Банер
nBxrDDvmNF4.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Интервю с рептилоидката Ласерта от Кухата Земя - 2 част
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 09 Февруари 2012 19:04

Транскрипт на интервюто (съкратена версия) 
Дата 27 април, 2000

(Коментар от Оле К: Срещата започна с разглеждане на най-различни въпроси и мнения, получени от читателите на първия транскрипт – анонимни или получени чрез доверени приятели. Някои от тези мнения - общо около 14 страници - съдържаха коментари, вариращи от радикално религиозни до фанатично приветстващи с „Добре дошли“ рептилиите. Други от коментарите съдържаха стереотипните фрази „слуги на ада“ или „издънки на злото“. Не искам да се впускам в детайлни описания тук, тъй като няма да препредавам никакви фалшиви или радикални мисловни реалии). 


Въпрос: - Когато четеш тези религиозни и враждебни коментари тук, какво мислиш и чувстваш? Наистина ли връзката между нашите видове е преоформена от това тотално отричане? 

Л. - Учудва ли те, че не съм изобщо ядосана от това? Очаквах подобни крайни реакции. Програмирането за пълно отричане на чужди видове (специални рептилските видове) като във вашия случай, е дълбоко вкоренено в индивидуалното съзнание на всеки от вас. Това древно вкоренено отношение датира от дните на вашето трето изкуствено създаване и казано в билогичен смисъл, се препредава като информационен геном от поколение на поколение. Идентификацията на моя вид със силите на мрака е било първоначалното намерение на Елохимите/Анунаките, които обичали да виждат себе си като сили на светлината - нещо, което само по себе си е парадокс, тъй като вие, хората, сте свръхчувствителни към вашата слънчева светлина.  

В случай, че сте очаквали да реагирам обидено, ще трябва да ви разочаровам. Тази инстинктивна враждебност не е по ваша вина; вие просто следвате това, което сте получили от предшествениците си. Наистина е малко разочароващо, че много от вас не са развили силно индивидуално себе-осъзнаване, тъй като то би ви помогнало да преодолеете тези придобити отношения. Както вече казах, през последните няколко века сме в директен контакт с някои от най-примитивните ви племена; тези племена, макар и съвсем примитивни, успяха да разчупят старите, изкуствени стереотипи; те успяха да ни посрещнат без напрежение, без омраза и отхвърляне. 

Оказва се, че много от вашите съвременни, цивилизовани личности,не са способни да мислят самостоятелно, но с охота се оставят да бъдат водени от програмирането и религиите, които са проявление на това древно програмиране в плановете на Елохимите/Анунаки. Затова коментарите от този тип са ми по-скоро забавни, а не дразнещи; те просто потвърждават до голяма степен това, което знам и предполагам за вашите предефинирани мисловни модели. 


Въпрос: - Така значи, вие не сте „видове - издънки на Злото“, както беше споменато по-рано?

Л. - Как мога да отговоря на този въпрос? Вашите хора все още мислят по една опростена и напълно неподходяща генерализирана система. Казано простичко, НЯМА напълно лоши видове. При всички видове, земни и извънземни, има и добри, и лоши индивидуалности; това важи и за вашите човеци; но няма такова нещо като абсолютно лош вид. Във всеки земен или извънземен вид има както добри, така и лоши индивиди; това се отнася и за вашите хора; но НЯМА такова нещо като изцяло лош вид. Това схващане е наистина много примитивно. 

Вашите хора от незапомнени времена са вярвали на това, на което им е казвано да вярват - това, което създателите им са предвиждали да вярват. Всички развити видове, дори най-високо-развитите, се състоят от голям брой индивидуална осъзнатост (поне част от тази осъзнатост е индивидуална, макар и да става дума за свързани полета на осъзнатост); тези самодостатъчни духове са способни да решават свободно за самите себе си какъв начин на живот да изберат – независимо дали добър или лош, спрямо вашите човешки стандарти. 

Това зависи и от гледната точка; вашите хора не са непременно в позиция да отсъждат дали делата на много по-високо развитите видове са добри или лоши, защото те стоят на по-низша наблюдателна точка, от която не могат да се дават такива оценки. Дори вашите обикновени думи добро и зло са примери за тенденция към обобщаване; в моя език има много концепции за различните оттенъци на значението на индивидуалното поведение по отношение нормите на обществото. 

Дори тези извънземни видове, които са предразположени да действат антагонистично към вас, не са „Видове на Злото“, дори и да извършват негативни за вашата раса неща. Те го правят поради техни собствени причини и не смятат себе си за лоши; ако вашият структурен начин на мислене беше по-линеен и по-фокусиран, както е техният, тогава вие също щяхте да постъпвате като тях. 

Отношението на видовете към други видове естествено зависи много от начина им на мислене; всеки вид има неговите си приоритети. Да ги класифицираме като добри или зли е наистина твърде примитивно, защото оцеляването на видовете изисква разнообразие между тях. Няма да изключа и моят собствен вид в това отношение, защото има разни случвания в миналото, които аз лично не харесвам особено много, и за които не бих искала да навлизам в детайли. Нито едно от тези случвания не е ставало през последните 200 години от вашето време. Но моля ви, запомнете следното – няма абсолютно добри и абсолютно лоши видове, защото всеки вид се състои от индивидуалности. 


Въпрос: - В писмата, които получих, често присъстваше въпросът дали можете да дадете повече детайли за
 висшата физика, която коментирахте миналия път. Много хора казаха, че думите ви са неразбираеми. Например, как функционират НЛО, как летят, как извършват маневрите си? 

Л.: - Трябва да обяснвам това на хората?! То не е чак толкова просто. Нека помисля за минута. Винаги трябва да използвам много прости думи, за да мога да ви обясня основни принципи от по-висшата наука. Нека опитаме така: Трябва да сте наясно за някои основни факти. Най-напред трябва да разделите концепцията за физическия свят, защото всяко съществуване се състои от различни слоеве; нека кажем за по-просто, че се състои от материални илюзии и сфери на влияние (бел. Прев. – сфери на влияние е Feldraum – тази дума не може да се преведе никак; Feld значи field – поле; Raum значи пространство, стая-room, разширяване. Затова го превеждаме като sphere of influence - сферa на влияние). 

Някои физически състояния се асоциират само с материалното (като „бетон“), докато други, по-сложни състояния се асоциират само със сферата на влияние, която имат върху материалния свят. Вашето схващане за физическия свят се базира на проста материална илюзия. Тази илюзия допълнително се разделя на три елементарни или основни състояния на материята. Съществува четвърто и много важно състояние и вие му обръщате внимание повече или по малко, колкото изберете; то е граничното състояние на сферата на влияние или плазма-реалността. 

За вас, теорията за контролирана трансформация или повдигане на честотите на материята и стабилното съществуване на това четвърто агрегатно състояние на материята не е особено позната или съществува на много примитивно ниво (нека добавя, че има пет състояния на материята, но пост-плазма състоянието вече е твърде далечно за вас и само ще ви обърка. Освен това, не е необходимо за разбирането на основната теория; то е свързано с различни феномени, които вие бихте характеризирали като паранормални). 

Сега, обратно към обясненията – плазмата...сега, под плазма не разбирам просто горещ газ – както обикновено се разбира от хората – но по-скоро имам предвид висше агрегатно състояние на материята. Плазма-състоянието е специална форма на материята, която се намира между реалното съществуване и сферата на влияние, и е пълна загуба на маса и чисто натрупване на енергия в различни форми, когато материята е „блъсната или бутната“ (бел.: няма обяснение за думите блъсната или бутната както са употребени в този контекст). 

Четвъртото състояние на материята е много важно за някои специфични физически състояния, които могат да бъдат ползвани за обяснение на...как да ви го кажа...как да се генерира антигравитация.(Това е по-скоро странна човешка дума и не е съвсем точна, но би трябвало да разберете по този начин). Основно, в света на истинската физика няма полюсни сили, а само „зависимо от наблюдателя рефлективно поведение“ на единична, голяма обединена сила на различни нива. 

С антигравитацията или с изместването на гравитационните характеристики по различни нива, може например да се накара твърда материя да левитира; този метод се използва частично от нас и от извънземните като начин за придвижване на техните НЛО. Вие, хората, се движите на много примитивно ниво към подобен принцип в тайните ви военни проекти, но тъй като повече или по-малко сте откраднали тази технология (и по-късно тя ви беше фалшиво предадена от извънземните), ви липсва реалното физическо разбиране; като резултат трябва да се борите с проблеми на нестабилност и радиация с вашите НЛО.

Според моята информация, има много случаи на смърт измежду вашите хора, дължащи се на тази интензивна радиация и смущенията в полето. Не сте ли съгласни, че това също е  въпрос на „добро“ и „зло“? Вие си играете с непознати сили и приемате смъртта на колегите си, защото те умират за по-висша кауза – за напредъка на вашите технологии, които след това се използват за военни цели, значи за негативни начинания. 

Все пак не може да се отрече, че само малцина от вас знаят за тези тайни проекти – които, както вие обяснявате, са топ секретни.  Казано ви е, че колкото е по-високо числото на основната материя, толкова по-висше е състоянието й, но това е само частично вярно. Ако не можете да контролирате тези сили, тогава по-добре не опитвайте да се занимавате с тях. Но вашият вид винаги е бил невеж и от незапомнени времена е опитвал да си играе с непознати и неразбрани енергии. Защо очаквате това да се промени?
 
Помните ли онова нещо с медните сплави? Чрез флуктуация под правилен ъгъл с индуцирано радиационно поле, медта е индуцирана с други елементи. Илюзията за материята е смесена, полетата в сферата на влияние се застъпват едно друго, но основната сила се отразява в този процес и приема квази-биполярен характер. Получената връзка и полето в този случай не са стабилни в нормалното състояние на материята и са неподходящи за действие. 

В резултат на това целият спектър се променя към по-висше плазма-състояние, и чрез тази рязка промяна спектърът се придвижва към противоположния полюс - думата е неправилна - на силовото поле и всичко това наподобява промяна в гравитацията. Това изместване причинява наклон в пулсиращата квази-биполярна сила, която престава да се влива във вътрешността на силовото поле, а вместо това частично се излива в обвивката на полето.

Резултатът е интер-стратифициращо рефлективно силово поле, което е много трудно за модулиране в конкретни технически рамки по отношение на собствените му характеристики. То може да изпълнява няколко действия симултанно - например левитиране и маневриране на няколко летящи обекта едновременно. То също може да изпълнява камуфлажна функция в полето на електромагнетичната радиация и да манипулира временната последователност на различни събития - но само в много ограничена степен - и други такива неща. 

Познат ли ви е ефектът на квантовия тунел? Дори амплитудни изравнявания в оригиналната материя могат да бъдат постигнати с някое от тези полета, ако честотата и разстоянието от плана на полето са достатъчно високи. За беда, цялото това нещо което досега ви обяснявах, с вашите думи звучи твърде примитивно. То звучи по-скоро странно и със сигурност невъзможно за разбиране, но може би това просто обяснение може да ви послужи да разберете нещо все пак. 


Въпрос: - Има ли научно обяснение за паранормалните сили, например вашите сили на мисълта? 

Л.: - Да. За да се обясни това, трябва да се има предвид физическата реалност на сферите на влияние (Feldraum). Ще опитам да го направя... само секунда...трябва ментално да се отделите от илюзията, че това, което виждате е истинската природа на Вселената. То, в най-добрия случай, е само повърхността. Представете си, че цялата материя тук - вие, тази масата, моливът, техническата джаджа, хартията – не съществуват наистина, но са по-скоро резултат от колебания в полето и концентрацията на енергията.

Цялата материя която вие виждате, всяко същество, всяка планета и звезда в тази Вселена, имат „информационно-енергиен еквивалент“ в сферата на влияние, която е разположена на главното поле - основното ниво на нещата. Сега обаче, нямаме само едно ниво, а няколко. Последният път споменах за онези високо-развити същества,  които са способни да си сменят нивата (което е напълно различно от обикновените смени на мехура/сферата, защото сферите са част от всяко едно ниво). 

Разбирате ли? Измеренията, както ги наричате, са част от една отделна сфера, сферите на универсалната пяна са част от нивото, и нивата са слоеве в сферата на влияние, докато сферата на влияние, действаща в капацитета на един физически размер, е основно безкрайна; тя е съставена от безброй енерго-информационни слоеве и основни слоеве. Няма нулеви слоеве в сферата на влияние, всички са еднакви, но са разделени от значенията на техните енергийни състояния. Забелязвам, че започвам да ви обърквам. Мисля, че трябва да спра с това обяснение. 


Въпрос: - Не, моля продължете. Как се зараждат конкретните паранормални сили?

Л. - Добре тогава. Нека опитаме нещо по-просто. Отново - не са точни думите, но нека започнем така - Променливата материя от тази страна е отразявана в сферата на влияние (Feldraum) като поле с различаващи се слоеве. Тези слоеве съдържат информация, например, за обикновената структура на материята или струнната честота, но също така има складирана информация произтичаща от развитието на материята. Запознати ли сте с човешкото понятие за морфогенетични полета? 

Една част от слоя може да бъде определена като такава. Има и един среден слой, за който нямаме човешко понятие, тъй като теорията не е позната на човешкото мислене. Нека го наречем пара-слой, тъй като този слой е отговорен за всичко, което вие наричате паранормално, и което попада извън познатите граници на вашите примитивни науки. Този пара-слой лежи между слоевете на материята и морфогенетичните слоеве на полето в сферата на влияние. Той може активно да се интегрира и с двете. 

Вашето тяло, например, е отразявано като поле в сферата на влияние. Това не значи, че тялото ви не съществува също и тук - като плът, кръв и кости – във формата на материя, струни и атоми. Съществуването винаги е дуалност. Някои слоеве от полето съдържат информация за вашето тяло и неговата честота, докато други слоеве съдържат информация за вашия дух, вашето осъзнаване, или, говорейки от човешка гледна точка, вашата душа.

Осъзнаването или разбирането в този случай е обикновена енергийна матрица, разделена в различни слоеве на вашето поле в сферата на влияние - нито повече, нито по-малко. Истинското осъзнаване може да съществува и от страната на материята, но само във формата на пост-плазма (петото състояние на материята). 

С необходимите физически познания и съответната технология,  матрицата на осъзнаването, или душата, може да бъде отделена от мястото й на обитаване. Тя може, въпреки отделянето й, да продължи да съществува самостоятелно за определено количество от време. Това отделно съществуване носи странното окултно име „кражба на душата“. Но преди всичко, ние говорим за наука, не за магия или за тъмни сили. 

(Коментар на Оле К. - „Кражбата на душата“  беше спомената в един от радикалните, религиозно-мотивирани коментари във връзка с рептилските видове). 

Но да се върнем към вашия въпрос - Същества с по-мощни ментални сили могат да имат директно влияение върху този пара-слой с помощта на техните полета на осъзнатостта. Сега, този слой не се отнася само до индивида, а е и част от генералния информационен слой – по прозаично наречен душата на общността - която е свързана с цялата подвижна и неподвижна материя и цялото осъзнаване, които съществуват на това ниво. 

Биологичната причина за тези способности лежи откъм страната на материята, в хипофизната жлеза, която винаги е в състояние да генерира честоти, активно контролиращи сферата на влияние (Feldraum). Дори вие бихте могли теоретично да го направите; но по принцип сте блокирани в тези неща. 

Както казах, пара-слоят може да взаимодейства с ума, както с материята. Например, ако реша да използвам менталните си сили още веднъж, за да преместя този молив, тогава, просто казано, аз си представям как моето осъзнаване се умножава от страна на материята във формата на пост-плазма към молива. В сферата на влияние това създава симултанно една автоматична команда от слоя на осъзнаването към пара-слоя да взаимодейства с материалния слой на молива. 

Тъй като пара-слоят не е ограничен от тялото, не е проблем, че моливът стои там, защото аз мога да го достигна без да местя материалното си тяло. Пост-плазма от тази страна, пара-слой от другата. Имам контрол над молива и взаимодействието придвижва  материалното поле на молива към точката, където то се променя  в начина, по който се движи, например. 

(Коментар от Оле К: Потвърждавам, че моливът, споменат по-горе, точно в този момент внезапно подскочи нагоре на височина от около 20 см и след това падна обратно на масата. Звукът се чува ясно на записа. Никой видимо не е докосвал този молив.)


Въпрос: - Това е удивително. Какви паранормални явления могат да се генерират по този начин? 

Л.: - Всякакви. Всичко, което наричате паранормално. Както казах, този специален слой се намира в сферата на
 влияние (Feldraum) между морфогенетичните информационни слоеве и материалните слоеве и може да взаимодейства и с двете страни. Така да се каже, може да взаимодейства както с твърдата материя, така и с менталната информация, и така може да постигнем всичко, което определяме като телекинеза и телепатия. 

Поглъщащата връзка с друга осъзнатост е по принцип различна като процедура от обикновеното влияние на материята, тъй като различните полета на осъзнатост работят с различни колебания. Осъзнатост, която изпраща или осъзнатост, която слуша трябва първо да се адаптират точно към другия ум, за да стане възможен достъпът. Много видове също имат възможностите да блокират достъпа на извънземните, но вие, хората, нямате такива.

Следващото правило е генерално валидно - колкото по-силни са паранормалните способности на един вид, толкова по-лесни са адаптацията и достъпът. Нашите собствени способности не са чак толкова мощни; затова най-напред трябва да придобием контрол над ума на извънземните, за да можем да използваме нашата мимикрия например - докато същата тази мимикрия е много лесна с вашите умове, благодарение на имплантираните превключватели. 

Някои от тези способности са частично наследени; майката и детето от нашия вид са в пълен синхрон през първите месеци от живота на детето - частично също в яйцето, намиращо се в бременната майка - и комуникират телепатично. За да влияем на хората, се нуждаем от известна практика, въпреки вашето просто устройство. 

Затова например е забранено за възрастните от моя вид да излизат на повърхността на земята преди „Годините на Просветление“ (Този термин е синоним, заедно с други такива, на пълна физическа сила). В случай на непълно развити физически способности, опасността да ни разкриете би била твърде висока. Впрочем, има много тайни учения за истинските възможности, които са следствие от тези способности, но аз наистина не знам нищо конкретно за тях. 

Когато един ум на извънземно трябва да бъде повлиян, има няколко валидни стъпки, които се прилагат от други извънземни видове. Най-напред трябва да бъдат усетени честотите на извънземното - нещо, което основно се прави с мозъка - за някои колебанията на полето, за други квази-електрическите мозъчни вълни в нормалното пространство тук, обитавано от материята. Това не е особено трудно. След това се търси и опипва за другата осъзнатост в ума с пост-плазма манифестиране, сферата на влияние (Feldraum) реагира и ето че връзката е направена. 

Сега може да се чете информация от първото и да се записва желаната информация на второто на правилното място. Вие ме питахте последния път дали хората имат възможността да се предпазват от такова влияние, и ви казах, че само буден и концентриран ум има шанс да се противопостави и да удържи. В това състояние на ума вибрациите се сменят рязко и достъпът става усложнен; по-точно казано, може да се получи нещо като болезнен откат, ритване. 

Винаги когато си затворите очите, полето става „равно“, и чуждият достъп до ума е незабавно възможен и без ограничения. Така че вие нямате никакви шансове срещу по-развитите видове, Те са способни да променят вибрациите по-бързо, отколкото вие можете да се променяте. Мога дори да ви го демонстрирам, но вие бяхте ужасен последният път, така че ще го оставим само като обяснение. 

Това обяснение предполагаемо ви звучи като - както вие казвате - нещо езотерично или окултно, или магическо. Причината за това, е че ви липсва основно разбиране, за да видите причините. Всички паранормални явления имат научно обяснение. Те нямат общо с някакви свръхестествени сили. Ние израстваме с това познание, ние знаем как да използваме тези сили, и откъде идват те. Ние сме запознати с теорията им и практиката им. Вие не сте. 

Затова вие не можете да разберете какво се случва във вашия свят – виждате само едната страна на съществуването, не другата (тук имам предвид и двете, които са физически). Всичко паранормално е дуалистично и съществува в пространството, обитавано от материята и също в сферата на влияние (Feldraum). За да бъде обяснено...то може да бъде обяснено само чрез приемането на последната, защото сферата на влияние (Feldraum) е основното. Бих се радвала да сложим край на научните въпроси, тъй като така или иначе вие не ги схващате добре. Губим повече или по-малко ценно време, като ги дискутираме. 


Въпрос: - Само един последен въпрос. На нашата първа среща през декември, вие заявихте ясно, че не желаете да говорим за научни и паранормални въпроси. Защо тази откритост сега?

Л.: - Последния път видях, че не е необходимо да ви претоварвам с факти от този тип (и вие сега сте очевидно претоварен). Затова предпочетох само да спомена тези неща, в периферния смисъл. Обаче някои от обясненията ми днес ви накараха да мислите за вашия свят, нещо което не може да се нарече лошо. И между другото, на вашите човешки учени ще им се иска да нарекат моите коментари и обяснения „врели-некипели“. Така, че не виждам опасност в разпространението на тази информация. Никой няма да й обърне особено внимание. 

Също така, думите на хората, които са ме характеризирали като „Създание на Злото“ се коренят във вярванията в окултни сили и магии – а и двете неща НЕ съществуват. Няма магия, има само високо развита наука, и всичко, което може да се нарече магия, е само част от тази наука. Ако можехте да разберете дори само това, щяхте да сте способни да направите крачка напред в развитието си. Моята откритост по тези въпроси свършва тук. Задавайте ми други въпроси, моля.


(следва)

Автор: Джими Бергман, Швеция
© Всички права запазени 
Публикувано 26 декември, 2004.
Превод: Ина Караджова
Източник: luisprada.com


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .