Банер
МАТЕРЬ СВА..jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Висшите Богове
Написано от Маг Селена   
Вторник, 18 Февруари 2014 21:00

РА-М-ХА (Рамха) - Единният Творец-Създател, най-Висшата непознаваема същност излъчваща изначалната Живородна Светлина на Радостта и Първичния Огън на Мирозданието (Животоносещата Инглия), от който са се появили всички сега съществуващи, а също и съществувалите в миналото видими и невидими Вселени и всевъзможни обитаеми Светове.

РОД-ПОРОДИТЕЛ - неотменна част от Рамха, Единият Бог-Покровител на всички Родове на Великата Раса и потомци на Рода Небесен, Бог-Покровител на Вселените от Света на Прав.

Бог Ингл – Бог-Пазител на Първичния Огън на Мирозданието. Бог-Покровител на нашите великомъдри Първопредци, на Свещения Огън на домашното Огнище и на Свещения Огън на Плевника.

Бог Род – персонификация на множество Богове и Предци, Един и Множествен едновременно. Когато говорим за всички наши Предци: Бащи, Деди, Прадеди и Родоначалници, казваме – това е моят РОД. Към него се обръщаме, когато ни е нужна подкрепата на Боговете и Предците, тъй като нашите Богове са всъщност Бащи наши, а ние сме техни деца. Бог-Покровител на Чертога на Бусела (Щъркела) в Сварожиевия Кръг.

Лада-Майчица (Майка Сва) - Небесна Майка, Богородица, Майка на Повечето Богове на Великата Раса, Богородица-Покровителка на Великата Расения (Славяно-Арийските територии) и Чертога на Лоса в Сварожиевия Кръг.

Бог Вишен – Бог-Покровител на нашата Вселена в Света Нав, баща на Бог Сварог. Бог-Покровител на Чертога на Сокола в Сварожиевия Кръг.

Великия Триглав от Света на Прав - Бог-Творец Ра-М-Ха, Бог Род, Бог Вишен, които дават на хората от Великата Раса – Силите на Съзиданието (Рамха); Силите на Размножението (Бог Род); Места за Живеене (Бог Вишен).

Великия Триглав от Света на Нав - Велес, Даждбог и Святовит, които дават на хората от Великата Раса - Трудолюбие (Велес); Древната Мъдрост (Даждбог Тарх Перунович); Духовност (Святовит).

Великия Триглав от Света на Яв - Сварог, Перун и Свентовит, които дават на хората от Великата Раса - Съвест (Сварог); Свобода (Перун); Душевност (Свентовит).

Бог Сварог – Бог на Небесата от Света на Яв, Бог-Покровител Вирия (Славяно-Арийската райска градина), на Небесния Асгард (Града на Боговете) и Чертога на Мечката в Сварожиевия Кръг. Върховен Небесен Бог, управляващ течението на Живота ни и цялото Светоустройство на Вселената в проявения Свят. Великият Бог Сварог се явява Баща на множество древни Светли Богове и Богини, които наричаме Сварожичи, т.е. Деца на Сварог. Висшият Бог Сварог установил Небесните Закони за Възхождение по Златния Път на Духовното развитие. Тези закони се следват от всички Светли Хармонични Светове.

Бог Перун (Перкунас, Перкон) – Бог-Покровител на воините от Великата Раса, защитник на Земите и Рода на Святорусите (русичи, белоруси, естонци, литовци, латвийци, латгали, земгали, поляци, сърби и др.) от силите на Мрака, Бог-Гръмовержец, управляващ Мълниите, син на Бог Сварог и Лада-Богородица, внук на Бог Вишен. Бог-Покровител на Чертога на Орела в Сварожиевия Кръг. Предал на хората в Асгард Ирийски, Свещените Веди, записани с х`Арийски Жречески Руни в "Перунови Сантия Веди" (Перунова Книга на Мъдростта).

Бог Рамхат – Бог на справедливостта и правопорядъка. Небесен Съдия съблюдаващ да не се извършват кървави човешки жертвоприношения. Бог-Покровител на Чертога на Глигана в Сварожиевия Кръг.

Макош - Небесна Богородица, Богиня на щастливия жребий. Заедно с дъщерите си Доля (Добра Участ) и Недоля (Зла участ) определя Съдбите на хората и Боговете, като плете Нишките на Съдбата. Богиня-Покровителка на тъкачеството и ръкоделието, а също на Чертога на Лебеда в Сварожиевиям Кръг.

Славяно-Арийското название на съзвездието Голяма Мечка е Макош т.е. Мать ковша - Майка на черпалката. Затова мнозина се обръщали към Богинята Макош, да повери сплитането на Нишката на Съдбата в кълбото на своята по-малка дъщеря - Богинята Доля. Богинята Макош винаги е внимателна и грижовна Покровителка на тъкачеството и всички форми на ръкоделие, а също така следи на полето, където орачите (селяните) влагат Душа в своя тежък труд, да израства богата реколта.

Следователно, Великата Небесна Богиня Макош е не само Богиня-Покровителка на рестежа и плодородието, а и Богиня, даряваща на трудолюбивите и прилежни хора добра реколта. При всички Родове от великата Раса и при всички потомци на Рода Небесен, които не мързелували, а се трудели на полето, в зеленчуковите и овощните градини с пот на чело, влагайки Душа в своя нелек труд, Богинята Макош изпращала своята по-малка дъщеря беловласата Богиня Доля. А онези, които се трудели вяло и нехайно по своите поля (без значение от кой Род са), получавали лоша реколта. Затова хората казвали, че "от Макош е Доля дошла урожая да мери“ или "Макош е Недоля изпратила урожая да мери“.

Бог Свентовит - Бог, носещ Чиста Светлина от Света Прав, в Душите човешки от Родовете на Великата Раса.

Числобог – Бог-Пазител на Времето, на Даарийския Кръголет (древнославянския календар) и на Славяно-Арийското Летоброене.

Бог Индра - Бог на Звездното Небе, Бог-Пазител на Мечовете на Справедливото възмездие. Бог-Гръмовержец.

Даждбог - Бог Тарх Перунович, Бог-Пазител на Великата Мъдрост. Наричан Даждбог (даващ Бог) за това, че дал на хората от Расата 9 Сантии (Книги), съдържащи Свещените Веди. Син на Перун и Роса, внук на Сварог, правнук на Вишен. Бог-Покровител на Чертога на Раса (Белия Леопард) в Сварожиевия Кръг.

Богинята Джива (Дева Жива) – Богиня на Живота и Душите Човешки, която дава на всеки човек от Великата Раса, при раждането му Душа. Богиня-Покровителка на Чертога на Девата в Сварожиевия Кръг. Съпруга и спасителка на Тарх Перунович.

Бог Купала - Бог, който дава на човека възможност да извършва всякакви ритуални Умивания и провежда Обреди за Пречистване на Тялото, Душата и Духа, от различни немощи и болести. Бог-Покровител на Чертога на Коня в Сварожиевия Кръг.

Бог Велес - Бог-Покровител на скотовъдите и животновъдите, а също и Родов Покровител на западните Славяни - Скоти (шотландци), затова и са казвали, че "Велес е Бог на скотите". Когато се преселили на британските острови, Скотите нарекли провинцията Scotland (Шотландия) в чест на своя Родов Бог-Покровител, с неговото име Wales (Уелс, т.е. Велес). Велес е Бог-Покровител на Чертога на Вълка в Сварожиевия Кръг. Пазител на Вратите към Вирия, той изпраща покойните в Сварга.

Марена (Мара) – Богиня на Зимата. Богинята даваща наставления на умрелия. Богиня-Покровителка на Чертога на Лисицата в Сварожиевия Кръг.

Бог Семаргл (Огнебог) - Висш Бог на Огъня и пазител на Вечно живия Огън и блюстител на точното съблюдение на всички Огнени Обреди, Огнени Пречиствания и Огнени Жертвоприношения на празниците, особено в Деня на Бог Купала и Деня на Перун. Посредник между хората и Небесните Богове. Бог-Покровител на Чертога на Змея в Сварожиевия Кръг. Семаргл приема Огнени Дарове, Треби и безкръвни Жертвоприношения на древните празници, особено на Красногор, в Деня на Бога Купала и във висшия Ден на Бог Перун, се явява посредник между хората и всички Небесни Богове.

Семаргл е призоваван при лечение на заболели животни и хора, за да избави болните от различни немощи и болести. Когато човека вдига температура, казват, че Огнебог се е заселил в Душата на болния. Тъй като Семаргл, като Огнено Куче, яростно се сражава с немощите и болестите, които подобно на врагове са се промъкнали в тялото или в Душата на болния. Затова се смята за недопустимо да се сваля повишената температура на болния. За най-добро място за пречистване от болест се е смятала банята.

Богородица Рожана - Богиня на обилието, Душевното богатство и Уюта. Богиня-Покровителка на бременните жени. Богиня-Покровителка на Чертога на Щуката в Сварожиевия Кръг.

Бог Коляда - Висш Бог, управляващ Великите Промени в живота на Родовете от Великата Раса и потомците на Рода Небесен, дал на Родовете преселили се в западните земи: Календар (от Коляда дар) и своите Мъдри Веди. Бог-Покровител на орачите и Чертога на Враната в Сварожиевия Кръг. В древните времена Висшият Бог Коляда е дарил на много Родове, преселили се в западните земи, система изчисление на сезонното време, за воденето на полските работи - Календар (от Коляда дар), а също така своите Мъдри Веди, заповеди и наставления.

Коляда се явява Бог-Покровител на военните и Жреците. Често изобразявали Коляда с меч в ръка, при това, острието на меча било насочено надолу с върха, и в древните времена това означавало съхранение на Мъдростта на Боговете и Предците, а също и неотклонното следване на Небесните Закони, както е постановено от Бог Сварог, за всички чертози от Сварожиевия Кръг. Празникът, в чест на Бог Коляда, се пада в деня на зимното Слънцестоене, този празник се нарича още Менари, т.е. Ден на Промените. На празника по дворовете обикаляли групи мъже, облечени в кожи от различни зверове (маскирани), които наричали дружини на Коляда. Те пеели химни в прослава на Коляда, и играели специални хора около болните хора, за да ги изцелят.

Бог Кришен – Бог-Покровител на Древната Мъдрост. Бог управляващ извършването на Обредите и Празниците, съблюдаващ да няма кървави жертвоприношения. Бог-Покровител на Чертога на Тура (Дивия Бик) в Сварожиевия Кръг.


БОГОВЕ-ПОКРОВИТЕЛИ

ДаждБог – Бог-Покровител на Слънцето в Чертога на Раса (Белия Леопард), откъдето идва на Мидгард-Земята - Тарх Перунович.

Стрибог - Бог управляващ мълниите, вихрите, ураганите и морските ветрове. Бог-Покровител на Земята на Стрибог (Сатурн).

Ладо-Бог – Бог на покоя и хармонията, Бог-Покровител на различните занаяти.

Яра-Бог - Бог управляващ пролетния цъфтеж, Бог-Пазител на Природата, в съхранението на Природата му помагат Русалки (Деви-Птици), Водяни (Духове-Пазители на водоемите и реките), Лешеи ( Духове-Пазители на лесовете) и Домашни духове (Добри Духове-Пазители на домашното Огнище).

Ярило-Слънце – Бог-Покровител на Светлите Помисли, Чистото Сърце и на нашето Светило.

Баба Йога - Богиня-Покровителка на децата-сираци. Тя ги събира по градове и паланки, и прибира в своя Скит. Прави го, за да спаси от гибел останките от Родовете на Великата Раса.

Богородица Зимун - Богиня Покровителка на Бащиния Дом. Небесна пазителка на кравите. Славяно-Арийско обозначение на съзвездието Малка Мечка. Майка на Боговете - Велес, Один и Вотан.

Бог Святовит – Бог-Покровител на Духа наш, на Родовете наши и на Бащите наши.

Бог Световит
- Бог-Покровител съзвездие Свата (свастика), който управлява Небесния Живот.

Бог Патер Дий – Бог-Покровител на Ясното небе, на Земята Дея. Бог-Пазител на Древната Истина и Тайната Мъдрост, а също и Пазител на Пътищата между Световете. Този Бог от най-дълбока древност покровителства всички Жреци-Свещенослужители на Старата Вяра: Диите - Върховните Жреци, възглавяващи Регионалните (Весевые) Духовни Управления; както Патер Дий - Върховния Жрец, възглавяващ Духовното Мисионерство и цялата Църква на Староверците, а също и Жреците-Пазители на Древната Мъдрост на Боговете и Първопредците.

Бог Хорс – Бог-Покровител на доброто време, даряващ на орачите богат Урожай. Покровителства също така търговията и обмена. Бог-Пазител на Земята на Хорс (планетата Меркурий).

Бог Хмел – Бог-Покровител на празничните трапези и съборите, на пчеларите и медарите, а също така на квасо-пивоваренето, управлява цъфтежа на полските цветя и треви, както и на плодоносните растения.

Бог Вий - Могъщ Бог-Пазител на границата, разделяща Светлите и Тъмните части на Света Нави (Световете на Духовете и Душите). Вий пази не само границите на Светлите и тъмните Светове, Той зорко наблюдава сред хората от Родовете на Великата Раса да няма нарушения на нравствените закони, установени от Бог Сварог. Много хора смятат, че Вий няма да види техните неправедни деяния и постъпки, защото очите на Вий са със затворени клепачи с гъсти мигли. Тези хора не знаят, че Бог Вий вижда всички техни неправедни деяния и помисли дори през затворените си тежки клепачи. На такива хора Бог Вий изпраща нощни кошмари и различни страшни видения, в които ги предупреждава за престоящото наказание за неправедните деяния и постъпки, ако именно тези деяния и постъпки бъдат извършени. Бог-Покровител на Земята на Вий (планета Плутон).

Богиня Веста – Богиня-Пазителка на Мъдростта, управлява настъпването на Пролетта и Пробуждането на Природата.

Бог Ний – Бог на Моретата и Океаните. Покровител на мореплаването и риболова.  Бог Ний винаги е бил изобразяван със Свещен тризъбец в дясната ръка. С Тризъбеца Ний управлява времето, ветровете и бурите в морето. В своята лява ръка държи морска раковина, която използва за да призове своите верни помощници - делфините, косатките и китовете. Смята се, че Бог Ний обитава в своя прекрасен подводен дворец на дъното на океана само в определени периоди от време. Останалото време той прекарва в своя Небесен Чертог в обкръжението на своите осем прекрасни дъщери. Родов Покровител на Славянския Род на Антите, които древните гърци наричали Атланти (съвременните малоруси, украинци) и на земята на Антите - Антлани (на древно-гръцки Атлантида). Бог-Покровител на Земята на Ний (планетата Нептун).

Леля – Богинята на Любовта, семейното Щастие и Благополучието, дъщеря на Сварог и Лада, съпруга на Волх.

Дива-Додола (Перуница)
– Богиня на Плодородието, управлява дъжда, бурите и мълниите, съпруга на Бог Перун.

Доля - Богиня на Щастливата Съдба, щастието и сполуката в съзидателните действия.

Недоля - Богиня, която въздава на хората и техните деца, нещастна съдба, за нарушение на Законите РИТА (Небесните Закони за Чистотата на Рода и Кръвта) и Кръвните Заповеди.

Желя – Богиня-Покровителка на провеждането на Обредите Тризна (обреди по изпращането на умрелия в Света на Предците). Сестра на Богинята Карна.

Карна – Богиня-Покровителка на перевъплъщението (инКАРНАция т.е. временно въплъщение, реинКАРНАция т.е. ново въплъщение), даряваща на човека правото да се избави от допуснатите грешки и да изпълни своето предназначение.

Бог Волх - Бог Воин, Бог-Защитник на Родовете от Великата Раса. Бог помагащ при изцелението на ранените воини. Син на Майката Влажна Земя и Бога Индра, съпруг на Богинята Леля. Бог-Пазител на Волхала (Небесната Обител на воините).

Валкирия – Богиня-Покровителка на воините, на Родовете-Пазители (народа на Беловодието) т.е. пазителите на Древната Мъдрост и Чистотата на Расата. Също Богиня-Утешителка на загиналите воини, които изпраща във Валхала, където ги посрещат: стопанинът - Бог Волх и съратниците му: Перун, Один, Индра, Велес, Ладаад, Тор и Семаргл.

Майката Влажна Земя
– Богиня-Покровителка на Мидгард-Земята (планетата Земя), Богиня на плодородието. Майка на Бог Волх – Пазителя на Волхала.

Дзевана – Богиня-Пазителка на малките деца. Покровителка на кърмилките.

Бог Удрзец – Бог-Покровител на Мъртвите, към благите е благ, към неблагите - неблаг. Бог-Съдия, който съди човека за неговите постъпки, след съда на Съвестта и Съда на Предците и изпраща човека в този Свят, който е заслужил с постъпките си, а също и в съответствие с равнището на Духовното Развитие на човека. След съда на Удрзец, Бог Велес изпраща човека в Света, който е заслужил.

Богиня Тара – Пазителка на лесовете и Свещените Дървета на Великата Раса - Дъбовете, Брезите и Ясените. Полярната Звезда при Славяно-Арийските народи се е наричала - Тара.

Бог Прове – Бог-Покровител на Свещените Дървета, грижи се за лесовете и горичките. Бог на Изобилието и Плодородието. Родов покровител на Друидите (Жреците на Гората) внасящи Мъдростта на хармонията с Природата.

Бог Агни (Огън, Цар-Огън, Жив Огън) – Бог-Покровител на Свещения Огън на Съзиданието и празничните Обреди с Огнени Безкръвни Жертвоприношения.

Бог Руевит - Бог-Воин, защищаващ заедно с помощниците си, Поревит, Яровит и Поренут, Земите от Съзвездие Макош (Голямата Мечка), Древната Прародина на много Славянски Родове, тъй като нашите Велики Предци първи открили и заселили Мидгард-Земята (планетата Земя). Ако някой смята, че той или предците му са произлезли от маймуната, проблемът е лично негов.

Бог Траян – Бог-Пазител на Праведните Пътища, водещи до Сварга, управлява Времето и Пространството.

Бог Один – Бог-Пазител на Мъдростта на Древните Руни, Бог-Покровител и Защитник на Рода Да'Арийски. Бог-Воин, сражаващ се с тъмните сили. Заменил окото си за Духовното Око на Познанието на Древната Мъдрост, затова понякога го наричат Едноокия, но това не е съвсем точно. С едното си око Один вижда Света Яв, а с другото - Света Нав.

Бог Тор – Бог-Покровител на освободителната война, стои на стража между Световете, като охранява границата между Светлите Светове и Пъкъла (Света на Мрака).

Бог Ладаад – Бог-Пазител на Висшата Истина и Съкровената Небесна Мъдрост във всички Светли Светове.

Бог Услад – Бог-Покровител на трапезата, веселието край софрата и празниците, Бог-Пазител на производителите на медовина.


БОГОВЕ-УПРАВИТЕЛИ

Освен на Висшите Богове и Боговете-Покровители, съществено внимание се отделя и на почитането на Боговете-Управители, които управляват Стихиите, протичането на Живота и на много събития. Боговете-Управители са много и затова ще упоменем само тези, с които човек рано или късно се среща.

Бог Варуна - Бог управляващ Стихията на движението на Звездното Небе и наблюдаващ пътищата, излизащи от Вратите на Сферата Между Световете. Той е Бог управляващ пътищата на Съдбите Човешки. Бог Варуна определя мощта на Духовното Установяване и пълнотата на постигане на Жизненото Предназначение на човека. Враната е птица Веща, верен спътник на Варуна, съпровожда Душите на умрелите до Вратите Вирия във Великата Сварга и им съобщава, достигнатото от тях Духовно развитие и изпълнение на Жизненото Предназначение. Ако реши, че на човека е необходимо да се предостави възможност да завърши започнатото дело, което не е успял да направи, поради настъпилата смърт, Варуна изпраща на Душата на умрелия своя помощник - Враната.

Враната, пазител на Живата и Мъртвата вода, дава възможност на Душата на починалия да се върне в своето тяло, за да може човекът, завърнал се в Света Яв да завърши започнатото дело. В Света Яв, за такъв човека казват: "той преживя клинична смърт" или "той се върна от оня свят". Колкото и странно да е, но след връщането към предишния живот от Варун, човек променя своя начин на живот - не прахосва живота си, и завършва делото си, което е бил оставил недовършено.

Числобог - Бог управляващ течението на времето и Славяно-Арийското летоброене.
Числобог се явява едновременно и Висш Бог, и Бог-Управител. В лявата си ръка той държи меч, насочен с върха надолу, което символизира защита и съхранение, а в дясната ръка Числобог държи щит, на който е начертан Руническия Кръголет (календар). По този Кръголет на Числобог се е водило летоброенето във всички Славянски земи до насилствената християнизация и въвеждането на новото летоброене (коментари от редакцията на Алманаха Д-А: използването на Славяно-Арийското летоброене по Кръголета на Числобог е било отменено от цар Петър Алексеевич Романов в Лето 7208 от С.М.З.Х. (1700 г. от н.е.). В наши дни системата Кръголет се използва само от Жреците на Древно-руската Инглиистична църква и от Ирландския Орден на Друидите).

ВИСШИТЕ БОГОВЕ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Превод от руски:: © Н.Т.Н.Селена (Вещая Ярослава)
Източник: darislav.com

 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .