Банер
jQsjxWRg8tE.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Информация за размисъл
Написано от Маг Селена   
Сряда, 04 Август 2010 16:28

В Белорусия, близо до село Купишче, има необичайна поляна, наречена от местните жители Громовишче. Според местното предание на нея някога била къщата на заможен пан. Веднъж мощна мълния убива пана и изгаря имението му. Бурята като че ли залюбва това място и започва да мята на поляната огнени стрели.

По-късно хората забелязват, че над поляната периодично започва да се появява необикновено светене (спомнете си случая с моя съученик Сергей), след което към небето се устремява светлинен лъч (близо до Окуньово подобно нещо е наблюдавано много пъти).

В различно време, на територията на Русия, са открити и други подобни места. Нещо повече, оказва се, че в бившия Съветски съюз съществува свръхсекретен институт, който се занимава с изследване на древни светилища и капища за използването им като средство осъществяване на далечна космическа връзка!

Преди хиляди години в крайполярните ширини климатът е друг - мек и топъл. Там вирее тропическа растителност (залежите от каменни въглища на Шпицберген го потвърждават). Естествено, няма ледове. В района на Колския полуостров, в просторите на днешната Архангелска област, както и в районите, граничещи с полярен Урал, съществува високоразвита цивилизация. Едни я наричат Хиперборея, други – Арктида.

В книгата си „Тайната на руския народ" В. Дьомин пише: „Златният век" на арктидите продължава 144 000 години и завършва преди 9000 години с напускането на нашите прародители начело с Рама (героят на великия индийски епос „Рамаяна"). Причина за напускането, са крайно неблагоприятните космически условия и промяната на климата (заледяване)".

Най-дълбоко в тайните на Хиперборея-Арктида прониква руският учен езотерик Александър Василиевич Барченко (1881-1938). Той е един от посветените в древното знание Дюн Хор. Смята, че прародителите ни са владеели универсалното знание... и тайната на деленето на атома, други енергийни източници, както и действени средства за психотропно въздействие върху хората. Сведенията за това не изчезват, а се съхраняват в кодирана форма. Те могат да бъдат намерени и разшифровани.

(Между впрочем там може да има и предупреждение как да не навредим на себе си и на света с владеенето на подобни знания.) Барченко не изключва възможността и за палеоконтакт между древната човешка и извънземни цивилизации. Той разполага с някакви специални сведения. (Още една справка: в печата се появява съобщение, че английски астрономи са открили в една от „слънчевите" системи десет планети. Така че, Сатра и другите изброени от
мен планети „двойна звезда" е напълно възможно да съществуват).

Барченко организира експедиция до Колския полуостров с подкрепата на академик В. Бехтерев. „Една от скритите подцели на колската експедиция, е
търсенето на тайнствен камък... от Орион. Той бил способен да натрупва и да предава на всякакви разстояния психична енергия, да осигурява контакт с космическото информационно поле, което дава на притежателите му знание за миналото, настоящето и бъдещето".

През лятото на 1997 г. докторът на философските науки В. Дьомин организира експедиция по следите на групата на Барченко и прави сензационни открития. Така научните търсения на Барченко намират потвърждението си. Той знае какво говори, защото е чел много древни текстове, написани със специално идеографско писмо. За съжаление, резултатите от неговите търсения са строго засекретени и потъват в архивите на НКВД (НКВД - Народен комисариат на вътрешните работи. - Бел. пр.). Самият учен, който притежава екстрасенсни способности, е разстрелян.

Навремето към това тайно знание активно се стремят есесовците, които организират експедиции до Тибет и Индия. Те се наричат арийци (благородни), макар и да не са били такива...Есесовците търсят древни манускрипти, но не ги намират. Някои са открити едва в края на 80-те години на XX век. Когато учените провеждат експертиза на чертежите на летателни апарати, стигат до извода, че ако по тях се създаде самолет, той ще полети, ако пък ракета - ще достигне Космоса!

В един от градовете на Московска област от борда на вертолет се извършва електромагнитно сканиране за откриване на нарушения в телефонните комуникации. Съвсем случайно на дълбочина 26 метра е фиксиран силует на някакъв апарат, приличащ на реактивен самолет, а до него - човешка фигура. Съвременен самолет там не би могъл да падне (твърде дълбоко е „влетял"), още повече, че тази територия е застроена преди повече от сто години. Ако се съди по дълбочината на разположението, обектът е много отдавна на това място. (От древногръцки източници е известно, че хиперборейците са можели да летят!)

Мен ме привлече и друго: точното местонахождение на храма близо до Окуньово и контурите му също могат да се определят с помощта на такъв скенер.
На стените на един от древноиндийските храмове се виждат следи от въздействието на много високи температури. Камъкът е разтопен. (Същият вид топене в наше време е открито по стените на древен манастир в Ирландия) Не е изключено да е от ядрен взрив.

Фашистите знаят до какви тайни са искали да се домогнат. Най-вероятно и Барченко е владеел истинските знания, нали е оглавявал едва ли не най-секретната лаборатория в НКВД, заради което плаща с живота си. Напълно е възможно онзи същият Кристал - главният талисман на Храма на Хануман - да е едно от парчетата на камъка от Орион. Според преданията отделни негови фрагменти се намират на различни места на Земята. Колко са, никой не знае. Вероятно е и тайната на универсалното знание Дюн Хор, също да е скрита в хранилищата на храма. В него всичко е цяло и запазено.

Не може да не се отбележи поразителното сходство между легендите за невидимия град Китеж и Храма на Хануман. Възможно е да ги обединява това, че в Голям Китеж и в храма е имало посветени в едно и също знание, чрез което те са успели да спуснат града и светилището под земята. В единия случай на мястото на спускането се образува езерото Светлояр, а в другия - езерото Шейтан.

И в заключение още няколко думи за двама герои на моята книга - Едгар Кейси и Сатия Саи Баба. Според Кейси, в документите на атлантите е зашифрована картината на света до 1998 година (!). Има математични, геометрични и астрономични изчисления, които потвърждават, че Земята ще приключи поредния си времеви цикъл две години преди настъпването на XXI век. През този период е възможно да има смяна на полюсите. (Засега няма смяна на полюсите, но те вече са в движение! - бел. М.Р.) Ще се появи Месия, който съществено ще повлияе върху хода на събитията (а може вече и да се е появил? - М.Р). Пирамидите „посочват" и какви ще бъдат тези събития.

Трябва още веднъж да се подчертае, че вероятността за смяна на полюсите е много голяма. В най-древните предания, изложени във Ведите, е казано, че Земята вече три пъти е „лежала" на хълбок, т.е. сменяла е полюсите. Опасност от това допуска и Айнщайн. Да не говорим за Библията, където без заобикалки е казано: „И аз зърнах ново небе и нова земя, понеже първото и първата земя загинаха...".

Действително, ако полюсите се сменят, преживелите този космически катаклизъм ще видят съвсем други съзвездия, а и за самата Земя подобно претъркалване няма да мине безследно. Някои участъци от сушата могат да слязат на океанското дъно, а други, обратно, да изскочат от неговите дълбини. Напълно възможно е да се издигне и Атлантида.

Много неща обединяват Сатия Саи Баба и Кейси. „Спящият пророк", благодарение на своето дарование, би могъл да стане един от най-богатите хора в Америка, но устоява на това изкушение. Саи Баба изключително рядко взема дарове от своите привърженици, по-скоро той ги дарява често. Помежду им има и съществена разлика.

С феномена Саи Баба се занимават много западни учени. Учените мъже са слисани и объркани! Никой на Земята не е в състояние да възпроизведе творените от него чудеса!

Лондонският „Таймс" го нарича „най-потресаващия светец на последните столетия!". Ето и един детайл: към поклонниците от Русия той се отнася особено топло. Всеки път, когато омските поклонници го питат за храма близо до Окуньово, той неизменно потвърждава, че е наближил моментът на откриване на веществени доказателства за неговото съществуване. Понякога добавя, че е изпратил в Окуньово две свои предани (жени).

Тук се разкрива още нещо: Раджни-Расма, за която вече споменах, три години е била в ашрама на Саи Баба и седем години в ашрама на Шри Бабаджи.


Поразително е и това, че Саи Баба в присъствието на десетки очевидци е изтичвал на някое възвишение и неочаквано за всички, там е пламвало ослепително огнено кълбо. Както е известно, великата Ванга твърди, че Бог представлява... Огнено кълбо.

Поразително! По-голямата част от света като че ли не забелязва, а мнозина дори и не подозират за неговото съществуване. Може би той е онзи Месия, за когото пророкува Едгар Кейси? Може да се каже, че в лицето на Едгар Кейси светът има високо-духовна личност, притежаваща по нашите разбирания свръхестествения дар ясновидство, посредством който прониква в същината на неща, които надхвърлят границите на реалното.

Сатия Саи Баба е явление от по-висок ранг. Той е идвал на света в облика на Шива и... Рама. Рама е основател на религията и духовен лидер на някога могъщата цивилизация Ману, съществувала на територията на Западен Сибир. Оттук Саи Баба знае местонахождението на светилището и неговото предназначение.


Източник: "Феноменът Окуньово",
Михаил Речкин


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .