Банер
1506010_481197848657286_1271106509_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Освобождението на Земята. Войната в Космоса приключи - 2 част
Написано от Маг Селена   
Вторник, 29 Ноември 2011 19:56

(продължение)


Съответствие с изявленията на други контактьори с Андромеда
 
Информацията, която Толек дава, е в съответствие с другите информации, независимо получени от други контактьори от други извънземни или многоизмерни източници, именуващи се Съвет на Андромеда. 

Един независим контактьор с Андромеда заявява: „Съветът на Андромеда е група на същества от 139 различни звездни системи които се събират и обсъждат какво се случва в Галактиката. Това не е политически съюз. Последно те са дискутирали тиранията в нашето бъдеще, 357 години оттук насетне, защото тази тирания е щяла да се отрази на всички. (бел. Ред: съюзът на 139-те звездни системи е дефиницията на Галактическия съвет, дадена от Толек). 

Това, което те са направили, благодарение на пътуване през времето, е че са успели да разберат къде се случва осезателната промяна на енергията, ставаща причина за тиранията 357 години напред в бъдещето. Те я проследяват до нашата Слънчева система, и съответно до Земята, Луната и Марс – тези три места. 

На първата си среща по този повод Съветът на Андромеда е трябвало да реши дали директно да се намеси в случващото се. Според Моренае, само 78 звездни системи са присъствали на тази среща. От тези 78, само малко по-малко от половината решават, че не искат да се занимават с нас, независимо от проблемите. Мисля, че  е наистина важно да се знае, че те не са искали да имат нищо общо с нас. 

Говорим за звездни системи, които са на стотици милиони години от нас. Дори някои, които никога не са ни срещали. Те само са знаели, че вибрацията на планетата се отразява на обитателите й. Причините, че не са искали да имат нищо общо с нас, е, че от тяхната гледна точка, хората на Земята не уважават себе си, другите и планетата си. Каква би могла да бъде ценността  на Земните хора? За щастие, мнозинството от Съвета е гласувало, че заслужаваме възможност да докажем себе си, защото Земята е била манипулирана повече от 5 700 години.

Те искат всичко извънземно на планетата, във планетата и на Луната да се махне. Причината за това е, че те искат да видят как ние ще се държим, когато вече не сме манипулирани. Ние всички сме били манипулирани, и моето първо предложение е да изхвърлим телевизорите си. Не мога дори да ви обясня колко искрен съм за това. Те ви учат да не мислите, а не как да мислите. Ако се откажете от мисленето, вие се превръщате в роботи. Ставате овце. 


Съответствие с изявлението на Американското разузнаване от 1964 г. във връзка със Сивите и Рептилиите 

Изявленията на тези двама независими контактьора с Андромеда относно разрушителните последици от окупацията на Земята, Луната и Марс от Сивите от Орион и Драко-Рептилиите са в съответствие с докладите на американското разузнаване за плановете на сивите и рептилиите (преди победата над тях). 

Както е било писано по-рано, „ В тази книга Майкъл Принс разкрива, че през 1964 американското разузнаване заключава, че Сивите/Рептилските извънземни нашественици са имали план за планетарно завземане на Земята през периода 2000-2030 г. 

На 15 април 1964 двама представители на американското разузнаване се срещат в пустинята на Ню Мексико, съобразно "Проект Плато", със Сивите, за да договорят друга среща на 25 април във военно-въздушната база Холоман, базирана в Ню Мексико. Тази среща е била с цел да бъде предоговорено мирното споразумение, сключено през 1934, и е била вид психологически залог за печелене на време, за да може да се реши проблемът със Сивите и Драко-Рептилиите. Висшите нива на американското разузнаване са знаели, че Сивите и Драко-Рептилиите са били белязали планетата за бъдеща инвазия и завземане между 2000-2030 г. 


Вашингтон – без фалшиви аларми за извънземни атаки

Относно възможността за фалшиви аларми за извънземни атаки, Толек казва така – Съвет на Андромеда е запознат с многото – наистина повече от средното – съобщения за забелязани НЛО над сравнително малък периметър земя, Вашинтон, където е разположено държавното управление на САЩ. 
Съветът на Андромеда ми показа схема, мрежа от подземни тунели, разпростиращи се под Вашингтон и извън него към околните хълмове...където останалите сиви и рептилии все още бродят наоколо, опитвайки се да причиняват проблеми. 

Сивите в момента се разполагат в стратегически подземни тунели в различни точки на града – подготвяйки се за координирана фалшива аларма за извънземна атака. Членовете на Съвета на Андромеда са изцяло запознати със случващото се там. 
Въпреки това, сивите и драко-рептилиите се борят със сетни сили за живота си и знаят, че битката за контрол и сила им се изплъзва, и е почти свършила. Те знаят, че са изгубили. Те се бият за последното си късче земя. 

От целия брой забелязани НЛО, съвсем малка част са реални, физически кораби.  Съотношението на холографски и реални физически НЛО е следното: 

Общо число НЛО кораби над Вашингтон - 100%
Сиви и драко-рептилски холографски НЛО кораби - 65%
Кабал/Земно-базирани НЛО кораби - 10%
НЛО кораби на Съвета на Андромеда – мъглявинни или светлинни - 13%
Физически НЛО кораби на сивите и рептилиите - 12%
Съветът на Андромеда знае за това визуално представление с корабите, наблюдава ситуацията и разбира защо това се прави по този начин:
 

Насищането с НЛО визии 

Рептилиите и сивите, в тайно споразумение с Контролиращите/Илюминатите/Кабала, правят последен отчаян опит да предизвикат страх у земното население, знаейки от стотици хиляди години насам, че земните обитатели имат много силна визуална памет и много силни емоционални отзиви и връзки с тази визуална памет. Тези злобни същества опитват да предизвикат страх чрез насищане с визии на НЛО – точно както развлекателните медии  (филмовата индустрия, която се владее от Контролиращите/Илюминатите/Кабала) се изявяват това лято – продуцирайки, промотирайки и излъчвайки филми за извънземни, нападащи или атакуващи Земята, взривяващи градове, убиващи стотици хора, и т.н. (например тв сериите „Падащи небеса“) – всичко това в опит да всяват страх – опит да възвърнат контрола си. Само опит. 

В заключение, техните планове няма да дадат резултат. Атака от Сивите и Рептилиите, дори тип фалшива аларма, координирана с помощта на Контролиращите/Илюминатите/Кабала, инсценирана фалшива атака , няма да се случи. 

Разузнавателната мрежа на Съвета на Андромеда ще предупреди съвета за възможните фалшиви атаки в близко бъдеще, и – точно преди да се случат  - Съветът на Андромеда ще се намеси и ще прекрати процеса преди той да има възможност да се разгърне. Казано иначе, Съветът на Андромеда просто ще им дръпне шалтера.  

Толек заключава, че в резултат от провала на тази планирана фалшива аларма, сивите и рептилиите в подземните тунели ще хукнат да бягат, напускайки Вашингтон и насочвайки се към централна локация от подземни бази, все още съществуващи на Земята. Различни кораби и приспособления от Съвета на Андромеда ще проследят сивите и рептилиите до тази централна локация, ще ги заловят и ще ги изпратят през звезден портал към най-далечните кътчета на Вселената. Тези действия са същите, които Съветът на Андромеда е използвал и преди за да залови и  премести сивите и рептилиите в края на войната в пространството. 


Краят на Новият Световен Ред – Последици от края на Войната със Сивите от Орион и Драко-Рептилиите

Ако победата на силите на Съвета на Андромеда, така както е казана от Толек, се потвърди, това означава, че Земята повече няма да търпи никакво поробване от окупаторските 4-измерни сиво-Рептилски сили, или тяхното 3-измерно проявление, познато като Новия Световен Ред. 
Новият Световен Ред, загубвайки галактическите си инициатори и поддръжници в лицето на сивите от Орион и Драко рептилиите, изглежда е стигнал до края си. 

Толек заявява - Главният медицински офицер и целият медицински екип на Съвета на Андромеда са осведомени, че голяма част от населението на Земята е имплантирано без негово знание и съответно негативно повлияно от технологията за етерно и физическо имплантиране на Сивите, предназначена да поддържа населението на Земята в състояние на тревожност, страх, манипулация и контрол. 

Въпреки, че някои физически импланти са намирани и премахвани от Земните лекари, на този етап от еволюцията и технологичното развитие на Земята не съществуват средства за откриване, измерване и премахване на етеричните импланти на Сивите. 

Сега, във финалната прочистваща фаза на тази война за свободата на Земята и отвъд нея, медицинският екип на Съвета на Андромеда работи неуморно и ще продължи да работи, за да изчисти бъркотията, имплантите, духовните, психологически и емоционални увреждания, многочислените проблеми, които Сивите са създали докато неправомерно са опитвали да поробят човешката популация на тази планета. 

Земните хора имат право на свежо, чисто ново начало...свободно от сериозни остатъчни психологически и емоционални ефекти, привнесени от Сивите, Рептилиите и техните технологии. 

Оздравителният процес на човешката раса трябва да продължи, и ще продължи, чрез преход и трансформация докато Земята и нейните хора преминават в по-висшите духовни вибрации на 4-тото измерение...като здрави, свободни, независими човешки същества.


Как да се оцени съобщението на Съвета на Андромеда за победата над сиво-Рептилската окупация?

А. Съобщението на Съвета на Андромеда е базирано на съобщението на един индивидуален човек – Толек – чрез интерактивни многоизмерни комуникации с източник, който се идентифицира като представител на Съвета на Андромеда. Няма независими свидетели от трети страни на тези комуникации между Толек и източника, идентифициращ се като Съвет на Андромеда.
 
Б. Причини да се даде валидност – има основателни причини да се даде валидност на съобщенията  на този индивид Толек, източникът идентифициращ се като Съвет на Андромеда, и на есенцията на съобщенията, че сивите от Орион и Рептилските извънземни са точно такива, каквито са, а именно: 

(1) Толек посочва, че е 20-годишен ветеран в компютърната индустрия, с доказан морал и стабилен семеен живот. Толек е дал на репортера специфична информация за личния си живот, която е доказана като истинска. Толек посочва също, че нуждата да продължи да работи във финансово-компютърния сектор е основна причина да крие идентичността си;
 
(2) Толек е бил в контакт с представители на Андромеда през 1993 и е бил на три пътувания през времето, посещавайки семейство от американския запад през 1840 г. Случки като тази са често срещани в литературата за контакти с извънземни;
 
(3) Има независими изявления от контактьори, че Съветът на Андромеда съществува като галактически съвет за управление, и е бил загрижен за последиците от окупацията на Земята, Луната и Марс от сивите от Орион и Драко-Рептилиите;
 
(4) Независими изследователи са заключили, че американското разузнаване е било загрижено за окупацията на Земята от сивите и Драко-рептилиите между 2000-2030 г. Независими свидетели са потвърдили, че изграждането на отбранителен периметър с Марс срещу 4-измерно извънземно нашествие с източник извън Слънчевата система е било едно от предназначенията  на американските бази на Марс;
 
(5) Независими изследователи са заключили, че сивите от Орион и Драко-рептилските извънземни са били победени и повече не присъстват на Земята. 


За повече информация:
Съвет на Андромеда
andromedacouncil.com
Alfred Lambremont Webre JD, Med, All right reserved
Превод: Ина Караджова


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2023 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .