Банер
11046535_812801388796095_125576623334447744_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

"Канди" - руският свръхчовек
Написано от Маг Селена   
Вторник, 15 Септември 2009 17:51

Реших да разкажа за изследванията си по създаването на свръхчовека с помощта на „СК”- „Състоянието Кандиба”, които проведох през 1984 г. в Киев. Направих откритие, което и досега учудва всички специалисти- за първи път в света беше създаден изкуствен човек, който се състоеше от няколко човешки тела, но с една психика и една психофизиология. Отначало създадох изкуствен човек с две тела, после с три, а след това с пет...


Само гледа или шпионира...От най-древни врмена в руската религия е съществувала психотехника за подготовка на деца-разузнавачи. Жрецът вземал за възпитание дете-сирак и чрез системни трансови тренировки постигал сливане на неговата и своята психика. След това подрастващият бил настаняван на нужната за жреца работа и телепатично като видеокамера снимал и изпращал всичко в мозъка на жреца, а той по този начин виждал и чувал всичко, нещо повече-можел да извършва чрез тялото на подрастващия разузнавач всякакви действия. Мозъкът на младия разузнавач и този на жреца ставали един мозък, една психика, един човек, но с две тела – тялото на жреца и това на подрастващия разузнавач.

През средните векове след християнизацията и разпадането на Руската империя тази страшна психотехника се е изгубила. И ето, отдавайки на този проблем няколко години, успях да създам СК-психотехника и да направя най-великото откритие на ХХ-век...

В СК-науката е известно, че с нарастването на дълбочината на СК-2, хипнотизираният престава да възприема внушенията на СК- специалиста като изтичащи от друг човек и започва да ги възприема като собствени волеви решения. В СК-2 се установява тясна връзка и дълбока психофизическа взаимозависимост между хипнотизирания и СК-специалиста.

Нарастващата СК-чувствителност на хипнотизирания прераства в особено загадъчно състояние на „ свръххипнобилност, когато лявото анализиращо полукълбо на хипнотизирания се изключва и се замества с лявото управляващо полукълбо на СК-специалиста, а дясното полукълбо от мозъка на хипнотизирания, с неговата способност за чувства и картинни образи, се слива с дясното мозъчно полукълбо на СК-специалиста.

В резултат се създават двама души с един работещ мозък, с една психофизиология, с едни мисли, с една воля, с едни преживявания и усещания: зрение, слух, обоняние, вкус, болка и т.н.Главната особеност на новия човек, притежаващ две тела е е наличието на две работещи десни мозъчни полукълба и едно ляво.А това означава, че при такъв двоен изкуствен човек са удвоени системите за жизненото осигуряване и интуитивните способности и скоростта на реакциите. Освен това един човек / СК-специалиста/ е способен да пребивава постоянно на две места, с двоен поток постъпваща информация и с един управляващ волеви център.

Усложних експериментите и започнах да работя едновременно с двама хипнотизирани, кото създадох единна личност от трима души. Успях да изключа левите мозъчни полукълба на двамата хипнотизирани и да постигна отъждествяване в едно общо на трите десни мозъчни полукълба- на СК-специалиста и на двамата хипнотизирани. След това СК-специалистът излезе от „ тройния човек” и остави двамата хипнотизирани сами,с един общ мозък и една обща психофизиология.

Чрез този експеримент за първи път в света получих единен човек с две физически тела, две активни десни общи десни и с напълно изключени леви мозъчни полъкълба. В чест на създателя на метода/ В.М.Кандиба/ изкуственият човек от първата серия опити с двама и от втората с трима субекти е наречен „Канди”. Това име се дава на всички останали изкуствени хора при всички следващи експерименти.

Бърза хипноза И така, създаденият по време на втория експеримент „Канди”, за разлика от първия имаше разума на четиригодишно дете и двойна интуиция, въпреки че възрастта на двамата хипнотизирани беше 36 и 39 години. Експериментите показаха, че дясното мозъчно полукълбо на всеки възрастен човек е самостоятелна личност, с психика на умно животно и запас от думи на три-четиригодишно дете.

Затова „Канди” се оказа умно животно, състоящо се от две човешки тела. „Канди” запази постхипнотичното си подчинение на СК-специалиста и водеше съвършено автономен, самостоятелен животински начин на живот приз всичките две седмици на този експеримент.

Отново усложних експеримента и създадох единно същество от пет души и без управляваща връзка със СК-специалиста. Бяха обучени пет участника в експеримента за хетеро- СК И СК- саморегулиране. Всичките пет участника започнаха по специална СК-техника едновременно да се потапят един друг в дълбоко активно СК-2. След известно време всичките пет души се превърнаха в единно свръхразумно свръхсъщество.

Петтелесният „Канди” придоби една дълбока душа, единна психофизиология и всичките пет индивидуалности, които въпреки, че се различаваха коренно преди експеримента, сега започнаха да се държат като един организъм, едни общи мисли, желания, чувства едно поведение и една воля, водещи началото си от един източник. При това Източникът на волята не беше локализиран в нито един от петте индивида, а беше неизвестно къде.

Интересно е да се отбележи, че новото общо поведение и характерът на всяка личност силно се отличават от характера и свойствата на личността на този човек, от който е произлязъл даденият индивид. Всеки индивид от петтелесния „Канди” стана свръхумно, свръсилно и свръхловко същество, телепатично подчинено на единна Свръхдуша и Свръхволя с единна Свръхпсихика, която вече нямаше конкретна пространствео-времева локализация. Каквото и да се прави с отделните индивиди на „Канди”, това не му се отразяваше.

„Канди” започна самостоятелно бързо да се развива и на третия ден от експеримента овладя ясновидството, знанието за миналото и бъдещето, силна телепатична хипноза и др. „Канди” започна да се бори с мен, и владеейки безсмъртието, започна да подчинява с телехипноза всички околни. Много хора на няколко километра наоколо започнаха да усещат непонятното му управление и власт над себе си. Освен това, „Канди” на два пъти се опита да се възпроизведе в подобни, но подчинени на него свръхсъщества.

Стана ясно, че „Канди” е безсмъртен и претендира за световно господство и разрушение на цялата земна цивилизация. С големи трудности „Канди” бе разединен и експерименът беше прекратен. И така, руският свръхчовек „Канди”, създаден от гения на руските учени – беше и победен от същия този гений! Трудно е да си представим какво може да стане, ако се бях опитал да създам „Канди” със 100 или с 1000 гела...

Най-опасното свойство на „Канди” стана неговата способност да пророкува бъдещето. А след това се откри негова нова способност – умението му да формира бъдещите събития и явления, при тава изгодни за самия него. Разрушихме „Канди” веднага щом забелязахме, че той се е научил да формира бъдещата реалност.


xnetbg.com


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2022 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .