Банер
b58016476631f063c076cec6592a4019.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Въведение в науката на безвремието
Написано от Маг Селена   
Понеделник, 21 Май 2012 10:13

Кратка история на Земята - 1 част
(продължение)

Повечето от читателите на тази книга, са изучавали история в началното и средното училище и колежа. Този курс няма да прилича на нито един исторически курс, който сте завършили в така наречените традиционни училища на Земята. Днес ще разгледаме истинската история на вашата Земя.

В първата си книга "Живот на предела", записващият посланията по този канал е описал кратката история на Земята, но дори и тя е непълна. Ние ще се опитаме да нарисуваме историята на вашата планета с по-широко намазана четка, имайки предвид, че времето и пространството са илюзорни по своята природа и всяко изображение на времевите линии е подложено на изкривяване. Времевата рамка, която ние даваме тук – е груб еквивалент на вашата съвременна триизмерна времева линия. Въпреки това, времето може да се променя и модифицира посредством вашето осъзнание. Следователно, историята не се пише върху камък, а представлява нещо като непрекъснато плетене на платно от събития, които непрекъснато се представят и преписват.

Времето напомня на безкрайно голямо платно, от което всяка нишка представлява по себе си възможност или вероятна реалност. Триизмерен свят – това са серия от нишки, зафиксирани в енергийната среда на Акаша. Всяко събитие в триизмерноста – това е отпечатък и този електрически импулс се регистрира като "наистина случило се". И все пак, всяко "наистина случило се" събитие може да бъде преместено в друга времева линия, и вие, възлюбени мои, можете да прескочите от една времева линия към друга, както индивидуално, така и колективно. Следователно, ако искате да промените историята, вие можете просто да изберете друга нишка в платното и да я направите своя нова времева линия. В своята физика експерименти с тази идея, вие наричате "квантово заплитане", или объркване.

Във вашта науката има теория на Принципа на Неопределеността. Тя твърди, че всички субатомни частици са обкръжени от полетата на вероятностите. И само тогава, когато ние се съгласяваме на желания резултат, частиците започват да се държат по определен образ.

Вашите времеви линия работят по точно такъв принцип. Когато група души решава да пребивават на определен творчески път, безкрайното поле на вероятностите се стеснява и създава конкретен резултат.

Въпреки, че резултатите се записват в средата на Акаша, вие сте свободни да си сътворите толкова сценарии, колкото искате (в рамките на свободната воля). С други думи, в зависимост от творческия импулс, вие непрекъснато сътворявате нови времеви линии. Въпреки това, времеви линии, които сътворяват големи групи от души (такива като човечеството на Земята), обладават много висока енергия и стават най-значителните проявления.

Във втората част на тази книга ще видите, че съществуват три първични времеви линии, сътворени на Земята. Те са предназначени за 3-та, 4-та и 5-та плътност. Почти всяко същество на Земята ще получи една от тези три реалности. И сега да се върнем към времето и подробното описание на историята на вашата планета.


В началото

Вселената, в която се намирате, е възникнала преди около 20 милиарда години във вид на точка от светлина в Ума на Бога. Тази точка на светлината се е намирала вътре в по-голям точка на светлината, тя от своя страна се е намирала в още по-голяма точка от светлината, и така нататък до безкрайност. Има аспект на Божественото, който винаги съществува. Той се разширява и свива безкрайно много пъти. Целият живот е непрекъснато разширяване и свиване, и много напомня на картинките от цветни стъкълца, които вие разглеждате с вашето устройството - калейдоскоп.

Преди около 20 милиарда години е започнала фазата на разширяването. Точката от светлина се е разширявала навън в пустотата, процес, които вашите учени наричат "Големия взрив".

В един период на малките фази на разширяване, които са последвали след Големия Взрив преди около 4,5 милиарда години, от първичния прах и газ се е формирал един свят, който вие наричате Земя. Както при всички новообразували се светове е имало водород и някои други газове, които не съдържат никаква форма на живот, която вие знаете. По време на този химически процес, Божествеността, пребиваваща във фазата на разширението, се е видоизменила в единица съзнание, която по-късно е станала известна като душа. Тези първични души, някои от тях се наричат Основатели, и имат това, което ние представляваме. Ние сме били първичните искри на светлината, разкрити от Божествения Източник по времето на това разширение. Нашето отделно битие е започнало преди милиарди години и подобно на вас, ние сме се отправили на път, за да изследваме Творението.

Ние открихме милиони планети, които са в ранен стадии от своето развитие, включително и вашия свят. Ние се оставаме под формата на искри въпреки, че на вас бихме ви приличали по-скоро на големи синьо-бели звезди. Поради относително разреденото ниво на нашите вибрации (в сравнение с вибрационното състояние на проявилите се светове), не бихме могли директно да изследваме живота на нито една от тези планети. Затова на нас ни е значително по леко да се реем над атмосферата на тези светове и да наблюдаваме за протичащите там химически процеси.

В един момент от вашия континуум на време в- пространството (приблизително преди около един милиард години), решихме да внедрим една малка част от себе си в развиващите се светове, за да ги изследваме по непосредствено. За тази цел, създадохме множество енергийни патерни/модели - предвестници на това, което вие наричате молекулата на ДНК. Вие бихте ги наричали "светлинни пакети" от съзнателна енергия. Светлинните пакети могат да понижат своите вибрации до това, което наричате 9-та или 10-та плътност. В това състояние, успяхме да сътворим сложни конфигурации на светлинни кодове, които сега наричате ключове на ДНК. Ключовете на ДНК се явяват реални строителни блокове на живот, както го знаете. На следващо място, ние сме уплътнили ключовете до 7 плътност - първото ниво на реалната молекула ДНК. Като същества от 7-ма плътност, най-накрая бихме могли непосредствено да изследваме разширяващата се Вселена в качеството си на обитатели на развиващите се светове.

Ние си разпръснахме семето по всичките вселени, влизайки в много области все още разширявайки се като галактически клъстери (Клъстер – натрупване). След това, когато клъстерите се видоизменят в отделните галактики, ние започнахме по-горе описания процес и се "въплътихме" в няколко региона от всяка галактика. Вашата галактика, която вие по някога наричате Млечния път, е била засеяна в няколко квадранта. Вашият квадрант е започнал в това място, което вие наричате регион на Лира/Вега (Лира – съзвездие от северното небесно полукълбо, между Херкулес и Лебед/Вега – звезда от първа величина в съзвездието Лира). Именно тук, чрез манипулиране и пренареждане на кодовете на ДНК, са се появили първите форми от 7-ма плътност. За усъвършенстването на процеса са били необходими около 900 милиона години. Само през последните 100 милиона години на нас ни се е отдало да създадем форми на живот във всички плътности до трета.

За повечето от душите на Земята е труден процеса на постигане на отделяне. Най-добрата аналогия, която ние можем да предложим – е делението на клетките. Всяка клетка, отделяща се от родителската клетка, по право става отделна, индивидуална клетка, също така могъща и творческа като родителската (ако не и повече). Всяко същество, отделяйки се от родителското АЗ (ядро от 12-та плътност), е станало суверенно, самостоятелно същество или цялостна и завършена душа, която се появява в 7-та плътност, растяща и развиваща се във времето и пространството.

Всеки фрагмент, започвайки да осъзнава своите висши фрагменти е способен да изравнява, да се свързва и по
 този начин да си спомня състоянието на единството с Източника на енергия. По същество, всеки фрагмент на АЗ е непосредствено свързан с ядрото, а ядрото е непосредствено свързано с Божественото (един Безкраен Източник).

Процесът на спускането във форма се нарича инволюция. Аспект на Божествеността е все по-диференцирането и разширяването навън на себе си, във всички по-ниски плътности (в действителност, стават все по-плътни) до тогава, докато не се достигне нивото на простото съществуване. С други думи, част от Същността на Бога е през цялото време да се разширява навън до нивото на чистото елементално съзнание или 1-ва плътност. Такава плътност вие наричате неорганично съществуване, най-простото проявление на което се явява елемента водород. Веднага след като във водорода е проникнало съзнание е започнал процесът на еволюцията.

Разбира се, вашите учени не могат да измерят нивото на съзнание в 1-ва плътност, защото тя е безкрайно малка в сравнение с 3-та плътност. Въпреки това, те са открили това, което вие наричате "кварки", а вие имате и една единица за измерване, известна като "константа на Планк". Тези единици се явяват аспекти на съзнанието от 1-ва плътност и служат като средство за измерване на силите, стоящи зад квантовите флуктуации. Ние осъзнаваме, че (чрез този медиум) встъпваме пред широката публика и затова ще се въздържим от техническата и научна дискусия. Някои от вашите квантови физици са открили връзка между материята и съзнанието. Съветваме учените да изпълняват своето собствено проучване.


Поглед към изпадането от благодатта

Във вашите религиозни писания се казва за събитието, което често се нарича "изпадне от благодатта", "първородния грях" или "първопричината". Бихме искали накратко да разгледаме истинското значение на "изпадането/падането".

Като индивидуални души вие сте се появили в 7-ма плътност. И когато вие доброволно сте излезли и поискали да бъдете част от експеримента на Земята, на вас ви се е наложило да си понижите вибрациите до това, което обикновено се нарича 4-та и 5-та плътност. Телата от 4-та и 5-та плътност (са носители използвани за изследването на световете от 4-та и 5-та плътност) са много плътни в сравнение с телата на 7-ма плътност (по същество форма на същност на първичната душа).

Когато вие сте понижили вибрациите на изследването на външните светове на Творението - в света на 3-та, 4-та и 5-та плътност – се е наложило да се създаде тяло, което е способно директно да изследва тези светове. Формата, която вие заемате сега е известена като човешка форма от 3-та и 4-та плътност, била е особен носител, необходим за непосредственото изследване на Земята в ранните й периоди от време.

Когато вие влезете в физическото си тяло, плътността на тази форма напълно поглъща вашето съзнание. Тя е пленителна, хипнотизираща и привличаща, и вие забравяте, че се явявате душа от по-висока плътност, просто само "обличащо" тялото за изследване на външната вселена.

Изкривеното възприятие, възникващо в резултат на уплътняването на душата, наричаме изпадане/падение, първопричина или първородния грях. Думата "грях" – е неудачен термин, от което се подразбира, че с вас нещо не е наред. Той се използва за да дадат указания на вашите взаимоотношения с Твореца, които са се влошили по време на изпадането, и това се е изразило чрез силно изкривените възприятия. При такова възприятие вие се чувствате отделени от Твореца; вие смятате, че Твореца ви осъжда за вашето поведение и това, което е по-лошо, съди ви вас и оценява вашите достойнства като видове. Всичко това – е в резултат на изкривеното възприятие на себе си като същество отделено от Твореца.

Така, че идеята за греха първоначално се е появила от изкривената идея, че тъй като Бог ви обича по-малко, защото вие се намирате в плътна форма и живеете на Земята в плътна форма. Това съждение е свързано с основната грешка на възприятието, указваща на това, че вие сте отделени от Бог и че Бог изисква подчинение на определени закони и принципи. Разбира се, това е абсурдна идея, защото законите и принципите на вселената не се променят, не реагират и не се отхвърлят или приемат от душата, само защото тя се ползва от свободната воля, за да избира да игнорира или "нарушава" тези закони.

Можете да скочите от висока сграда и да призовете закон по-силен, отколкото закона на привличането и вместо да паднете ще полетите или поплувате. Въпреки това, във вашия свят, повечето от душите не са се научили да овладяват по-високите законите и съответно в такива случаи ще бъдат доведени до смърт. При разрушението на телата и жизнената сила отива някъде другаде. Законът на Привличането не се интересува от това, усмихва ли се или не човек, дали скача от високи сгради, тъй като за закона на привличането е просто закон на привличането, точно както закона за електромагнетизма – е просто закон на електромагнетизма.

Несъмнено, идеята, че Бог наказва душата за нарушаването на естествения закон – е една погрешна концепция. Първо, законът не се нарушава. Въпреки това, вие имате свободна воля да вярвате, че сте нарушили законите на Бога или че можете да установите свои собствени закони в противоречие от законите на Бога. Много хора са установили закони, които вие наричате с различни имена, включително и "закони на тъмнината." С цел противовес на законите на Бога, вие сте създали концепция на дяволските сили като противоположни на законите на Бога. Така вие съдите и казвате: "Тези същества са лоши, а тези - добри", и така нататък.

Въпреки, че в нашите послания, ние често използваме термините "светлина" и "тъмнина" в тях не се включва съждение, мнение. Нека да изясним нашите определения.

Говорейки за светлите и тъмните същества, ние говорим за душите, които живеят от една страна в съответствие със законите и принципите на Бога и от друга страна на установяване закони и принципи, привидно противоположни на законите на Бога.

Движейки се по доминантната времева линия на Земята, ние ще изследваме различни цивилизации, включващи определени периоди от време на планетата, известна като Пангея, Лемурия и Атлантида, които са били първите три основни цивилизации на Земята, след което сме преминали към това, което някои наричат четвърта основна цивилизация - да съвременната цивилизация. Четвъртата основна цивилизация включва цивилизациите съществуващи през последните 10 000 години.

Също така, ние ще обсъдим извънземните, които днес се намират на вашата планета и около нея, тяхната роля и функциите, които имат в грандиозната схема на нещата. На следващо място, ние се обръщаме към вашето бъдеще за това, което наричаме "измененията на Земята" и значението на тези събития.

Ще обсъдим уроците, научени или не научени от предишните цивилизации и ролята на тези уроци в това, което се случва на Земята.

Имайте предвид, че във вашия свят съществува едно ниво на реалността, наречено свободна воля. Ние наричаме това ниво на реалност, а не просто способността да правиш избор или да направиш нещо. Въпреки, че свободната воля - това е качеството, което ви е връчено от Божественото Ръководство, като в областта на свободната воля Вселената работи малко по-различно, отколкото в сферите над нея.

И свободната воля и предопределението действат и имат еднакви правомощия. Във вашия жизнен опит те съществуват заедно и едновременно. Съществува огромно количество информация, която бихме искали да споделим. Но тъй като природата на линейното време и обема на вашето внимание не подхожда на това, че за нас е малко вероятно да ни се удаде да вместим всичко свързано с темата на страниците на тази книга. Така, че сега ние ще преминем към темата на коренната раса.


Коренната раса на човечеството

Както красноречиво е описано в книгата си Лиса Ройал Призмата на Лира: Изследване на галактическото наследство на човечеството,7 (7 Lissa Royal, Keith Priest. The Prizm of Lyra: An Exploration of Human Galactic Heritage.) основната коренна раса на човечеството е възникнала в звездна система Лира/Вега. В нощното небе, една звездна система Лира/Вега се вижда с не мощни телескопи или дори с невъоръжено око. Ние няма да посочваме нейното местонахождение, тъй като то се променя в зависимост от въртенето на Земята и смяната на сезоните. Ако искате вие може да погледнете на звездата картата.

Божествеността е сътворила индивидуалните души, известни като Основателите (които се явяваме ние), преди милиарди години по стандартите на земното време. Човешките души са започнали живота си в 7-ма плътност в съзвездието Лира/Вега. Всички читатели на тази книга и повечето от душите на вашата планета са започнали индивидуалните си въплъщения, като души  на 7-ма плътност в Лира/Вега.

Експериментите са продължили 900 милиона години; в това време по Земята са ходили много странни и екзотични форми. С някои от тях вие сте запознати включително и динозаврите. Тези форми на ДНК се явяват странични продукти от нашите изследвания и изследванията на други групи, които работят заедно с нас.

Приблизително преди около 100 милиона земни години, главното място на раждането на индивидуалните души се мести в звездна система, известна като Плеядите. Вашата човешка раса е била създадена и доведена до кондиция с нас в съюз с Божественото (тъй като цялата работа се разделя в съюз с Божественото) в сектора на Плеядианците веднага след последния галактически скок (преди около между 108 и 100 милиона земни години). Системата на Плеядинците се състои приблизително от около сто звезди, една от които се нарича Седемте Сестри. Тя се вижда от Земята с невъоръжено око. Именно в тази система на Плеядите е била разработена и разпространена определена конфигурация на ДНК, известна като "човешко същество" или "разумен човек".

Коренната раса на човечеството са били плеядианците. Така че, ако на Земята има душа, чиято ДНК има предимно плеядинска конфигурация, може да се каже, че тя принадлежи към коренната раса или това, което в ученията на вашия свят се нарича "адамическа" раса.

Коренната раса на човечеството са плеядианците от 7-ма плътност. Тя включва това, което вие наричате конфигурация на "Адам и Ева". Адам и Ева – са метафори. Те не трябва да се приема буквално. Вярата в това, че целият живот е започнал с един мъж и една жена е погрешна. Целият живот е започнал като шаблон от конфигурация на ДНК. Всичко е започнало с така наречените "огнените буквени кодове" или " кодове на светлината ", които са установили ключовете на светлината или ключовете на ДНК, което от своя страна, са установили ДНК молекулите. След това ДНК молекулите са се разпространявали и размножавали в съответствие с програмните кодове, заложени във всяка спирала на ДНК. Посредством надлежното и последователното размножение на ДНК във всяка спирала или молекула на ДНК, можете да създадете човешкото тяло директно от ефира, въздуха.

Ние относително опростяваме това обсъждане защото осъзнаваме, че повечето от присъстващите - не са биолози - генетици или биохимици затова няма да отделяме много време за спецификата на индивидуалната спирала на ДНК и хромозомите, как те се комбинират, съчетават по друг различен начин и все пак. Това не е нашата цел.

Нашата цел – е да помогнем да видите голямата картина на това, как в тази звездна система са е появил човешкия живот, как други подобни форми на живот са си взаимодействали с вашия свят до сега.


Назад към генетичното експериментиране

Простете за това, че ние се движим толкова бавно. За повечето читатели това е много обширна тема и не искаме да пропуснете нещо.

Живот съществува в много форми част, от които вие не бихте узнали, дори ако те се намират точно пред вас. Има форми на живот на въглеродна основа, на силициева и дори на литиева основа. Последно – това са съзнаващи същества, в крайна сметка със зачатие на разбиране и осъзнание.

Целият живот започва в най-прости състояния. Както споменахме по-рано, дори и водорода обладава ниво на съзнание. Ние сме експериментирали с тези форми на живот. Открихме, че можем да вземем зачатно съзнание на водородния атом или на по тежък метален елемент, като изменяме атомната структура и по този начин се създават нови и различни форми на живот. Всички сътворени от нас форми на живот имат естествен стремеж с времето да стават по-организирани и сложни с постепенно растящо самосъзнание. От естественото развитие на живота в по-ниските четири плътности следва това, което вие наричате еволюционен модел на Дарвин. Всички форми на живот, разпространени от нашите експерименти са представлявани от мутации (периоди от време, характеризиращи се с интензивно, бързо растяща, изменяща формата и структурата). Вашият учените не могат да разберат защо в живите организми има толкова много мутации и изменения. Ние предлагаме обяснение.

В глава 1 накратко ви говорихме за два вида еволюция (на тялото и духа). Те двете еволюции стават едновременно. На нивото на по-ниски плътности формите живот се развиват в съответствие с естествения подбор като с времето стават по сложни и по сложни. На нивото на по-високите плътности душите се въплътяват в съществуващите биологични форми и изследват физическата еволюция, като същевременно се развиват към по-голямо осъзнаване на Творението с помощта на превъплъщението и спиралата на възнесението.

Доколкото жизненото начало се развива в 1-ва плътност, преминавайки различни стадии на минерали и растения, с течение на времето, тя преминава в следващото ниво на усложняване и осъзнаване по известно като фазата на животните. Сега душите на високата плътност получават възможността да се въплътяват директно в телата и кръвта на тези развиващи се форми на живот. На повечето хора е трудно да разберат тази част от информацията, това е като малък фрагмент от вас (животинско съзнание) се присъединява с голяма част от вас (съзнание от 7-мо измерение). За да се въплъти в животинската форма, частичния аспект (съзнанието на животното) е длъжно да се слее с големия аспект (съзнанието на въплъщаващата се душа).

Връщайки се към аналогията с машината, вие може да мислите за еволюцията в по-ниските плътности (естествения подбор) като създаването на автомобил. За да направите една кола, вие трябва да започнете с основните гайки, болтове и парчета метал. Постепенно, когато процеса на създаването на машината се усложни, тя придобива лице (попитайте развълнувания млад шофьор). Разбира се изследването на колата не свършва до тогава, докато младия мъж (или жена) не седнат в нея и не включат запалването. Водачът на колата може да се оприличи на душата, влизаща в развиващия се организъм (човешкото тяло).

За да се изследва физическата еволюция на душите отначало преминават през инволюция или уплътняване в материята, обикновено чрез процеса на раждане в триизмерната и четириизмерната реалности. Душите идващи в петмерните и шестмерните форми преминават през друг процес, който ние няма да обсъждаме сега.


Шаблона на душите и телата от 7-ма плътност

Космическото вдишване включва в себе си сливането и усвояването на същността на душата в по-големи и по-големи конгломерати на съзнанието. Въплъщението (инкарнацията) – е един от начините да се осъществи този процес. Кулминацията на еволюционния процес на Земята – е хуманоидната форма, въпреки че еволюцията на човека продължава и в по висша хуманоидна форма. Крайният резултат от физическата еволюция – е сливането с първичната същност на душата в 7-ма плътност. Техническите подробности на сливането са твърде сложни за да ги включим в тази книга.

Хуманоидната форма, в която вие сте били въплътени, първоначално е била проектирана така, че да бъде в състояние да изследва седемте различни плътности едновременно. Тя е имала възможност да седи, да стои, да ходи, да бяга, да скача, да лети и да се телепортира от едно място на друго. Всичко това се е считало за ценен опит в областта на физиката и ефира/етера, тъй като тялото, което вие обитавате, е било квази физическо, в този смисъл, че може да бъде прозрачно , течно или такова твърдо, както вие го чувствате сега. Това тяло е било предназначено специално за работа с гравитационни и електромагнитни полета развиващи се на планетата и за това, за да може неговата плътност по желание да се премества от 1-во до 7-мо ниво.

Падението запазва в душите спомена на техния безкрен характер. Телата от 3-та и 4-та плътност активират само малка част от потенциала си; ето защо е почти невъзможно да се проявят буквално безграничното състояние на душите, пребиваващи на Земята. Дори и вашите учени признават, че хората използват само 5-10% от възможностите на мозъка.

Спиралата на възнесението - това е Божественото Разрешение, което позволява да се започне достигането на пълния потенциал като въплътени души. Ние още ще говорим на тази тема, но сега ми позволете да продължа пътешествието във вашето минало.


Земята преди 100-10 милиона години

В периода преди 100-10 милиона години, голяма част от Земята е била покрита с тропически джунгли.
 Доказателствата за това може да се видят, изследвайки геологическите образувания, особено в областта на пустините. Например, безплодната пустиня, известна като Вкаменената Гора в североизточната част на Аризона, някога е била непроходима джунгла. Много области, включително и вашето любимо място горещата Седона, през повечето време е била под водата. Вашият свят е бил 90% покрит с вода, с гъсти храсталаци в повечето места. Дори полярните райони са гъмжали от живот.

На вашата планета хуманоидната форма е била посеяна преди приблизително около 100 милиона години, като началото е било в средата на периода на джунглата. Това са били една малка група от хуманоиди, които са живели в относително ограничени райони на вашия свят. Хуманоидите са били същества от 7-ма плътност, с крила и силно развити телепатични и екстрасенсни способности. Те са живели в рая. Те са били любещи, дружелюбни и са общували с екзотичния растителен и животински свят, който го е имало в изобилие. Те са получавали храна директно от слънчевата светлина, а водата са поглъщали с порите. Те не се са нуждаели от нищо друго, освен един от друг. Това е приблизително еквивалент на това, което във вашите религиозни писания вие наричате райската Градина на Едем.

По това време, формите на живот са били разнообразни, и са били наистина много. Преди около 60 милиона години, когато кометата Арунутак е завършила своят 10 500-годишен цикъл и се е приближила твърде близо до Земята, са били убити динозаврите. Възникналото охлаждане е унищожило голяма част от растителния и животински свят, но Земята има удивителната способност да се самовъзтановява, при което е успяла да се съвземе, да влезе във форма и да осигури още един плодороден период. Въпреки това, което преди това се е случило, на Земята са оцелели само няколкостотин хиляди хуманоидни форми, като повечето от тях са отишли под земята. С помощта на различни плеядински групировки, те създават един подземен свят на велика красота и сложност. Ето от къде водят началото легендите за "вътрешната земя". Много от градовете на вътрешната Земята съществуват в ефирните сфери. Ще говорим за това по-късно.

(Забележка за вкаменелости: Скептиците, които се съмняват в това, че човечеството има такава дълга история, посочват изобилието от динозавърски кости и относителното отсъствие на останки от ранните хора. Отговорът се крие в техния начин на смърт. В резултат на преминаването на кометата, вследствие на бързото спадане на температурата, скелетите на големите творения почти веднага са замръзнали. И това е позволили големи части от тяхната структура да се съхранят във времето. Освен това, много от динозаврите са живели в райони, където по-късно са отстъпили (оттекли) наводненията, излагайки на земята, тези които някога са били под вода. Повечето от най-ранните човешки цивилизации са били на тези места, които все още са под вода. През следващите години ще бъдат открити останки от ранните хора. При наличието на интернет и глобалните комуникационни системи, ще бъде почти невъзможно да се скрие тази информация.)


Земята на Пан

В своя период на разцвет, преди около 100 до 10 милиона години назад, се е появила една цивилизация, която са я наричали на Земята Пан или Пангея. По време на Пангея интензивно са се провеждали експерименти с ДНК, и в "земната лаборатория" не са били установени пазители. Последното означава, че различните жизнени форми са могли да се кръстосват и да сътворяват екзотични смеси на хибриди буквално без ограничения. В допълнение към формите на живот, наподобяващи смес от коне, хора и феи, са бродили във вашия свят, както и други ексцентрични творения. Всички те се явяват резултат от експерименти с ДНК и междувидово кръстосване. Два от тези експерименти - пегасите и кентаврите.

При генетичните кодове на всеки вид на Пангей е бил вграден план за физическата еволюция на Безкрайния Творец. Вдишването на Творението активизира действието на принципа на "синтропията", който е обратното на ентропията. Това означава, че естествения стремеж на творението ще бъде увеличаването на реда, сложността, разума и самосъзнанието. В периода на вдишване всички форми на живот обладават шаблона на естествения подбор, който е закодиран в съществата. Тъй като формите на живот на Пан са започнали да растат в осъзнаването, те са развили различни нива на разум.

Когато в развиващите се форми на живот са се въплътили плеядианците, е настъпила мутация, която е позволила на организмите да извършат внезапен скок в осъзнаването. Те са започнали да осъзнават, че се явяват част от Творението и са непосредствено свързани с Източника. Така са се слели физическа и духовна еволюция.

Като искри от първична недиференцирана енергия Източника, отново е пробудил душите усетили страстното желание да се върнат към Източника. Те са осъзнали, че са част от Източника, които са се отделили от ширината на Любовта и Светлината, и преминават през външния опит на въплъщението.

Тези форми на живот - (част на бога "Хю"), част от мъж/жена - ("мен") От англиската дума “human” – hu+man/ (са предоставили в сферата на Творението, в която те са могли да се научат да станат и бъдат богове по право. Това ниво е известно като 4-то измерение или сферата на ума, знанието и въображението. В шаблона на всеки човек, във формата на живот е заложено желанието да твори като Творец, както във всяко дете, рождено от родителите, са заложени потенциали, надеждите и очакванията на родителите.

Трябва да се отбележи: за да станат съвършени носители за въвеждането на плеядианските души хуманоиди(правоходещи примати) са мутирали в разумен човек. Непроменящите се хуманоиди са продължили по своята спирала на еволюцията. Всички форми на живот обладават същността на душата, но същността на развиващите се хуманоиди е елементарна в сравнение с въплъщаващите се плеядианци и тяхната форма на разумен човек. Вашите антрополози са объркани от внезапното появяване на разумен човек, преди милиони години и сега ние можем да изясним това положение.

Нека да повторим това, което се е случило в Пангея. Тази цивилизация е била резултат от експериментирането с ДНК на душите на плеядианците от 7-ма плътност, изследващи и разпространяващи живота на Земята. Чрез комбинации и рекомбинации на спиралата на ДНК са били създадени много различни форми на живот. Някои от тях са имали много екзотична природа, включително кентаври (получовек - полукон), еднорози и други хибридни форми. В началото всичко е изглеждало като един експеримент - да се види какво ще се случи, ако тази спирала се свърже с това, и така нататък. Някои форми на живот са възникнали в резултат на кръстосването на видовете, а други са били създадени в лаборатории. В този експеримент, ние сме били архитектите. Разпространявайки много видове на живот на вашата Земя, ние научихме много за самия живот

Именно определената група на плеядианците от 7-ма плътност е отговорна за тези експерименти. В много от вашите митологии, един от членовете на тази група е наречен "Бог Пан", вълшебника Пан или ангела Пан. По времето на Пангея това конкретно същество, е било предимно с мъжка природа и просто само е наблюдавало за разпространяването на видовете във вашия свят.

В експеримента са влизали редица аспекти, които са минали много зле. В съвременния свят, много учени и инженери извършват експерименти, които излизат извън контрол. В някои случаи, ако реакцията не може да бъде контролирана, ще трябва да се унищожи експерименталната установка. Вие всички сте чували историите за изобретатели, взривили се заедно с лабораториите, заради използването в експерименти на неподходящи комбинации от химикали. Именно това се случило с много души, които са работили под ръководството на Пан в различни лаборатории на Земята.


Кръстосване на хората с извънземни

По време на Пангея, на вашата планета са обитавали разнообразни създания от 3-та и 4-та плътност. Повечето форми са се разпространявали, развивали и еволюирали на Земята, като комбинация от земна и плеядианска ДНК, създадена от различни комбинации на патерни, модели на ДНК.

Благодарение на буйната растителност и минералния живот от 1-ва и 2-ра плътност Земята е привлякла голямото внимание на космоса.

Много подгрупи на човечеството са възникнали в звездните системи Лира/Вега и Плеяди, които са се разселили в съседните региони на вашата галактика. Те са били резултат от подобни експерименти, провеждани в други светове, други души, които са били част от нашата програма и под наш контрол.

Ние сме учили нашите ученици как се разпространява живота на различните планети. Човешката форма създадена от плеядианците от 7-ма плътност, която се е вкоренила в над сто звездни системи във вашата галактиката; затова понякога в различни сектори е съществувало повече от сто подвидове на хора.

Някои от тях са добре известни на вашите ясновидци, екстасенси и метафизици. Ние ще ги описваме по ред на тяхното преобладаване във вашия днешен свят. Също така, ние ще се опитаме да опишем хронологичния ред, по който тези видове са се развивали и ще предадем детайлни сведения, кога те са мигрирали на Земята.

Освен към основното разпределение на видовете посредством еволюция и мутация, има два начина, по който на Земята може да се появят нови видове хуманоиди. Първият метод – пряко внедряване във вашия свят на извънземни в естествената си форма. Изразено с други термини: космически кораб пристига в земната атмосфера, похитителите снижават или кацат с кораба на повърхността на планетата, излизат от него и се разхождат сред формите на живот на Земята. Извънземните могат да имат способност да се кръстосват с хората, които съществуват на Земята и да създават хибридни форми на живот - комбинация от своята си естествена форма и съществуващите човешки форми.

Това не винаги е лесно и не винаги успешно. Понякога това води до нежелани резултати. Понякога естествената форма на извънземните може много трудно да съществува на Земята, заради тежките и плътни гравитационни и електромагнитни полета. Поради това не винаги е най-лесният и предпочитан начин за общуване на извънземните хората. Въпреки това, дори и сега в различни части на Земята се осъществява такъв метод за контакт с извънземни, въпреки че броят на такива контакти е малък в сравнение с общото население на планетата.

Още по желателен начин извънземните да изследват Земята – е процеса, известен като въплъщение (идване чрез родовия канал на човека).

Ето защо, повечето от извънземните идват във вашия свят по именно този начин, чрез процеса на въплъщение. Това е по-лесно отколкото използването на естествената форма, в зависимост от това, за коя група на извънземни говорим.

Например, във времената, които вие наричате древен Египет, вие ще видите много сложни естествени, въплътени форми и хибриди, които са съществували по това време на Земята. Историите, които разказват ясновидците и каналите за връзка с извънземните, често са прекалено опростени, за да дразнят интереса и разбирането на читателя или приемащия информацията. На рафтовете в библиотеките ще намерите много книги, които излагат много опростено версията за историята на Земята, а така също ще намерите и умишлено грешна и объркваща информация. Ние ще разгледаме тази ситуация по-късно. А сега нека да обобщим по-горе изложеното.

Хуманоидната форма, която вие толкова добре познавате, с ръцете, краката, туловището, главата и така нататък, е резултат от генетични експерименти и изследвания, провеждани от много дълго време - близо 900 милиона от вашите земни години. По това време, чрез пренареждане на спиралите и ДНК структурите, са били създадени всички видове екзотични форми на живот. Повечето от животинския свят, с които вие сте запознати, са се появили като един страничен ефект от тези изследвания. Когато вашите учени са изучавали еволюцията на видовете, повечето от откритите от тях мутации включват експериментите както нашите, така и на другите групи на извънземните.

Връщайки се към земята на Пан, ще отбележим, че много експерименти са протекли много зле. Защо и как това се е случило?


Проблеми свързани със свободната воля

В земните условия, преди много години, Творецът е решил да не налага никакви ограничения за това, какво биха могли да сътворят неговите неопитни деца. Това решение е известно като Закон на Свободната Воля и този Закон е станал източник на всички болки и страдания на вашият и безкрайно много други светове. Всеки от вас е Творец, който има способността да сътворява съвършения шаблон, който не прилича на другите. На платното на 4-тото измерение вие бихте могли да нарисувате всяка желана картина, от любовта до гротеската. Твореца е искал да изследва всяка възможна идея и да погледне, как тя ще се прояви върху платното на въображението. Именно за това толкова много неопитни форми на живот на Твореца са експериментирали със собствената си ДНК така, че да създадат безформени, уродливи и изкривени творения със съответните извити ментални процеси.

Много от искрите на божествеността (душата), са се отучили спускайки се в тези сфери, които не са обозначени на картата, които са били толкова хипнотизирани от собствените си творения, че са забравили за това, че те се явяват същества от 7-ма плътност, рожби на светлината и любовта на Твореца. Тъй като все повече и повече се потапят в сътворението на по-ниски плътности, те са започнали да се идентифицират с физиката на тези форми.

Тенденцията към постоянното отъждествяване на себе си с формата породила идеята за изначалното падение от благодатта. Популярна съвременна аналогия във вашия свят би било изживяването да отидеш на кино. Бивайки дълбоко завладяващ филм, вие можете да забравите за външния свят до тогава, докато филма не свърши, а след това, излизайки от кинотеатъра, вие се чудите, изумявате и смущавате, като бавно се връщате към реалността, която сте напуснали преди два часа. В случая вашето падение от два часа е резултат на 100 милиона години.


Резюме на процеса на еволюцията

ака че, възлюбени, ще разгледаме пред вас два процеса. Първият: процеса на еволюцията - една малка искра на божествеността, която е започнала като неодушевен обект от 1-ва плътност, бавно развиваща се чрез все по-сложни и по-сложни нива на генетични конфигурации и с времето възвръщайки се назад на нивото на Божествеността. В същото време е налице и процеса на инволюцията – когато душата се отделя от Божествеността като същност от 12-та плътността на светлината, която постепенно понижава своите си вибрации до 7-ма плътността, приемайки формата на светещи същества от светлина. Именно тогава, чрез процеса на въплъщение и фрагментация, те се отделят още повече, дотогава, докато не може да се изследват всичките нива на Творението, от песъчинките до Източника, от който са дошли.

В цялата книга, ние ще продължим да изследваме как са преплетени еволюция и инволюция, и как душите, които обладават свободна воля, намират способността да влизат във всяко ниво или измерение на Творението и изследват неговото ниво или нива. Също така, ние ще продължим с историята на вашата Земя, разглеждайки цивилизациите, възникнали и изчезнали по различно време от вашия свят. След това ние ще разгледаме звездните раси, въплътили се и покорили вашия свят и повлияли върху формите на живот развиващи се на Земята. Надяваме се, че ще ни простите нашите отклонения от темите и връщането ни към процеса на Творението.

Ние знаем, че тези идеи са в противоречие с повечето от нещата, на които сте били учени. Ето защо ние ще се движим бавно и често ще се връщаме назад. Така че, моля да имате търпение. Повечето от земните души трудно постигат тази идея, тъй като едновременно работят различни енергийни потоци - еволюция, инволюция и неизменност на много високите нива. Както ние вече споменахме по-рано, времето е текущо, а не е "изсечено на камък", както вярват вашите рационални умове. Следователно, голяма част от това, което ние описваме, подлежи на изменение. Въпреки, че физическите събития имат отпечатъци в Хрониките на Акаша и ще продължат да съществуват на една от вашите минали времеви линия, като вид, вие имате способности да променяте временните линии с цел по-доброто съответствие със своята еволюция. По-дълбоко, ние ще се връщаме към тази тема в глава 10.

Някои от представените идеите, ще отразяват това, което е представено във вашите митични и религиозни учения, а други - в противоречие с писанията и ученията, с които сте вече запознати. Ние не сме тук за това, за да приобщаваме някого в своята вяра или в нещо да ви убеждаваме. Ние ви молим да оставате отворени за нашата гледна точка за Творението, осъзнавайки, че е възможно ние да имаме по-широки възприятия, отколкото болшинството от същностите, които са посетили вашия свят.


Откъс от: "Послания на Основателите.
Изменението на Земята и 2012." 
Автор: Сей Рейчъл
(следва)Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2022 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .