Банер
българска-носия.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Невролингвистично програмиране - (НЛП) II
Написано от Деяна Христова   
Събота, 06 Октомври 2007 00:00
Втора част

И така, първият етап е определянето на целта, известен под термина "SMART" (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely):

 • Точност

 • Съизмеримост

 • Достижимост

 • Реалистичност

 • Своевременност

Съществуват 6 основни принципа, които следва да се спазват при определянето на целта:

1. Формулирайте своята цел в положителни термини.

Много хора говорят не за това, което искат, а за това, което не искат. Не повтаряйте тяхната грешка, изяснете си какво в действителност желаете. Отрицателното формулиране на целта няма да доведе дотърсениярезултат. То е само загуба на време и енергия, защото ви отдалечава от същността. "Това, което предивсичкозанимава вашите мисли (съзнателно или несъзнателно), обикновено се отразява във вашето поведение иставаявно."

Определете това, което в действителност желаете.

Да се научите да мислите положително съвсем не е лесна задача. Но резултатите, които ще постигнетесиструват усилията. Така ще насочите мозъка си в правилната посока, към осъществяването на вашите желания.

И така, формулирайте желана от вас цел в полжителни термини и четете нататък.

Въпроси за оценка на целта:

 • Какво желая?

 • Какво искам да променя точно сега?

 • Какви резултати искам да постигна?

 • Какво искам да постигна?

 • Какво искам да променя?

 • Какво бих правил/а иначе?

 • Представям ли си резултата? Мога ли да го видя в ума си?

 • Какъв именно резултат си представям?

 • Какво ми се иска да направя?

2. Съотнесете своята цел с контекста.

Задайте си въпроса кога, къде и с кого желаете да се сдобиете с набелязания резултат? За изборанаподходяща цел не е достатъчно тя да бъде записана на хартия. Вашата цел образува цялостнавътрешнареалност, мултисензорен (въвличащ всички сетива) план на това, което възнамерявате да създадете.

"Това, което виждате, чувате и чувствате във въображението си, дава представа за реалните събитиявбъдещето."

Ако не можете да си представите обстоятелствата точно, задавайте си въпроси: какво? къде? кога? с кого? Мислено проигравайте сцената, когато отговаряте. Набелязаните резултати стават конкретни исъдържателникогато са съотнесени към контекста на реалния живот и можете да видите как точно ще се впишатв него.

Въпроси за оценка на целта:

Задайте си описаните по- долу въпроси, които ще пренесат набелязания резултат в контекста нареалнияживот и ще ви помогнат да си го изясните. Ще разберете доколко вдействителност желате този резултати далитой не влиза в противоречие с други ваши стремежи.

 • Към какво ще доведат тези промени?

 • В какви обстоятелства ще се възползвам от получения резултат?

 • Кога е най- добре да се случи това?

 • Къде е най- добре да се случи?

 • Искам ли го във всякакви взаимоотношения? Във всякакви обстоятелства? С кого искам да бъдакогатотова се случи?

 • В какви обстоятелства набелязания резултат няма да ми донесе полза?

 • Има ли други обстоятелства, в които набелязаният резултат може да се окаже полезен?

 • Искам ли той да се проявява винаги и във всички сфери на моя живот?

 • Колко дълго искам да се възползвам от получения резултат?

 • Кога в мен може да възникне желание да се възползвам от резултата?

 • В какви обстоятелства това ще стане неуместно?

 • В какви обстоятелства постигнатият резултат ще ми донесе полза?

3. Изразявайте своята цел ясно, в сензорни категории.

Какво именно ще видите, чуете и почувствате, когато се сдобиете с набелязания резултат? Опитайте седаси представите как това ще ви донесе дълго удоволствие. Какви усещания биха ви се понравили най- много? Пренесете се в бъдещето, така че предварително да извлечете удоволствие от замисленото. Така например, акоцелта ви е да си купите нова дреха, то си представете какъв ще бъде нейния цвят, каква ще е материята, какщесе чувствате, движите с нея.....Визуализацията е важна... ако не можете да си представите това коетожелаете, шансовете ви да го постигнете се намаляват с 60%. Ако имате проблеми с визуализацията, посететечастта заПрограмиране на ума, където описвам подробно как бихте могли да се научите.

Въпроси за оценка на целта:

Сега ви предстои самостоятелно да формулирате тези въпроси, които стимулират вашето въображение. Отговорите не бива да се изразяват само с думи, но и да включват мислени картини, звуци, чувства...

 • Какво ще видя, чуя и почувствам, когато постигна целта си?

 • Как ще разбера, че сам я постигнал/а?

 • Кое ще ми подскаже за това?

 • .............................

4. Изберете такава цел, която можете да постигнете със свои собствени сили.

Не се занимавайте с целите на другите хора. Те са си техни. Да достигнете целите си означавададостигнете вашите цели, а не тези на другите. Всяка цел, която искате да постигнете, третирайте катосвоялична, независмо от това, за кого ще донесе полза. Не значи да се откажете от помощта на другите, нодаприемате чужди цели е неправилно. Така например, ако работите в група, то срока за завършване на проектанее във вашата власт.

"Управлявайте това, което може да бъде управлявано и не се тревожете за останалото."

Изберете си цел, която е във вашия контрол.

Въпроси за оценка на целта:

 • Какво ще направя за постигането на тази цел?

 • Удавало ли ми се е преди самостоятелно да се сдобия с нещо подобно?

 • Има ли прилика между този случай и случая от миналото?

 • Може ли нещо да ми попречи да постигна целта си?

 • Мога ли сам/а да осъществя всичките необходими изменения?

 • Какво означава за мен този резултат?

 • Какво ще ми донесат тези промени?

 • Какви изменения ще настъпят след тях?

 • Как ще постигна своята цел?

 • Какви възможности трябва да предвидя, за да достигна тази цел?

 • Нужна ли ми е чужда помощ?

 • Само от мене ли зависи постигането на резултата или зависи от още някой?

 • Какво мога да направя?

 • В каква степен управлявам постигането на резултата?

 • Какво мога да направя точно сега?

5. Трезво оценявайте последствията от реализирането на вашата цел.

Какво ще се случи, когато постигнете своята цел? Няма ли да изгубите нещо, което притежавате сегаиискате да запазите? Длъжни сте да обмислите вашата цел в широк мащаб, включително и нейното влияниевърхухората, на които държите. Например, успехът в кариерата може да влоши семейните отношения, порадитова, ченяма да разполагате с достатъчно време за тях. Трезво обмислете това, което можете да загубите, предидапристъпите към реализирането на дадена цел.

Постигането на резултата означава преход от едно състояние към друго. Дайта си ясна представа завсичкоположително, с което разполагате сега. Каква част от него искате да запазите на всяка цена и каквоможете дапожертвате. Какви ще бъдат новите продобивки, когато постигнете желанието си? Какво ще загубите? А каквоще спечелите?

Въпроси за оценка на целта:

 • Действително ли го искам?

 • Как ще се измени моят живот след постигането на целта?

 • Как този резултат би се вписал в настоящия ми живот?

 • Какво влияние ще окаже той?

 • Ще бъде ли този резултат уместен във всякакви обстоятелства?

 • Какво ще се случи след това?

 • Какви преимущества ше получа?

 • Какво би станало невъзможно, ако постигна целта си?

 • В кои сфери от моя живот това би помогнало и в кои би попречило?

 • Защо искам този резултат?

 • Защо той е важен за мен?

6. Избирайте си такива цели, които заслужават да бъдат постигнати.

Избраната от вас цел трябва да си струва усилията и вложеното за нейното постигане време, независимооттова, дали тя представлява интерес за другите хора или не. Важно е да е значима за вас.

Въпроси за оценка на целта:

 • Резултатът струва ли си усилията, необходими за неговото постигане?

 • Как ще се измени моят живот?

 • Какво ще стане после?

 • Защо го искам?

Задавайки си посочените по- горе въпроси и отговаряйки искрено и задълбочено на тях, вие щенаправитепървата стъпка към формулирането на една реална, достижима и способна да мобилизиравътрешните ви силицел......Това обаче е само началото. Аз ще спра до тук.

Всичко, което описах току що не са мои приказки. Това е малка част от една от най-прекрасните книги, издавани на тема НЛП:

Гари Одлер и Берил Хезер

"НЛП- Пълно практическо ръководство"

ISBN 5-220-00339-9
Няколко думи за край...

НЛП е просто още един начин, една възможност за вашето усъвършенстване. Това не е единствения път, нито най- правилният. Вие имате хиляди възможности, между които можете да избирате. НЛП е само една от тях. Не всичко, което е добро за околните е добро и за вас. Вие и само вие можете да прецените това. Но е важнодазнаете от какво се отказвате и какво приемате, нужно е да сте информирани и запознати с различнитегледниточки и човешки опит.

НЛП е практическа наука. Тя е специфична психология, изградена върху множество простипостъпковисредства със силно влияние върху мисловните модели, води до промяна в гледната точка и скъсявапътя отпоставянето на целта до нейната реализация. Струва си да бъде проучена и изпробвана. Може и да нестесъгласни с всичко, но опредлено ще останете доволни и ще знаете повече тайни за себе си.......а и захората около вас .Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .