Банер
360089-e1328879401623.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Агентите на Матрицата – органичните портали І част
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 13 Март 2008 00:00
Този материал има за цел да обобщи , избистри и да обнови достъпната информация по темата за Матрицата и нейните различни агенти, особено за един клас от агенти наричан „органични портали”( “organic portals”.) Ще перифразирам от публикуваните източници описани в белжките и ще включа лични наблюдения от приятели както и от себе си.

Този материал първо дефинира органичните портали (OPs) и хората с душа ( не-OPs). След това се прави сравнение между тях базирано на физическа, психологическа и метафизична сруктура. Второ, материала проучва еволюционния произход и цел на двата типа хора.

Трето тази статия описва функцията на „оповете” в днешното модерно общество и в частност тяхната роля като пасивни същества подсилващи и подкрепящи Матрицата. И най- накрая статията контрастира ползата от интуицията срещу интелектуалния анализ когато трябва да се определи дали някое същество е OP. Разнообразявайки дискусията ще има допълнителни сравнения между тези и други агенти на Матрицата , в частност бездушевни роботоидни хуманоиди.Дефиниция на Човек с Душа и Органичен Портал

Органичните портали обхващат приблизително половината от човешката популация; другата половина се състои главно от хора с душа. Тук ние определяме „душа” като ядрото на индивидуализираното съзнание което остава цяло между две успешни инкарнации.

Поради генетично смесване Органичните портали съществуват измежду всички познати раси днес въпреки това не са представени в еднакво количество в същите тези раси. Докато хората с душа имат божествена искра на съзнание , която им дава възможност за индивидуално собствено усещане, оповете нямат тази божествена искра и са слабо съзнателни в сравнение.

Те принадлежат на животинско-подобна групова душа, която съществува, еволюира , и се инкарнира колективно вместо индивидуално. Докато всеки човек с душа има относително уникална енергия оформена от личностното съзнание , опит и есенция, енергията , която вдъхва живот на един ОП е същата , която дава живот на друг такъв.Физическо сравнение

Физически двете раси са напрактика неразличми. Статистически има минимални физиологически и може би генетични разлики. Физиологически оповете са обикновено по атрактивни и с по-добри пропорции. Поради това че те съществуват основно на емоционално ниво естественият подбор е осигурил сексуалността, физиката, и привлекателността да играят голяма част в тяхната физическа еволюция.

Също за разлика от хората с душа телата на оповете се зачеват и развиват независимо от духовния натиск или кармично бреме, така че те са толкова привлекателни колкото вероятността им позволява в рамките ма ограничението от природни и генетични параметри.

Поради това че душата и гените са свързани композицията на кармата и душата повлиява на физиологията на хората с душа. Не само гените и околната среда.Поради метафизически причини те рядко достигат максималния потенциал на атрактивност предназначен за тях от гените освен ако качествата на душата им не го заслужава.

Освен това хората с душа се женят и възпроизвеждат по причини които са различни от простото физическо привличане, така че ниския приоритет на физическата атрактивност рефлектира в техните деца. Може да има генетични маркери в Х хромозомите, които ги различават или дори различия в телесната химия и хормони , но те не са известни на този етап.

Трябва да бъде посочено че разликите във външния вид между опове и не-опове е толкова тънка , че неможе да бъде използвана като достоверен критерий за различване на двата вида като самостоятелен признак.Психологическо сравнение.

Психологически оповете са много по просто устроени и следователно по ефикасни и изпълнителни от не-оповете. Това е така защото те имат по - малко психологични компоненти. Докато оповете имат два компонента хората с душа имат три. За Одухотворените хора първият компонент е божествената искра позната като дух , Висше АЗ , есенция, или истинското АЗ.

Вторият компонент е неврален продукт на околната среда познат като его, личност или механичният аспект , който се състои от множество събирателни същности - по нисши „аз”.Третият компонент е тялото или соматичното съзнание , събирателната същност на физически клетки и органи на определен човек.

Оповете имат само тяло-съзнание и личност , но нямат божествена есенция или Висше АЗ. Поради това че тялото и личността не познават морал отвъд социалните условия или самосъхранение ,на оповете им липсва истинско съпричастие или съчувствие. Всяко проявление на такова е имитирано. Поради тяхната психологическа простота те са същества, които са придвидими и лесно манипулеруеми.

Оповете са линейни системи докато хората с душа са нелинейни системи и следователно могат да бъдат непредвидимо сложни.Тази сложност е един вид предимство защото хаосът от тази сложност позволява истинска креативност, но същевременно носи и вреда защото е жертвана ефективността на машината. Оповете са инертни , но ефективни машини с огромни изчислителни способности да постигнат своите цели , докато хората с душа са сложни същества способни да създават , а също и да трансформират енергии от по-висши измерения.Метафизично сравнение.

Докато има само леки разлики между физическите тела на тези два типа хора, съществува значителна разлика в техните метафизически тела. Както посочихме на оповете им липсва божествена искра. Есенцията , личността, и съзнанието на тялото са общи термини, които формират система от чакри или центрове обхващащи метафизическото тяло на съзнателните същества. За да се разбере по-добре метафизическата разлика е необходимо обяснение на различните центрове на чакрите.

Разликата нежду центровете и чакрите е че при вторите се включва енергия организирана в локализирани вихри в етеричното тяло , докато центровете са просто центрове на гравитация на различни функционални системи. Има пряко съответствие между центрове и чакри така че за практични цели те могат да бъдат считани за еквивалентни.

Центровете имат независими съзнания и изпълняват специализирани функции включващи събиране, трансформация и разпръскване на различни типове информация и етерни енергии. Те функционират като енергийни портове и информационни центрове за връзка.

В напълно одухотвореният човек има три висши центъра и три нисши центъра. Нисши или висши се отнася до типа енергия и дейност с които са асоциирани. Нисшите центрове се занимават с енергии от нисшите измерения и информация от непосредственото трето измерение или нисша среда. Висшите центрове се свързват с висши аспекти на определено съзнание и извеждат енергията от по-висши измерения.

Отвъд обсега на тази статия е обяснението на поддивизиите на нисшите центрове освен да се каже , че са разделени на често- конфликтни секции докато висшите са цялостни.Описание на центровете

Нисшите центрове се състоят от моторен център (основна чакра), нисък емоционален център (сексуална чакра) и нисък интелектуален център (гърлена чакра).Висшите центрове се състоят от сексуален център (чакра на слънчевия сплит), висш емоционален център(сърдечна чакра) и висш интелектуален център (коронна чакра).

Сексуалният център е основнния енергиен порт от който другите центрове извличат тяхната енергия. Самостоятелно сексуалната енергия е просто груба съзидателна енергия на която физическия сексуален акт е едно приложение. Другите центрове трансформират тази енергия и създават различни степени на енергия и ефекти от нейното оползотворяване. Сексуалният център обикновено взима своята енергия директно от Създателя - седмо измерение.

Моторният център има общо със съзнанието на тялото и инстиктивните движения. Сексуалната енергия използвана от този център се асоциира с физическия сексуален акт измежду други неща. Моторния център е седалището на соматичното, генетичното или тяло-съзнанието.

Нисшият емоционален център има общо с основните емоции , тези които са способни да преживеят животните. Този център е отговорен за животинската страна на хората.

Нисшият интелектуален център не е представен в повечето диви животни обаче е доста развит в повечето хора и им дава способността да говорят , четат, пишат и да мислят абстрактно.Този център е седалище на егото и личността, механичен продукт на средата кодиран в невралната структура на нервната система. Притежава малко съзнание в себе си и е по-скоро като компютър или програма на изкуствен интелект.

Висшият емоционален център позволява на човека с душа да чувства че нещо не наред и способността да усеща съпричастие , радост и ентусиазъм. Той е връзка с емоционалната страна на истинската същност на човека - Висшето Аз и източникът на интуиция при хората.

Най- накрая висшият интелектуален център е свързан с ядрото на съзнанието на Висшето Аз. Този център позволява на определен човек да знае абсолютната истина и е източник на информация от висшите измерения.

Докато хората с душа притежават всичките три центъра, органичните портали нямат висш интелектуален и висш емоционален център. Както всички животни единственият висш център който те имат е сексуалният център , който взаимодейства с тяхната групова душа. Много важно е да се разбере, че липсата на двата висши центъра описва всички разлики между тях и хората с душа.

Въпреки че хората с душа притежават всички шест центъра , двата висши центъра са латентни или недостъпни. Това не означава че Висшият аз е спящ, а че комуникационната връзка е слаба или неработеща. Повечето хора с душа действат много подобно на органични портали поради тази причина.

Още повече органичните портали могат да емулират висшите центрове като крадат такава висша енергия от хората с душа. Разликата между оповете и не-оповете понякога може трудно да бъде установена по тази причина.

Съзнателността се появява когато центровете наблюдават и усещат един друг. Всеки център е механичен компонент на нашето метафизично тяло и му е дадена ограничена съзнателност. Но когато ги съберем заедно чрез наблюдение и усещане един спрямо друг може да се появи съзнание по-голямо от сумата на отделните части. Знае се от физката или от хаос теорията, че когато сложността на една система съставена от съединени части отиде отвъд определена точка , тя става хаотична.

Чрез хаоса истинското съзнание се проявява в тази реалност. Идеята тука е че повечето от нас са ограничени чрез идентификацията си със собственото его и тяло и същевременно пропускат да наблюдават и усещат двата висши центъра и по този начин не преживяват висшето си съзнание в тази реалност. Ключът към усещането на висше съзнание е да бъдем самоусещащи се отколкото да се изгубим в това което виждаме и долавяме. Да помним себе си във всеки възможен момент.

Нашето Висше Аз съществува, но без връзка между нашите нисши центрове и висши центрове , неговитие усилия да комуникира остават нечути. Въпреки всичко висшите центрове все пак съществуват за хората с душа и макар и пасивни в по-голямата си част те осигуряват вдъхновение, креативност и оригиналност. Колкото по-развита е комуникацията с висшите центрове толкова по - съзидателни ентусиазирани , интуитивни и Гностични ставаме.Функцията на центровете при органичните портали

Поради това че оповете нямат истински висши центрове те са неспособни на състрадателност, висши емоции и висше познание. Както споменах преди, животните имат само моторен център , нисш емоционален и сексуален център. Липсва им интелектуалния център. Без образователното и енергийно присъствие на одухотворени хора, органичните портали едва ли ще са по-различни от животните.

В тяхното естествено състояние на оповете им липсва нисшият интелектуален център точно както и при животните. Само чрез крадене на енергия от хора с душа може първо техният нисш интелектуален център да бъде формиран и само чрез тренировки с помощта на образование , медии, култура и среда този център може да стане изтънчен. Веднъж придобили нисш интелектуален център оповете могат да наваксат за липсата на висши центрове чрез умела емулация , практически чрез крадене и взимане на образци от човек с душа.

Видът на откраднатата енергия зависи от метода на придобивка. Чрез физическа близост OP-ът може да изгълта физческа енергия от моторния център на човек с душа , което се проявава като умора или изтощение. Чрез сплашаване , изблик на гняв или съблазняване, нисшият емоционален център се пробива.

Чрез лъжи или фантазии и моленето за внимание енергията на нисшия интелектуаен център на човек с душа се пресушава.Чрез оргазъм на човек с душа по време на сексуален акт органичният портал може да вземе голямо количество от всички енергии на човека.

Така висшите центрове започват да не функционират оптимално защото имат недостиг на енергия. Това индикира че взаимодействие с OP временно ще намали човешката креативност , индивидуалност и оригиналност. Когато нисшите центрове са пресушени интелектуалното представяне започва да страда също. Това ментално окалване прави човека по-малко способен да да хване логическите измами , които оповете използват в техните аргументи и позволява възприятията на човека да бъдат по-лесно изкривени от тях.

Основните енергии, които оповете търсят идват от висшият емоционален център на одухотворените хора. Понякога висшите центрове се източват недиректно когато енергията , която естествено запазена за тези центрове вместо това се канализира към трите нисши центъра , за да навакса за източеното им състояние.

По-директно оповете ще изиграят сложна мелодрама и ще се представят за жертва молещи и виещи за съжаление , за да откраднат енергия от висшия емоционален център на тези, които правят грешката да съчувстват на нещо, което няма истински чувства. С тази енергия оповете могат да емулират своите цели по - точно , давайки вид и изглеждайки ,че все едно имат душа.Симулация и Манипулация на Одухотворен човек

Органичните портали са човешки хамелеони. Когато са активирани наистина за манипулация те се настройват на базата на духовния профил и поведение на тяхната цел. Тяхната настройка попада в две категории: интелектуална калкулация и духовна емулация.

Интелектуалната калкулация се извършва чрез интелектуалния център . При оповете този изкуствен интелектуален център е отговорен за формирането на поведенския подход към жертвата. Това включва какво да каже и какъв език на тялото да използва.

Повечето опове са хора само за фон, които изглеждат независми личности, но понякога те биват „активирани” Когато са активирани те използват емулациионните и изчислителни способности на максимум за да получат това, което искат или са назначени да вземат. Ако те търсят да спечелят доверие, те знаят точните неща, които трябва да кажат.

Когато изграждат хармония , те могат да опишат тяхната лична история филмови и музикални предпочитания, хобита, работни длъжности или места където преди са живели. Много от тези детайли могат да съвпаднат с тяхната цел до степен да се заформи „приятелство”, но не дотам че да се включи алармата за тези странни съвпади.

От друга страна ако целта им е да тормозят или саботират те знаят кои бутони да натиснат и кои логически и емоционални трикове работят най - добре срещу емоционалните и интелектуални слабости на одухотворения човек.

Независимо от тяхната цел ефективния интелектуален център на оповете позволява специфичен подход към жертвата. Поради това че оповете са способни на поведение подобно на кошерно съзнание веднъж един оп да прочете профила на даден човек , той може незабавно да бъде споделен с другите. Това обяснява някои странни синхроночности понякога.

Те също взаимодействат с хиперизмерната йерархия на негативни същества и по този начин стават придатъци не само на двуизмерната групова душа, но също и на самата Матрица. Кошерното им поведение е главно поради тяхното взаимодействие с Матрицата. Без нея тяхната групова душа може също да окаже подобно кошерно поведение само че то ще бъде много по-малко забележимо - нещо като феномена на 100-те маймуни.

Емулацията на душата е техният втори авоар. Докато интелектуалната калкулация се занимава със светското поведение, емулацията на душата включва илюзията на душевна дълбочина.

Като взима образци от енергията на висшите центрове на човек с душа OP-ът може да калибрира неговите интелектуални изчисления в допълнение към проектирането на тази енергия обратно към целта , правейки целта да възприема отразяването на неговия собствен духовен образ. Наивната жертва ще припише духовните качества на OP-a , които са всъщност неговите собствени.

Способността да бъде като огледало е най големия авоар на OP-a. Той е също и тяхната най-голяма слабост защото ги изобличава. Тези, които са наблюдателни и разбират феномена на органичните портали ще разпознаят тяхнота огледална техника като прекалено свръхестествена, прекалено синхронична , прекалено странна и прекалено хубава за да е истина. Човек с душа може да има много общо с друг такъв , но всеки трябва да се запита до колко степента на това което имат общо е възможна при положение че и двамата имат свободна воля.

Високи нива на използване на техниката огледало се наблюдава само в случаите че OP-ът е активиран. Пасивните опове които стоят за фон използват „огледалото” много по- рядко , но пък равномерно по синхронистичен маниер.


xnetbg.com


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .