Банер
img_185893_2114043_l.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ЛЕМУРИЯ
Написано от Маг Селена   
Сряда, 12 Декември 2007 00:00
Третата Коренна Раса обитавала подковообразен континент, наречен в "Тайната Доктрина" Лемурия. Ще се опитам да изобразя този континент в съответствие с описанието, дадено в "Тайната Доктрина".

Разбира се, това е само приблизително изображение. Бреговата линия навярно е била по-изрязана от полуострови, носове, устия на реки.

 

Към континента принадлежали много острови. Нито Европа, нито Африка, нито двете Америки са съществували по онова време. Също както не е съществувала по-голямата част от Азия.

Ще цитирам извадки от „Тайната Доктрина“:
„Великият загинал Континент  може би е бил разположен в южна Азия, простирайки се от Индия до Тасмания“.

„...остатъци от който следва да се търсят в Мадагаскар, Цейлон, Суматра, Ява, Борнео и най-главните острови на Полинезия“.

„Платата на Индустан и Азия според тази хипотеза в онези далечни епохи представлявали само големи острови, прилежащи към централния континент...“

„Покрай този факт предположението за съществуването в тези ширини  на древен континент, следи от който  могат да бъдат намерени сред вулканичните острови  и планинската повърхност на Азорските и Канарските острови и нос де Верде, не е лишено от географска вероятност“.

„Нещо повече, когато погледнем планисферата, при вида на островите и островчетата, пръснати от Малайския архипелаг до Полинезия, от Зундския Пролив до Великденските острови и като имаме предвид хипотезата за континентите, предшестващи тези континенти, които сега обитаваме, невъзможно е да не намери място сред тях най-значителният от всички „.

„Лемурия, както нарекохме Континента на Третата Раса, била тогава гигантска страна.Тя заемала цялата област от подножието на Хималаите, отделящи я от вътрешното море, което прехвърляло  вълните си  през това, което знаем като днешен Тибет, Монголия и великата пустиня Шамо (Гоби);

от Читагонга на запад към Хардвар и на изток към Асам. От тук тя се разпростирала на юг през това, което сега ни е известно като Южна Индия, Цейлон и Суматра; после, с придвижването си на юг, обхващайки по пътя си Мадагаскар отдясно и Тасмания отляво, тя се спускала, като не достигала с няколко градуса до Антарктическия Кръг;

и от Австралия, която в онези времена била вътрешна област на Главния Континент, тя навлизала далече в Тихия океан отвъд пределите на Рапа-нуи (Теапи или Великденските острови), днес лежащ на 26 градуса южна ширина и 110 градуса западна дължина“.

„Великденските острови ,например, принадлежат към най-ранната цивилизация на Третата раса. Внезапно вулканично изригване  и издигането на океанското дъно по време на Чемпленовската епоха на севернополярното наводнение извисили тази малка реликва  от Архаичните векове – след като тя била потопена заедно с останалите – недокосната, с всичките й статуи  и вулкана, и я оставили като свидетел на съществуването на Лемурия“.

„Но тук следва да поясним. Теорията за съществуването на Северна Лемурия  не трябва да предизвиква никакво смущение. Продължението на този велик Континент в северната част на Атлантическия океан ни най-малко не противоречи на така широко разпространените мнения относно местоположението на загиналата Атлантида, защото те се потвърждават взаимно.

Трябва да отбележим, че Лемурия, послужила за люлка на Третата Коренна Раса, не само обхващала обширна област в Тихия и Индийския океани, но и се простирала във формата на конска подкова отвъд Мадагаскар около Южна Африка (тогава само нищожна част в процеса на образуване) през Атлантическия океан до Норвегия“.

„...Швеция и Норвегия съставлявали неотменима част от Древна Лемурия, а също и Атлантида от страната на Европа, точно както Източен и Западен Сибир и Камчатка принадлежали към нея от страната на Азия“.

Трябва да се каже, че онази част на континента Лемурия, която се разполагала на мястото на Атлантическия океан и която впоследствие станала нов континент – Атлантида, била издигната от дъното на океана много по-късно от основната част на континента.

Лемуро-атлантите, които населявали тази част на Лемурия, впоследствие станали новата Четвърта Коренна Раса.

В съответствие с Великия Космически Закон за всяка раса се създава нов континент. На този континент расата расте, развива се, остарява и остатъците на тази раса в определеното време потъват на дъното на океана заедно с континента. Но към това време природата вече подготвя нов континент за новата раса.

„Защото Съкровеното Учение казва, че по времето на този Кръг трябва да минат седем земни Пралайи, предизвикани от промяната в наклона на Земната Ос. Това е закон, който действа в определеното си време и съвсем не сляпо, както това може да предположи науката, а в точно съответствие и съгласуване със Закона на Кармата. В Окултизма този Неумолим Закон се нарича „Велико Уравновесяване“.

„По такъв начин вече четири пертурбации, свързани с наклона на оста, са станали от времето на появата на Човечеството на тази земя... Старите Континенти – с изключение на първия – били погълнати от океаните, появили се други земи и огромни планински вериги се издигнали там, където по-рано ги е нямало.

Повърхността на Сферата всеки път се променяла съвършено; „преживяването на най-приспособените“ народи и раси се утвърждавало със своевременна помощ; а неприспособените – неудачните – бивали унищожавани, смитани от повърхността на Земята. Подобен подбор и замяна не става от изгрев до залез слънце, както може да си помисли някой, а изисква няколко хилядолетия, докато новият дом бъде приведен в ред“.

Дошло времето и гигантският Континент Лемурия започнал да се разчленява на по-малки континенти.

„Лемурия не била потопена като Атлантида, а потънала във вълните вследствие на земетресения и подземни огньове, както това ще стане някога с Великобритания и Европа“.

„Съгласно обяснението в Коментарите това е станало вследствие намаляването на скоростта на земното въртене :

„Когато Колелото се върти с обикновена скорост, крайните му точки [полюси] се съгласуват със средния му Кръг [екватора], а когато то се върти по-бавно и се колебае във всички посоки, стават големи сътресения на повърхността на Земята.

 
Водите се устремяват по посока към двата края и нови земи се издигат в средния Пояс [екваториалните земи], докато намиращите се на краищата влизат в Пралайя вследствие на потопяването им“.

И по-нататък :

„По такъв начин Колелото (Земята) е подчинено и се управлява от Духа на Луната, що се отнася до дишането на водите й (приливите). Към края на Века [Калпата] на Великата [Коренна] Раса управителите на Луната [Отци и Питри] започват да притеглят по-силно и по такъв начин да сплескват Колелото около неговия Пояс ; когато то се понижи на едни места и се издигне на други и това издигане се устреми към крайните точки (полюсите/, нови земи ще се издигнат, а старите ще бъдат погълнати“.

Постепенно от огромния континент останали отделни острови, които бързо изчезвали един след друг на дъното на океана.

„Казано е, че Лемурия е загинала около 700 000 години преди началото на онова, което иначе се нарича Третичен Период (Еоцен) “.

Австралия е най-голямата останала част от континента Лемурия. На този континент са станали най-малко изменения, отколкото на всеки друг континент. Това се отнася за флората и фауната. Тайната Доктрина обяснява това по следния начин :

„Къде е основанието или причината за такова „осъждане на забавяне“? Просто защото Природата на обкръжаващите условия се развива pari passu със съответната раса.

Съответствията царстват навсякъде. Останалите най-късни лемурийци, които избегнали гибелта, погълнала расата им когато главният Континент бил потопен, станали предци на част от днешните туземни племена. Като твърде низка под-раса ...  потомството им от тогава съществувало в условия, подвластни на ярко изразения закон за забавянето.

Австралия сега е една от най-древните страни над водата и се намира в състояние на старческа немощ независимо от нейната „девствена почва“. Тя не може да произвежда нови форми, ако не й бъде оказана помощ от новите и млади раси и по изкуствен метод на развъждане и обработване“.

Това е много знаменателен факт и коментар. То доказва, че само човекът чрез изменение на съзнанието си е способен да промени този свят.Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .