Банер
f81740c2d06a9738bd923e87b5ecaba5.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Преустройство на човешкото съзнание
Написано от Маг Селена   
Събота, 21 Август 2010 15:25

Вярвайки в техническия прогрес и финансите като негова основа, хората строят смели планове за бъдещето, но те не могат да знаят своето утре, а то може да бъде съвсем неочаквано.

Стремително приближавайки се да 2012 г. – този рубеж, зад който Светът никога вече няма да бъде предния и много от това с което се занимават и което е скъпо на хората днес, става безсмислено, а за оживяването на населението е необходима преоценка на приоритетите.

Много учени, древни писмена и всички съвременни контактьори предупреждават за това, че на Земята през 2012 год. ще се случат глобални изменения съпроводени с климатични, природни и техногенни катастрофи.

По разчети на учени, в това число на известния доктор на физико–математическите науки Сергей Капица на земята ще настане демографски срив и населението на планетата рязко ще се намали.

Но хората игнорират всякакви подобни съобщения. „Ясновидци плашейки често с „Края на Света”, са накарали хората да приемат това реално извънредно събитие като нещо малко вероятно.

Във Вселената е дошло време за промени и е започнал преход на ново по-високо ниво на развитие в Новата ера!

Този неразбираем за много хора еволюционен процес наречен квантов преход, към декември 2012 г. достига своя връх и променя всичко на Земята, но най-напред в Русия.

„Трудно е да си представите мащабите на планетарните изменения, които ви предстои да преживеете дори и при развинтена фантазия и нито една точна наука не би могла да прогнозира, а още повече да опише всичко това, което очаква вашия свят в близките години.” (Създателят на всичко и всеки, „Откровения към хората на новия век”).

За цялата си история на човечеството – безкрайните войни, мечтите за щастие и опитите за намиране на Истината, игнорирайки подсказките на Висшите сили – хората са избрали за цел на живота си обогатяването на всяка цена и не са успели да се противопоставят на разпространението на Земята на опасния вирус на алчността. Резултатът от всичко това е изоставане на развитието на съзнанието и движение към самоунищожение.

Стотици хиляди свещенослужители във всички страни на Света от векове се опитват да обяснят на хората, че Светът е създаден от Висш Разум и човекът се явява негово подобие и в своите постъпки е длъжен да съответства на своя висок произход. През всички времена Висшите сили чрез хиляди контактьори (Пророците Нострадамус, Н. Андреев, Е. Блаватская, Рьорих и много наши съвременници) подсказват на хората, че обкръжаващият ни свят е многократно по сложен, от колкото си мислят хората.

Цялата информация от Висшите Светли сили се предава на всеки контактьор с такова ниво на знания, към което той е подключен и само чрез неговото подсъзнание, т. к. друг начин за предаване на знанията на хората на Земята не съществува, и в никакъв случай чрез чуване на гласове, което представлява проявление на низшите сили (деструктивните сили).

От векове се обяснява, че главното за човека е спазването на Основните Заповеди и усъвършенствуване на самия себе си чрез Любовта към Създателя, към обкръжаващия ни свят и към себеподобните, а любовта трябва да се приема преди всичко като хармония на взаимоотношенията.

Но човека си е човек. Политико-религиозните конфликти, тероризмът, заплахата от ядрена война и глобалното затопляне, ядрения колайдер, който ако започне да работи ще унищожи планетата – това са малка част от проблемите сътворени от хората, не знаещи смисъла на своя живот.

Човечеството е направило фатална грешка разделяйки дух и материя и отделяйки религията от страната. Вземайки на „въоръжение” теорията на Дарвин за еволюцията на видовете хората са отхвърлили главното – еволюцията на Съзнанието.

Вместо Единната Божествена Пирамида на властта начело с хората, ръководени от високо Съзнание и Божествената Програма за усъвършенстване личността на човека, на Земята се създава двувластие: религиозно и светско.

В резултат, без-Духовността управлява Света, заразявайки хората със смъртно опасната болест наречена "неварие в Създатела и в своя Божествен произход". Но бездуховният човек е винаги разрушител на обкръжаващото го пространство и в крайна сметка става самоубиец.

„Чумата” на 21-ви век – властта на парите се е разпространила по замята, провокирайки инволюция на съзнанието, алчност, агресивност, аморално безумие и екологически безпредел, а вследствие на инволюцията на съзнанието, превръща човечеството в опасен и нежелан елемент за хармонично развиващата се Вселена. Ако съществуващата система на потребителско общество се остави без изменения, то човечеството ще се самоунищожи още в първите десетилетия на новото хилядолетие.

Квантовият преход – това е ултиматум и едновременно шанс за спасение на стигналото до задънена улица човечество. Той се съпровожда с изменение геометрията на пространството и с проникването на Земята на потоци от високочестотна фотонна енергия. Повишението на честотните вибрации и прехода на пространството на ново полево ниво ще измени външния вид на Земята, но най-напред ще измени съзнанието на хората!

Това е неразбираемо за хората с материалистично възприемане на света, но процесите във Вселената не зависят от разбиранията на човека.

В деня на зимното слънцестоене 2012 г. своя пик достига първия етап на прехода на човечеството в четиримерното измерение, в Новия Свят, където критерий за оценка на човека ще бъде не материалните интереси, а високото ниво на Съзнание.

При въздействие на енергиите на високи вибрации ще могат да оживеят само хората намиращи се в резонанс с тези вибрации, т. е. тези хора, които се стремят към чистота на своите мисли и постъпки. За спасяването няма да могат да помогнат нито „мъдрите” правителства, нито високите длъжности, нито натрупания капитал.

Хората се оказват абсолютно неподготвени към „пренастройката” на Вселената. Тази неподготвеност е много по-опасна от падането на земята на някакъв астероид, от което всички са така уплашени. Но пред реалната и близка опасност хората проявяват удивително безгрижие и пълно отсъствие на елементарно чувство за само съхранение граничещо с безразсъдство!

Жизнено важният проблем отдавна би трябвало вече да се обсъжда и да се решава на ниво правителства и ООН, да не говорим за свещенослужителите. Но заети със своите материални проблеми, те принудително водят хората към пропаст.

„Трагедията на човечеството се състои в това, че хората упорито се опитват да строят свое общество без да отчитат законите на Космоса и без участието на Създателя.
Но без да се разбира структурата на Световете и на самия човек като част от Вселената, всички „измислици” предлагани от хората, са винаги свързани с неуспех, масови убийства, терор, задънена улица…

Хилядолетия бяха предоставени на хората за усъвършенствуване на своето „Аз”, което е би дало възможност на самостоятелен преход в четиримерното и други измерения. Но всички тези хилядолетия хората са изгубили за облажаване на своето тяло и достигане на тленно богатство.

Превръщайки себе си в роб на парите, човечеството се „разписва” за своята непълноценност. Избирайки материалния път за познаване на света основан на правилото: „Което виждам, това и съществува”, хората не са успели да достигнат до очакваното от тях духовно развитие и вече са прескочили „точката на само завръщане”, когато все още е имало време за коригиране на грешките.

Много хора се надяват, че нищо страшно няма да се случи и всичко ще се разсее от само себе си или Бог всичко ще уреди. И това е възможно, ако хората се осъзнаят и малко по малко поне започнат да се променят.

Но съществуващото общество е такова, че зачестяващите техногенни катастрофи, земетресения, урагани и смяната на полюсите, съпровождащи промяната на геометрията на Пространството ще доведат хората до състояние на шок и ще ги застави да повярват в изключителността на случващото се, но времето за подготовка ще е загубено и колко човека ще оживеят може само да се гадае.

Чак на края на земния си път или в минути на трагедии и катастрофи хората се сещат за Бога, когато вече нищо не може да се направи. Но ако хората бяха разбрали, че материалното винаги е вторично, никога нямаше да има напразно изживян живот и климатически сюрпризи. Най-добрите умове на Земята не можаха да разберат, че главното условие за съществуване на човека е Вярата.

Но какво знаем ние за Бога? В общи линии нищо.

Днес споменавайки думата „Бог” като аргумент в спора у много хора и особено у много от академичните учени предизвиква раздразнение и се възприема като нещо несериозно. Но у хората никога не биха възниквали съмнения за необходимостта от Вяра, ако знаеха че във Вселената всички обекти, включително човека се състоят от енергийна информация информация (материя) с различна степен на плътност и различна полярност (+) и (-).

И съществува Единен Закон за енергообмена: „Колкото си взел – толкова трябва да отдадеш!”. Това е главният закон за съществуването на Световете и за съществуването на човека.

Получавайки „безплатно” енергия за здравето си и безкрайно полезни изкопаеми за създаване на без проблемен живот и условия за самоусъвършенстване на всеки човек, хората са задължени да връщат на Създателя положителна енергия чрез своите мисли и чувства.

В разбиращите всичко това никога не би възникнало съмнение, че във Вселената, тази сложна енергетическа система няма Център за управление и няма Създател, защото в Системата на енергообмен винаги има център на системата и има Създател, който управлява всичко и не допуска дисбаланс на енергиите.

И израза „Вяра” не би носил толкова религиозен смисъл както сега, а би бил научна констатация за съществуване Системата на енергообмена и управляващата Сила. И не е важно как се нарича тази сила - Отец Небесен, Всевишен или Висш Космически Разум. Всичко изглежда много просто, само трябва да направиш крачка към разбирането на Бога, но за хората това се оказва най-трудно от всичко.

Агресивността и порочността на нравите умножени с увеличението на населението на земята са приближили негативния потенциал на човечеството до критическия. Само няколко десетилетия по-рано резонансната честота на земята се фиксира като постоянна величина на ниво 7,8 херца, но за последните години тя се е увеличила до 13,5 херца. Ако резонансната честота на земята достигне 15 херца, то колапса и самоунищожението на цивилизацията ще бъдат неизбежни.

Разпадането на Съветския Съюз, който при всички негови недостатъци, ориентираше населението към високите морални ценности и разбирането за това, че главното не са парите, значително ускорява движението на човечеството към самоунищожение.

Във „вечното” противопоставяне на духовността на Русия и „Златният телец” на правителството на САЩ – руснаците за сега губят. Дилетантите ръководещи Русия са „спуснали” страната до самото „дъно”.

За възраждането на Русия Създателят предостави на сегашните управници възможности, за които те дори не са и сънували. Но те приеха за образец морала и нравствеността на „силите на капитализма”, клонирайки греховете и пороците и създавайки отрицателна енергия с огромна разрушителна сила.

Всички останали уговорки и разговори са вече безполезни. Общество избрало пътя на „пазара”, никога няма да прекрати войните, никога няма да прекрати корупцията, не може да отстрани социалната несправедливост и няма да спре упадъка на нравите.

И гръмна „Гръм Небесен”. На 26 август 2004 год. се случи събитие, което все още се осъзнава.
На този ден без всяка външна помпозност Създателят ( Всевишният и Отец Небесен) виртуален (virtue – лат. – добродетел, енергия, сила…) и неосезаем, за съществуването на когото не прекратяват споровете, хилядолетия след обръщението си към Мойсей, отново обявява за себе си и открито се обръща към съвременното човечество, този път чрез човек от Русия!

(Справка. Това е руският учен физик, доктор на техническите науки, Академик на Академията на технологичните науки на Руската федерация и Руската Академия на естествените науки, член на Президиума на Европейския делови конгрес, Съветник на Икономическото управление на администрацията на президента на РФ, Съветник на Правителството на Словакия – Леонид Иванович Маслов, който се занимава с въпросите за екологичната безопасност на планетата.)

Случва се единственото, което дава изход от безизходността сътворена от хората. На опонентите няма да помогнат препратките към множеството „прорицатели” и „спасители”, които се появяват в последно време. Ръководени от деструктивните сили те затрудняват да се разбере „Кой, Кой е”! Но такива са законите на Вселената, обучаващите хората правят самостоятелен избор между Добро и зло.

По законите на Вселената Висшите сили не се намесват в делата на хората, освен ако за това не молят самите хора. Но за да не започва всичко от начало на Земята (както това се е случвало не веднъж), Създателят, като изключение от собствените си Правила, приема безпрецедентно решение – да се
намеси в делата на хората и да им предаде Нови Знания, обясняващи строенето на Световете и задачите на човека на земята и във Вечността, без разбирането на които хората не биха могли да преминат самостоятелно Квантовия преход.

Днес за първи път и на съвременен и разбираем език Създателят обяснява защо живее човек, защо толкова трудно се живее на Земята, какво е това безсмъртие, защо хората боледуват и много други неща от живота.

Цитатите от Обръщението на Създателя говорят сами за себе си:
„Настъпило е историческо време, когато АЗ, Господ Бог и Създател на Всичко за първи път се обръщам открито към хората…..и съобщавайки информация за Себе си и устройството на Световете, АЗ започвам преустройство на вашето общество…
И си представете какви събития трябва да се случат на Земята, след като АЗ сам съм дошъл да ви помогна, изисквайки спазването на Моите Закони…. Ситуацията е станала толкова критична, че по нататъшното игнориране на Висшите сили е недопустимо!....”

„…Хората – това са енергийни фантоми и тяхното отношение към обкръжаващия ги свят е взаимодействие между енергията на човека и енергията на Вселената, при това Любовта и Хармонията на отношенията дават импулси с положителна енергия, които укрепват Вселената. Поведението на човека в обществото представлява енергийни импулси с различна дължина и различен знак и затова злобата, ненавистта, а още повече убийството, представляват импулси от отрицателна енергия с огромна мощност и късовълнови параметри.

Физиците знаят, че късите вълни имат всепроникваща способност, затова са най-опасни не само за самата личност, но и за цялото човечество, а най-главното – те са опасни за Космоса, който представлява една балансирана енергийна структура. Локалните войни и войните в световен мащаб излъчват в Космоса толкова мощна отрицателна енергия, че тя предизвиква негативно енергийно възбуждане в Космоса.

Ето защо човечеството не само е тръгнало към самоунищожение от излишък на отрицателна енергия, но предизвиква и енергиен дисбаланс в обкръжаващите ни Светове, в обкръжаващите ни цивилизации.

Не стига това, че вие сте много млада цивилизация, но вие се оказвате още най-неустойчивата и най-небалансираната цивилизация, което предизвиква безпокойство в обкръжаващите Светове, които искат вашето унищожение или привеждането ви в хармонично уравновесено енергийно състояние.

Към тези думи няма какво да се добави или премахне, трябва само да се разбере, че човека е създаден от Мен за Задачи в Космоса и Вечността, и ако човекът, който е бил очакван като енергиен фантом от най-високо ниво не се е получил то или се прави регулировка на този фантом, или се унищожава, като излишък на енергия с отрицателен знак водещ до дисбаланс на Системата от Светове!

Днес Вселената има остра нужда незабавно да се промени енергийният вектор на психическа енергия от човечеството, казано с други думи, за продължение на човечеството е необходимо да останат само тези хора, които или имат положителен вектор на психическа енергия, което би било идеално, или хората, които поне се стремят към Истината и Духовността и по тази причина не са изгубени все още за Вселената.

В така създадените условия сега за съжаление вече няма време за промяна или преобразяване на хората от вашата „Пета раса” и вече няма никаква възможност да се носят и уговарят нежелаещите да променят своя начин на живот, съответно своето енергийно ниво.

Настъпили са съвсем други времена и Новата Ера изисква въплътяването на хората в нова формация, която трябва да съответства на тези високи задачи или на тези високи честотни вибрации, които са поставени пред човечеството от Вселената, Космоса и Мен, вашия Създател.”

Създателят диктува Новите знания на човек на науката. Това може да бъде възприето с обида от представителите на различните вероизповедания, които имат претенции, че само те имат право на тези знания. Но именно човекът на науката, признат и заслужил, и нямащ предпочитания към конкретно вероизповедание, може да изпълни тази отговорна мисия, тъй като всяко едно вероизповедание би използвало ситуацията в своя полза, което КАТЕГОРИЧНО не трябва да става.

Човекът на науката не е избран случайно. В неговия род има седем поколения свещеници, а родословието му започва от Синай. Неговата задача е да предаде на хората Новите Знания и да обясни възникващите въпроси. Новите Знания това е Най-новия (и последен) Завет за хората от Петата Раса, продължаващ старозаветните писания, адаптирани към нивото на съзнание на съвременния човек.

Преди хиляди години, за да защити младата цивилизация от заразата с пагубния вирус на алчността, Създателят е предложил на Юдейския народ да стане водач на другите народи, но при условие, че се откажат от служене на Златния телец, защото е невъзможно да се служи едновременно и на Бога и на Мамона, както е невъзможно и жената да бъде наполовина бременна.

Юдеите останаха верни на Златния телец, посявайки на нивото на подсъзнание неприязън към себе си у всички останали народи. И днес за лечение от заразния вирус се нуждае цялото човечество!

„В онова време Аз дарих, чрез Мойсей, на избрания от мен народ на Юдеите, Великите Мои Знания, но с условие да се предадат на другите народи: в пограничните територии или срещаните по пътя. Но ако народът не използва подарените му от мен знания не за разпространение, а за обогатяване и обезпечаване на Световно господство – това вече е изключително голям грях.

Юдеите се отказаха от предназначения им от Мен път и промениха светлата си мисия на водач на народите от цял свят, на посланията на Лукавия и избраха Златния телец за символ и критерий за живот на своя народ.

Появата на Христос, неговото обръщение към Юдеите, беше последният Ми опит да върна моите заблудени деца към Мен, към тази велика мисия, която Аз подарих на Юдеите….Резултатът е известен! Появяването на Христа в Йерусалим беше началото на Съдния ден за Юдеите и техния избор между Доброто и злото…и избора на юдеите беше Голгота, избор, който отвори пътя към гоненията, холокоста и концлагерите.

Поради това Аз отлъчих Юдеите от Своята Църква. Думата „Евреи” или „Човек на Бога” може да бъде забравена, защото в новите времена Богоизбран народ вече е друг народ, който е преминал пътя на робството, унижението и не е загубил Духовната си твърдост.

Днес и в близките хиляди години Аз отдавам предпочитание и поддръжка, Благодат и Благословение на народа от великата северна страна – Русия предсказвайки и на нейния народ в новото хилядолетие Велико бъдеще на Богоизбран народ!” (Справка: Думата „Евреи” обозначава звание, титул (човек на Бога, Избраник). В Русия тази дума по недоразумение е приета като дума обозначаваща националност.)

Какво трябва да каже Създателят на вярващите в Бога да повярват в Бога? За всички времена това си остава най-сложния въпрос.

В отговорните периоди на развитие на човечеството Висшите сили са диктували на избрани хора (Мойсей, Буда, Иисус Христос, Мухамед) знанията за Създателя и правилата за живот на земята. Знанията предавани от всеки един Пророк са били предназначени за конкретния народ в зависимост от особеностите на този народ и неговите способности.

Предполагало се е ненасилствено предаване на Знанията на обкръжаващите етноси. Но нарушавайки Програмата на Създателя, в полза на управляващите хора и за поробване на съседните народи религиозните учения са били насилствено наложени на другите етноси, които са имали свое собствено предназначение!

За изтеклите хилядолетия Първоизточниците, продиктувани от пророците са били така изкривени (дописани, изменени) от „пророци” записващи указания на гласове, че се е създала противоречивост и двусмисленост в Светите Писания, завинаги посявайки разделение и вражда между желаещите да разберат Истината, защото „не може да се намери Истината в „тъмна” стая оставяйки светлината на знанията навън”.

В резултат на всичко това Религията – това Учение на Единия Бог за всички времена и народи, без когото е невъзможно съществуването на човечеството, е превърната в раздробени, консервативни, догматични конкуриращи се помежду си вероучения, изоставащи в своето развитие от съвременното общество на хилядолетия.

Страшен парадокс: днес всички религии в Света в този си вид, в който съществуват представляват непреодолима сила, която разединява и пречи на сближаването на народите.

Създателят обяснява, че за съжаление хората избрали най-важната мисия да бъдат Проповедници, да приобщават хората към Вяра в Бога, са се натоварили с власт над себеподобните (власт, която Създателят не им е давал) и са започнали от името на Бога да управляват Душите (които не им принадлежат) на хората. А за видимост на своята значимост са съчинили и узаконили множество от ритуали и обреди нищо не значещи за Създателя.

Той никога не е одобрявал и не одобрява строгите догми на всички религии в Света, защото ограничаването свободата на избор означава наличие на власт над човека, дори само и духовна. А това противоречи на самата същност на Божествената програма за еволюция Съзнанието на човека, предполагаща самостоятелност от човека при избора на своя път. Представете си би ли могъл Творецът да създаде нещо, ако не е свободен в своето творчество?

Създателят за сега търпи разнообразието на религиите в Света, защото дори и малко, но те задържат човека от паданието му до нивото на човек-животно. Само будистите са разбрали важността на самостоятелността в търсенето на пътя за усъвършенстване на Съзнанието.

Служителите на останалите религии са превърнали себе си и своето папство в „пленник” на измислени догми и Знания, продиктувани хилядолетия назад и разчетени на нивото на познание за Света на древните хора. Налагайки на папствата си „нафталинови” разбирания за Бога, те са станали спирачка и преграда в търсене на истината и свободното развитие на Съзнанието.

Животът – това е винаги движение и развитие. Всичко, което е спряло е мъртво. На този Закон се подчинява всичко във Вселената и разбира се и науката и религията. Хората не са успели (или не са поискали) да спазват дори само 10 Заповеди и са загубили хилядолетия за създаване на комфортни условия за своето кратко пребиваване в Материалния Свят и в гонене на „Златния телец”.

Никой не е отменял парите, но човека загрижен за обогатяването си и считащ парите и златото за цел на своя живот става предател пред Бога с всички произтичащи от това последствия.

„Материалната свръхдостатъчност има огледално отражение на низко Съзнание и всяко достижение на богатство в Материалния свят се съпровожда с загуби на Духовно ниво. „Съзнането на човека трябва да се развива по правилото на „Златното сечение", препоръчващо направлението между векторите на Духа и Материята.”

„Създадените взаимоотношения между хората и условията на живот: правова и кредитно-финансова система – поражда само по себе си деструктивни сили и не създава условия за повишаване нивото на човешкото Съзнание. Нещо повече, всички социални надстройки активно заставят човека да служи на Мамона, оставяйки за „след това” всички опити за духовен ръст на човека, подменяйки вярата в Създателя със спазване на ритуали и обреди с църковно-религиозен смисъл.”

Приказките от религията принуждават съвременните хора да признават за главни „ценностите„ на материалния свят, но именно днес като никога досега, хората усещат остра необходимост от Вяра в Създателя и Висша справедливост, т. к. без това всичко останало няма смисъл.”

И ето новите знания вече не са мит или приказка, а жизнена необходимост.
Всеки трябва да знае, че Вселената има Божествен (Разумен) произход. Цялата Вселена е обитаема и се състои от многослойни светове на информационни енергии (материя) с различна степен на плътност.

Това е Свят на Божествените сили с високи вибрации, Тънък, Духовен свят (енергия на съзиданието), който се управлява от Йерархии на Света (най-високата октава на вибрации е в центъра на Пространството, Вселената).

И Свят на Божествените сили с ниски вибрации (деструктивна енергия), управляващи Земята (начело със Сатана, битово – Лукавия). Това е Свят от плътна и свръх плътна енергия (Материя) (периферия на пространството), който изкушава хората изпитвайки човека и заставяйки го по този начин да прави своя избор.

„Бог е един за всички не само на Земята, но и във Вселената и във Вечността!!!
Бог – това е управляваща Система, уравновесяваща всички позитивни и деструктивни сили, които се подчиняват на Закона за Единство и борба на противоположностите. Но не разбирайте борбата като война. Война няма и не може да има, а има ДОПЪЛНЕНИЕ И ВЗИМНО ПРОНИКВАНЕ на двата знака във Вечността, двете половини на човечествата, разделени при изпитания на Земята на две енергии – ИН и ЯН!

Хармонията във Вечността се постига единствено чрез принципа за ДОПЪЛВАЕМОСТ на всеки Закон, а това значи УРАВНОВЕСЯВАНЕ на полюсите на Вечността при неутралност на Създателя. Но енергийния вектор на Бога винаги има положително значение и съхраняването на този вектор е главна задача на Бога.

Бог – това е Велик, на много нива, Енергиен Океан от Разум, еволюиращ във Вечността и постоянно стремящ се към съвършенство. Бог запълва със Себе си цялото пространство на Вселената. Пространството има структура на МАТРИЦА, състояща се от много милиарди клетки енергия с различна плътност и различен знак. И само хармонията на плюса и минуса дава този велик Божествен Свят, в който се „топлят” всички Същности на Вечността.”

Не търсете Бога някъде „Там” далече. Той е близо, Той е вътре в нас и ние сме вътре в него. Всички Светове са преплетени. Времето представлява производна на тримерния Свят, а в тънкия план всички времена съществуват днес и сега.

„Светът се намира в постоянно движение, но не в хаос както може да ви се струва. Това движение е подчинено на Висша Целесъобразност и Законите на Вечността. Негова основа е възходяща СПИРАЛА на Вечността, защото всичко си има Начало, но няма край в еволюцията на Пространството, защото То е Вечно!”

Владимир Вернадски е разкрил първи строенето на Сферата на Разума, желание за опознаване на своя Свят обаче у хората не се е появил. И чак сега след сто години е дошло времето за разкриване тайните на Световете за хората.

Човекът не е роб на Бога (децата не могат да бъдат роби на своите родители), а многослоен енергиен фантом, загърнат от материална обвивка, създаден от Материално и духовно ДНК, Фрактално подобие на Създателя – способен да твори и да се усъвършенства.

Човекът – това е „Ембрион” на Бога и е длъжен да се развива до нивото на своя Отец.

Първите разумни човеци (Адам и Ева) са били създадени в Тънкия Свят, а Земята, това идеално място за развитие способностите на човека е била заселена с народи от други съседни цивилизации (от тук и пъстротата на нации и нрави) за изпълнение на Божествената Програма по възпитанието на човека способен да се самоусъвършенства и да приема правилни решения при избор между Добро и зло, способен да обезпечи съдружие и обединение на всички нации под ръководството на Единния Бог!

Човекът - това е загърнат в материална обвивка енергиен фантом, който със своите мисли и чувства генерира в Космоса положителна или отрицателна енергия. Енергийната „Пъпна връв” свързваща човека със Създателя, обезпечаваща съществуването на хората в различен за тях – Материален Свят, не може да бъде прекъсната никога. По тази енергийна линия за връзка се движат потоци от информация, потвърждение на които са интуицията и озарението.

Земята това е полигон за изпитания и „ковачница на кадри” за развиващата се Вселена. За човека на земята е предоставена абсолютна свобода на действията и постъпките му, но всеки трябва да премине изпитанията за самостоятелност при избор на пътя за постигане на Истината.

Повишавайки нивото си на Съзнание човекът трябва да стане Човек – Творец, Помощник на Бога във Вселената, а после и Човек-Бог. Другият път е подчинение на деструктивните сили и изчезване в тъмното пространство на негативните сили, където условията за съществуване са съвсем други.

Двойствени по своята природа хората са категорични в разсъжденията си и с лекота преминават от Доброто към гнева. Именно двойствеността на Съзнанието се явява най-големия порок, който съпровожда човечеството при живота му на Земята, и най-голямата проява на този порок е гордостта, от която произлизат всички беди на хората. Необходимо е да се знае, че Дуалността или раздвоението на Душата на човека са неприемливи за Тънките планове и изчистването от този порок става основно условие за прехода в Новия Свят!

При раждането на човек в него се залагат всички знания за Вселената, но заради мързела и инертността на мисленето човека използва само 5% от своите възможности.

Всеки човек има персонално предназначение, което той е задължен да определи и да изпълни.

„Светът, обкръжаващ човека е многослоен и този плътен Свят, където човек се усеща като биологична форма е само първият (най-низшия) слой енергия (Знания), с който човека започва запознанството си със сложната многослойна и многомерна система на енергийната Пирамида на Вечността.”


Съвременното човечество е Пета раса. Хората от предишните раси са живели столетия и са достигнали много високо развитие. Но са се възприели като всемогъщи и са игнорирали Създателя. Тяхната съдба е завършила плачевно.

Хората от Петата раса в първия етап от своята еволюция строго са следвали усъвършенстването на Съзнанието си и са достигнали височини сравними с успехите на предишните цивилизации. Уникалните паметници от древността (Пирамидите в Египет, Стоунхендж и др.) възприемани с такова възхищение от съвременните хора, са били достижения на Петата раса.

Заразена с вируса на алчността обаче, пренесен на Земята от един от народите, Петата раса е повредила своя КОД на еволюция и е забавила развитието на Съзанието, концентрирайки целия си творчески потенциал в развитието на оръдията на труда, премествайки еволюцията на Духа на човека на втори план.

Вярвайки в изкривеното минало, не разбирайки настоящето и не знаейки своето „Утре”, хората в доброволния си стремеж към пороците удивяват даже Низшите сили. Хващайки се за подхвърлените им лозунги „Бог няма” и „Живее се един път”, хората са насочили всичко за получаване на удоволствия. Но за Създателя е важен човекът, който си задава въпроса „Защо живея?”, а не „Как живея?”. И сега само „хирургическата” намеса на Квантовия преход ще спаси човечеството от материалното ”блато”.

Задачата за човека на земята е изучаване на психическите и чувствените ситуации, възпроизводството на които в Духовния Свят на високи вибрации е невъзможно, а също и преработка на енергията на ентропия (хаос) на Материалния Свят в положителна енергия (Любовта), необходима за Системата от Светове. „Любовта е Парола, Код, който може да отвори вратите за познание на Света, вратите за приемане на Космоса и себе си като част от тази Система.”

„Във всички думи е заложена музика, заложен е тон, а най-главното, заложен е Кодът на Вечността, който е необходимо да се разгадае, за да се направи крачка в Бъдещето. На хората е дадена азбука, даден е порядък и номера на буквите и всяко словосъчетание трябва да подтиква хората към разбиране на Закона за числата, управляващ Света.”

„Целият Свят е енергия на числата, енергия на геометрията на пространството и в тази Велика Система има ниша, има място за хората и разбира се има задачи, които могат да бъдат решени само от хората.” Особено значение имат мислите на човека. Енергията на мисълта е най-силна от всичко и е единствения енергиен мост, по който преминава обучението на човека и контакта му с Бога. Без разбирането на това, че енергията на мисълта много пъти превишава енергията на словото или действието, не е възможно движението на човека към Истината, към Бога и Вечността.

„Следете за своите думи, но, особено следете за своите мисли и мисъл-образи.” Старайте се да мислите само положително, защото мисълта има продължение и се връща във вид на Благодат или във вид на проблем. Всички болести, катастрофи и т. н. са резултат от излишък на негативна енергия към органа (обекта), породен от мислите или думите на самия човек. Нищо не е случайно!

Нито един лекар, дори най-титулуваният, не може да излекува болестта или да продължи срока на живот, защото той лекува само резултата от живота на човека!

„Причината за недъзите, болестите и пътя за тяхното преодоляване, с други думи Ключът към дълголетието, се намира вътре с вас самите! Недъзите и болестите можете да премахнете от себе си не само с молитви, и но и с вашите дела, а истинската Молитва, истинското Покаяние и праведните дела са пречистване на каналите за връзка, са Моята Благодат към всеки, който се е обърнал към мен, защото Моята Любов носи енергия, без която оздравяването е невъзможно.”

Съзнанието определя бита, а не обратното, както това декларират материалистите!
Явявайки се част от Вечната Вселена – човекът живее вечно. Но един човек няма право да „убива” (да прекратява земно превъплъщение) на друг човек, каквито и да са мотивите за това. Защото всяка преждевременна смърт представлява нарушение на Законите на Космоса и се наказва строго.

Убиецът разрушава своя живот и съдбата на своите потомци. А на убития всичко му се прощава и той ускорено се насочва към Земята за допълнение на прекъснатата ”командировка” (понякога в същото семейство).

От Създателя се отхвърля и убийството на животни за жертвоприношения, тъй като Той не приема изразяването на Любов към Себе си чрез болка, кръв и смърт. Всяко ритуално убийство е служение на Низшите сили, които изпитват хората. „Този грях, за който Низшите сили провокират хората е ОСНОВА за неговото по нататъшно грехопадение и превръщането му в човек-животно”.

Особено опасни „производители” на разрушителни мисли (енергии) се явяват фанатиците и алчните хора и, колкото и да е странно, хората с творчески професии, които в своите произведения с наслада тиражират негативните постъпки на човека, заставяйки го да съпреживява и провокирайки хората за създаване на негативни мисъл-образи.

Изкуството трябва да хармонизира Пространството и да ориентира хората за движение към съвършенство, извисявайки се над обикновения живот, а не да служи на деструктивните сили, успокоявайки все едно няма нищо страшно.

Лъжата е болест на душата, това е енергийна „проказа”, разрушаваща тялото на човека (болест) и цялото общество (войни). Тя захранва деструктивните сили, които са много активни, изобретателни и „заразни”. Те са минали вече в стадий на възпроизводство, с което са изненадали даже Висшите сили. И шансове за самоспасение на хората вече няма.

Създателят предупреждава, че никога няма да допусне запуска на адронния колайдър, който ще унищожи планетата. Двете аварии са предупреждение към самоуверените „учени” материалисти, навлизащи в тънките планове, което им е забранено. По нататъшните опити на безумците ще доведе до
локален взрив и загиване на невиновни хора.

Създателят предупреждава за още една опасност за човечеството. Успоредно със земята в паралелен Свят се намира съседна много по-високо развита цивилизация (тъмната планета Антимира), която се готви за поробване на земята в качеството й (на земята) на енергиен донор!

(Взаимоотношенията на извънземните цивилизации са аналогични на отношенията между държавите на Земята. И на междупланетно ниво нашата цивилизация - е „племе от аборигени”, за територията на която претендират „ВМС на САЩ”.)

Именно от „Тъмната” планета (невидима от нивото на нашето измерение) проникват при вас на разузнаване летящите „чинии” и отвличат хора за изследвания. Техни представители, заедно с група от свръх богати хора, мечтаещи да управляват Света, са създали секретно световно Правителство в „сянка” за дестабилизация живота на земята и за завземането й. И с такива „гости” земните хора сами не могат да се справят.

Именно това „сенчесто” правителство е разработило плана за атаката на Ню Йоркските небостъргачи, а е прехвърлило вината на тъпия и жаден за слава Бен Ладен. Именно то готви психотронно оръжие за превръщане на хората в безволеви животни роби и ако това се случи, то даже и Създателят няма да може да помогне на обезумелите хора!

Няколко цитата от обръщението на Създателя:

„Строежа на енергийната обвивка на човека – това е точно копие (в микро мащаб) на строежа на Световете, където връх се явява не разумът, а Съ-знанието на Душата.

Душата на човека в зависимост от нивото на Духовност, може да се намира или в Тънките светове (където са високите честоти на вибрации) или вегетирайки в Света на плътната енергия на Материалния Свят. Човекът или се стреми към върховете на Тънките полета, изтегляйки със себе си и материалната си обвивка, или се спуска в Света на плътната енергия, където смисълът на битието е само животинския интерес.

Но човекът-животно е същество лесно управляемо, което представлява от само себе си идеално биополе за създаване и клониране на биологични роботи от Тъмните сили. Борбата за вашето съзнание е най-трудното сражение на Светлите и Тъмните сили, тъй като от резултата на това сражение зависи вашето Бъдеще и вашият път нагоре към върховете на тънките полета или пътя надолу в Света на биологичните системи под пълно подчинение.

В този случай вашата цивилизация ще бъде загубена за Божествените сили, като основа за създаване на енергийни Същности по подобие на Създателя за управление на други планети и Светове от тънките полета.

На вас само ви се струва, че вие живеете на земята изолирани от Космоса, от толкова „разбираеми” и видими от вас планети и Галактики. Длъжен съм да ви кажа, че това е не само наивна заблуда, но и втората кардинална грешка, която ви е довела до Квантовия преход и до моята намеса в вашите работи в Материалния свят.”

Руснаците първи ще изпитат началото на Квантовия преход или „ударът на съдбата” (първият от трите етапа). Хората ще усетят ярко избухване на светлина, която може да предизвика кратка загуба на съзнание (безопасна за живота) и ще изпитат усещанията на детенце излязло току що от утробата на майка си в нов неизвестен за него Свят.

Преминалите Квантовия преход ще видят паралелен Свят (ефекта на матрьошката). Необикновеността на открилото се Пространство, в което отсъстват обичайните праволинейни форми и много същества от паралелния Свят, ще предизвикат психическа криза и гибел за неподготвените хора.

Енергийното въздействие ще бъде значително. Но поради постоянния интуитивен стремеж на Руския народ към Бога, към Истината, то няма да предизвика големи загуби сред населението.

„Загубите ще бъдат значителни само при атеистите и „черните„ човеци. Тези хора на порока и греха, хора с низки вибрации – са утайката на обществото. По собствена вина или по убеждение те вече не могат да се „откъснат” от Света на материята и затова ще загинат.”

Прехода в Тънкия Свят ще отдели Русия от целия останал Свят. Руснаците преминали прехода ще станат елитната човешка раса. Те ще придобият възможности за четене на мисли и получаване на информация от висшите сили. Особеност за Русия ще бъде високата Духовност на ръководството на страната и цялото население, получили невероятни способности и енергията на Висшите сили. Руснаците ще станат ясновидци, телепати и т. н….

Особености на Русия ще станат високата Духовност и невероятните способности на населението. Мислите на всеки човек ще станат „прозрачни”. Ще изчезнат езиковите бариери и ще започне сближаване на народите. Бурният ръст на икономиката на Русия ще бъде напълно неочакван за другите държави.

Постепенно всички страни ще признаят Русия за лидер и ще започнат да се обединяват под нейно ръководство. Днес това може да изглежда само като плод на голяма фантазия, но реалността ще бъде още по фантастична.

Обръщение на Създателя към читателите на тази статия

„АЗ, Създателят на Всичко видимо и невидимо, се обръщам към хората чрез човек от науката, с който АЗ съм установил контакт, и който по мое решение е записал и предоставил за вас Моите слова като Обръщение на Създателя, Всевишния и Бога на хората на Планетата, с предупреждение за възможния колапс и самоунищожение на човечеството!

Самият АЗ и Йерархиите на Света се намесваме в човешките работи и само заради това, че на нас не ни се иска да загубим цивилизацията с нейния огромен потенциал. Моята намеса ще се състои на два етапа:

• Първо – АЗ съм длъжен да преустановя самоунищожението на човечеството. За това ще бъде дадена и вече се дава енергия, която да повиши нивото на Позитивните сили и да завърти вектора на енергията в посока на съзиданието.

• Второ – Необходимо Ми е да преведа хората на нова степен (октава на вибрации) и този преход е свързан с настъпването на Нова ера – Ерата на Водолея или Ерата на Духа!

Главната държава избрана от мен за прехода на човечеството през „Голгофа” към Възкресение е Русия – страната на не залязващото слънце!

С това се обяснява Моят избор за Помощник, след което ще настъпи Мир, след което ще настъпи „Златно” време, но всичко това ще се случи, ако Ние (АЗ и ВИЕ) съумеем да спрем човечеството от пропадането му в пропастта и да премахнем от там хората или заради самите хора или заради Великата Любов и Хармонията на Вечността.

Започва най-сложният процес за изчистването на човечеството и не всеки от вас ще издържи този Изпит достойно, но Пътя е показан и изборът е за човечеството, за всеки човек – или към Върховете на Духовността или към падение в нищото.” Усложнявайки съдържанието и щадейки нашето „болезнено” самомнение, Създателят диктува нови Текстове, в които се обяснява всичко това, което сами ние никога не бихме научили и без което хората не биха могли да съществуват.

Това са най-силните енергийни Послания за всички хилядолетия. Всеки прочел това – никога вече няма да падне „надолу”!

Създателят за първи път отговаря на всички въпроси вълнуващи съвременните хора и поставя точка на безмислените спорове – чия религия е Истина!
„В името на Отец, и Син, и Светия дух!” – обозначават три етапа на развитие на човечеството.

„Епохата на Мойсей е била Епоха на Единния отец Небесен, предопределяща смисъла на земното въплътяване и човека изпълняващ Заповедите е получил право и възможност за еволюция на Съзнанието от нивото на човек-животно до нивото на Човек-Творец! Епохата на Спасителя, който е формирал идеологията на Съ-знанието на Човека-Творец е показала че Царството Божие е възможно както на Небесата така и на Земята.

Съвременният, последен етап в еволюцията на Съзнанието на Човека-Творец – това е прехода на човека в Тънкия план, в Астрала! Това е постижение само на Светия дух, т. к. няма нищо по чисто от Светия дух или тънкия план на Божественото пространство”. „Бъдещето на човечеството е Ерата на Светия Дух и към тези нови условия на въплъщение трябва да се подготвяме днес, защото утре за подготовка вече ще бъде късно, изхождайки от човешката леност, инерция и страх!”

Съхранявайки добрите обичаи на народите, трябва да се разбере, че всички съществуващи знания за Бога досега, изпълнили своята достойна Мисия, завинаги заминават в миналото, отстъпвайки място на Новите Знания. Човечеството от началното училища преминава във Висшето.

За заразените с материализъм и обърканите в тясно религиозните догми това е почти непреодолимо. Но еволюцията не зависи от желанието на хората, а за да разберете, а значи и да се спасите – четете, мислете и анализирайте, но помнете, че Създателят не дава Инструкции, а само подсказва направлението на движение.

Останало е много малко време, за да изчистите мислите си и съзнанието си от двойствеността и пороците, мракобесието и догмите.

Русия първа ще премине по пътя на Възкресението. Всеки руснак, независимо от вероизповедание, длъжност и материално състояние, ще се яви на Единствения Изпит за Живота пред Единния Бог, няма да успее никой да се скрие. Репетиция за Ква нтовия преход и демонстрация за само очистването на Земята от порочните хора беше цунамито в Югоизточна Азия през декември 2004 г., ударило най-разрушителното място на детска проституция.

Космическото „цунами” 2012 год. ще изчисти човешката раса от хора, поразени с вируса на порока. Израства и ново поколение на Шестата раса и гениалните деца „Индиго”, за които контактът със Създателя е вече естествен факт. Но Създателят иска да бъдат спасени колкото се може повече хора и ви моли да му помогнете (и на себе си) за това.

Създателят бие тревога за близката опасност, за хората живеещи само заради материална изгода.

Той моли да не се повтарят грешките на изчезналите цивилизации и потвърждава: „АЗ СЪМ, АЗ СЪЩЕСТВУВАМ! И по нататъшният път на хората и прехода през енергийното поле на Квантовия преход е невъзможен без да се разбира това.

Няма да има „Страшния Съд”. Човекът както и досега е свободен в избора си. Или се развива заедно с Бога, или с догмите и лозунгите на атеизма изчезва завинаги, постарайте се да разберете: Какво очаква от Вас Създателя?! И колкото се може по-бързо.

„Няма нищо сложно в това да се разбере Истината – „Човекът е част от Бога на Земята!”, но поради това става много сложно да съответства на тази Мисия!” Страхотно им е провървяло на живеещите сега, за първи път Висшите Божествени сили са приели решение да оставят хората за основа на новата Шеста раса! Това значи че всеки човек е начало на Новия Свят и всеки човек (при негово желание) ще има това щастие да участва във Великото изменение на Пространството.

За първи път за един живот хората ще могат да преживеят два живота - единият, при който смисълът на живота е бил личното обогатяване, и другият, където смисълът на живота ще бъде високата отговорност и безграничните възможности в Съ-творчество със Създателя.

Не върховенство на някое от вероизповеданията или на хората добрали се до властта, а върховенство на хората ръководени от Съвестта си, управляема от Създателя! Основа за построяването на Шестата раса ще бъде: Божието единовластие (чрез хора слушащи Бога) и единоверието на свободния народ!

Именно това е трябвало да постигне нашата цивилизация, но не е могла. "Зараждащия се Квантов или Божествен преход ще прекрати съществуването на човешка власт (и светска и религиозна), защото човешката власт е доказала, че е порок, че е грях, и тя няма място в Новия Свят!”

Такова решение са приели Създателят и Висшите сили. И никой на Земята не може да попречи за неговото изпълнение. Няма как да спориш с Бога, а и Той на взема подкупи.

Създателят задава само един въпрос: дали ще може човечеството да разбере надигащата се опасност и пред лицето на тази опасност да охлади страстта си към материално обогатяване и да се обедини приемайки Вярата, Законите на Космоса и Създателя?

„Много е важно светските хора и представителите на църквите да се обединят, създавайки условия за формиране на справедливо общество от праведни хора вярващи в Бога и Неговите Закони на Вечността.

Задачата е много сложна. Затова всеки който волно или неволно способства за реализацията на Моите Задачи ще бъде поддържан от мен, а реалните помощници ще получат като награда Моята Благодат за себе си и за своя род до десето коляно!” Пренастройката на консервативното човешко мислене е много труден процес, но времето за обратно броене е увеличило своята скорост (това се вижда от всеки)

Материалистическото виждане за света и догмите на религията в „мъртва” хватка държат хората и не всички ще могат да се изтръгнат, но времето за безсмислени спорове и дискусии практически няма.

„Програмата за еволюция на човечеството в режим на самостоятелно търсене завършва!”

Всеки човек е длъжен да разбере, че играта на митове завършва. Настъпва ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ, в което за човека има шанс да се спаси и да не попадне в „месомелачката” не енергийните преобразования!

Отхвърляйки самодоволството и „всезнайството” е необходимо да разберем сами и да обясним на жителите не Русия и другите държави, че материалния Свят със всичките му „ценности” завинаги отива в миналото, освобождавайки място за хората с ново мислене.

Това ще спаси милиони хора, включвайки нас самите и нашите деца.

За всичко това ни моли Самият Създател и нищо по важно от това в този момент, в сегашното време не може да има!

Игнорирането или неразбирането на казаното по горе е противодействие на Бога (присъда на самия себе си) и престъпление пред човечеството.Източник: spiralata.netДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2019 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .