Банер
bear.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

И ОЩЕ МАЛКО ЗА ИНДИГОВИТЕ ДЕЦА ...
Написано от Маг Селена   
Понеделник, 15 Януари 2007 00:00
Всичко започва преди повече от 30 години, когато в Китай учените откриват така наречените свръхспециални деца с парапсихични способности.

И ОЩЕ МАЛКО ЗА ИНДИГОВИТЕ ДЕЦА

Новородените деца са предвестниците на шестата раса
Свръхспециалните качества, ранното развитие и странното поведение на малките вече са норма, а не изключение

Всичко започва преди повече от 30 години, когато в Китай учените откриват така наречените свръхспециални деца с парапсихични способности, описани в книгата "Суперпсихичните на Китай" от Пол Донг и Томас Рафил. Изследванията на учените започват с едно дете, което днес е на 32 години и което може да "чете мислите" на всеки човек. По-нататък откриват, че такива деца могат да четат коя да е страница, която им посочат произволно, без да отварят книгата, могат да движат предмети от разстояние.


Новородените
Все повече деца се раждат със способности да изграждат имунна защита срещу СПИН, рак и други болести, в лечението на които традиционната медицина се препъва засега. И това става дори, ако са се родили с такава клинична картина. Изучават ги все по-задълбочено и откриват, че при тях са активирани 24 кодона (единици генетичен код), а не само 20 като при обикновените хора. Освен това нетрадиционните изследователски методи показват, че честотните характеристики на тяхното електромагнитно поле са по-различни. В светлинното им излъчване, уловимо с Кирлияновата фотография, присъства и индиговото, което преди това се е срещало в изключителни случаи.


Понятието индигови деца е въведено от Нанси Ан Тап, авторка на книгата "Да разбереш любовта чрез цветовете", където тя описва своя опит като сензитив, който вижда човешката аура. Когато започва да среща все повече деца с виолетово излъчване на аурата, започва да ги изучава и публикува своите изследвания. Тя описва четири типа индигови деца - хуманист, концептуалист, артист и междупространствен. По мнението на учените днес 80 - 90 % от новородените са индигови деца.


Разпознаването
Те имат енергия в излишък и трудно се застояват на едно място, освен ако не са вглъбени в интересуваща ги тема. Рядко или изобщо не боледуват, винаги им е по-топло, отколкото на другите, не се нуждаят от много храна и често са вегетарианци. Те са динамични, неспокойни, с хаотично внимание, свръхвъзбудими и често биват категоризирани като хиперактивни деца с дефицит на вниманието. Но трябва да се има предвид, че не всички хиперактивни деца са индигови. Много са особеностите на новите деца, които ги отличават от останалите хора. Те са много интелигентни, изненадват с мъдрите си отговори от най-ранна възраст, учат много бързо, самостоятелни са, знаят какво искат и се стремят неотклонно към него. Много креативни са и за тях компютърът е като продължение на техния мозък. Това е така, защото използват едновременно двете си мозъчни полукълба и при тях мисловните процеси не протичат линейно, а полево, т.е. холограмно. Затова тяхната мисъл е по-ясна, по-всеобхватна и бърза. Тя надскача ограниченията на причинно-следствените алгоритми на логиката, защото работи в по-високо измерение на холографското осъзнаване на действителността.


Развитие и обучение
Те учат, като разсъждават и участват активно в процеса на преподаване, а не с внимание и запаметяване на даденото от учителите познание. Затова им е скучно в училище. Действащата образователна система не може да отговори на техните постоянно нарастващи интереси и възможности. Те се учат на ниво личен опит и не могат просто да зубрят механично или само да слушат урока.


Те са много състрадателни и имат много страхове, например от смъртта или от загубата на най-близките си. Ако преживеят провал или разочарование в ранна възраст и не получат помощ, за да ги преодолеят, могат да развият блокиращ комплекс завинаги. Затова се нуждаят от емоционално стабилни и уверени в себе си родители и педагози.


Много хора срещат трудности да общуват с тях, защото подхождат с предубедени разбирания и норми, които децата не споделят. Ако се отнасяме към тях с обич и уважение, те ще ни се доверят и ще ни приемат като равни. Защото са ни изпреварили в развитието си. Те са предвестници на промяната на качеството на живот, емисари на новата парадигма за света, която изисква сериозна еволюционна стъпка в израстването на човешкото съзнание.Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2020 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .