Банер
2ba83ae1aa764a9c011adf488e233660.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

МОНАДАТА - НАШАТА БОЖЕСТВЕНА СЪЩНОСТ
Написано от Маг Селена   
Сряда, 21 Февруари 2007 00:00
Всеки път, когато настъпва времето да се въплъти в друго човешко тяло, монадата слиза в света на низшите материалности и се облича във физическо тяло, за да продължи своята еволюция.

Много ясновидци могат да разпознаят зараждащата се болест, още когато нейната форма е съвсем невидима в аурата на човека. Маг Селена е една от тях и е сред най популярните хора със свръхсензорни способности не само у нас!

С бавни стъпки се приближавам към дълбоката същност на кармичното изцеление. За тази цел обаче читателят трябва да е запознат по-основно с фините и духовни тела на човека. Затова продължавам да обяснявам за техният строеж, докато стигнем до същността на метода за кармичното изцеление.

Преди известно време споменах много накратко какво представлява монадата на човека – това е комплекс от каузалното тяло + будичното тяло + атмичното тяло, което след смъртта не се разпада на съставните си елементи, а преминава в следващото въплъщение. Всеки път, когато настъпва времето да се въплъти в друго човешко тяло, монадата слиза в света на низшите материалности и се облича във физическо тяло, за да продължи своята еволюция и да придобие опит чрез усвояване на низшата материя.

Точното тук искам да обясня малко по-сложното конфигуративно устройство на самата монада, за да може човек да придобие една по-пълна представа за нея. В духовния си аспект човекът е триединен, аналогично на библейското деление на Бог, Отец и Син. Но доколкото изхождаме от позицията на индивидуалността, наименованията на триединството са монада, душа и личност.
И именно от тази основна позиция ще разясня взаимодействието на горните три компонента.

Структурата на монадичното семейство присъства в контекста на сакралната геометрия, свързана с прогресията на духовните същности. Метафизичното наименование на монадата е:”Аз съм присъствието”, т.е. “Аз съм духът”. Нека си представим буен огън. Огънят е висшата субстанция на Бога. А искрите на огъня са монадата, т.е. частиците от божествената същност или другояче казано, това е личния Бог на човека. Монадите са безбройни като искрите на огъня.
Всяка една от тях излъчва по дванадесет души.

Човекът се ражда на Земята, за да получи своя опит в битийността на плътно материалния свят. И благодарение на ентропията в процеса впоследствие да се върне към първоизточника си под формата на обогатена и духовно пречистена субстанция, готова за нов по-пълноценен прогрес в другите зони на битието като първичност. Преди всичко това е функцията на монадичната същност. Вече споменах, че монадата създава по дванадесет души, а всяка от тях на свой ред излъчва по дванадесет личности.

менно това са смисълът и структурата на геометричната сакралност. Всяка душа, създавайки свое “душевно семейство”, обогатява и допълва монадата. Дванадесетте души, които са компонента на първичната душа, могат да бъдат въплътени чрез личностите си както на Земята, така и на други планети и измерения в безкрайността на Вселената. Някои от тях не са въплътени на физическо ниво, а пребивават само в най-тънките планове на битието.

И тук е мястото да добавя, че “контактьорите” преди всичко получават информацията си именно от паралелно съществуващите души, като в повечето случаи погрешно определят произхода и местоположението им в различните планове, като ги апликират с “духовете на мъртвите“ или пък с “извънземни“!!!

Душата е посредник между въплътената личност в материалния план на Земята и монадата или личния Бог. И така - когато душата вече е въплътена във физическото тяло на човека, т.е. на личността, то тогава около него започва да се оформя аурата. Тя е в пълна наличност около човешкото тяло едва когато човекът е навършил три години, а е напълно оформена, когато той вече е на 27 години.

Аурата - това е комплекс от финоматериални тела или от тяхното “светене”, което може да се види от човек, който има свръхчувствително зрение, придобито след съответно посвещение и чист начин на живот. Аурата на здравия човек представлява яйцевидна форма, в състава на която са етерното, астралното, менталното и други тела, вградени едно в друго на принципа на матрьошките.

Етерното тяло прониква във физическото, астралното прониква във етерното и физическото, а менталното тяло, като се разширява все повече извън границите на астралното тяло, прониква в първите три тела. Всички пробиви в съгласуваната работа на седемте тела или травмиращите психиката и ума външни въздействия на тънките планове се проявяват като деформации в ауричното яйце.

ака например при урочасването и черната магия се проявяват като дупка в аурата. Енергийният паразитизъм или вампиризъм представлява превключване към аурата чрез финоматериални “смукала” или “пипала”, с които вампирът изсмуква от жертвата си жизнената й сила или друг вид фина енергия. Негативните емоции като страх, злоба, завист имат цветова характеристика, която предава на аурата (в нейните отделни слоеве или участъци) определени цветове.

При слабо развитие на някое от телата неговите относителни размери ще бъдат малки, а цветовете замъглени. Например при влошено физическо здраве етерното тяло едва-едва излиза от границите на ф изическото. Ако дебелината на слоя на етерното тяло е 15-20 см, това е добър признак, но ако е под 5 см, положението е застрашително относно здравословното състояние на човека.

Слабо развитите в умствено отношение хора имат мъгляво, едва забелижимо ментално тяло, за сметка на което имат прекрасно развито етерно. Доминирането на животински инстинкти при хората обикновено е свързано с практически неразвито каузално тяло, както и още по-висшите тела. И обратно, духовно издигнатите хора имат многоцветна аура, в която доминират бели, сини и виолетови оттенъци, като на фините планове те изглеждат изумително.

Съществува важно езотерично правило: всички изменения във физическото тяло предшестват определени изменения във фините тела. Много ясновидци могат да разпознаят зараждащата се болест, още когато нейната форма е съвсем невидима в аурата на човека. Второто правило е следното: колкото по- фина е енергийната субстанция, съставяща едно или друго тяло, толкова по-мощна е нейната сила.

Например енергията на менталния план е много по-силна от астралната или етерната. Ако първите две правила се отнасят не само за свойствата на телесните слоеве на човека, но се отнасят и за макрокосмическите обекти, то следващото правило се отнася най-вече за самия човек. По отношение на физическото тяло всяко финоматериално тяло се оказва бариера или защита от възможни негативни въздействия на следващото. Т.е. етерното тяло защитава физическото като предпазна енергийна мрежа от възможни неблагоприятни въздействия на астралното. Астралното тяло на свой ред предпазва етерното и физическото от най-различни вредни въздействия от страна на менталното тяло.

Разбира се, тази дадена закономерност не се отнася за будическото и атмическо тяло, доколкото тяхното съдържание е изключително и тях не ги засяга никакво отрицателно въздействие. Всички уродливи психични проявления и извращения на ума са качества, които могат да се проявят само в низшите тела, но не и във висшите.Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .