Банер
ЛАДА.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

МАТРИЦАТА 5 - ИНКАРНАЦИОННИ НИВА
Написано от Маг Селена   
Сряда, 19 Декември 2007 00:00
Съществуват три инкарнационни нива - ниско, средно и високо.

НИСКО НИВО НА ИНКАРНАЦИЯТА

Това не означава ЛОШО или нещо негативно. Те се занимават с основните триизмерни преживявания и са изцяло ориентирани към тялото. Някои от тези преживявания включват секса, основните физически нужди, основаните на страха религии, основните функции на полярностите и центрирането в “аза”. Тези нива са необходими, за да достигнем до:


СРЕДНО НИВО НА ИНКАРНАЦИЯТА

Възниква постепенно с желанието на Висшия Аз за по-сложни преживявания. Средните нива се учат от другите, действат на групи и търсят конформизма и традициите. Страхуват се да се отделят от групата или да бъдат “различни”. Те пренебрегват духовността за сметка на антидуховността на религията.

Остават глухи за това кои наистина са и предпочитат да отдават силата си на други – на несъществуващи божества и на извънземни, представящи се за божества. Интересуват се най-вече от генеалогия, работа, семейство, и се съпротивляват на промените. Те СА своите тела. Мнението на всеки друг има огромно значение за тях.

Средните нива започват своя преход към Напредналите нива с разклащането на своята вяра в религията и ограниченията на женитбата. Започват да се задълбочават в псиреалностите – например чрез астрология и Таро.

Напредналите водят до намаляване на процента на ниските и средни нива в рамките на отделния Висш Аз. Духовните неща стават все по-интересни за тях и любопитството нараства.

Дори във ФИНАЛНАТА ИНКАРНАЦИЯ ще продължава да има инкарнации от ниско и средно ниво – въпросът е в тяхното СЪОТНОШЕНИЯ във Висшия Аз. Броят им може да се промени по време на която и да е инкарнация.

Ако има 98% ниски и 2% средни, инкарнацията се счита за такава от ниско ниво.

Ако са 53% средни и 47% ниски – за средно ниво. 5% ниски, 35% средни и 60% напреднали дават ниво Напреднал.

Пример за Финална инкарнация – 4% ниски, 9% средни, 87% напреднали. Освен това, Финалната инкарнация има мисия уникална за плана на Висшия Аз, който се е инкарнирал и събудил. Щом Финалната инкарнация завърши, Висшият Аз става цялостен и се придвижва към по-висше измерение като едно цялостно същество към нови коренно различни преживявания.

Събудените финални инкарнации не вярват в никоя религия макар, че може да са вярвали преди да се събудят. Те търсят отвъд теологията и религиите – търсят Истината. Инкарнацията се събужда и се оглежда с нови очи, започвайки да вижда Играта като това, което тя е и вече не иска да играе в Играта, освен когато това е необходимо. Силата вече не се отдава, а възвръща.

Финалните знаят, че единственият им Бог е Висшият Аз – истинският ви Аз. Много ДНК-команди отслабват и отпадат, но духът все още трябва да преминава през филтрите на човешкото тяло. Висшият Аз не достига пълния си потенциал докато Финалната инкарнация не умре и не го освободи от връзката му с физическото. Дългото пътешествие в трето измерение е завършило.

Колкото по-напреднала е инкарнацията, толкова повече ЖИВЕЕ това, което смята за истина. Те никога не казват “знам, че това е истина, но не мога да живея така заради семейството, приятелите, съпруга ...”. Те застават в положението на жертви.

Много напредналите ЖИВЕЯТ това, което знаят по най-добрия начин и никога не се правят на жертви с това, което знаят (напр. те не казват “не мога, защото останалите няма да ме разберат”)


НАПРЕДВАНЕ НА ИНКАРНАЦИИТЕ

Ниските нива на инкарнациите са тези, при които изцяло командва тялото. Висшият Аз избира всички полове и сексуални ориентации просто заради преживяването да бъде тях. Малко са ограниченията при тези основни инкарнации. При Монро например някои от инкарнациите от ниско ниво е трябвало да се инкарнират в началото на 20 век в САЩ, друга – като жена в Африка, и една като агресивен мъж (воин).

Инкарнациите от ниско ниво са просто това – основни преживявания. Така се разширяват параметрите на Висшия Аз – чрез прибавянето на преживяванията на инкарнациите от ниско ниво към базата данни на Висшия Аз. Но вече не е достатъчно само да си роден на определено място или пол – възниква нуждата от повече преживявания.

При инкарнациите от ниско и средно ниво размножаването е масово разпространено. Това е част от процеса. Инкарнациите от ниско ниво са ориентирани към себе си и се подчиняват на “по-висшите авторитети”.

Религията се превръща в опиат за масите по време на инкарнациите от ниско ниво поради страховете от несъществуващите, но обявени за съществуващи божества. Инкарнациите от ниско ниво са пехотата на полярностите.

Инкарнации от средно ниво – те се смесват с изискванията на обществото, съобразяват се изключително с мнението на другите, търсят конформизъм, религиозен конформизъм, въз основа на традициите – не толкова поради слепи страхове. Гордеят се с това, че спазват религиозните традиции. Страховете от несъществуващите божества продължават, но са по-дълбоко под повърхността. Обичат ограниченията и традициите – изпитват носталгия към 50-те години.

Когато Висшият Аз се умори от повтарящите се рутинни практики на инкарнациите от средно ниво, а това със сигурност става, защото Висшият Аз лесно се отегчава, и духът започне да се противопоставя на внесените от извънземните команди в ДНК-то на физическото тяло, се появява желанието да се изследват психичното и другите плътности.

Избират се инкарнации в женски тела, защото лявото полукълбо е по-активно в женското тяло. След като се запознае с аспектите на психичното, Висшият Аз използва мъжки инкарнации.

Това може да започне и като гей-инкарнация, тъй като при гей-телата някои ДНК-команди са дадени на късо и позволяват на лявото мозъчно полукълбо да функционира наравно с дясното. Щом достатъчно напредналият дух започне да се чувства комфортно в тялото, мъжките тела се инкарнират в по-напреднали състояния.

След това Висшият Аз избира инкарнации за себе си, които не са базирани на пола, а на нарастващия списък от параметри. Традиционните религии биват отхвърляни. Появява се привличане към духовните религии – например Вика.

С напредъка на духа, Висшият Аз разбира, че НИКОЯ религия не върши работа, тъй като те са изкуствени средства за контрол, които изискват да отдадеш силата си на несъществуващи богове/богини. След като осъзнае ясно това, инкарнацията се придвижва към нивото на Много напредналите.

ДОМИНАНТНИ ИНКАРНАЦИИ – всеки Висш Аз има 3-4 такива, обикновено Много напреднали. Те имат ограничен достъп до Висшия Аз и се срещат във Висшия Аз, за да съчетаят Финалната инкарнация. Ако дадена доминантна инкарнация е много ориентирана към психичното, тя ще получава много входяща информация.

При не толкова психично ориентираните доминантни инкарнации загрижеността към тази инкарнация не е толкова голяма, тъй като Висшият Аз знае каква от постъпващата в тази инкарнация информация е нужна на Финалната инкарнация и й я дава. Доминантните инкарнации следят внимателно Финалната инкарнация, докато тя се събуди и осъзнае какво е. С това доминантните инкарнации са си изпълнили първостепенната задача.

ФИНАЛНИТЕ ИНКАРНАЦИИ са краят на преживяванията в трета плътност. Финалните имат пълен достъп до инкарнациите на Висшия Аз. Помнете – ВСИЧКИ инкарнации на този Висш Аз сте ВИЕ – всички инкарнации от ниско, средно и напреднало ниво сте вие – на различни етапи.

Тези персоналности никога не се губят, но вие ги надраствате. Към времето на достигане на финалната инкарнация мислите ви непрекъснато са привличани от това какво следва.

При завършването на финалната инкарнация ВСИЧКИ инкарнации от всички времеви периоди завършват едновременно и техните енергии се притеглят обратно във Висшия Аз. Единствената, която остава активна е Финалната инкарнация.

Така подобреното, образовано и изпълнено с преживявания Висше Аз се придвижва към нови преживявания. Пътуването на стотици и стотици инкарнации завършва, но започва ново, пред което предишното бледнее.

Вашият Висш Аз определя вашия път. Не трябва да се сравнявате с напредъка на другите. Това не е състезание или надбягване. Всеки ще “победи”. Всеки ще успее. Бъдете щастливи от това което сте!ПОГЛЕД КЪМ НИВАТА НА НАПРЕДНАЛИТЕ

Ще ги разделим на три групи.

МАЛКО НАПРЕДНАЛИ НИВА – те изпитват любопитство към духовното – говорим за духовно, а не за религиозно; любопитство към забранените от религията тези и искрен интерес, но без да се интересуват от лично развитие на своите психични таланти.

Понякога посещават гледачка на Таро или астролог без да излизат от рамките на интелектуалното любопитство. Непрекъснато се разкъсват между развиващите се техни интереси и традиционните системи от вярвания на Играта.

Могат да се идентифицират като член на организирана религия, но само на думи. Рядко ходят на църква. Могат да се идентифицират като атеисти. Това е част от неспокойството на духа и стремежа към промени и напредък. Започват да скъсват с Играта и да излизат от нея.

Присъединяват се към правилото: “Щом не вредиш на никого, можеш да правиш каквото искаш”. Онези, които използват думата “грях” всъщност искат да контролират вас.

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ НИВА – може да ви е отнело няколко инкарнации, но се придвижвате напред; при средните нива мнозина са в женски тела, тъй като те по-лесно се адаптират към основите на психичното развитие, на разбира се има и мъжки тела. Някои по-напреднали духове напредват от средно до много напреднало ниво в рамките на една единствена инкарнация.


МНОГО НАПРЕДНАЛИ НИВА – лесно придобиват психични способности – защото са ги учили в други животи по време на средно напредналите нива. Откриват и разчитат на Висшия си Аз. Някои са много опитни в пси-способностите, други избират други преживявания. Много напредналите нива са там, където има много проучвания/открития в хода на подготовката за Финалната инкарнация. Откритията на вашите Много напреднали се насочват от Доминантните инкарнации във Финалната инкарнация за Събуждането.

От известна перспектива всеки жив днес е финална инкарнация, тъй като тази изкуствена времева линия скоро ще свърши. Само че има огромна разлика между такава финална инкарнация и Събудена финална инкарнация на Висшия Аз.

Съществуват финални инкарнации, които още не са събудени. Само от Висшия ви Аз зависи кога ще се събудите. Ако сте Финална инкарнация, ЩЕ бъдете събудени чрез вашите Доминантни инкарнации. Не можете да насилвате времето. Просто се наслаждавайте на това, което сте и извличайте максимума от своя инкарнационен живот.


ТЕСТОВЕТЕ И ВИСШИЯ АЗ
Много хора твърдят, че са напреднали или финални инкарнации, но когато попаднат в определена ситуация, където трябва да го докажат, се провалят.

Вашият Висш Аз ще направи така, че да ви постави в ситуации, в които вие ще бъдете тествани като инкарнация – когато кажете, че сте нещо, което не сте, истината ще излезе наяве и ще трябва да се изправите лице в лице с тази истина.

Тестовете давани от Висшия Аз са част от напредъка в Играта и при тях има само минал-останал – нищо помежду. Тези тестове са, за да ви оцени Висшият Аз, а не околните – да прецени статуса на тази отделна инкарнация и да определи от какво още се нуждае тя като преживяване, или за да прецени себе си.

Онези, които са преминали първите изпитания, се придвижват към друго ниво и ще бъдат тествани отново в хода на събитията. Онези, които не са преминали ще трябва да преоценят позициите си за това къде са и къде НЕ СА. Ако инкарнацията напредва добре, ще следват нови изпитания, за да разбере какво е, и – което е по-важно – какво НЕ Е.

Тестването се прави, за да се види развитието/напредъка на инкарнацията – да се види как тя се справя с ДНК-командите на тялото. В повечето случаи над ниските и средни инкарнации тялото има контрол. Това е така заради преживяванията, които са необходими, за да се развият инкарнациите.

Щом се приближите към началото на напредналите нива, Висшият Аз ще постави това, което наричам разклонения на пътя, за да види кой път ще изберете в рамките на своя инкарнационен път. В зависимост от това ще продължите гладко, или ще се натъкнете на много трудности.

Вашият Висш Аз ще наблюдава дали притежавате достатъчно духовна сила и твърдост, за да преодолеете желанията на тялото. Когато вземете основано на духа решение, ви очакват награди.

Вашият Висш Аз позволява свобода на избора тук като преживявания с цел учене. Вие не можете да предотвратите никое от преживяванията, които Висшият Аз изисква, но има и много други преживявания. Колко напредвате се дължи на това как се справяте с решенията. Ще трябва да преживеете и двете полярности – иначе не бихте оценили баланса.

НЕ СЪЩЕСТВУВА ПОГРЕШНО РЕШЕНИЕ, защото вие все още се УЧИТЕ.

Щом си вземете поука от своите грешки напредвате към следващото ВАШЕ ниво. Колкото повече напредвате, толкова по-различни стават тестовете. В средно-напредналите нива можете да срещнете изпитания невъзможни за преодоляване от малко-напреднали, но сега сте на ниво, на което можете да се справите с тях, защото сте преминали по-леките тестове за малко напредналите нива.

Щом сте преодолели телесните команди за жененето, всички свързани с това тестове ще бъдат генерирани вече от обществото, а не от Висшия Аз. Щом сте напреднали дотам, обаче, ще можете да кажете на обществото “да си гледа работата”.

Колкото повече напредвате – особено сред много напредналите нива, толкова по-самотен ставате. Хората не ви искат край себе си, защото вибрирате с по-висока скорост.

Финалната инкарнация си има тестове предназначени за финалните – те се въртят около законите на Вселената. При мен най-чест беше теста на Закона за позволяването.

Защо са всички тези тестове? За да подготвят вас, които сте Висшия Аз – за по-високи измерения. Това, което сте научили тук, ви подготвя да функционирате добре при тези по-високи плътности.

Гледах филма “Контакт” - героинята на Джоди Фостъп пита извънземното каква е следващата стъпка. Нейната героиня е обикновено Средно ниво, НО е Земен Висш Аз. Извънземното й казва, че те се “придвижват бавно” така, че земляните ще трябва да почакат до следващата стъпка. Това е толкова типично за последователните инкарнации. Казва й – това е начинът, по който сме го правили от милиарди години. Да, и ще продължат така още милиарди години след като едновременните Висши Аз завършат.

Гледайте на тестовете като на събития, които да ви покажат къде сте. Вашата зрелост се вижда когато покажете, че можете да променяте решенията взети погрешно. Вие не се проваляте на тестовете по начина, по който си мислите, че става това. Всички те са преживявания от които се учим.

Разклоненията по пътя ви са тестове за вашия духовен напредък. Например: Да се оженя ли за този човек, или не, да приема ли тази работа, или да отида в провинцията, да остана ли в тези ужасни взаимоотношения, или да ги прекратя.

Ако изберете разклонение, което показва духовен растеж (духът на инкарнацията надмогва идентифицирането с тялото), се придвижвате към други нива. В противен случай пътят ви бива осеян с трудности поради направения избор.

Висшият Аз иска инкарнацията да се научи и избира по-добре. Разклоненията са духовно-телесно, но вие ще трябва да решите какъв е случая. Способността да правите тази разлика идва по време на Много напредналите нива.

Ако инкарнация, която трябва да е духовно напреднала, вземе ориентирано към тялото решение, среща много трудности, но Висшият й Аз ще й помага, като предлага алтернативи на текущата ситуация, очаквайки, че духът ще разпознае това, ще подчини тялото и ще промени първоначалния избор.

След вземането на телесно ориентирано решение възникват следствия (съпруг, деца, ангажименти) и за да преминете към духовния път ще ви е нужна значителна сила на духа, за да извършите промяната, но вие можете да го направите, ако искате.

Тези алтернативи могат да дойдат при вас като някой, който ви показва друг път по който да продължите, като нещо, което прочитате, и което ви събужда, за да видите своята грешка, или чрез достатъчен натиск върху инкарнацията, за да може духът да преодолее тялото като каже “стига вече”.

Вашият Висш Аз никога не ви оставя сам – той иска да успеете, но само духовният напредък се брои. Висшият Аз ще продължи да ви подтиква, надявайки се да направите правилният избор за ВАС.

Колкото повече напредвате, толкова по-силен става духът и толкова повече управлението се поема от Висшия Аз. Овладяването на тялото трябва да е поне в 85% от случаите, за да излезете от Играта.

Според това какъв избор правите, следват определени преживявания и следствия:
- да се оженя ли
- да постъпя ли в колеж
- да вляза ли в армията
- да се разведа ли
- да вярвам ли на себе си
- да приема ли тази работа
- да се преместя ли да живея другаде
- да напусна ли работата си

Става дума за решения, вследствие на които животът ви ще поеме по друг път заедно с придружаващите този път преживявания.

Колкото по-напреднал сте, толкова по-важни ще бъдат решенията. Например може да постъпите в колеж или в армията, за да срещнете там някой, който е от съществено значение за вашия път. Ако се откажете, ще последват други преживявания.

И така, как разбирате, че сте взели правилното решение за вас? Ако е така, ще последват преживявания, които стимулират растежа ви и препятствията (негативните събития няма да ви тровят). Опростявам това, но ако сте на този етап ще ме разберете.

Висшият Аз ще ви позволи да вземате решения, стига те да не пречат на изпълнението на плана и преживяванията, които Той/Тя е предвидил за тази инкарнация.

Ако сте взели решение, което противоречи на неговия план, ще последват трудност след трудност/проблеми. Те се причиняват от вашия Висш Аз, за да ви накара да промените живота си. Ако сте достатъчно напреднал, ще разберете, че трябва да сте другаде, да правите нещо друго, да вземете ново решение, да сте научили ценни уроци от грешката.

Бил ли е този избор погрешен за вас? Да И не. Да, защото е бил трудно преживяване, което вие ВЕЧЕ СТЕ ПРЕЖИВЯВАЛИ и не е нужно да продължите да преживявате. Не, ако ИЗБЕРЕТЕ да останете в тази поредица, предоставяйки контрола на тялото, вместо на духа. Ако успеете да разкъсате веригата, духът придобива контрол над тялото – тук става дума за средно-напредналите нива.

Колкото по-напреднал сте, толкова повече вериги трябва да скъсвате, но и толкова по-малко ви остават до много напредналите нива.

И така, взели сте решение, което е довело до безкрайни трудности и проблеми, но сте на ниво, на което се наслаждавате на Матрицата 5 – това ви отрежда място някъде между Напредналите нива. Много вероятно е вашият Висш Аз да ви подготвя, за да ви накара да надмогнете ситуация, която вече сте надраснали и би забавила развитието ви.

Често съм си давал мнението на хора, за да им помогна да си спестят болезнени преживявания, но почти винаги съветът ми е бил пренебрегван и после идват с различна версия на “ти беше прав”. В това няма нищо лошо, АКО се научават от преживяването, вземат НОВИ решения и завършат цикъла.

Това означава, че имат нужда от болката, за да нарушат последователността от преживявания. Но понякога осъзнават грешката, а продължават да вземат същото решение – това означава, че са се пристрастили към тази верига от последователни преживявания и се превръщат в мазохисти до садисти.

Ако отговорят с “нямах избор”, значи не са напреднали достатъчно – полейте корена на проблема със сълзите на самосъжалението си, казвам в такъв случай аз.

Проучете своите трудности и проблеми – ако ви натоварват с много трудности, скъсайте поредицата и поемете по друго разклонение на ВАШИЯ път. Страданието е вярване, застъпвано от Светлата страна.

Ако сте в комфортна ситуация, не изпадайте в самодоволство, защото развитието изисква промени и те със сигурност ще дойдат. Вашият Висш Аз ще ви представи ново разклонение по пътя, което означава, че е време за нещо ново.

Движете се с потока и отхвърляйте изключително тежките преживявания. Финалните инкарнации са в отделен клас.

Прекъснете тази последователност!

изд. Вал Валерианов


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .