Банер
nBxrDDvmNF4.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Икономиката през активното Възнесение
Написано от Маг Селена   
Петък, 10 Август 2012 15:49
Тъй като Земята продължава да ускорява еволюцията, и вибрационните честоти се увеличават, мисъл-формите и желанията на работниците на светлината на Земята ще се усилват. Както подробно е описано в раздела по психология, увеличаването на честотите на вибрациите автоматично изваждат на повърхността на съзнанието всичко, което е било потискано, измествано и отричано.
 
Някои души ще могат да противостоят на бързо и интензивно очистване, докато други ще се окажат неподготвени и неспособни да се справят с очистването, което е необходимо за възнесението. Много от корумпираните системи на вашия свят, също ще излязат на светло. На повечето хора ще бъде много болезнено да се изправят лице в лице с "демоните" и техните злодеяния. Една от тези системи включва вашата икономика.

Управляващия елит контролира паричната система на света в продължение на хиляди години, въпреки че във времената на ранните цивилизации методологията се е променила. В така наречената Римска империя данъчното облагане е било примитивно. Правителствените събирачи на данъци са ходили от врата на врата, и често се прибирали до 90% от имуществото на хората. В съвременните технологични условия тази форма на контрол е заменена с по-фини и интелигентни начини за изземването на собствеността от обикновените хора и неговата концентрация в ръцете на няколко индивида.

Както е описано подробно в много книги за алтернативна икономика, съществува "частично резервна" банкова система, при която парите се отпечатват и разпределят така, че за фиктивните активи на банките биват заменени с реално имущество. Това означава, че хартията се заменя с вещи, които имат реалната стойност във вашия свят - къщи, земя, урожай и така нататък. Банката заема фиктивна собственост (книжни пари) на кредитополучателите, които след това плащат процент лихва по кредита.
 
Процентът е сложен, а това намалява "стойността" на книжните пари (как вие бихте могли отначало да приспаднете нещо от нулата). Когато заемополучателят се оказва в състояние, че не може да успее да плати (често заради инфлацията, която е породена от самата резервна банкова система), банката изземва имуществото на кредитополучателя (което има реалната стойност). Това означава, че банката е получила нещо от нищо, като собствениците на банката са придобили средства, които имат реална стойност, в замяна на неудобството, което е свързано с организацията на работата на няколко печатни машини и разпространението на няколко парчета хартия.

Ние няма да навлизаме в подробности за естеството на вашата икономическа система, тъй като тази информация може да се намери и в други източници. Въпреки това, ние предлагаме няколко сценария, които се предвиждат през следващите години. Те се основават на редица енергийни патерни, модели включвайки влиянието на прецесионното изравняване и галактическото преместване в съзнанието на банкерите и схемите за получаване на печалбите.

Също така ние накратко ще посочим това, че увеличението на броя на природните и изкуствените катастрофи във вашия свят ще бъде отбелязано и в механизма на икономиката. Има няколко фактора, (някои вие вече осъзнавате), които сега ще разгледаме.


Предстоящата криза в медицината

Най-голямото влияние върху икономическата система ще се окаже този факт, че в следващите няколко години, значително ще се увеличи нивото на заболяваемост. Около 70-80% от душите във вашия свят е възможно да не изберат пътя на преместването извършено, заедно с Майката - Земя. Не всички от тях, един ден просто ще заспиват и няма да се събудят. Повечето от хората все още вярват в това, че ще могат да оцелеят. Механизмът за оцеляване ще се разрушава, но ще продължат опитите за функционирането на телата въпреки, че душите ще оказват натиск, подбуждайки към завършването на житейските дела и преместването в друг свят.

Борбата между тялото и душата (в действителност, между тялото и ума, защото душата не се бори) ще доведе до болки на много хора. Хората ще зависият от медицинската система. Строго от триизмерна гледна точка, болестите ще се проявяват под формата на зачестяване на случаите на алергии, необичайни химически реакции, повишена чувствителност към бактерии и гъбички, появата на ослабващи вируси, а както и "заболявания, свързани с околната среда", такива като продължителен рак, сърдечни и белодробни заболявания. На повърхността ще излезе това, което се нарича "екзотични насекоми", но всъщност представляват от само себе си, нещо като хибрид на вируси и бактерии, които са способни да отслабят имунната система на хората.

Разбира се, ще се появят някои видове биологични оръжия, но както вече стана дума, по-сериозните от тях няма да се разпространяват отвъд определени граници. По-голямата част от заболявания възникват в зависимост от желанието на душите да напуснат планетата, тъй като измененията ще се проявяват все повече и повече.

В това време, когато много хора се разболяват и умират, огромен брой от болните ще бъдат отдадени на милоста на здравните системи по света. Болниците ще бъдат препълнени. В страните, които нямат държавно субсидиране на здравеопазването, хиляди хора ще са неспособни да платят медицинските си сметки, което ще предизвика по нататъшни неизпълнения на отговорнистите в системата на кредитиране. В страните имащи държавно субсидиране на здравеопазването, счетоводния баланс на правителствените бюджети ще бъдат значително намалени.

В някои страни, мъртвите тела ще се складират по улиците и по поречията на реките, което от своя страна ще доведе за увеличаването на броя на инфекциозните заболявания, след това ще се случи слизане по спиралата на упадака. Бързият растеж на броя на болните ще парализира някои клонове на бизнеса и агенции, тъй като възниква огромен дефицит от квалифицирани работници, които са подходящи за ежедневната работа.


Енергийна криза

Съвременният свят зависи много от това, което вие наричате "изкопаеми горива". Изкопаемото гориво – тава е
 горивото, което възниква в резултат от уплатняването на органична материя, от времето на динозаврите, като в основата си това е петрола. Ако целия петрол във вашия свят изчезне утре, то голяма част от съвременната цивилизация ще изчезне в рамките на няколко седмици. Например, компютъра, който вие използвате за четене или извличане на информация или за печатане на книги се произвежда от продуктите на петрола. Ако погледнете във вашия дом или в местоработата си ще откриете, че почти всички пряко или косвено е в резултат на преработката на петрола.

Тъй като петролните запаси намаляват или тяхното добиване става все по-трудно да се извлече от земята, повечето от политическите, военните или икономическите битки ще се водят за петрола. Повечето от настоящите войни във вашия свят се водят заради петрола. И това е един от главните фактори (с изключение на религията). Вие можете да прочетете за петролната политика всичко, което стои по рафтовете на вашите любими книжарници.


Изчезване на природните ресурси

Безспорно е, че избавянето от петрола е велико благословение, тъй като петрола е основния източник на замърсяването на Земята. Има учители, които се молят за последиците от глобалното затопляне, които вие приписвате на увеличаването на въглеродния диоксид във вашия свят. Въпреки че в това и да има някакъв елемент на истина, по-значителното изменение на климата ще се дължи в резултат на галактическото преместване. Влиянието на слънчевите бури (тъй като Слънцето се движи в електромагнитната нулева зона) ще изсушават и опожаряват голяма част от повърхността на Земята. И най-голямо влияние няма да имат температурата на Слънцето, а по скоро това ще бъдат колебанията в електромагнитното поле. Интензивното изригване на електромагнетизма може да повиши температурата на Земята много повече, отколкото увеличението на наличието на въглероден диоксид в атмосферата.

Тъй като температурата на Земята се покачва, естествения стремеж на планетата е да се възстанови равновесието. Ще изчезнат някои природни механизми, и вие ще видите, че Земята извършва големи корекции за възстановяването до идеалната температура. Това означава, че в някои места ще има горещи вълни и засушавания, а в други, в качеството си на противотежест ще започнат ледникови периоди.

Как обсъждането на измененията в климата на Земята се отнася към икономиката? Това е много просто. Ако остава все по-малко и по-малко земя, която е пригодна за отглеждане на култури, запаса на стоки и услуги намалява, а цените се повишават значително.

В САЩ има едно място наречено Калифорния. Тук се отглежда ¼ от храната, консумирана от хората на страната. Други страни също имат подобни "житници", които произвеждат селскостопански продукти. Голяма част от тези региони се намират на 6 метра под морското равнище. Морското равнище в света ще се покачи бързо. В рамките на много кратък период от време, морето ще залее тези райони, като солената вода ще се смеси със сладката (като е малко вероятно, дигите и язовирните, бентовите стени да решат този проблем.) Това ще доведе до унищожаването на повече от 90% от селскостопанските добиви в тези региони. Най-непосредствения резултат от тази катастрофа ще се изрази в увеличението на цените на хранителните продукти, като ще се усеща остър дефицит.

С течение на времето, ако патерната, моделът продължава, почти всеки човек на Земята ще усети недостиг на храна. А в помеждутъка, най-големият проблем ще бъде този, че все повече и повече хора няма да могат да си позволят да купуват храна, за да нахранят семействата си. В същото време, горещите вълни и засушаванията ще изострят недостига на прясна вода. Ето защо все по-голяма и по-голяма част от доходите на хората ще отиват за закупуване на намаляващите запаси от храна и вода.

По рано вече посочихме това, че не виждаме, че голяма част от човечеството ще загине от глад, недохранване и жажда. Въпреки това, намаляването на достъпа до храна и вода ще допринесе за влошаване на имунната ви система, което по наше мнение ще се явява основната причина за да си отиде триизмерния човек.

Тези, които решат да останат със Земята, влизащи в 4-то и 5-то измерения, ще им се наложи съществено да намалят зависимостта си от вещите на този свят. Вие можете да започнете с опростяването на живота си така, че за да го запазите да имате нужда от по-малко ресурси. Колкото вие увеличавате вибрациите, на вас във всеки случай естествено ще ви трябва да консумирате все по-малко и по-малко от ресурсите на Земята. Вие бихте могли да започнете, като намалявате консумацията на месни продукти (говеждо, свинско месо, млечни продукти), тъй като за производството на тази храна се изискват големи ресурси.
 
Продължавайки повишаването на вибрациите си, вие намалявате потреблението на всички животински продукти и ще се превърнете във "вегетарианци". С течение на времето, ще откриете, че за да подържате здраво тяло си е необходимо само малко количество силно питателна храна. В един момент на възнесението си въобще ще се откажете от храната, а само ще пиете вода. Тогава няма да имате нужда и от водата, и ще бъдете тези, които се наричат "бретарианци"32(32 От английската дума breath - дишане). И накрая, когато напълно се активира светлинното тяло, и ще съществувате непосредствено от ефирната енергия и на вас няма да трябва дори и кислород.

Не изглежда, че много хора ще достигнат този стадии преди рухването на световната икономическа системата. За това и трябва създаването на "просветени самостоятелни духовни общности", за което казва канала. В тях ще сътворите безопасно небе, ще отглеждате храна, да придобивате вода и да произвеждате енергия, въз основа на източниците на слънчева енергия, вятъра и електромагнетизма. Ще формирате правителства, които преди всичко по всяка вероятност ще бъдат подобни на висшите съвети от по-просветените светове.


Икономическите действия, които са очаквани в близките години

Както и всички други конкретни предсказания, тези пророчества имат висока степен на грешка вследствие на колебанията на свободната воля на човека. Те са - само общата посока, признаци на най-вероятните сценарии и отразяват нашата гледна точка за другата страна на завесата.

През следващите години, за да консолидират своята власт и да я защитят от влиянието на намаляващите ресурси, Илюминатите и другите контролиращи сили е възможно да предприемат редица мерки.

С цел получаването на максимален контрол над населението, управляващите ще се опитат да създадат обща валута, за да замени многото отделни, индивидуални валути, които се използват сега в различните страни. Това ще бъде отговор на финансовата криза в отделните страни.

Много скоро, вероятно преди 2012 г., в повечето от страните на света ще се случи финансова криза. Причините ще бъдат много, но всички те ще се въртят около естествените и изкуствените цикъли на измененията. По-долу обобщаваме причините (обсъдени в предходните страници), защо мнозинството от страните ще фалират:

(1) Стръмното нарастване на цените на медицинските услуги. Тъй като имунната система на хората започва да се срива, броят на хора, чакащи за медицинско обслужване ще се увеличава значително. Независимо от това дали живеете в страна, която предоставя безплатно медицински услуги, или населението си ги плаща, натоварването върху икономиката ще бъде огромно.

(2) Увеличаването на цената на придобиваната енергия. До тогава, докато не се развие получаването на енергия от Слънцето, вятъра и електромагнетизма, светът ще се надява на "изкопаемите" горива, включително петрола, газа и въглищата. Изграждането на ядрени реактори ще бъде твърде скъпо, дори в качеството им като алтернатива.

(3) Многократното повишаване на цените на храната и водата. Тъй като запасите от храна и вода намаляват, все повече и повече от времето и енергията ще отиват за придобиване на източници на храна и вода. И въпреки, че на ваше разположение са вече технологиите, които могат да изхранят население, което няколко пъти превишава сегашното, контролиращите тези технологии няма лесно да предадат своя контрол.

Тъй като държавите ще загубят способността си да се грижат за народите си (което вече се случва в някои части на света), те ще завършат с крах кредитната система на централните банки.

Тогава централните банки, ще имат избор. Те могат да простят дълговете, което по същество означава девалвация на валутата (може да се проследи стъпка по стъпка процеса на създаване лихварството и твърдата валута и ще видим как протича процеса на девалвацията). Или ще се опитат да завоюват земята и имуществото на страните или териториите и установяването там на временни правителства (диктаторски или марионетни режими). Във всеки случай, животът на душите в тези страни и територии ще става по-тежък, а централните банки (или контролиращите ги организации) ще им се отдаде още повече да укрепят своята власт и контрол.

В някакъв определен период властта и контрола на управляващите елити ще продължи да расте, но с течение на времето, тъй като енергията на Земята ще продължава да се ускорява, те, елитите няма да могат да се справят с повишаването на честотата. Много ще полудеят и ще започнат да се бият помежду си, опитвайки се отчаяно да запазят своя контрол. Те ще се опитат да се скрият в подземни бункери, като се отделят от обществото, но болестите ще дойдат от вътре и ще ги следват в укритията. Ще въведат дългосрочна система за контрол в отчаян опит да се удържи илюзията на властта. Може би, ще започнат ескалация на военно насилие и завързването на войни, които ние ще обсъдим в раздела посветен на политиката.


Духовен поглед върху икономиката

Вселената е естествено в изобилие. От момента на възникването си световните икономически системи винаги пребивават в почти пряко противоречие с естествените закони. Те са били измислени за създаването на контролираща класа или управляващ елит и работническа класа, която се нарича система на "капитализма", "комунизма" или всякакъв друг "-изъм". До тогава, докато управляващия елит иска да контролира работническата класа ще съществуват небалансираните икономически системи. Вашият речник определя думата "икономика" като "разпределение на оскъдните ресурси." За това колко ресурси се падат на всички, икономиката се базира на лъжи.

Недостатъчноста, като проява на колективна вяра, продължава тъй като, така наречените "имащи" се страхуват да споделят просперитета си с "нямащите". "Нямащите" обикновено влизат в тяхното положение, приемайки вярата на жертвата. Често в различните животи, престъпниците (от управляващата класа) и жертвите (от работническата класа) разменят местата си, за да може душата да има и двата опита, тъй като душата е обхваната от желание да разбере пълния спектър на живота на Земята.

Разберете, ние не осъждаме това, как е устроен вашият свят, но вярваме, че тези системи ще престанат да съществуват, само след като светът промени вибрациите си. Вие вече можете да видите, че икономическите системи пребивават на ръба на колапса вследствие на структурирането на дълговете, които са характерни за банковите схеми в повечето страни. Управляващите елити сътворяват това, което обикновено вие наричате "карма", а работническата класа сътворява това, което обичайно се нарича „обратна карма“. Когато вие плащате процент върху процент върху процент върху основната сума на заема, вие изплащате на кредитора много повече, отколкото диктува равновесието на енергията.
 
Следователно, заемодателят натрупва карма, а кредитополучателя натрупва обратна карма. Тъй като в по-високите сфери кармата и обратната карма са неумесни на Земята, те определят и резултатите от уроците на душата. Тъй като жертвите и злосторниците си разменят ролите (за да се балансира кармата), имаме това, което някои учители наричат "кротките, които ще наследят Земята." По късно в този или в бъдещия живот, управляващия елит ще бъде работници, а работниците - управляващата класа. И въпреки, че това може може да изглежда привлекателно за настоящата работническа класа, това не е решение на проблемите на дисбаланса.

Продължаващите да играят тези игри ще получат възможност да ги разиграват на група от планети, които са създадени специално за тази цел. Оставащите със Земята ще отхвърлят глупавите игри на егото и ще се концентрират върху еволюцията и ръста на душата. С овладяването на технологиите, обясненията по-горе, повече няма да проявяват недостатъчност или отсъствие и, следователно, отпада необходимостта от "имащи" и "нямащи". Всяко оставащо на Земята човешко същество ще изпитва изобилие, както вътрешно, така и външно.

Тъй като душите разширяват духовното осъзнаване, те естествено ще служат една на друга. Отпада необходимостта от насилие или убеждаване от страна на проповедници и така наречените "Божи хора". Твореца естествено безкрайно сътворява, разширява и разпространява Себе Си. Той нищо от никого не отнема. "Слънцето еднакво свети на праведници и грешници." Творецът не съди, който се подчинява на универсалните закони, и който изглежда да ги нарушава. Въпреки това, човешките същества (и душите по цалата Вселената), които се държат, като опозицията на Божествените Принципи, ще пожънат плодовете на живот извън равновесие с естествения поток на Творението.


Дума за НЕСАРА/NESARA

Каналът е поискал да се изкаже по повод една от икономическите програми, които се насърчават във вашия свят.
 Обикновено нас не ни вълнуват конкретни проекти. Въпреки това, поради преобладаването на тази конкретна програма, ние не възразяваме и сме готови да споделим своите наблюдения. Имайте предвид, че: всички гледни точки, включително и нашата е преди всичко гледна точки. И въпреки, че се смята, че ние вибрираме на относително много висока честота в сравнение със земния план, това не предава на нашите думи никаква особена достоверност, като и ние претендираме само за стремеж към истината. Следователно, ние предлагаме само нашата гледна точка, която не трябва да се приема като евангелие, както някой правят това.

Програмата NESARA (ние дори не сме сигурни какво означава това съкращение, нещо подобно на Закона за Национална Икономическо Сигурност за Възстановяване на Америка-National Economic Security Act for Restoring America), е разработена в САЩ от членовете на управляващата политическа група преди около седем години. В нея се съдържат елементи, които предвиждат ресурси за тези, които съгласно разчетите на финансовите експерти и статистическите отдели, се считат оставащи под линията на бедността. Законопроектът вече е бил отхвърлен от подкомисията (което означава, че той никога няма да получи шанса, да гласува за него, правителството на САЩ).

След спирането на придвижването на законопроекта, групата на твърде пламенните представители на Нова Ера (термина е на канала, а не наш) е продължила да популяризира проекта въпреки това, че той никога няма да се върне за разглеждане от правителството. Преставете си, че тази група от души, наричаща себе си Небесно Сините или нещо такова подобно е получила ченелингови послания, в които се казава: ако те придвижат такъв законопроект сред обикновените хора, правителството ще си изпълни обещанията, дадени по време на първичните избори.
 
Обещанията включват разпределението на големи суми пари за обикновените хора - няколко милиона долара за всяко лице или нещо подобно. Тъй като ние не сме запознати с подробностите на законопроекта (и не искаме това да правим, защото това не отговаря на нашата цел), ние не знаем, дали там се говори за това или не. Разглеждайки енергийно проблема, не вярваме, че на някои от правителството някога е възникнало дори и намерение да разпределя тези големи суми пари сред обикновените хората. Но някои от поддръжниците на движението Нова Ера (Ню Ейдж/New Age) продължават да обещават, че всеки обикновен човек ще получи милиони долари от правителството.

Същността на идеята за това е, че за благосъстоянието на конкретната нация (САЩ) е било по-равномерно разпределяне сред обикновените хората, вместо това, всичко да се концентрира в ръцете на няколко състоятелни индивиди (от управляващия елит). В тази идея има някои определени предимства и някои от провеждащите я,идеята хора наистина искат да видят всеки човек с висок стандарт на живот на Земята. Въпреки това, отговарящите за дадените обещания или са много наивни в разбиране за това как  действа на Земята управляващия елит, или умишлено отклоняват душите и ги заблуждават с цел лична изгода (егото). Разглеждайки енергийна група от хора, които наричат себе си Сините, представете си, че някои от тях са "алтруисти", други са уловени в примката на егото.

Възлюбени Творци, нека да повторим нещо от това, което говорихме по-рано. Има много души (приблизително 80% на Земята), които все още работят със съзнанието на "разделянето". Това означава, че в основата си те са ръководени от желанието си за контрол над другите и да ги манипулират за удоволетворяване на своите собствени егоистични "потребности". Без съмнение, тези нужди се възприемат от егото и се основават на отъждествяването им с физическата форма. По време на изменението на Земята повечето от тези души планират да напуснат Земята, доброволно или принудително, в зависимост от възприятията. Само за малък брой от хората е открита идеята да споделят своето благосъстояние. Огромната част от тези души много животи са работили за придобиването на контрола, който имат те сега днес. Те нямат намерение просто да отдадат богатството си в ръцете на алтруистични групи за разпределението му сред обикновените хора.

Ние повтаряхме много пъти: разбирането на така наречените "тъмни сили" е съществено за разбирането на АЗ, защото тази част от АЗ, която остава в тъмнина, и ще остава там до тогава, докато цялата душа не бъде изведена към Светлината.

В дадения случай, разбирането означава осветяване света на тъмните ъгли на егото. Само когато разберете постигнатото, може да се предвидят и съответно планират действията на тъмните сили, но да се направи това може само след това, когато вие сте премахнали всички психологични бариери и претенции на съзнанието. Като чисто и сияещо разширяване на Твореца, можете точно да предскажете общите тенденции и дейността на тъмните сили, защото веднага ще разберете как те работят, защо те работят и така нататък.

Както отбелязахме по-рано, изглежда, че след 2015 г. изсветлената (изведената на светло) икономика ще бъде в състояние да намери устойчиво положение в развитите нации на Земята. Съзнанието на вашия свят е все още твърде плътно, за да приеме идеите за по-високите истини и да обезпечи тяхното осъществяване от страна на правителствата. Душите, обещаващи големи суми пари на обикновените хора, или малко, или изобщо не разбират тъмните сили. Много е жалко, че някои хора не се ползват от способността си за разпознаване, иследвайки  претенциите на Небесно Сините и други подобни състояния на съзнанието.

Ние разбираме вашето желание да видите на Земята изсветлена (изведената на светло) икономическа система, която е разделена с егото. Както вие знаете, в различните светове на по-високите сфери, там икономическите системи са, или изсветлени (изведени на светло), или въобще не съществуват. Те не са присъщи на световете, които знаят, че Вселената е безкрайно изобилна. Ние потвърждаваме: в болшинството светове на тази вселена няма "имащи" и "нямащи". Тази концепция е привнесена от тъмните сили за да контролират планетите, такива като вашата. Само около 20% от Вселената съдържа групировки, които вярват в идеята на "повече за мен и по-малко за теб."

В по-ниските плътности на естествения свят, до известна степен е вярно това, че творенията трябва да се усъвършенстват и ползват от инстинкта на оцеляването. Но вие сте сътворени по образ и подобие на Твореца, и не трябва да вярвате в такива неща, докато отъждествявате себе си с по-ниските плътности.

Просветените помощници от по-високите сфери настоятелно молят за незабавното разсеейване тези илюзии, дори ако вие живеете сред тези, които вярват в тях. Вие се събуждате, а те все още спят. С ваша и наша помощ те ще се събудят нежно и с любов. Трудно е да се практикува търпение, но то е необходимо. Повечето от хората, които сега живеят ще видят деня, когато изобилието на Вселената ще се прояви на Земята. Това си струва чакането. В същото време, трябва да бъдете бдителни в желанията да се потапяте в илюзиите, включително илюзията за това, че тъмните сили чрез чудо ще излязат на светлината баз каквито и да е реални усилия.

Възможно е някои от най-ревностните представители на човечеството да създадат нова валута, както и
 достатъчен брой хора, които да са приведени в съответствие с новата икономическа система. Те ще сътворят времето, когато старата система ще бъде преодоляна. Това обаче ще отнеме време. Скоро измененията на Земята ще навлязат в централната си фаза, и болшинството от душите ще се концентрират върху изборите си, които ще бъдат извършени в зависимост от преместването. 

Когато преместването малко се успокои (някъде около 2015 г.), вниманието на хората веднага ще се насочи към възстановяване на мира. При това ще възникне изсветлена икономическа система, основана на принципите на истината. Ние - вашите наставници от по-високите сфери - ще бъдем щастливи, да предложим помощта си по всеки възможен начин. В същото време, тази (и други подобни на нея) книги ще помогнат за осветяването на задачите, които ще стоят пред вас. Ние добавихме обсъждането на плана NESARA не за това, за да ви лишим от мъжеството ви или илюзиите, а за да ви помогнем да осъзнаете значимостта на това, с което ще се сблъскате знаейки, че в действителност съществува само Един Бог, Една Безгранична Реалност. В този смисъл истината, разбира се ще възтържествува, тъй като не може да бъде по друг начин.


Откъс от: "Послания на Основателите.
Изменението на Земята и 2012." 
Автор: Сал Ракели


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .