в отношението си към света. Те носят разрушение и дисхармония не само в собствения си свят, но и в света на обкръжаващите ги души, и това няма край, както се казва в свещенната ви книга Библията.

    Краят идва и знаят или не на съзнателно ниво, вече няма значение, тъй като процесът за очистване и оздравяване на Земята от ниски енерги вече е започнал и няма спиране или връщане. Това вече е очевидно на физическо ниво чрез разпадането на държавните и банкови структури и с пълното изтриване на присъствието им на Земята в резултат на природни катаклизми, епидемии други явления от този род.

Единственото различие от предсказаните сценарии е това, че в момента на вашето земно време, което съответства на 2009 г., има още една възможност за някои души да преминат процеса за Възнасяне заедно със Земята, без да напускат физическото си тяло. Тази възможност беше предоставена на абсолютно всички жители на Земята, но сега са в сила други обстоятелства, които не съм упълномощен да съобщя и от такава възможност ще се възползват само отделни души. Но още един път подчертавам, че от края на ХХ век тази възможност беше дадена за всички без изключение.

    Искам да ви поясня и един много важен момент – имам предвид историята на Възнесението. Преди, в старите енергии, за да се възнесе, душата непременно е трябвало да напусне физическото си тяло. Това е бил един от главните Космически Закони и не е имало възможност да бъде прескочен. След молбата, отправена от колективното човешко съзнание към Твореца на всичко Проявено и Непроявено и след като Той видя, че човечеството е успяло да премине определена енергийна точка, участвайки в това движение като единно съзнание, Той ще помогне на готовите да извършат заедно със Земята Възнесение.

    Искам по-детайлно да обясня, защо можете да получите такива резултати и така да еволюирате в съзнанието си за кратко земно време – преди сте разполагали с хиляди години, но не сте успели да постигнете това, което можахте за толкова кратък, по вашите и още повече по нашите мерки, период от време.

Това дължите изключително на предоставената от Твореца нова и чудесна възможност да се възползвате директно от енергиите на възнесените учители и представителите на висшите светли сили. Дори при желание можете да ползвате Новите Божествени Енергии, които досега не са достигали планетата ви. Тези енергии са толкова силни, че всеки желаещ може да се възползва от тях. Всичко това трябва да ви помогне, любими мои души, изцяло да преосмислите живота си и да направите определен избор.

    Информацията за тази възможност, започна усилено да се транслира с помощта на душите, които са имали способността директно да получат сведения от Висшите Планове на Битието. Тази информация ви е предавана в медитации и чрез обичайните земни способи – чрез книгите, интернет и интервюта с просветлени души, които наричате канали.

Сред тях са: Стив Ротър, работещ с Групата на Архангел Михаил, Солара – предаваща сведения от няколко висши източника, Нийл Доналд Уолш – говорещ от името на Твореца на Всичко Проявено и Непроявено, Лий Керъл – говорещ от името на същността Крайон, Барбара Марсиниак – предаваща информация от представителите на съзвездията Плеяди, Соня Чокет – говореща от името на Сатурианците и накрая, любимата ми душа на име Светлана, или известната отдавна гадателка под сакралното име Анаис, говореща от мое име и по поръчение на Твореца.

Мога да изброя всички, получавали тази информация в медитациите, но те са толкова много, поради което ще пропусна техните имена. За вас като жители на Земята е направено всичко възможно, за да може при желание да овладеете не само способите, помагащи ви да измените привичните ви парадигми на мислене, но и да ви се окаже конкретна помощ под формата на Дарове и нови възможности, които получават душите, вървящи по пътя на развитие. Абсолютно всички, които са искали, са имали равни възможности и равен достъп до всички ставащи процеси.

    Сега, когато времето, както казвате, е изтекло (макар за нас това да е голяма шега, тъй като то няма къде да изтече, но засега не разбирате това), вече няма да можете като преди да живеете предишния си тесногръд живот и да не забелязвате нищо наоколо. Защото за всички вас, независимостта от приетите и неприети решения по този повод, старият живот си е отишъл окончателно и безвъзвратно.

И много скоро той ще се изтрие от паметта ви, защото свойствата на фотонния поток ще спомогнат за това. Ще мислите за миналия си живот като за сън, който сте гледали всички заедно. И това ще се случи, когато се възнесете. Това ще е началото на съвършено нов за вас живот. Под нов имам предвид, че нямате изградени представи за него.

Затова няма да се задълбочавам в детайли и да ви го описвам, но ще ви насоча – много прилича на вашите легенди и приказки, в които се разказва, как са живели хората, преди така нареченото грехопадение. Макар и думата грехопадение да не е правилна, но животът преди него ще ви подскаже, какво ще се случи след Възнесението.

    Искам за малко да се спра върху свойствата на фотонния поток, който трябва да промени изцяло планетата ви. Тези свойства не са нещо, което не сте познавали преди. Едно от главните определения на тези енергии са, че те ще ви помогнат да прескочите енергийната бариера, отделяща света ви от следващия по-висш по нивото на вибрации.

Особено свойство на фотонния поток е, че всичко, което попада в полето му се трансформира коренно. Физическата материя се превръща в по-рядък и въздушен вариант, т.е. той ще измени физическите ви тела до полуефирни, които ще са полупрозрачни, много красиви и с уменията на ангелите. Те ще ви позволяват да се придвижвате по въздуха на най-различни разстояния без преградите да са проблем, защото ще преминавате през тях. В пълния смисъл на думата ще станете леки и въздушни. Предвиждам съмненията и възраженията ви по този повод. Но аз с пълна отговорност ви заявявам, любими мои, че това ще стане именно така, както ви го описвам.

    Ще ви разкажа и за това, как ще се промени вашата Гея след Възнесението. Тя ще е удивителна и прекрасна зелена планета. Ще бъдете в пълен възторг от красотата й, тъй като сега почти не са останали девствени кътчета, които да ви напомнят, каква ще стане след описаните събития. Сред тях са величествените Анди с недостъпните и ярки гори, островите на Океания или знаменитата джунгла в Индонезия.

Всички тези кътчета на природата са само щрихи от първичната красота, която ще ви обкръжава на Земята. За нея е подготвена ролята да бъде жива библиотека на цялата Вселена. В нея, като във всяка библиотека, ще се пазят вместо книги образци от всичко живо като най-доброто, създавано някога. Освен флората и фауната място ще заемат и минералите и кристалите, съществуващи във Вселената. Това ще са «пълни събрани съчинения» (ваш израз) в жив вид.

Планетата ви ще бъде посещавана от представители на други цивилизации и светове, с цел запознаване с най-добрите ви образци за възможното им ползване в тяхната родина. Ще бъде невероятно, че не само ще можете да живеете в такива великолепни условия, но и ще споделяте опита си с тези, за които това е необходимо.

    Ще ви опиша накратко и новото битие на новата Земя. Вече няма да имате нужда от дрехи и храна, в тази степен, както е сега. Телата ви няма да страдат от студ и жега и ще са им необходими оскъдни дрехи. Ръстът и теглото ви ще се променят – ще бъдете малко по-високи и не толкова тежки, както сега.

Няма да ви трябват мобилни телефони и интернет, защото ще владеете телепатията и способността да общувате с всички представители на останалите цивилизации на тяхнеия език, но не с помощта на думите, а мислено. Ще можете да материализирате всичко, което ви е необходимо за живота и ще живеете в прекрасни съоръжения, построени по ваш план и въплътени със силата на мисълта ви.

    Искам да ви кажа също, мили мои, че всеки, който е избрал Възнесението заедно със Земята, ще изпълнява определени функции по наглеждането й. Животът ви ще е в служба на Земята и това ще е главната ви задача. В една или друга степен ще участвате в поддържането на баланса за развиването на всички живи същества, населяващи Гея.

Ще сте Настойници на новата и чудесна Земя и това ще е главната ви задача. Не само ще сте пълноправни участници в тази вълшебна приказка, но и тези, които ще създават нови видове животни и растения. Ще ви се струва, че досегашния живот е бил кошмарен сън, но вече сте се събудили. Това усещане ще е толкова реално, че няма да повярвате, ако ви разкажа, че това е било така. Ще се удивите, ако от други източници разберете, че това не е било сън, а реалността ви.

    Ще наблюдавате Земята и ще давате подслон на всички нови видове животни и растения, които не са ви били известни до този момент. Това заселване ще продължи много дълго, докато Тя не поеме всички видове, съществуващи на другите планети и в другите светове. Ще живеете в пълна хармония и любов с представителите на флората и фауната. Зверовете няма да се хранят едни с други, а ще живеят в мир и взаимовръзка, която засега не ви е известна.

Тя ще е основана на това всеки да взима колкото му е необходимо и нито грам повече, поради което ще има пълен баланс между взетото и отдаденото, разбира се в друг вид. Този баланс ще се определя според това, към какъв вид принадлежи това или друго животно или растение. За всяко от тях ще има собствено ограничение за употребата на тази или друг вид храна. Но тези ограничения няма да са строги – те ще дават възможност на абсолютно всички видове растения и животни да се развиват.

    Вие ще сте Настойниците на тази чудесна и удивителна планета, но засега функциите ви се заключават в подпомагане развитието на тези видове животни и растения, които се нуждаят от това. Ще поддържате по-слабите видове и ще им оказвате помощ за намирането на мястото си в общата верига на развитието.

Тъй като, както вече споменах ще се грижите за представители на флората и фауната на други планети, при поръчка ще ги връщате в родината им и ще проследявате условията и развиването им, след настаняването. Това ще е нещо съвършено ново за вас, защото ще можете свободно да пресичате пространства и времеви континиууми. Пътешествията в други светове ще са за вас толкова обичайни, както сега е пътуването ви до друга страна или друг континент.

    За момента това ви звучи фантастично, но такава е била в началото на миналия век идеята за придвижването на човека по въздуха или до други планети. Не само ще можете да посещавате различни светове и галактики, но и ще поискате да създадете свои собствени удивителни и красиви светове. Те ще са толкова реални, колкото реален е светът за вас сега. Светът, който сега усещате като ваша реалност, е създаден от Твореца и е негов експеримент в насока вие да го приемете като окончателна реалност. Но целият фокус е, че вие възприемате за окончателно, нещо което не е.

Ще ви дам следния пример. Докато спите, сънят ви е окончателна реалност за вас и само след като се пробудите и можете да го сравните с нещо, разбирате че сте спали. Но докато сънят продължава, вие живеете пълнокръвен живот в него. Само след събуждането осъзнавате, че това, което сте преживели в съня е нереално. Обаче аз искам да ви разочаровам. Когато спите, вие сте в истинската реалност, ако отчетете факта че тя съществува и след като сте напуснали пределите й. Казвам ви, че тази реалност, в която се завръщате сутринта, ще изчезне също, както изчезва и сънят ви, когато се събудите в по-висока реалност.

И ще си спомните за земния си живот като за сън, който е бил удивително реален. Но когато се върнете в по-висока реалност с радост ще си кажете «колко хубаво е да се събудиш от такъв сън. Макар и на моменти да беше забавен, настоящият ми живот е всъщност по-добър». Ще се радвате, че приключенията в съня ви са се разсеяли като утринна мъгла. Но силата на емоциите и чувствата, изпитвани в Новия Свят, ще е толкова умопомрачителна, каквато за вас тук е в редките моменти на щастие и удоволствие.

И повярвайте ми, че състоянието, в което ще сте там, ще е толкова чудесно, че няма да се намерят думи от настоящия ви речник, които да го опишат. В този Нов Свят най-добрите ви чувства ще израстнат многомерно и ще живеете в обща любов и състояние на безгранично щастие, непознато ви сега.

    Физеологическият строеж на организма ви ще се промени изцяло. Няма да ви е необходима толкова храна, както сега, за поддържането му. Ще можете частично да се зареждане с Божествената Енергия, наричате я прана, която ще ви даде възможността да издържате дълго време без храна. Тази способност ще я откриете в близките години. Много физически болести ще отминат безвъзвратно и без тях ще ви е толкова леко, че няма да усещате физическото си тяло, както то ви напомня за себе си сега и това ще е ново и приятно усещане за вас.

Ще забравите, че е необходимо да отделяте много време за обслужване на тялото – имам предвид всички моменти: от ежедневното почистване и миене, до прегряването или прекомерното му охлаждане. Всичко това ще остане в миналото. Новите ви тела ще са наполовина от чиста енергия и за тях няма да е опасно това, което е за физическите тела. Ще можете много по-ефективно да ги управлявате. Те ще са не само по-ефирни, но и ще изглеждат различно.

Средният ви ръст ще се увеличи до два метра, за да се чувствате комфортно на Новата Земя. Няма да изпитвате неудобството от разликите в ръста при общуването, за жените ще отпадне необходимостта да носят обувки с високи токчета. Вече няма да демонстрирате различни дрехи, за да покажете превъзходството или статуса си, защото главното и очевидно различие между вас ще е енергийното ви оцветяване.

Ще бъде невъзможно като преди да скриете под дрехите истината за себе си. Ето защо още сега ви е потребно да се отнасяте внимателно към мислите и емоциите си по различните поводи. Съветвам ви, скъпи мои, щателно да проследявате всичко, което оставяте в главата си за дообмисляне или привеждане в действие.

 Призовавам ви също още сега да започнете да тренирате енергийното си тяло, за да може то да се превърне в резервоар с по-голяма вместимост за Божествените Енергии. А тренировката се изразява в следното – колкото повече време се концентрирате върху Божественото Проявление, толкова по-чисто и силно ще е енергийното ви тяло.

Ще ви подскажа едно много просто упражнение за пречистване на енергийното ви тяло от всевъзможни, ненужни ви енергии. Представете си, че се оглеждате във водите на дълбоко и красиво езеро и виждате, как в него се отразяват не само физическото ви тяло, но и седемте ви фини тела. И ще видите, как отражението ви ще се промяна. Вие като физическо тяло и фините ви тела ще започнат да вибрират като лек бриз по водата и когато езерото се успокои, ще се видите като сияещо златно мънисто, което като че ли е закачено на нишка в пространството и двата й края отвеждат в безкрайността.

По този начин не сте нещо, състоящо се от физическо и финни тела, а сте сияеща и красива сфера, свързана с безкрайността и Земята. Това упражнение можете да го изпълнявате по всяко време и на всяко място, не е необходимо да е медитация или уединение, то ви е достъпно във всеки момент. С негова помощ не само ще възстановявате енергийната си обвивка, но и ще си спомняте, че сте огромно светещо мънисто, закачено в безкрайността от самия Творец и сте обкръжени с Любов, тъй като безкрайността е изпълнена с Божествена Любов, която пронизва всичко, във всяко направление и перспектива.

Вие сте преди всичко енергия, а след това – физическо тяло. И трябва да го помните постоянно. Това знание, задържано в ума ви през цялото време, е не само ключ към по-нататъшни промени, но и ще изиграе главна роля в бъдещия ви живот.

    Вие не сте това, които виждате в огледалото. Вие сте ярки и красиви сфери от енергия, и ако можете за миг да зърнете това, ще се учудите. Аз и останалите Висши Светли Сили ви виждаме именно така. И това зрелище е толкова прекрасно, че в пълния смисъл на думата, завладява. И много скоро вие, мои любими, ще можете да виждате, това, което и ние виждаме.

    Домашните ви животни ви виждат именно така, те ви обичат и ви служат не по начина, за който си мислите. Те виждат енергийното присъствие, което е незабелижимо за вас. Те не само превръщат отрицателната ви енергия в положителна, но и са своеобразни транслатори на енергия от други измерения. Задачата им е да ви лекуват на фино ниво и да ви помогнат да проявите измененото състояние на съзнанието. Когато галите котето или кучето си, вие неволно изпадате в нещо подобно на транс, настройвате се на тяхната вълна, която ви носи безусловна любов.

И бих казал, че домашните животни са вашите учители по безусловна любов. Затова, колкото по-силно обичате питомците си, толкова повече безусловна любов получавате в отговор. Те са като малки деца, които с възторг гледат света и вас, и ви обожават само заради това, че сте. Ще ви обясня част от това, което ще се случи с любимците ви след Възнесението. Те в мнозинство ще преминат заедно с вас бариерата, тъй като те не се нуждаят от толкова мощна трансформация на съзнанието, колкото вие при Прехода. Те ще са с вас и в следващото измерение, където накрая ще разберете, каква важна роля са играли в миналите ви животи, и какви лекари и учители са били за вас.

Напълно ще осъзнаете, че не се явявате висши същества спрямо животните, както си мислите сега. Вие не сте венеца на природата. Всичко около вас е толкова важно в общата верига на развитието, че всяко нещо притежава свой тип съзнание и свое предназначение. Това знание ще е основополагащо на Новата Земя. Като току-що осъзнали това, ще можете да участвате в общото развитие на Земята като жива Библиотека, предназначена за хармоничния живот между всички растения, животни, минерали и в развиването им за благото на всичко Съществуващо.

    Не само Земята ще се преобрази след Възнесението, но и вие самите. Промените са в пълен ход за телата ви, но ще започнат от земното ви време, което се датира като 12 дата, 12 месец, 2012 година. Тези промени ще са грандиозни, тъй като никога за цялата ви история, не се е случвало нещо подобно. В предишните послания вече ви казах, защо датата за Прехода е избрана от календара на маите, но не всички знаят, че маите не само са изобретили този най-точен досега календар и са сътворили илюзията на времето, но и че те ще взимат активно участие в предстоящото ви велико Приключение.

Маите не са изтребени или изтрити от лицето на Земята – те просто са напуснали измерението ви, оставяйки домовете си и достиженията си. Вашият свят се е разтворил за тях, както за вас се разтварят сутрин сънищата ви. Маите са велики илюзионисти и не само работят с илюзията на времето, но и изменят пространствения и времеви континуум за преместване в други реалности. Сега те ще ви окажат непосредствена и реална поддръжка, тъй като не само знаят, как да го направят, но и са предвидили тази възможност за вас в календара си. Те ще са ваши учители и наставници по пътя към Възнесението.

Те ще ви обучават, как да проходите, както се обучават малките деца да го правят сами. Те са в готовност и само чакат съгласието ви, за да действат. Предвиждам въпросите ви относно това, по какъв начин ще става и затова искам да ви кажа, че за мнозина това обучение ще започне по време на сън. Дори и след пробуждането нищо да не помните, уверявам ви, че всичко ще е записано дълбоко в паметта ви. И когато настане момента на Възнесението, ще можете да си спомните всичко и да го направите на практика. Ще бъдете обучавани на прости, но действащи способи, каквито са всички главни практики, давани ви досега.

Но умът ви е привикнал да усложнява всичко и като резултат, в света ви съществуват всевъзможни, дори безсмислени практики, на което често се удивяваме, как е възможно да се доверите. Всичко главно и важно в световете се базира на много прости принципи. Често така усложнявате картината, че след това са нужни години за изчистване на този интелектуален боклук. Затова ще ви повторя още веднъж – това, на което ще ви обучават маите, е толкова просто, че за много ваши интелектуалци „няма да успеят да го преглътнат”, заради простотата и очевидността на концепциите.

    Искам да ви предпазя от възможни интелектуални спекулации по този повод. Тъй като всичко, за което сега ви говоря, може да се провери не по-рано от 2012 година, затова ви призовавам да се отворите с помощта на маите и да започнете да изучавате науката за Възнесението възможно по-скоро, защото така можете да прогоните този нов за вас път.

    От есента на 2009 година, на помощ ви е един от учителите, които идват при вас от съзвездията Плеяди. Те и преди са ви оказвали помощ, но сега ще е осезаема за вас и ще се отрази на бъдещия ви живот. Те са ваши далечни сродници, тъй като са дали живота на вашата земна раса и с тяхна помощ сега ще преодолеете енергийната бариера. Съветвам ви, скъпи мои, да обръщате внимание на всички, които се стремят да ви помогнат – те трябва да са представители на висшите Светли Сили. Изборът все пак е ваш, но трябва да помните, че тези, които са в контакт с представителите на войнството на Луцифер, няма да преодолеят енергийната бариера и да влязат в Новия живот на Новата Земя.

    Много души са дошли тук на Земята заради Възнесението, затова ви напомням, че ви е необходима само една малка крачка, която трябва да е направена синхронно с датите, за които вече ви казах. Вие ще влезете в това, което в Библията е писано като «царство божие на Земята», в Корана – «рая за правоверните», на изток – «неизяснимото». Тези названия нямат голямо значение, тъй като всъщност описват едно и също явление – осъществяване на всички Божествени Закони на Земята.

Поздравявам ви, скъпи мои, защото ще достигнете до това, за което са мечтали утопистите ви – хората, предвидили такава възможност, тъй като притежават ясна и здрава връзка с висшите си АЗ и Самия Творец. Препоръчвам ви да препрочетете произведенията им – в тях понякога много точно е изобразено това, което ще видите с очите си. И вие ще дописвате романите им, но в личния си живот. Спомнете си, за какво мечтаехте в детството и се концентрирайте върху това – ето коя е главната ви «домашна работа». Мечтайте, скъпи мои, и скоро ще видите осъществени най-неземните си и прекрасни мечти.

    Вече ви споменах за вселенската библиотека в бъдещия живот, а сега ще ви опиша, как ще живеете. В неголеми селища сред природата – познатите ви мегаполиси няма да имат място на новата Земя. Ще придобиете възможности за телепатия и телепортация, за директно виждане на енергиите и способността да ги управлявате с желанията си.

    Чрез телепатията ще общувате не само сас събратята си, но и с представители на други светове. Няма да ви е нужна нова глобална мрежа от типа на Интернет. Ще отпадне необходимостта от предаване на данни с помощта на носители – носител ще е човешкият мозък, който след Възнесението ще работи в нов режим.

Този режим предполага отваряне на тази част, която е отговорна за свръхспособностите ви, които се проявяват по малко и сега, тъй като можете да приемате информация от други планове и оперирате с данни, които не са от вашата реалност. А това е само началото на този процес, който е огромен. Вие не знаете, кои сте, и какво владеете, но тази ситуация скоро ще се промени и не само ще владеете това, което ви е дадено от Твореца, но и ще знаете точно, кои сте наистина. Това знание ще ви донесе освобождение.

В бъдеще няма да работите така, както сега, тъй като няма да има парична система и всеки от вас ще получава определени блага, необходими за живота
му в съответствие с нивото енергия, което трябва да вложи в нещо. Това ниво ще е показателя и мерилото, по което можете да получавате всичко, от което се нуждаете. Затова сега ви призовавам да се научите да работите с радост и удоволствие, тъй като на новата Земя ще има система на обезпечаване на всеки живот. Колкото по-радостно подхождате към отговорностите си, толкова повече любов ще получавате в отговор и това ще е главно правило в новия ви живот.

    Искам да променя представите ви относно това, как ще е устроено всичко, като ви кажа, че никой няма да остане незадействан в процеса на преустройството на новата Земя. Всеки ще има определена работа, в зависимост от това искате или не, но преустройството на новата Земя предполага колективно Творение и всеки трябва да внесе своята лепта. Сами ще решавате, как да вземете участие в зависимост от желанието и таланта си, но всички са длъжни да се проявят. Няма да ходите на работа, а на определени места, където ще можете да окажете помощ на нуждаещите се.

Това изобщо няма да прилича на предишните ви рутинни дейности, тъй като не само ще виждате резултатите от дейността си, но и ще помагате на себе си, планетата и всичко живущо на нея. Това ще е колективна работа, носеща радост и удовлетворение. Ще разполагате с времето и главното ще е, колко добре се чувствате, когато изпълнявате тази или друга работа.

Всичко, което не можете да изпълните с любов и радост, няма да има сила, поради което няма да е действено. Ново за вас ще е и това, че няма да се налага да работите, за да получавате препитание – храна, дрехи. Тези жизнени нужди ще се задоволяват по нов начин в определени, подобни на безплатни магазини, места където няма да заплащате с пари и наличие по сметки, а с количеството енергия, което сте загубили за т.нар. работа.

За изгледа на Земята ви след Възнесението ще допринесе всеки от вас – вие ще я допълните с пейзажи от виденията си и красотата й ще зависи от работата ви. Ще се спра на това, къде ще се намирате по отношение на старата Земя, тъй като известно време ще съществува паралелно с Новата. Това ще прилича на наложени едно върху друго изображения, които си съвпадат с основния контур, но са съвършенно различни в детайлите.

Но това е само налагане и всичко, което е на него няма да се докосва в реалното ви измерение, а ще съществува паралелно. За вас това ще означава, че ще виждате и чувствате, какво става на старата Земя, но тъй като вибрациите ви са по-високи, няма да взимате участие в този стар живот и ще бъдете като невидими за тези, които остават на старата Земя. Техните драми и катаклизми няма да влияят непосредствено на новия ви Свят.

След това разделението ще се подсили и скоро окончателно ще бъдете разделени от това, което се случва на старата Земя, докато не изчезне напълно и не остане само вашата – нова и чудесна Земя. Ще ви повторя още един път, че вие, които сте избрали да се възнесете заедно със Земята, трябва да престанете да участвате в драмите на другите хора. И това трябва да се случи възможно по-скоро, защото такова участие, ще ви кара да забравите, че вашият избор е в друго възприемане на реалността, в която сте в момента.

И вече знаете, че всичко, което се случва с когото и да било, е неговият личен избор и той не е нито по-добър, нито по-лош от всеки друг – той просто е такъв. Искам също изцяло да се отстраните от събитията, които ще стават на старата ви Земя скоро – говоря за зачестяването на природни катаклизми и катастрофи, което е част от очистването на Земята от ниските вибрации.
    
Виждам, че ще ви е необходима помощта на наставниците и приятелите от Висшия Галактически Съвет за да можете възможно най-комфортно да преминете в новия за вас режим на живот. Той ще изисква друго разпределение на действията ви и други методи за постигане на всичко в живота. Вече описах, как ще се измени работата ви, но ще се измени и почивката ви.

Няма да ви са необходими днешните средства за придвижване и ще можете да го правите с помощта на левитацията. За вас няма да има прегради и разстояния, тъй като и телата ви ще са много по-ефирни от сега. Това ви се струва невъзможно сега, но то не е по-невъзможно от сегашното ви общуване с представителите на Висшите Светли Сили. По-рано не сте и мислили, че ще можете свободно да общувате с нас и да получавате съвети, подсказки и много, много любов.

    Всичко, за което ви разказвам, ще се осъществява много бързо, независимо от условията, които е възможно да застанат пред вас. Имам предвид, че жизнените ви сценарии може да са абсолютно различни и да се отличават по съдържание, но тези моменти на преобразуване ще стават в задължителен ред с всеки от вас. В резултат, ще сверявате един с друг, какво се случва, за да намерите общия знаменател, обединяващ ви в едно съзнание, което ще се движи към Възнесението.

    Напомням ви, че независимо от различията помежду ви, ще останете едно голямо съзнание, под кодовото название ЧОВЕК БОЖЕСТВЕН и това е главното ви и определящо качество. В това огромно вдъхновение ще намерите силата за построяване на живота на новата Земя.

Обичам ви много, както ви обичат представителите на Висшите Светли Сили и самият Творец и искам играта ви под название «строителство на Златния век» да започне възможно по-скоро. Затова всички ние искаме да ви кажем за пореден път, че надминахте очакванията и прогнозите ни и за вас са приготвени най-хубавите награди, с които ще бъдете надарени на Новата Земя. Искам да ви кажа също, че сте истински Майстори и Творци, които вече осъзнават могъществото и величието си. Че някога това ще се случи, ви е било известно от най-знаменитите ви пророци. Едгар Кейси ви е казвал, че на Земята ще дойде ера, отбелязана като Божествено присъствие и под ръководството на Твореца. В библията тази ера е под названието «пътуване към Новия Ерусалим».

    Искам също да изменя представата ви за това, какво се разбира под страшния съд. Тази алегория носи в себе си съвършено друг смисъл, различен от този, който влагате. Това означава, че абсолютно всичко, което се намира на Земята, ще претърпи измененията, за които вече ви говорихме. Виждам, че ви е трудно да се съгласите с такава мисъл, че за всички тези промени ще са тревожни и значителни. Но искам да ви обясня, че доколкото сте част от много глобален и величествен план, няма как да видите цялата картина, а прихващате само малки фрагменти.

Пак ще ви повторя – тези промени трябва да изчистят старите енергии от Земята. И пълно очистване ще даде това, че ще можете да живеете в нови, различни вибрации в напълно променена Земя. Това е чудесно. Нея няма нужда да я променяте, защото там ще има съвършен баланс на енергиите – само ще се радвате на този живот и ще го поддържате в това състояние, в което ви е даден за грижа и охрана от негативни набези и дисбалансирани проявления. Подготвяйте се от сега като смените приоритетите.

    Скоро ще разберете за едно интересно явление, което наричам «усещане за нещо, което вече ви е известно, но е скътано толкова дълбоко в съзнанието, че не можете окончателно да го избутате на повърхността и да му отдадете дължимото». Това усещане е дошло от Дома ви, а вие сте в него, когато сте в състояние на пълно умиротворение.

Мога да ви разкажа, какво собствено сте направили, за да заслужите това право да живеете нов живот на нова Земя. То е свързано на първо място с това, че не сте искали да се примирявате със старите енергии. В тях влизат и лъжата, и алчността, и жаждата, да управляваш другите и всичко, което носи разрушение. Второ, вие, скъпи мои, винаги сте били в сянката на безумната гонитба за пари, слава и власт.

Не ви бяха необходими огромните сметки в банките, съкровищата, събирани с цел да се управлява света и другите хора, и останалите атрибути на разложилото се общество. Устремленията ви бяха в областта на духовното търсене и придобиване на висши знания, божествени закони и подчиняване на желанията си на Висшето Ръководство на Самия Творец. Изброих малка част от причините, заради които сте на пътя на Възнесението, но има още много други – скрити във фините нива, които ви подбудиха да приемете идеята за Възнесението и да сте там, където сте в момента.

Няма да изброявам всичко, тъй като ще разберете, каквото трябва, когато му дойде времето. Радвам се за това, че сте пренесли през много въплъщения вярата, че светът е създаден, за да се живее в любов и да се наслаждаваш на този живот – това е главната идея, която е била изначално присъща за живота на планетата ви.

    Ще се промените, както се променя материята под въздействието на високите температури – в пряк и преносен смисъл. Но това не означава, че ще бъдете подложени на топлинна обработка – признаците за въздействието на по-високите вибрации ще усетите като облак, в който потъвате в сън. Въздействието на Божествените енергии предполага, че ще се подадете на изменения на всички нива, включително и енергийното. И те ще са толкова мощни, че нищо старо няма да остане. Ще си останете същите само в усещанията за личността си, като идентификационна единица, която има вашия опит и знания, натрупани до момента. Но всичко останало ще е ново и това ще бъде истинско рождение.

    Мога дълго да ви разказвам, какво ще стане и да ви обяснявам, какво ще се получи в резултат на измененията, но знам, че разбирането ще дойде по-късно. Затова ще ви разкажа накратко, на какво ще прилича това. Ще усетите странно състояние на сън, в който ще видите, как над вас работят тези, които идентифицирате като Наставници или Ангели. Това ще се случва по различен начин за всеки от вас, но процесът е еднакъв – промяна чрез Божията Любов и фините енергии. Възможно е да почувствате състояние подобно на лека умора, когато ви се иска да спите – имам предвид, че няма да можете да мърдате ръцете и краката си, но ясно ще усещате всичко случващо се.

Възможно е да видите ярка прекрасна светлина, сияеща като хиляди слънца, без да ви заслепява и да почувстване огромен енергиен прилив, който ясно ще ви покаже, че се променяте мощно. Нищо няма да ви тревожи и от нищо няма да се страхувате. Усещанията ви ще бъдат приятни, затова ви призовавам да не се страхувате от този процес. Тези вътрешни промени и измененията на телата ви ще станат малко преди самото Възнесение и всички вие ще бъдете предупредени за това.

Само ще спомена, че тези процеси ще стават толкова бързо, че няма да можете да останете дълго в старата форма. Този процес ще ви хареса, защото ще протича в атмосфера на пълна и безусловна любов. Всичко, което сте изпитвали досега в медитациите си, не отразява и частица от тези усещания, съпътстващи Възнесението. Възприятието ви към света ще се промени с падането на Завесата.

С нейното изчезване ще знаете не само кои сте, но и какво е предназначението ви. Една от новите ви способности е да виждате енергиите и да знаете съвсем точно, какво мислят и чувстват обкръжаващите ви хора. В този случай, няма как да се скрие истината. Речта вече няма да е начина ви на комуникиране и винаги ще знаете, къде и с кой са вашите близки. Този нов свят ще ви е много близък, защото енергиите на Дома ще са в него.

Промените след Възнесението ще ви направят способни да постигнете знанието за Висшите Божествени Закони и да разберете, че вие и Твореца сте едно цяло, че сте Божествена Искра, която носи в себе си пълнотата на Божественото Величие. Когато наблюдавате нещо приятно или красиво, то ви носи усещането за съществуването на някакъв друг живот, а това усещане е отглас от енергията на Дома, която носите в себе си и ще бъде с вас на новата Земя.

Ще отбележа също, че остана съвсем малко време. Значението, което влагам, не е това, което имате предвид, и в което знаете, че време все пак ще има. Говоря за нещо, което се съкръщава по обем или изчезва съвсем. Както изчезва водата, изтичаща от обърната чаша. Когато окончателно е изтекла, в чашата няма да има нищо – остава само това, което вие наричате празно. Скоро ще остане само Велика Пустота.

За някои тази концепция е трудна за разбиране и тъй като не можете да си я представите, трудно ще й повярвате. Предвиждам недоумението ви – «какво ще има на мястото на времето, как ще се ориентираме в новия живот и въобще що за живот е това без време?». Мога да ви кажа само, че ще пребивавате в състояние на Вечното Сега – познато ви е от медитациите и практиките за спиране на времето.

Мога да ви кажа също, мои любими, че това състояние ще е такова освобождение, че дълго няма да разберете, как сте живяли по друг начин. Това е чувството на свобода след дълго заточение. А вие наистина ще сте свободни, дори и в други аспекти – свобода на придвижване, свобода на изразяване на собствените чувства, свободата като основен признак за живот в новия Свят.

Ще ви е интересно да разберете, че телата ви ще претърпят изменения и няма да са толкова плътни и ще са по-високи. Изменения ще претърпят и органите ви, които дори сега са започнали да работят в ускорен режим за настройване към новите Енергии. Един от моментите, които показват, че измененията вървят в пълен ход е това, че при всички почти е спрял процеса на стареене на клетките и биологическата ви възраст вече не съответства на паспортната, както казвате, за което ви поздравявам.

При някои ще бъдат проявени ясно способностите за поглъщане на слънчева енергия в голям обем, което им дава възможност да намалят приема на физическа храна. Ще се промените благодарение на вашите ДНК, в които ще се активират нови участъци от възможности. Започнете ли промяната отвътре, ще получите окончателен импулс отвън по време на Възнесението и това двойно въздействие ще ви промени. Променя се и светогледът ви. Ще ви приведа прост пример.

В далечните времена, когато енергиите на Исус са били въплътени във физическото тяло, задачата му е била да измени общественото съзнание. Но енергиите, владеещи тогава на планетата ви, са били толкова тежки и деструктивни, че предвидената глобална промяна не се е състояла изцяло. Идването на Исус е подготовка на почвата за промяна на съзнанието до степента, в която се случва сега. Радвам се, когато виждам, че огромно количество души са приели сега идеите, независимо че църковните ви атрибути се явяват не само остарели, но и препятстващи движението и разбирането на истините, провъзгласени преди близо 2000 години.

    За вас като жители на една от най-красивите планети ще ви е интересно да разберете, че планетата ви е била още по-красива и величествена, когато сте се появили първоначално на нея. Била е покрита с гъсти зелени гори, от които сте оставили малка част. Реките й са били кристалночисти, но сте ги замърсили до степен да не можете да пиете вода от тях. На небето ви са сияели две луни, едната от които сте взривили с непредпазливите си действия по времето на Лемурия.

И това, което продължавате да правите със Земята, не може да не ни огорчава нас, представителите на Висшите Светли Сили. Виждам, че процесът на замърсяване е с такива обороти, че контролът над него вече е загубен. Този и други фактори изиграха ролята си за решението на Твореца да спаси планетата ви.

Вие се явявате този разрушителен фактор, който или трябва да се промени, или да се отстрани изцяло от тази многострадална планета. Тези, които не искат да се променят и живеят с илюзията за отделеност от Твореца, ще са принудени да напуснат тази планета. Тяхно право е да не се развиват и поради това те ще продължат въплъщенията си на други планети, чиито енергии им съответстват.

В старите ви и мъдри книги има отделни фрагменти от този Нов Живот, описан като Рай. Тъй като описанието е било направено тогава, когато нивото на общите ви енергии е било много ниско, сега тази картина е променена, както е променено и това, което можете да възприемате. Възнесението ще се случи едновременно с всички тези, които са приели тази възможност и със Земята ви. Това прилича на случващото се с вас, когато напускате това превъплъщение и отивате на друг план. Когато това се случи, започвате Възнесението си от по-ниските към по-високи вибрации.

Това явление е много известно на всички, тъй като сте се превъплъщавали вече много пъти. Така че, повишаването на вибрациите ще е главният ви критерий, че всичко е започнало. Препоръчвам ви тогава да сте някъде сред природата на някое красиво и любимо ви място – това ще е идеалният вариант за Възнесение. Запасите от храна и вода ще ви направят автономни, тъй като най-големите сътресения на земното кълбо ще са именно в момента на Възнесението. Тези събития ще освободят огромно количество енергия, която ще е заключителна точка в момента на прочистването и обновяването на Земята.

    Промените в живота ви ще спомогнат за прогреса ви като вид, както никога преди. Тези промени са и във възприятията, и в способностите, и в клетките, и в ДНК ще изваят от вас т.нар. Божествен човек. Това няма да е просто название, а същността ви. Този процес е завършващ развитието ви като вид, тъй като той е висше проявление на способностите и талантите ви. Това е висш ранг, ако може така да се изразя, и можете да го получите само, ако сте преминали и усвоили всички предишни, много важни уроци в живота.

Този висок ранг ще ви даде много възможности, които не сте имали преди. Но това е и огромна отговорност пред Твореца и всички представители на Висшите Светли Сили. Може да се каже, че колкото повече ви се дава, толкова повече се очаква от вас – този закон сте длъжни да знаете особено добре. Той ще ви съпровожда в новия Живот през цялото време. Няма да можете да се криете зад незнанието, тъй като ще знаете много относно законите за взаимодействие между вас и Земята, но и за взаимодействието с всичко съществуващо.

Още един важен момент е възстановяването на личните ви истории. Ще трябва не само да осъзнаете КОЙ СТЕ всъщност, но и да започнете да прилагате способности, които са били незадействани и недостъпни за вас. Тези способности и Дарове вече се активират в живота ви, но най-яркото проявление ще получат след Прехода и ще служат заедно с това средство, с което ще съумеете да построите новия Живот.

Защо е възможно това – всички вече сте на петимерното ниво, където действат други закони. Чували сте за тях, а някои дори се опитват вече да живеят, като ги използват. Завесата не ви дава възможността изцяло да се възползвате от тези закони. Засега все още ви е сложно да ги овладеете. Особено когато се касае за по-възрастни души – имам предвид човешката ви възраст в това въплъщение.

    Още известно време Завесата ще е мощен сдържащ фактор, въпреки че изтънява. Но много скоро ще изчезне – тогава ясно ще видите това, за което ви говореха толкова дълго представителите на Висшите Светли Сили. То ще е подобно на падането на завесата в театъра, когато разбирате, че всичко случващо се на сцената и това зад кулисите е част от голяма театрална игра. И с удивление осъзнавате, че пиесата е написана и от вас в това число, и че актьорите са ваши приятели, с които сте се договорили да изиграете този спектакъл.

Но най-удивителното е, че законите, по които е протекла тази пиеса, много се различават от сегашните закони, които царят зад сцената. И ще видите, че злите ви врагове се явяват ваши съратници или другари. Ще разберете, че всичко, което е било изиграно, е част от живота в степен, в която наричате живота кино. То е реалност докато участвате в него, или го гледате, но когато това свърши, се връщате към нормалния си и по-различен живот. Това е реалния ви живот.

Докато спите, сънят е за вас абсолютна и тотална реалност, тъй като в него преживявате абсолютно същите чувства, които и във вашата действителност, която наричате реален живот. Но докато сънят продължава, това е вашата реалност в пълния смисъл на тази думи. Единственият момент, който ви дава възможност да назовете този сън – сън, е моментът на пробуждането. Ако нямаше такъв момент – т.е. ако няма, с какво да сравните състоянието си до и после – имате усещането, че сънят ви е тази реалност, в която живеете.

Падането на Завесата ще бъде новата точка на отчитане, която ще ви покаже, че целият ви предишен живот е бил сън, само че много дълъг и сложен. Не ви говоря метафорично. Имам предвид, че ще имате абсолютно същите усещания, като след сутрешното събуждане и ще си казвате «какъв удивителен сън».

    Ще се сблъскате с много непознати неща. Едно от тях ще е новата ви способност да виждате енергиите. Тази способност ще прояви много моменти, за които е възможно и да не сте готови. Защото виждайки и разбирайки, какво се случва, все пак няма да можете да променяте енергията – няма как да се лъжете един друг. Ще разбирате всичко, което мисли партньорът ви и то абсолютно ясно, без думи.

Това знание ще окаже много силно влияние на живота ви. Вие още сега трябва да се учите да изразявате истинските си мисли без да наранявате другите. Трябва да намерите такава форма на изказ, която да влезе в света, но да не разрушава нищо в него. За това ще ви помогне много един чудесен инструмент, който всички владеете в различна степен – чувството за хумор. Искам да ви кажа, скъпи мои, че това е спасителния ви пояс в ежедневния живот дори и сега.

Сигурно знаете, че чувството за хумор е много мощна пречистваща енергия, която се предава през Завесата без изкривявания. Затова, скъпи мои, ви призовавам да използвате тази удивителна енергия колкото е възможно по-често. И ако владеете изкуството за ползването му изцяло, то предстоящите промени няма да навредят на отношенията ви с близките и обичани от вас хора, тъй като в настоящия момент това е единствения възможен метод за промяна на отрицателната енергия в положителна.

Трябва да усвоите и други важни моменти в Новия Живот. Сред тях са осъзнаването на нарастналите ви способности да влияете на обкръжението и живота си. Тези способности започват да се проявяват вече във вас и можете да видите, не изцяло, че водите по-комфортен и приятен за вас живот. Но това е само началото, тъй като в бъдеще ще можете да живеете именно така, както искате, без ограничения.

Ще има и един несрещан досега от вас механизъм. Имам предвид, че абсолютно всички преобразувания в живота ви ще стават благодарение на това, доколко бързо ще се откажете от предишните си и остарели модели на мислене. Ще поясня тази мисъл така. Всички сте привикнали да действате съвършено еднакво, ако ви се иска нещо. Отначало не много дълго се концентрирате върху обекта на желанието, а след това дълго размишлявате, как да го получите.

Премисляте всевъзможните варианти на действията си и тези на другите и в резултат оформяте понякога достатъчно сложна схема, която може да ви помогне за постигане на желаното. И ако нещо желано ви се струва по-голямо, отколкото можете да си го позволите, веднага си казвате, че то е невъзможно. Ще ми се да разберете разликата между това, което искате и това, което си мислите в този момент. Това действа като гумено топче на ластик.

Отначалото чрез желанието си го притегляте, но веднага го отблъсквате чрез това, което наричате невъзможно. Този закон ще се прояви в новия ви живот много осезаемо и затова сега трябва да се научите да се концентрирате върху обект ана желанията си и да го задържите в ума си без допълнителни уговорки. Ако овладеете този начин за привличане на желаното, много бързо ще можете да построите новия си живот така, както ви се иска. Ако не вярвате силно в това, че са ви достъпни промени от подобен род, то процесът на преустройство на новия живот ще се запъне за вас.

    Аз и представителите на Висшите Светли Сили ви помагаме, за да можете още сега да преустроите живота си с помощта на методите, които окончателно ще проявят силата си след Прехода. Те ще ви накарат изцяло да забравите старите си начини, присъствали във всичките ви превъплъщения. Разбирам, че това не е лека задача и затова още сега настоятелно ви препоръчвам да приемете новият подход за привличане на желаното в живота си.

Един от важните моменти засяга това, как и защо изграждате живота си около демонстрирането на преимуществата си в материален план. В традициите ви към настоящия момент от земно време е, да трупате материални вещи и да ги демонстрирате на другите. Защото човек с много пари или някакви вещи, ви се струва много значим, дори уважаван, което само по себе си е абсурдно. Та нали никой от тези натрупали богатство хора няма да се възползват от него в следващия си живот, да не говорим, че им се налага да изоставят всичко това, когато дойде времето за приключване на настоящия земен план.

От гледна точка на Твореца и всички представители на Висшите Светли Сили това е печално-абсурдна ситуация. Тя може да се промени само по един начин. Вие, скъпи мои, трябва да помните ежесекундно, че сте в това въплъщение, за да получите определени уроци и да изпълните определените задачи. А те никога не са свързани с натрупването на материални блага. Нещо повече – човекът, зает с натрупване на богатство, никога не може да достигне просветление. Това не означава, че трябва да живеете в нищета или да се отказвате от определени удоволствия.

Това означава, че освен това, имате една главна задача – да повишите вибрациите си по един или друг начин. И това е задача за всяка душа във всяко нейно въплъщение. Душите, които забравят за това, рискуват много, защото кармичните им дългове се увеличават толкова стремително, че след това са необходими много животи в трудни условия, за да се отработят. Но пожелалите да повишат вибрациите си заедно със Земята, вече разбират истинската ценност и аз искам да ги уверя, че по-нататъшният им Нов Живот няма да е в нищета или недостатък.

    Промените сте ги забелязали още от 2009 г., когато очевидно за вас обкръжението се е променило много. Тези промени ще прогресират и се забелязват в това, че не можете като преди да общувате с някои хора или да работите вече на дългогодишното си работно място, или слушате друга музика, или правите неща, неприсъщи за вас. И това е част от тези изменения, които се случват с вас на всички нива. Това ще се усилва и е възможно да се наложи да промените изцяло не само обкръжението си, но и образа си на живот.

    С приключването на 2009 г. беше очевидно за мнозина от вас и стопяването на стария живот. Тази година сложи отчетлива черта в него. През 2010 г. тези промени ще придобият завършен вид. Ще ви е необходимо да започнете да мислите по съвършено друг начин и да използвате това ново осмисляне навсякъде. Това ще е нещо уникално за вас, тъй като методите, към които сте привикнали и владеете, вече няма да действат. Няма да ви остане друг избор, освен да усвоите нови начини за работа с пространствено-времевия континиум.

Друг важен момент в предстоящите промени ще е узнаването на частта си, въплътена на Земята. Имам предвид това, което се нарича две сърца в едно или пламъка на близнаците. Тези енергии са част от вас, но в друго физическо тяло с противоположен пол. Именно противоположният им пол е притегателната сила за вас. Ако срещнете своя пламък на близнаците, няма да сте равнодушни, защото ще се познаете, както образа си в огледалото. Тези срещи за много от вас ще донесат много промени и ще са отправна точка за Нова Велика Любов.

Ще съумеете да изградите отношенията, за които преди сте мечтали – съюз на основата на взаимното разбиране и единство, което ще прояви най-доброто и прекрасното във вас и партньора ви. Те ще ви покажат, какво значи любов без условия. И ще можете да отдаване на света вашата част от
любовта, която ще се прояви чрез тези отношения. Това ще е наистина чудесно, защото ще промените изцяло представите си за това, какъв може да е съюзът на две души, основан на безусловната любов.

Всички тези изменения са следствие на промените, които са станали в общочовешкото ви съзнание за не много дълъг по земните мерки период. Този скок в съзнанието ще доведе до тези възможности, за които в календара на маите се говори като за «СТЪПКИ КЪМ БОГА». Тази ваша стъпка те са я видели още преди настъпването на този век, тъй като не само са създали това, което възприемате като време, но и са тези, които създават завършека му.

Те в пълния смисл на тази дума са Майстори на Илюзията, които ще ви помогнат да изтриете тази илюзорна част от живота си. Тези стъпки ще ви помогнат и за другата ви задача – да възстановите възприемането на действителността след Пробуждането. Когато се окажете в Новия Свят, ще видите, че предишният ви живот е бил сън и това ще породи много въпроси. Да намерите отговорите на тези въпроси ще ви помогнат представителите на този Велик Народ.

Искам да ви поясня, че в момента сте в състояние, което е «сън с отворени очи», макар че сте на сто процента уверени, че не спите. Тази главоблъсканица ще се разреши за вас тогава, когато се събудите в по-висока реалност. Подчертавам още веднъж, че това ще е пробуждане след продължителен и много изкривен от различен род енергии сън.

Преходът не само е възможност да се види повишаването на вибрациите, но и е възможност за изтриване на кармичните дългове. Ще се спра на това, тъй като неправилно се разбира от вас. Всеки идва на Земята с карма, която трява да се отработи. Това значи, че трябва да превръщате отрицателните енергии в положителни и да извличате определен урок от този процес.

Така беше с всички до този момент и ще продължава за тези, които ще останат в старите енергии. Но тези, които ще изтрият кармичните си дългове чрез Прехода, вече няма да попадат в ситуации, свързани с отрицателни енергии, за да научат урока си. Вече ще получавате уроци без болка и страдание, без болести и всичко това, което беше призвано да ви обучава за нещо в старите енергии.

Неотдавна се сблъскахте с «разслояването на енергии», което в различна степен сте усетили в животите си. Досега положителните и отрицателни енергии се срещаха в живота ви като коктейл, но оттук-нататък те ще се разделят. И ще усещате това, като че ли някаква сила отделя зарядите ви и енергиите, които им съответстват.

Предвиждам въпросът ви за това, какво се случва с негативните емоции, и как могат да се отделят те от позитивните. Част от негативните енергии отиват в Земята за преобразуване, тъй като Земята е способна не само да ги неутрализира, но и да ги превърне в положителни енергии. Другата част се съединява с общата енергия на Човечеството, за да се преобразува по времето на великия Преход и именно тя ще даде тласъка за окончателното преобразуване на Земята. По този начин се явявате тези, които способстват за очистването на Земята.

Това разслоение на енергиите се проявява и в реакцията ви към околните. Много от тях, които преди безболезнено са общували и сътрудничели, дори дружили с вас или ви оказват специфично въздействие, ще престанете да ги разбирате и възприемате както преди. Тази промяна във възприемането ви е свързана с разслоението в енергиите, което се случва с вас. Това може да приключи не само с невъзможността да ощувате с тях, но и да сте близко до тях. Искам да разберете, че причина за това няма да е, че сте престанали да разбирате тези хора, а че вече виждате полето им.

А това е най-голямото изпитание, което ви очаква в близко време. Вие няма да можете да спрете този процес и за мнозина ще се наложи изцяло да променят обкръжението си, тъй като ще им е физически невъзможно да са до хора с преобладаваща отрицателна енергия. Ще ви е наложително да прекъснете това общуване, иначе дисонансът не само ще ви повлияе психически, но и ще предизвика разстройство в организма ви.

Промените след случващото се с разслояването на енергиите, ще са това очистване, което Земята и болното й тяло дълго са чакали, а и за което сте помолили Твореца за помощ. Така изцяло, тя и животът ви се бъдат прочистени. Освобождавайки старите енергии, свързани с болката, алчността, жаждата за власт и др.подобни нарушения, ще се освободите от влиянието им изцяло и на тяхно място ще дойде Божествената енергия на Любовта.

Щеше да бъде прекрасно, ако можехте още сега да отправите тези енергии към Земята, за да се преобразува. Това ще помоге не само на вас, но и на Земята, която има нужда от допълнителна енергия за окончателно изменение. Вашата помощ е в изпращането на любовта си и благодарността за това, че тя е Майка за вас, която ви обича и бди над вас, разрешава да ползвате тялото й, за да можете да живеете и получавате опит.

Тези от вас, които още не са се сблъскали с процеса на разслоението в енергиите на собствения си живот, скоро ще открият, че цялото им обкръжение стремително се променя и ще разберат, с какво са свързани тези събития. Искам да ви кажа, че измененията не само ще ги разбирате, но и ще сте готови за тях. Това е едно от условията, които човешкото съзнание поиска от Твореца. Затова ви се дават най-различни знания за предстоящите събития и за това, какво трябва да се предприеме, и какво ще се случи в едни или други моменти.

Самият аз съм идвал тук в човешко тяло и чрез живота си показвах, как трябва да се следват Божествените закони. По този начин ви помагах да променяте на вирациите си. Но сега нещата са малко по-различни – нужна ви е помощ възможно най-бързо. И аз ви я давам по нов за себе си начин. Благодарение на душата по име Анаис ще можете да получавате информация директно за предстоящите събития.

Често ме разбирате неправилно – говоря за момента на Прехода и специално за Възнесението. Това са две различни неща, но вървят ръка за ръка и ще случват първо като Преход и след това като Възнесение. Това ще се случва еднакво за всички в живота ви. Отначалото ще осъществите прехода към новото ниво окончателно и безвъзвратно.

Тъй като сред вас има души, които са на по-високо ниво, те често задават въпроса „кога ще се случи това окончателно?”. Но има много, които тепърва започват движението си към по-високото ниво, за тях е невъзможно да бързат. Необходимо е общите вибрации да са на едно ниво и това трябва да се ускори. А това ускорение ще стане по пътя на разслояването на енергии и ще бъде крайна точка на Прехода.

    Всички тези изменения имат за цел да изменят самият живот по принцип, но значението на бъдещия живот и това на сегашния са различни неща. Всичко, което сега виждате около себе си е много променено от разбирането за самия принцип на живота и целите му. Главният мотив на Земята сега е заработването на пари и харченето им за удоволствие. А това противоречи на великия Божествен Закон, според който животът е непрекъснат поток енергия, стремящ се към съзидание.

Този главен принцип е практически изцяло забравен от вас. Отсъствието му в живота ви е довело до пълното разграбване на природните ресурси и изтощаването на недрата, унищожението на горите, част от флората и фауната, променения от вас ландшафт. Земята не е създадена за това, а е била диаманта в космическото пространство, чиято задача е да стане жива Библиотека за ползване от различни същества. Вие не само сте забравили, че трябва да поддържате живота, но и че сте деца на Твореца.

За малко ще се спра на момента от свещенното ви писание, който се нарича христово пришествие. Там той е описан като съд, където праведниците ще се възнесат, а останалите – в пъкъла. Но този процес не се тълкува буквално. Той ще протече на фино ниво и се има предвид това, което вече знаете като разделяне на енергиите. Т.е. не според живота ви, защото Божествените Енергии са тук, за да ви помогнат. Всяка душа сама ще избере дали ще е служител на Светлината и ще се ръководи от Божествените Закони.

Виждам, че както и преди имате големи съмнения. Те са свързани с вътрешния въпрос ,,Нима това наистина ще се случи и ще бъдем щастливи и свободни, без тази огромна армия сметкаджии и разбойници, които прикриват ограбването на народа в собствена полза привидно служейки на него.” Искам да ви кажа, скъпи мои и любими души, че скоро ще настане такава реалност, която ще промени човешката история завинаги. Ще се освободите от старите енергии. Това ще ви хареса, но в началото ще усещате определено съмнение дали това се е случило.

Тъй като виждате неголям фрагмент от случващото се, всичко ще ви се струва в реда на нещата и няма да предизвика голямо вълнение. Егото ви нашепва, че на Земята са минали разнообразни сюжети и това, което се случва не е по-различно от случилото се дотук. Тези мисли ще поддържат в състояние на илюзорен покой, което не ви харесва, но пък сте свикнали с него. Това състояние ще залъгва съзнанието ви и често ще предпочитате да не забелязвате глобалните процеси, които вече са видими.

Слънцето ще се прояви не в съвсем обичайния си образ и на Земята ви ще идват частици, за които учените не знаят. Те променят всичко, до което се докоснат. Те заставят всичко да се ускорява и променят полето на Земята ви и всичко, което е на нея. Това е част от процеса за ускоряване и очистване. Промените на Земята са не само резултат от вашите внедрявания в природата, но и от реакцията на самата планета на всичко, което правите.

Това е видимата част на това, което се нарича смяна на полярностите, която ви предстои да видите. Оста на въртене на Земята ще се отклони и в резултат тя ще се движи по друга орбита. Това ще доведе до цялостна промяна в движението на небесните тела. Всичко ще бъде предизвикано от мощна енергийна вълна, която ще премине по Вселената ви. Тази енергия като мощен лъч ще проникне навсякъде и ще я преобрази. С нея ще бъдат внесени новите Божествени Кодове за развитие на същността в съответствие с Божествения План за Развитие, който предвижда преминаване на по-високо ниво в безкрайната спирала на развитието.

Ще добавя, че от момента на климатичните промени на Земята мина достатъчно дълъг срок и сега в паметта ви няма ясни граници и образи за това, че тези изменения вече са много големи. Съзнанието ви има способността да се приспособява към определени процеси и за вас това е постепенна промяна (въпреки, че не е, ако съпоставите, че за вашите усещанията това са няколко десетки години, а за нас – няколко секунди). Тези промени са изгладени от земното ви възприемане за времето, поради което ви се струват бавни и постепенни, не като скоростта на тайфун, който налита внезапно. Така придобивате илюзията, че тези процеси ще продължат в същия ритъм, което е голямо заблуждение за възприятията ви.

Искам да ви кажа, че това, което виждате и усещате като твърдо, е енергия, която е в постоянно движение. Именно това движение дава възможност на света да съществува. В този постоянно движещ се свят няма нищо, което да си остане същото и това е главното условие за съществуването на живота. И ако видите енергията така, както тя тече през Вселената, ще сте потресени, тъй като ще разберете, че вещите, които мислите за твърди, не са такива.

Те също се състоят от вечно движеща се енергия, но на друга скорост. И тази скорост създава усещането за плътност. С разбирането на това ще дойдете до друго отношение към всичко обкръжаващо и към случващото се в живота ви, тъй като никога не сте едни и същи в пълния смисъл на думата. Вие също с времето се променяте и това се отнася, както за тялото ви, така и за финото ви ниво.

Никой от вас не е очаквал, че може да се промени сам и да промени историята си. Това е толкова необичайно и ново, че досега не можете изцяло да повярвате. Но заедно с това усещане присъства и усещането, че всичко е възможно. Това състояние на двойственото съзнание също се усилва с течение на времето. То е свързано с това, че в полето ви присъства явно разделяне между новата енергия и това, което ви говори умът.

През цялото време виждате тези моменти едновременно и това създава ново състояние на съзнанието, което не може да се разреши чрез логическите размисли. В него има фактор, който не може да се осмисли чрез ума. Този фактор е т.нар «изпълнение на Божествената Воля». А тя не е нещо, което може да се осмисли и разположи по полиците на ума ви. Това е абсолютно нова характеристика на енергиите, които идват на Земята.

Вие нямате ориентири за това, какво се случва, и как ще свърши това. Знаете, че много неща се промениха за последните десетилетия, но това не е решаващо за размислите ви, защото според вас, всичко винаги се променя и нищо не прилича на предишното. Но въпреки това ви прави впечатление, че промените не са били никога толкова стремителни. И така сте пред реалност, която ви кара да се промените вътрешно и това е потвърдено от много научни открития, направени от учените в последно време.

Тези промени носят ново послание за ума ви и точно разбирате, че промените, за които се говори в древните книги и пророчества, са вече в полезрението ви. Това вълнува въображението ви, въпреки, че умът продължава да настоява, че това е невъзможно. С този двойствен поглед вие продължавате да живеете и да не разбирате, кой е верният.

Ще се спра на нюансите във възприятията ви, защото са важни за разбирането на общата картина. Искам да разберете, че всичко, което виждате пред себе си е вълшебна илюзия, която скрива за вас истината за света. А тази илюция не може да бъде отправна точка в разсъжденията ви, тъй като води до неправилни изводи. Няма да можете да видите истинската реалност докато не промените стъпка по стъпка разбирането си за същността на явленията.

Този главен постулат е бил известен на много от Учителите, които са идвали тук, за да променят възприятията за обкръжаващото ви. Аз също като тях ви казвам – видимият свят е абсолютна илюзия. Това е подобно на изглеждащото на екрана на телевизора, което е много реално, но всъщност са движещи се картинки. Но те ви увличат, вие преживявате определени емоции и едва след изключването на телевизора, ставате и продължавате да живеете собствения си живот.

В този ракурс животът ви е определен сюжет, който сами сте създали и преживявате като реалност. Този сюжет ще бъде завършен, когато се пробудите в Новия Живот и разберете, че е бил само илюзия и се заемете с реалния живот. Заради Завесата, това засега е тайна за вас и не виждате истинския живот. Тъй като той минава на по-високо фино ниво, ще имате възможността да видите тази реалност чрез определени чувства, знания и сън.

Имате шанс не само да преминете невредими през всички катаклизми, но и да повишите вибрациите си, за да ви е достъпно следващото ниво, без да се налага да напускате физическото си тяло за това. Такива ситуации не би трябвало да ви плашат, тъй като осъзнавате, че служат за развитието ви, а и винаги можете да помолите за помощ Твореца и всички представители на Висшите Светли Сили. Ще се отнасяте към бъдещия си живот като към удивително приключение.

Имали сте това страстно желание да влезете във физическия свят и да изпитате целият диапазон от усещания. Наистина много сте искали да участвате в експеримента, признат за най-велик в историята на всичко Съществуващо. Този Велик Преход ще бъде най-незабравимото събитие за всичките ви безконечни въплъщения.

С тази велика Игра под името Възнесение, за вас и за тази планета, ще имате шанса да промените изцяло картината и на други планети, намиращи се наблизо. В тези планети, като живи и осъзнаващи себе си, ще се появи възможността към еволюционен скок на това ниво, което е по-високо от досегашното им. При вас, като при представители на човешкото съзнание, ще се появи нова възможност да живеете и да се развивате по нов начин.

С изтъняването на Завесата ще получите обратно Даровете и способностите, които сте имали в предишните си въплъщения. Това ще ускори развитието ви като човешки вид и ще са ви достъпни много сфери, толкова плътно закрити досега, че ви се е струвало, че такива няма. Органите ви на чувствата са ограничени, както и умът ви. И независимо, че официалната ви наука вече е доказала че, това което виждате с очите си, не съответства на това, което може да се види с новите техники, вие считате вашите възприятия за единствено правилните.

Има голяма раздвоеност на ума, която ви прави неспосони да постигнете реалността в истинското й проявление. Умът ви полага колосални усилия, за да ви задържа в абсолютно изопачено съзнание, с мисълта, че само видимото е реално. Това състояние на съзнанието е опасно, защото ви задържа в ниските вибрации и не ви дава възможност да осъзнаете нито причините в живота си, нито целите и предназначението им. За това се казва, сънуване с отворени очи.

От факта, колко бързо ще намерите пътя, зависят много събития в животите ви. Ето това е крайъгълния камък на въплъщенията ви. Това търсене, което сте започнали с първото си превъплъщение на Земята, някога трябва да приключи. И само възсъединяването с душата си или с висшия си АЗ и Твореца ще ознаменува завършването на този, както ви се струва, безкраен път. И тази задача се решава по много начини.

Тя съдържа в себе си и отговора, ако въпросът е правилно поставен. И във всеки отделен живот за вас ще съществуват много начини да намерите тази тясна пътека, която ви съединява с Твореца. Ще ви се дадат много съдбоносни моменти, които да ви завърнат към правилното направление и да ви покажат пътя. Дори и да не ги познаете и да не ги разберете, това може да се повтори няколко пъти, за да можете, скъпи мои, да осъзнаете посланието.

Чрез множество животи оново и отново се въплъщавате на Земята и всяко от тях може да стане това, с което ще осъзнаете значението на Небесата, живейки на Земята. И в този живот ще има съвсем друг, Велик Смисъл – да преминете с въздушна лекота, присъща на великия и свободен дух, временно облечено с физическо тяло.

Вие имате още няколко нови перспективи. Още в тази година съществено ще се измени международната система, същестувала досега. И абсолютното й болшинство, преживявало като в транс, ще се пробуди под въздействието на тези много сурови промени и природни катаклизми, които вече се случват навсякъде. Това ще даде огромен тласък за пробуждането и осъзнаването на тези души. Това ще е катализатор, който ще освободи мощна енергийна вълна и тя при общо желание, може да повиши вибрациите ви.

Има още един момент – необходимостта от това, съзнанието ви да се съедини масово със Съзнанието на Висшите планове и Твореца. В този случай много бързо ще се промени постановката на планетарните енергии. В резултат ще има съвършено друг свят, чиято честота на вибрации ще бъде по-висока от предишния. Така без големи сътресение ще се смени планетарното ви бъдеще. Този вариант за развитие на събитията също е възможен.

Веднъж в историята ви имаше момент, когато можехте изцяло да промените хода на живота си и да получите абсолютно нов свят. Това щеше да е огромно ускорение на развитието ви. Но за съжаление, не поискахте да се възползвате от посланието на Твореца, предадено ви чрез неговия син Исус. Този епизод обърна много към Твореца, но не стана за вас това, което трябваше в действителност – да придобиете Божествено Съзнание.

Той трябваше да доведе до еднобожие, както понятието е известно при вас, т.е. да осъзнаете, че Бог е един, и че всички имена, които са му били давани, са просто вашето виждане за Този, който не може да бъде наименован. Трябваше да осъзнаете, че абсолютно всички сте Деца на един и същ Родител и такова трябваше да е съзнанието на всички.

Нямате друг изход освен да започнете да сътворявате с любов, просто няма друга алтернатива за доброто. Чудесата в живота ви ще се появят едва след като го осъзнаете и приложите в живота си. За тези, които продължат да действат в стария ключ, светът ще им поднася все повече негативни ситуации.

Всички трябва да осъзнаят, че имат избор – да действат така, както в миналото, ускорявайки негативните и разрушителни процеси в животите си или да действат от позицията на любовта към всичко и да построят Нов и Удивителен свят. Той ще бъде изпълнен с енергията на любовта и ще ускори скока ви на ново ниво. Този чудесен и много бляскав свят ще стане за вас нов дом, който вече никой и никога няма да може да разруши, а животът ви в него ще ви удивява и радва като при среща с позната приказка.

Източник: lightray.ru
yosif.net
Превод: Анита
.Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .