Банер
44XNXDG_-PQ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Освобождението на Земята. Войната в Космоса приключи - 1 част
Написано от Маг Селена   
Вторник, 29 Ноември 2011 18:20

Алфред Ламбремонт Уебре, Сиатъл Екзополитикс Екзаминър

В ексклузивно интервю на Екзополитикс ТВ с човешки представител контактьор към извънземния управителен съвет познат като Съвета на Андромеда, беше разкрито, че войната за освобождение срещу 4-измерните Сиви и Драко-рептилии от Орион е спечелена от силите на Съвета на Андромеда през третото тримесечие на 2011. Наченатата окупация на Земята, Луната и Марс от този сиво-рептилски съюз е прекратена. Победените сиво-рептилски сили са изпратени чрез звезден портал в далечните краища на нашата вселена.

Представителят на Съвета на Андромеда заяви в интервюто, че от  4-измерните Сиви от Орион и Драко-рептилиите, останали на Земята, са изолирани само малки групи като тази около Вашингтон. 
Според представителя на Съвета на Андромеда, като резултат от победата над Сивите от Орион и Рептилските окупатори на Земята, Луната и Марс, силовите структури на Илюминатите и Анунаките на Земята остават без ефективна 4-измерна подкрепа. Всеки опит на останалите сиви и рептилски сили да подпомагат Илюминатите в техните фалшиви аларми за извънземни инвазии ще бъде неутрализиран, и всяка подобна фалшива тревога за извънземно нашествие ще се провали. 

Следва интервюто с представителя на Съвета на Андромеда:
(слушайте интервюто тук: http://youtu.be/d9KECe8Mu7Q) 

Човешкият представител на Съвета на Андромеда заяви, че от Андромеда му е дадено името Толек. Толек е компютърен специалист с над 20 годишен професионален стаж. В неговото интервю с Екзополитикс, Толек каза, че за първи път е имал контакт с представител на Андромеда през 1993, когато е бил отведен на 3 пътувания през времето на борда на космически кораб от Андромеда – всички към 1840 година, посещавайки някакво семейство за да наблюдава неговия житейски път. 
Толек заяви, че контактите му с Андромеда са били прекратени през 1993, и са се подновили отново през септември 2010. Той допълни, че получава информацията от Съвета на Андромеда по няколко начина: 

1. Телепатична комуникация от представителите на Андромеда
2. Автоматично писане
3. Комуникация в сънно състояние 
4. Видения
5. Пътувания на Духа през измеренията към средство за комуникация като биосферата на Андромеда. 

Според Толек, Съветът на Андромеда има няколко биосфери или големи планетоидни сферични космически кораби, разположени около Земята. Една такава биосфера има 26 нива и екип от 50 000 души. 

Галактическо Управление: Какво е Съветът на Андромеда? 
Съветът на Андромеда е признато галатическо управление, съставено от няколко представителя на избрани звездни системи, които изпълняват ръководни функции в избрани области на населената и организирана Велена. 

Според Толек, контактьор и представител на Съвета на Андромеда, изпълнителните членове на Съвета на Андромеда са 12 и представляват различни раси и системи. Съветът има Управител (без право да гласува) от звездната система Зенетае, планета Тиштае, и Под-управителка (също без право на глас) от звездната система Мирач, планета Териал – и двамата от съзвездие Андромеда. Тези двама, както всички останали от Съвета на Андромеда, живеят и вибрират в 4-измерна реалност. 

Много от членуващите в Съвета раси са познати във Вселената като някои от оригиналните раси, които са населили Земята преди стотици хиляди години. Известно е, че тези раси са минали през процес на трансформация, или Възнесение – издигнатите вибрации, плътност и духовна осъзнатост на 4-тото измерение. 

Членове на Съвета на Андромеда: 

1. Звездна Система: Арктурус        Планета: Питола
2. Звездна Система: Антарес          Планета: Никотае
3. Звездна Система: М103                Планета: Легола
4. Звездна Система: Процион         Планета: Каена
5. Звездна Система:Вега                  Планета: Перкула
6. Звездна Система: Капела             Планета: Першеа
7. Звездна Система: Поларис          Планета: Вентра
8. Звездна Система: Сириус А        Планета: Толека
9. Звездна Система: Денеб              Планета: Ритол
10. Звездна Система: Тау Сети       Планета: Ксета
11. Звездна Система: Алхена          Планета: Дегарот
12. Звездна Система: Бетелгейзе   Планета: Еторт

Членовете, които не заемат една от главните 12 позиции, заемат управителни позиции като изследователи, проучватели, освободители и съветници към Съвета на Андромеда, свързани в 13 уникални по-малки съвета. Всеки съвет има по 5-6 члена. Колективно, всички съвети представляват повече от 400 планети от три звездни системи, включващи Арктурус. Така мнозинството от съветниците идва от звездни системи и планети, различни от тези, откъдето са главните управители на Съвета на Андромеда. Всеки съвет има управител. 
 

Съветите са следните:

1. Съвет на Висшите измерения и реалности
2. Съвет за членство на Звездните системи
3. Съвет на Галактическата федерация за преглед на планетите 
4. Съвет за Галактическа екзобиология ( член от Сириус-Андромеда)
5. Съвет по Галактическа Ксенобиология (член от Процион-Андромеда) 
6. Съвет по Галатическа Океанология
7. Съвет за Технология на Полетите през времево-пространствени измерения
8. Съвет за Планетарна медицина
9. Съвет за Вселенско наблюдение и образование 
10. Съвет за Телепатия и Вокална комуникация и наблюдения
11. Съвет за откриване и изпитване на Планети в Галактическите сектори 
12. Съвет за Духовно и Емоционално усъвършенстване и развитие в измеренията

Според Толек има и други съвети, някои са формални членове на Съвета на Андромеда, някои не, но всички са желаещи да помогнат на хората от Земята в процеса на тяхната еволюция. 

Един от присъедините съвети е Галатическата Федерация, която обединява звездни системи и планети на добронамерени същества. Галактическата Федерация се състои от приблизително 140 звездни системи, и понастоящем около 300 планети. Ръководена е от Управител от системата Тау Сети, който е старши член на Съвета на Андромеда. Главната планета на Федерацията е Ксета. 

Очаква се през следващите няколко години планетата Земя да се приспособи към новия си живот в 4-тото измерение и да стане част от голямото семейство на интелигентен живот в Космоса – планетата Земя ще бъде поканена да се присъедини към Галактическата Федерация. 


1999 - Среща на Съвета на Андромеда относно окупацията на Земята от Сивите/Рептилиите

След подновените през 2010 контакти Толек заявява, че Съветът на Андромеда го е информирал че се е събирал и решил за война за освобождаване на Земята, Луната и Марс около 1999-та година. 
Сивите от Орион и Драко-рептилиите са тормозили хората на Земята и са излъчвали негативни честоти към Земята от Луната и от Фобос, спътник на Марс. 

Съветниците от Андромеда са преминали напред във времето и са открили, че ако сивите и рептилиите са продължили с окупацията на Земята, Луната и Марс, са щели да установят тирания в този сектор на Вселената, вследствие на което самите Андромедиани и много други звездни системи са щели да бъдат повлияни негативно. 

Поради това, Съветът на Андромеда е решил да пренебрегне временно закона за ненамеса и да започне война за освобождение, която е продължила приблизително 9 години, до третото тримесечие на 2011. 


Войната в пространството

Представителят на Съвета на Андромеда Толек казва „ войната в пространството, в много случаи провеждаща се непосредствено извън пространството на
 Земята, в продължение на приблизително девет години Земно време, през третото тримесечие на 2011 година е във финалната си, разчистваща фаза. Войната най-накрая е приключена. Като Толек от Съвета на Андромеда аз ви казвам, че колегите ми имаха дълга, трудна, тежка война. Ще добавя, че тази война е спечелена от  добрите...чрез обединените сили на звездните системи и планети от Съвета на Андромеда, тези, които имат най-добрите интереси на Земята и нейните хора в сърцата, умовете и душите си.
 
Войната за освобождение на Земята от хилядите години негативно енергийно бомбардиране, манипулация  и контрол е водена от името на Земята – от звездните системи и планетарни раси на Съвета на Андромеда. Членовете на съвета, които са взели най-голямо участие са: Арктурус, Тау Сети и Процион. Приносът на съществата от Процион е особено ценен, защото така те са изучили слабите места на тези зли нашественици – научили са се как да ги откриват и побеждават. 

Съществата от Процион съвсем наскоро – преди около 12 години земно време - са се освободили сами.
 
За да вземе Съветът решението да се намеси от името на Земята, са били проведени интензивни дискусии, и е бил прокаран нов закон – отменящ предишния, познат като Първичната директива на не-намесата. Съветът е взел съзнателно колективно решение да направи прецедент, защото Земните хора, живеещи 3-измерен живот, не са имали 4-измерната физиология, познания, пособия и технологии за да спечелят. 

Тази война беше водена, за да осигури тоталната свобода на планетата Земя и нейните хора от зловредното въздействие на предимно две подтиснически раси: Рептилиите от звездна система Алфа Драконис и Хидра, и специфична разновидност на Сивите, понастоящем обитаващи звездната система Орион. Тези Сиви са потомство на Зета Ретикуланите, които нямат връзка със Зета Ретикулите 1 или 2 от поне няколко хиляди години насам. 

Земята не е единствената планета, която те са тероризирали. От това, което научих, има поне 21 други планети, които е трябвало да бъдат освободени от тази напаст. За щастие, нашествениците е можело да бъдат победени, както е станало видно от освобождението на обитателите на Процион от тези злобни, егоцентрични, изсмукващи живота същества. 

Основните предшественици на расата на Сивите – оригиналните Ретикулани от двойно-звездната система Ретикули – същите, които в последните си дни са показали осъзнаване на склонността си към грешки, на крехкостта си, и на надвисналата смърт на расата си – същите тези Зета Ретикулани, които не са свързани със Драко Рептилиите, са пожелали да споделят всичко научено от тях. Благодарение на тяхното смирение, Съветът на Андромеда се е намесил, и е помогнал те да бъдат преместени в напълно различна звездна система. Тези същества, оригиналните Зета Ретикулани, повече не обитават звездната система Зета Ретикули. 

Всички други познати разновидности на ренегатните Сиви,  създаващи проблеми на Земята, са атакувани и отстранявани от техните подземни и подводни бази на Земята по същия начин както това се случва с Драко-Рептилиите. Оперативните им бази, разположени от дълги години на Марс и на луните на Марс и на Земята, са вече изчистени от тези същества.

По същия начин, около 50 000 кръстоски, познати като хибридни Сиви/Човешки същества, програмирани от раждането си, ще трябва да бъдат премахнати от Земята и депрограмирани, така че да могат да еволюират отново като свободомислещи същества със свободна воля. И тъй като те са нова форма на живот, ще бъдат преместени на тяхна собствена нова 3-измерна планета.
 
Отново за войната – първичната причина за тази война беше да се неутрализира и елиминира ефектът на това, което се смята за многовековно негативно енергийно обстрелване на Земята, също етерно-имплантни технологии, прилагани от Драко Рептилиите и Сивите от Орион, които са поставили много Земни хора в състояние на тормоз, манипулация, страх, тревожност и несигурност; също така да се отстранят за добро тези зли същества, които желаят да продължат да използват, манипулират и крадат хората като естествен източник, и да изчерпват скъпоценните ресурси на планетата Земя...всичко това докато контролират и поробват голяма част от безпомощното и нищо неподозиращо население на Земята. 

Толек заключва, че Съветът е разбрал, че хората от Земята заслужават да им бъде дадена възможност и реален шанс да еволюират самостоятелно след хиляди години на манипулация, контрол и несъзнавано робство.


(следва)
За повече информация:
Съвет на Андромеда
andromedacouncil.com
Alfred Lambremont Webre JD, Med, All right reserved
Превод: Ина Караджова


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .