Банер
post-1361681-1292427983.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Митове за теста за интелигентност IQ
Написано от Стоян Захариев   
Понеделник, 26 Март 2007 00:00
Показател ли е коефициентът за интелигентност за истинската сила на ума?
Тестът за измерване на коефициента на интелигентност (IQ) е разработен от Ханс Айзенк през 40-те години на ХХ век. През 50-те, IQ-теста придобил голяма популярност, а авторът му станал знаменитост. Всички започнали да си “мерят” интелекта – и в офисите, и в приятелски кръгове. Изрази от рода на “IQ-то му е ниско” се превърнали в евфемизми на определението за “глупак”. Това, между впрочем, е твърде далече от истината. Интелектът се определя като съвкупност от познавателните способности на човека, които свидетелстват за нивото му на мислене и способността да решава сложни задачи. Поради това задачите от тестовете за интелигентност показват какъв тип мислене е най-развит у определен човек – образно, логическо, вербално и т.н., а също така оценяват паметта, нивото на развитие и вниманието.
Първи мит: Крайната цифра, която получавате след провеждането на теста, се явява показател за вашия ум и способности.
В действителност: Тестът на Айзенк съдържа няколко раздела (така наречените под-тестове) – за абстрактното, вербалното, образното мислене и т.н. Резултатите от под-тестовете се сумират и в края се дава усреднена величина. Това, разбира се, трудно може да се нарече обективна оценка на вашите специфични заложби и способности.
Втори мит: Колкото е по-високо IQ-то, толкова е по-умен човек.
В действителност: Има една шега, че високите резултати от теста за интелигентност свидетелстват не за интелекта на човека, а за способността му да направи добре теста. Балът на IQ-то е показател за способността на човек да научи нещо ново, той е степента, в която можете да наблюдавате и разбирате. Но това няма отношение нито към практическия ум, нито към творческите способности.
Трети мит: Човек с висок коефициент на интелигентност има повече шансове за успех в живота.
В действителност: В предисловието на едно от популярните издания на IQ-теста, Айзенк е написал, че за постигане на успех в живота не е достатъчен само високия резултат, а задължително трябва да се прилага постоянство и висока мотивация. Човек, който има висок коефициент, но слаба мотивация и амбиция, рискува да прекара целия си живот на дивана, в очакване да настъпи “неговия час”. Натрупването на познания сами по себе си, без поставянето и преследването на цели, не води до успех, докато силната мотивация и упоритост, дори без наличието на ярък интелект, увеличава шансовете за постигане на успех в живота.
Четвърти мит: Ако IQ-то на човек е над 170, то той е гений.
В действителност: В професионалните тестове най-високия бал е 144. Резултати, които превишават това число, не са детайлни и са поставени в групи “от 150 до 160” или “от 160 до 170” и т.н. Най-точни резултати може да получите от тестовете на Айзенк.
Пети мит: Може да си направите тест в Интернет и да разберете собственото си IQ.
В действителност: Всички тестове, публикувани в Интернет, са опростени варианти на въпросника на Айзенк. Ако такъв тест ви даде резултат “171” с “поздравления, вашата гениалност е неоспорима”, задължително трябва да бъде добавено “на фона на третокласниците”. Професионалните тестове за интелигентност се преразглеждат веднъж на няколко години от психолози и се коригират, заради ефекта на Флин (постепенното увеличаване на средния показател на IQ година след година).
Шести мит: Коефициентът на интелигентност е постоянна величина.
В действителност: На първо място е необходимо да се прави разлика между реалния интелект и показателите на IQ-теста. Реалните способности могат да варират в зависимост от настроението, самочувствието, самооценката. Що се отнася до задачите в теста, трябва винаги да се помни, че ситуацията, в която се намира тестваният, е изкуствена. Освен това е възможно не всички въпроси да бъдат добре разбрани, ако са преведени лошо и зле формулирани. Възможно е и някой да се тренира в решаването на теста, така че да покаже резултат, който няма нищо общо с реалния.

През последните 50 години средния IQ на хората IQ на хората се е повишил с 12 точки. Тази промяна между поколенията в интелектуалното развитие е наречена “ефект на Флин” на името на откривателя й Джеймс Флин, който разработил математически модел, описващ различни фактори, които влияят на умственото развитие и показал връзката между тях. Флин стигнал до извода, че нивото на интелекта зависи в по-голяма степен не от гените, а от окръжаващата среда. Това заключение се потвърждава и от някои експериментално-получени данни.


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .