Банер
11200911_982570431776520_2614637205865935021_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

АУРАТА
Написано от Маг Селена   
Сряда, 18 Юни 2008 00:00
Приятели, личните интереси не трябва да оцветяват вашата аура…

Когато духовната батерия действа хармонично, моите токове пристигат непрекъснато. Но при промяна на настроението колебанията на аурата предизвикват променливост на вълната. Така постоянството на аурата довежда до хармония на връзката с Учителя.

Всеки вижда астралното клише през цвета на своята аура. Колкото по-пълен е акордът на цветовете на аурата, толкова по-достоверно е изображението. У когото е развито чувството за дълг, той вижда преди всичко него. А, който има склонност към любовта, ще бъде притеглен към пределите на любовта и изпълнен с радост ще вижда преди всичко красотата.

Нараняващите аурата на Учителя и свързаните с него хора сами причиняват пробойни на собствените си аури, но не поради отмъщение или наказание, а от възвратната искра. Даже и най-простата стопанка ще ви каже: „Не внасяйте кал вкъщи, защото ще се наложи сами да изметете боклука.“

И незначителните, и важните събития удрят по аурата, като по струни на арфа. Нарастващата аура има своите преимущества — звучи многообразно, подобно Еолови крила. Тегобите на света звучат върху нея със своите симфонии. Не трябва да се смята, че човекът с озарена аура ще бъде непоклатим. Външната обвивка на всяка аура се вълнува като море.

Символът на носещия бремето на света е човек, носещ на гърба си кълбо. Всички сложни усещания се усилват до болка. Получава се впечатление като между чука и наковалнята. Затова достигането на аура с цветовете на дъгата е толкова практично, тъй като тя съдържа в себе си възможност за асимилация на всичко съществуващо.

Даже и най-добрите едноцветни аури трябва да гасят пожарите от самите себе си, черпейки от своя океан. В същото време аурата с цветовете на дъгата много лесно отразява и приема лъчите. Затова най-практичното действие е подвигът.

Всяка едноцветна аура съдържа в себе си три вълни, отговарящи на трите главни естества — телесно, астрално и ментално. Виолетовият цвят на аурата поглъща всички чужди излъчвания без вреда, но семейството на всички алени цветове поразява като с нож външната обвивка на аурите. Но обогатяването на собствената аура не може да бъде постигнато отвън, а само отвътре, по пътя на самоусъвършенстването.

От голямо значение за защитата е аурата да завършва с мрежа от жизнеспособни искри, която да обгражда цялото тяло. За тази цел дори виолетовите и сините аури трябва да имат рубинени искри наоколо си. Наличието само на необичайни за Земята тонове прави притежателя им твърде чувствителен към земните проявления.

Тогава ширината на аурата може да нарасне, но ако психическата енергия не съответства на обема, може да се получи пробив в защитната мрежа, която се регулира чрез обикновеното съзнание и е подчинена на волята.

Ако аурата е физическо явление, то тя би трябвало да може да бъде повлияна и с физически средства. Както е възможно да бъде увредена аурата с външни средства, така биха могли да бъдат създадени подходящи условия и за нейното възстановяване, но такива изкуствени условия и стимули са непригодни за еволюцията. Както организмът трябва да расте от само себе си, така и аурата трябва да расте и се обогатява само отвътре.

Не само едноцветното излъчване на аурата е хармонично, но е възможно виолетовата аура да се комбинира и със зелено и розовата може да притежава син оттенък. В тези допълнения се съдържат токове с особено напрежение. Затова е желателно да се комбинират цветовете като залог за бъдещи цветове на дъгата.

В това отношение възможните комбинации са дотолкова разнообразни, че е невъзможно да бъдат предадени с бедната цветова гама на Земята. По същия начин е невъзможно да се вмести в земната звукова гама симфонията на сферите. Например вашият лилав и виолетов цвят нямат нищо общо с небесния пурпур.

Почти винаги срещата със стара аура от предишните въплъщения уморява. Най-вече когато кармата довежда не особено приятни спътници. Но когато такава среща привърши, настъпва облекчение, сякаш е върнато чуждо имущество. Не по-малко от половината от всички земни срещи произтичат от предишни въплъщения. Представете си как коркови фигурки се привличат под въздействието на силно електричество.

Не всеки може да види аурата си по желание, защото законът на психическата енергия, освен от желанието, се нуждае и от множество други условия. Тези условия не възникват мигновено, а трябва да се натрупат при наличието на висши въздействия. Но и за висшите въздействия пътят не е лесен, защото те получават достъп само при открити врата.

Всяко избягване на общуването с огнищата на най-фините енергии затваря вратата. По тази причина трябва да стане ясно в какво се състои плодотворното общуване. То зависи не само от напора на устрема, но и от грижливото отношение към обкръжаващите условия.

Понякога временното мълчание представлява най-доброто средство за натрупване. Когато съзнанието е на степента на чувствознанието, лесно е да се разбере кое действие отговаря на необходимостта.

От съставките на аурата особено трудно могат да се видят наситеният зелен и благородният рубинов цвят. Изумрудът и рубинът са две противоположности. Първият представлява израз на синтез, вторият — на самоотвержеността на подвига. Както синтезът и подвигът рядко могат да се съчетаят в една личност, така изумрудът и рубинът рядко могат да се срещнат на едно място в чист вид. Единствено в размазани цветове те могат да се съчетаят едновременно. Изумрудът е по-близко до чашата, а рубинът — до окото на Брахма.

Аурата на лишения от духовни устои човек е обкръжена с крива линия, а не с правилния кръг на духовността и създава, както и болната аура, съответното пространствено насищане. Тези аури упражняват двояко въздействие върху обкръжаващите. В тъждествени аури те предизвикват засилване на отрицателния потенциал, докато в противоположните аури предизвикват удвоен стремеж да се поразява тъмнината и да се служи на Благото. Но тези болни аури се подхранват от еманациите на своите противоположности. Затова за болната аура е толкова важно да усети своята защитна броня.

Възторжената, самоотвержена мисъл изменя физически аурата. Даже предизвиква раменно лъчение. Това е една от големите тайни на света.

Когато бъде постигнато заснемане на аурата, ще може да се види едно забележително явление — аурата при пълен покой ще съответства на аурата при най-големия стрес. Но затова пък вълните на срединните въздействия ще напомнят на облак прах, получен при тръскане на прашен чувал.

Затова толкова ви предпазвам от дребнавите конфликти и раздори. Можете да си представите сивите петна на раздорите, които като завеса закриват светлите възможности.

Аурата на страха не само се колебае, но тя се свива, сякаш се смалява и лишена от вибрации увисва като табелка на врата на осъден.

Всяко увреждане на аурата се отразява в голяма стелен на защитната и функция. И най-малкият пробив предизвиква значителна деформация на целия й строеж. Сънливостта, забелязвана при поражения на аурата, се дължи на едностранно усилено отдаване на енергия, насочена срещу външните излъчвания. През времето на такова възстановяване организмът и особено сърдечната дейност са силно угнетени.

Опитно е доказано, че нарушаването на излъчването се отразява именно на сърцето. Хората трудно възприемат съвета да наблюдават своите излъчвания, макар че и преди да бъдат фотографирани науката е знаела за съществуването на такива излъчвания от всеки предмет. Трябва да сме наясно с човешката конституция и да знаем, че всяко стълкновение донася вреда преди всичко на астралното тяло.

При това може да се установи, че организмите, сработили се след продължително общуване, ще се нараняват в много по-силна степен, като това навреждане засяга и намиращите се около тях други близки. Това налага още по-сериозно да се предпазваме от всякакви стълкновения. Можете да си подставите как тъмната рат се насочва към всеки пролом в аурата.

Много страшно е да се подхранват такива насекоми от вътрешните слоеве на аурата. Само здравата заградителна мрежа препятства нападенията на тъмните сили. Овен това всеки пролом в аурата грози и от обсебване.

Има вещества, които дават възможност да се видят отделните елементи от аурата, но такова механично въздействие е нежелателно. Осъзнаването на излъчванията трябва да се придобие по естествен път. При това много по-правилно е да се усещат качествата на аурата, вместо да се основаваме на зрителните възприятия.

На практика много от оттенъците не са чисти и това смесване пречи на правилните зрителни възприятия. Например понякога синята аура може да бъде подложена на нежелателно жълто излъчване, което създава усещането за зелена светлина, но такова съчетание няма нищо общо с чисто зеления синтез. Същото може да се случи и с виолетовия, при наличието едновременно и на ален цвят. Така сама по себе си видимостта има малко значение.

Трябва сърдечно да се усети същността на ставащото. Случва се понякога поради заболяване излъчването да потъмнее, но . огненото съзнание ще разбере, че природата на излъчването не е лоша, а се е променила временно от случайното въздействие на болестта. Възможно е излъчването да бъде променено от странично влияние, както става при обсебване, но и тогава огненото съзнание ще разграничи истинската причина.

Едно от зрително най-прекрасните огнени действия е сближаването и раздалечаването на аурите. То наподобява по красота северното сияние и в него се отразяват множество психологически въздействия. Може да се наблюдава колко предпазливо се доближават излъчванията: заградителната мрежа трепти и искри, преди да зазвучи съгласувано или да се помрачи.

По този начин в пространството около човека е скрит един пълнокръвен и цялостен свят на магнетизъм и химизъм. Когато хората започнат да фотографират аурите на филмова лента, ще може да се наблюдава играта на светлините и движенията, но за това ще бъде необходимо голямо търпение и множество предварителни условия, по-голямата част от които са вътрешни и незрими.

Съставът на аурата е много сложен. В нея влизат психически и физически еманации. Всеки порив или мисъл се отразява в нея. Всеки стремеж дава своята явна проява. Но при изучаването трябва много тънко да се разграничат излъчванията, съответстващи на двата надземни свята. Едни от лъчите произлизат от центровете на тънкото тяло, докато други се дължат на творчеството на духа. Особено важно е да се разграничават тези излъчвания при заболявания, тъй като при определени комбинации може да се съедини личният магнетизъм с магнетизма на стихиите на земята.

Аурата притежава магнетично притегляне, което се изменя в зависимост от характера на възникващите напрежения. Съзнанието възпламенява мощта на аурата. Когато съзнанието е наситено с висши стремежи, когато е насочено към висше творчество, магнетизмът на аурата нараства хилядократно.

Когато духът е устремен към Висшия Източник, магнетизмът на аурата се разгръща в пълната си мощ. Всеки огнен порив дава особено мощно притегляне на аурата и тогава посланията на духа се разпространяват на големи разстояния, притегляйки се от сродните аури. Така по пътя към Огнения свят трябва да се усилва собственото магнитно притегляне.

Когато настане времето да се заснемат аурите, мнозина ще се опитат да подменят обичайните си мисли с нещо привидно прекрасно. Дребните хитреци ще се опитат да прикрият своята същност, но филмът ще се окаже по-прозорлив. Ще бъде отбелязано забележително явление, когато притворната мисъл само ще влоши качеството на снимката, сякаш ще я опръска с тъмни точки. Но искрената и присъща на човека добра мисъл ще даде ясно изображение. Така новата хитрост на лицемерите няма да се удаде.

Възможно е при развити в духовно отношение хора да се види особена светлинна диадема над главата. Такова явление е много рядко и означава изкристализиране на духовността. Самата аура сякаш се завива като пръстен. Така древната идея за короната като особено отличие е имала дълбоко значение.

Хората знаят, че всеки вижда предметите в своето осветление. Вече има обяснение на различията в строежа на очите, но никой не придава значение на обстоятелството, че хората гледат през своята аура. Всеки има около себе си своя цвят и гледа през него.

Кажете на лекарите тази истина и те ще ви се смеят, защото цветът на аурата е невидим и в очните болести не се споменава. Самото излъчване зависи от състоянието на сърцето, което като показател е много съществено. Възможно е да се подправи звученето на гласа, но излъчването от сърцето ще бъде непресторено.

Качествата на аурата се определят не само по нейната величина, но и според вътрешното напрежение. Така напрегнатата аура е същевременно най-добрият щит против външни въздействия, и притежава мощно въздействие върху намиращите се в съседство. Понякога излъчванията могат да бъдат добри по цвят, но недостатъчни по напрежение. Всяко общуване с Висшия свят, когато отпада егоизмът и се разгаря самоотвержеността, ще предизвика усилване на излъчванията.

Малцина осъзнават съществуването на мислени нападения и възможността да бъдат отразени тези нападения от аурата. Обикновено хората приписват тези явления на случайни физически фактори, но развитото съзнание дори и по време на сън ще разграничи истинската причина. Съзнанието е сигурен щит. Аурата и съзнанието образуват защитна броня.

"Учението на Шамбала"
Маха Чохан


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .