Банер
11828633_1719058978305592_9087590199539318011_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Великият преход. Подготовката за него - 2 част.
Написано от Маг Селена   
Събота, 13 Октомври 2012 14:39

Включване на осъзнаването

    Предстоящите събития, разбира се, няма да минат за един ден или миг. Прекалено много предстои да се промени, както в съзнанието ви, така и в съответстващата му реалност.

    Насоките на преходите са много, както са много и вариантите за развитие на всеки сегмент от Вселената. Вие искате конкретна информация и тя ще ви бъде предавана според необходимостта. Защо се стараем да не ви даваме конкретни описания на възможните сценарии в развитието. Защото способностите на мозъкът ви се вкопчват в конкретното и първо, възпира вашата възможност да придвижите осъзнаването си заедно с конкретни външни явления, а второ, картината на вашето възнесение се променя постоянно. Т.е. посоката на движение е определена точно. Но оттенъците и нюансите на развитието и движението, се променят постоянно, а съответно и характеристиките на развитие във вашият сектор от Вселената.

    Вече привеждахме аналогията със светлинното пано. Представете си, че да видите очертанията и светлинното съдържание на рисунката върху това пано, е необходимо всички лампички да светят. Това е първият етап. В сегашния момент, според аналогията, не са запалени всички лампички.

    Вторият етап – е цвета на всяка лампичка. Т.е. нейното участие в общата рисунка като цветна палитра, се определя от типа светимост и неговото качество. Трето – интензивност на светене. Само, когато всички лампички светнат, определят своя цвят и интензивност, можем да добием представа от цялата рисунка. Но това е една картинка.

    А сега си представете, че по същия начин трябва да се оформят множество кадри от цял филм за вашето развитие, при това, всеки следващ кадър е свързан с предишния (по цветови вариации и нива на светимост), и ще разберете, че в настоящия момент ние не сме в състояние да ви предадем оттенъците и подробностите на предстоящите събития. Те се творят всяка секунда от вас и с вас.

    Затова, за да се включи вашето пано в пълен мащаб, е необходимо определяне на всички елементи от неговата многоцветност.

    И така. Включване. Това е вашето индивидуално включване в светлинните потоци на вашия свят и Вселената. Светлинните потоци съществуват постоянно и непрекъснато, светлината просто променя своето качество и интензивност, а също и посоката, но са вечни и безкрайни. Вашите учени вече са открили различни характеристики на светлината. Но това е само микроскопична част.

    Важното е да се разбере, че всички вие сте съставни частици от светлинната характеристика на Вселената, надарени с осъзнаване и функции за възприемане. Но вашето възприятие е отделено от общия поток с обвивката (балона) на вашето лично възприятие. За това е дадена вече много информация. Трябва да пукнете балона на вашето възприятие, но при това да запазите целостта на личното ви осъзнаване. Т.е. ако виждате светлината като плътен поток, то той е някак непрекъснат и цялостен. Но светлинния поток се състои от милиарди светлинни частици, които сливайки се, образуват някакво ново качество на потока.

    Сега светлинния поток на вашия сегмент от Вселената, се наблюдава от нас като точков. Т.е. няма пълно включване на всички частици осъзнаване – на всеки от вас индивидуално и в общия поток. Повечето от вас все още не са разкъсали своите балони на възприятието, и общата картина, казано на ваш език, изглежда като точки интензивна светлина в общия едва светещ фон на потока. Отделните ярки светлини са на тези, които вече са успели да придвижат съзнанието си, но отново са с различна интензивност.

    В настоящия момент, тези същности са съединителен фактор за формиране посоката на потока във вашето колективно възприятие. Т.е. те закрепват някак различните частици на индивидуалното възприятие в единен поток. Там където такива същности са малко, потока се накъсва и е разсеян. Ние отново се опитваме да ви обясним общата картина на човешки език и понятия. В действителност, картината е много по-сложна и на много нива. Естествено, потока не е плоска лента, а многопосочна и всичко съществува едновременно.

    Всички ваши минали и бъдещи характеристики, всички пространствени и времеви пресечни точки и сливания на потока, всички пространствени промени – всичко съществува и се променя едновременно и непрекъснато. Все едно по една капка да съдите за океана. Нейния цвят, качество, соленост и т.н., не дават представа за дълбините, за размера, за цвета на самия океан. А още по-малко за съществата, които го обитават. Макар, всичко да е взаимно свързано.

    И така. За да може да светне светлинното пано на вашата Вселена, е нужно всеки един да се включи. Разбирате по тази аналогия, че без всеобщо включване няма пълна картина. Разбира се, някакви очертания ще се различават, но подробностите и детайлите – не. Или паното ви ще изглежда като набор от линии, който въображението на всеки може да дорисува в различни картини от света.

    Естествено, на първо място ви вълнува, кой и как може да се включи. И по сегашните прогнози, пълно включване е доста трудно за вас. Какво е важното? Първо, включването може да бъде по-осъзнато и по-малко осъзнато. Като осъзнаване се има предвид – осъзнаването на отделната конкретна личност.

    Тук работи принципа, който ви е известен като, преминаването на количеството в качество. Много от вас вече са превели своето осъзнаване на нови релси за възприятие, разбира се, с различна степен на интензивност. Ние ви призоваваме – не спирайте! Ние се гордеем с вас и вашите постижения. Вие чухте зова на Вселената и откликнахте с вашата светлинна същност. Именно вие се движите във фарватера на светлинния поток. Не се спирайте. Светете и продължавайте в същото направление.

    Защото, благодарение на вас, могат и са длъжни да се включат другите, и се надяваме, всички останали. Това е като верижна реакция, която вече е стартирана. Остава въпроса за скоростта на включване на всички позиции от светлинния поток на вашия свят. На определен етап от включването, количеството и светлинните характеристики на включването, ще станат своеобразно поле за включването на другите.

    Т.е. може да се построи гирлянда от включвания – тогава трябва да се включва всяка лампичка. А може да се направи поле от включвания, което се крепи на потенциала на най-активните (интензивните). По този начин, достатъчно е много хора да са редом с интензивните частици, за да блеснат в един и същи момент заедно с всички.

    Затова е толкова важна ролята на всеки един от вас в преддверието на Прехода. Всяко допълнително включване може да наклони везните към общото включване в светлинните потоци на Вселената.

    Следващото – цветното качество. Това е като определяне на личностното направление в развитието и движението. За нас е по-лесно да предаваме аналогиите за цветното решение, като най-достъпно за вашето възприятие. В действителност, личното (от гледна точка на принос в общата картина) развитие, разбира се, е по-сложно понятие. Вече много ви е предавано за цветните характеристики. Важното е да разберете, че достъпните за вашето възприятие спектри, са далеко от крайните варианти, по-точно, крайно не съществува никъде, в това число и в цветните решения.

    С включването ви, ще ви станат достъпни по-сложни цветови характеристики. Сега не можем да обясним. Но вие ще разберете и почувствате. Работата не е в цветните оттенъци и дори не е в известните ви ултравиолетови и инфрачервени спектри. Просто към всяка цветна характеристика на светимостта, се добавят допълнителни параметри на възприятието, които ще дадат ново качество на всеки цвят. При всеки случай на цветна насоченост – това не е моментен процес, това е продължително развитие и то повече се отнася към формирането на вашата нова реалност след или по време на прехода.

    Същото може да се каже и за интензивността на светенето, както на индивидуалното, така и на груповото, и светимостта на планетарното ви общество.

    Сега задачата ви е пълно и осъзнато включване на всеки от вас в общата картина на светлинния поток от вашият сегмент на Вселената. Именно от вас зависи, как и с какви цветове ще заблести вашият нов свят, който съвместно сътворявате.

    Въпросът, който звучи сега в главите ви е, как да определите, станало ли е включването или не. Това ще усетите сами. Защото има прекалено голяма разлика във възприятието при включването. С всеки от вас това ще става по различен начин. При някои, такива са малко, ще стане рязко включване. Това е подобно на озарение или светкавица в съзнанието. И всички цветове и качества на света ще се преобразят. Ще станете чувствителни и възприемчиви към такива спектри на възприятието, за които по-рано дори не сте се досещали.

    Първото качество, което ще се промени е интензивността във възприятията на външните фактори. Т.е. вашият свят ще засияе с цветове и усещания за възприемане, необичайно силно. Всички чувства ще се обострят. Не просто ще виждате света, ще го възприемате със всяка клетка на тялото си. Ще стане обостряне на цветното, вкусовото и тактилното възприятие. Светът ще стане ярък във всички отношения. Това е прекрасна картина. И това е само първия етап. Ще се събудите за нов живот. Това означава, че способностите на вашите рецептори за възприемане ще се разширят. След това ще се включи по-дълбокото възприятие. Ще започнете да усещате настроението на света и неговите съставки. Ще започнете да разбирате езика на растенията и животните. Просто като вълна.

    За много от вас този етап е вече преминат. Но това е възприемането на външния свят, който все още е отделен от вас, дори да изтънява завесата във възприятието. Най-важни са вътрешните процеси, макар отново да повтаряме, вътрешното и външното са неразделими дори условно.

    За да продължи включването са необходими вътрешни усилия за вашето развитие. Именно вътрешният импулс
 е способен да разкъса вашият балон и да придвижи осъзнаването. Техники за формиране на вътрешен импулс са ви предадени в достатъчни количества. Но проблема на повечето от вас е в това, че не вярват в това и са просто инертни по отношение на себе си. Но в настоящият момент, радостната за всички истина е следната. По-рано за включването на вътрешната светимост са били необходими десетилетия упорити тренировки и аскеза или силен стрес на съзнанието. Сега всичко става в потоков вариант.

    Всички вие се включвате в общия поток. Включвате се чрез множество способи. Тук е възможен и пътя на индивидуална работа над себе си. И път на съвместно включване в групов и колективен вариант. Т.е. всеки избира вариант за себе си. Или насочва усилия за вътрешна работа за самовключване в общия поток, или се включва с помощта на другите, които вече са се включили в сегмента. Тук е важно да се разбере, че няма оценяване добър или лош път. Сега всички са заинтересовани от пълното включване, защото сценарии за възнесение на отделни същности, вече не съществуват. Всички сте взаимно зависими и взаимосвързани.

    И качеството на вашето съвместно възприятие е много по-ярко и широко от качеството на индивидуалното възприятие. Казано по друг начин, светът, който творят отделните същности, съществено и качествено се отличава по своите характеристики от усилията в съвместното творчество. Световете сътворени от отделни същности, се вливат в общите потоци на световете. Светът създаден от колективното творчество на планетарното ви общество, качествено влияе и преобразува като вълнов импулс цялата Вселена.

    Това е много важно. Точно затова е това голямо вниманието към вас. Със своето развитие може да повлияете на качественото развитие във Вселената. Внесли сте в потоковите характеристики нови оттенъци и качества, които очакват своето развитие. Вашият опит е вдъхновяващ за другите от всичките светове.

    Затова ви казваме: не се сравнявайте с другите. Движете се по пътя включване на съзнанието си. Достатъчна е вашата воля на намерението и вярата по пътя на включването. Доверете се на себе си и своя дух. Доверете се на Вселената и на доброволните си помощници.


Етапи 

    Първият етап, развитието на който вече е започнало, е включването на осъзнаването. Защо е важно да се премине през този етап до края на декември 2012 година? Защото, именно през този период на Гея ще бъдат предадени основните енергийни импулси за включването на светлинните тела в поточното възприятие и, съответно, това е като зелен коридор за трансформациите. Ние се надяваме, че основната маса от човечеството ще може да се включи в поточното съзнание на планетата през този период. Затова е толкова важна ролята на всеки от вас в този процес.

    Особеност на първия етап са силните енергийни импулси, които постъпват на Гея. Отчитайки, че основната маса на вашите тела и степен на осъзнаване, все още не са готови, съответно, възможни са усещания за дискомфорт и болки. Възможни са различни реакции на организма: покачване на температурата, парене. В отделни случаи треска. Не трябва да се плашите, това е влиянието на енергийните потоци.

    Първия етап е, в известен смисъл, латентен. Т.е. процесите протичащи при трансформацията на телата ви, няма да са толкова явни за обкръжаващите. Ще се променяте качествено отвътре, а общите жизнени процеси и законите на третото измерение, ще продължават да действат в пълен обем.

    В сферата на обичайната ви жизнена дейност през този период, едва ли ще станат някакви сериозни промени. Ние всички сили на светлината, участващи в реализацията на този процес – по всякакъв възможен начин способстваме да се запази информационната стабилност и всички условия, за да не допуснем паника сред вас. Точно затова по-голямата част от населението, тези хора, които според Духа им не са готови за приемане на информация за прехода, в настоящето време са изключени от информационните потоци или получаването на информация се блокира съзнателно.

    Вие сте удивени, че по-голямата част от населението няма понятие за предстоящите промени. Първо, за това знае Духът им. Второ, тази част от населението е в редовете на непробудилите се и поради това те са съсредоточени или в райони с ниска информираност (страни и населени места с ниска информационна структура), или се намират на това социално ниво, където тази информация е слабо достъпна. Независимо от високото развитие във вашия свят на СМИ.

    В необходимото време, в следващите етапи на съзнание, тези хора ще са по-подготвени за възприемането на промените.

    Много от тези, които не са готови за Прехода, просто блокират своето възприятие и, съответно, след появата на проявено ниво на събитията и симптомите на Прехода, ще могат да повярват най-накрая в реалността на предстоящите грандиозни събития.

    Искаме да отбележим още, за загрижеността ви, че повечето правителства на страните нямат информация за Прехода, не е вярна. В състава на всички правителства има светлинни работници, мисията, на които е подготовка на мероприятия по обезпечаването на масовия преход на хората от страната. Това не са обезателно лидерите на страните, но хора, които са в числото на лицата, вземащи стратегически решения. Вие просто не знаете за тях, защото не е дошло времето за разкриване на картите.

    Вие разбирате, че се извършва Преход на планетата с всички общества на ново, по-високо ниво на осъзнаване, но понеже този преход не става за миг за по-голямата част от населението и подразбира етапност, съответно, е необходима организация в действията на различните групи, още на материално ниво до момента на пълния (надяваме се) преход.

    Разбира се, теоретично е възможен преход за един миг. Но за целта е необходима концентрация в един и същ момент на определено поле от енергия. Това поле може да бъде създадено или от обитателите на планетата, или изпратено при вас от други космически нива. Образно казано, това е като включването на лампичките – за целта е необходимо определено стабилно напрежение, понеже Прехода ви е привързан към импулсното развитие на Вселената. Вече сте получили информацията, че тези импулсни скокове стават един път на 26 000 години. И по-рано, както вече знаете, нивото на развитие в съзнанието на планетата ви, не е било достатъчно, затова живота на планетата бил прекратяван в този вид, в който е съществувал тогава.

    В настоящия момент, все още не сте напълно, но сте много близко до праговите характеристики в светимостта на планетното осъзнаване. Под планетно осъзнаване имаме предвид нивото на светимост на всяко същество по планетата и груповия симбиоз в светимостта на потока. Именно затова е взето решение, че независимо, че нивото ви на светимост все още не съответства на скокообразното мигновено възнесение, да бъдат взети мерки за плавна стабилизация и увеличение на светимостта в осъзнаването на Гея и нейните обитатели.

    За последните 50 години продемонстрирахте способност за скокообразно развитие на осъзнаването. Затова, от 90-те години на миналия век, всички галактически общества, участващи в този процес, се провеждат действия за подготовка на планетарното осъзнаване до прага на светимост, който ще ви позволи да направите масов преход. Това са и енергиите, които постъпват отдавна на Гея, и информационните потоци във вид на индивидуални информационни портали. И събитията на фино ниво, които са невидими за повечето хора, но се усещат през последните десетилетия.

    За промените на фино ниво можете да съдите по събитията, ставащи на тримерното ви ниво. Всичко е взаимосвързано: вие със своите мисли и действия формирате вероятностните линии в събитията на вашия свят, а едновременно, енергиите изливани на планетата, влияят на вашите действия и постъпки, на формирането бъдещето ви. От това произлизат разните реакции на различните групи и общества. Много от тях преминаха на мирни, по-малко конфликтни пътища за развитие, а някои райони, знаете за кого става дума, са се обострили от гледна точка на масовите процеси, както на политически, така и на социални.

    Ние искаме, да видите в това, преди всичко, не нишката на политическите интереси, а енергийните процеси, които протичат на планетата.

    Съответно, максималните действия от страна на светлинните сили, бяха проведени за подготовката на енергийната съставка в поточното планетарно съзнание и вашите енергийни светлинни тела, по-възможност, за по-бърз и по-плавен преход в другата реалност.

    
Но за момента на прехода, по нашите прогнозни варианти, не всички ще са готови. Великата и прекрасна новина се състои в това, че е взето решение, по възможност да се създадат условия за Преход на всички обитатели на планетата. Решаващо условие за това е личното решение и съгласие за Прехода, понеже зоната на свободния избор с прехода не се прекратява, а също се трансформира на ново ниво.

    При това разбирате, че на ниво дух, практически няма несъгласни. Има само такива, които виждат друг вариант на Прехода и строят свои планове. Но на ниво същностно осъзнаване, пълно включване е възможно само при пълно осъзнаване и приемане. Образно казано, не е възможно да бъдете пренесени в друго измерение в безсъзнателно състояние, понеже на трансформация подлежи именно осъзнаването, което е първично в този процес.

    Съответно, тези, които по разни причини не желаят да осъществят преход по колективен сценарий, ще им бъде предоставена възможност, на всички етапи да се включат към този процес или да набележат индивидуален вариант за преход. Единственото изискване за индивидуалният преход е принципа за невмешателството в нивото на осъзнаване на други същности и безопасността, както за този индивид, така и за другите същности. Както виждате, цялата Вселена ви обича и ви предпазва като деца от възможните катаклизми.

    Вече ви предавахме, че всички процеси на тектоническата активизация на Гея, във връзка с усилените енергийни процеси, са сведени до минимум. Освен това, около Слънчевата ви система е създаден защитен пашкул, предпазващ от възможни гравитационни влияния, от кометно и планетарно нахлуване, а също и от намеси на други цивилизации.

    Навярно, вече сте получили информация, че са възможни пагубни за вас процеси, протичащи сега във връзка с енергийните промени на структурата (и осъзнаването) на вашето Слънце, те също са сведени до минимум.

    Т.е. около планетата, продължително по вашите мерки време и нищожно от гледна точка на вечността, са се провеждали различни действия по неутрализирането на възможните негативни сценарии в развитието и трансформацията на осъзнаването в планетарното общество.

    Вие наистина живеете във век на велики промени. Бъдете готови за това. Бъдете достойни за Вселената и за вашата роля.


    Вторият етап: от края на декември 2012 до деня на пролетното равноденствие на 2013, ще стават промени в качеството и интензивността на енергийните потоци. Ако в настоящия момент и до края на декември ще постъпват енергии подпомагащи включването на индивидуалното съзнание в поточното, то от началото на следващата година и до деня ма пролетното равноденствие, ще постъпват енергии, които ще трансформират съзнанието.

    За мнозина от вас, още до декември ще се извършат основните качествени промени в осъзнаването. Това са първопроходците. Много от тях доброволно ще останат за да помагат на другите и да предават светлинни кодове и опит.

    През втория етап, планетата ще бъде покрита с особено енергийно поле-пашкул за включване на останалите и за подготовката на портали за прехода. Съответно, през третия етап в общото оформено планетарно поле ще се активират отделни точки – портали на прехода.

    Заключителният етап е когато общото планетарно поле, т.е. светлинното тяло на Гея, ще отвори портал за прехода на планетата.

    Ние преднамерено не обявяваме продължителността и началните дати на този период, понеже това е преждевременно. Разбира се, ние вече виждаме вероятностните линии на събитията, но във вашите сили е да ги ускорите или забавите.

    На този етап са възможни първите признаци за дестабилизация на вашите финансови и политически структури. Но ние призоваваме всички, да не се поддавате на негативните настроения и лоши очаквания. Напротив, през този етап ще бъдете свидетели на началото на удивителни процеси в трансформацията на съзнанието. Много качества, които описват вашите фантасти и изучават учените ви, които са присъщи сага на по-малко от 1% от населението (така наречените екстрасензорни възможности), ще започнат да се проявяват почти масово. Степента на масовост ще зависи от бързината и качеството на прехода през първия етап.

    Ние, разбира се, разбираме, че поради инертността в устройството на вашите личности, много процеси могат да се забавят от страха ви или нежеланието и неспособността ви за промени. Но този период е много важен. В действителност, това е основния период, защото всичко, което ще последва, ще зависи от скоростта и качеството при преминаването му. Т.е. за масовото отваряне на порталите през следващите етапи е необходимо, както вече подчертахме, нова степен в качеството на поточното осъзнаване.

    Под поточно осъзнаване разбираме, качествена характеристика в груповото осъзнаване, определено ниво на което, ще стане импулс за включване на всички присъстващи елементи в потока. Както тънкото ручейче постепенно набира сила, разширявайки руслото си, превръщайки се отначало в планински поток, мощен, но все още тесен, постепенно се превръща в малка река. След това обединявайки всички околни ручеи, този поток се обединява в по-мощна река, която се движи по-бавно, но нищо не може да спре движението й. След това тази река попада в океана, т.е. намира пътя за сливане с океана.

    Така е и в поточното съзнание. Отначало, отделни същности ще преминат през трансформационните процеси и
 със своята светимост, ще създадат основното русло на потока, като се обединят. След това, тези групови светлинни потоци ще се съединят в блестяща светлинна мрежа на планетата, а след това, по принципа на формиране потока в река, ще започнат да се съединяват с отделни осъзнавания, разширявайки се по този начин. Когато светлинните показатели на този поток ще съответстват или ще се приближат до показателите на енергийната структура от новото ниво, тогава ще стане съединение на потока и неговата трансформация в нов вид енергийно планетарно осъзнаване.

    Нашите предупреждения за втория етап – не се страхувайте от нищо. Основната трудност за вас е в това, че сте привикнали да получавате ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВЪН, ОТКОЛКОТО ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ, ОПИРАЙКИ СЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ВАШИТЕ МНОГОБРОЙНИ И РАЗКЛОНЕНИ СМИ. Но във връзка с енергийните процеси, които ще протичат на планетата ви през този период, вашите електрически системи, от които толкова много зависите, могат да имат проблеми. Ние, знаейки за тази особеност, готвим известни компенсаторни мероприятия за да подкрепим енергийната ви система на необходимото ниво през преходния период.

    Т.е. вие разбирате, че електрическата енергия, както и всяка друга енергия, може да бъде получена не само по известните ви начини. Затова сме се постарали да минимализираме възможните енергийните колапси, за да не дестабилизират вашите структури. И в нужното време, различните енергийни процеси ще са стабилни. Възможно е, дори да не разберете, че към вашите енергийни системи са се включили други източници на Вселенска енергия. Това ще стане през прехода, който, както вече казахме, няма да стане за един миг на планетата ви.

    Всичко е направено основно за да можете да получавате достатъчно информация за процесите, ставащи в момента на прехода. И това ще се случва до момента, докато основната маса от хора на планетата и другите населяващи я същества, не заработи телепатичното общуване и взаимодействие. Това също ще става на групи: точките се обединяват в групи, групите в общества и т.н. Т.е. отделните индивиди започнат (или вече са започнали) да приемат съобщения от други същности във вид на телепатични сигнали. 

След това, ще бъдат привлечени и ще осъществят телепатичен сеанс като група. След това ще възникнат общества от същности, обединени от подобни качества и светимост, които ще започнат да действат и живеят като единен организъм по подобие на пчелните роеве или мравуняците, т.е да се обединяват в нови енерго-информационни структури с определени програми за трансформация, където качеството на обществото е много по-мощно от качеството светимост на отделната същност. Разбира се, повтаряме, възможни са индивидуални серии на възнесение. Няма нищо невъзможно на планетата със свободна воля на съзнателните творци.

    Третият етап: Започвайки от деня на пролетното равноденствие следващата година, ще заработи системата за включване порталите на прехода. Вече са активизирани някои портали. Това са основно портали за индивидуален преход, включени от намеренията и светлинните характеристики на тези, които се движат във фарватера на събитията. Втората условна група от портали, ще бъде активизирана към края на декември 2012. В продължение на всички тези етапи от прехода ще се активизират портали за преход и количеството им ще нараства с всеки изминал етап. Това не е съвсем геометрическа прогресия, но е подобно.

    От деня на пролетното равноденствие до есенното равноденствие на 2013 година, ще бъдат отворени основното количество от портали на Прехода и основната маса от земни хора ще могат да ги преминат.

    Посочвайки периоди, имаме предвид качествените характеристики на постъпващата трансформираща енергия на планетата. Съответно, скоростта на преминаване през етапите и вашето лично съответствие ще бъде индивидуално. И продължителността на всеки етап за отделните същности и групи, ще варира в пределите на указаните етапи.

    Т.е. този, който по някакви причини не успее да включи своето осъзнаване в поточното до края на декември 2012, ще му бъде предоставена възможност и помощ за включване на осъзнаването през следващите периоди. Съответно, който не успее до септември 2013, също няма да бъде изоставен. Затова не трябва да се вълнувате. За системата на пространствено-светлинния Преход наблюдават милиарди същности във Вселената.

    Както и във всеки грандиозен проект (а повярвайте, вие сте грандиозен проект за Вселената), има групи за техническа подкрепа, има един вид конструктори и има наблюдателни съвети и група същности, които вземат решения за помощ при организиране на вашето възнесение.

    Между третия етап (частично отваряне на порталите) и заключителният етап от възнесението (масовото отваряне на порталите), има преходен период. Той е необходим за известна стабилизация на процеса. Понеже трите първи етапа ще са достатъчно интензивни по енергийна наситеност, на някои, които още не са преминали процеса на трансформация, ще им се струва, че всичко е спряло, но това съвсем не е така. Това ще бъде един вид период на равносметка за всички. След това, сценариите за развитие имат многовариантен вид, и затова засега няма да се спираме на този въпрос.

    
Четвъртия етап е след есенното равноденствие на 2013 година – масово включване на порталите за преход.

    След декември 2012 масовите промени в съзнанието ще са по-забележими. При това, главното е да не се поддавате на паника. Повтаряме още веднъж: никакви негативни процеси с вас и Гея няма да се случат. Всички възможни катаклизми са сведени до минимум. Говорим, разбира се, за тектоничните и другите активни енергийни процеси, които са възможни.

    Не трябва да се готвите за потоп и стихийни бедствия. Сценариите за такова развитие отдавна са отминали. Силите на Вселената постоянно коригират магнитното поле на планетата за минимализиране на негативните реакции в обкръжаващата среда и силовите потоци на Гея.

    Но ние искаме да се обърнем към вас със следното предупреждение. Понеже вие сте съ-творци на новия свят и на процеса за възнесение, естествено, мислите ви са в основата на ставащите събития. Трябва винаги да помните това. Вие сами творите своята реалност. Затова всеки страх и негативни мисли, паника и прочие, могат да поведат развитието на вашия сценарий за възнесението по по-твърд път. Вашите намерения и воля ще влияят изключително на произходящите процеси. Наблюдаващите сили на Вселената нямат право да се намесват и могат само да коригират хода на събитията.

    Повтаряме, сега виждаме най-възможните сценарии за развитие. Те са няколко. Вероятността за негативен сценарий е много малка, но все пак я има. Затова бъдете съзнателни. Бъдете радостни. Открийте в себе си любовта към всичко съществуващо във Вселената. Вашите мисли сега не са просто вашето личностно развитие, но са развитието на цялата планета. Понеже през този период, качествата ви на творец се повишават и разкриват, вашите творения ще започнат да се реализират много бързо. Вече сега трябва да залагате картините на бъдещите събития в своите намерения и мисъл-форми.

    Затова е много важна ролята на лидерите в светлинния поток и групите от съзнания. Призоваваме светлинните работници да започнат работа по формирането на колективното осъзнаване на преходния процес. Бъдете търпеливи, бъдете настойчиви. Предавайте знания за тези събития. А главното е – формирайте свои мисъл-форми за предстоящите промени. Вие сте първопроходци и от вас в голяма степен зависи развитието на бъдещите събития. Вие определяте основните направления в движението.

    Трябва да помните, че редом с вас има много хора, които още не напълно, по разни причини, са осъзнали значимостта и реалността на предстоящите събития. Те са като деца, играещи до сега в игрите на дуалността и не винаги са в състояние да излязат от тази игра.

    Бъдете търпеливи. Всеки от вас се е готвил за своята мисия много еони време. Всеки от вас е доброволен помощник в формирането на новата реалност. Това не са метафори, а реални действия, които сега можете да предприемете. Обединявайте се и обменяйте информация. Формирайте свои полета за прехода. От вашата осъзнатост зависи съдбата на мнозина.


Включване на осъзнаването

    Процеса на прехода ще бъде на етапи. И ще се случва щом съзнанието на хората е готово за това. Самият процес на възнесение е достатъчно индивидуален. Разбира се, има общи признаци и етапи.

    Първият етап, както казахме, е включването на индивидуалното осъзнаване в поточното. С включването, колкото повече хора са готови за поточно съзнание, толкова е по-голяма вероятността за включването на всички, които по разни причини не могат да преминат през бариерата. Както свещта се запалва от огъня, така и отделни хора могат да включат съзнанието си под въздействието на поточните процеси.

    Индивидуалните особености на всяка същност, влияят върху скоростта и степента на включване. Това са: готовност за промени, отвореност към потока, проводимост (способност да приеме поточните енергии), индивидуализация (способност за удържане на собственото поле в потока), активност (степен на взаимодействие в потока).

    ГОТОВНОСТ ЗА ПРОМЕНИ. Първото е, вашето лично съгласие за промени и включване. Нищо във вас не трябва да се съпротивлява на този процес. Никакви страхове и опасения, че нещо може да не стане както трябва. Никакви съмнения – това е много човешко качество – ще трябва да се избавите от него. Трябва да възродите в себе си знанието, заложено в самите вас, във вашата ДНК, трябва да си спомните това, което винаги сте знаели, но временно сте забравили.

    Тласък за припомняне може да даде всеки импулс. Случайно получена информация, енергийно въздействие от друг човек, емоционален импулс от вашето възприятие, ЕНЕРГИЕН ПОТОК, КОЙТО СЕ ВЛИВА В ГЕЯ през този период. Не случайно, мнозина от вас се стремят да получат, колкото се може повече информация за предстоящите събития. Това, разбира се, е свойство на мозъка ви. Но също така интуитивно търсите първия тласък, който да стартира механизма на спомняне.

    Около вас има хора сега, които най-пълно ви въздействат енергийно. Най-вероятно, ще го усетите като някакво добавено енергийно присъствие редом, по-усилено въздействие, което се проявява като повишен емоционален фон на вашите реакции, или верига от странни на пръв поглед събития в живота ви. Трябва да разбирате, че наближава период на изпитания и трябва да поддържате пълно спокойствие.

    В живота ви могат да се случат различни промени. И много от тях могат да ви се сторят не особено позитивни. Възможни са различни загуби. Но не трябва да реагирате негативно на това. Работата е там, че самите вие и вашия дух се избавяте от кармичните остатъци и от човешките реакции на вашата същност, това е нормално. Това, което преди е преминавало за десетилетия, сега преминава в ускорени темпове.

    Тези взаимовръзки, които не сте успели да отработите в предишните си животи, намират отражение в този период като ред събития. Нищо страшно. Това е като макет, един вид учебно отработване на кармичните ви връзки. Имате прекрасна възможност да ги неутрализирате бързо. Можете да го направите с правилно отношение към всяко събитие. Именно сега, най-важна е правилната оценка на вашето присъствие в света. Ще забележите, че тези събития, които по-рано са предизвиквали във вас негативна реакция, или не предизвикват никакви емоции, или реакциите са кратковременни, след което следва спокойна увереност и доверие в своята съдба и към духа, да изведат вероятната линия на кармичните ви връзки на неутрален път. Т.е. вашите най-лоши очаквания не се сбъдват, ако не се опасявате от нищо. Това е също проверка на вашите човешки реакции.

    Не си мислете, че някой си играе игрички с вас. Просто протича тестиране на същността ви за готовност за сериозни поточни изменения. Същото е, ако преди сериозен крос на дълга дистанция, лекарите проверят, как работи сърцето ви. Извършват се тестове на енергийната ви сила и вместимост за потока. Бъдете готови за това.

    След това са възможни сериозни колебания в емоционалния фон и психическата устойчивост. Безпричинно възникващи чувства на тъга и печал или агресия и раздразнение – това са остатъци от човешките реакции, а също от кармичните емоционални връзки. Не се обвинявайте и не се ругайте. Приемете го като горчиво лекарство – глътваш и забравяш. Вашата правилна реакция на всички външни раздразнители, ще ви даде възможна устойчивост на вашите възприятия в сериозните поточни промени. Не гасете проявените във вас негативни реакции, не ги потискайте в себе си, а ги неутрализирайте с нещо позитивно. Най-правилния начин е осмисляне и преработка на енергиите. Все едно вместо гняв ви се иска да се смеете. Това означава, че вашето възприятие е повишило точните си характеристики.

    Общото състояние, независимо от някои временни трудности, е състояние на радост в очакване на промените. Разбудете в себе си радостта на детето, което се отправя на приказно пътешествие. Това ще помогне. Очаква ви действително очарователно пътешествие, защо си мислите, че ще бъде страшно или трудно? Вие не сте сами, с вас са милиони същности, процеса е под контрол. Не се страхувайте. Всичко най-добро предстои.

    Обърнете внимание на тези хора, които са редом с вас сега в една или друга форма. Вие разбирате. Това не е случайно в началото на такова грандиозно събитие. Всички сте се събрали заедно по енергийни признаци, и разбира се, по признака завършване на кармичните връзки. Именно с тези хора ви предстои да завършите вашия път в трето измерение и възможно е, да започнете в четвърто и по-високо.

    Не мислете за това, кой ще успее, и кой ще стигне. Мислете, че всички ще успеят. Вашата увереност създава поле на събитийна вероятност и енергийно подхранва тези, които все още не са напълно готови. Вярвайте в себе си и в тях, по вярата ще ви се даде.

    Трябва да следите реакциите на тези, които са редом с вас. Те също са индикатори на вашето състояние. Сега се обострят всички ваши чувства. И с вашата промяна става и промяна на обкръжаващите ви хора и обратното.

    На вас ви се струва, че повечето хора на Земята не са готови за такива събития и дори не подозират за тях. Не се безпокойте за това. Грижете се за себе си и най-близкото ви обкръжение. Разбира се, всеки човек има различна степен на готовност. Но затова събитие ще узнаят почти всички. Дори и да не вярват, духът им е наясно и ги подготвя за прехода.

    Трябва да имате предвид, че програмата за възнесение на всеки е различна. Има, както казахме, индивидуални програми. Това са лидерите по светимост във вашия свят. Те са с висока енергийна активност и телата им са най-приспособени към въздействията на външните импулси. Не е задължително това да са високо духовни хора, макар такива да са повечето. Много от тях също не вярват, но по разни причини светлинното им тяло е активизирано.

    Тези от вас, които осъзнато се стремят към прехода, ще са във фарватера на събитията. Те ще поведат след себе си мнозина. Вече предавахме за фаровете – това е подобно сравнение. Тяхната светимост ще указва пътя и ще даде импулс на другите. Някои от тях, засега не осъзнават повишената си светимост, но духът им знае и с тяхно съгласие, ще им бъде оказана цялата необходима помощ и в нужното време ще се включи необходимата програма.

    Друга част се готви за групов и колективен преход. Енергийната светимост на тези хора в този момент, още не позволява да отвори пространствен и енергиен канал за индивидуален преход, но колективно е възможно. Затова се обръщаме към най-осъзнатите светлинни работници. Работете над себе си. Откривайте в себе си качеството светимост като помощ на другите. Показателя на индивидуалната ви светимост, може ДА ПОМОГНЕ В ОТВАРЯНЕТО КАНАЛ ЗА ПРЕХОД НА ЦЕЛИ ГРУПИ. Ние сме безкрайно благодарни на тези светлинни работници , които вече работят в това направление и вече могат да отварят канали и да творят нови реалности, но това е отделна тема.

    
ОТВОРЕНОСТ ЗА ПОТОКА. Това са също ваши личностни характеристики. Мнозина от вас вече са почувствали
енергиите, които се вливат сега на планетата. Това са мощни енергии на включването, това все още не е целия поток, но са негови съставки. С всеки месец енергиите се усилват по мощност и количество. Това се прави за да могат телата и възприятията ви да се подготвят за пълното включване в потока. Не се плашете. Възможни са лошо самочувствие и слабост. Трябва да разбирате, че това е нормално. Подготвят се каналите на възприятието ви за поточната енергия. Вслушвайте се в себе си. Отбелязвайте в себе си всички изменения и реакции. Възприемайте всичко с радост и търпение. В буквален смисъл, се раждате отново и резултата си струва. С навлизането във вас на нови енергии, ще забележите промени във възприятията си и необичайни способности. Това, което наричате пророчески сънища и дар за предвиждане, отделни проблясъци за телепатични способности. Да ги разпознаете в себе си ви пречи недоверието към себе си и своя дух. Вие сте ангели, вие сте магове, много е достъпно за вас. Остава само да проверите.

    При мнозина ще се активизира приема на информация по различни начини. Това, което наричате вътрешен глас, а мнозина – Висш Аз. Вслушайте се. Вече няма нужда да възприемате информация отвън. Цялата информация е във всеки от вас. Отворете се за нея. Повярвайте на вътрешния си глас. Намерете Бога в себе си. Това не е метафора, а напълно реален процес. Слушайте и анализирайте.

    Бъдете внимателни към точките и праговите промени в тялото ви. Енергийните ви центрове започват да се стартират и да си взаимодействат. Това не е само известният ви основен чакрален стълб, а още много енергийни точки и центрове. Възможно е да усещате парене или болки в някоя точка. Това е реакция на стартирането в организма ви на енергийните центрове.

    Ако искате да ускорите процеса на преустройване на своите тела и да си помогнете, обърнете се към своя висш Аз, към своя Дух. С вашите тела, с разрешението на вашата същност, ще се провежда работа по време на сън, а именно, ще се провежда настройка на светлинното ви тяло със светлинните потоци на Вселената и хармонизиране на енергийните центрове. Не трябва да се вълнувате. Закона за свободната воля е неотменим и никой не може да ви натрапва сценарий за развитие. Но ние ви призоваваме – доверете се на Духа си. Степента на готовност в светлинното ви тяло за процеса на преход, е много важна, не само от гледна точка усещане и самочувствие при старта на прехода. Но и за следващото преминаване през всички етапи и възможност на преход на 5-то ниво. Това е като готовност на физическото ви тяло за спортни състезания: бягането могат да започнат всички, но не всички са способни в установеното време да стигнат до финиша.

    Не се плашете. Няма да се уморим да ви повтаряме, че на всеки ще бъде оказана помощ при прехода и предоставена възможност, напълно с една или друга степен на трудност, да преминете през всички етапи.

    Ще се промени системата ви на хранене. Организмът ви сам ще усети, какво е най-приемливо за него, какви продукти са енергийно най-съответстващи на вашето израстване. Общи препоръки по храненето вече са дадени в по-голямата си част, нека всеки да си ги пригоди към себе си.

    ПРОВОДИМОСТ. Това е готовност на вашите канали за възприемане на поточната енергия. Проводимостта зависи от много фактори. В частност, и от вашето положение в пространството (от местожителството) и от вашите индивидуални възможности. Разбира се, хората, които не живеят в градовете, а сред природата, имат по-голяма проводимост. Но всеки от вас може да развие в себе си тези свойства.

    Няма да ви дадем точни техники, понеже много зависят от възприятието ви и от индивидуалните особености на телата ви. Но вие сами можете да изберете от множеството най-подходящите за вас. Не ви даваме точни техники, защото започвате да се вкопчвате в отделни прийоми. Такова е свойството на съзнанието ви. Казано направо, готовност е възможна и без всякакви техники и атрибути. Само вяра и чисто намерение. Достатъчно е да слушате внимателно себе си, цялата информация е много близко до вас, избирайте по принципа на съзвучието.

    Спомнете си, колко често ви идват мисли да направите нещо и ги отблъсквате по различни причини. Вече се вслушайте в себе си и всички техники за проводимост ще ви бъдат предадени от вашия Дух. Общи препоръки също съществуват.

    Не блокирайте възприятието си. Блокировката на възприятието се получава поради негативно отношение към различни явления, които стават на Гея. Нищо не трябва да бъде осъдено. Това не означава, че трябва спокойно да минете покрай беззаконието и несправедливостта. Но осъждането блокира вашето възприятие, защото именно сега, събитията, които ще започнат да се случват редом с вас, непосредствено са свързани с вас, макар често да ви се струва, че нямате никакво отношение към тях.

    По-нататък, всяка получавана информация приемайте спокойно и също без блокировката осъждане. Усетете енергийната съставка на тази информация, независимо дали е текст или картина, или видео. Първо, всяка от тях е възможно да включи първия тласък за вас. Това е още една причина за предаване на информация за прехода – не само за удовлетворяване на любопитството ви или за конкретни инструкции, но и за предаване енергийните кодове на включването.

    Сред вас по енергийна готовност за потока, могат да се отделят групи. Съответно, информационните потоци също се предават с определена степен енергийна наситеност. Затова се постарайте да не четете, а да възприемате информацията. Ще усетите различие във възприемането. Призоваваме към безоценъчно човешко съждение, към качествено възприятие.

    Най-главното. Ако се страхувате, то се получава твърда блокировка на възприятието. Разбудете в сърцето си любов към света. Именно тя ще ви даде възможност да приемете и чуете зова на Вселената.

Източници: espavo.ning.com
yosif.net


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .