Банер
sv78THxhAl0.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Разтваряне на негативността - Архангел Метатрон
Написано от Маг Селена   
Събота, 13 Октомври 2012 16:02

Разтваряне на негативността – нюансите на общите и индивидуални връзки

Поздрави, Майстори! Аз съм Архангел Метатрон, Владетел на Светлината и ви поздравявам в полето на Любовта, Безусловната Любов!

И така, това е едно могъщо време, и има силно движение на вашата планета през този месец септември, месецът на есенното равноденствие през 2012. Казваме ви, че енергията на равноденствието донесе специфични астрологични условия, които позволяват преглед на това, което сте и на това, откъде сте дошли. Дълбокият отвор, който беше подготвен от съчетанието на планетарните и небесни условия през периода на равнодествието, започна всъщност 5 дена преди самото равноденствие и продължи 5 дена след него – до 27 септември. 

Това е време за вземане под внимание на връзките, целите и съдържанието на мислите. Необходимо е да се наблюдават на индивидуално ниво, както и на нивото на масово съзнание в груповите събития, които настъпват на вашата планета.   


Връзките, които ви свързват

Много от вас навярно не са съвсем осъзнати към широкия обсег на връзките ви в масов мащаб. Всеки от вас се е свързал към групови събития и групови енергии, които играят ключова роля в избора ви на прераждане. Имате изключително силни свързвания към групи, които влизат в нации и епохи, инкарниращи се заедно. 

Това е напълно логично. Причината за това са връзките ви с другите, които представляват едновременно голямо предизвикателство и трамплин за духовно израстване. Поради тази причина съществува естествено привличане към хора, с които заедно сте прекарали време и в други епохи. Тази „свързваща интерактивна сила“ ви позволява да работите извън различията си, да разрешавате изпратените проблеми, да продължите обединяващия напредък в постигането на хармонични цели, заради които всеки един от вас се е родил  да осъществи индивидуално и групово.


Шест степени на разделение

Казвано е, че има само шест степени, шест нива на разделение между всяка една инкарнирала се душа на планетата, в който и да е даден период.  С други думи, всеки от вас познава някого, който познава друг някой и така нататък, достигайки се до шест връзки/нива в създаването на контакти, които обхващат всеки един на планетата. Същината на това е, че вие сте много по-сложно взаимосвързани, отколкото навярно осъзнавате.

Всички живи хора са обединени, дори и в груповите сътворявания на земния ви опит.

Възлюбени, всеки човек, всеки един от вас на планетата съ-творява масовата събитийност на Земята. Всяка ваша мисъл оказва абсолютно влияние на проявяващата се физическа реалност на цивилизацията като такава, каквато тя съществува във вашата определена времева рамка. Индивидуалните ви мисли, комбинирани и съчетани с проектираните мисли и вярвания на всички останали на планетата, образуват голяма по размер групова мисловна форма, която се проявява в реалността, която преживявате. Така всеки един от вас има заслуга за проявяващите се събития по цялия свят!


Съпротивление и привличане

Враждуващи групи всъщност се прераждат масово заедно, за да опитат отново да изравнят различията си.
 Заплетената емоционална енергия в такива масови конфликти е безразмерна и се повтаря, докато бъде намерено решение и хармония. Казваме ви, че конфликтите, които наблюдавате в Близкия изток, са възобновяване на Кръстоносните походи, а Втората световна война е продължилите от времето на Атлантида конфликти между групите на Арийците и групите на Посейдон. 

В дуалността се проявяват противоположности и вие ще прекратите войната, когато осъзнаете разрушителността на омразата. Ще сложите край на войната, когато се съсредоточите върху мира, когато го изберете съзнателно. Няма да прекратите войната, като я мразите, а по-скоро, като обичате мира, като обичате хармoнията. В такт един с друг ще избирате мира. А в сегашния момент може да сте инициатори за постигането му. Това не означава да се откажете от висшите принципи, а по-скоро фокусът ви да е отправен към мисли за мир. 


Динамики на групата

В сферата на дуалността масовата групова енергия (както и индивидуалната) се избират като урок, но не в традиционния смисъл на думата, който определяте като „карма“. 

По-точно тя е „балансиране“, което е задвижващата сила за „кармата“.  Кармата не е изплащане на „вина“. Много е важно това да се разбере. Съответно необходимият баланс може да се добие чрез достигане на дълголетие. Това е напълно логично. Причината за това са връзките ви с другите, които представляват едновременно голямо предизвикателство и трамплин за духовно израстване. Поради тази причина съществува естествено привличане към хора, с които заедно сте прекарали време и в други епохи. Тази „свързваща интерактивна сила“ ви позволява да работите извън различията си, да разрешавате изпратените проблеми, да продължите обединяващия напредък в постигането на хармонични цели, заради които всеки един от вас се е родил  да осъществи индивидуално и групово дълбоко мисловно разбиране по отношение на грешката, която е била допусната. Този „кармичен“ баланс може да настъпи просто чрез самото научаване и следователно не се изисква непременно да се добие опит чрез урок на физическа проява в триизмерната реалност. 

Отново повтаряме, че всеки един от вас допринася по един или друг начин за това, което се случва на планетата. Вие доставяте „мисловната енергия “ от огромни ментални проекции, чрез които се сформират всички физически събития. Вашата енергия сътворява реалността на Земята. 

Но груповото сътворяване не ви освобождава от вашата индивидуална отговорност.

Дори ако сте съ-участник като част от човечеството в глобални събития и сте напълно придърпани към създалата се масова реалност, вие оставате духовно отговорни на индивидуално ниво.

Майстори, никога не забравяйте, че вашите индивидуални мисли, усещания и опитности са живата четка за рисуване, с която рисувате вашата част от пейзажа на живота. Затова ви казваме, че когато давате най-доброто от себе си в собствения си живот, на практика така помагате да се подобри състоянието  на целия живот. Вашите мисли са точно толкова реални, колкото и всеки един предмет, който можете да видите и докоснете... и те биват различни. Възнесението и Просвещението настъпват едновременно в сърцето, дори когато масово сътворената физическа реалност изглежда, че  е обхваната от по-ниски вибрации. 

И ние напълно разбираме, че да се действа в индивидуалната независимост е отговорно действие, което изисква както смелост, така и сила. 


Силата като аспект на Любовта

Запомнете, че развиването на сила е част от творческия процес. Както казахме, когато любовта към силата е заменена от силата на любовта, човечеството ще направи квантов скок. И разберете, че любов без сила е непълноценна. Осъзнайте внимателно тази взаимосвързаност. Може би изглежда парадоксално, но мъдрото и внимателно съзерцаване на тази същност разкрива велика Истина.


Негативност – енергията на разрушението срещу енергията на съзидателността

Любовта е основната творческа сила, омразата/страхът са основните деструктивни и дегенеративни сили. В концепцията на аурата омразата и страхът са първоначалните  разрушителни сили, които предизвикват ауричен дисбаланс. 

Възлюбени, напълно вярно е, че няма човек, който да мрази и тази ненавист да рефлектира извън него и да се проявява физически, както и няма човек, който да обича и любовта да се отразява извън него и да става физическа реалност. 

Вие сте съзнателни същности и това, върху което се фокусирате, бива привлечено към вас. Ето защо е крайно необходимо как напредвате в мъдростта, за да станете наблюдателите и отговорните пазители на вашите мисли. Необходимо е да сте непрестанно осъзнати относно съдържанието на съзнателните ви мисли. Самоосъзнатостта на разпознаване на природата на „мисловното ви съдържание“ е съществен аспект за вашето превръщане в едно изцяло осъзнато Духовно Същество. 

Всъщност, пълното съдържание на мислите и убежденията ви са напълно достъпни за всеки. Всичко е на разположение. Вашите убеждения не са заровени, освен ако не вярвате, че са. Мислите, усещанията и емоциите, които ви съпровождат ден след ден, не са заключени в отдалечени места на разума ви. На практика те са готови за наблюдение, ако просто пожелаете да погледнете. Всичко е достъпно и е на ваше разположение, за да го видите и осъзнаете. Осъзнаването трябва да води към преосмисляне чрез наблюдение на това, което е конструктивно и което е деградивно в живота ви. Възлюбени, отделете време за внимателното съзерцаване на мислите, убежденията и действията си. 

Това не е сложен процес. Негативните убеждения наистина не са скрити от вас или пък  заключени отдалечено в подсъзнанието без да могат да бъдат открити. Вашите блокади не са дълбоко скрити в детството ви или в който и да е друг период от живота ви, където да не могат да бъдат открити. Вие не сте свързани към компроментиращи сценарии на отминали опитности, за които ви се струва, че ви привързват към неблагоприятно поведение. 


Връзките като огледало и катализатор

Заплетеността и разновидността на взаимоотношенията и връзките ви с другите са много сложни. Отношенията ви идват и си отиват във временното ви пребиваване. Често драмата свързана с приключването на една връзка е
 трамплин за голямо възобновяване, макар и да не се усеща по този начин в момента на емоционална болка и привидна травма. И да, това всъщност е кръгозор и обектив към самия себе си. 

В буквалния смисъл омразата е обратната страна на любовта, другият край на същия спектър в понятието на емоционалния аспект. 

Има толкова много уроци, които се разрешават, когато една връзка в дуалността приключи. Във връзки, които биват прекратени от единия и продължават да се преследват от другия, често има усещането за предателство. Като резултат се появява емоционално заредено преследване на първоначално настъпилото отхвърляне. В такива случаи това може да се превърне в гняв на видимото отхвърляне и може да се задвижи спираловидно в посока надолу, атакувайки и наранявайки. 

С времето ще се научите, че енергията изхожда обратно нагоре към източника, който я проектира. Не става дума за това кой е бил прав и кой грешен, а по-скоро на каква енергия е бил даден израз. Докато носите болка, гняв и ненавист, тези енергии ще разбиват ауричното ви поле, заразявайки света ви и отравяйки емоционалната ви стабилност. Толкова дълго колкото се фокусирате или въртите над болката, гнева и омразата, толкова повече ще привличате от абсолютно същото към вас. Точка, без изключения … това просто е закона на привличането. 

Все още някои от вас ще биват потопени в такава деструктивна негативност с години и даже цели животи, преди да сте научили, че виновникът е енергията на деструктивните емоции (омраза, страх, гняв и болка).

Болката, която често се изпитва при приключване на една връзка, на практика ще ви отведе до най-висшия аспект на Истината на вашата лична независимост. 


Целта на една връзка

Връзките са метод за отразяване на емоционалността на вашата система от вярвания и за даване на обратна информация на това, което просто се проявява, на това, което действа и което не действа. Завършекът на връзката по същия начин предлага израстване. Дори, ако завърши трудно, както в повечето случаи се случва, има цял поток от емоции, които могат да доведат до осъзнаване чрез силното освобождаване, което настъпва. Освобождаване, което единият от партньорите може изобщо и да не е желал съзнателно. 

Освобождаването изисква от индивида да изследва самия себе си, да възвърне отново вътрешния си хоризонт, а това подпомага и налага независимост. Независимостта е по-голямата сила на Майсторството. 

Връзка между двама независими, неподвластни един на друг души има по-голям баланс, по-голяма съзидателна сила и по-голяма продължителност във времето, отколкото обвързването на две същности зависими една от друга. Разбирате ли?

Така връзките и обвързванията на всякакво ниво, в които единият търси обвързване повече от другия или единият търси да упражнява контрол над другия, никога не могат да бъдат трайни. Не е грешка, че изключително много от вас са сами в този период на финални стъпки по пътя към просветлението. Това е встъпление към настъпващото Възнесение. Ако сте сред тези, ние ви казваме, че вероятно вашата самота е уместна. Може би е точно така, както би трябвало да е. Погледнете, че е така, както много от вас са го били планували. 


Суверенитет като път към Майсторството

В основата си всяка една душа трябва ясно да определи СЕБЕ СИ, за да придобие Майсторство. Самоусъвършенстването се въплъщава във времето на планувана откъснатост. Това е периода, в който безукорността изкристализира. Казваме ви, Възлюбени, че изясняването чрез безукорност е необходима фаза към Себе-усъвършенстване. Това е калибриране на обстоятелствата в мултиизмерното пребиваване. Човек навлиза в празнотата, великата мистерия в търсенето на душевна сила и проникновение – сам, без рамо, на което да се облегнете. И това е процес, в който човек открива възвишената си цялост и пълнота в себе си. 

Не тълкувайте погрешно мислите ни – в обвързването в естествения аспект на сродна душа е заложена велика валидност. Но в крайна сметка човек минава пътя към майсторството в най-висша откъснатост. 

Човек достига до просветление, когато се научи да надминава физическия аз. Всеки един от вас трябва да положи усилия за окончателно овладяване на това, което определяте като „безукорност“. Това включва осъзнаване на зависимостта, осъзнаване на всичко, което не служи на божествеността ви. Това е рестартиране и препрограмиране на всичко, което сте. 


Изграждане на връзки и противопоставяне

Има няколко специфични изграждания, които могат да бъдат избрани в дуалността, в които душите се намират във видимо противопоставяне с висша цел. Например може така да се случи, че напреднали души да са в състояние на „целенасочено съперничество“, за да се задвижват или мотивират един друг за постигане на целите си. Някои от добре познатите ви научни изследователи се инкарнират заедно, при което противпоставянията между тях ги задвижват един друг за достигане на големи постижения и са позволени за постигане на целите чрез този метод. 

Има случаи, в които политическите лидери заемат противоположни/конфликтни позиции, за да задвижват общи цели. Пример за това са Мартин Лутер Кинг и Малкълм Екс ( борец за правата на чернокожите в САЩ през 1950-те и 1960-те – бел. прев.), които са защитавали точно обратните вярвания и напълно противоположни нравствени позиции, за да задействат и  постигнат граждански права за малцинствата. Единият е застъпвал ненасилствените методи, другият – агресивните действия. Въпреки това и двамата са имали обща цел. Истината е, че чрез покзването на двата избора този, който е застъпвал агресивните действия всъщност е довел масите до методиката на онзи, който е проповядвал не-насилието.


Розови очила

Има случаи, в които духовните водачи са в опозиция. Особено, когато човек се задълбава в егото, търсейки сила
 или погрешна догма. Такива противпоставяния създават във висш аспект преразглеждане и на двете страни. Има много, които се обявяват за духовни водачи само, за да придобият последователи. 

Свободната воля и различаването трябва да вървят заедно с личността. Няма да имате нужда от гурута и други подобни на тях. Идеята, че духовно търсещите трябва да гледат през розови очила не е непременно най-добрия път в определени ситуации. Никой не служи, когато несправедливостта се толерира.

Много религиозни текстове съдържат страх, базирайки се на изопачаване и грешни действия, които могат да доведат до мащабни конфликти и разрушения. Текстовете сами по себе си учат хората, че абсолютно „сляпото“ приемане на дори погрешни доктрини и догми е необходим принцип на вярата. Голяма част от религиозните текстове включват страх базиран на укоряване. „Пътят на праведника или на грешника“ като метод на някои от основните религии е стара енергия, която води до насилие и ревностен фанатизъм... това няма да устои във Възнесението. 

Разбирането на тези нюанси е едно от най-големите ви предизвикателства. Научаването как да се справяте с насилието е било неразрешен въпрос в груповото съзнание на много цивилизации и все още е неразрешено във вашата епоха. 


Различаването и индивидуалната свободна воля

Възлюбени, вие не сте, нито пък е необходимо да сте привързани към грешни убеждения. Вие сте – както и винаги сте били – свободни съзнателни същности. Всеки един от вас трябва да реши кое е вярно и кое е най-висшето благо. Като за това е необходимо отговорно различаване. 

Майстори, всеки от вас е роден със силно съзнание, разпознаване на собствената ви Божествена и цялостна природа. Всеки от вас има вродено вътрешно разпознаване на вашата цялостност и познание на вярното ви и праведно място в Космоса. То не може да ви бъде отнето, освен ако не го позволите. Родени сте с желанието да постигнете целите си във всеки един житейски период, да осъществите намеренията си, да увеличите до най-голяма степен талантите и способностите си. Има учения и принципи, които могат да се обозначат като „закономерност“. Всички сте родени състрадателни и обичащи. Любовта е вашата абсолютно истинска природа на Духовни същества. Вие сте тук, за да разнищите мистериите на живота, да откриете целта и смисъла му, да обхванете така наречената „Любов“. 
 

Закономерност

Това са свойствата на пълната ви независимост и еднакво отнасящи се към „закономерностите“. 

Всяка една душа, която е избрала физическия живот на повърхността на Земята, е с пълното знание, че всеки човек притежава нещо прекрасно, единствено по рода си лично усещане за живота сам по себе си. И то е подходящо за откриване на реализация както на индивидуално ниво (на първо място) така и например за даване на своя принос за реализация на дадена група. Вие се раждате, търсейки обновяване на идеала на любовта в неговата величествена и великолепна комплексност. 

Окуражаваме всеки от вас да добави стойност на качеството на собствения си живот, да обогати собствените си таланти, опитности и способности, да украси живота си по онзи път  и  начин, с който само той лично може да допринесе за Вселената. Извършвайки това, вие ще постигнете състоянието на онази ваша неповторима същност, добавяйки така необятност към ценностите и обогатяването на самия свят. 

Ние разбираме трудностите, пред които се изправяте при постигането на задачите си, при усъвършенстването в Университета на Земята. Но трябва да знаете, че всъщност е заложена огромна цел в това, което правите. Никога не забравяйте, че това е целенасочен сън, който вие сънувате. Уроците получени в овладяването на „Университета на Земната дуалност“ ще ви служат за съществуването в разнообразието на други реалии, в други безчетни взаимосвързани системи на реалността. Реалност е ключова дума, тъй като това е сън, но един много истински сън.


Целенасочени илюзии

Майстори, във „скритите“ ви реалности, в безразмерната валидност на мултиизмерното ви Аз,  човечеството в неговата многочисленост сънува същия сън и заедно творите в унисон всичко около вас, което виждате.  

„Целенасочената илюзия“ е изпълнена със смисъл драма. От висш аспект тя е образователно творение, наречете го, ако желаете, дори филмов сериал, в който вие сте продуцент, директор и актьор на различни нива на съзнанието. Във вашето висше Аз вие сте продуцент и директор, в триизмерната физическа реалност сте актьор, вземащ безмълвни интуитивни напътствия от Висшето Аз. Толкова съвършено играете в „сериала“ на линейното време и пространство, че дори не знаете, че това е драма. 

Но разберете, Възлюбени, че драмата и заплетеният процес на влизането ѝ в действие имат наистина велико и дълбоко значение. Действията във всяка една сцена, всеки един житейски период са жизнено важни. Цялостният Аз е наблюдателя, а инкарнираната физическа същност е фокусирания  в ролите актьор. Всяка роля е от значение и разгръща даден урок. Урокът бива този на взаимоотношенията, на сътворяването на радост и хармония и добиването на истинска мъдрост чрез процеса. 


Заключение:

Това е начина, по който чрез вашето временно пребиваване ще се научите, как да бъдете изпълнени с радост съзнателни същества. И когато тази главна стъпка е постигната (и всеки от вас ще достигне там в точното за него време), вие няма да се страхувате от вътрешния аз и свободно ще придобивате опитност в живота на Омни Земята във всичките нейни вибрационни нива със знанието за вашата безопасна и блестяща природа. Чрез опита ще познаете, че положително насочените желания за съзидателност и любов, стоящи над разрушителността и омразата, представляват квантов скок. Когато това бъде научено, цялостта на цикъла ще е близо и Новите светове ще ви очакват във вашето майсторство. 

В пребиваването си тук учите, че положителната енергия – любовта – е много по-ефикасна от омразата и негативността. Казваме ви, че 10% от човечеството е достигнало Възнесението на вашата планета. Размислете относно ефектите при избора на любовта! Помислете какъв би бил светът, ако излъчвате Любов. Той ще настъпи и няма да има никаква степен на разделение!

Аз съм Метатрон и споделям с вас тези Истини. Вие сте Възлюбени... и ние високо ценим всеки от вас.

И така е това...


Превод: Карина Кристоф
Архангел Метатрон чрез Джеймс Тиберон
ВНИМАНИЕ: © Настоящото послание на Архангел Метатрон предадено чрез Джеймс Тиберон е защищено с авторско право. То може да се разпространява единствено под тази му форма и превод като се посочва уебсайта, където е оригинала му.
Източник: www.Earth-Keeper.com


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .