Банер
Makosh.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Биорадиация
Написано от Маг Селена   
Събота, 21 Август 2010 14:25

Първоначално ми изглеждаше странно, но днес намирам за очевидно, че всяко живо същество, подобно на радиостанция, подобно на слънцето и звездите съобщава за своето присъствие. Нарекох това явление биорадиация.


Може би това е онази енергия, която в Азия наричат "чи" или пък е подобна на нея. Може би е енергията, която протича по меридианите на тялото, открити от азиатските лечители още преди векове.

Може би това е енергията, която прославени лечители и религиозни учители са знаели как да впрегнат, а може би не е.

Може би това е енергията, която приемат медиумите и която движи окултните явления, а може би не е.

Удивително е, че обикновени хора са открили съществуването на такава енергия преди учените. Хората, използващи „изкуството" на неща като кинезиологията, принципът на махалото, радиоелектрониката, пръчките за търсене на вода и много други форми на „странна енергия", не се съмняват, че част от биорадиацията може да бъде извлечена.

Заслуга на обикновените хора, притежаващи висока степен на интелигентност и свободомислие, е откриването на тази енергия, въпреки противопоставянето от страна на съвременните учени.

Преди около век европейски учени предположиха съществуването на „жизнена сила", наречена „elan vitale". Те бяха подложени на насмешки и уволнения. Млади учени (включително и аз) бяха систематично учени да презират подобни идеи. Разбира се, учеха ни и че добрият учен не е емоционален, не презира никакви идеи, има широко мислене и не отхвърля нищо преди да е достоверно опровергано.

Младите хора в колежите са толкова предразположени към предразсъдъци от всякакъв вид, а желанието за получаване на одобрение е толкова голямо, че са необходими големи усилия обучението да остане неутрално. Или поне да се прави разграничение между емоции и факти. Къде изчезнаха тези основни педагогически принципи? Аз бях наистина въодушевена от фразата „търсене на истината", но после бях поведена по пътеката „търсене на одобрение".

Не знам какво представлява биорадиацията, това електрическо послание на нашите клетки. Аз само я забелязах и улових (модифицирах) по такъв начин, че да стане измерима. И тази честота, от 1 520 000 до 9 460 000 Hz (за кърмачето) е в диапазона на радиочестотите. (АМ радиопредаванията са от 540 000 Hz до 1 600 000 Hz (540 kHz — 1600 kHz), т.е. леко съвпадат с долното ниво на човешката честотна ивица, FM са от 88 000 000 до 108 000 000 Hz (88 MHz — 108 MHz) — вън от човешкия обхват).

Всеки, който се занимава с радиовълнови честоти познава тяхното странно поведение. Странно не в смисъл на „непознато", а на „удивително". Не е задължително веригите да бъдат пълни или затворени, за да циркулира по тях енергия. Телата и обектите могат да уловят тази енергия, без да са включени във веригата. Тези поразителни свойства се дължат на кондензаторните и индуктивните способности на обектите около нас, включително и на
нас самите.


Зепинг на бактериите и вирусите

Под зепинг разбирам избирателното поразяване на патогенните организми от електричеството. В продължение на години аз използвах закупен от търговската мрежа генератор, за да „зепвам" един след друг различни патогенни организми.
Отначало съставих диаграма на честотите на повечето бактерии и вируси от моята колекция.

После проверявах посетилите ме болни за всеки от тях, като се надявах да нямат патогенен организъм, от който нямах образец. Даже хората с обикновена настинка често бяха положителни към дузина причинители (не само към аденовируси).

Следващата стъпка бе да настроя честотния генератор на дузина честоти от по три минути всяка. Целият процес — тестирането и лечението траеше около два часа. Клиентите ми често получаваха облекчение веднага, но това при много от тях беше временно.

По онова време аз още не знаех, че вирусите могат да инфектират по-големи паразити като например кръглите червеи. Докато не убиете и кръглия червей, и вируса, последният ще продължи постоянно да се завръща.

През 1993г. моят син Джофри се присъедини към работата ми. Той програмира компютърно контролиран честотен генератор да покрива автоматично всички честоти, в пределите на които функционират всички паразити, вируси и бактерии (от 290 000 Hz до 470 000 Hz). На уреда му трябваха по около три минути на всеки 1000 Hz.

Тази техника бе по-ефективна, но един пълен зепинг се извършваше за 10 часа.
И отново резултатите бяха неудовлетворителни. Артритните болки, болките в очите и простудите се оправяха, но не се излекуваха напълно за едно денонощие. Месеци по-късно открих, че има организми, които предават на по-ниски честоти от порядъка на 170 000 Hz, както и такива, които предаваха на по-високи честоти от порядъка на 690 000 Hz.

Явно моята колекция от образци не беше пълна. За да се покрие този по-широк честотен диапазон, при скорост от три минути за всеки 1000 Hz, щяха да са необходими 26 часа. Все пак си струва, ако си представим, че ще излекуваме всичките си болести. Оказа се обаче, че ефективността на метода зепинг по причини, които ще бъдат изяснени по-нататък не е 100%.

През 1994 г. моят син конструира портативен, много точен честотен генератор, работещ на батерии. Целта беше да се даде възможност на всеки да убие с помощта на един нескъп уред чревния трематод на честота 434 000 херца. Всеки би имал полза да провежда сам зепинг на различни честоти.

Когато аз го изпитах на една от собствените си бактерии, три други, излъчващи на твърде различни честоти, също загинаха. Това никога не беше се случвало дотогава. Проверих го и на други хора. Ефектът беше същият. Дори да имаха дузини патогенни организми, всички загиваха!

Последващи изпитания показаха, че това е станало не поради уникалност на конструкцията или особена вълнова форма, продуцирана от устройството.

Ефективността му се дължеше на това, че работеше на батерии!

При достатъчно напрежение (5 или 10 волта), продължителност (7 минути) и честота (която и да е между 10 и 500 000 Hz) всяка положително настроена честота убива едновременно всички бактерии, вируси и паразити.

Допреди това аз винаги нагласявах моя стандартен честотен генератор да се движи между положителен и отрицателен волтаж. Сега започнах да го нагласям да се движи между позитивен и нулев волтаж (позитивна настройка). Ефективността му се изравни с тази на конструктирания от сина ми честотен генератор на батерии.

Генерирането на положителни честоти е най-добрият начин да бъдат бързо унищожени патогенните организми. Но за това са необходими няколко третирания.

Необходими са три процедури, за да се убие всичко. Защо? Първият зепинг убива вирусите, бактериите и паразитите. Често обаче след няколко минути се появяват още бактерии и вируси (най-различни). Моето заключение бе, че те са били инфектирали паразитите и при смъртта на последните са се освободили.

Вторият зепинг убива освободените вируси и бактерии. Скоро се появяват отново малко на брой вируси, които са били инфектирали бактериите и са се освободили при унищожаването им. След трети зепинг никога не съм открила дори след часове никакви вируси, бактерии или паразити.

Защо вирусът, намиращ се вътре в паразита, не загива при първия зепинг?

Може би защото електричеството протича по външните контури на обектите. Тялото на паразита служи като защитен щит за вирусите.

Именно поради това моите по-ранни опити с честотен генератор, които продължаваха с часове, водеха до частично или временно подобрение. При тези опити аз провеждах един, а не три сеанса. И това обяснява защо единичният сеанс с честотен генератор или зепер често предизвикваше у пациентите простуди!

Зепингът не убива организмите, скрити в органите, например във вътрешността на стомаха или червата. Електричеството се придвижва по протежение на техните стени, а не през съдържимото им.

Така, че зепингът все още не е перфектен, но може да предизвика толкова забележимо облекчение, че всеки трябва да си купи или да си направи такова устройство. Частите струват по-малко от $ 25, а планът за конструирането му е изложен в следващата глава.Източник: "Лечение на всички болести",
д-р Хулда Регер Кларк


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .