Банер
1508650_1607588082786016_7066274021345149782_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

МОГЪЩЕСТВОТО НА НЕВИДИМИЯ ЖИВОТ
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 20 Декември 2007 00:00
Скъпи приятели, В последно време сред хората, и особено сред младежите, има едно неуважително отношение към думите, разпространено е мнението, че да се псува не само, че не вредно, но е и полезно. Благодарим на Тамара Федотовна от град Североморск за сканираната и изпратена статия „Могъществото на невидимия живот”. Статията е публикувана през 2003г., но мислим, че не е загубила своята актуалност и сега.

Надяваме се да ви бъде полезна.

От САЩ обикновено ми звъняха хора, интересуващи се от работата на талантливите руски учени-герои от моите публикации. Но този път ми позвъни човек, който сам искаше да разкаже за своите открития. София БЛАНК преди осем години емигрирала от Русия в САЩ и провела там потресаващи изследвания, обесняващи много загадки от човешкия живот. Тя поиска да разкажа в Родината резултатите от нейната работа и да помогна на жителите на нашата страна в тези тежки години.

-Аз оглавявам Научно-изследователския център на фирма «БИОН», с поделения в Казахстан и САЩ. Ръководи ни казахстанския биофизик, професор Виктор Михайлович Инюшин. На основа на кирлиановата фотокамера, той създаде прибор-плазмограф. А аз взех в Америка обикновения кирлианов апарат с един добавен детайл, правещ го свръхчувствителен. Този прибор ми позволи да направя  удивителни за мен открития. Кирлиановското заснемане продължава части от секундата.

Моята камера фиксира не само аурата, но и други енергийни структури: паралелни, пресичащи се с физическия свят форми на живот, които постоянно взаимодействуват с нас.Обективът ми не е голям и обикновено аз фиксирам полето около палците. Но и тук може да се видят много удивителни неща.

Винаги ме е интересувало за сметка  на какво идва изцелението, молитвата, ръкополагането пламъка на свещта и другите методи, ползвани от древни времена. И кирлиановската снимка показа, че болния човек винаги има открито поле, пробиви в аурата, през които изтича енергия. А когато вярващия чете молитва над болния при запалена свещ, енергията изпълва пробивите в аурата, те се закриват и човек оздравява.- Толкова е просто?

Това е най-популярното обяснение. Всъщност, всичко е доста по- сложно. Кирлиановите фотоснимки показаха, че редом с аурата на човека и вътре в нея има огромно количество енергийни структури.Някои от тях са много естетични, приличат на снежинки, на пеперуди, жи кравички, слончета. Аз условно назовах тези позитивни структури –ангели.


- Извинете, защо решихте, че те са позитивни?

— Аз и другите специалисти определихме тази биолокационна рамка. А после проверихме с други прибори, изключващи субективния фактор. По подобни начини определихме, че другите фигури имат негативен характер. Даже техния външен вид предизвикваше отвращение: те се фиксираха на снимката като змей, понякога двуглав, различни чудовища или разкъсаните им тела, аморфни същества, които предизвикват неприятни чувства. Аз условно нарекох тези структури-демони.

През цялото време се страхувах, че така ми се привижда и постоянно се препроверявах. Опасявайки се от самозаблуждение, аз се обръщах към други хора, владеещи биолокационната рамка. Резултатите от техните тествания бяха аналогични, но аз разбирах, че това не е окончателно доказателство, а само повод за размишление и бъдещи изследвания- много по-обективни.

Така, американския телескоп «Хабъл» направи снимки на космически същества в разреза на материя и астрофизиците ги назоваха ангели.Аз видях,че те са съвършенно идентични с тези структури, които аз фиксирах на кирлиановите снимки.— Извинете, но тези  космически обекти (или субекти) са  имали десетки метри напречно. А на вашите фотографии редом с аурата на палците се фиксират структури до няколко сантиметра, тоест в хиляди пъти по-малки космически ангели. Защо говорите, че те са съвършенно идентични?

— Да, но какви са тези изображения? У мен остана впечатление, че ангелите са холографични, те присъствуват и тук и там, могат да се проявяват на фотографиите големи и малки.

И има неща, които не могат да се изтълкуват двуяко. Например, изследванията показаха, че осветените религиозни атрибути: християнският Кръст, юдейския магендовид(звездата на Давид), мюсюлманските Звезда и Полумесец са източници на колосална енергия и когато се държат в ръка, намаляват пробивите в аурата и подобряват здравето.

А когато човек се моли, редом с него в аурата му се фиксират удивително хармонични енергийни структури – ангели. Нима могат молитвите да привлекат демони?— Но понякога те се проявяват на вашите снимки. Считате ли , че кирлиановската камера показва как хората са надвити от бесовете?

— Фотоснимките по Кирлиан потвърдиха, че задържането на бесове и населяването с демонически същности на физическото поле на човека са съвършенно реални неща.Редом с пръстите или вътре в тях много често се фиксират лица на хора или демонически структури. А понякога просто се виждат рогати глави. Представата за демоните, като рогати хора, намери потвърждение на кирлиановите снимки. И нещо интересно: демоничните структури се появяват в разкъсаните полета. Ако човек има плътно аурно колело там няма демонически структури.

Изясни се, че молитвите създават около човек плътна обвивка от позитивна енергия, неприемлива за демоните. Тези вампирически същности не се стремят към плътни аури, защото е необходимо да приложат усилия, за да ги пробият, а наоколо е пълно с пробити полета, в които е лесно да се внедриш. Когато човек не е защитен, той става свободнопроницаем, удобен за демонично въздействие.—  За какво се губи энергията от физическото поле на  човека?

—  За физиологическите процеси- храносмилателна система, кръвообращение, нервна система- нищо в човешкия организъм не работи без енергия. Но ние я получаваме не толкова  от храната, колкото от енергийното поле, от окръжаващата тялото ни Аура.—  Науката подтвърждава, че и без да яде хляб човек може да живее?

—  Съвършенно вярно.Човек действително може да черпи енергия от молитви, словото Божие. По време на молитва в полето на човек се появяват тези удивително хармонични, ангелски структури, които му влияят много благотворно.

Разбира се, аз нямам претенцията за последна инстанция на истината. Но вече има проведени хиляди изследвания, свидетелстващи в полза на моята концепция.—  Защо тези ангели влизат в нашето поле?

—  Те са наши енергийни донори. Когато ангелите се появяват в полето на човека, светенето на неговата аура се увеличава, разкъсванията се затварят.При това при едни хора тези позитивни структури се фиксират като кълба, а при други-във вид на звезди.—Излиза, че не случайно се говори, че човекът преживява своя звезден час?

— При това тези, в които влизат звездички, това са много добри, честни, чисти хора – истински източници на светла енергия.—  Но може това да не са самостоятелни същества от никакъв свят, а  да са създадени от човешката мисъл: така наречените мисъл-форми? Нали много съвременни физици считат, че нашите мисли са материални «изтъкани» от тънка материа и в буквалния смисъл на думата витаят наоколо и влияят на другите хора?

— Вие знаете, че аз работя с хора, които и понятие си нямат от мисъл-форми. А за знаещите, те представляват някаква невидима абстракция. Но кирлиановските снимки показват: това не са само образи, а и някаква материя, която се фиксира от приборите. Не толкова психологичен феномен, създаден от интелекта, колкото енергийна даденост, много силно влияеща се от хората.

Изследванията показаха, че във физическите полета почти на всички болни, присъствуват демонически структури. Най-страшна картина представляват полетата на проклетите хора: там има сплетени кълба от змии!— Тези структури само приличат на змия или са някакви гадини от тънкия свят?

— Ние ги виждаме енергийно: на снимките те се фиксират като кобри или подобни. Освен това на снимките се вижда в динамика как «кобрите» минават през полето на човека.—  Аз видях средновековна литография, на която се изобразява «вътрешността» на грешника: там буквално бъка от жаби, раци, змии и прочии гадини. А праведника, пречистен чрез молитва и пост, вътре в него всичко е чисто, само се вижда един голям кръст там, където той винаги слага ръката си по време на кръстенето. Но, съдейки по Вашите снимки, това не е фантазия на художника, а картина, нарисувана от натура, видима в този диапазон от честоти, където се фиксират обектите от тънкия свят?

— Навярно този художник е бил ясновидец, той е различавал енергийните структури, които ние фиксираме с кирлиановската камера. Например аз имам снимки, на които винаги се вижда рак в полето на онкоболните.

Подобни обекти имат реално сходство с материалните ракообразни. Снимките на тези енергийни структури могат да станат ефективен и евтин метод за ранна диагностика в онкологията. Една такава фотография струва само долар, а за обичайните тестове са необходими доста пари.— София Михайловна, разкажете, моля, какви причини предизвикват пробивите във физическото поле и проникването в тях на демонични структури?

— При мен доста често водят деца със силен страх. Снимката показва, че при тях полето не само е разкъсано, но и деформирано. При децата в нормално състояние се виждат дактолоскопичните линии вътре в пръста и равномерно светене около него, а при изплашените деца се вижда само фрагмент от тази аура, а понякога дори изцяло отсъства. И много често редом с тези деформирани полета се фиксират обекти, приличащи на кобри или глави на дракони.

Такива химерни структури в полетата на изплашените хора напомнят на известни персонажи от древните митове и легенди. Тук се набива на очи един интересен извод: страшните персонажи – това не е нещо измислено, а реални жители от невидимия за физическото зрение свят.

Но има хора, надарени със способността да виждат тези структури и своето видение те изразяваха с думи и рисунки. Иначе казано, те предаваха не плода на своята фантазия, а резултата от визуалните си наблюдения.— Психиатрите ще Ви кажат, че при тях е пълно с пациенти, виждащи около себе си рогати, с хоботи, змиеподобни и прочие твари...

— Много интересно е, че кирлиановските фотоси документират подобни картини. Ако по-рано се предполагаше, че това е плод на фантазията, то физическия прибор няма халюцинация, той фиксира това, което го има.— Какво още разкъсва аурата на човека?

— Мощно деформират аурата ругатните, особено псувните на майка. Аз четох при богословите, че псувните на майка са имена на демони и бесове. Ако човек ги произнесе, то те тутакси нападат и него и този, когото ругае. Кирлиановката снимка потвърди точно този извод.

На енергийно ниво демонични структури в огромни количества постоянно се намират редом с нас. Обикновено не могат да ни причинят вреда, но произнасяйки псувня, ние привикваме енергийния демон, носещ това име и той ще се постарае да се внедри в нашето поле или в полето на човека, когото ние «пращаме» при този бяс.

Демоните са същества вампирически, те не могат да живеят без енергийна храна. И невежите им оказват голяма услуга, като псуват.

Демоните още обичат да предизвикват негативни чувства в хората: тъга, униние, страх, ужас. Те се хранят с енергията от тези преживявания.Това най-добре се вижда от пробивите на аурата и внедряваните в нея негативни структури.

Любимият им прийом е да предизвикат  у човека влечение към алкохола. Та нали алкохолизма също е заселване: зеленият змей от бутилката, който изобразяват на плакати и карикатури, това не е нещо абстрактно, а конкретен”змей” проникващ в човешкото тяло и търсещ алкохол, някое вампирическо същество, хранещо се от винените пари и отрицателните емоции на алкохолика.— На една от снимките, които ми пратихте, се вижда, че редом с пияния човек се намира не змей, а главата на рогато същество….

— Да, там вместо аура е някакъв козел, отчасти подобен на зелена змия. Вие знаете как наричат рогатия човек.— Зная, но няма да го назова. Моята мъдра баба често говореше: “ Не ругай с черни думи” Моля, в противен случай при теб ще пристигне рогатия.

— Тази народна мъдрост сега намира научно потвърждение: литературното име на рогатото същество(черните думи) действуват подобно на псувнята- прави човека уязвим пред нечистата сила. Впрочем това може да потвърди всеки пияница. ”Ти си козел”- казва той на събутилника си, в полето на когото ние фиксираме рогато същество. И много други прозвища имат конкретни образи, проявяващи се при кирлианово заснемане.—  Доколкото ви разбирам,ругателните думи,това е някаква молитва за призоваване на бесовете?

— Ако вие произнасяте името на рогатия или друг бяс, то той веднага се отделя от нечистотията, която буквално струи около нас. На повикването ви той  се явява в пълната си красота. А му е необходимо само едно-да получи човешка енергия.Най-страшното е, че енергия губи не само псуващия,но и хората,които го слушат,особено тези, на които полето е разкъсано. Най-много от ругатните страдат децата, защото тяхното поле още се формира и затова са много уязвими.

Човек псуващ и обиждащ е източник на вампиризъм, събирателна шахта за енергията на маса хора, които се намират около него. Той ужасно  наказва тези, които са близо до него, особено своите деца.—  Каква  роля тук играе роднинската връзка?

—  Нашите деца се намират в нашите полета, ние сме за тях източник на енергия. Ако бащата или майката безкрайно сквернословят, то техните полета са населени с демони. И  тези демони те хранят със  своите деца.—  По-скоро обратното: своите деца  те хранят с демоните?

— И така е вярно. Такива деца не могат да се развиват нормално: те нямат вътрешно равновесие,изпитват постоянна тревога, нервност  и агресивност.—  Децата на псуващите растат умствено изостанали?

— Не винаги, но достатъчно често. За някои деца живота с такива родители е своеобразно наказание,вразумяване, но във всеки случай в сквернословещо семейство децата са нещастни.

Аз ви изпратих снимка на момче, чийто баща постоянно псувал. В полето на това момче въобще няма светлина в аурата, а вместо това има кобри! Момчето е като мъртво, нечистата сила изтегля от него цялата енергия.— София Михайловна, в последните години в Русия започна да се псува много повече отколкото преди. Средствата за масова информация внушават, че сквернословието е особен шик, можете да говорите всичко, каквото искате, без никакви забрани. Да се псува е модно. В резултат мръсни думи звучат на улицата, в градския транспорт, от естрадата, по телевизора, в училищата. По-възрастните хора още се стесняват, но младежите мислят, че правят много хубаво, като говорят гадости…Но, доколкото разбрах от вашия разказ, псувнята травмира не само околните, но и самия сквернословец: извършвайки словесно престъпление той сам себе си наказва?

— На снимките се вижда, че полето на псуващите е или фрагментарно или съвсем отсъства. Те доброволно стават арена за действие на демоничните сили. Оттук и наркоманията, алкохолизма…—  Вие искате да кажете, че причина за тези болести е алкохолизма?

— Полето на псуващия човек става открито, в него няма защита против демоничните същности. А те са много умни, изобретателни и се нахвърлят на тези, у които могат да си поживеят. Псуващият сам ги призовава и им дава своето разкъсано поле. Даже се разболява, продължавайки да ги храни със своята енергия.—  Ако възрастните със своя пример карат децата да псуват, то те самите ги тласкат към наркомания и алкохолизъм?

— Съвършено вярно! Нали правейки се беззащитен пред демоничната същност, човек доброволно се подчинява на нейната воля. Тя прониква в него през разкъсаната, рехава аура и живее в нея. Но това не е аморфна частица: тя има интелект, съзнание, воля, която много често е по-силна от волята на човека. Демоничната същност му натрапва своите желания.

Произтича насилие над личността, което не се вижда физически, но е напълно реално. Ние забелязваме, че човекът е станал неадекватен, изгубил е волята си и самообладание. Той се връща в къщи пиян, искрено се разкайва пред жена си и децата си, а на следващия ден пак се напива. Роднините негодуват – как така, нали ни даде дума! А той не може да удържи на думата си.

Седящата в него демонична същност е привикнала да се храни с алкохолните пари и тя насилва своята жертва, заставя я да пие.С други думи,  алкохолика пие физически, а неговият стопанин-енергийно. Тази същност се наслаждава на ефирните излъчвания на алкохола. Подобен механизъм има и наркоманията.— Сваляйки духовното ниво, развращавайки хората, организаторите на информационната война ги обричат на израждане?

— Отделянето от религията за жителите на Русия е истински геноцид. Нали молитвите са енергия, а енергията - това е здраве: не само духовно, но и физическо. Отучвайки хората да се молят им отнеха здравето, направиха ги псуващи, алкохолици и наркомани.—  Класическия вопрос: какво да се направи?

— Населването с демонични същности на вътрешнополевото пространство на неуравновесените и психически болни хора говори за това, че те трябва да се лекуват не само и даже не толкова с лекарства, колкото с очистване на полето.За съжаление, такова разбиране при нашите психиатри отсъства. В резултат човекът става добиче за демоничните сили, не е способен да им се противопостави: той сам не знае как да се бори с тях и лекарите нищо не могат да му подскажат.

Съвременната наука потвърждава ефективността от религиозните методи. Простата форма за лечение и защита е молитвата.

Трудно е даже да си представим колко тясно взаимодействуваме с другите светове. Но кирлиановската фотосистема дава възможност това да се види: в нея са обективизирани закономерности, отразени в митовете и легендите, в религиозните  представи. Това е безценен прибор, способен да убеди всеки Тома неверни в това, което става в другите светове, как работят закономерностите, които нашите предци са ни предали с вярата.

Аз допускам, че може да грешим в обясненията на някои явления, но има съвършено очевидни неща, недопускащи друго тълкуване. Именно те лежат в основата на нашата концепция.

Например, в християнството има такъв ритуал  - събиране, когато по време на молитва човека го помазват с четка, топната в миро. Аз проведох потресаващи изследвания, които показаха как това работи.

Вие знаете, мирото е маслена течност, стичаща се от някои икони. Те може да са рисувани на дърво и даже на хартия, там няма никакъв източник на влага. Но от тях тече масло с необикновено приятен мирис и колосална енергия – вещество от друг свят.

В Мичиган има икона на Николай Чудотворец, от която тече миро от 1996г. Тази икона я носят през цяла Америка. През 1998г.беше на събора на Александър Невски в гр.Лейкуд,щата Ню Джърси. Аз заведох там делегация от христиани и юдеи. Между впрочем,някои от тях доста се съпротивляваха: ама моля ви се, това е христианска светиня и ние, юдеите не трябва да й се покланяме. Но аз ги уговорих да извършим това пътуване в рамките на научно изследване.

Ние пристигнахме на мястото и на 30 метра от събора аз направих замерване на полето на всички участници в опита. При това в много неудобни условия: кирлиановската камера стоеше в багажника на колата.Удивително, но въпреки уморителния път, полето на всички беше по-добро, отколкото в Ню Йорк. Станалото по-късно надмина всичките ми очаквания.

И християните и юдеите бяха на литургията, която заедно със събора продължи 4часа. Всички издържаха службата, въпреки че повечето бяха над 70г. Предполагаше се, че толкова дълго стоене силно ще ни умори и това ще проличи на кирлиановите снимки. Какво беше учудването ни, когато при всички светенето около пръстите се оказа няколко пъти по-ярко и широко, отколкото беше преди литургията. Една юдейка стоя докрая, но отказа миропомазване.Тъй като се намираше в храма против волята си, в душата й се водеше бунт, но все едно и нейното поле беше по-мощно от колкото беше преди службата.

Разбирате ли? Това не е психологически, а енергиен фактор. Искаш или не, светите места те зареждат с енергия, благоприятна за твоето здраве. Това е съвършено очевиден факт, който е невъзможно да изтълкуваш другояче.— Е, скептиците могат и тук да намерят повод за съмнения. Моля, трябва още да се докаже, че засиленото светене около пръстите подобрява здравето.

— Тези съмнения се разсейват от другите изследвани.

Жената, отказала миропомазване,има доктор-натуропат,имащ диагностичен компютър. Ние решихме да тестваме как действа мирото на хората. Аз отнесох малко от него, но много малко-трябваше силно да се разрежда. И въпреки нищожната концентрация от него в разтвора, мирото действуваше благоприятно.

А ние разредихме мирото до 1гр на 100 000! Това вече бяха хемеопатични, информационни дози, но тяхното действие се оказа толкова силно. Във всякаква концентрация мирото изравняваше и привеждаше в нормата всички функции на човека. Да допуснем, че сърцето е работило 60%, черния дроб на  40%, мозъка на 70% и т.н.т., но когато в ръката се оказваше памуче, натопено в разредено миро, диагностичния компютър показваше,че всички параметри са на 100%.

В хода на тези експерименти стана ясно, че по лечебно въздействие мирото няма аналог в света на натуропатията и фармацевтиката. И когато човек отива на Елео-помазване, той се зарежда с енергия с помощта на носителя на висши светли енергии - мирото. За сравнение проведохме експеримент с най-различни ароматни масла, но нищо не можеше да се сравни с ефективността на мирото. Нашите изследвания показаха, че лечебното въздействие върху човека от светлите сили, чрез миро, молитви, светини е много по-силно от всякакви медицински въздействия.

Вие разбирате ли, колко сме невежи, как не разбираме това, което е около нас? Не знаем какво може да донесе полза за нашето здраве, хвърляме се към скъпи задгранични препарати, а те не могат да ни помогнат, докато полето ни е отворено.

Докато не се затворят пробойните в аурата, нищо не може да ни помогне.

Хилядолетия назд на човечеството са били предадени формите за реална помощ и лечение-това са молитвите и другите тайнства на църквата.—  Благодаря София Михайловна, убедихте ме. Но да погледнем проблема от друга страна: как действат на човека разрушителните методи- хулите и проклятията?

— Проклятието разрушава напълно полето на човек. Светенето около пръстите изчезва и се появяват змиевидни структури.

Защо проклетите хора не живеят дълго или живеят в мъки? Защото нямат жизнени сили, аурата им е толкова разрушена, че не задържа енергия, изтича през нея като през решето.

Както се казва, каквото излъчваш, това получаваш. Излъчваш ли егоистичното желание да отнемаш енергия- получаваш същото: някой ще вземе твоята.

А защо не бива да се пробива енергийната защита на истински вярващия? Неговото поле е толкова позитивно заредено, че негативните енергии отскачат от него и удрят този, който ги направлява.—  Но истински вярващия не се моли за себе си — той моли Бога да помогне на другите?

— Точно в това е работата. Нашите изследвания показаха, че алтруистичната позиция е най-благоприятна от енергийна гледна точка.

Аз направих замерване полето на хората до и след молитва. Да допуснем, че на един човек аурата около пръстите отначало е била 2-3мм. Когато се моли за себе си , тя става 1,5 пъти по-голяма, но ако се моли за други, то буквално след минута, аурата се увеличаваше 2-4 пъти. Когато се молим за себе си имаме едно ниво на енергия, а когато се молим за другите, в това число за тези, които не разбират, че трябва да се молиш не само за себе, нивото на енергията става 2-3 пъти повече. Иначе казано, хуманизмът и алтруизмът веднага се награждават.— А добре ли прави закоравелия користолюбец, който се старае колкото се може повече да вземе от другите, но на никога не дава заем?

—  Той не може да се направи по-лош, даже ако счита себе си за добър и постъпващ правилно.— Доколкото разбрах, вашата “корист” се състои в това, на колкото се може повече хора да се предадат знанията, които им биха помогнали да съберат енергията, поправят здравето си и да се подготвят за вечния живот. Такава алтруистична позиция извиква благосклонност от висшите сили, откриващи ви знания, необходими на много хора?

— Моята цел е да дам на хората разбиране за това, което става с тях в невидимите светове и затова ми помагат снимките на Кирлиан.—  Но това е психологическо състояние. А защо олигархията е физически болна, въпреки че хвърлят толкова пари за лечение?

—  Те не могат да се излекуват, защото енергийното им поле е слабо и не може да бъде здраво. Творейки зло, те се отчитат на полево ниво и не могат да получат тази енергия, която им носи здраве- и физическо и душевно. Тези хора сами се правят беззащитни пред демоническите сили.

Ако ти даже един си излъгал, то не можеш да бъдеш напълно здрав и щастлив. Когато човек е навредил на друг и изпитва от това наслаждение, напразно си мисли, че му е добре.Това първо е лошо за него, и второ –за неговите близки, особено за децата му.

Вие знаете: за да победиш врага и да намериш приятели, трябва да знаеш философията им. И така, аз се занимавам с изучаване философиите на враговете и приятелите, техните взаимодействия с нас. Обективизирам тези знания за да могат хората сами да си направят правилните изводи, които могат да им помогнат в живота. Храмът е вътре в човека. Затова не е важно къде се моли- в църквата, на ливадата или у дома. Когато нашите полета започват да вибрират на честотата на молитвата, навсякъде се вижда, чува и узнава.


 
Интервюто води М.Алексеев


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .