Банер
koreni.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Ангелите на Земята
Написано от Маг Селена   
Петък, 07 Октомври 2011 13:07
Скъпо човешко дете,

Аз съм гласът на Земята. Винаги съм те познавала. Усещам всяка твоя крачка и я уважавам. На най-дълбоко ниво ние сме едно. Съществува единно съзнание, обхващащо ни и двамата. Това съзнание е величествено и неизразимо. Това е Духа на Бога. То е тайнствено и в същото време до болка познато. Играта на нашето единение се разгръща в ръцете на това творческо Съзнание. Ние играем играта заедно. Ние сме партньори във взаимоотношения, развиващи се много дълго време. Тези отношения сега са готови за
трансформация. Встъпваме в нова ера. Но преди всичко ще ти разкажа за началото на процеса на нашето сътрудничество. Не е такъв, какъвто очакваш.

При първата ни среща ти още не беше човек. Нямаше още физическо тяло и не се беше въплъщавал на Земята. Ти беше ангел. И не просто ангел! Ти принадлежеше към семейство ангели, решили да прокарат път към ново приключение в космоса. Що за приключение беше това? Ще го кажа с много прости думи. В космоса има закон, по силата на който подобното привлича подобното. Например, след смъртта  ти на Земята, теб автоматично те привлича тази област на духа, която отразява съзнанието ти.

Твоето обкръжение е непосредствено отражение на това, което чувстваш вътре в себе си.  Между вътрешното и външното има единство. В духовния свят има области на светлината и области на относителна тъмнина. Тези области са разделени. На Земята не е така или не ни се струва да е така. На Земята различните типове съзнание присъстват заедно и си взаимодействат помежду си. Съществува по-голямо разнообразие и затова Земята прилича на огромен топилен котел на различните сфери на съзнание.

Дори тук чрез вътрешното състояние на съзнанието ти създаваш своя собствена реалност. Обаче това е нещо, което ти разбираш постепенно в процес на дълбоко духовно търсене. Отначало те смущава външния свят на Земята, който сякаш изобщо не е създаден от собствения ти ум. Напротив, сякаш по-скоро ти си продукт на тази реалност, отколкото неин създател. В духовния свят единството между вътрешното и външното е просто даденост, конкретна и осезаема. На Земята е необходимо много високо развито съзнание, за да разбереш единството и да приемеш отговорност като творец.

На Земята се провежда особен експеримент. Когато си тук, във физическа форма, пред теб се спуска завеса и ти не осъзнаваш своята собствена божествена творческа сила. Тя съществува до тогава, докато не се пробудиш и не видиш, че в самата си сърцевина ти си Бог. Тогава завесата пада и осъзнаваш единството, дълбоко лежащо в основата на всичко и пронизващо всичко живо.

Процесът на пробуждане на Земята е много интензивен и самото съществуване на Земята дава мощен еволюционен импулс на целия духовен свят. Особеност на духовния свят е, че определено не достигат динамика и промени. В действителност, се е стигнало до стагнация, защото всички сфери са много ясно разграничени. Измененията, израстването, еволюцията се случват, когато се срещаш и противостоиш на различия.

Когато говоря за среща с различие, нямам предвид водене на вежлив разговор, а по-скоро истинско потапяне в него. Разнообразието на формите на съзнание дава възможност за учене и израстване не когато ги изучаваш „отгоре”, а когато станеш едно с тях. Точно това става, когато ти се инкарнираш на Земята. Ти се гмурваш в дълбочина и въплъщавайки се, се свързваш с разнообразни сфери на съзнание. По този начин прекарваш мост между сферите на битието, които иначе биха били свързани.

Да бъдеш човек означава да бъдеш мост между значително отличаващи се сфери на съзнание. В прекарването на този мост лежи надеждата за разширение на съзнанието във всички сфери на духовния свят. Дори най-развитите сфери на духовния свят получават импулс за израстване и обновление в резултат на великия експеримент на Земята.

Хората са способни да изследват крайностите на светлината и тъмнината и в края на краищата, да осъзнаят единството, лежащо зад всички форми и проявления. Когато човешките същества достигнат извътре съзнание за единство, те стават съзнателни творци на Земята и тяхното присъствие оказва преобразуващ и целителен ефект на всичко живо, което влиза в контакт с тях.

Целта на приключението ви на Земята е създаване на съзнание за единство. Започнах този разказ със споменаването, че когато започнахме този процес на сътрудничество вие бяхте още ангели, а не хора. Вашето съзнание още не бе привързано към никаква материална форма и вие усещахте силна връзка с братята и сестрите си – също ангели около вас.

Тази връзка между вас бе толкова силна, че се чувствахте като клетки от един организъм. Работехте за общото благо самоотвержено и явно, бидейки един ум и едно сърце. В определен момент чухте моя зов, от мен Земята. Получихте сте покана да се отправите на пътешествие на тази планета. Защо именно вие? Казано накратко, вие бяхте най-смелите сред ангелите. Вие сте безстрашни, страстни и да – донякъде своеволни и вироглави.

Твърди се, че вие сте били изгонени от Рая за желанието за знания и за своеволието ви. И да, вие действително бяхте любопитни и не много дисциплинирани. Но всичко е точно както трябва! Нима мислите, че Бог е направил грешка като ви е създал? Не, разбира се. Бог много точно е знаел какво прави, Бог нищо с лека ръка не определя като невярно или греховно. Бог се погажда съвършено с вашите „грехове”. Вие сте тези, които страдате от тях.

Макар и разбираемо, че като човешки същества, можете да съжалявате за действията си, безкрайно да чувствате тяхната тежест, това съвсем не е мъдро. В това отношение много пострадахте  от религиите си, които толкова силно акцентират върху вината и наказанието. Бог е много по-мек и състрадателен, отколкото си мислите. Вие сте простени дори преди да сте направили  постъпката. Бог великодушно ви осигурява пространство за грешки. Той предпочита по-безпристрастно да гледате на грешките си.

Всички тези „грешки” са стъпки по пътя на пътешествието навътре, пътешествие, през което напълно ще се познаете. Това пътешествие не трябва да бъде по права линия. То е замислено да бъде безпорядъчно. Без завои и преломи няма опит, а без опит няма пробуждане. За да се върнете съзнателно у Дома, преди това трябва да се загубите. Вие сте тези, които със страст и своеволие, които Бог е вложил във вашите сърца, напълно приехте това „загубване”. Но аз малко се отклоних от темата си.

Чувайки зова на Земята, вие влязохте в моето измерение. Намерихте планетата - пълноценен живот сред зелени гори, безкрайни океани и развиващо се животинско царство. Богатството и красотата на моя живот ви затрогна. Вие почувствахте поканата да участвате в този живот, да вдъхновявате и разгръщате ангелската си енергия. Бях щастлива за това, че дойдохте. Вие бяхте моите пастири, помагахте ми да се грижа за живота и дори сеехте семената на промените и обновленията във вече съществуващите жизнени форми. Но как правехте това?

Вие сте толкова близки с Източника на съзидателната сила, че имахте магически способности, както ги наричате днес. Позволихте си да си въобразите нови, интересни форми на живот и тези представи израснаха в духовни семена, които се присъединиха към вече съществуващите форми на живот. Вие изпълнихте живота с нови идеи. Така започна биологическата еволюция. Всички жизнени форми се родиха от Духа. Физическите, материалните форми – това е манифестация на духовните сили. Духът е много по-силен, отколкото предполагате.

Израснахте в рамките на материалистическия строеж на ума, който ви казва, че физическото, както е описано във физиката е основа на реалността. Но в действителност всичко е точно обратното. Духът не е продукт на бездушната материя. Цялата материя е изпълнена с творческо съзнание, което я поддържа.

Позволете си за миг да последвате въображението си. Спомнете си кой сте били в древни времена. Това е възможно! Вашата душа е открита и безкрайна. Тя не знае време и пространство. Представете си, че се носите над океани и гори в много чисто и ефирно тяло. Очаровани сте от красотата, която виждате и приключението, което започва тук. Вижте се като ангелско същество, обхванато от радост и страст.

Чувствате се свободно, като дете, което може да прави всичко, което поиска. Сега си представете, че събирате силите си, за да изразите чувството си на радост и уважение към живота във великолепен цвят. Позволете на образа да се прояви като цвете, което особено ви харесва. Вижте цвета и го почувствайте извътре. Чуйте как смехът на цветето се издига от сърцето му като звън от дребни камбанки – той е като музика за вашата Душа. Сега отправете този образ към мен, Земята.

Представете си как пада в утробата ми и възвръща там физическите си ефирни сили, които помагат  на това духовно семенце да придобие материална форма. Именно това правехте в древни времена. Позволявахте си да се увличате от потока на вдъхновението си  и ме изпълвахте. И аз бях възприемчива. Аз съм съзнание, присъстващо в материалното царство и желая да се изпълня с вашите мисъл форми и да ги абсорбирам.

Партньорството и сътрудничеството ни започват от това много далечно време. Поради тази причина красотата на природата и невинността на нечовешките жизнени форми ви трогва така. Вие се трогвате не само от физическата красота. Вие си спомняте старата връзка между вас и живота на Земята и радостната игра, която някога сте играли. Допринесли сте своя дял в създаването на много форми на живот на Земята. Ето колко дълбоко и далеко се простират творческите ви сили.

По времето, за което говоря, във вселената са съществували и тъмни сили, които много били заинтересувани от разцвета на съзнанието на Земята.
Тъмните сили са само енергии, които още не осъзнават своята Божествена природа и затова вярващи, че за своята пълнота и завършеност се нуждаят от нещо външно.

Тези тъмни сили искали да опитат живота на Земята, който излъчвал толкова енергия и жизнена сила. Като отговор на посегателството на тези тъмни сили, вие сте искали да защитите живота на Земята. Емоциите ви много напомняли на чувствата на родители, стремящи се да защитят децата си от опасност. За да можете да се срещнете с неканените гости и да им противостоите, сте били принудени да се сдобиете с по-плътно тяло и да живеете в по-плътни вибрации, отколкото в царството на ангелите.

Всъщност нашествието на тъмнината запалило искрата на страст и боен дух и това на свой ред ви повлякло по-дълбоко в материята. Следващата крачка във вашето пътешествие била напускане на ангелското битие и заставане на пътя на инкарнирането.

Правейки тази крачка, в някакъв смисъл, сте загубили своята невинност. Пред тази крачка имало момент на колебание, когато сте разбрали, че ставайки по-материални, ще изтървете нещо много ценно. Трябвало да загубите ангелските си крила, които символизират свободата от време и пространство, от раждане и смърт, от страх и илюзии. Обаче имало нещо, което силно ви привличало към приключението да се въплътите.

Както вече казах, вие сте били страстни и смели ангели. И така и трябвало да бъде. Видимо пътешествието приело негативен обрат, когато сте напуснали ангелското си битие и сте влезли в битка с тъмните сили. Дълго време сте били замесени в няколко конфликти и войни. От друга страна, това потапяне в дълбочина ви позволило да разпространите ангелските си енергии в най-отдалечените кътчета на Вселената. Ангелската ви енергия е ваша неотменима част, и дори временно скрита, тя не може да ви бъде отнета.

Първите ви смъртни тела не били направени от физическа материя, каквато познавате на Земята. Те били доста по-малко плътни и компактни. Не било възможно да се видят с човешки очи. Съзнанието ви било по-малко сфокусирано, отколкото сега. Все още леко сте се придвижвали във физическа форма, излизали сте от нея и сте усещали реалността така, както сега това правите в състояние на сън.

По-малко сте се осъзнавали като отделна същност, „Аз”, различен от външния свят. Сега вие сте много привързани към физическата си форма. Много от вас мислят, че тази физическа форма сте самите вие и че ще загинат заедно с нея. В ранните ви въплъщения не е било така, били сте много по-свободни да ходите, където искате и да правите това, което ви е приятно.

Но сте били смутени. Макар да сте имали намерение да се борите за светлината и да защитавате живота, ви се е наложило да имате работа и с тъмни емоции като страх, опустошение и съмнение. Като започвате битка с някого за нещо, не можете частично да не абсорбирате вибрациите на противника си. Ако не беше така, нямаше да има точки на съприкосновение в началото на битката и  просто щяхте да пуснете врага си.

В качеството на ангел, вие действително сте имали само високи и възвишени чувства. Това са били радост, ентусиазъм и силно чувство за взаимовръзка. Когато сте тръгнали по пътя на въплъщенията, около Душата ви се оформило емоционално тяло. Това енергийно тяло съдържа емоционални реакции, възникващи когато не възприемате реалността от гледна точка на единството и взаимовръзката.

Чувствата на ангелите са разположени в сърцето. Емоциите, които вие изпитвате във въплътено състояние, са свързани с трите долни чакри, които в тялото ви са разположени в слънчевия сплит, долната част на корема и основата на гръбнака. Тези три чакри формират стълбата на въплъщенията. Чрез тях заменяте опита от единството с опита от дуалността. И чрез тях се издигате по стълбата от дуалността към единството.

Емоционалното ви тяло представлява най-голямото ви препятствие за вътрешния покой и свобода, доколкото съдържа страх, тъга и гняв. Обаче пътят към свободата и просветлението минава през емоционалното тяло, е не около него. За това ще поговорим по-късно.

Когато емоционалното ви тяло станало по-тежко и по-плътно, вие сте загубили следите на произхода си, появила се възможност да се въплътите като човек. По това време сте станали пътешестващи души. Придобили сте опит както в светлите, така в тъмните аспекти на живота. Енергията на дуалността ви е завладяла, което означава, че дълго време сте вярвали на илюзиите, които тя създава.

Ако живеете в дуалността, то дълбоко в себе си вярвате, че сте сами, изпълнени със страх и безсилни, и че ви трябва някой отвън, който да ви храни, защитава и признава. От този момент започвате да разпространявате своята власт над другите и да скривате уязвимостта си. Или можете да станете много уязвими и да отдадете силата си на други, които искат да се хранят с вашата жизнена сила.

Престъпник или жертва в тази игра, правите фундаментална грешка, когато си мислите, че не можете да изпитате цялостност в самите себе си. Имате празнота, която искате да запълните, независимо дали сте господар или роб. Както много от вас вече са изпитали, това е много болезнена игра. В далечното минало е имало време, когато много ясно сте разбирали това.  

Това е бил момента на промяната. Изпитвали сте двете крайности на играта и сте разбрали, че няма реално решение за нито една от тях. Знаели сте, че нещо трябва да се промени, но не сте знаели как. Много сте се отдалечили от първоначалната вътрешна ангелска свобода и радост. Обаче вашето емоционално тяло има памет и тъга по дома.

Знаели сте, че съществува нещо, при което искате да се върнете, някакъв Дом, състояние на битие, което сте усещали като небесен екстаз. Емоционалното ви тяло сега е излязло на нов път. Изучило крайностите на дуалността, то вече е започнало да се обръща навътре. Тази промяна в съзнанието е създала импулс за въплъщение на Земята в човешки образ.

В този момент на Земята вече е имало човешки същества като биологическа форма на живот. Но, когато сте влезли в тази жизнена форма, сте добавили нещо към нея, така че човешкото същество вече било по-малко животно и по-осъзнаващо се. Човешката биология се отнася към животинското царство, но човешкото същество е изковано от сили, произлизащи не само от естествената еволюция на Земята.

Човекът се отличава от животното по способността да се осъзнава. Чрез тази способност човешкото същество може да преобразува емоционалното си тяло и съзнателно да разпространява енергията на сърцето си по Земята. В същото време нечовешките области на природата излъчват радост и чувство на взаимосвързаност с ангелите несъзнателно. Мисията на човечеството се състои в преобразуването на това в съзнателна енергия.

Въплъщавайки се в човешко същество, такова каквото е съществувало тогава на Земята, вие сте добавили нещо към неговото развитие и това допълнение било противоречиво. От една страна, самоосъзнаването съдържало в себе си големи перспективи, но от друга страна, то е можело да ви въвежда в заблуждение.

Ставайки човек на Земята, вие сте се надявали да се съедините  с целия живот на нея и да станете творец и пазител, какъвто сте били някога. Но да бъдеш човек е богата и сложна реалност. В човешкото същество се съединяват много аспекти на реалността. Частично сте животно, растение и минерал, частично сте космично същество с дълга галактическа история. Човешките същества са и тъмнина и светлина, и загубил се и спасител, и източник на страдания и разрушения и в същото време, предвестник на надеждата, любовта и творческата сила.

В човека се събират много сили, за да могат да се съединят и да си сътрудничат. Човешкото съзнание има възможност да се включва към съвършено различни области на битието и да изгражда идеите на цялото единство. Заради това, че човечеството е способно да осъзнае тази прекрасна идея, то получава възможността да прави сериозни грешки. Но целта все още може да бъде достигната. Все още има надежда.

Сега, в този век надеждата е много по-голяма отколкото по-рано. В съзнанието на човека стават значителни промени. Аз само споменах момент от вашето минало, в което вие разбрахте, че спасението не може да стане в резултат на кражба и отдаване на енергии, а решението лежи в търсенето на вътрешната цялостност. Това разбиране сега се заражда в съзнанието на човека. Това все още е семенце, а не израснало растение. Но измененията настъпват, а в сърцето на  човека нещо се пробужда. Сърцето е съединителната сила на различните области на съзнанието, представени в човека: земна, галактическа и космическа. Призива към света и братството сега се разнася по всички тези области, и този колективен зов създава вълна от енергия, която ме обхваща и мен, Земята.

Ако чувствате, че моите думи ви трогват, и вие се разпознавате в тях, то вие сте един от тези, който е разбрал призива на сърцето. Вие сте един от тези, които искат да внесат своя дял в трансформацията на съзнанието на Земята. Приветствам ви и искам да ви помогна. Разказвам ви тази дълга история, за да разберете кои сте в действителност – ангели в сърцевината си. Растящото ви съзнание ми помага. Ако си спомните кои сте, ще можем отново да си сътрудничим.

Виждам тъгата и чувствам вашия стремеж към Дома. Виждам как се стремите към радостно и безгрижно състояние, което от една страна ви е било познато някога, а от друга толкова далечно сега. Дошло е времето да се върнете към това, което сте. Дошло е времето да се изкачите по стълбата и да обгърнете емоционалното си тяло със сърцето. Прегърнете болката си, чувството на тежест и печал с ангелското съзнание на мекота и състрадание, толкова естествени за вас. Можете да се излекувате.

Вие сега ставате ангели, способни да удържат светлината си в най-плътната област на реалността. Вие ставате съзнателни творци, които са се научили да манифестират себе си и в областта на светлината и в областта на тъмнината, при това не губейки се. Вие носите зърно съзнание, което преобразува обкръжението ви. Ставате духовни учители. Духовният учител не е този, който е слязъл от висшите царства, за да обяснява на невежите какво е това живот. Истинският учител сам е минал през тъмнината и ви протяга  ръка не отвисоко, а от дълбоко прочувственото си вътрешно единство.

Приключението, веднъж започнато от вас в качеството на творчески ангели, се приближава към своя край. И особено в тази заключителна фаза, ви каня да се съедините с мен, с формата на живот, на която се провежда вашия експеримент. Позволете си да пътешествате във въображението си. Станете мечтатели и виждащи, такива каквито сте били някога. Приемете величието на този, който иска да се въплъти на Земята чрез вас.

Станете отново ангели, вярващи на себе си и магията на живота. Позволете на този, който ви дава радост и вдъхновение, да ви води. Ангелът вътре във вас не иска нищо повече от това да стане напълно човек. Усещайки единството с този вътрешен ангел, вие носите късче от Небесата на Земята.
 

© Памела Крюбе, 2011


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2023 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .