Банер
0_2f8aa_c10834db_XL.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Здравната система през прехода и след него
Написано от Маг Селена   
Събота, 13 Октомври 2012 15:03
Дори вашите най-упорити традиционалисти и закостенели защитници на статуквото признават, че медицинската система в повечето високоразвити страни се разпада. Всъщност нещата ще стават много по-лоши в това отношение. Независимо дали там, където живеете, медицинската система е на частни начала и се ръководи от печалбата, или се субсидира от държавата, проблемите са горе-долу еднакви.

Слеващите редове се отнасят особено за здравната система в частния, ръководещ се от печалби сегмент на медицинската професия, но много от нещата са също толкова валидни за субсидираната от държавата. Ще започнем с лекарствата.

Повечето лекарства са предназначени да третират симптомите вместо причините.
 
Така е, защото често е изключително трудно да се разбере и отстрани коренната причина за дадена болест, особено ако е хронична, генетична или недобре разбрана от медицинската общност. Много малко лекари-алопати и Фармацевтични компании са наясно с холистичния елемент и факта, че съществувате на много нива, които трябва да бъдат хармонизирани и интегрирани, за да се постигне истинско из­лекуване.

Вашите фармацевтични компании съществуват, за да пъл­нят портфейлите на своите собственици и инвеститори. В пове­чето случаи вашите интереси или здраве не са сред приорите­тите им. Те печелят, когато сте болни, а не когато сте в добро здраве. Здравото население няма да купува лекарства, за да се чувства по-добре или да си създава илюзията, че е по-добре.

Което и списание, приемащо реклами, да отворите, непре­менно ще видите няколко за последните хапчета, сиропи и ме­дицински апарати. Забелязали сме, че мястото в рекламата, от­делено за изброяване на страничните ефекти на съответния ме­дикамент, често е по-голямо от частта, посветена на възхваля­ването на достойнствата му. Телевизионните реклами посвеща­ват повече време на страничните ефекти, отколкото на описа­нието на ползата от лекарството, но говорещият приказва тол­кова бързо, че повечето консуматори не могат да схванат всяка Дума. Всъщност те опитват да си подсигурят гърба, в случай, че лекарството им причини сериозни проблеми на някой, който го приеме.

Също така ни прави впечатление, че повече хора умират от негативни странични ефекти, усложнения от лекарството (нежелателни реакции с други лекарства), неправилна дозировка (грешки при предписването на лекарства) и т. н., отколкото от много от болестите, синдромите и отклоненията, които би трябвало да лекуват, предотвратяват, ограничават или потискат.

Не казваме, че няма нужда от фармацевтични средства, а че вероятно 90% от тях са ненужни и дори опасни за доброто ви физическо състояние.

Прави ни впечатление, че давате на децата си антидепресанти само защото се отегчават от учебната ви програма и не могат да се фокусират за още един урок по „рафинирана" одобрена история. Децата, които се раждат днес. са високо еволюирали. Още с влизането си в този свят стават обект на порой от стимули, предназначени да ги накарат да забравят кои са и да се превърнат в консуматори.

Даваме си сметка, че това звучи грубо и осъдително, но е от значение да не захаросваме негативното програмиране, което душите получават при идването си на земен план. Те не само наследяват генетиката на своите предци (много от които са били напълно завладяни от ограничаващи вярвания), но и улавят мисле-формите на родители, лекари, медицински сестри, грижещи се за тях, членове на семейството, свещеници, проповед­ници и всеки друг, който се появи в живота им в ранна възраст. Прибавете към това постоянните атаки от телевизията и другите медии и няма защо да се учудвате, че се бунтуват, отделят или объркват.

Често родителите (които вече са стресирани и преуморени от работа) просто се пречупват и отстъпват пред най-лесното решение, както изглежда: давай на малкия Джони едно хапче, което ще му помага да се концентрира, или ще забави активността му, или ще я ускори, или ще го направи по-добър по ня­какъв друг начин.

Разбира се, вашата здравна система не се изчерпва с хапчета и сиропи. Разполагате с обширен диапазон професионалисти в здравната сфера, едни изключително умели и доста състрадателни, и други, които, макар и да са изучили учебниците си, взели изпитите си, получили съответните степени и минали задължителния стаж, не са особено наясно какво означава да бъдеш човешко същество.

Без силно развита интуиция и умение да се настройваш към друг човек и да присъстваш пълноценно при общуването си с него често е извънредно трудно да се разбере от какво се нуждае този човек, за да си възстанови здравето. Дори даден технологичен напредък временно да се справи със сериозна болест или някое хапче да успее да се справи с инфекцията, колко професионалисти в здравната област са си задавали очевидния въпрос: „Какво е направил в самото начало този човек, за да се разболее?"

За щастие, през последните петдесет години забелязваме значително увеличаване броя на холистичните лекари и
 лечители. Много Сътрудници на Светлината и вървящи по пътя на четвърта и пета плътност са стигнали там, където са, с помощта на просветлени терапевти и учители.

Освен 20-25% от човечеството, които вече са на пътя на пробуждането, други 5% са готови да се събудят, но не знаят къде да се обърнат за помощ. Затова посягат към хапчето или се обаждат на лекаря, или прочитат списание, предлагащо ре­шения (само си пригответе Visa или Mastercard). Вие, Сътруд­ниците на Светлината, бихте могли да бъдете следващата им стъпка в процеса на излекуване.

Предлагаме нашата подкрепа и насърчение на тези от вас, които строят мост между холистичната и алопатичната медицинска сфера. Знаем, че не е лесно да накарате лекарите и сестрите да отворят съзнанието си за нови начини на мислене във връзка с лечението, но малко по малко се напредва.

Гледайки разрушаването на настоящата здравна система, не заоравяйте, че вие сте част от решението. Като демонстрирате, че истинското здраве идва отвътре и изисква да живеете в хармония с вътрешния си аз и с това, което ви заобикаля, вие показвате на тези 5% от населението, че има друг начин за постигане на истинско и трайно здраве.


Бъдещето на медицината

Какво е бъдещето на вашата здравна система? От перспек­тивата на трета плътност не изглежда добро. Въпреки възхода на холистичните медицински практики и насърчаването на изследванията в много области, огромното мнозинство от професионалистите в здравната сфера са хванати в мрежа от алчност, потискане и контрол. През следващите няколко години проблемите с алопатичната медицина и качеството на здравните грижи ще стават все по-очевидни. 

Повечето работещи в сферата на здравеопазването ще се почувстват дори още по-претрупани с работа, и напълно основателно. На няколко пъти засегнахме темата за проблемите с имунната система, но сега нека се задълбочим малко повече.

Както стана дума, душите, които не са готови да се възнесат със Земята, ще намерят начин да се освободят от физическите си тела и да се превъплътят на планети, отговарящи в по-голяма степен на вибрационното им ниво. Този процес ще се ускори драстично по време на преминаването през порталите.

Тъй като егото почти неизменно е в противоречие с душата, вътре в аз-а ще има конфликт между частта, която иска да мине към друг живот (душата) и частта, която иска да стои на Земята (егото/личността).

Възможно е такава душа да е привързана към семейство, приятели, начин на живот и материални неща, и да изпитва дълбоко чувство на дълг и задължение да се грижи за други хо­ра. Мисълта да остави всичко това е, меко казано, непривлека­телна. Затова тази душа ще търси постоянно начини да удължи живота си на Земята, макар състоянието на тялото да се влоша­ва постоянно. Това повърхностно желание да възкреси тялото, съчетано с по-дълбокото желание да се освободи от него, често води до хронично, продължително заболяване. Докато по-дълбокото желание бавно побеждава и тялото изнемощява все повече и повече, такъв човек се нуждае от все повече грижи от другите само за осъществяване на основните си телесни функции.

Но работещите в здравната сфера и медицинското оборудване (инвалидни колички, проходилки, кислородни бутилки, инхалатори, специални легла и т. н.) все пак не са неограничени. Рано или късно броят на нуждаещите се от подобна помощ души ще надхвърли наличната помощ и много ще бъдат оставени да се оправят както могат или ще трябва да чакат дълго, докато може да им бъде обърнато внимание.

През идните години болниците ще бъдат препълнени, лекарите и сестрите няма да насмогват да се справят с огромния товар, пациентите ще бъдат изпращани да си вървят без нужните грижи и болестите ще се разпространяват сред хората с отсла­бена имунна система. От перспективата на трета плътност кар­тината не е хубава. Това всъщност е формула за връщане на епидемиите, върлували в Европа преди около 800 години.

Вече обсъдихме състоянието на икономическата ви система. Прибавете към това десеткратно увеличаване на болните хора, нуждаещи се от грижи, и получавате пълен срив на държавното и криза в частното здравеопазване.

Единственото решение на вашата криза в здравеопазването е да се лекувате сами, като осъзнаете реалните причини за бо­лестта и се отворите за по-висшето съзнание, за да възвърнете целостта си. Като Сътрудници на Светлината, ще бъдете призо­вани да помагате на болните и умиращите. Ще трябва да знаете колко, къде и кога можете да направите, за да не изгорите и вие.

Помолете Божественото си Присъствие да ви води само толкова пациенти или клиенти, колкото сте в състояние да поемете. Получаването на компенсации за вашия труд е вторично, но важно. Нуждите ви ще бъдат задоволявани, докато вършите целебната си работа. Просто бъдете отворени, грижете се за физическите, емоционалните и менталните си нужди, и давайте състрадателно, когато възникне необходимост. Вярвайте, че сте част от една доброжелателна, благоденстваща Вселена.

От друга страна, ако по-висшият ви аз ви насочи да измислите бизнес план или маркетингова програма, за да научат другите за вашите услуги, направете го охотно и без оценки. Няма нищо лошо в това да „надуеш рога си", стига основната цел на бизнеса ви да е служенето на другите.

Ще повторим: Отделяйте време за себе си. В случай че сте личен болногледач, не приемайте три последователни дванайсетсетчасови смени, ако знаете, че не можете да бъдете пълноценни за третия пациент.


Динамика на холистичното лечение и терапия

Ако сте лечител, някои от вашите клиенти ще имат голяма полза от лечителската ви работа, а други - не. Откажете се да залагате на изхода от вашите услуги. Просто правете най-доброто, на което сте способни, молете се и бъдете състрада­телни. Ако получите напътствия да опитате определена лечебна техника за даден клиент - чудесно. Иначе просто присъствайте осъзнато. В терапията умението да присъствате осъзнато и да слушате истински друго човешко същество представлява цели 90% от процеса. За техниката остават другите 10%.

Психотерапевтът, който се концентрира върху пълноценното си присъствие и слушане, но забрави цялата изучавана теория, е много по-добър от онзи, който учи със завидна отдаденост, но е откъснат от човешката си страна.

При пребиваването си на Земята, Иисус не е изцелявал чу­дотворно всеки, който е отивал при него. Всъщност съвсем ма­лък процент души били изцелени мигновено. Бързо излекувалите се били готови за подобно преживяване. Душите им вече били завършили много от необходимите уроци, за да преминат от състояние на болест в състояние на здраве. Иисус просто става катализатор за завършването на процеса.

Невинаги ще знаете как вашето присъствие се е отразило на обърналите се за помощ към вас. Понякога това ще бъде явно, но хората са сложни. Може да се окажете подходящият човек в подходящия момент да помогне на една душа да осъществи прехода по приключването на този живот. Не се осъждайте, ако лекувате по някакъв начин даден човек и той умре на следващия ден. Благодарете, че може би вие сте били тласъкът, нужен на тази душа, за да продължи нататък.

През следващите години холистичното лечение ще получи по-масово признание като отговор на много от здравните проблеми на деня. Все повече лекари се отказват от строго алопатичната медицина и възприемат нови начини за третиране на пациентите си.

Може би ще трябва да се стигне до образуването на купчини от мъртви тела по улиците или сериозна епидемия сред част от населението, преди повечето хора да разчупят ограниченото си мислене. Възможно е да сте част от група, която изглежда имунизирана срещу всичко наоколо. И може би тя ще вдъхновява другите да си задават въпроса: „Кое е различното в тези хора? Те могат да вървят сред мъртви, без това да им се отрази. Как мога да се науча и аз да правя така?" Ето тук ви се дава възможност да отведете друга душа при Светлината.


Откъс от "Земята си пробужда. Пророчества 2012-2030"
Автор: Сал Ракели


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .