Банер
nBxrDDvmNF4.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Повече за телепатията
Написано от Маг Селена   
Сряда, 17 Ноември 2010 13:37
За да тълкувате точно фините послания, които се носят пред неподвижното око на ума, за да общувате безпрепятствено с петоизмерни и шестоизмерни същества, трябва преди това да установите чиста телепатична връзка. Начинаещи в тънкото изкуство на безгласната комуникация, вие трябва да се научите да дисциплинирате своите необуздани мисли и да усъвършенствате прецизната концентрация.

С напредъка в умението да общувате телепатично и да се развивате духовно ще ви бъде даден достъп до по-фините октави. Тогава вашата естествена наклонност да обменяте спонтанно мисли ще се засили. В даден момент ще откриете, че трябва да вложите съвсем малко енергия, за да предавате и получавате мигновено информация от същества на светлината.

С малко усилия развитият ум може незабавно да предаде големи количества сведения като цялостно енергийно поле, като по този начин дава възможност на изпращащия да се съсредоточи върху други действия. Получаващият ум функционира по подобен начин. Натрупаните съобщения са на разположение винаги, когато обстоятелствата го изискват, особено когато многоизмерни данни трябва да бъдат предадени на човешки канал.

Казано просто, пристигащите групи информация се съхраняват в пространството, подобно на телефонния секретар, който пази съобщението, докато то бъде чуто от получателя. Без съмнение, когато вникнете в тук предаденото за телепатичното общуване, първоначално ще решите, че това е неприлично или нарушаващо личните граници. Допускаме, че може би ще се почувствате така, сякаш мислите ви са станали достояние на всички и по неприличен начин съкровената ви същност е изложена на показ.

С най-дълбоко зачитане на чувствителността на вашето положение повтаряме ясно: една от най-разпространените илюзии, внушени на човечеството от Господарите на мрака – тези злонамерени, манипулативни, контролиращи създания – е убеждението, че мислите са лични и могат да бъдат виждани и припомняни само от самия индивид.

Любезно ви напомняме: Гражданите на голямата звездна нация, които съществуват на нива на фина вибрация, са експерти в телепатичното общуване. Мисълта е енергия, а не някаква неосезаема субстанция, чиито очертания се намират във вътрешността на черепа ви.

Ако смятате междуизмерната телепатия за грубо нарушаване на правото ви на лично пространство, ако чувствате, че вече не разполагате с удобно, сигурно място, където да се скриете, не можем да ви предложим особена утеха. От друга страна, ако попитате някой, за когото контактът с многоизмерни същества от светлина е обичайна практика, ще откриете, че телепатичните срещи със създания, служещи на Божествената единност, превъзхождат и най-сърдечните човешки взаимоотношения.

Преливащото чувство на меко, сияйно, любящо приемане и свобода от страха е естествено продължение на мисловния обмен между физическото и безплътното ниво. От време на време ние засилваме енергиите на своите телепатични релета един с друг, за да осъществим директен разговор с определени човешки същества.

Онези от вас, които се стремят да постигнат висшата цел на живота, автоматично получават небесни напътствия и затова са под наблюдението на същества от светлина, служещи на Божествената воля.

Освен това хората, които заемат важни постове в световните институции, които взимат решения от съдбоносно значение за човечеството и обстановката на Земята, са подложени на внимателно проучване. Сред наблюдаваните са висшестоящи правителствени и военни фигури, изпълнителни директори на мегакорпорации, икономически лидери и научният елит.

Онези, чиято интелектуална или духовна мъдрост (или пък липсата на такава) ги поставя в позиция на учители, съветници,
свещеници и други подобни, са сигурен обект на междузвездно проучване.

Човешкият ум е подобен на прожектор, чиято светлина прокарва дъга в нощното небе. Пулсиращи като лъчите на фара, електрически искри се излъчват постоянно от невралните синаптични центрове на мислещите земни създания.

Когато се учите да общувате телепатично, трябва да си създадете навик да поставяте на изпитание намерението за Любов-Светлина на пристигащата енергия. Заявете ясно причината да установите контакт с многоизмерни същества. Ограничете своите мисловни съобщения до създания, които излъчват на висока честота, такива, които са подобни на звездната светлина. Ще ги познаете по качеството на тяхното сияние от Любов-Светлина.

Ако по време на телепатичните срещи се запазва чувството на безпокойство, твърде възможно е да сте се свързали с негативно заредени същества от долния свят като Господарите на мрака. Ако усещате дори най-малкото смущение от този контакт, незабавно се оттеглете от телепатичната вълна, като замените всички негативни умствени и емоционални влияния с въздействащи образи, които излъчват Любов-Светлина.

Като арктуриански посланик на Интергалактическото братство на светлината, пратен при хората на Земята, моя задача е да спомогна за премахването на умствената и емоционална преграда, която изпълнената със страх и подозрение човешка природа е издигнала между хората и сияйните жители на великата звездна нация.

Най-голямото препятствие, което ни разделя, не е изградено от пространство или време, а е изтъкано от материята на човешката мисъл. Затворените недра на спящите за космическата истина човешки умове винаги са ограничавали тяхната способност да получат достъп до универсалния език на звездите.

Призовавам нежните енергии на мира да ви обгърнат.

Аз съм Палпае от розово-червения Арктур. Позволете на своето вътрешно око да се концентрира върху образ на преливащи в цветовете на дъгата кристални звездни кораби. Вие, които желаете честта да си възвърнете духовното достойнство, мислено се устремете към обитателите на корабите и ги поздравете така, както бихте поздравили близък човек.

Природата на телепатичното общуване премахва необходимостта да бъдете на правилното място в точния момент, както когато използвате телефона. Ето защо съобщенията, определени за предаване към Земята, могат да бъдат складирани, докато настъпи подходящият момент човешките същества да ги приведат в изпълнение. Това важи особено за писмения материал, който често е резултат от общите усилия на няколко ума, слети в един.

С все по-задълбоченото опознаване на сложните аспекти, съпътстващи безгласния обмен на мисли между Земята и звездите, Патриша започна да записва предаваните съобщения, когато това й е удобно. Ние дълбоко оценяваме промените и жертвите, които човешките канали правят, за да намерят място за мултиизмерното общуване в своя натоварен график.

Когато решим да пратим сведения, ние ги събираме и след като добавим енергия към рецептивен човешки ум, ги излъчваме в етерите. Преди обаче мисълта да се смеси с подривните енергии, които се носят около Земята, ние често модулираме свърхчувствителните съобщения, като ги пращаме през кристални трансформатори в звездната система на Плеядите.

Ето защо понякога посланията, излъчени от Арктур към Земята, биват предадени през Плеядите. Звездните полета на Плеядите са изключително подходящи за излъчване на енергии към Земята от много сектори на галактиката.

Звездните полета на Плеядите се използват и по друг начин. Тъй като менталната енергия има склонността да се движи в кръг или спираловидно, преди силно заредените негативни енергии, излъчвани от човешките същества, да атакуват деликатните космически мрежи, те трябва да бъдат успешно отклонени.

За тази цел много отдавна на няколко планети от Плеядите бяха издигнати кристални кули, които да улавят и пречистват изригващите от вашата слънчева система енергии. Тези огромни кристали променят природата на по-непокорните енергии, които след тази трансформация биват върнати към Земята.Източник: "Орлите на Новата зора", Палпае


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2022 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .