Банер
ПЕРУН.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

GMO - Генно Модифицирани(Изменени) Организми III
Написано от Ивайло Иванов-IYI   
Сряда, 13 Юни 2007 00:00
Част 3    

Общо-екологичен аспект
   Друг аспект на проблема с ГМХ е,че издържливостта на растенията,от които те се произвеждат,се дължи на вкарани в тях гени за синтеза на пестициди и антибиотици.По този начин,обаче,се увеличава броят на токсичните съединения,които консумираме.Самите микроорганизми се размножават и мутират изключително бързо и трудно могат да бъдат идентифицирани в околната среда.Възможно е микроорганизмите,изкуствено създадени в лабораторни условия,да се държат по абсолютно непредвидим начин,след като попаднат в околната среда.Вирусите могат да придобиват,да обменят и рекомбинират генетичен материал от транс-генни растения с голяма лекота.Това може да
доведе до създаването на съвсем нови вируси.Полените от получени чрез ГИ култури могат чрез вятъра и насекоми да се разпространяват на големи разстояния и да заразят обикновените културни растения и плевели.Така могат да се получат супер-плевели,срещу които няма още защита.Това се потвърждава и от изследванията на Joaquim Machado и Alison Power,докладвани
на съвместния семинар между СЗО и АНПА (цитиран по-горе),където се излагат обилни факти,доказващи наличието на генен пренос между ГМ организми от една страна и естествената почвена микрофлора и дивите растения – от друга.
   Употребата на гени за придобиване устойчивост към антибиотици в транс-генните растения,които се вкарват в растителните клетки,за да се тества доколко главните модификации са инкорпорирани успешно от растението,могат да се прехвърлят и в болестотворните микроорганизми.Предполага се,че това е една от основните причини за бързо развиващата се антибиотична резистентност на патогенните микроорганизми,която понастоящем е изключително сериозен проблем на световното здравеопазване.

В политико-икономически план.
   Създаването на СЕМЕНА-ТЕРМИНАТОРИ е най-сериозната икономическа заплаха за човечеството.Тези семена са така обработени,че растенията,развили се от тях,не могат да дават семена за презасяване.Това означава,че на следващата година фермерите отново ще трябва да купуват семена от същата фирма. Освен това се обвързват с договори с различни неблагоприятни клаузи,като се задължават да ползват и пестицидите на съответната фирма.Според “Corporate Watch” досега не е създаван толкова опасен план за контрол върху поминъка на хората.
   Освен това генно-модифицираните храни се патентоват и това може да увеличи цената на семената им толкова много,че по-бедните фермери и страните от Третия Свят да не могат да си ги позволят,което ще доведе до още по-голяма пропаст между бедните и богатите.Почти 40% от пазара на семена в света се притежава от само 10 земеделски конгломерата.Това предоставя мощта на технологията за генно модифициране в ръцете на малцина,които биха могли да диктуват какви видове реколти да се отглеждат и как.Същите тези компании могат да се възползват от страните,където законодателството по този въпрос не е достатъчно добро и безнаказано да залеят пазарите им с некачествена или дори вредна продукция.Установяването на единно и хармонично законодателство из целия свят е не само много сложно,а и много скъпо и на практика невъзможно.

Изводи:
  1. Генното инженерство (ГИ) представлява насилствено вкарване наслука на гени в ДНК на прицелния организъм,при което непредсказуемо се намесва в сложните саморегулаторни механизми в ДНК и това може да доведе до промяна в качествата на прицелните организми и образуването на непознати и непредвидими токсини в тях.ГИ безспорно има мутагенен ефект.
  2. ГМХ предизвикват тежки алергични реакции и увреждат храносмилателния тракт.Късните ефекти от използуването на ГМХ върху организма не са изследвани и са на практика непредвидими.
  3. Екосистемата е една сложно функционираща система,обединяваща хората,животните,растенията и микроорганизмите.Промяната в коя да е от тези части
неизменно се отразява и върху другите.Еволюцията е продължавала хиляди години.Съществува реалната опасност от появата на десетки хиляди генно-изменени вируси,бактерии,растения и животни,което може да доведе до
истински хаос в биосферата на планетата и да се стигне до тотално генетично замърсяване с непредвидими последици.Създава се възможност за сериозно нарушаване на екологичното равновесие в природата и силно ограничаване на био-разнообразието,а с това и се намаляват шансовете на растителните и животинските видове да се приспособяват към изменящите се условия на средата.

Заключение:

   Отговорът на качественото и изобилно отглеждане на култури е органичното земеделие – без пестициди и химикали.Храната,получена по този начин,е екологично чиста и много по-полезна.Това е единственият път за развитието на българското селско стопанство с перспектива в рамките на Европейския съюз.

Забележка: Публикациите на цитираните по-горе автори са достъпни в международната интернет-база данни за медико-биологични изследвания Medline на адрес: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

Като се надявам, че материалът ще бъде от интерес за Вас, оставам
С почит:

(Д. Дуриданова)

 

Заб.IYI
 "Бъдещето на мутантите",поне на мен ми напомня на 2 неща.Първо на старите митове и легенди или за цивилизациите преди нашата,която е 5-а.
 Второто,което се сещам е бъдещето, "предсказано" в наскоро прочетената от мен трилогия за Небесните господари на Джон Бронсън.Води се фантастика,но все повече се превръща в реалност.Ето линк към трилогията-
http://borislav.free.fr/mylib/text/442


IYIДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2023 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .