Банер
img_185893_2114043_l.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Рапа Нуи 144 - Пъпът на Новата Земя
Написано от Маг Селена   
Вторник, 27 Ноември 2012 13:25

Великденският остров - Рапа Нуи 144 
Пъпът на Новата Земя


Архангел Метатрон чрез Джеймс Тиберон 

Поздрави, Майстори! Аз съм Метатрон, Владетел на Светлината. Приветствам всеки един от вас в поле на безусловна любов! Ще отделим един момент време, за да повикаме Ангелския антураж и духа на мястото наречено Рапа Нуи. Към нас се присъединяват и Хаторите и древните пазители от МУ в спираловидно поле от Ясна Светлина. Затворете си за момент очите и почувствайте нашата група... 

О, възлюбени хора-ангели, обгръщаме ви нежно, както поотделно, така и общо. Вие носите филтрите на дуалността, които ви пречат да видите в цялост изящността, която сте. Много от вас дори и не разпознават завършителния етап, който представлява Възнесението и още по-малко пък осъзнават факта, че ВИЕ го създадохте. Всички вие се намирате на върха на извънредно удивително дипломиране и ние ви оказваме нашето уважение! 

Възлюбени, Земята е част от Слънчевата система, която е много по-огромна, по-могъща и далеч по-обширна, отколкото навярно осъзнавате. Съществува една физическа Земя, но тя пребивава в повече от една реалност, както и в много версии. Земята обслужва много цели и това ще продължи да бъде така. Над Земята, също така на Земята и вътре в нея се намират специални точки, където измеренията се сливат и се появяват честотни коридори. Има безброй много уникални понорни отвори (понорът представлява в геологията вертикален карстов комин, който излиза на земната повърхност – бел. прев.), които достигат надълбоко вътре в Земята и навлизат в други реалности, както и в царствата на различни опитности и проявления. 

Вече сме ви казвали, че други същества и раси временно споделят с вас Омни-Земята. Има безчет други, които идват и си отиват в различни епохи от време-пространството. Повечето от тях познават една доста по-различна Земя от вашата. От самото си зараждане Земята е била дом за безброй раси, които са избрали да живеят над и под Земята и нейната Луна. Те са били осъзнати и неосъзнати една за друга - разделени от времето, пространството, измеренията и целите. Земята е изключително симбиозна в това да дава обитаемост на същности и почва за изпитателност за човечеството. Но всички, които навлизат над или под Земята, знаят за Рапа Нуи, защото той е изключително мощен звезден портал с неповторимо подравняване към Арктур. 

И така, говорим за Рапа Нуи, Великденския остров. 


Мега Порталът 

Всъщност той е един от най-мощните и уникални портали на планетата и е признат като такъв още преди хилядолетия. Той е съвършено ефикасен и благоприятен „пъп на Земята“. Tова е динамично балансираща и подхранваща енергия, която подпомага Земята, нейното Царство на Елементалите и на практика човечеството. 

Това е място, което е било дом на великани, на Хаторите и на ходещите китообразни от Сириус. То е било повърхността за Храма на Лемурийците. Много от вас го познават много по-отдавна, отколкото предполагат. Казваме ви, това място подслонява коридор с необикновени пропорции и значителност. И то ще изиграе невероятно голяма роля със започването на 2013. Ние съответно помолихме нашия канал да заведе Пазители на Земята, за да преживеят (наново) Рапа Нуи и за да получат и закотвят кодовете. Тръбата зове! 

Порталите по принцип се предполага, че представляват червейни дупки в пространството или звезден портал, който дава достъп до Земята отгоре. Удивителният портал, който е разположен на Великденския остров е от двойна осмостенна матрица. Той представлява двойни осмостенни „портали“. Единият осмостен е вертикален с вход над и под Земята, а другият осмостен е хоризонтален и свързва към друга времева точка. 


Рапа Нуи 144 

Рапа Нуи (Великденския остров) е в истинския смисъл на думата точка на силово зареждане. Земната ос получава
 и генерира енергийни структури, които по природа са подобни на така наречените скаларни вълни (това са вълни от импулсен тип, които могат да повлияят на хода на времето, на енергийните полета, включително и гравитацията – бел. прев.). Това място е едно от 12-те месторазположения на глобуса, които директно провеждат тази невероятна енергия. Рапа Нуи поддържа много специална връзка с Гиза, както и с другите 11 възлови точки. От гледна точка на функцията му представлява вихров портал. Ние утвърждаваме положението му на планетарната решетка като важен функционален възел в прецесията на равноденствията. 

С Гиза подходящо се посочва „нулевата“ географска дължина, Великденският остров е във важната прогресия на 144-я градус! Това е много важно от гледна точка, както на планетарната решетка, така и на честотните ключове на числата. Това дори ще бъде от много по-голямо значение в не много далечното бъдеще, защото и двете неща са познати и непознати за вашите учени и пророци. Рапа Нуи се събужда за поемане на нова роля и ще бъде една от четирите главни точки на закотвяне в южното полукълбо за Новия Фирмамент. Тук човек преживява Божественото.


Балансирано поле 

Великденският остров е сформиран от лавата на три вулкана, разположени в триъгълна форма един до друг. Вулканите са замаскирани много подобно на планината Шаста. Те служат за заключване в обширните слоеве на измеренията, които се срещат над и под 144-портал на Рапа Нуи. Генерираната тук енергия е необикновено силна, както и благоприятна за балансиране. Тя отделя почти музикално спокойствие и разгръща всеки един поклонник и посетител към повишено осъзнаване и духовно сливане с Божествения Аз. Това е удивително място на „тънък воал“. Тук човек преживява в медитация Божествеността с изключително чиста яснота. 

Близостта до тихоокеанските води буквално превръщат това място в оазис на спокойствие и подхранване на сърцето. Понеже островът е значително малък, океанските вълни, които оказват ефект на бреговата му ивица, лесно капсулират цялата област с благоприятно и успокояващо плазмено поле с анионен заряд. Ако човек се намира в такова поле, при други обстоятелства би било твърде интензивно за него, но поради съчетанието на телурични и космични енергии, тази област може да бъде наречена като регенерираща възлова точка. Многобройните налични тук сили се хомогенизират много добре и провеждат енергийно индукционно поле, което е изключително благоприятно за този, който прекара известно време на острова. Енергията на острова е буквално способна да балансира и подравни човешкото аурично поле, да лекува отпадналостта и на практика да удължава живота. Лемурийците са били добре запознати с това и Рапа Нуи е сужил като център за лечение и за духовно разширяване. 

През 2013, с началото на равноденствието през март, енергийно кодираната кристална светлина ще потече към тази област. Това е светлината на Новата ера. Тя поддържа и придвижва напред проявата на просветление на човечеството. За много от вас това ще е сигнален огън и ще бъде чуто под и над Земята. Светлината ще изпрати Новия Фирмамент и ще подготви пътя към великото повторно обединение. 

Специално поради  невероятната полза и комплексност, също и поради огромната  генеративност на Великденския остров, той представлява възлова силова точка и изключителен Мега портал. Първоначално е бил разпознат като такъв по времето на Лемурия и в действителност е бил вход, който се е използвал още от най-първите времена на земната повърхност, преди планетата да стане планета на дуалността. Това е било по времето на оригиналния Фирмамент. Рапа Нуи продължава много активно да функционира като главна входова точка към повърхността на Земята. 

Великденският остров е служил като утопичната Мека по времето на Фирмамента. През тази фаза на планетата той е бил с много по-голяма площ и е бил видим изцяло от Космоса. Невероятни пирамиди са били конструирани в тази област - повечето, от които се намират сега скрити под водите. Въпреки че някои от тях са разположени и действащи в големия град под него, който може да се определи като Кухата Земя. 

Много по-късно в линейно време, през периода на „Златната епоха“ на Атлантида, когато много извънземни от Сириус А, Сириус Б, Плеядите и Арктур са се показвали върху Земята и са се разхождали редом с хората, е имало карта на Земята и местоположението на такива места е било украсено технически с предаващи и получаващи пирамиди. На такива места и в такива полета са се намирали и кръгообразно разположени монолити. 

Великденският остров, Гиза, Титикака, Патагония, Израел, Турция, Арканзас и Нюгрейндж са сред тези места. Някои от тях са се намирали на повърхността на планетата, докато много други са били разположени в честотни кухини под повърхността. 

Превключвателните и предавателни станции предоставят възможност за по-кондензирано и концентрирано обединение на полетата на измеренията, както и в смисъл на стабилизиране и контролиране на енергийните потоци вътре в тях. Разберете и още, че технологията се е използвала с такива цели и се е задействала от високочестотна мисъл. Уверяваме ви, че Земята е много по-различна от това, което осъзнавате, че тя е. За да го преведем в разбираем език по „компютърна“ аналогия, ще кажем, че има една първоначална Земна програма и в тази програма има много подпрограми или файлове, които от своя страна съдържат различни версии, различни епохи и различни вероятности на време-пространството. Така чрез тази донякъде нагледна картина, разберете, че вътре в Омни Земята има измерения на време-пространството, които са честотно разделени. 


Димензионални коридори на Омни Земята 

Майстори, измеренията не са разделени чрез разстояния и в тази връзка нито са други светове, нито пък други царства на Омни Земята. Те наистина не могат да се достигнат чрез физическо пътуване по начина, по който вие навярно мислите чрез вашите ограничени закони на физическата реалност. Ако човечеството се отдава в тази сегашна епоха много повече на размисъл за менталното придвижване, отколкото за физическото, тогава би бил разбрал и съвършено различната същност на физиката на движението. Всички измерения на Омни Земята се намират в един и същ безвремеви момент и в еднакво (безпространствено) пространство, но не и в една и съща честота на трептене. С други думи всяка една пространствена граница представлява донякъде същото, каквото представляват и  радио-приемниците, които предават много различни радиостанции. 

Земята както сега, така и винаги е съдържала специализирани димензионални входове –  портали, които са входни точни за други честотни светове. По-голямата част от човечеството, тази която представлява критична точка за честотно изместване, е необходимо да разпознае и ясно да отвори тези удивителни портални коридори. 

Атлантите от Закона на Единния, лемурийците, древните египтяни, тибетските монаси и определени туземни култури (преди и след това) са знаели как да извършат този процес и са били в състояние чрез дадени шамански дисциплини да изменят тяхната реалност и техния димензионален резонанс. 


Рапа Нуи - 144 - оригиналният портал 

Както започнахме в началото, Великденският остров е подслонявал портал, който душите първоначално са използвали за навлизане на повърхността на Земята по времето на ранните епохи на човешката опитност, наречена Лемурия или МУ. Той е равностоен по сила на звездния портал разположен в Гиза и е бил използван по-рано от Гиза, особено от арктурианците и сириусианците. 

На разнообразния Великденски остров вие се намирате върху портал, където времето и честотата са способни да отворят коридори в различни измерения и времеви холограми. Земната площ на Рапа Нуи е освен това местоположение на мощен отвор, който може да бъде дефиниран като „Кухата Земя“. Той е най-големия от няколко главни входове, използван от лемурийците за навлизане в под-повърхностните царства на Земята по времето, когато Лемурия не е можела повече да съществува на даденото ниво.  

Рапа Нуи е земя, която привлича за посещение много от носителите на кодове, и от която те имат много хубави спомени от времето на МУ, които ще бъдат активирани наново. Всеки привлечен от това място, ще бъде разпознат на мига. Енергията на мястото Рапа Нуи ще ви приветства и ще се облагодетелства от вашето присъствие и на практика вие ще се облагодетелствате чрез приемането на невероятна активация. Тази земя ви помни. Тя ви познава. Вътре във вас носите семе, което ще бъде разпознато, закотвено и подравнено за много специална проява, която ще се зададе във вашето бъдеще. 

В рамките на три столетия, погледнато от гледна точка на вашето линейно време, Рапа Нуи ще се прояви като Космическата Мека. Същества-учители ще пътуват от край до край на Мулти-вселената и ще се наслаждават на факта, че това място все още е свято. То отново ще получи имиджа на място за поклонение и място на утопия, особено за повторната поява на лемурийците от Вътрешната Земя, както и за Златните хатори и за Свещенните Китообразни същества. През тази фаза нивото на океаните значително ще се понижи и Рапа Нуи отново ще бъде с много по-голяма земна площ. Рапа Нуи ще бъде също подслон за подмладяване и радост на всяка една форма на живот. Това място ще подслонява и подсилва всеки, който го посети. То ще е сред първите области, по които съществата-учители ще се разхождат осъзнато редом с човечеството. По точно толкова уникален начин, колкото уникално е и неговото енергийно поле, то ще дава възможност за много по-ясно преживяване в хипер-измеренията, които се поддържат вътре в резонанса му. То ще е свързващата точка за обитателите на Вътрешната Земя, защото точно под повърхността на това място се намира един от най-големите градове на древните Лемурийци, както и база на Хаторите. На практика Лемурийците и Хаторите са много силно свързани.  


Вътрешната Земя 

Много от вас не осъзнават особено ясно, че вътрешността на Омни Земята е обитаема. Но ние ви уверяваме, че тя
 е изцяло обитавана. Всъщност всяка една планета във вашата Слънчева система, както и три от вашите планетарни луни са вътрешно обитавани – в камери под повърхността. 

Тези, които живеят във вътрешните измерения на Земята са безчет. Но ще добавим, че никои от извънземните на Земята по настоящем не са враждебни или се намесват там, където не трябва. Всъщност те са осигурили защитен слой за планетата. Всички те биват асоциирани с групата на Ащар или с тези от съюза на Плеядите и Сириус. Някои от извънземните са тук от самото начало, фактически още преди човечеството. Най-известните от тях включват извънземни от Сириус, Плеядите, Арктур, както и други особено добронамерени извънземни от двойните звездни системи. 

Те разполагат с бази за наблюдение или така да се каже с лаборатории. Някои от тях играят ролята на поддържащи аспекти на планетарната повърхност с други царства. 


Лемурийците от Вътрешната (Кухата) Земя 

Най-величествената популация вътре в Земята все пак са Лемурийците. Много от вас първоначално са били част от тях преди Земята да навлезе в катаклизмената фаза, през която  тя не е можела повече да поддържа човешки живот на повърхността си.  

Имайте предвид, че Лемурия е съществувала на планетата по времето на Фирмамента, преди Земята да се превърне в „Университет на дуалността“. През този период човечеството не е било напълно физическо, а Земята е била утопия на преживяванията, на която полу-физически форми са се проявявали и са изчезвали постепенно според волята си. След падането на Фирмамента дуалните царства са станали преобладаващи, телата са станали по-плътни и са се появили филтри. Техните вибрации са се изместили в гледната точка на дуалността, когато житейските пътешествия са поставили човека пред избора за разтеж и предизвикателство. Тяхното утопично съществуване е било изгубено и заменено от велика мисия. 

Лемурийското общество и енергия обхващат подхранващите и безусловни аспекти на любовта на Златната Хатор и Златния Делфин. Техните вибрации са били също така много силно настроени към Царството на Феите и са изразявали дълбока любов към цялата природа. 

Когато околната среда на Земята не е можела повече да поддържа човешки живот (както няколко пъти е ставало), приблизително 65% от Лемурийците са избрали да навлязат в кухините на Земята. Други са избрали да се преродят на Атлантида, а други в царството на Свещените Китообразни същества (Делфини) със задачата да служат на човечеството. И преди сме казвали, че дефлините и китовете регулират, изместват и закотвят изпълнените с  радост силови възли и енергии на океаните, които покриват две трети от сегашната планета. Те се любящите пазители на водите. 


Физиологическа еволюция 

Адаптирането към Кухата Земя е продължило много поколения и Лемурийската общност се е приспособила съответно, както към обкръжаващата я среда на Кухата Земя, така и един към друг, приемайки съзнанието, духа и тялото като едно ,и че изменението се осъществява чрез Божествената воля. Уверяваме ви, че човешкото тяло може да се приспособи и бързо да развие физиологията си така, че да отговаря на нуждите на неговата външна и вътрешна среда. В рамките само на няколко поколения среда, която е била силно токсична, може да стане гостоприемна и такъв е бил опита на знатните Лемурийци. Всъщност тази забележителна физиологична адаптация беше проявена преди много време и ще се прояви отново във вашето вероятно бъдеще. Докато събитията на Земята продължават да се развиват през идващите столетия, под Земята, на Земята, както и на Луната ,и на отдалечените Юпитер и Сатурн ще бъдат установени опитни общности и във всеки един случай хуманоидните тела ще успеят да се приспособят и по този начин ще направят новия дом удобен за живеене. 

И така да продължим, Лемурийците от Вътрешната Земя се намират в момента в тела, които са значително по-малко плътни в сравнение с тези на човечеството обитаващо повърхността на Земята. Те имат менталната способност да се приспособяват към заобикалящата ги среда – точно както един хамелеон – под такава форма, която може да бъде честотно трансформирана в тела, които са много по-издържливи и напасващи се на техните условия. Тяхното зрение се е развило до възприемане на точни образи в много по-голям обсег на видимост, обхващащ под и над така наречения видим спектър на светлината. Те са развили способности подобни на сонарите при делфините. Те имат скелетно образувание, но по природа е много по-еластично. Кожата им е синьо-сива, поради богатата на минерално съдържание вода, която пият. Те извличат храна от обогатените на минерали води, която изпълва с енергия телата им почти изцяло. Те култивират вид водорасло, подобно на спирулината. Телата им произвеждат много малко твърди остатъци. Техните тела са много повече способни на дълъг живот. Те имат продължителност на живота от три до четири пъти повече от човечеството на повърхността. 


Съществуването на живота във Вътрешната Земя 

Лемурийците живеят в подхранваща живота част от вътрешността на Земята. Тя е много по-устойчива, отколкото повърхността. Те се намират там от много дълго време и са цивилизация, която е много близо до достигане на цялостност. Понастоящем те не изпитват особено желание да общуват с хората на повърхността, противно на това, което други може да ви кажат. Въпреки, че има малко случаи сред водачите им, в които те имат връзка с много напреднали човешки души, чиито първоначални корени са от съществуването на Лемурия на повърхността на Земята. По начало този контакт се осъществява в човешкото подсъзнание или по време на сън. В някои редки случаи специализирано ядро, което може да бъде обозначено като дипломатически съветници, се срещат с някои от вашите правителства или лидери. Такова нещо се е случило в ранните години след Втората световна война, когато е имало най-голяма опасност от атомна война. 

Много, много малко от Лемурийците рискуващи поява на повърхността във физическа форма – всъщност техните адаптирани тела – биха били способни да понесат за много дълъг период сегашната слънчева светлина (ултравиолетово ниво). Това ще започне да се променя след изграждането на Новия Фирмамент през 2038. 

Много от неотдавнашните сведения за лемурийци появили се на повърхността на планината Шаста са някак пресилени или са спомени от сънища. (Но наистина има взаимовръзка вътре в подсъзнанието на нивото на сънищата.)  

Лемурийците понастоящем просто не се проявяват във физическа форма на повърхността на планетата, защото физическите им тела биха били предразположени към вируси, някои бактериални инфекции и прекалено много изложени на слънчева светлина. Тяхната физическа форма е приспособена към светлина много по-различна от тази, която се проявява на земната повърхност. Лемурийците също така са напълно на ясно с агресията и проблемите на световните маси на повърхността и са напълно удовлетворени, че ще завършат своя цикъл там, където са сега, докато човечеството се придвижва напред през следващите три столетия. 

Лемурийците са до известна степен смутени от преминавенто на планетата в царствата на дуалността след падането на първоначалния Фирмамент. Насилието и агресията винаги ги е отблъсквало и като общество и култура са били различно изправени пред тях или са учили как да се защитават от тях; даже, когато е било подходящо да се действа така. Това е причината повечето да се изместят във вътрешните измерения. И ви казваме, че всички планети във вашата Слънчева система имат общества, които живеят във вътрешността и като основно правило, обществата обитаващи планетите отвътре са много по-напреднали в духовно отношение. 

Факт остава, че силата е свойство на Любовта и Любов без сила е непълноценна. Досега Лемурийците са намерили начин за постигане на сила на волята, но но не са решили проблемите на дуалността относно конфронтацията и успешното решаване на проблема с насилието. Това е останало като проблем в някои от вашите минали цивилизации. Това е трудна задача за разрешаване, но е необходима за овладяване на дуалността. Когато тя бъде решена, това ще донесе засилено израстване и огромен напредък в творчеството. Но това е сложно заплетена задача. 

Ще добавим и, че някои членове от човечеството на повърхността резонират повече  на  Лемурийците от Вътрешната Земя, защото те имат двойна инкарнация, както вътре в Земята, така и на повърхността ѝ, но като цяло те са малко на брой. Тези специални души провеждат уникална и благородна служба като пратеници в двете царства и ще играят важна роля, когато Лемурийците започнат да се показват по повърхността на Земята след масовото Възнесение на човечеството в приблизителните 15 поколения. Тази поява на повърхността ще се случи на Великденския остров, в Патагония, Арканзас, Титикака (Тиахуанако), по хълмовете на Сан Франциско (Аризона), Турция, Гватемала, Юкатан и планината Шаста - това са някои от главните изходни точки. 


Заключение:

Много лъжи от 2013 напред ще започнат да разкриват своите скрити пластове. Коридорите на време-пространството започват сега да се отварят, разгръщайки ви благоденствието от създаденото настояще, минало и
 бъдеще. 

Много от вас усещат, че се намират в техния последен земен житейски опит. Казваме ви, че след 2038 и преди 2312 много от вас ще изберат да се върнат. Но не за урок, а за празнуване и за радостно обединение. 

Защото през този период ще има придвижване на голяма част от човечеството към просветление. Виждате, че 2012 е Възнесението на Земята, разширяване на кристалната решетка и матрица. И това разширяване през 2012 дава възможност за просветление и Възнесение за по-голяма част от човечеството. Може това да ви се струва много дълго като време, но от по-висша перспектива е като проблясък във времето. 

С приближаването на тази фаза ще бъдете облагодетелствани от водачи, учители и посетители, които са прекарвали време в честоти и вътрешни пространства, които повечето от вас не са посещавали. Този необичаен коридор Рапа Нуи ще е това, чрез което ще се даде възможност да бъдат разкрити по един нов, вълнуващ и невероятен начин светове, които отразяват вашата Земя... и това е така, защото Земята е извънредно пленителна. 

Звездната система, към която принадлежи Земята, живо пулсила към великолепно дипломиране... към състояние на прелестен кристален резонанс. Възнесението на Земята е вдъхновяващ еволюционен скок, който оказва влияние на целия Космос. Това е рядко събитие във великия дизайн на времето, в което опитностите на дуалността се придвижват по-високо и всички честоти, всички енергии и целия живот в Космоса се въздигат. 

Както вече казахме, 2013 е истинското начало, а не края. Новата Земя в цялото си величие се разгръща именно сега. Това е необикновено и великолепно време на ново сътворяване, в което се намирате, дори и Земята да продължава да изглежда същата. Ние ви почитаме и ви обливаме с благословията на Любовта. Вие сте истински пленителни същества и никога не го забравяйте това! 

Аз съм Метатрон и споделям с вас тези Истини. Вие сте възлюбени! 

... И така е това... И това е така... 


Превод: Карина Кристоф
Архангел Метатрон чрез Джеймс Тиберон
ВНИМАНИЕ: © Настоящото послание на Архангел Метатрон предадено чрез Джеймс Тиберон е защищено с авторско право. То може да се разпространява единствено под тази му форма и превод като се посочва уебсайта, където е оригинала му.
Източник: www.Earth-Keeper.com


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2023 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .