Банер
Image_4813049_407.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Феноменът Царичина 5
Написано от Ивайло Иванов-IYI   
Вторник, 16 Октомври 2007 00:00
Продължение на интересната тема
В "Царичина,част 1" имаше откъс от книгата на полковник Цветко Кънев.Нека си припомним един епизод.
стр.62
"...Участък “У” беше завършен и последва нова промяна на посоката–този път север-северозапад.Та този ден майор Балев и капитан Янков слязоха да заредят и подготвят поредния взрив.Майорът,като по-старши,пълноправен член на екипа (капитанът все още не беше в редиците на работния екип) и комендант на обекта се движи напред.Минава участък “У” и е до мястото на взривяване.Капитанът,обаче,не може да премине по-напред от прага между участък “Х” и участък “У”.Той прави 3 опита да премине и трите пъти неуспешно-3 пъти пада назад.
"- Имах чувството–сподели с мен той по-късно,че се удрям в невидима стена.Така
беше първия път.Така беше и втория път.След третото падане затворих очи и о-о-о,Боже!Пред мен стояха египетските пирамиди.Ако искаш вярвай,ако искаш недей.До днес аз не вярвах на нито една мълва за вашата работа..."

Дължа да поясня,че капитанът,а и другите,които ни помагаха,не знаеха нищо за
характера на нашата работа.Те не знаеха нито за информацията,която получавахме,нито за ежедневните контакти...
...Така или иначе,този случай ни стресна и ни накара сериозно да се замислим.Естествено ние не можехме да си отговорим на какво се дължи това “произшествие”.Помогнаха ни Те (кои ли,пък,са тези "Те"???!!!-IYI) .Имахме предупреждение,че в обекта не бива да влизат хора,които не са членове на екипа и няма разрешение за тях да влизат в тунела.По един или друг повод от наша страна това изискване се нарушаваше.До този момент нищо не се бе случило,но този ден (19.03) предупреждението беше сериозно.По-късно ни беше казано,че на всички от нас са били снети биологическите характеристики,въведени са в техните информационни банки и никой не може да премине през тъй наречения “енергиен стопер” или “стоперов пуск” без тяхно разрешение.Оттогава стана проблем влизането и на полковник Първанов,тъй като в дните, в които работехме на този участък,той отсъстваше.Нашето застъпничество за него не помогна,докато не беше снета и неговата “биоенергетична характеристика”.Това стана след завръщането му на обекта.
Важен “психологически удар” ли беше случаят с капитан Янков?Може би да,може би не.На този ден обаче (числото 19.03.) ние разбрахме,че не сме сами.Осезателно почувствахме,че някой ни води,някой ни направлява.И този някой не се шегува.Не съвсем точно такива,но аналогични случаи съпътстват експедициите,изследващи египетските пирамиди.Така или иначе,това събитие бе много поучително за нас.Доста по-късно,когато,изтощени психически и физически,поставяхме въпроса за увеличаване на състава на екипа,ни беше казано,че само ние ще направим откритието и никой друг.Всеки,който се опита да влезе в обекта без разрешение или с някаква нечиста помисъл,няма да излезе жив оттам (логично е да се пpедположи,че същият "Закон" важи и при археологическите разкопки,например...-IYI) .По тази причина винаги искахме разрешение за влизането на “външни” хора.Особено важно бе това за нас тогава,когато привличахме малки групи войничета да ни помагат за изхвърлянето на натрупаната изкопна маса.За тях в тези дни ни беше определено време за влизане сутрин от 9,30 до 13,30 часа и след обяд от 14 до 17,30 часа.Стриктно спазвахме тези часове,защото не можехме да си позволим какъвто и да било инцидент.Та те са наши деца макар и в армейския строй.Тази наша дисциплинираност ни препази от неприятни случаи, като този с капитан Янков..."

А ето откъс от "ОТ КОГО СМЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ?" на Ернст Мулдашев

Стр.188
"....-
- Какво разбирате под пещерни храмове?Пещери под будистките храмове или подземни храмове?–попитах аз.
- Подземни–отвърна Бонпо-лама.
- Какво представляват?
- ...
- Това ли е Шамбала?
- ...
- Кои са особените хора,осведомени за пещерните храмове и пещерите,където
пребивават хора в сомати?
- Не винаги са религиозни служители...
- Те ли пазят тайните за месторазположението на пещерите и пещерните храмове?
- Те периодично влизат там!
- Защо?
- Пазят ги...
- Монаси в пагоди ли са?
-
Може би ...някои от тях.Пагодите обикновенно се строят като паметници на лами или на
други изтъкнати хора
– каза Бонпо-лама.

- Може ли да се запознаем с тези Особени хора?
-
Може,но е безполезно.Всички те ще Ви отговорят по един и същи начин: “Няма да кажа
това дори и на Бог!”

- Някой опитвал ли се е да подкупи тези хора?
- Сигурно са опитвали.
- И какво?
- Безуспешно!Сънародниците ни и преди всичко Особените хора смятат,че земният живот да не говорим за парите,е нищо в сравнение с Неговото величие!Те периодично Го виждат!Подвластни са Му!Те са негови слуги!За особените хора е светотатство да вземат пари!Това са несравними неща–парите и ...Той!
- Разбирам,разбирам Ви–промълвих развълнуван–американецът и европеецът смятат,че с пари може да се купи всичко.Това е абсолютно всичко.Но това е абсолютно нищо в сравнение с вечността и Генофонда на човечеството!Светотатство е дори да предложиш пари!
- Да,така е–кимна Бонпо-лама - Особените хора добре го разбират.Какво е животът на земята?Един миг!...Нима може за пари?...Това е голям грях!
- Кажете уважаеми Бонпо-лама,дали сред Особените хора ще се намери човек,който да наруши клетвата си?Какво ще стане,ако той допусне някого в пещерата?
- Ще стане убиец
- Убиец?На кого?
-
Този,на когото покажат входа и той влезе вътре,го очаква смърт!А онзи,който му е
посочил входа,го е изпратил на явна смърт!

- Разбирам,действието на необикновените сили...Само Той може да разреши достъп.
- Имайте предвид и запомнете – каза Бонпо-лама, наблюдавайки ме право в очите –
Особените хора са само Негови слуги.Всичко решава Той.Той дава достъпа!
- А може ли да се влезе в контакт с него?
- ...
- И все пак-сякаш излязъл от някакво вцепенение,попитах аз, -историята е пълна със
случайности.Сигурно има случаи,когато по една или друга причина “достъпът” не е действал.Няма как да не е имало случайности!Имало ли е такива случайности?
- Имало е и то не една.
- Разкажете...
- На тази тема съществуват много легенди – започна Бонпо-лама. – Например следната:
През XI век в Индия настъпила голяма суша.Владетелят на Индия решил да отиде в свещената пещера,където се намирал Великият древен човек и помолил за помощ.В пещерата го очаквали ред опасности: змии–мистични и реални,било трудно да се диша,върху тялото и разума му оказвали въздействие някакви странни сили...Тогава владетелят на Индия изпаднал в състояние на медитация и получил възможност да общува с духа на Великия древен човек.Когато Онзи разбрал,че владетелят има само добри намерения и иска помощ заради хората,му разрешил достъп.Пещерата била много голяма и се състояла от 12 помещения...
"

А ето откъс от "ТРАГИЧНОТО ПОСЛАНИЕ НА ДРЕВНИТЕ". Пак от Ернст Мудашев
Стр.72
"Стана ясно,че пещерата Вашист Гуфа има 3 входа и дължината й е над 22 км. Казват,че била с много разклонения и от този лабиринт никой не може да се измъкне.Обвеяна е с ореола на загадъчността.Преданията гласят,че в нея и досега има древни хора в законсервирано състояние и че достъпът до тях е възможен само за избрани йоги.Както твърдят йогите,охраняват ги т.нар. асури (хм,гледай ти!!!-IYI) .

Един от входовете се нарича “яма на страха”,тъй като хора и животни,приближили до това пропадане в Земята,изпитват необяснимо чувство на страх (съвременната техника вече може да "организира" страх по поръчка-IYI).Другият вход е бил зазидан преди много години,за да не може никой да влиза,тъй като попадналите в пещерата загивали.
....
При зидания вход към пещерата горяха 2 свещи.Направих няколко снимки със светкавица,а от по-близко разстояние–и без светкавица.Излязох на повърхността и взех участие според силите си в подготовката на апаратурата за изучаване аурата на човек в пещера,после се отдръпнах и погледнах в цифровата камера.Първата снимка ясно показваше зазидания вход към пещерата,а втората, направената без светкавица,бе цялата разчертана от светлинните линии, излизащи от двете свещи.
- Какво пък е това?–учудих се аз.
Тези светлинни лъчи не можеха да се нарекат несистемни.Явно се стремяха към образуването на триъгълни форми,приличащи на пирамиди...
“Значи фините енергии при входа на пещерата се стремят към формиране на пространствени пирамидални конструкции,покрай които се разпространяват лъчите от светлината на свещта – Излиза,че съм преминал през тези прозрачни пирамидални образувания.Затова не се чувствах добре там!Може би точно с пирамидалното изкривяване на пространството се характеризират психоенергийните бариери на сомати-пещерите? (моето предположение е,че пирамидата е преобразувател на излъчване.А честотният диапазон може да се регулира -IYI) .
...Изследването на аурата с "апарата на Коротков",създаден на принципа на т.нар. "ефект Кирлиан",показа,че при зазидания вход на пещерата човек буквално се разрушава.Особено силно пострада аурата на Олга Ишмитова: от светещата в синкави тонове аура при нея останаха само 2-3 късчета.Олга се почувства зле и започна да губи съзнание.Бързичко я измъкнахме навън,отнесохме я на брега на Ганг,cложихме я на пясъка,измерихме й кръвното налягане и пулса,дадохме й да помирише амоняк.
- Какво ми се случи?–попита тя.
- Припадък,Оля.
- Защо?
- Пещерата ти отне енергията.
- Олга постепенно дойде на себе си и седна на пясъка.
- Ех,че слабост–въздъхна тя.
- Аз също изпитвам слабост–каза Валя Яковлева.
- И аз не съм добре–добавих. – Имам впечатлението,че пещерата действа като вампир и изсмуква човешката енергия.

Психоенергийната бариера на тази сомати-пещера бе по-коварна от сомати-пещерата,изследвана от нас през 1996 г.Там на преден план се проявяваха усещанията за страх и негодувание,заедно с главоболие и слабост,а тук ставаше постепенно лишаване на организма “от тук”. Пещерата отнемаше енергията на човека.Ненапразно входът й е бил зазидан.Може би наистина хората,влизали в нея,постепенно са губели сили и са загивали.


- Да не би пещерата да е жива,че да отнема енергията? – промълви Олга...
- Не знам.Може би я отнемат точно тези асури (интересно предположение-IYI) ,за чието присъствие ни предупреждаваше монахът Арун–отговорих аз и отново си спомних израза на Елена Блаватская за защитата на сомати-пещерите: невидими за всички и “защитени от достъп до тях от цели Войнства на духове...”
Какво са,обаче,духовете? Може би са особена безтелесна форма на живот? Не знам...
- Между другото–каза Олга–когато губех съзнание или може би вече го бях изгубила,ПРЕД ОЧИТЕ МИ ИМАШЕ НЯКАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ ИЛИ ПИРАМИДИ.
- Какво?Повтори!
- ПРИВИЖДАХА МИ СЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ ИЛИ ПИРАМИДИ... "
Сега да си спомним част от доклада на генерал Минчев от "Царичина, част 4"
" Матова светлина обливаше отвсякъде. В дъното имаше няколко стъклени ковчези.Ковчези като ковчези.Приближиха и изтръпнаха.Изтръпналите останаха като вцепенени.Никой не може да каже колко дълго са останали така.Час,два или вечност.Никой не знаеше,когато излезе оттук,дали ще намери живи ония,които е оставил.Не знаеха дали отвън не са минали стотици години или времето е спряло.Никой нищо не знаеше.В дъното на камерата имаше 7 стъклени ковчега.Херметически затворени.Край тях–“уреди”,които излъчваха светлина и други,които предаваха енергия.Стояха настрана и наблюдаваха.Някой проектираше мислите си. Предаваше им директна информация: “Тези ковчези са на хора,живели много преди вас.Това са законсервирани индивиди,представители от всяка загинала цивилизация. Извършено е от Висшия разум.” Телата на присъстващите трепереха не от студ,а от мислите: “Всеки от тях е двуполов индивид.Представител на определена кръвна група.Всеки от тях може сам да размножава себе си.Всички са еднакви,но са различни.Тези седем човека са един човек.Запомнете: нищо не сте видели,нищо няма да видите.Искаме и още нещо да ви кажем... ” В този момент матовата светлина угасна.Страхът премина в ужас,ужасът–в мисъл за избавление.Една мисъл ги поведе обратно..."
Благодаря на Hakama за положения труд да потърси откъсите от Мулдашев.А сега продължавам с нещата на друг форумец-Mirotvorec

Малко информация ми попадна тези дни по темата, която за съжаление,май ще последва една друга тема,ако се продължава с мнения извън нея.
Архивите по разкопаване на Царичина се пазят!Нищо не е унищожено и са в Търновския военен архив-засекретени.
Инициативата за започване на разкопките идва от американска страна (хм?!?-IYI) . Руснаците естествено научават за това и отговорът им е много кратък-без нас няма да почвате.Като капак на всички ООН изпраща комисия от няколко човека да наблюдава какво се прави...
Става ясно,че разкопки на същото това място са правени няколко пъти,като за най-старите се знае,че са още по римско време (за съжаление не можаха да се сетят за името на императора). Със сигурност лично Хитлер е идвал,за да види докъде са стигнали нещата по негово време.Останах с впечатление от разказа,че всъщност тунелът,който са изкопали е бил известен като трасе от предишните разкопки-наклон,чупки,градуси и дължини.Излиза,че Логинова е послужила само за прах в очите на такива като нас,че уж извънземни са казвали къде и колко да се копае (хм-IYI) .
Имало е няколко енергийни врати,на които американците с техните апаратури са намерили цаката да ги неутрализират и така са стигнали до последната,която е последната преграда преди заветното помещение.Стигнали са до него и не е верно,че са оставали още няколко метра,както по ТВ го казаха.Деляла ги е само тази последна енергийна стена,която е била напълно прозрачна.Опитали са всякакви начини да я пробият и разрушат,но без успех.Попитах защо не са заобиколили от едната или другата страна и да пробият нова дупка във въпросното помещение.Американците били твърдо против,според тях ако се наруши целостта на помещението,това би довело до катаклизъм от много голям мащаб (!!!-IYI) .
Помещението...Било ясно,че е създадено,а не е природно образувание,полуобло,без прави ъгли.Единственото нещо в него била невисока ... маса да го кажем,като че ли каменна и върху нея имало "нещо".Нещо безформено,нещо,което не можеш да определиш като тяло на разумно същество... една топка желе като я пуснеш и се разпльоква на масата-нещо такова е представлявало "нещото". През цялото време е излъчвало светлина - електриково-синя и все едно е дишало,на равни интервали се е повдигало и спадало.Решението да се прекрати операцията е взета от комисията към ООН.
Говореше се за 2 или 3 самоубийства на военни след това...Всичките няколко офицерa,които са се докосвали до последната енергийна преграда са ... починали.След направените аутопсии (изключително прецизно направени) се установява,че причина за смъртта им ... няма.
!!!НЛO!!! Забравих да спомена за НЛО-то ... Дисковиден летящ обект,земно производство,американско.Казали са,че трябвало нещо да вземат,когато всичко почти приключвало,но какво-нашите така и не разбрали.Това обяснява защо след това никой даже и плах опит не е направил да изследва района на кацането му-знаели са кой каца.
RedGuy (друг форумец-IYI)
Честно казано и аз си мился,че там е имало нещо,а извънземните са го взели,като са изиграли нашите военни.Честно казано съм заподозрял сиваците (ниските сиви с големи чрни очи,малки носове,никакви зъби...Известни като Grey's .С тях е работила Германия на Хитлер,апосле и други,особено САЩ. -IYI) .От някои източници знаем,че сивите лъжат и дърдорят врели-некипели когато могат.
В нашия случай има доказателства,че наистина корабът е дошъл и онези са взели нещо със себе си.Има очевидци-военни и селяните,както и следи по земята на следващия ден.Също така е имало и отпечатъци на ръка (вероятно в ръкавица-IYI) ,загребала малко пръст от стените на коридора.Факт е и че е имало разни защити.Единият от офицерите разказва,как на два пъти го отблъсква някаква енергия.Освен това и Ванга потвърждава за съществуването на съществото.Доколкото си спомням и самата общност на екстрасенсите в България потвърди наличието на НЕЩО,но поради техни си съображения не обясниха повече.И последно-факт е и че са намерили неща,за които "обективните" репортери на БТВ благоразумно премълчаха. Сталийски
Цитат
"Донесоха ми в кабинета един къс от гранит с разни йероглифи на него."
(цитат от 2-ри пост)
Сега!Нашите са изиграни.На два пъти ходят при Ванга.Първия път Ванга им казва,че са на 100 м от камерата с извънземното, на втория им казва,че те са се приближили с 2 см.Това става при положение,че нашите непрекъснато следват указанията на извънземните.Значи или умишлено те са били тласкани да работят в друга посока или нашите не са следвали инструкциите им както трябва,но не ми се вярва военни да не знаят и да не могат да разберат ясни и прости инструкции.И така,следвайки инструкциите на извънземните,нашите не се приближават съществено към камерата,а по-скоро към тяхната смърт,когато геолозите разбират,че нашите са вървели към някаква подземна река и са щели да се удавят.

Другият момент на шантаж са йероглифите,които Логинова изписва,за които експертите казват,че не струват,защото при тях няма повтарящи се символи.Говорим си за няколко хиляди символа,измежду които няма нищо общо-всички са различни.Освен това се опитват да се представят и за някакви Българи,с което да ни спечелят доверието и да могат да ни баламостват още.Божидар Димитров отива на сесия с тях при Логинова,но онези бързо-бързо спират да предават,когато ги пита защо,ако наистина са родствени на българите,чак сега идват "да помагат".Просто той се е усъмнил в това изказване...
Затова,каквото и да е било това нещо-то си е било ценно и вероятно може и да е имало и други ценни неща там около него.Най-малкото ако има йероглифи в камерата.
=
Специално за Ашаман, който казва
...
Момента с летящата чиния беше почти абсурден.Не знам как си представяме да кацне на отсрещният хълм и военните да не проверят за какво става въпрос (е,ако "чинията" е "Made in USA" и са получили "приятелски съвет" да не се приближават към апарата,то това обяснява липсата на любопитсъво от страна на военните-IYI) .
Военните не са глупаци да рискуват живота си и да се впускат в приключения и заради това следват инструкциите спуснати от извънземните.Има снети показания от тях-около 20 души военни са видели светлините,както и някои от селяните - най-новия източник е документалния за Царичина по БТВ.

Това за метрите и Ванга,го казва Логинова,че те са ходили на два пъти при нея - т.е. Логинова и военните от филма на БТВ."


IYIДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .