Банер
Makosh.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Беседа за Махатма Съзнанието
Написано от Маг Селена   
Събота, 10 Ноември 2012 10:05
Напоследък непрекъснато се натъквам на "духовното" афиширане на Махатма Процеса и Махатма Съзнанието - дори нещо повече, натъквам се на фрапиращи неточности и терминологични изкълчвания относно Махатма явлението. Затова се осмелявам да направя една кратка беседа относно проявлението на Махатма Процеса.

Ще започна с това, че този процес се основава на дълбоко вътрешно Разбиране, което е плод на вътрешното разсекретяване на негативните полюси на ДНК Кодовете, които са проявление на нашите скрити вътрешни слабости. Ще загатна, че докато човек не подходи с пълното Разбиране на Различаването и Разпознаването на същите, никога няма да може да стигне до Разкриването на Махатма Процеса в неговата цялост, първо вътре в себе си и след това извън далечните предели на себе си, на Аз Съм Присъствие, защото...неговата духовна и физическа чистота няма да бъдат на нужното ниво за целта.

Удивлявам се как купищата "духовни дейци/работници на светлината" боравят със сложна понятийна терминология, която самите те дори не Разбират, защото Махатма е Разбирането на Цялостта във всичките необозрими 352 Нива и Измерения на Високо Духовно Разгръщане. Така например мнозина от духовните имитатори твърдят, че Махатма не може и не бива да се тълкува и приема като Велика Душа, така както се превежда от санскрит, защото видите ли, Махатма Разгръщането било...Махатма Енергия, Махатма Съзнание. Каква нелепа заблуда и неопитна еквилибристика от игра на думички?! По-странното обаче е, че никой никъде не споменава за Махатма Разбирането като дълбок вътрешен процес в Човешкото Съзнание и изражение...


Всъщност - какво означава Махатма?!

По-напредналите хора в духовното си развитие, са на ясно, че съществува Свръх-вселена съставена от много локални Вселени. Свръх-Вселената е една безпределна и многообемаща Сфера, която инициира в себе си всички локални Вселени. Всяка една Вселена е съставена от много Галактики, всяка една Галактика от много Слънчеви Системи, а Слънчевите системи от своя страна представляват и представят множеството планети в себе си. Махатма е съзнателна енергия, която обхваща в ефирността на сферичния си обем цялото мироздание на една локална Вселена, но...далеч не е изражението на самия Божествен еквивалент, тя се явява само една локална част от него.

А сега да се спрем на една доста по-малка микро-вселенска система, която е проявление на човешкия индивид, съчетала в своята енергийна структура Синтеза на Антахкарана - Индивид, Личност, Душа и Монада, върху основата на която ще се опитам да обясна Махатма Процеса, или както още се нарича Аватара на Синтеза, на Цялостта на Божествения Синтез. 

Човешката Монада е едно от най-малките сферични изражения на Божествения Синтез или по-простичко казано Личния Бог на всеки един човешки индивид. Оттук следва елементарното Различавене и Разпознаване на обемащата Божествена вертикала, съотнесена към Махатма Съзнанието, т.е. Божествения Аватар на Синтеза, съотнесен към локалното Вселенско Съзнание, който включва в себе си еквивалента на всичките 352 Вселенски Съзнателни Нива. Както Човешката Монадата е онази Божествена Искра, която изразява компактността на нашата Човешка Личност, така в случая и Махатма изразява компактността на Монадичната структура от 352-те Вселенски Съзнателни Нива. Именно и поради този факт понятието Махатма се превежда като Велика Душа от санскрит, т.е. Великата Душа на нашата локалната Вселена, в която се помещава нашата планета Гея.


АЗ Съм Присъствието...или Махатма е Съзнанието/Духът на нашата Локална Вселена.

Нека се спра на понятие за Аватара...В своите човешки Посвещения съответната Личност търпи духовно развитие в няколко степени, направления и стадия. Четвъртото Посвещение, равняващо се на Четвъртото Измерение е това на Архата; Петото Посвещение/Измерение е това на Адепта, Шестото Посвещение/Измерение е това на...Аватара. Всяко едно цялостно планетарно проявление има своите Аватари, с по-високо или ниско равнище и статут на осъзнатост в съответните Октави на отделните Планетарни Измерения. Аватарите са овладели своите Лъчисти Тела до пълно съвършенство, като впоследствие в духовното си развитие стигат до висините на 9-то, че дори и 12-то Планетарно Измерение, но те не са онази първична Божествена квинтесенция, породила Живота в цялостното Космично и необозримо Единение в необятността на Космичния Синтез - те са само една присоставща част в нея.

Т.е., Аватарът е многообразен Синтез от множество Монадични Божествени Структури, които се проявяват в
 съответни нива на Планетарното, Слънчевото, Галактическото и Вселенското Измерения. Вивамус е Планетарния Аватар/Духът/Монадата на Земята, който намира изражение чрез проявлението на Санат Кумара, т.е. Вивамус е енергийно-духовната субстанция на Санат Кумара. А Махатма в същия този контекст е проявлението на Архангел Метатрон в сферите на нашата локална Вселена, т.е. неговата Монада/Дух, който е АЗ Съм Божието Присъствие. Личната Човешка Монада също е изражение на АЗ Съм Присъствието, защото е най-малката осъзната искрица на Божествената субстанция, като основна първичност на цялостното Единение на Свръх-Вселената. Ако съотнесем Монадичния Антахкаричен еквивалент на Човешката Личност към еквивалента на Антахкаричния Вселенски Синтез в дословен превод думата Махатма наистина означава Проявление на Велика Душа/Дух, защото Човешката Монада е Духът на Човешката Личност, т.е. неговата Велика Душа/, неговия личен Божествен Дух.

И тъй като всичко е енергия, Махатма не може да бъде овеществявана, но със терминологичното значение на тази дума може да се отбелязва висотата на развитие на духовните същности по Октавната Стълбицата в Духовната Йерархия на Ясната Светлина. По същата тази причина Махатма не може да бъде обсебвана от съответни земни индивиди, които базирайки се на нейното Аз Съм Присъствие и Проявление, се превърнаха в духовни търгаши, привличащи в лоното на своите "Светли и чисти" лъскави офиси невежи, незнаещи и неосъзнати люде, като преди всичко чрез тях уплътняват своите потрфейли.

Изумява ме факта, че хора, които претендират, че са носители на Махатма Енергията, която се проявява чрез техните "светли" дейности не приемат в редиците си онези човешки същества, които тепърва прохождат в своята будност - претекста е, че те ще замърсят тяхната "светла извисеност" в Махатма Съзанието. Те се позовават на тях само тогава, когато трябва да има свидетели и слушатели на тяхното "светло" ЕГОично развихряне под демонстрацията на вид медитации, предимно колективни, или пък взаимстване на копи/пейст буквално, "духовни лекция"...!!! След което ги изритват от пределите на техните "духовни крепости" като низши и не-еволюирали създания, без никога да пропускат обаче да им одрусат и изпразнят до дъно джобовете от плътност.

Не на последно място се удивлявам от сръчната енергичност на "махатмичните светлоносни дейци" да изчезват като дим при евентуална среща, независимото от какво естество е тя, с ясно-виждащи, ясно-разбиращи, ясно-можещи и знаещи Личности. Същите на мига биват публично обявавани за "черни и зли сили", привърженици на черния окултизъм. Странен е факта също така, че въпросното Приемане на всичко и всички, на което се базират тези "светли махатмични същества" остава сметено някъде под килима, а върху плота на духовната маса се сервира единствено илюзорната измама на блестящото им ЕГО, гарнирано с диаментен букет от комплекси, предимно Нарцистични.
 
 
"Махатмичното" лустро...или как за 10 дни ставаш "13Д мастър"!!!

Изумява ме също така и "махатмичното" лустро не само на публично известни индивиди, но също така и на съвсем анонимните, които действат скрито зад завесата на някой "духовен шамбаличен център" абсолютно безименно, механично сдобили се и наизустили от не чак до там известни и достъпни духовни трудове, съответни духовни програми, напълно изопачени, за...обучение и лечение. Те ги прилагат най-безмилостно върху хора, които не са Разбиращи истинността и системата на Махатма Енергията/Процеса, която в момента преобразява нашата Планета. Дори нещо повече - те много умело и еквилибристично прикриват от къде са назубрили цялата си "духовна система", като не цитират никой от нейните автори.
 
Така излиза, че това, което излагат като система на обучение си е лично тяхно знание, казвам знание, защото са твърде далеч от естествеността на същинското Духовно ПО-знание. Така се бълват на конвейр духовни титли "мастъри на 13Д", което е над 12-то Измерение, т.е. над ниво на Висшата Духовна Планетарна Йерархия!!! - и то само за някакво си там 10 дневно обучение, изпъстрено с широко популяризиране на "ценни лекции" от същите тези "махатмични мастърчета", които от своя страна пък фабрикуват по същата система още много други "духовни мастърчета"...каква прекрасна и "духовно извисена" пирамидална мултилевълна търговия, нали?! 

И друго искам да кажа - създаването на изкуствени шаблонни системи под формата на най-различни колективни медитации в частност, е породено от абсолютно невежи и безпросветни в духовно и физическо отношение индивиди. Нима можеш да бъдеш чист енергиен проводник на Висш Източник от високия порядък на Светлинните и Лъчисти Измерения, а още повече на Махатма Съзнанието, ако ти не си носител на Съвършената Чистота?! Съвършената Чистота в цялостта на физическото и духовното тяло.
 
Не можеш да се изживяваш и приемаш като духовно чист Водач/Учител, ако тялото ти е замърсено, ако не е изчистено из основи от всички шлаки, отпадъци и отрови в него. Не можеш да бъдеш чист проводник, ако не трептиш изцяло в Ясната Любов на пълното Приемане и Разбиране на всичко и всички, а си само един жалък имитатор на това проявление. Не можеш да бъдеш чист проводник, ако твоето тяло е болно и не е хармонично организирано като енергетика. Това са невъзможни и абсолютно изключени процеси.

Това, извинете ме, е чиста и съвършена имитация, и...нищо друго, освен лъскав, блудкав, напудрен с празнотата на розовата сладникавост Ню Ейдж (НСР-Новата Световна Религия), най-пагубното оръжие за днешното човечество. Написах тази кратка беседа, водена от покрусата ми на духовното търгашество с високи духовни ценности, превърнати в духовно бунище за печалбарство.


© Автор: Н.Т.Н.Селена Суварна-Вишудха


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .