Банер
360089-e1328879401623.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Социологията и нейната нова форма
Написано от Маг Селена   
Сряда, 17 Октомври 2012 12:07
Важно, за да осъзнаете следното е: в нашата дискусия ние осветяваме само самата същност на това, как измененията на Земята ще повлияят на различните области на знанието, на което разчита човечеството. Поради важността на предлагания материал, канала ще организира този материал във вид на книга от нашите послания, и е възможно тази информация да бъде изложена не в този ред, по който ви я предаваме сега. Работата се състои в това, че обема на информацията е твърде голям, за да е възможно да бъде изложен в лаконичен и точен начин. Ще забележите, че от време на време повтаряме една и съща информация, като я излагаме по малко по различен начин. Това се прави преднамерено. Ако узнаете няколко различни гледни точки на една и съща реалност, ще разглеждате слона от различни страни. И в крайна сметка, ще получите пълна представа за естеството на слона.

Влиянието на измененията на Земята на обществото още повече ни безпокоят нас и другите групи, които сега помагат на вашия свят. По късно, когато описваме подробно ролята на различните извънземни и земни групи, ще разберете какво имаме в предвид.

Психологическите проблеми, които са свързани със страха, до голяма степен обуславят това, което се случва във вашите социални структури. Конкретно, страха от промяната ще играе огромна роля в това, как човешките същности ще отреагират на ускорените изменения, които ще протичат на Земята. Вашето общество е устроено така, че възнаграждава индивидите, които играят по правилата и прекрасно се вписват в една хипотетична "черупка" менталност. Ние не считаме за необходимо всяко по-нататъшно обяснение за "черупката", тъй като вие сте добре запознати с ограниченията на системите от вярвания и обичайните патерни, модели на мислене.

Подтискани в голямата си част хората се страхуват да излязат от удобните си черупки (иначе казано рутината си), в която се намират те, и ще чакат до тогава, докато не се разрази неизбежно кризиса. Много хора изглеждат като елена застинал в светлината на автомобилните фарове. Те са парализирани и са в състояние на шок, апатия или отричане. Менталността "всичко както винаги" много бързо отива към своя край. И за тези, които са посветили целия си живот за съхраняването на съществуващото положение на вещите, ще им бъде много трудно да се справят с измененията.

Системата от средствата за масова информация полагат всички усилия да държат масите в неведение така, че да имат контрол над илюзията, като биха могли да продължат тази илюзия. Въпреки това, илюзията се съхранява само до тогава, докато масите вярват, че те могат да контролират, или докато те пребивават в неведение за относително цялата структура на контрол и доминиране. Ето защо т. нар. "тъмни сили", които контролират около 80% от материалните блата на света, зависят от невежото съзнание на масите.

Веднага след като достатъчно хора се събудят и проявят интерес за това, какво се случва в силовата структура на управляващия елит, играта бързо ще се измени. Най-добрият и, извенете, може би единственият начин за преодоляването на илюзорния контрол (където съществуват жертва и оскърбител) - е развиването на съзнанието до такава степен, че когато нелепите прояви на няколко души, които отчаяно се опитват да запазят контрола си над останалата част от населението, повече няма ви действа нито ментално, нито психологически . Вие ще започнете да осъзнавате, че благополучието идва от вътре и няма нищо общо с външното питане и предлагане.

Представети си, че за да се освободите от контрола– правилата и тези сили, които доминират във вашия свят, физически това ще отнеме време. Въпреки това, както вече по рано ви учеше този канал и неговите наставници, може да станате психологически невидими (а с времето и физически невидими) за тези, които искат да причинят зло. Този и други канали, често избрат способа да останат "под екрана на радара" до тогава, докато успешно не се интегрират психологичните проблеми и не се уверят в това, че повече няма да отдават своята си енергия, пряко или косвено, на нещо или някой, който е извън себе си.

С други думи, постепенното, и могъщо и присъствие на Твореца ще се проявява чрез работниците на светлината на Земята, което ще е достатъчно силно за това, за да се изработи автоматичен имунитет към негативността на управляващите елити. Ние не утвърждавеме, че трябва да се игнорира диктата на контролиращите и доминиращите групировки. Важно е да се осъзнае тяхната дейност и състояние на съзнанието, разбирайки лъжливата природа на техните системи от вярвания. Опитвайки се да избегнете да имате работата с тях, това служи само за усилване на илюзиите, тъй като излизането от проблемите– това става посредством тази форма на страх, при която страхът е в ръцете на тези, които вече са попаднали в челюстите на егото.

Тъй като Земята продължава да ускорява своето движение в по-високите честоти, членовете на управляващия елит, които са заинтересувани от власта, контрола и господството, ще им става все по-трудно да поддържат присъствието си във вашия свят. Това е така, защото вибрациите, които са свързани с жажда за власт и егоистичното доминиране, имат много ниска честота, и тази честота все по-вече излиза от фаза с появата на новата честотата на Земята. В следващите няколко години един голям процент от настоящите лидери ще изпитват дисфункция на имунната си система. Някои ще "видят светлината" и ще изменят курса, избирайки пътя на общото изцеление и изкупление на греховете. Други ще полудеят в клиничния смисъл на думата и ще сложат край на живота си чрез самоубийство. Трети пък ще повлекат след себе си надолу и други хора.

Всички сте видели символичния овен– водач отиващ на ръба на скалата. Ние очакваме не много, но все още значителен брой души, които ще изберат този начин да напуснат земния план. Ще се намесят ли те във войната, ще приемат ли инплантирането в тялото си на причиняващи рак импланти, за да "се чувстват в безопасност", ще въведат ли в храната си вредни хранителна добавки, като метода на напускането няма да има значение. Важно е не начина на напускането, а решението да се напусне и мотивацията, която стои зад такова решение. В Творението на Бога няма регрес, но в по-ниските светове, изглежда, че регреса - това е реалността на живота.

Душите, които извършват такива избори, се прераждат в света, който е по-добре приспособен за бързото и ефективно изучаване на уроците. Те няма да се провалят, тъй като неуспеха - това е илюзия, която задържа, забавя пробуждането.

Сега ние ще отделим малко време на отражението на многото начини, които вашето общество се опитва да отрече
 измененията на Земята, които вече се случват и ще се ускоряват през следващите години.

Както вие знаете, системите на средствата за масова информация се контролират от няколко огромни конгломерати, които от своя страна, се контролират от много отрасли на промишленоста, които пропагандрат (поддържат) самите средства за масова информация. Промишлеността, настанявайки се в рекламата, произвежда много продукти и услуги, които са предлагани на обществото (или различни сегменти на обществото). За да увеличат максимално печалбата и за да придобият и съхранят целостта на йерархична си структура, тя, структурата все повече и повече зависи от увеличаването на броя на потребителите на техните продукти и услуги. Затова тя поддържа тези новини, които енергийно изразяват идеята "всичко е както винаги". Освен това, за да накарат хората да купуват все повече и повече неща, компаниите трябва да създават сред потребителите усещането, че икономиката и социалната структура ще продължават да растат и да стават все по-добри и по-добре.

Паникьосаното население или населението, което е подложено на важно изменение има тенденция значително да промени навиците на потреблението и съответно на покупките си. Например, ако вие бихте осъзнали за вредното влияние върху здравето при употребата на говеждото месо и влиянието на околната среда, потреблението на този продукт ще бъде значително намален. Въпреки, че ще се намерят хора, които просто ще свият рамене и ще кажат: "Добре, това убива мен и планетата. На кого му пука? "Тогава месната индустрия ще увеличи финансирането за тези средства за масова информация, които ще игнорират факта, и ще рекламират продукта като безопасен, здравословен и благоприятен за околната среда.

Повечето от ежедневните новини, предавани от средства за масова информация, са в непосредствена близост до рекламните филми, т.е. са посветени на информацията за различните продукти и услуги. Добавете към това и пропагандата на правителството и избирателното разпространение на исторически данни, и вие ще получите едно невежо население с много тясно възприемане на действителността. Тъй като всяка "новина" се одобрява за разпространение, има стотици новини, които се считат, че не си струва да бъдат публикувани в новините. В повечето страни на Земята всяка новина, която критикува правителството или промишлеността е блокирана за публикуване в пресата.


Илюминатите

Илюминатите – тази организация се е появила на Земята преди много хиляди ваши години в този вид, който вие наричате "мистичен орден". В продължение на цялата история на Земята, те често са се появявали в много форми. Най последно през 1700, те са нарекли себе си "Баварски Илюминати". Повечето от най-главните подразделения на тези организации са сред свещениците, които принадлежат към членовете на "Тайните Общества" били те светли или тъмни. В момента има както светли, така и тъмни членове на тези организации. Тези, които принадлежат към светлите използват информацията, за да помогнат за пробуждането на човечеството. Тъмните използват информацията с цел поробване.

За съжаление, мнозинството от душите, принадлежащи към съвременните организации на Илюминатите, принадлежи към тъмната страна. Те са създали една система на икономика и правителства, които заробват човечеството. С други думи, за да се постигне тази цел, те използват различни учреждения на вашия съвеременен свят. Някои от тях са въвлечени в това, което вие наричате правителствени и военни институти. Приблизително от 80 до 90% от душите, въвлечени в тези институти са обладани от тъмни убеждения. Това означава, че те се ползват от закони и принципи, които са противоположни на Божествените закони.


Работната етика

Друг важен аспект на държането на масите в неведение е свързано с работната етика. Въпреки, че е много важно да се развиват творчески навици и способности, количеството време, необходимо за изпълнение на ежедневната работа, което е необходимо за поддържане на безопасността и здрава физическата форма, и в близко време няма да се изисква такова количество часове, които са необходими за работата на обикновения човек. Работната етика диктува следното: за да се считате за продуктивен член на обществото, вие сте длъжни да прекарвате повече работни часове, тъй като малко заетия „бобър“, следвайки разпореждането на началника, произвежда колкото е възможно повече стоки и услуги за потребителите, и осигуряване на колкото е възможно по-голяма печалба на работодателя. В САЩ има дори щат (Юта), чийто символ е бобъра.

Работната етика в съчетание с менталността на потребителя (който се нуждае от все повече и повече неща, и който никога не е удовлетворен) довежда до това, че по-голямата част от населението прекарва целия си живот, в заработването и харченето на пари. През цялата седмица, хората работят усилено, за да си изкарват "насъщния хляб", а в почивните дни отиват в търговските центрове, за да похарчат спечелените пари за дрехи, електроника и други скучни устройства за развлечение.

В паузата между въртележката на заработването и харченето на пари, някои души всяка седмица ходят на църковна служба, където тях ги подхранват със системи от вярвания, за да бъдат държани в страх от гневния и отмъстителен Бог.

Чудно ли е, че огромното мнозинство от душите на Земята малко или съвсем нищо не знаят за бъдещите изменения на планетата? Някои са чували за календара на маите и знаят за пророчеството на 2012 година. Но колко хора наистина разбират какво се случва? И колко хора искат да знаят?


Социологически решения

Съществуват два начина кардинално да се промени обществото:

(1) Започване широка програма на настоящото образование. В училищата трябва да се учи това, какво трябва да бъде човешкото същество. Хората трябва да се научат да мислят сами (критично мислене). Да организират обществото, по такъв начин, за да се ценят учителите и им се плати според приноса им, който те влагат към обществото. Каналът веднъж е забелязал, че един боксьор от тежка категория, ЗАГУБВАЙКИ в борбата за първенството, в рамките на няколко минути прави повече пари, отколкото един учител за цял живот. Необходимо е да се преразгледат приоритетите и да се направи престижно образованието и отворения ум.

(2) Създаване на ситуация, в която хората ще са принудени да се променят (така например, както се изменя Земята), извеждайки ги от стопора, стъпалото, което стимулира потреблението. Ако рафтовете на магазините са празни поради това, че реколтата е отишла под водата, или банките не разполагат с пари, целият фарс стига до бърз край. Без съмнение, това не е много убедителен начин да се събуди населението, но този начин може да бъде ефективен и най-вероятният сценарий в настоящия момент.

Социалната структура на света по време на измененията на Земята, разбира се, ще бъде подложена на важно преобразуване. Много отрасли на промишлеността ще изчезнат, особено тези, които зависят от поддържането на илюзията за власт и контрол. Юридическите фирми, застрахователните компании, компании за кредитиране, банки и други организации ще натрупват карма в резултат на непропорционалното количество енергия, която е вземана и отдавана в замяна.

Заедно с другите, зависещи от страха и контрола за да се поддържат, тези компании ще се променят значително, ако не ще изчезнат. С няколко изключения, те зависят от нещастията на другите, или действат като посредници при разрешаване на разногласията между егото и душите, които се борят за надмощие и контрол един над друг. Банковата система сама по себе си не е нито добра, нито лоша, ако служи само за това, за да направи търговията със стоки или услуги по-ефективна. Въпреки това, както повечето хора знаят, централните банки принадлежат на същности, чиито най-горещо желание – е да останат на върха на властта за сметка на работническата класа. Паричната система на повечето от най-развитите държави на Земята е основана на това, което обикновено се нарича "твърда валута", или валутата, която е основана на вярата на хората в правителството и банковата система. Това води към икономическия раздел на нашето послание.


Откъс от: "Послания на Основателите.
Изменението на Земята и 2012." 
Автор: Сал Ракели


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .