Банер
Image_4813049_407.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ИНТЕРВЮ НА СЕЛЕНА С МАХАРИШИ ШИБЕНДО ЛАХИРИ - ШЕСТА И СЕДМА ЧАСТ
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 11 Януари 2007 00:00
Животът не познава убийството!

СЕЛЕНА: - И как бихме могли да се справим с тази основна наша болест на раздвоението на нещата?


ШИБЕНДО ЛАХИРИ: - На лекцията някой ме попита защо Буда казва: „Не се тревожете за “Аз-а” и Бога” Тогава аз му отговорих: правилно, всяка тревога и безпокойство е единствено игра на ума, движение в затворен кръг подбуждано от крайната алчност и в търсене на крайното удовлетворение. Затова, не правите нищо друго, освен да пораждате разделно съзнание. А когато се безпокоите, когато се занимавате със себе си - аз съм това или онова, аз съм душа, свръхдуша и т.н., вие непрестанно се движите в кръг, измъчвате се и се изморявате. Ами другите? Вие имате една представа за себе си, другите друга. Нещата се усложняват от чувството за отделност от тях. И вие се тормозите и тревожите как да решите всичко това. Но в този случай онзи, който разрешава проблема е идентичен с решавания проблем.

Няма разрешител извън проблема.

Проблемът е породен от решаващия го, а решаващият е самият проблем. И целия набор от проблеми, които привидно трябва да бъдат разрешени от някое “Аз” извън самите тях, са всъщност това “Аз” - самите проблеми. И това трябва да се разбере. И това разбиране е върховното просветление. Няма друго просветление. Това е единствената „нирвана”. И именно за това говори Буда. Както и останалите просветлени – всички те казват, че нещата, за които говорим, които обсъждаме и над които се тормозим са мисловни построения – всички неща като Бог, “Аз”, ум, ахамкарана и т.н., всички те. Всичко около нас, цялата понятийна мрежа, всичко свързано с ритуалността или нещо друго. Когато се опитвате да се оправите с всичко това, вие сте самото то. Затова и Буда казва:

Не се занимавайте с “Аз-а” и Бога”

Но от друга страна, в момента, в който изрека: „Не се занимавайте”, вече давам наставление на същото “Аз”, за което говорим. “Аз-ът” се опитва да приеме наставлението и да следва някого. А следването на някого или нещо му придава трайност. В този смисъл е все едно дали се тревожим или не се тревожим, защото “Аз-ът” се нуждае от някакви наставления. Някой ми е казал да се занимавам и аз се тревожа и безпокоя, но нищо не става, после друг казва да не се безпокоя и аз преставам да се занимавам, но и занимаването и незанимаването са от същото “Аз”. И това аз, което се е увековечавало чрез занимаването, сега се увековечава посредством незанимаването. А тази незаангажираност се култивира, чрез дзен-медитации и т.н. Но всичко това са глупости. Отново същата организация, същите манастири и ашрами, същите претенции, същите „прави това, прави онова” и всичко това, за да се изнамери метод да не се занимаваме и безпокоим. Но самият този метод е поробване. Това е смисълът на метода. Има методи да се занимаваме с нещо, но няма методи да не се занимаваме с нещо. Напълно възможно е да прозрем всичко това. И когато действително навлезете дълбоко в това прозрение, крия-практиката ни помага,

генерираме необходимата енергия

за да открием изведнъж: „А-а! Това било точно така!” И когато разберете посланието зад посланието, започвате да разбирате всичко непосредствено. Дори и при селски хорица от Индия, и при други хора – това разбиране, постигнато с помощта на крия личи по сълзите на щастие по лицата им. Значи нещо е станало, техните лица ми го казват, техните сълзи ми го казват. Нещо се се случило в тях – изпълнени са с енергията на разбирането. И това са най-обикновени хора.


СЕЛЕНА: - Кое е най-важното, което бихте искали да кажете на българите?


ШИБЕНДО ЛАХИРИ:- Има нещо важно, което бих искал да обясня – основното значение на думата гуру. „Гу” означава гупта – прикриване, затъмнение, мрак, а „ру” означава рудра – огън, светлина. Или думата ГУРУ обозначава процеса на разпръсване на мрака и разделението, което разделителното съзнание, умът, създават.

Разпръсването на мрака

това е същността на феномена ГУРУ. И нека българите са наясно с този феномен, а не с явлението гуру като някаква конкретна личност, която решаваме да следваме, да си създаваме психологическа зависимост като търсим утешение и подсигуряване. Говорим за случващо се процъфтяване, а не за сляпо следване на нещо си или някого си. Това е посланието.

Говорим за прозрение и виждане

а не за зяпане в очакване да изпадне нещо. Това е посланието към българите. Мисля, че те ще разберат посланието ми. Така стоят нещата. И когато процъфтяването и прозрението се случат, всичко ще се нареди така, че хората ще могат да изпълняват всекидневните си технически задачи съвършено. И е така, защото няма да съществува вече мисловното замърсяване, което спъва действителните им възможности. Но същевременно ще го има и реалното движение на осъзнаването на действителността с много състрадание, с много разбиране. И хората ще бъдат проникнати от разбирането, че предназначението на съществуването на всяко живо същество е едно и също. И това е върховното, съвършеното разбиране в чисто човешки, екологичен и всеки друг аспект на живота на планетата Земя. С невероятен потенциал за възстановяването на пълноценния кръговрат на живота.

А човешките същества убиват, убиват, убиват...

И ние сме единственият вид на планетата, който изтребва собствения си вид, и другите видове с милиони. Няма друг вид като нас. В своето заслепление и гордост хората убиват все повече и повече, а това е такава екологична катастрофа. А после говорят за смисъла на човешкия живот и т.н. Но всички тези приказки са боклук. Предназначението на живота на всяко човешко същество не се различава по нищо от предназначението на живота на комара. И когато го разберете действително и комар кацне, и ви ужили, вие разбира се ще посегнете и ще го смачкате, но нещо в тялото ви ще потръпне – животът е убил живот. Проявеният живот във вашето тяло е убил проявения живот в тялото на комара. А

животът не познава убийството

Той познава само състраданието. И цялото това разбиране ви прониква в крия-живота. Това не означава край, няма да убиваме комарите, които ни хапят, а че просто ще осъзнаваме, че предназначението на човешкия живот не е по-висше от това на комара или на останалите същества.


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .