Банер
44XNXDG_-PQ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ИКАРНАЦИИТЕ НА ВИСШИЯ АЗ
Написано от Маг Селена   
Неделя, 16 Декември 2007 00:00
Проектът Матрицата 5 е уникален в тази галактическа Игра. Разработен е от няколко Висши Аз в рамките на правилата на Играта. Предназначен е за Висшите Аз с едновременни инкарнации – за да обхване тяхното участие в Играта на трета плътност.

Матрицата 5 не е създадена за Висшите Аз с последователни инкарнации – те ще продължат бавното си развитие дълго след напускането на Висшите Аз с едновременни инкарнации. Независимо от това, някои от последователните знаят за Матрицата 5.

Знаят и това, че не могат да направят нищо, за да се намесят в този проект, тъй като другите Висши Аз няма да позволят такава намеса. Няколко месеца след като Матрицата 5 излезе, получавах имейли с нападки за това, че съм я написал.

Ефектът от Матрицата не се състои в това да промени нещо в механизма на Играта, а просто да разпространи информацията и ключовете за излизане от Играта на онези, които се нуждаят от тях – тя е част от самата Игра.

Играта не реагира добре спрямо тези, които се опитват пряко да я предизвикват, но не реагира към вас, ако се опитате да излезете от нея и стигнете до финала, където липсват конфликти между полярностите. Последователните инкарнации, обаче, не обичат Матрицата, защото пречи на техния контрол/доминиране.

Нека се ядосват, време е да завършим училището!

Когато преди две години Матрицата 5 беше публикувана, в библиотеката на ниво 27 (според Монро – фокус 27) беше поставено астрално копие от книгата, за да може да я чете всеки, който пожелае. Доставката там се равнява на търсенето. Книгата е все още там и ще остане там, докато едновременните Висши Аз напуснат и тази библиотека престане да бъде необходима.

Когато бе публикувано Златното издание, то замени предишното на това ниво. ВСИЧКИ едновременни Висши Аз имат инкарнации, които имат достъп до ниво 27. Поради това ВСИЧКИ те, посредством тези инкарнации, ще получат достъп до “Матрицата 5 Златно издание”, което съдържа финалните ключове, необходими за успешното завършване на Играта.

Няма значение дали вашата финална или много напреднала инкарнация са в мрачните векове, древния Египет, или в двора на китайски император. Вибрациите на Матрицата 5 като звънец ще привлекат тяхното внимание. Когато наскоро ходих в библиотеката, там имаше няколко човека, усмихнаха ми се и казаха “ето го”. На което аз отговорих: “прочетете книгата – ТОВА е важното, - не аз”.

Това, че имате книгата означава, че имате тези ключове. Не сте били подтикнати да я купите просто от любопитство. Това е станало благодарение на ВАШИЯ Висш Аз, който иска тази негова инкарнация да разпространи тези ключове на ВСИЧКИТЕ ви инкарнации.

Възможно е вашата текуща инкарнации да се нуждае само от някои от тези ключове, а другите ви инкарнации – от други. Ако сте Събудена Финална Инкарнация, ще ги оцените. Помнете, че времето не е линейно. Матрицата 5 ви облагодетелства и в други времеви периоди.  

Последователните инкарнации не могат да направят НИЩО, за да предотвратят влиянието на Матрицата върху вас. Те могат да се опитат да ви попречат да прочетете Матрицата, или да ви подтикнат да я пренебрегнете, но дори да не се съобразите с написаното в нея, след като сте я прочели, тя ще окаже необходимото влияние върху по-напредналите ви инкарнации. Разчитайте на СВОЯ Висш Аз и казвайте на онези, които се опитват да ви влияят отвън, да си гледат работата.

Матрицата 5 е уникална. Пътят, който сте избрали е уникален са вас. Преживяванията ви са избрани за вас, от вашия Висш Аз. Всичко това е съществено за вашата същност, за да можете да излезете от Играта и да завършите успешно. Но почакайте. Онова, което предстои е ДАЛЕЧ по-интересно.

ВИСШИЯТ АЗ
Аз съм пътувал по енергийната връзка с моето физическо тяло – подобна е на визуалния пасаж между световете, показан във филма  Старгейт 1: един кръгъл блестящ тунел. Преминаваш през тази енергия и се появяваш във Висшия Аз.

Откъм вътрешната страна виждах Висшия Аз като матов, но светещ с естествена енергия. В овалната форма има изображение на всяка инкарнация, на която главата съм аз – редове и редове от тях. В средата на “сцената” на моя Висш Аз има енергийна колона, където импулсите (спомени, преживявания и т.н.) се обработват и съхраняват.

Глобусът е мястото, където може да се получи достъп до всяка отделна инкарнация. Достъпът до Висшия Аз е възможен за всички Доминантни и Финални инкарнации.

Преди Висшият Аз да избере своя път, той не е бил празна банка с енергия – съвсем не. Той е имал всички спомени преди да избере да се инкарнира. Висшият Аз е като жив космически кораб, интелект. Щом изборът да се инкарнира в трета плътност е бил направен, той си е избрал преживяванията и е преоблякъл себе си в тела, за да участва в процеса на учене в трета плътност.

Тъй като Висшият Аз е инкарнацията, той се учи от преживяванията и в съответствие с тях се променя. Към времето на достигането на Финалната инкарнация, той вече е много по-напреднал, отколкото преди да приеме предизвикателството. Щом Финалната инкарнация завърши, Финалната Инкарнация Е Висшия Аз минус потоците, съдържащи се в земното човешко тяло.

В следващо свое посещение погледнах нагоре и видях кръгообразен енергиен вортекс (вихър), който евентуално ще бъде пътят на завършения Висш Аз под ръководството на Финалната Инкарнация. По този път ще се придвижи към следващата главна фаза на напредъка в по-висока плътност. Връзката не се вижда веднага откъм външната страна на Висшия Аз, тъй като, понеже е с по-висока плътност (честота), е леко извън фаза.

Докато изследвах част от моя Висш Аз, последвах някаква енергия до място, на което видях как изглежда Висшия Аз отвън. Откъм външната страна той изглежда като кейк на пластове (по форма, не по размер) - овален, луминесцентен. Откъм дъното се издигат мустачета от енергия – по едно за всяка инкарнация в трета плътност. Висшият Аз е матов и отвън.

Бързо се огледах и видях, че няколко други Висши Аз са подобни на моя – всичките имаха такива мустачки от енергия, отиващи до трето и четвърто измерения.

Сигурен съм, че всеки, който чете това, е наясно със “сребърната нишка”, прикрепена към инкарнацията. Тя не започва с онова вас, което е извън тялото, а по-скоро ЗАВЪРШВА КАТО ВАС. Това е удължение от Висшия Аз. То преминава през физическото ви тяло докато пътувате в астрала. Именно този контакт с физическото тяло го поддържа живо. Като се придвижвате нагоре по тази нишка вие получавате достъп до Висшия Аз. Само вие можете да направите това за себе си.

При прекъсване на връзката с тази нишка тялото умира. Това прекъсване никога не се прави от инкарнирания вас. След смъртта на тялото, обаче, вашата инкарнация решава кога ще настъпи времето за нещо ново, енергията е изтеглена обратно във Висшия Аз с кратко енергийно проблясване.

Тази енергия е под контрола на Висшия Аз и на СЪБУДЕНАТА Финална Инкарнация. Тя не може да бъде прекъсната по никакъв начин, освен от Висшия Аз – енергията на всичките ви инкарнации.

Има една разпространена масова лъжа – да си продадеш душата на дявола – това е измислено от влечугоподобните от трета и четвърта плътности. Докато вярвате в това, то ще ви пречи да откриете кои наистина сте – преодоляването на подобни митове ви дава възможност да напреднете към по-високи нива на съзнание.

ЕДИНСТВЕНО Висшият Аз и СЪБУДЕНАТА Финална Инкарнация имат контрол над преживяванията ви.  Ако не можете да приеме изложения тук материал, оставете го – дори самото му прочитане е вече регистрирано във вашия Висш Аз.

СРАВНЯВАНЕ НА ПЛЪТНОСТИТЕ И ИЗМЕРЕНИЯТА
Живеем в трето измерение на Земята, която е от трета плътност. Астралът е четвърта плътност. Пътуванията във времето се извършват като се използва четвърто измерение. Необходимостта от технологии не е от по-висока плътност. От астрала (четвърта плътност) нагоре, мисълта създава всичко необходимо.

Няма нужда от кабели, метали, оптични влакна, горива, и т.н. Всички те са неща от 3-то измерение. В астрала можете да създавате предмети с мисълта си и те се появяват като къща или каквото и да е, но са чиста мисъл.

На нивото на измеренията технологиите все още оказват влияние. Измеренията включват паралелните вселени. Даже вселените от антиматерия могат да се считат за измерения. Например вселената Майер ДАЛ.

При наличието на достатъчно технологии, съществата от различните вселени могат да взаимодействат едно с друго. Третата плътност има много на брой различни измерения. Технологиите са елемент, характерен за 3-та плътност, независимо от това каква е фазата на трета плътност. Отвъд трета плътност няма нужда от технологии.

Няколко извънземни групи, включени в работите на земята, са от различни измерения и имат космически кораби, които могат да преминават през тези измерения, за да достигнат до тук. Всички измерения имат връзка едно с друго. Онези от нас, които имат Висш Аз, идват от по-високи плътности. Висшите Аз протягат сегмент от своята същност, за да одухотворят едно физическо тяло с цел преживявания. Това НЕ се прави чрез някаква технология, а е резултат на желание, на воля.

ВИБРАЦИИТЕ НА ВИСШИЯ АЗ
Всяка от плътностите вибрира с различна скорост. Честотите на самите Висши Аз са по-високи, отколкото честотата на трета плътност. Физическото тяло има нужда от дух, за да получи живот независим от майчината утроба. По-високата вибрация (честота) създава чувство за умора в тялото. Наистина, сегментът от Висшия Аз, който обитава физическото тяло, трябва да изрази себе си през множеството филтри на тялото (ДНК кодовете), но сърцевината, вечната енергия, която е Висшия Аз, си остава същата и изтощава физическото тяло.

Докато инкарнацията напредва, Висшият Аз проблясва все повече и повече и при Много напредналите, Доминантни и Финални инкарнации, ДНК-последователността (манипулирана от империята Орион) бива надмогната в различна степен от Финалната инкарнация, която вече подтиска 89-90% от вложените в тази ДНК команди на Орион. Това предизвиква умора в тялото и то се нуждае от почивка и сън.

Ако Висшият Аз му подаде пълния поток от енергия, физическото тяло ще може удивителни неща – напр. телепортация (която е така обичайна за истинския ви аз, както дишането за физическото тяло). Това се случва много рядко, обаче, тъй като нашата задача тук е да събираме преживявания, а не да зашеметяваме околните.

Колкото повече израствате духовно, толкова по-явни стават тези ефекти – това означава, че избирате да не надзъртате в спалните на другите, докато сте в астрала. Изглежда поради тази причина воайорите по-трудно успяват да пътешестват в астрала.

СВЪРЗВАНЕ С ВИСШИЯ АЗ
Ако искате, но не можете да се свържете със своя Висш Аз, използвайте ключовите думи, които използвам самия аз. Да използвате своите чакри, за да стимулирате свързването си със своя Висш Аз е добър начин. Винаги започвайте от коронната чакра и работете надолу през всичките 7.

Коронна: СВЪРЗВАНЕ – мисълта е “повишавам и разширявам връзката си със своя Висш Аз”.

Трето око: ВИЖДАМ и това се отнася до ясното виждане

Гърло: ЧУВАМ онова, което имам нужда да чуя

Сърце: ЧУВСТВАМ – тази чакра е важна за това.

Слънчев сплит: ЗАЩИЩАВАМ СЕ – дръжте тази защита в готовност!

Гениталии: СЪЗДАВАМ – това не означава в настоящия период да се хабите да създавате физически тела, в които да влязат, за да се инкарнират душите на домашни любимци. Разбира се, ако не сте Финална или Много напреднала инкарнация, ще ви управлява тялото, а не духа. Да създаваш се отнася до идеи, изкуство и т.н.

Основа: ЗАРЕЖДАМ С ЕНЕРГИЯ – при това почувствайте основната чакра как зарежда с енергия всички останали чакри с движение в посока на часовниковата стрелка от основата към коронната чакра.

След това обгърнете себе си със златно яйце от енергия, за да разширите тази медитация и да си помогнете, като се защитите от полярностите. Този начин работи добре за мен, но не се чувствайте длъжни да го прилагате точно така и за себе си – работете с това, което работи за ВАС.

Аз само споделям онова, което работи за самия мен. За коронната чакра свързването е много важно, защото искате да усилите и повишите връзката между инкарнирания дух и Висшия Аз, който да ви помага и напътства. Вашият Висш Аз е ЕДИНСТВЕНИЯТ напълно надежден източник за вас.

Висшият Аз е сбор от всичките ви инкарнации. Той е най-добрият ви пазител. Когато иска да комуникира с вас, той приема облика на една от другите ви инкарнации. Може да ви бъде казано, че вашият водач е Двете пера – местен индианец от племето ..., но това, за което няма да си дадете сметка е, че той – това сте вие в друга инкарнация.

Казват ви: “При вас е останал мъртъв родственик” – не може да остане много дълго, защото започва да проучва новото си обкръжение. На тях не им е позволено да се намесват в пътя на друг Висш Аз. Това не се отнася за самия Висш Аз. Той непрекъснато ви наблюдава и ЩЕ се намеси, ако нещо външно застрашава плана му. Той няма да позволи на несъбудената Финална инкарнация да умре преди да изпълни мисията си.

Висшият Аз понякога наистина позволява да ви се случват нещастия. Това е част от ученето/преживяванията, но Той/Тя няма да позволи на нещо непредвидено или външно да наруши потока на събитията, които е избрал/а преди да се инкарнирате.

Монро пише, че неговите Доминантни инкарнации непрекъснато са го пазили, но не са били наоколо, когато е трябвало да преживее някои определени неща. Висшият Аз ви пази повече, отколкото самите вие се пазите, защото не е подвластен на командите на империята Орион и може да вижда ясно.

Понякога ви се случват нещастия – това е начинът, по който Висшият Аз ви кара да преразгледате своите решения. Той не ви принуждава насила, тъй като решенията са си ваши, но ако изберете да не преоцените някое свое решение поради това, че сте завладени от командите на Орион, може да водите окаян живот. Дори при това положение, обаче, вие пак се учите от своите грешки.  Ще се научите да поемате отговорност за своите решения. Освен това вие имате много животи – толкова, колкото вашият Висш Аз избере да имате.

Висшите Аз могат да работят съвместно с оглед изпълнението на съвместна мисия. Така стана и с Матрицата 5 – тя нямаше да излезе, ако не беше Вал с неговите способности. Така направихме и рисунката на корицата, която е резултат от онова, което си спомням, нарисувано от нашия художник.

Помнете, ВИЕ сте безсмъртни с всички способности на безсмъртно същество (независимо от всички ограничения, които религията и обществото биха искали да ви наложат).

Докато вашата Финална инкарнация завърши, вие ще достигнете пълния си потенциал. Тогава ще погледнете назад към останалите си инкарнационни преживявания и ще се усмихвате на това колко много препятствия е имало пред вас, които са ви пречили да откриете своята истинска същност.

Висшият ви Аз е единственото нещо, на което можете да се доверите напълно, а не на други същества, които отнемат силата ви. Отстранете външното. Знайте, че сте обичани и наблюдавани от самия вас – вгледайте се навътре, за да видите кой НАИСТИНА сте.

 

  Изд. Вал Валериан

 Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .