Банер
БЕРЕГИНЯ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Органичните Портали „Другата Раса“ - Част I
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 28 Юни 2012 11:46
Този текст по никакъв начин не може да бъде тълкуван като проява на расизъм или подбуда към расизъм, нито пък следва да бъде използван като повод за проява на расизъм. Всички сме проявления на едно и също начало и всички вървим по пътя на духовното усъвършенстване, макар и да се намираме на  различни етапи от пътя. Всяко звено от този път е не по-малко ценно от останалите с оглед на цялото, в което пребиваваме. Именно такъв е и духът на текста при сериозен и задълбочен прочит. Разнообразието в проявения свят не е и не може да бъде повод за разделение или противопоставяне от какъвто и да било порядък. Всеки аспект на цялото - бил той позитивен или негативен според ограничената ни гледна точка и съдна способност, има своята неотменимо ценна роля в растежа ни. За въпроси и мнения можете да се свържете с авторите му от www.cassiopaea.org (бел.прев.)

*   *   *   *   *   *   *

Органичните Портали „Другата Раса“ - Част I

Едно от най-трудни понятия, обсъждани в този сайт е концепцията за органичните портали. Получихме доста обидна кореспонденция през годините, предимно от основните религиозни групи и ню ейдж вярващи, но още повече писма от хора, които откликват почти с облекчение, защото най-накрая намират обяснение за нещата, които са наблюдавали през целия си живот. Това, което изглежда обижда някои е концепцията, че може да има повече от един вид хора. Нека да сме наясно по този въпрос: ние нямаме предвид това, което обикновено или традиционно се разбира като раса, и сме далеч от всеки опит за етикетиране или съставяне на контролни списъци. Какво точно имаме предвид ще се изясни по-нататък в статията.

Редовните читатели на този сайт са наясно, че не само събития на световната сцена, но също и много лични атаки доведоха до повишаване на информираността за един специфичен тип хора - психопатите. Лора е писала обширно за нея в Adventures Series и има линкове към повече материали на нашата страница с психопати.

Доколкото изследванията ни върху психопатите се задълбочаваха, и особено след прочита на труда "Маската на здравия разум" от Х. Клекли, стигнахме до заключението, че съществува това, което нарекохме "градински" или "култивиран психопат". Това е психопат, който е успешен, в смисъл, че той е труден за излавяне. Той действа невидимо в обществото. Той изглежда и действа точно като "нас", зает с дейностите от ежедневния живот, и все пак нещо липсва. Както Клекли го описва: "Наблюдателят се сблъсква с убедителна маска на здрав разум. Всички външни характеристики на тази маска са непробиваеми, тя не може да бъде надигната или да се проникне под/чрез въпроси, насочени към по-дълбоките нива на личността.

Изпитващият никога не се натъква на хаоса, който понякога откриваме под външната повърхност на един параноиден шизофреник.

Мисловните процеси запазват нормалната си аспект при психиатричните изследвания и при техническите тестове, предназначени да разкрият косвени доказателства за умопомрачение.

Изследване разкрива не просто обикновена двуизмерна маска, а нещо, което изглежда е солиден и съществен структурен образ на разумна и рационална личност.

Той може да се мисли, в пълния буквален смисъл на думата, като пример за, онова, което Трела се стреми да определи чрез показателния си термин, La Folie lucide.

Освен това, въпросната личностна структура при всички теоретични ситуации функционира, по начин, привидно идентичен с нормалния.

Логическите мисловни процеси работят съвършено, без значение как са стимулирани или изследвани при експериментални условия.

Освен това, наблюдателят може да установи, вербалните и лицеви изражения, интонации, и всички други знаци, които разглеждаме като убедителни и емоционални при нормалното преживяване на живота, какъвто го познаваме по себе си и какъвто приемаме, че е при другите.
 
Всички ценностни съждения и емоционални оценки са разумни и подходящи, когато психопатът е поставен в условия на вербален тест.

Само много бавно и с комплексна оценка или преценка, въз основа на многобройни малки впечатления стигаме до убеждението, че въпреки тези непокътнати рационални процеси, тези нормални емоционални реакции, както и тяхното последователно прилагане във всички посоки, в случая изобщо нямаме работа с пълноценен човек, а с нещо, което напомня на сложно изградена рефлексна машина, която може да имитира човешката личност съвършено.

Този гладко функциониращ психичен апарат възпроизвежда последователно не само подобия на здраво човешкото мислене, но и подходящи симулации на нормална човешка емоция в отговор на почти всички разнообразни стимули за живота.

И все пак, ние в крайна сметка някакси узнаваме или започваме да чувстваме, че реалността, в смисъла на пълноценно, здраво преживяване на живота, отсъства.

Клекли описва човек, който е в състояние да имитира човешката личност, но който оставя впечатлението, че нещо липсва. Те имат личността структура, която функционира по начин, явно идентичен с нормалния, здравия, обаче в крайна сметка си имаме работа не с пълноценен човек, а с нещо, което навежда на мисълта, за сложно изградена рефлексна машина, която може да имитира човешката личност дотолкова съвършено, че никой, който го изследва в клинична среда, не може да посочи от научна или обективна гледна точка защо или как, той не е истински.
 
Тези от вас, които са гледали филма "Човекът, който не беше там" на братята Коен, с участието на Били Боб Торнтън ще разпознаят описанието.

Освен това, ние трябва да помним, че Клекли се занимава с клинични случаи, с психопати,
 които са били разкрити, които имат "програмна грешка", в противен случай те не биха били в кабинета му. Тези хора, дори и с незначителни бъгове, могат да функционират почти незабележимо сред нас.

Видът, описван тук като Органични Портали (по причини, които ще станат ясни), са хора, чиито способности за имитация са дотолкова развити, дотолкова неделима част от тяхната същност, че могат да бъдат разкрити едва след години на наблюдение. Психопатът е неуспешен Органичен Портал.

Повечето Органични Портали нямат склонност да нарушават законите, в действителност по-голямата част от тях реално нямат никави други нагласи освен преследването - А-влиянията (термин на Муравиев), иначе известни като социалните норми, като пари, секс, брак, слава или каквито и да било на множество други идеали, към които всички ние сме насърчавани да се стремим от ранна възраст. Постигането на тези цели се представя в глобалното общество като кулминация на търсенето на щастие, при все, че е очевидно от състоянието на нашия свят днес, че истинското щастие остава илюзорно и неуловимо, както винаги, поне за онези, които имат леко съмнение, че има и още нещо.

Така че, откъде идват тези житейски цели в живота, които ни подвеждат толкова зле? Възможно ли е, в действителност те да са идеите и целите на някой друг за нас това, и да е в нечий друг интерес повечето от нас да изразходват енергията и силите си в безплодно преследване на някакво химерично щастие?

Тази концепция не е нова в cassiopaea.org и следователно е една идея, че няма да бъде странна за редовните читатели на сайта, но новото и наистина много странното, е идеята, че може да има милиарди от тези Органични Портали, които са били преднамерено насочени да държат хората в несъзнаване на тази концепция, в "пустини и джунгли", за да осигуряват плячкосването на цялото човечество. Трябва да се отбележи, че тук не говорим за някаква форма на злонамереност или враждебност от страна на Органични Портали. Очевидно те просто действат според природата си, която явно е до голяма степен бездушна.

С напредването и оформянето на научните изследвания, идеи и мисли започнаха да валят разкритията, и скоро стана ясно, как вероятно е бил приложен този широкомащабен план: изглежда има не по-малко от 3 млрд. Органични Портали, с които споделяме живота си на планетата, т.е. реално един на всеки двама хора на планетата може да бъде без душа.


Адамови и Пред-Адамови раси

В книга III на неговия Гнозис, Муравиев разглежда така наричаното от него "пред-адамово човечество" и "Адамово човечество." Ето някои откъси от казаното от Муравиев:

"В първия том на Гнозис, ние вече се спирахме на няколко пъти, на съвместното съществуване на две по същество различни раси: на човешката, и на другата от антропоиди. Трябва да се подчертае факта, че от гледна точка на езотеричното последната дума не носи пренебрежителен смисъл.

 Писанията съдържат повече от една препратка за съвместното съществуване  на нашата планета на тези две човечества, които в момента са еднакви по форма, но различни от по същество. Можем дори да кажем, че цялата драматична история на човечеството, от падението на Адам до днес, без да изключваме перспективата на Новата Ера, е засенчвана от съвместното съществуване на тези две човешки раси, чието разделяне ще се случи едва при Страшния съд. (Стр. 107)"

Човешките плевели, човекоподобната раса, са потомците на пред-адамовото човечество. 

Основната разлика между съвременния пред-адамов човек и адамовия човек, която не се възприема от сетивата е, че първият не притежава развитите висшите центрове, които съществуват в последния, макар да са били изолирани от будното му съзнание, заради неговото Падение, и които му дават реална възможност за езотерична еволюция. С изключение на това, двете раси са сходни: те имат същите по-нисши центрове, същата структура на личността и също физическо тяло, макар че по-често то е по-силно в пред-адамовия човек, отколкото в адамовия; а по отношение на красотата, не трябва да забравяме, че пред-адамовите мъж и жена са създадени от Бог на шестия ден, по Негов образ и по Негово подобие, и че дъщерите на тази раса бяха красиви. (Стр. 108-109)

Като се идентифицира с Аз-а на неговата личност, Адам губи съзнание за неговото реално Аз и пада от Едем, който е бил първоначалното му състояние, в състоянието на пред-адамовите хора. Две човечества, породени от два различни творчески процеси, по-късно смесени на нивото на органичния живот на Земята. От този момент нататък, съвместното съществуване на тези два човешки вида, както и произтичащата от това конкуренцията, се превръща в норма, която можем да проследим през вековете, дори и в наши дни, като адамовите в тяхното състояние на падение, обикновено са в по-неблагоприятна позиция спрямо пред-адамовите.

 За момента ще се огранича с повторението, че съвременният Адамов човек, след като е загубил контакт с висшите си центрове и следователно с истинското си Аз, изглежда на практика идентичен с пред-адамовия си аналог. Въпреки това, за разлика от последните, той все още има своите по-висши центрове, които гарантират, че той има възможността да следват пътя на езотерична еволюция. В момента пред-адамовия човек е лишен от тази възможност, но тя ще му бъде дадена, ако адамовото човечеството се развива както трябва в ерата на Светия Дух. (стр. 129)

Муравиев казва, че първоначално е имало ДВЕ раси, които са се развили на земята, и че тези две раси, макар и физически почти идентични, са много различни от гледна точка на душата. Изглежда, че човекът има потенциал да се развие като суверенна и неделима душа в този живот, докато другите са като празните бутилки в сравнение с него и са предназначени да чакат друго завъртане на колелото или космически цикъл. 

Адамовата раса е раса, която е претърпяла падение, което означава, прекъсване на връзката между висшите центрове (даващи достъп до по-висше познание/съзнание) и долните центрове (които регулират физическото съществуване) и което е поставило Адамовия човек в една и съща площадка с пред-адамовия човек, като реално е превърнало всички ни в Органични Портали (ОП), докато не се научим как да се развиваме душата.

За да се разбере дефиницията на Муравиев за двете раси, ще е от полза да използваме цитираното по-горе описание на Клекли за това как психопатът, се съотнася към човека с душа. Може би това малко нещо, което липсва в психопата е потенциала за контакт с висшите центрове?
 
Описанието на Муравиев за падението на Адамовия род и следва същите линии, като описанието, което ни е дадено от К (Касиопея, контактът на Лаура Найт-Ядчек; по-надолу с акроними в скоби са отбелязани и имената на питащите - бел. прев.), където виждаме, че това е символична версия на падението на нашето съзнателно цяло:


Въпрос (В): Ами, това е един от проблемите, с които се сблъсквам, докато опитвам да напиша тази история на човечеството. Както аз го разбирам, или като се опитвам да го разбера от литературата, преди "Падението в Едем," човечеството е живяло в състояние на 4-та плътност (density - по-популярният превод е измерение, но в настоящият превод не целим популярност, а точност, затова ще бъде превеждано като плътност). Вярно ли е?

Отговор (О): Приблизително/нещо от рода.

В: - Моля за повече точност.

О: - 4-та плътност в друга сфера, като време-пространствен континуум  и т.н.

В: - Добре, така сферата се променила, като част от цикъла; направени са били различни избори: човешката раса е минала през портала, в преследване на "златото", и тогава, един вид се е подравнила с Гущерите, след като "женската енергия" се е съгласувала с грешната страна, така да се каже. Това е, което  казвате. То е довело до редица следствия: разрушаването на ДНК, изгаряне от първите десет фактора на ДНК, разделянето на двете полукълба на мозъка..

О: - Единствената причина за това: ако играете в калта, ще се изцапате.

В: - (T) Какви сме били преди "Падението?"

О: - 3-та плътност същества Служещи На Другите - СНД (STO англ.).

В: - (T) Сега сме същества Служещи На Себе си - СНС (STS англ), заради случилото се тогава?

О:  - Да.

В:-  (T) Ние сме били 3-та плътност СНД по онова време. Дали това е станало след битка? С други думи, ние сме
 били, като раса от 3-та  плътност, буквално у дома в този момент за разлика от преди?

О: - Имаше битка.

В: - (Л) Битката е била в нас?

О: - Чрез вас.

Въпрос: - (T) Битката е била чрез нас, дали да минем през този портал ... (Л) Битката се води чрез нас, били сме буквално на бойно поле. (T) Била ли е битката дали да минем през този портал или не?

О: - Приблизително.

В: - (T) Добре, ние сме били СНД. Казахте преди, че на тази плътност имаме избор между СНС или СНД.

О: - О, Тери, битката никога не е спирала, от значение е единствено "кога" ще изберете!

В: - (T) Това трябва да е свързано с факта, че гущерите и други извънземни, все повтарят на хората, че те са дали съгласието си за отвличането и така нататък. Ние сме били СНД, а сега сме СНС.

О: - Да, ... "Когато" сте тръгнали за златото, сте казали "Здравейте" на гущерите и на всичко останало, което се предполага.

В: - (T) ... Като сме дошли за златото, ние сме станали СНС същества, защото търсенето на злато е СНС.

О: - Да.

В: - (T) ... и по този начин, ние сме се присъединили към Рептилоидните от 4-та плътност...

О: - Да.

Въпрос: (T), Тъй като те са същества от 4-та плътност и разполагат с много повече способности и възможности, отколкото ние в 3-та плътност ...

О: - Преди сте били присъединени към 4-та плътност СНД.

В: - (Т) И сме били 3-та плътност СНД. Но, като сме тръгнали за златото, Сме се присъединили към 4-та плътност СНС.

О: - Да.

В: - (Т) И по този начин сме дали на 4-та плътност СНС разрешение да правят каквото искат с нас?

О: - Приблизително.

Въпрос: - (T)Значи, когато те ни казват, че сме им дали разрешение да ни отвлекат, е това, става въпрос за това?

О: - Приблизително.

В: - (Дж) Ако се върнем пак към онова, което казах преди: "Свободната воля не може да бъде отменена, ако не е задължена" (T), Значи, като човешка раса, сме използвали нашата свободна воля, за да преминем от СНД в СНС. (Л) Така че, на някакво ниво ние сме избрали бъркотията, в която сме и това е свръх древната легенда за падналия ангел, Луцифер. Това сме ние. Ние сме паднали когато сме преминали през този портал, така да се каже, в преследването на гърнето със злато, и когато сме паднали, змията ни е ухапала!

О: - Но това един повтарящ се синдром.

В: - (Л) Повтарящ се синдром само за човешката раса, или е повтарящ се синдром из цялото творение?

О: - Последното.


Адамовата раса с пълния си набор от ДНК, с налична и функционираща връзка по-висшите центрове, е това, което K описват тук като 3D СНД живот "нещо като"  4D-състояние, принадлежащо към 4D СНД.

При взимане на решение, да се изпита по-голяма физикалност, единството на съзнанието се фрактурира и "пропада" от СНД състоянието фрактури на съзнанието единици и падане от СНД състояние, губи връзката си с по-висшите центрове и се приравнява на равнището на пред-адамовата раса - тези, които нямат възможност за постигане на по-висшите центрове, тъй като ДНК хардуерът не е на мястото си. Доколкото това ново 3D СНС съществуване не е "естествено местообитание" за тяло с потенциал за достигане до по-висшите центрове, падналото човечество е в по-неблагоприятно положение в сравнение с пред-адамовите.

След като вижда приликите между Муравиевото описание на двете раси и описанието на психопата от Клекли, Лора реши да постави няколко въпроса на К.
 

Какво е органичен портал?

От Възнесение II

В:  - В книга III на неговия Гнозис, Муравиев разглежда това, което нарича "пред-адамово човечество" и "адамово човечество." Като препрочитам разговора, виждам, че онова, което се опитвах да разбера по отношение на психопатията, както е изложено в Adventures Series, е точно описваното  от Муравиев. Но той е използвал Библията, за да го обясни, което не съответства напълно. 

Въпреки това, основната идея е, че пред-адамовите човешки видове, практически нямат "душа", нито каквато и да е възможност да развият такава. Това със сигурност е шокиращо, но има много нови научни дискусии по този въпрос, въз основа на очевидни клинични доказателства, че наистина има човешки същества, които са просто "механични" и нямат никакво "вътрешно" или "висше Аз". Гурджиев говори за това, както и Кастанеда. Така че се питам, дали неговите идеи за два основни типа хора са точни, както са изложени.

О: - Всъщност, тук отново, има "библейски варак." Пред-адамовите видове са "Органични" Портали между нивата на плътността.

Това, разбира се, повдигна въпроса дали опитът да се "помогне" или да се "спасяват" такива индивиди е загуба на време или не.

О: - Напълно. Повечето от тях са много ефективни машини. Тези, които сте идентифицирали като психопати са "провали". Най-добрите от тях не могат да бъде разпознати, освен чрез дълго и внимателно наблюдение.

Един от дългогодишните членове на групата, след това поиска да знае, дали някои от нас са се сблъсквали с някой от тези "органични портали" и ако е така, биха ли могли К да идентифицират някой с образователна цел.

О: - Ако приемете, че населението се разпределя равномерно, тогава ще разберете, че в живота на един обикновен човек с "душа", личността му ще се сблъска с точно толкова на брой Органични Портали, с колкото и хора с душа. НО, когато някой е в процес на "порастване" и укрепване на душата, Системата за контрол ще се стреми да вмъкнете дори повече "единици" в живота на този човек. Сега, помислете за всички хора, които сте срещали и по-специално за тези, с които сте били, или сте близки. Коя половина от този брой ще определите като органични портали? Трудно е да се каже, нали?

В: - (В) Това ли е първоначалното значение на "замърсяване на кръвна линия?"

О: - Да.

Това със сигурност дава ново значение на опитностите, описани от мен в Adventures series. Там също така стана ясно, че работата разграничаване на "Органичните Портали" от човешките същества с души е от решаващо значение за така наречения процес на "възнесение". 

Без основно разбиране на трансформационните и съхраняващи енергии, не съществува възможност за сливане на магнитния център. И по този начин, изглежда, че опитностите, описани в Adventures Series, са  необходими не само, за да се пречистят енергиите, но също и за да се развие процесът на разпознаване на много високо ниво. В този момент, член на групата заявява, че има член от семейството си, за който е сигурна, че е точно от "Органичните Портали." 

К бързат да отговорят:

О: - Чакайте, не започвайте да лепите етикети без надлежно проучване. Не забравяйте, че много често лицето, което показва противоречивото поведение може да бъде същество с душа във вътрешна борба.

В: - (Л) Бих казал, че основното нещо, което се казва за тях, е, че наистина добрите никога не могат да бъдат разкрити, освен чрез дълго наблюдение. Един от ключовите критерии, които открихме при изучаването на психопати, беше, че действията им не съвпадат с думите им. Но какво, ако това е симптом, че някой просто е слаб или, че няма воля? (А) Как мога да знам, ако имам душа?

О: - Случва ли ви се да ви боли за друг?

В: - (В) Мисля, че те говорят за съпричастност. На бездушните хората, просто не им пука какво се случва на другите. Ако друг е в болка или нещастие, те не знаят как да се погрижат за него.

О: - Единствената болка, която изпитват, е при "лишаване" от "храната" или комфорта, или от това, което искат. Те са и майстори на заблуждаването на чудото възприятие, така че да изглеждат съпричастни. Но като цяло, тези действия са просто, за да запазят контрола.

В: - (A) Какво общо има притежаването или непритежаването на душа с кръвната линия?

О: - Генетика се съчетава с душата, ако има такива.

В: - "Органичните Портали" стигат ли до пета плътност, когато умрат?

О:  - Само временно, до "втората смърт".

В: - (В) Какъв е "произходът" на тези Органично Портални човешки видове? В схемата на сътворението, откъде идват те?

О: - Те първоначално са били част от моста между 2-ра плътност и 3-та плътност. Прегледайте преписите по темата на къси цикли на вълната и дълги цикли на вълната.


Въпросите след това се преместват върху темата за съня. Арк чете преписите и отбелязва, че К са казали, че сънят е необходимост за човешките същества, защото това е период на "почивка и презареждане." Те също така са казали, че душата почива, докато тялото спи. Така че, поставеният въпрос е какъв източник на енергия се избира за презареждане на тялото и душата?

О: - Този въпрос трябва да бъде разделен. Което се случва на индивида с душа е различно от случващото се с Органично Порталната единица.

В този момент, спряхме и обсъдихме възможността, енергията на жизнената сила, въплътена в Органичните Портали трябва да е нещо като общ резевоар, като общата душа, за която се говори при флората и фауната. Това, разбира се, би обяснило учудващите и необясними прилики между психопатите, която е толкова отчетливо определена, че те се различават един от друг само по начина, че различните видове дървета са различни в цялостния клас "Дървета". И така, разделихме въпроса и попитахме първо:

В: - ...откъде идва енергията, която презарежда Органичните Портали?

О: - От общия резервоар (общата душа), който описахте.

В: - Презареждането на съществата с душа, от подобен общ резервоар ли се осъществява, само че може би "човешки" резервоар?

О: - Не, презарежда се от така наречения сексуален център, който е по-висш център на творческа енергия. По време на сън, емоционалният център, който не е блокиран от нисшия интелектуален център и от движещия център, преобразува енергията от сексуалния център. Това е също така времето, през което висшият емоционален и интелектуален центрове могат да си починат от "изтичането" при взаимодействието с тези досадни Органични Портали, толкова активно чрез нисшите центрове. Този временен отдих сам по себе си е достатъчен за въстановяването. Освен това, енергията на сексуалния център също е по-достъпна за другите висши центрове.

В: - Откъде така нареченият "сексуален център" получава своята енергия?

О: - Сексуалният център е в пряк контакт с седма плътност в своята "женствена" творческата мисъл "Теб, която обичам." "Издиханието" на "Бог" при облекчението на свиването. Пулсация. Нестабилни гравитационни вълни.

В: - Дали "центровете", описани от Муравиев са свързани изобщо с идеята за "чакрите"

О: - Доста тясно. При индивидите от Органичната Разновидност, така наречените "висши чакри", са "формирани"
 чрез кражбата на енергията от съществата с душа. Именно това им дава възможност да симулират одушевени същества. Съществата с душа в действителност възприемат огледален образ на собствената си душа, когато приписват "душевни качества" на такива същества.

Въпрос: - Дали това е съответствие, започващо от основната чакра, която се свързва със сексуалния център според Муравиев?

О: - Не. "Сексуалният център" съответства на слънчевия сплит. Нисшият движещ център е основната чакра. Нисшият емоционален - сексуалната чакра. Нисшият интелектуален - чакрата на гърлото. Висшият емоционален - чакрата на сърцето. Висшият интелектуален - коронната чакра.

В: - (В) Какво ще кажете за седмата чакра, или т. нар. "трето око"?

О: -  Съюзът на висшия център на сърцето и на висшия интелектуален център. Тя "затваря извивката" в енергийната конфигурация на "овчарската гега".

В: - (В) А идеите за 12 чакри, и така нататък, които в момента се проповядват от много ню-ейдж източници?

О: - Няма такива. Това е изкривена концептуализация, въз основа на погрешното убеждение, че активирането на физическата ендокринна система е равнозначна на създаването и синтеза на магнитен център. Висшите центрове се "установяват" единствено чрез "магнетизиране".  Става въпрос за повече или по-малко "външно" (неустановено) състояние на висшите центрове, възприемано от някои хора, и впоследствие присъединявано към възприеманите "установени" места като потенциал. Това е довело до "подвеждаща концептуализация" на базата на предположения!

В: - Дали нивата на инициация и нивата на стълбицата, както са представени от Муравиев са напълно точни?

О: - Да, но различните нива, достигнати в т.нар. други животи могат да облекчат интензивността на някои нива в "последващ" живот.


Обобщение:

Ако използваме ключовете, дадени ни от Касиопейците, се оформя една по-ясна картина на това, че е възможно съществуването на две раси, и че ако отстраним библейския варак, муравиевото описание описание е точно. Те задълбочиха разбирането ни, чрез разполагане на пред-адамовата раса в хипер-измерната реалност и Матричната система за контрол. Нека да разгледаме на четирите момента, които те посочиха:

1. Пред-адамовата раса служи като портали между нивата на плътност.
2. Те са много "ефективни машини" и най-добрите от тях не могат да бъдат разпознати, освен чрез дълго и внимателно наблюдение.
3. Те крадат енергия от съществата с душа, за да им подражават.
4. Те съставляват половината от човечеството.

Има и друг много важен момент за разбиране, преди да можем да продължим нататък: двете раси са се кръстосвали много, много дълго време.


Смесване на расите

Изключително важно е да се разбере, че двете раси са се кръстосвали в продължение на хиляди, ако не и десетки хиляди години. Невъзможно е да вземете расите на земята днес, червената, бялата, черната или жълтата, и да твърдите, че едната или другата е "пред-адамовата" и бездушна раса. Ние не можем да говорим за групи, народи, племена, нито народите, които са членове на "бездушната" раса като група. ДНК на двете раси е напълно смесена, и това е истинското значение на замърсяването на кръвната линия. Само тези, с подходящ генетичен набор всъщност могат да приютят душа и следователно да извършват езотерична работа, което означава, че нито цветова, нито етническа група може да бъде изключена или да има предимство.

Помислете за това повече. ДНК на тези две раси е толкова смесена, че и двете могат да бъдат открити в рамките на едни и същи семейства.

Ние специално подчертаваме този момент по този въпрос, за да не даваме повод на твърдо линейните да ни обвинят в расизъм. Двете раси са толкова размесени, че това е въпрос на индивидуална генетиката за всеки човек на планетата. Това можем да заключим от коментарите на Касиопейците:

В: - (Л) Искам да се върна на въпроса ми, на който не отговорихте... Искам да зная, кой точно и защо точно, е програмирал генно семитските хора, и защо има такива враждебни нагласи в отношенията между тях и келтите, и арийците.

O: - Това не е само между евреите и келтите, ако забелязвате. Освен това, от значение е индивидуалният ауричен профил, а не групирането или класификациите. Но да отговоря на въпроса: Има много причини, както планетарни, така и извън планетарни.

В: - (Л) Значи, създаването на германската "Господарска раса", към която са се стремяли е всъщност създаване на "чистопородна основа"?

O: - Да.

В: - (Л), И отърваването от евреите е съществено? Не е ли могло германската господарска раса да бъде създадена без да се унищожи друга група?

О: - Не.

В: - Защо?

О: - Заради предварително кодирания профил на съдбата на мисията, на 4-тата плътност.

В: - (Л) Какво означава това?

O: - Това означава, кодиране, което да се активира след възнесението на 4-та плътност, затова, ако не се елиминира, отрича господството и усвояването на нефилимите. Евреите са били предварително кодирани, да доведат докрай мисията след преобразуването, макар и на индивидуално равнище.


Ще забележите, че К ни насочват винаги към индивидите и ни отдалечават от групите. От значение е "индивидуалният ауричен профил", а не "групирането или класификациите". И това съвпада с вижданията на Муравиев по темата, който отбелязва:

"Но смесването на хромозомите е вече завършен факт, така че хормоналната симетрията на адамовите, естествено намалява през поколенията, докато не се стабилизирала в точката, която е достигнала понастоящем. Определени указания в Евангелието ни карат да вярваме, че двете човешки раси, които съжителстват на земята, са числено равни. (стр. 130)"

Повтаряме: ДНК на тези две състезания е толкова смесена, че представители и на двете могат да се открият в рамките на едни и същи семейства. Вашият брат, сестра, майка, баща, дъщеря или син. Не някой "друг" в целия свят или от другата страна на улицата, не някой, който се кланя на различен бог или с различен цвят на кожата. Може да е някой, с когото живеете всеки ден от живота си, и ако е така, те имат една единствена причина да са тук, да цедят, разсейват и отклоняват съществата с душа от развитието им.

Обратният път към активиране на ДНК, необходима за постигане на контакт с висшите центрове, не е чрез генетична манипулация, както се схваща от гледище на "А" влиянията. Обратният път е чрез древната духовна наука, истинското дело на алхимиците, делото, подето от членовете на Куантъм Фючър Скуул (Quantum Future School), което чрез "подгряване на тигела", нео-кортекса, преподновяват "веригите" в мозъка така, че древната и прекъсната връзка с висшите центрове може да бъде възстановена. Това е синтеза на "магнитния център", установяването на неразтворимото, истинско "Аз". Това е "генетична модификация", разглеждана като Б влияние. Голяма разлика.

В: - (А), Коя част от човека достига до 4-та плътност?

O: - Обуславяното от хипофизната жлеза.

В: - Л) И какво е то?

O: - Пси-способностите.

В: - (A) Има ли някои специфични ДНК последователности, които улесняват предаването между плътностите?

О: - Допълнителни вериги.

В: - (Л) Как да се набавят вериги?

O: - Не се набавят, а се получават.

В: - (Л), Откъде се получават?

O: - Взаимодействие с предстоящата вълна, ако е вибрацията е изравнена.

В: - (Л) Откъде знаете, че това се случва?

O: - Проявяват се психо-физиологични промени.

В: - ...Изглежда, че много хора, които са дошли в този период от време на бъдещето, се връщат в миналото чрез цикъла на прераждането, за да не нарушават свободната воля, като внимателно подбират тела със специална ДНК, които, малко по малко, активират, така че Аз-ове от 4-та или по-висша плътност, да могат да се проявят в тази реалност. Възможно ли е за тези енергии да се проявя в подобни тела, които са били пробудени в/или настроени към 3-та плътност?

O: - СНД се стремят да осъществят процеса в рамките на естествения поток на нещата. СНС са склонни да променят процеса на творението, за да отговаря на техните цели. (Т.е. отвличания и/или "магия".)


ОП и голямата картина

Фактът, че съществува бездушна раса, понастоящем наброяваща над 3 милиарда жители на тази планета, със
 сигурност помага да се обясни защо планетата ни е в сегашното си състояние. Фактът, че тази бездушна раса са портали, използвани от СНС 4D, за да поддържат контрола си над нас, обяснява още по-детайлно дълбочината на манипулациите.

Членовете на Quantum Future School започна процес на изследване и сортиране на данни с цел по-задълбочено да се разбере естеството на Органичните Портали и къде се вписват те в голямата динамика на живота. По време на този процес, се състоя следната дискусия. Доста дълъга е, но така можете да получите известна представа за динамиката, в рамките на училището.

Дж. написа: когато говорим за ОП и тяхното конституиране като 50% от населението, предполагам, че не става дума за субектите, изучавани от Клекли в "Маската на здравя разум"... Искам да кажа много малко от нас, изглежда, са се сблъсквали с психопат от описаните в книгата. Или се казва, че психопатите са по-краен вид на ОП?...

По принцип, каква е релацията, ако има такава, между психопати и ОП? Някакви идеи?
Л отговори: психопатите са органични портали с бъгове в софтуера.

Мисля, че може да се каже, че всички първични психопати са ОП, но не всички ОП са психопати, в обикновения смисъл на думата. Но, аз са наричайки ги "култивиран сорт" психопати, докато К ги наричат ОП, защото след справяне с някои от тях в крайната форма - става ясно, че те са нещо като карикатури. Карикатурата преувеличава определени ключови черти, които можеш веднага да се свържеш с реалния човек, когато ги видиш.
Психопатът - в различни форми - изглежда може да притежава една или повече от характеристиките на ОП в изкривена или преувеличена проява.
К посочиха - и зная, че истина си от опит, че ОП, които са " сортове психопати," не могат да бъдат разпознати, освен чрез дълго и внимателно наблюдение и дори опит. Те са толкова добри "фалшификатори", че могат перфектно да фалшифицират "душа".
Разбира се, К споменаха, че те правят това чрез кражба на душевната енергия. Не бях мислила за тази възможност, а повече или по-малко мислех, че са съзнателни лъжци от някакъв ужасно изроден сорт. Б спомена, че може да са "без душа". Аз донякъде отхвърлях тази идея в полза на идеята на зла душа. Но К казваха не. Б е бил прав.
Освен това има и вторични психопати, които са индивиди с душа (или поне така си мисля), и които са избрали "тъмната страна." Те действат до голяма степен като първичните психопати - само че са по-лоши, обикновено.
Б отговори: отново отваряш темата но този път осветлена от ретроспективните дискусии и разгледаната връзка между "портали" (органичните) и "входовете". Тогава изглежда напълно възможно функцията на ОП да е кооптирана от 4D СНС същества и са превърнати в сонда за хранене. С това, искам да кажа, че първоначалната цел или функция за ОП може да няма нищо общо с храненето за сметка на "адамовата раса".
От коментари К, то изглежда, че първоначалната цел е функция е била да осигуряват мост между съзнанието на 2D равнището на разширяване до 3D средата. Смятате ли, че правилно .......?
Дж. отговори: Аз тъкмо мислех за това и точно тази идея ми хрумна, но въпросът е как? .... К казват следното:
"В: (В) Какъв е "произходът" на тези органично портални човешки видове? В схемата на сътворението, откъде  идват те?
О: Те първоначално са били част от моста между 2-ра плътност и 3-та плътност. Прегледайте преписите по темата на кратки цикли на вълната и дълги цикли на вълната."
"... бидейки природа на първо ниво и второ ниво, флората и фауната обичайно изпитват дългосрочен или дълговълнов цикъл на физическия план, за разлика от настоящия им късовълновия цикъл на физическо и етерно, доколкото са във взаимодействие с човешкия вид с неговата късовълнов си етерен/физически цикъл. "
Също така беше казано от К, че ОП презареждат своята жизнена енергия от "резервоар", като част от групова душа по много сходен с дърветата начин...
Но въпросът е, какво е естеството на тази мостова функция между 2-ра и 3-та плътност, каквото е било първоначалното предназначение на ОП? ... И по какъв начин е била узурпирана ... Дали не е това, че те са всъщност души от 2-ра плътност или части от 2D групова душа, обитаващи на 3D тела?
Трябва да стигнем до дъното на тази история...
Б отговори: Отново се убеждаваме, че органични портали не са "лоши" или "зли", в смисъл, който бихме могли да им припишем, ако не познавахме природата им. Можем да видим от по-горе, че първоначалната им функция е да служат като средства за новоразвити души 2-ра плътност, които, по дефиниция, все още не са интегрирали душа. Въпреки това, ключовата дума по-горе е "първоначално" - те първоначално са били част от мост между 2-ра и 3-та плътност. Това предполага, че тяхната функция или предназначение са били изопачени или узурпирани, и сега те са отклонени с друга цел, на ум ми идват няколко думи... източване на енергия, разсейване, объркване, манипулация... (на съществата с душа)...
Като Лаура посочи, трябва да се зададат още въпроси, но като при всяка тема, характеризираща се с "парещи" моменти, винаги възникват множество други "парещи" моменти, които изискват допълнително време и ресурси по време на контактната сесия. Може да има разлика между един аспект на съзиданието, който бихме могли да се класифицираме като архетипен израз. Това може да е и някаква "групова душа". (Имах някои много ясни сънища в тази посока). А може да бъде и нещо съвсем различно от това, което разбираме под "душа" или в нашия случай "фрактурирана душа".
Ако има някаква разлика между двете, може би фрактурираните архетипни изражения на сътворението имат потенциал да "развият" аспекти или изрази на сътворението, които ние наричаме или свързваме с душата. ОП може да бъде средство за този процес. В една от сесиите, Джан и Тери бяха информирани, че една от техните котки е готова следващия път да изпита въплъщение в човешка форма. По това време нито един от тях / нас не беше чувал за понятието ОП, така че е естествено да се предположи, че този опит цикъл като човек ще включва атрибути на душата. Но може би това е само междинен етап, където този израз на сътворението има възможност да "развие" душевни качества в продължение на много житейски опити.
Идеята може да е плоска, но без оглед на възможностите извън границите на нашата "затворена кутия на реалността", нне сме достатъчно открити да боравим с някои понятия. Така че всичко това са разсъждения, но с намерението за вдигане на летвата на възможностите, а не за да ги ограничаваме.
Друг член на добави: Като имаме предвид съображенията на Б .... и в този ход на мисли: Току-що препрочетох материала във  Възнесение част 2, където обсъждаме ОП с К. Моето впечатление е, че ОП са средства за същества в 2D да се проявяват в 3D като естествена част от техния растеж, следващият етап. Това ще бъде първата стъпка. Но тъй като те са портали, те биха могли да бъдат използвани също и от 4D. Особено след като не притежават познание, с което биха могли да се защитят.
 
Ето какво се казва в тази сесия:
 
В: Дали "центровете", описани от Муравиев са свързани изобщо с идеята за "чакрите"
О: Доста тясно. При индивидите от органичната разновидност, така наречените "висши чакри", са "формирани" чрез кражбата на енергията от съществата с душа. Именно това им дава възможност да симулират одушевени същества. Съществата с душа в действителност възприемат огледален образ на собствената си душа, когато приписват "душевни качества" на такива същества.

Хрумна ми, че това може да бъде начина, по който един ОП влиза в контакт с духовната енергия и по този начин е в състояние да расте. Тяхното "огледално отразяване" на душата, може да е подобно на процеса, описван от Гурджиев обсъжда, когато говори за индивиди, казващи за себе си: "АЗ СЪМ". Те все още не са, но като казват това, могат да започнат да действат "като че ли са". Индивиди с душа, които се опитват да се свържат с тази по-висшата част от себе си "претендират", че вече "СЪМ" - моля, извинете граматиката ми. Те могат да го правят, защото осъзнават, че съществува този по-висше ниво. Те имат това познание. ОП, които нямат никаква практическа представа, че душата съществува, научава за това чрез "кражба на тази енергия от съществата с душа".

Това би направило процеса на "крадене на енергия" естествена част от плана на растеж, докато в същото време поражда съществуването на "врата", която може да се използва от  4D СНС, за да се хранят с душевна енергия.

Друг член доразви тази идея.
Мисля, че може би прекалено често сме склонни да приемаме коментарите на К като закодирани послания. Очевидно е, че някои от тях трябва да бъде разрязани и разглобени на съставните им части, за да установим връзките и да разбулим скрития смисъл, но също така е ясно, че в някои други случаи те са напълно директни в коментарите си. Такъв, мисля,  е и случаят с коментара "ОП като мостове между 2D и 3D". Това тълкуване на въпроса има допълнителна стойност, като ни кара да прозрем ролята на ОП в рамките на по-голямата картина на сътворението като нещо естествено, а не като някакъв вид отклонение или проява на "злото".

По-голямата част от 2D обитателите имат групова душа, която бележи техните естествени модели на поведение със специфични черти, които варират от видове към видове, и съответстват на това, което обикновено се нарича "инстинктивно поведение". Така е, защото те са буквално отломки от стария блок, разпокъсани парчета на тотемичната душа.
Да, има такова нещо като Тотемен Дух на Тигъра и Тотемен Дух на Крокодила, и Тотемен Дух на маймуната, и Лъвски Тотемен Дух - Сехмет и дружина - всички те пребивават в архетипна сфера и обхващат всички отделни черти на "тигърството" и "маймунството", и т.н. Чрез процес на фракталната репликация те проектират, този идентични, умалени копия на душите си, които продължава да оживяват телата на всички 2D екземпляри от дадения вид, и същите тези души-фрагменти, с всички натрупани преживявания на пребиваването им във физическия свят, се връщат след физическата смърт в тотемичната душа, за да се "добавят" малко към нея. Това е причината, поради която се предава "заучено поведение" на следващото поколение под формата на "инстинкт", в рамките на животинското царство.

По-развитите животни в крайна сметка да стигат до точката, където те да надрастват модела по силата на който са се развили по по-индивидуализиран начин, в душа, която не съответства съвсем точно за връщане обратно в фракталната "сфера", от която произхожда, като по този начин се предотвратява процесът на "задължително" завръщане към "родителската клетка"  и диференцирата душа-фрагмент изисква различна генетична структура за следващия цикъл на прераждане.

Това е много подобен казаното от Лаура, когато говори за молекулярни рецептори на клетъчната мембрана (Тотемичния Дух в този случай), която е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СПЕЦИФИЧНА за определени лиганди (душевни фрагменти) до степен, в която всяко молекулно вариация предотвратява процеса на свързване напълно. Също така не забравяйте, че К заявиха, че "Генетиката се съчетава с душата, ако има такива", което означава, че тези по-индивидуализирани души, в последствие трябва да направи качествен скок в следващото ниво на генетичен строеж.

Тук бих се осмелил да предположа, че мнозинството души надраснали модела на груповата душа, се прераждат като 3D органични портали, за да започнат трудния процес на развитие на човешка душа, както Х. спомена, повече чрез имитация в първите етапи на развитие, отколкото чрез нещо друго. Това би било логичната прогресия, тъй като те очевидно не пристигат в сферата на 3D с напълно развита човешката душа (Гурджиев е може би първият, който го обяснява). Също така е очевидно, че уроците, които ще направят развитието на по-висша душа възможно, не са много съвместими с условията на 2D сферата, т.е. уроци, които са свързани със споделяне, съпричастност, състрадание, предаване на чувства и т.н., които са реалистични, почти по подразбиране, само в 3D среда.

В този момент, нововъплътените индивиди са до голяма степен в нещо като преходен етап, след като надрасли динамиката на груповата душа, но не са достигнали напълно до етапа, в която се развива постоянно човешката душа. Следователно терминът на К "мост" е наистина много подходящ и лаконичен (ура за касиопейците! и тяхната прекрасна икономия на думи, която крайно липсва в този доста дълъг пост...)

И тогава Лаура обобщи цялата дискусия чрез обвързване в това отношение с тотемична душата и с визията на Швалер дьо Любиц Schwaller de Лubicz:
Надяваме се, като посочвате, с пълното разбиране на реалната основа за СНС - 3D материалния свят - че хората ще спрат да се опитват да го ПОПРАВЯТ и ще спрат да го разчитат като "зло" в смисъла на съзнателно зло.

Котката не е зло, защото измъчва и изяжда мишката. Това е просто "котешкостта" и "мишковостта" на нещата.
Разбира се, 4D СНС са нещо друго... кооптират и подкупват, и използват. По този начин ние виждаме да се проявява "крипто-географската" личност, както е предполага Родни Колинс, който разгледах в Adventures Series.

Следва да отбележим, че идеята за завръщане към "тотемична" групова душа се популяризира от Швалер дьо Любиц и е същността, както изглежда, на идеята за "деветте нетери ", или "деветте принципа " или пък на ДЕВЕТТЕ , както са приети като послание от много хора...

Тя е напълно подходяща за тези, които са ОП. Това Е тяхната реалност!

В друго послание, Лаура доразвива разклоняването на идеята за на тотемичната групова душа, като се коментира на друго изказване:
Р: Добре, ОП "не съзнава" своето състояние - точно като моето куче или нечия котка. Това, според теб, е тяхната природа и ние не можем да ги виним за нея. Но точно както при кучетата и котките, ние трябва да се отнасяме към тях със състрадание, достойнство и уважение. Не само за тяхно добро, но най-вече за наше.
Л: С представителите на тази природа - кученце или котенце - е лесно, да. Но какво да кажем за тези, които представляват естеството на боата... или на усойницата... или на черната вдовица... или дори на комара? Всички тези идеи са приложими и към тях, и със сигурност трябва да ги обмислим.

А ако се замислим за същество, което се състои от едно голямо "доза" на крокодилство, но е с фино настроения мозък на човешкото тяло... още по-опасно, защото все още има "психически връзки" към "нетера" или "принципа" на крокодила...
Тук имаме сериозен проблем. И както винаги, дяволът е в детайлите.

Р: Това не означава, че трябва да ни е жал за тях. Те са просто друга част на "сътворението", форма, която е по-слабо развита, може би, от личността с "душа". И тъй като цялото творение е точно така както би трябвало да бъде, те със сигурност имат право да бъдат тук. Но, те НЕ са от нас.
Л: Да. И ако се закачаме с физически крокодили, ще бъдем изядени. Те имат право да съществуват - а ние имаме право да стоим настрана от тях - и да се защитаваме по адекватен начин, ако ни нападат. Също така имаме право да ЗНАЕМ за тях -  знание, което е било сериозно укривано от много дълго време.
Р: Очевидно, ние не може да ги разглеждаме просто като "животни", защото те са една стъпка нагоре от това състояние (разбира се, всички ние сме "просто животни"). Ние очевидно ще трябва да продължи да взаимодействаме с тях, независимо от това какви са те, освен ако всички не вземем да станем отшелници.
Л: Виж по-горе. Очевидно е, че взаимодействието с НЯКОИ от тях е възможно. Но взаимодействието с някои други е смъртоносно.
Р: Ще трябва да (както индивидуално, така и колективно) за достигнем до някакво решение за това как да се отнасяме, да взаимодействаме, и как да гледаме на индивидите, които са ОП.
Л: Мисля, че ако се опитаме да разберем принципите на "нетерите" и се опитаме да се научим да идентифицираме с точно какъв "сорт" се сблъскваме, може би ще ни е много по-лесно.
Р: Аз не защитавам някаква идея да се действа срещу тях. Това, което смятам е, че ние просто трябва да действаме в съответствие с нашия път и нашата съдба. За мен това означава, че човек трябва да извърви пътя си с още по-голямо осъзнаване на опасностите "в гората". А изглежда "гората" е станала доста по-ужасяваща напоследък!
Л: Разбира се.

Мисля, че всички ние сме започваме да виждаме колко всепроникващи тази ОП сценарий е и как засяга всички ни през вековете.
Ако, изразът "знанието защитава" е верен, може би това ще безпрецедентен пример.
Това е вероятно най-важното нещо, ние ще сме постигнали - както в сферата на видимото, така и в тази на невидимото.
Със сигурност си подготвихме работата.
Тази дискусия изведе и разви някои интересни идеи:
1. Функцията на ОП, като мост.
2. Техните отношения към душевните резервоари на флората и фауната.
3. Идеята, че тук няма нищо, за "поправяне". Органичният портал изпълнява функция във Вселената. Той има своето място.

Но дискусията се пропуска една много важна функция на органичния портал, която е спомената по-горе: тяхното гореспоменато кооптиране с 4D СНС съществата, като средство за източване на енергия от тези, които са избрали да си пробият път извън Матрицата. Връщаме се към нея с един пост M., който си струва да бъде прочетен в неговата цялост. Един от аргументите му е представен по следния начин:

"Те са генерични средства или портали, в човешка форма, отворени за ползване от различни сили, поради което са отлични матрични марионетки. Случило се е така, че сега те биват използвани от 4D СНС, за контрол над 3D СНС (кандидати за 4D СНД) чрез функциите им на "клакьори" и "вампири", като ни държат заключени в поведенчески модел, който съответства на дирижирана норма, и физически близки до нас, за да източват нашата енергия и да ни пречат от набирането на достатъчна за "бягство скорост", която би ни позволила да се изтръгнем от хватката на Матричната система за контрол чрез развитие на нашите магнитни центрове". Следователно, ние виждаме, че "естествената" функция на ОП - имитацията на душевната енергия, процесът, чрез който те са били в състояние да напредват и да се развиват, придобива специфичен характер с развитието на СНС потока за събиране на душевна енергията от индивидите с душа, с цел да бъде подадена по веригата за хранене на 4D СНС. Основната роля на ОП е сега, за да се предотврати истинския търсач от напредък по пътя.

Това става ясно, когато погледнем към следното:
1. ОП събира душевна енергия от индивидите с душа.
2. Тази енергия се предава до 4D СНС.
3. ОП са примесени в семейства с инидивиди с душа.
4. Когато една индивид с душа се заеме с "делото", той или тя трябва да научи как да опазва на енергията на душата, тъй като без нея "делото" не може да се осъществи.
5. Когато се заеме с "делото", човек бива атакуван.
6. Тази "атака" идва от най-близкото ви обкръжение: семейството и приятелите.
7. А когато този някой е в процес на "развитие" и укрепване на душата, Системата за контрол започва да се стреми да вмъкне още повече ОП в живота на въпросния човек.

Така че по много начини, действителното дело да се научим да различаваме А влиянията от Б влиянията включва това се научим да различаваме истинската същност на отношенията ни, с оглед опазването на енергията ни от ОП около нас, за да имаме достатъчно енергия за растеж и да укрепване на душата. Това разяснява Муравиев, когато прави следните коментари за разбирането на "филма" на живота ни:

На теория, филмът, в които човек се ражда и в която той живее, може да продължи до края на света, при условие, че той е щастлив, удовлетворен от себе си, като си приписва добродетелите, а да обвинява другите за грешките и несретите си. В точния смисъл на думата, този вид съществуване не може да бъде смятано за човешко, може да се опише като антропоидно. Този термин е оправдан в смисъл, че външният човек, потопен в самодоволство, представлява върховото постижение на милиони години на еволюция на видовете от своите животински предци, все пак, от гледна точка на на езотерична еволюция, той е все още нереализирана възможност. Ако подходим към проблемите на езотеричната еволюция от гледна точка на филма и на различните роли които човек може да да играе в него, става е ясно, че този вид еволюция е невъзможна, тъй като можем да смятаме, че филмът се върти в един и същ порочен кръг. Хората, които играят в този филм са онези, които ние нарекохме антропоиди, марионетките, мъртвите, които, по думите на Исус, "си вярват, че са живи". Езотеричната еволюция започва, когато човек, чрез собствените си съзнателни усилия, се оказва в състояние да разкъса порочния кръг и да го трансформира във възходяща спирала. (Книга I, с. 234-5)

За тези, които се стремят да бъдат в съзнание и да се научат как да "действат" в езотеричня смисъл на думата, трябва да излязат от личния си филм, населен с органични портали. Защото за танго са нужни двама, и като цяло нито една от страните не ще намери удовлетворение.

Както вече споменахме по-горе, човек най-често стига до идеята за еволюцията, след като той вече е усложнил филма, към който принадлежи. Но истинската еволюция, пътуването към чистотата на центрове, особено на емоционалния център, който - поне в началото - е единственото вместилище на "Б" влиянията, и седалище на магнитния център, не може да се случи докато сме затънали в първоначалния филм . Сърцето не може да расте към чистотата, докато сме вкопчени в танц с органични портали. Пречистване на сърцето е в задължително условие за успех. (Книга I, стр. 238)

 
 
 


Превод: ©Лъчезар Живин
Източник: cassiopaea.org


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .