Банер
БЕРЕГИНЯ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Промените в климата - въпроси и отговори
Написано от Стоян Захариев   
Вторник, 26 Юни 2007 00:00
Все още има учени, които не смятат, че човешката дейност променя реално климата. Повечето учени са единодушни, че климатът на Земята се променя доста по-динамично, отколкото се е смятало до скоро за нормално. Едни употребяват термина “глобално затопляне”, други смятат, че наближава нов ледников период, а според трети шумът около тази тема е най-вече продиктуван от политически, финансови или други съображения.
В своя обобщителна статия ВВС предлага отговори на основните въпроси, които най-често възникват при обсъждането на тази тема.

В какво се състои промяната на климата?
Климатът на нашата планета се променя постоянно. Днес средната температура на земята е 15 градуса по Целзий. Най-честите опасения на учените са, че към естествената промяна на климата, сега се добавя и затоплянето, предизвикано от дейността на човека. Според привържениците на тази теория, това оказва негативно влияние на стабилността на климата, а от него пряко зависи бъдещето на живота на Земята.

Какво представлява “парниковият ефект”?
Става дума за определени газообразни вещества, които задържат слънчевата енергия в атмосферата на земята и не допускат лъчите да стигат до повърхността й. Без тях на планетата би било твърде студено, за да функционира животът такъв, какъвто го познаваме в момента.
Най-важни от тези газови вещества за естествения парников ефект са парите на водата. Но тяхната концентрация в атмосферата на практика не се променя и те не играят почти никаква роля в едно евентуално затопляне, което може да бъде предизвикано от парниковия ефект в резултат от дейността на човека.
Към другите парникови газове се отнасят въглеродният двуокис, метанът и азотният диоксид, които попадат в атмосферата като остатъчни продукти от промишлената и селскостопанската дейност на човека, а също поради горенето на топливото. Тяхната концентрация в атмосферата се увеличава - за два века например концентрацията на въглеродния двуокис се е повишила с 30%.

Какви доказателства съществуват за затоплянето на климата?
Сериозните температурни наблюдения предоставят данни от края на 19 век. Според данните за миналото столетие средната температура се е увеличила с 0,6 градуса С.
За същия период нивото на водата на планетата се е увеличило с 10-20 сантиметра.
Повечето ледници в регионите с умерен климат и покрай Антарктическия полуостров намаляват постоянно обемите си.
През последните десетилетия през пролетните и есенните периоди ледът в Арктика е станал с 40% по-тънък.
Учените отбелязват и разминаване в тенденциите на промяна на температурата непосредствено до повърхността на Земята и в тропосферата (долния слой на атмосферата).

С колко може да се повиши температурата?
Според някои модели за промени на климата към 2100 г. средната температура ще се повиши с 1,4 до 5,8 градуса С, ако не се приемат мерки за намаляване на вредните пари във въздуха.
Но дори парните отпадъци рязко да се намалят, учените твърдят, че парниковият ефект няма да изчезне, тъй като на големите водни и ледникови райони ще са необходими стотици години, за да “реагират” на предприетите мерки.

Какви ще бъда евентуалните последствия?
Недостиг на питейна вода, рязка промяна в условията за развитие на селското стопанство, нарастване на смъртността в резултат на наводнения, урагани, горещини и суши.
Ще изчезнат цели видове растения и животни, тъй като тяхната среда на обитаване ще се промени много бързо и те няма да успеят да се приспособят към тези промени.
Световната здравна организация предупреждава, че здравето на човека ще бъде под заплахата от малария, заболявания, предавани чрез водата и недохранване.
В световен мащаб се очаква нарастване на броя на катаклизмите.
Периодите на суша ще бъдат по-продължителни и с по-високи температури.
Ще валят повече дъждове, но в много региони ще нарасне вероятността от суша. Броят на наводненията ще се увеличи поради ураганите и повишаване нивото на световния океан.

Какво не знаем?
Специалистите не разполагат с точни данни за ролята на човека за наблюдаваното покачване на температурата на температурата на Земята.
Не е известно и точното съотношение между нарастването на концентрацията от парниковите газове в атмосферата и покачването на температурите.

Позицията на скептиците
Тези, които се съмняват в теорията за затопляне могат да бъдат разделени на три групи:
- хора, които смятат, че на Земята няма покачване на температурите,
- такива, които признават, че климатът се променя, но смятат, че основната причина за това са естествените природни процеси и
- хора, съгласни с теорията за влиянието на човека върху повишаването на температурите на планетата, но които не смятат за необходимо да се занимават с този проблем, тъй като това не е най-главната задача пред човечеството.


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2023 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .